Skip to main content

Full text of "Pii IX Pontificis Maximi acta"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ C^a. »%^.-s' 
Tbarvar& Colleoe Xtbrari? FROM The Vatican Library / i«^ 
Digitized by VjOCKIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC 


PII IX. PONTIFICIS MAXIMI ACTA PARS PRIMA 

VOL. V. ROMAE 

HDCCCLXXI Digitized byCjOOQlC Digitized by VjOOQIC PII IX 

POINTIFICIS MAXIMI 

ACTA PARS PRIMA 

VOL. V. 

ACTA EXmBENS QUAE AD ECCLE8IAM UNIYEBSAU 
8PECTANT 
ROMAE 

EX TYPOCBAPHIA VATICAHA Digitized byCjOOQlC 
it^ Ucdtian ^^ LJyx^^^. Uoi^ilc^^^-u G'ftf,' Digitized by VjOOQIC LITTERAE APOSmiCAE 

QVIBVS CONCEDITVR INDVLGEI^CTIA PLfiNARIA DIE XI APRILIS 

OCCASIONB EXACTI QVINQVAGESIMJ ANNI A SVSCEPTO 

PRESBYTE«ATV. PIVS PP. IX. U. /niversis ChrisliGdelibus pfraesentes Litteras in- 
specturis Salutem et Apostolicam Benedietionem. 
Quod in maximis Nostris acerbissiinisque curis vix 
fore sperabamus, ut tam longum Nobis vilae eurri- 
eulum conficiendum daret Altissimus, adeo ut^ exacto 
quinquagesimo suscepli Presbyteratus anno^ sacrum 
possemus solemniori pompa celebrare, id undecimo 
die adventantis Aprilis, si ha Deo plaeuerit^ eve- 
niet. Haec autem lux, quae Nostrum summa per- 
fiindit animum voluptate, novam Fidelibus expro- 
mendae pielatis testandaeque erga Nos observantiae 
suae obtulil occasionem. Scilicet incredibili studio, 
tam faustum Nobis eventum gratulantes, enixas No-- 
bis preces humiliter adhibuerunt, ut huius diei lae- 
titiam^ suo cum spirituali bono coniungeroy caele-' 

1* Digitized by VjOOQIC 4 

stesque Eeclesiae thesauros, quorum dispensationem 
Nobis credidit Deus, in ipsorum favorem reserare 
idcirco dignaremur. Nos igitur piis hisce catholici 
orbis votis obsecundare lubenli animo volentes, de 
Omnipotentis Dei misericordia^ ac BB. Petri et Pauli 
Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et sin- 
gulis utriusque sexus Christifidelibus^ qui hoc anno 
undecima die mensis Aprilis qualibet in Ecclesia, 
seu Oratorio sacrosancto Missae sacrificio adstantes, 
vere poenitentes et confessii ac sacra communione 
refecti pro peccatorum conversione, Catholicae fidei 
propagatione et Romanae Ecclesiac pace atque trium- 
pho pias ad Deum preces effuderint) plenariam o- 
mnium peccatorum suorum indulgentiam et remis- 
sionem, quae etiam animabus Christifidelium quae 
Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint 
per modum suffragii applicari poterit^ misericorditer 
in Domino concedimus. Volumus autem, ut praesen- 
tium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam im- 
pressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis^ et 
sigillo personae in ecclesiastica dignitate constituta 
munitis eadem prorsus fides adhibeaturi quae adhi- 
beretur ipsis praesentibus^ si forent exhibitae, vel 
ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo 
Piscatoris die XVI Martii MDCCCLXIX Pontificatus 
Nostri Anno Vigesimotertio. PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC LITTERAE APOSTOLICAE 

QVIBVS R. P. D. PETRVS HATTAR DIARBEKIRENSI 
CHALDAEORVH ECGLKSUE PRAEFIGITVR PIVS PAPA IX. DILECTB FlLIy SALVTEM ET APOSTOLIGAH BENEDIGTIONEH i^upremi Apostolatus officium humilitati Nostrae 
in persona Beatissimi Petri Apostolorum Principis 
ab ipso Christo Domino commissum illud in pri- 
mis postulat, ut singularem diligentiam ac vigilan- 
tiam continenter adhibeamus, ut Ecclesiis cuiusque 
gentis vel ritus digni atque idonei praeficiantur sa- 
crorum Antistites. Qua de causa cum certas quas- 
dam regulas pro electione Episcoporum in Armenio 
Patriarchatu perpetuo servandas indiceremus, palam 
ediximus tam in Consistoriali Allocutione habita IV 
Idus lulias anni 1867> quam in Nostra Constitutio- 
ncy quae incipit Reversurusj edita eodem die, gra- 
vissimum boc negotium in reliquis quoque Orien- 
talis Ritus Patriarchatibus Nos quamprimum fore 
moderaturos. 

Quae omnia Yen. Fr. losephus Patriarcha Ba- 
bylonen. Chaldaeorum, ad quem Acta praedicti Con* Digitized by VjOOQIC sistorii, una eim memorata Constitutione a Congre- 
gatione Nostra de Propaganda Fide pro negotiis Ri- 
tus Orientalis fuerant transmissa, omni obsequio 
excepit. Cum enim» posthabitis longaevae aetatis 
ac difGcillimae regionis incommodis, in Curdistaniae 
montes tunc divertisset, ut Nestorianis in Ecclesiae 
sinum revocandis alacrem atque utilem pro suo mo- 
re operam impeaderet» mandavit Ven. Fr. Eliae 
Episcopo Akrae Chaldaeorum, quem ad hanc Apo- 
stolicam Sedem allegatum solemnibus saecularibus 
SS. Apostolorum Petri et Pauli iusserat suo nomi- 
ne ac vice interessc, ut Nobis Nostraeque iam me- 
moratae Congregationi significaret , se obedienter 
alacriterque excepturum quidquid pro Chaldaicae Ec- 
clesiae bono Nobis constituendum videretur: qu#d 
ab eodem Episcopo et scripto et vooe factum est. 
Postquam vero in suam civitatem ac sedem Mausi- 
liensem seu Mosulanam reversus fuit, datis ad eam- 
dem Congregationem litteris pridie Kaiendas Augu* 
sti superioris anni aperte declaravit, se quoad cer* 
tas regulas in Episcoporum eliectione constituendas 
minime dissentire a voluntate Nostra» quam onmi 
veneratione et obedientia excipiendam profitebatur; 
quinimmo optare, ut quae ad Orientalem pertinent 
Ecctesiami recto in omnibus ordine instituto, refor* 
mentur; et ad hiinc finem perspicuae legea feran- 
tw de ordine ritus, de divino oificio, de saeramea- 
torum adminisiratione, de omnibus demum ecclesia- 
sticis negolUs. Obsequentissimi aulem tiobis animi 
argumentum exhibuit, propositis in eadem epistoia 
aliquot sacerdoium sui ritus noroiaibust ut quos di- 
gniorei et Ecelesiae magis utiles in Doinina iudiea- Digitized by VjOOQIC 7 
remas, iidem nedum Amidenae seu Diarbekirensi Ec- 
clesiae amio ante vacanii, verum et Mardinensi^ quam 
illis ferme diebus paslore viduari conti|;erat« prae- 
ficerentur. Quae omnia maximae profecto consola- 
tioni Nobis fuere, magnumque solaiium tribulatio^. 
nibus atque an^ustiis, quibus unjdique premimur, atr. 
tulerunt; quandoqnidem et eximium praedicli Ven« 
Fr. losepbi Palriarcbae zelum in procuranda comr 
missi sibi fregis uiilitaie et singularem er^a Nos 
fidem ac devotionem praeseferebant; simulque tuiam 
sternebant viamy qua ecelesiasiicae diseiplinae de- 
cus et vigor tn caiboiiea Ghaldaeorum EccLesia re^ 
floresceret. Neque eius desiderio ae voti», quantum 
Dominus concesseriii unquam deerimus; neque ppe- 
ram Nostram, quod et Nobis et Praedeeessoribus Nor 
stris solemne semper fuii, in recta Orientalium E^t 
clesiarum ordinatione constituenda unquam deside- 
rari patiemur. 

Cum itaque Arcbiepiscopalis Eeclesia Amide- 
dena seu Diarbekirensis Chaldaeqrum) ad quam re^ 
^endam Apostoiicis Nostris Litieris daiis pridie Idus 
lanuarias ann. MDCCCXLVil Ven. Fr, Peirus Ge^ 
orgius de Natale a Gezirensi Cbaldaeorum sede fue- 
rat transla.tus, vacaverit et vacet in praesens per 
Oiortem eiusdem Petri Georgii, qui supremum diem 
obiil in Alb^na dioecesi suburbicaria^ cumque prae- 
falus Ven. Fr. {osepbus Patriarcba nonnuUos sacer^* 
dotes , qqos illi dioecesi gu|>8rnandae idoneos eki^- 
stimavit» uti sBperius relaium est, f^bis proposu^ 
erit, rem universam ^^ligentis^ime perpendendam 
cqmmisinaus Ven» Fratril^us Nostris S. R. E. Car- 
dinalibus Co^greg^tiq^is de Propaganda Fide prq. Digitized by VjOOQIC 8 

negotiis Ritus Orientalis. Quorum audila relatione 
mentem animumque Nostrum ad Te conyertimus, 
quem morum honestate» prudentia, ecclesiastico zelo, 
aliisque necessariis dotibus praedilum idem Ven. 
Fr. Patriarcha Nobis una cum aliis proposuit. Qua- 
propter Te a quibusvis excommunicationis , et in« 
terdicti , aliisque ecclesiasticis censuris^ sententiis 
et poenis quovis modo vel quavis de causa latis f 
si quas forle incurristi, huius tantum rci gralia ab- 
solventes et absolutum fore censentes» de consih*o 
eorumdem Ven. Fratrum Nostrorum S. R. E. Car- 
dinalium praefatae Archiepiscopali Ecclesiae Ami- 
denae seu Diarbekirensi Ghaldaeorum Apostolica au- 
etoritate praeGcimus^ eiusdemque Ecclesiae curam, 
regimeuy et administrationem in spiritualibus et tem- 
poralibus plenarie committimus. 

Volumus autem ut a praefato Ven. Fr. lose- 
pho Patriarcha^ vel ab aiio Antistite ab eo specia- 
lifer designando, assistentibus duobus aliis catholi- 
cis Episcopis sive Chaldaici, sive, his deficientibus, 
alterius cuiusque ritus» gratiam et communionom 
Sedis Apostolicae habentibus, consecrationis munus 
libere ac licite recipere possis et valeas. Verum de- 
cernimus ac distincte praecipimus, ut antequam eius- 
dem consecrationis munus recipias^ professionem fi- 
dei catholicae iuxta formam ab Urbano VIII Prae- 
decessore Nostro praefinitam, una cum iuramento 
obedientiae et fidelitatis Nobis ac Successoribos No- 
stris debitae in manibus memorati Ven. Fr. Patri- 
archae emittas. Si autem» quod absity episcopalem 
.consecrationem rccipere praesumpseris , non edita 
prius professione fidei et iuramento praedictis» no- Digitized by VjOOQIC 9 

veris Te una cum Antistite» qui Te ita sacris cae- 
remoniis consecrare non dubitaret» indignationem 
Nostram » ct SS. Apostolorum Petri et Paali esse 
ineursurum; Teque insuper a pontificalis oflScii exer- 
eitio, nec non a regimine et administratione sive 
spiriluali sive temporali Ecclesiae tuae eo ipso su- 
spensum fore. Porro professionis fidei a Te sic emis- 
sae et iuramenti a Te praestiti authenticum exem- 
plar tua manu signatum» memorati Yen. Fr. Patri- 
archae subscriptione roboratum^ vestrisque sigillis 
munitum ad Nos quantocitius mitti iubemus per 
Ven. Fr. Nicolaum Archiepiscopum Martianopolita- 
num, Nostrum atque huius Apostolicae Sedis in Me- 
sopotamia, in Armenia Minore» in Curdistania atque 
in Perside Delegatum. 

Futurum autem in Domino confidimus, ut im- 
positum Tibi onus cum gratia Nostrae Benedictio- 
nis alacriter suscipiens, ea quae sunt lesu Christi 
sedulo et unice quaeras; atque in Tua dioecesi iu- 
xta sacros Canones personaliter et assidue residens» 
Catholicos in fidei professione confirmarey errantes 
ad sanctae Matris Ecclesiae sinum revocare^ cete- 
rasque gravissimi Tui ministerii partes accuratissi- 
me implere studeas. Imprimis vero omnem curam 
impendas quo universi fideles Tuae curae concre- 
diti 9 sublala qualibet contentione et aemulalione , 
solliciti sint servare unitatem spiritus in vinculo 
pacisy et pax Christi exultet in cordibus eorum. Et 
quoniam adminislratio quorumdam ecclesiasticorum 
bonorum occasionem simultatibus et contentionibus 
praebuisse dignoscitur, idcirco huic negotio rite pro- 
curando iussimus a memorata Nostra Congregatione 
opportunas Tibi dari instructiones et mandata. Digitized by VjOOQIC 10 

I^Qoique praecipinms TibL ao disiiiiole maadaf 
mu9> ot Yeaerabili Fratri losepho Patriarohae eka^. 
que suecessovibusi ab bac Apostolica Sede coofir- 
matk eanoiiicam obedieatiam et reyereotiam asaidue 
exhibeas : clero autem et populo istius Tuae dioe-? 
cesis Amidensis GbaMaeorum expresse majidamua» u( 
Te uti legitimum auum pastorem devote suscipiauti, 
debitaque honoriiicentia et obedientia prosequantur. 

Haec yolunuis» decernimus^ atque iubemus, con- 
trariis quibuscumque 9 etiam speciali et indivJ4ua 
mentione digniSf minime obstantibus. 

Datum Romae apud Sanetum Petrum sub ao-- 
nulo Piscatoris die 22 Blartii 1869 » Pontificatua 
Mostri anno vioesjmo tertio. N. GaIU)« GlARELLI pAiACCIAIU Digitized by VjOOQIC 11 

LITTERAE APOSTOLICAE 

QVIBV8 R. P. D. GA3RIEL FARI^ PRBSBYTBR CHALMBVS 
BGCL&SIAE MARDINEflSI PRAEFiCITVR 

PIVS PAPA IX. 

DILEGTE FILI, SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM i^uprenu Aj^tolatus oiBeioai huaulitati Nostrae. ia 
persooa Beatissimi Petri ApostQbram PrJncipia ab. 
ipso Cbristo Domiio conunifisuni^ iUud ^i pdmis por- 
stulat, ut singuiafem diligeotiajn ac vigilaatiain c«n-* 
iiQeoter adhiJ^eanius, ut Ecelesiis cuiusque geiKtis vel 
ritus digni atque idooei praeficiantur sacrorain Ao-< 
iistites. Qua de cauaa cum certas quafidam legulas 
pro electione Episcoporuin in ArmeDio Patxiarchatu 
perpetuo servajidas indice^emus, palam ediximus tam 
in Coo^istoriaU AUocutione babita IV Idna InJiias. 
ann. 1^7, quam in Nostra Coostitulipoe* qnae in- 
cipit BeversuruSf edita eodem die» grayissimum hoc 
negotium io reliquis quoque Orientalis Ritus Patri- 
arcbatibus Nos quamprimum fore moderaturos. 

Quae omnia Ven. Fr. losepbus Patriarcha Ba-- 
bylonensis Cbaldaeocum» ad quem acta praedicti Coor 
sistorii una cum memorata Constilutione a Congre- 
gatione Nostra de. Propaganda Fide pro negotiis Rin 
tus Orientalis fuerant transmissa» omni obsequio txr 
cepit. Cum ei^ipi postbabitis longaeyae, aetatis». ac dif* Digitized by VjOOQIC 12 

ficillimae regionis incommodis» in Curdistaniae mon 
tes tunc divertisset) ut Nestorianis in Ecclesiae sinum 
revocandis alacrem atque utilem pro suo more ope- 
ram impenderet, mandayit Ven. Fr. Eliae Episco- 
po Akrae Ghaldeorum, quem ad hanc Apostolicam 
Sedem allegatum solemnibus saecularibus SS. Apo- 
stolorum Petri et Pauli iusserat suo nomine ac vice 
interesse, ut Nobis Nostraeque iam memoratae Con- 
gregationi significaret, se obedienter alacriterque ex- 
cepturum quidquid pro Chaldaicae Ecclesiae bono 
Nobis constituendum videretur: quod ab eodem Epi- 
scopo et scripto et voce factum est. Postquam vero 
in suam civitatem ac sedem Mausiliensem seu Mosu^ 
lanam reversus fuit, datis ad eamdem Congregatio- 
nem lilteris pridie Kalendas Augusti superioris an- 
ni 9 aperte declaravit» se quoad certas regulas in 
Episcoporum electione constituendas minime dissen- 
tire a voluntate Nostra, quam omni veneratione et 
obedientia excipiendam profitebatur; quin immo opta- 
re, ut quae ad Orientalem pertinent Ecclesiam, recto 
in omnibus ordine instituto, reformentur; et ad hunc 
finem praecipue leges ferantur de ordine ritus, de 
divino ofiicio^ de sacramentorum administratione , 
de omnibus demum ecclesiasticis negotiis. Obsequen- 
tissimi autem Nobis animi argumentum exhibuit» 
propositis in eadem epistola aliquot sacerdotum sui 
ritus nominibusy ut quos digniores et Ecclesiae ma- 
gis utiles in Domino iudicaremus, iidem nedum Ami- 
denae seu Diarbekirensi Ecclesiae anno ante vacantit 
verum et Mardinensi, quam illis ferme diebus pasto- 
re viduari contigerat, praeficerentur. Quae omnia ma. 
xime profecto consolationi Nobis fuere, magnumque Digitized by VjOOQIC 13 

solatium tribulationibus atque angustiisy quibus un* 
dique premimur, attuleruut; quandoquidem et exi« 
mium praedicti Ven. Fr. losephi Patriarchae zelum 
in procuranda commissi sibi gregis utilitate» et sin- 
gularem erga Nos fidem ac devotionem praesefere. 
bant; simulque tutam sternebant viarn» qua eccle- 
siasticae disciplinae decus et vjgor in catholica Chal- 
daeorum Ecclesia reOoresceret. Neque eius deside-* 
rio ac votis» quantum Dominus concesserit) unquam 
deerimus; neque operam Nostram» quod et Nobis et 
Praedecessoribus Nostris solemne semper fuit, in 
recta Orientalium Ecclesiarum ordinatione constitu 
enda unquam desiderari patiemur. 

Cum ilaque Episcopalis Ecclesia Mardinensis 
Chaldaeorum, per obitum Ven. Fr. Ignatii Decstu, ul« 
timi eiusdem Episcopi^ vacaverit et vacet in prae- 
sens; cumque praefatus Ven. Fr. losephus Patriar- 
cha nonnuUos sacerdotes, quos illi dioecesi guber- 
nandae idoneos aestimavit, uti superius relatum est» 
Nobis proposuerit» rem universam diligentissime per- 
pendendam commisimus Ven.FratribusNostrisS.R.E. 
Cardinalibus Congregationis de Propaganda Fide pro 
negotiis Ritus Orientalts. Quorum audita sententia, 
mentem animumque Nostrum ad Te convertimus » 
quem morum honestate, prudentia» ecclesiastico zelo> 
aliisque necessariis dotibus praeditum idem Ven. Fr. 
Patriarcha Nobis una cum aliis proposuit» quiqne 
nuper Apostolici Visitatoris munere in cadem Ami* 
densi civitate solerter defunctus fuisti. Quapropter 
Te a quibusvisexcommunicationisy suspensionis et in- 
terdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et 
poenis quovis modo vel quavis de causa latis» si qua» Digitized by VjOOQIC li 

forte incurristi, huios tantum rei gratia absolven- 
tes^ et absolutum fore censentes, de consilio eorum- 
dem Ven. Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, 
praefatae Episcopali Ecclesiae Mardinensi Cbaldaeo- 
rum Apostolica auctoritate praeficimus, eiusdemqde 
Ecclesiae curam, regimcn et administrationem in 
spiritualibus et temporalibus Tibi plenarie commit- 

tlBtlUS. 

Volumus autem nt a praefato Ven. Fr. lose- 
pho Patriarcha yel ab alio Antistite ab eo speciali- 
ter designando, assistentibus duobus aliis catbolicis 
Episcopis sive Cbaldaici, sive, his deficientibus, al- 
terius cuiusque ritns^ gratiam et communiotiem Se- 
dis Apostolicae habentibus , consecrationis munus 
Ubere ac licite recipere possis et valeas. Verum de- 
eemtmns ac distincte praecipimus, nt autequam eius- 
dem consecrationis munus recipias, professictaem 
fidei cathoiicae iuxta formam ab Urbano VIII Prae- 
decessore Nostro praeGnitam una cum iuramenlo 
obedientiae el fidelitatis Nobis ac Successoribus No- 
stris debitae in manibus meraorati Ven. Fr. Patri-* 
archae emittas. Si autem, quod absit, episcopalem 
consecrationem recipere praesumpseris 9 non edita 
prius professione fidei et iuramento praedictis» no- 
veris Te nna cum Antistite qui Te ita sacris caere- 
moniis consecrare non dubitaret, indignationem No- 
stram et SS. Apostolorum Petri et Pauli esse in- 
eursurum; Teque insuper a pontificalis ofBcii ex- 
ercitio nec non a regimine et administrationo sive 
spirHuali sive temporali Ecclesiae Tuae eo ipso sa- 
tfpeosdm fore. Porro professionis fidei a Te 3ic emis- 
aae et iuramenti a Te praestiti authenlieum exem* Digitized by VjOOQIC plar toa manii sigimtum, memdrati Yen. Fr. Patri- 
archae subscriptione roboratum , veslrisque sigiilis 
munitum, ad Nos quanto citius milti iubemus per 
Yen. Fr. Nicolaum Archiepiscopum Martianopolita^ 
num^ Nostrum atque huius Apostolicae Sedis in Me- 
sopotamia^ in Armenia Minore» in Curdistania atque 
in Perside Delegatum. 

Futurum autem in Domino confidimusy ut im- 
positum Tibi onus cum gratia Nostrae Benediclio- 
nis alacriter suscipiens, ea quae sunt lesu Christi 
sedulo et unice quaeras; atque in tua Dioecesi iu- 
xta sacros Canones personaliter et assidue residenst 
Catholicos in fidei professione confirmare» errantes 
ad Sanctae Matris Ecclesiae sinum revocare, cete- 
rasque gravissimi Tui ministerii partes accuralissi- 
me implere studeas. 

Denique praedipimus Tibi ac districte manda- 
mus, ut Ven. Fr. losepho Patriarchae eiusque suc- 
cessoribus ab hac Apostolica Sede confirmatis ca- 
nonicam obedienliam et reverentiam assidue exhi^ 
betfs : clero autem et populo istius tuae dioeoesis 
Mardinensis Ghaldaeorum expresse mandamus, ut Te 
uti legitimum suom pastorem devote suscipiant, de- 
bitaque honorificentia et obedientia prosequantur. 

Haec volumns , decernimus , atque iubemos , 
cDntrariis qaibuscumqoe , «tiam speciali et indiv>* 
dua mentione dignis» minioie obstantibus. 

Datum Romae apod Sanctom Petroni aab anos 
nok) Piscatoris die XXII martii 1869, Ponliiicatus 
Nostri asno vi|;esimo tertio. 

N* Ca%i>. PiftACciiNi Guitaif Digitized by VjOOQIC 16 

LITTERAE APOSTOLICAE 

QVIBVS CONCEDITVR OMNIBVS CHRISTIFIDELIBVS 

INDVLGENTIA PLENARIA IN FORMA IVBILAEI 

OCCASIONE OECVMENICI CONCILII OMNIBVS CHRISTIFIDELIBVS PRAESENTES LITTBRAS 
INSPECTVRIS PIVS PP. IX. SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. N. lemo cerle ignoraty Oecamenicom Coociliam a No- 
bis faisse indictam in Basilica Nosira Vaticana die 8 
futari mensis Decembris Immaculatae Sanctissimae* 
que Deiparae Virginis Mariae Conceptioni sacro in- 
choandum. Itaque hoc potissimum tempore numquam 
desistimus in humilitate cordis Nostri fervenlissimis 
precibus orare et obsecrare clementissimum lumi* 
num et misericordiarum Patrem , a quo omne da- 
tum optimum, et omne donum perfeclum desoen* 
dit (1) > ut mittat de caelis sedium suarum assi-* 

(1) S. lac. c. 1. y. 17. Digitized by VjOOQIC n 

gtricem sepientiami quae Nobi^cun» 9i(f et Nobit»- 
Com laboret, el sciamus quid accejptum sit apud 
Eum (1). Et quQ faciliua Deus Nostris aunual votis^ 
et iuclinet aures suas ad preces Nostraa» ooinium 
Cbristifidelium religionemi ac pietatem excitare de- 
crevimus, ut» coniunctis Nobisoum precibusi Qn^ii- 
potentis dexterae auiilium, et caeleste lumen implo- 
remus, quo in hoc Concilio ea omnia statuere va- 
leamusy quae ad communem totius populi Christiani 
salutem^ utilitatemque, ac maiorem catbolicae Eccl&- 
siae gloriam et felicitatemf ac pacem maxime pertv- 
nent. Et quoniam compertum est gratiores Beo esse 
hominum preces si mundo corde, hoc est animis ab 
omni scelere integris» ad ipsum accedant» iccirco hac 
occasione caelestes Indulgentiarum thesauros dispen^ 
sationi Nostrae commissos Apostolica liberalitale Chri- 
stifidelibus reserare constituimusi ut inde ad veram 
poenitentiam incensi, et per Poenilentiae Sacramen^- 
tum a peccatorum maculis expiati, ad Thronum Dei 
fidentitts accedant» eiusque misericordiam consequan- 
tur, et gratiam in auxilio opporluno. 

Hoc Nos consilio Indulgentiam ad instar lubi- 
laei Catholico Orbi denunciamus. Quamobrem de 
Omnipetentis Dei misericordiai ac Beatorum Petri et 
Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi ex illa 
ligandi ac solvendi potestatei quam Nobis Dominns 
licet indignis contuliti universis ac singulis utriusque 
sexus Christifidelibus in alma Urbe Nostra degenti- 
buS| vel ad eam advenientibus, qui a die primo fu-- 
turi mensis lunii usque ad diem» quo Oecumenica 

(1) Sapieot. cap. 9. t. 4. 10* Digitized by VjOOQIC 18 

Synodus a Nobis indicta fuerit absoluta, S. loannis 
in Laterano» Principis Apostolorum, et Sanctae Ma- 
riae Maioris Basilicas, vel earum aliquam bis visi- 
taverinty ibique per aliquod temporis spatium pro 
omnium misere errantium conversione» pro sanctis- 
simae fldei propagatione, et pro catholicae Ecclesiae 
pace^ tranquillitate, ac triumpho devote oraverint, 
et praeter consuela quatuor anni tempora tribus 
diebuSy etiam non continuis, nempe quarta et sexta 
fcria, et Sabbato ieiunaverint, el intra commemoratum 
temporis spatium peccata sua confessi Sanctissimum 
Eucharistiae Sacramentum reverenter susceperint^ 
et pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique 
devotio suggeretf erogaverint, ceteris vero extra Ur- 
lem praedictam ubicumque degentibust qui Ecclesias 
ab Ordinariis locorum^ vel eorum Yicariis, seu Offi- 
cialibus» aut de illorum mandato» et^ ipsis deficien- 
libuSf per eos, qui ibi curam animarum exercent, 
postquam ad illorum nolitiam hae Nostrae Litterae 
pervenerint) designandas, vel earum aliquam prae- 
finiti temporis spatio bis visitaverinly aliaque recen- 
sita opera devote peregerinl, plenissimam omnium 
peccatorum suorum remissionem et Indulgentiam, si- 
cut in anno lubilaei visilantibus certas Ecclesias 
intra, et extra Urbem praedictam concedi consuevit, 
tenore praesentium, misericorditer in Domino con- 
cedimus atque indulgemus^ quae Indulgenlia anima- 
bus etiam» quae Deo in caritate coniunctae ex hac 
vita migraverinty per modum suffragii applicari poterit. 
Concedimus etiam, ut naviganles^ atque iter 
agentesy quum primum ad sua se domicilia receperint, 
operibus suprascriplis peractis et bis visitata Eccle- Digitized by VjOOQIC 19 

sia Cathedrali, vel Maiori, vel propria Parochiali loci 
ipsorum domicilii eamdem Indulgentiam consequi pos- 
sint et valeanl. Rcgularibus autem personis utrius- 
que sexus etiam in claustris perpetuo degentibus, 
nec non aliis quibuscumque tam laicis^ quam eccle* 
siasticis saecularibus, vel regularibus, in carcere aut 
captivitale existentibus, vel aliqua corporis infirmi* 
tate, seu alio quocumque impedimento detenlis, qui 
memorala opera, vel eorum aliqua praestare nequive- 
rint, ut illa Confessarius ex aclu approbatis a loco- 
rum Ordinariis in alia pietati^s opera commutaret vel 
in aliud proximum lempus prorogare possit» eaque in- 
iungerC) quac ipsi poenilentes efficerc possint cum fa- 
cullate etiam dispensandi super Communione cum 
pueris, qui nondum ad primam Communionem admissi 
fuerintf pariter concedimus atque indulgemus. 

Insuper omnibus et singulis Christifidelibrs Sae- 
cularibus et Regularibus cuiusvis Ordinis et Instituti, 
etiam specialiler nominandi, licentiam concedimus, 
et facultatem, ut sibi ad hunc effectum eligere possint 
quemcumque Presbyterum Confessarium tam Saecu- 
larem^ quam Regularem ex actu approbatis a loco- 
rum Ordinariis ( qua facultate uti possint etiam Mo- 
niales, Novitiae, aliaeque mulieres intra claustra de- 
gentes, dummodo Confessarius approbatus sit pro 
Monialibus ) , qui eos ab excommunicationis, suspen- 
sionis, aliisque ecclesiasticis sententiis^ et censuris a 
iure vel ab homine quavis de causa latis vel infli- 
cti6 praeter infra exceptas, necnon ab omnibus pec- 
catis, excessibuS) criminibus et delictis quantumvis 
gravibus et enormibus, etiam locorum OrdinariiS) sive 
Nobis, et Sedi Apostolicae speciali licet forma re- 

2* Digitized by VjOOQIC 20 

scrvatis^ ct quorum absolutio alias quantumvis ampia 
non rntclligcrctur conccssa, in foro conscieniiacy el 
hac viee tantum absolvcrc, ct libcrare valcant; ct 
insuper vola quaccumquc ctiam iurata, ct Scdi x\po- 
stolicae rcservata (castitatis, religionis, et obligationis, 
quae a tertio acceptata focrity scu in quibus agatur 
dc praciudicio tcrtii sempcr cxccptis , quatcnus ea 
vota sint pcrfccta ct absoluta, ncc non pocnalibus, 
quae pracscrvatlva a peccatis nuncupantur, nisi com- 
mutatio futura iudicetm* ciusniodi, ut non minus a 
pcccato commiltcndo rcfraenet, quam prior voti ma- 
teria ) In alia pia et salutaria opera dispensando 
commutarCf iniuncta tamen eis, et eorum cuilibet in 
supradictis omnibus poenitentia salutari, aliisque eius- 
dcm Confcssarii arbitrio iniungendis. 

Goncedimus insuper facullatem dispensandi su- 
pcr irrc^ularitatc ex violationc Ccnsurarum contra- 
cta, quatcnus ad forum cxternum non sit deducta, 
vel de facili deducenda. Non intendimus aalem per 
pracscBtes super aHa quavis irregularitate sive ex deli- 
cto, sive ex defectu, vel publica, vcl occulta, aut nota, 
aliaque incapacitate, aut inhabilitate quoquomodo con- 
Iracla dispensarc , vel aliquam facultatem tribuerc 
super praemissis dispcnsandi, scu habilitandi^ et in 
pristinum statum rcstitucndi, etiam in foro conscien- 
tiac, ncque ctiam dcrogare Conslilutioni cum appo- 
sitis dcclaraiionibus cditae a fel. rec. Bencdicto XIV. 
Praedecessore Nostro « Sacramenlum poeniietiUae )> 
quoad inhabilitatcm absohendi complicem, et quoad 
obligationem denunciationis, neque casdem praesen- 
tos iis, qui a Nobis, et ab Apostolica Sede, vel ali- 
quo Praelato, seu iudice Ecclesiasiico oominatim ex- Digitized by VjOOQIC Sl 

oommanicati^ sttspensiy interdicti> seu alias in sen* 
tentiasy et censuras incidisse declarati» vel publice 
denunciati fuerint, nisi intra tempus praefinitum sa- 
tiafecerinl, aut cum partibus concofdayerint nuUo- 
raodo suflragari posse aut debere. Quod si intra prae* 
finitum terminum iudicio Confeasarii satisfacere non 
potuerinty absolvi posse eoQcedknus in foro coascien- 
tiae ad effectum dumta&at asse<{ueodi Indulgeatias 
lubilaei, iniu&eta obligatione satisfaciendi statim ac 
poterunt* 

Quapropter in virUite sanctae obedientiae teoore 
praesentium districte praecipiflms» atque raandamiis 
omnibus, et quibuscumque Ordinariis locoran ubi- 
cumque extstentibus, eof umque Yicariis el Officialibus» 
vel ipsis deficientibUs^ illis, qui curam animarum 
exercent» ut^cum praesentium Litterarum transum- 
pta, aut exempla etiam impressa aceeperint» illa, ubi 
primum pro temporura ao locorum ratione satius in 
Domino censuerint^ per suas Eicclesias ao Dioeceses, 
Provincias» Civitates, Oppida, Terras, et loca publi- 
centy vel publicari faciant, popuUsque etiam Yerbi 
Dei praedicationey quoad fieri possit, rite praeparatis, 
Ecclesiam, sea Eodesias visitandas {htd praesenti 
lubilaeo designent. 

Non obstantibus Constitutionibust et Ordinatio* 
nibus Apostolicis» praesertim quibus faeultas absol- 
vendi in certis tunc e&pressis easibus ita Romano 
Pontifiei pro tempore exlstenti reservatur» ut nec 
etiam simfles» vel dissimiles Ittdulgentiarum et fa- 
eoltatom tauiusinodi concessioneSf nisi de illisexpressa 
meatioy aut specialis derogAtio fiat» cuiquatt fuffrar 
gari possint, nec non regula de non concedendis In« Digitized by VjOOQIC 22 

dulgentiis ad instar^ ac quorumcumque OrdinuTOi et 
Gongregationumi sive Institutorum etiam iuramento, 
eonfirmatione Apostolica» vel quavis firmitate alia 
roboratiS) statutia et consuetudinibus^ privilegiis quo- 
que indullis, et Litteris Apostolicis eisdem Ordini- 
bus, Congregationibus^ et Institutis, illorumque per- 
sonis quomodolibet concessisy approbatis^ et inno- 
Tatis; quibus omnibus et singulis etiamsi de iHis» 
eorumque totis tenoribus» specialis» specifica, expres- 
sa et individua, non autem per clausulas generales 
idem importantes, mentio, seu alia qnaevis expres- 
sio babenda alia aliqua exquisita forma ad boc ser- 
vanda foret» illorum tenores praesentibus pro sufll- 
cienter expressis, ac formam in iis traditam pro ser- 
vata babentes^ hac vice specialiter, nominatim, et 
expresse ad efiectum praemissorum derogamus, ce- 
terisque contrariis quibuscumque. 

Praecipimus autem^a conmnemorato die primo 
lunii usque ad diem, quo Oecumenica Synodus fi- 
nem babuerit ab omnibus universi calholici Orbis 
utriusque Cleri Sacerdotibus quotidie addi in Missa 
orationem de Spiritu Sancto^ deque eodem Sancto 
Spiritu divinum, praeter consuetam Missam Conven-* 
tualem^ Sacrificium fieri in omnibus huius Urbis 
Patriarchalibus^ aliisque Basilicis, et Collegialibus 
Ecclesiis 9 nec non in cunctis totius orbis Cathe- 
dralibus et CoUegiatis Ecclesiis ab earum Canonicis, 
atque etiam in singulis cuiusque Religiosae Familiae 
Ecclesiis Regularium» qui Conventualem Missam ce- 
lebrare tenentur, feria quaque quinta» qua festum 
duplex primae et secundae classis non agatur, quin Digitized by VjOOQIC 23 

tamen haec de Spiritu Saneto Missa uUani habeat 
applicationis obligationem. 

Ut aulem praesentes Nostrae, quae ad singttla 
loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius 
deveniant, volumus, ut praesentium transumptis, vel 
exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii pu- 
blici subscriptis, el sigillo personae in dignitate ec* 
clesiastica constitutae munitis, ubicumque locorum» 
et gentium eadem prorsus fides habeatur, quae ha- 
beretur ipsis praesentibus, si forent exhibilae vel 
ostensae. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub An* 
nulo Piscatoris die 11 Aprilis Anno 1869. 

Pontificatus Nostri Anno Yicesimotertio. N. Card. Paraggiani Clarelli. Digitized by VjOOQIC 24 

LITTERAE APOSTOLICAE 

QVJBVS mSSlO Dfi CVRAgAO IN AMERICA SEPTBMTRIOIfALI 
DOMIIflCIAIVAE PROVmCIAE HOLLAIfDICAE DSMAIVDATVR. PIVS PP. IX. AD mVRAM REI MEMORIAM. Mi Liserrimam Missioais de Gurafao in America Se- 
ptemtrionali institutae conditionem cogitantes maxi- 
mo afficiebamur dolore; ipsi enim Missioni una cum 
suo ultimo Yicario Apostolico Yenerabili Fratre Fri- 
derico Kistemaker Episcopo Uranopolitano in partibus 
infidelium, qui gravibus infirmitatibus illam deserere 
coactus est, pastoralis cura, et soliicitudo defecit, 
ita ut eadem magno spirituali solatio viduata habe- 
retur. Hinc ex debito Apostolici Ministerii, quo su- 
per universum dominicum gregem arcano Divinae 
providentiae consilio fungimur, Pastorem aeternum 
assiduis obsecrare precibus, eaque onmia praestare 
non destitimus, ut praefatae Missionis saluti, atque 
incremento succurrere, ac providere possemus. lam 
vero Dominiciana Provincia Hollandica» quae reli- Digitized by VjOOQIC f5 

gionis proveheiidae studiO) et sempiternae animarom 
salutis soUieitudine summopere commendatur, No* 
stris curiS) ac desideriis respondens huiusce Missionis 
procurationem suscipere non renuit^ dummodo illam 
ei auctoritate Nostra conmiittamus ; sibi enim laxanli 
in verbo Nostro rete, licet gravesy et multae adsint 
diflScultateSy omnia feliciter, ac prospere in eiusdem 
Missionis bonum, et conunodum cessura pollicetur. 
Quae cum ita sint, audito voto dilecti filii Sununi 
Dominicianae Familiae Magistri^ qui (etsi rationabi- 
libus adductus causis hac super re passive se habuit) 
hoc tamen consilium probavit^ rebusque omnibus 
cum Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Gar- 
dinalibus Ghristiano nomini propagando praepositis 
mature perpensis, de eorumdem Fratrum Nostrorum 
consilio in eam mentem venimus^ ut supradictam 
Missionem HoUandicae praefati Ordinis Provinciae 
concrederemusy certa spe freti fore» ut dives in mise- 
ricordia Deus omnes dissolvat difficultates, et illo- 
rum fidelium precibus exoratus omnia eidem Missioni 
spiritualia dona* commoda, et incrementa largiatur. 
Quare auctoritate Nostra Apostolica harum littera- 
rum vi Missionem de Curacao in America Septem- 
trionali positam Dominicianae Provinciae HoUandicae 
concedimus, et demandaraus. ^Quod vero ad novi 
eiusdem Missionis Yicarii Apostolici delectum volu- 
mus, ac praecipimus, ut res agatur a dilectis filiis 
Magistro Generali, et Provinciali Ordinis Praedica- 
torum, qui collatis consiliis idoneos Nobis exhibeant 
viros, ut ex iis, quem in Domino dignum iudicave- 
rimuS) eiusdem Missionis Yicarium Apostolicum Epi- 
scopali charactere insignitum constituamus. Haec vo- Digitized by VjOOQIC 26 

lomus et mandamus in contrarium facientibus, licet 
speciali atque individua mentione et derogatione di- 
gnis, non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo 
Piscatoris die XXY Maii MDCXXLXIX. Pontificatus 
Nostri Anno XXIII. N. Card. Paracciani Clarblli. Digitized by VjOOQIC 27 
ALLOCVnO HABITA IN CONSISTOBIO SECBETO 
DIE XXV IVNII MDCCGLXIX. VBNEEABILBS FBATBES N. lovain, et catholicae Ecclesiae , eiasque immu- 
nitatiy libertatif et iuribus , ac vel ipsi civili so- 
cietati maxime infestam legem a Subalpino Gubernio 
editam, ac promulgatam cum sununo animi Nostri 
dolore in hoc amplissimo vestro consessu deplorare 
eogimur^ Venerabiles Fratres. Atque hic Nos loqui- 
mur de lege^ qua idem Gubernium, post tot ac in- 
nomeros fere ausus» et iniurias Ecclesiae» eiusque 
sacris ministris> rebusque iUatas, Clericos militari 
conqnisilioni subiicere non dubitavit. Ecquis non vi- 
det quam damnosa , et quam hostilis Ecclesiae sit 
haec lexy quae Ecclesiae ius ab ipso Christo Domi- 
no ei iributum impedit, et coarctat eligendi idoneos» 
ac necessarios ministros^ qui ab eodem Christo ad 
divinam suam religionem tuendam, propagandam, ad 
animarum salutem usque ad consummationem sae- 
culi procurandam constituti fuerant; quaeque po- 
tissimum eo unice spectare videtur, ut in hac infe- 
licissima ItaUa» si fieri unquam powtft^lboiica Ec- 
desia fonditus deleatur et extenniBttpr ? Digitized by VjOOQIC Nobis certe yerba desut ad eitisinodi legem de- 
nuo iaiprobandam ac detestandam. Quisque noscit, 
Nos pro Apostolici Nostri ministerii munere haud 
omisisse Nostro offlcio studiosissime perfungi , et 
omues Venerabiles Fratres sacrorum in Italia Anti- 
stites cum summa eorum nominis laude iustissimas 
suas fecisse querelas, reclamationes , et expostula- 
tiones , ut huiusmodi iex nunquam locum haberet. 
Atque utinam hac occasione abstinere Nos possemus, 
Yenerabiles Fratres, a lugendis gravissimis malis et 
damnis , quibus sanctissima nostra religio nunc in 
Austriaco eliam Imperio et Hungariae Regno mis^ 
raQdum ia modum affligitur ac divexaUir. Natitiae 
aulem, qoae de Ecclesiae rebus ex Hispaniarum Be- 
gno ad Nds peryeaiunt) non eam, veluti sperabimuft» 
QOfisolatiQiiem t quin ifluno trisftitiam et oioerofem 
Nobjs afferunt. 

Russicum vero Gubemium pergit calholicam ia- 
seetari Ecclesiam, et ab omnibus fere Dioeeestbus 
9U0S, vi etitaa adhibila» eiioere Episcopos, eosque 
in eiilium peUere» proptereaquod €bristi bic inter- 
ris Yiearii vocem ac mandata, prout debeat, aitdire 
et exequi volunt» nec sinit, eosdeei Episcopos ab il* 
lius bnperii finibus egredi, eltamsi maxima Ecelesiae 
utilitas id omnino posiulet. Ac magis in dies omai 
miodo impedit , quominus illi fideles cum Nobis et 
hac Apostolioa Sede libere communicare queant. 

Sed inter gravissimas, quibus vexanrar, aiigu- 
stias, MB mediocri eerle soiatio Nofais est pastora- 
lis zelus, summppere laudandusi quo Sacronim kit* 
iistites rem catholicam viriliter tutantur» el sanctas- 
simae fidei nosirae principia intefra servare et Eiocte- Digitized by VjOOQIC siae UDiiatem propagD»re oontePDdunt adversus mul- 
tiplices insidias et conalus, quibus impii homines 
suos erroreft prepi^are coiinitaBtur. Ae futurum con- 
fidimus fore> ut universus catholicus CIeru3 illustria 
Epi3Coporum suorum exempla pro viribus imitari , 
et aemulari conetur. 

Interim istos omnes Christi , eiusque Sanctac 
Ecclesiae hosles etiam atque eliam monemus, ut tan- 
dem ahquando serio considerent quam terribilis sit 
Deus in suis, eiusquc Ecclesiae hostibus puniendis. 

Nos autem non desistamus, Venerabiles Fratres, 
ferveniissimis, humillimisque precibus misericordia- 
rum Patrem orare ei obfiecr»re« ut omnes mis6ros 
errantes de perditidnis via ad recium veritaiis, iu- 
stitiae, saluiisque tramitem reducat, utque catholi- 
cam Ecclesiam ubique terrarum novis ac splendidio- 
ribus triumphis quotidie magis exornet et augeal. Digitized by VjOOQIC 30 

LITTERAE APOSTOLICAE 

QVIBVS STATVITVR DIVISIO HISSIONVII SVECIAE POTISSIMVII ET 
NORVEGIAE ET DVPLEX APOSTOLICA PRAEFECTVRA IN DV- 
CATIBVS nOLSTEIN ET SCHLESWIG ET IN REGNO DANIAE. PIVS PP. IX. AD FVTVRAM REI MEMORIAN. E cclesiae universae divinitus Nobis commissa cura 
postulat, ut ea praeslare maturemus , quae Catho- 
lico Nomini bene» prospere, atque feliciter evenianl. 
Itaque vix dum anno superiori ad septemtrionalium 
Europae Missionum , Daniae , Sveciae » Norvegiae , 
aliarumque, quae prope poium Arcticum sitae sunt, 
stationum negotia animum appulimus, coroperimus- 
que illis iu difficillimis regionibus e Christiana re 
admodum fore, si quae ab uno, vel altero Antistite 
latissimae, longeque nimium inter se dissitae dirige- 
bantur Missiones, in varias sectiones dividerentur. Digitized by VjOOQIC 31 

atque ita varia Missiouum veiuti centra prodirent, 
statim ea de re egimus cum YV. FF. NN. S.R.E. 
Cardinalibus negotiis Propagandae Fidei praeposi- 
tisy deque eorum consilio per Apostolicas Litteras 
die VII Mensis Augusti eiusdem anni datas, haec 
decrevimus, quae infra scripta sunt. Primum indi- 
visas Missiones, Sveciae potissimum et Norvegiae, 
esse dividendas» duplexque in iisdem centrum con- 
stituendum. Deinde duplicem Apostolicam Praefectu- 
ram, alteram in Ducatibus Holstein et Schleswig, al- 
teram in Regno Daniae esse erigendam; tandem 
Praefecturam Arcticam esse coarctandam^ ita ut Dani- 
cas insulas Ferrois, Islandiae, ac Gronelandiae» alias* 
que, quibus antea constabat, tum Scotiae, tum Se* 
ptemtrionalis Americae prope Polum Magneticum 
partes comprehenderet. At enim dum spes affulgebat 
memoratam divisionem Catholicae Religioni illis in 
regionibus fore perutilem, nonnuUa accepimus quae 
faciunt, ut in dubium revocetur eiusdem divisionis 
emolumenlum, eamque aliqtialenus immutandam sua- 
dent. Quocirca iterum rem totam cum VV. FF. NN. 
S. R. E. Cardinalibus negOtiis Propagandae Fidei prae- 
positis communicavimus, omnibusque rationum mo- 
mentis sedulo diligenterque perpensis, in eam sen«- 
tentiam devenimus, ut non solum necesse sil, latis- 
simas illas Misstones dividi, sed etiam partitionem 
fauiusmodi ita fierit ut pro singulis regnis populisque, 
legibus inter se moribusque diversis singula Missio- 
nnm centra constitoantur. Quae cum ita sint de 
memoratorum W. FF. NN. consilio» Auctoritate No- 
stra Apostolica, hisce Litteris* quae sequuntur^ san» 
eiamsf mandamus^ edicimus: Digitized by VjOOQIC 32 

I. Firma remanente divisione Missionis Sy^ 
ciae a Missione Norvegiae, quam Apostolicis Litterti 
decrevimusy de quibus habita ante menlio est, po« 
stremam hanc in Praefecturam Apostolicam erigimus; 
eique cunetas Norvegiae regiones volumus esse sub- 
iectas. 

II. Praefecturam Danieam» cuius in iisdem Lit- 
teris iussimus erectionem» ad totum Daniae RegBuni 
extendimtts; atque idcirco insulas quoque Ferroist 
Islandiae, et Gronelandiae illi adscribimusy ea tamcB 
lege, ut a Yicario Apostolieo dependeat Missiwiifli 
Septemtrionalium • 

IIL Insulas Eskimales, Novum Cumberland» et 
quidquid aliud ad Amcricam Septemtrionblem» tura 
politice» tum geographice pertinensi huc usque Areti* 
cae Praefecturae finibus comprehensum fuit» Supe* 
riori Canadae tribuimus. 

IV* Septemtrionales Scotiae regiones, Comita- 
tum nempeCaithnesiae> InsulasSchetlandicas,et Orca* 
daS| quas per Decreta Sacrae CongregationisPropagan* 
dae Fidei Praefecturae Poli Arcticiy alias addiximuSi 
Scotiae reddimus; ex iisque aiiam Apostolicam Prae- 
fecturam fecimus, quae Vicario Apostolico Distri- 
ctus Scotiae Septemtrionalis subiecta sit. 

V. Denique Praefecturam, quam dictis diei VII 
mensis Augusti superioris anni Litteris pro Ducati'- 
bus Holstein et Schleswig ereximus, itemque Vicario 
Apostolico subiicimus Missionum Septemtrionaliumt 
illam vel praesentium tenore servamus. 

Decernentes praesentes Litterasi firmas, vali« 
dasy et efBcaces existere ao fore^ suosque plenariosy 
et integros effectus sortiri, et obtinere» ac illis ad Digitized by VjOOQIC 33 

qoos speetat, et pra tempore qnandocumqae speeta- 
bit, in omnibiis et per omnia plenissime suffragariy 
et ab eis respeetive inviolabiliter observari ; sieque 
in praemissis per qnoseumque ludices OrdinarioSy et 
Delegatos, etiam causarum Palalii Apostolici Audito- 
res iudieariy et definiri debere, ac irritum» et inane, 
si secus super his a quoquam quavis auctorilate fiin- 
gente seienter» vel ignoranter contigerit attentari. 
Non obstantibus Nostra, et Ganeellariae Apostolicae 
regula de iure quaesito non toUendo> aliisque Con- 
stitutionibus, et Sanctionibus Apostolicis^ ceterisque 
cratrariis quibuseomque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Pi- 
scatoris die XVII Augusti MDCCCLXIX. Pontificatus 
Noslri Anno Yigesimo quarto. 

N« Card. Paracciani Clarblli. 3 Digitized by VjOOQIC 34 

VBIfBaABIfcWVS PBATBIBVS AlfTOlllO PBTBO VL PkimWU^ 

ClLlCliB BitVS ABMBim, ET ABGIUitflSCQnS 

AG £PIS€dI»IS 

BrrSDBll BITVS IN PATBIABCHAII SYBODO GONGBBCATrS* PIVS PP. IX. VEN. FBATBES, SALVTEM ET APOSTOilCAII BBlfBDlGTlOIIBM« Ijibentissiino certe animo obsequentissimas ve- 
stras acoepiiQttS litteras die 22 proximi mensis lulii 
datasy quibus maximas Nobis gratias agere voluistis 
propter insignes reliquias Magni Armeniae Apostoli 
S. Gregorii Uluminatoris Yobis a Nobis donatas. Gra- 
tae autem Nobis admoduni fuerunt, Ven. Fratresi 
singularis Vestrae erga Nos et hanc B. Petri Cathe- 
dram , unde vigor et unitas sacerdotalis est orta » 
pietatis, amoris, et observantiae significationes. Quam- 
obrem in eam profecto spem erigimur fore ^ ut , 
Deo auxiliante, patriarchalis synodus» quam Nostris 
mandatis obsequentes celebratis> prospere feliciter* 
que eveniat) utque edere contendatis opportuna ac 
salubria decreta, quae executioni mandari nunquam 
poterunt, nisi ab hac Apostolica Sede fuerint recogni- 
ta atque probata. Futurum quoque confidimus» Ven. 
Fratres^ ut nihil intentatum relinquere velitis^ ut in Digitized by VjOOQIC 96 

Armenio isto PatriarehaCtt aoeiir^tas djseiplioae wdo 
recle eonstituatur. EteDim optiioe Doseiti^ l^U^iHr 
sticam discipliBam, vhi rite faerit ioatitiita, esse fir«- 
missimmn yerae fidei praesidivm et propugDaculttRV 
camqne sacro cohaereat dogmati» ad ^UBden» piirl- 
tatem conservandamt ttttndam maxime owdocorf»ot 
icoirco haereticis ae schismalicis ad nnitatem ravc^- 
candis plttrimum prodesse. Haac vero ut asa»qnwwtti 
dno in primis a V(d>is praestanda sunt. St primo 
qoidem^ ul primum iUud ummi anie oculos baheiuea 
^piibtts de cau^is Vos iussimus convenire^ f^aestio* 
D6S <mines et eontroversias <[i}ae ad rem oon pQr<- 
tiaent devitetis.. in Episcoporum enim eonyeAtitHV 
ea $imt pertractandat quae ad eatholicae fidei .pttf^ 
tatemf iategritatemqtte tutandam» atque ad diseipIV- 
nam tom canonieam» tum liturgieami qva oil pant^ 
est ooUapsa restitu^ndanif pertinent. Nunqnam verp 
ab animis vesiris e^Lcidant provida monitd) bortaitio- 
nes^ mandata» quae ab hae Apostolioa Sedo aaw^ 
acoepistis tam por decreta» et epistolas Nostrao Catr 
gregationis Fidei propagandae prac^sitae pro QOg^ 
tiia Orientalibas, quam per Apostolicas Littti^as rea. 
mem. Praedecessomm Nostronim. Interquas eommO' 
nuurandae sunt potissimum Apostolicae Utterae Cre- 
gorii XVI^ qnae incipiunt Inter gravi$simaSf eiitfie 
die 3 Februarii 1832^ aUaeqae eiosdem Ponti^ 
cist quarom initium Studium paterme datae di« ^ 
Maii 1836| et quae a Nobis scriptae fuerttnt die 9 
Fdiraarii ISSi^ quarum initium Ncmiaem latets ac 
demttm Apostolica Nostra Constitutio^ cuittS priuci* 
piom Rever$unu^ edita IV Idus lulu anno 1867. 
Haee omnia meminisse invat^ ut quantum Nos ttr* 

3» Digitized by VjOOQIC 36 

geat istius Ecclesiae sollicitudo magis magisque in- 
noteseat, et nihil omittamus^ quod ad faustam Sy- 
nodi istius celebrationem possit pertinere. Ac prae- 
terea voluimus/ut Yen. Frater Antonius losephus 
Pluym Episcopus Nicopolitamis^ Noster et huius Apo- 
stolicae Sedis in ista Givitate ^ro-Delegatus, Yestrae 
Synodo adesset specialibus facultatibus et instnictio- 
nibus munitas, quo Synodo ipsi maius decus acce- 
deret, et canonica sacrorum Antistitum libertas sarta 
tecta omnino praeslarett atque omnia ad propositum 
finem dirigerentur. lam vero sinite » Ven. Fratres, 
ut Vobis ac Dilectis Filiis Clericis, ac Monachis^ po- 
pnlisque curae Vestrae concreditis in memoriam re* 
vocemus quae Praedecessores Nostri Pius VIII^ et 
Gregorius XVI, Nosque ipsi aliis Nostris litteris etiam 
atque etiam commendavimus, scilicet coniunctionem 
totiiis corporis unam sanitatem^ unamque pulchri- 
tudinera facere, et hanc coniunctionem exigere con- 
cordiam sacerdotum. Omne enim regnum in se ipsum 
divisum desolabitur; et in hoc cognoscent omnes, 
quia discipuli Christi sumus, si dilectionem habue- 
rimus ad invicem, si bene fecerimus iis qui nos per- 
sequuntur> si dilexerimus eos^ qui nos odio habent. 
Quapropter in humilitate cordis Nostri Deum eni- 
xe adprecamur, ut det Vobis id ipsum sapere^ ac ser- 
vare unitatem spiritus in vinculo pacis^ illius inqui- 
mus pacis, quam Christus nascens universo terrarum 
orbi per Angelos annunciari voluit 9 et in caelum 
abiturus discipulis suis commendavit. Hac denique 
occasione quara libentissime utimur, ut praecipuam^ 
qua Vos in Domino compleetimur, benevolentiam de- 
nuo testemur et confirmemus^ cuius quoque pignus Digitized by VjOOQIC \ 

37 

esse Tolumns Apostolicam Benedietionem^ quam ex 
intimo corde profectam Yobis, Yen. Fratres^ omni- 
busque Clericis Laicisque fidelibus cuiusque Yestrum 
curae commissis peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXX Au- 
gusti MDCCCLXIX Pontificatus Nostri Anno XXIY. PIYS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 38 

LITTfiRAB APOSTOLICAE 

QVIBVS NONNVUA PRAESCRIBVNTVR PRO VTILITATE 
BABYLOIfENSIS CBAiDAEORVM PATRIARQIATVS. PIVS EPISCOPVS 

SERYYS SERYORYM DEI 

AD PERPETVAIi REI MEIiORIAM. tjuiii Ecclesiastica disciplina verae fidei sepimen- 
tam sit ac tutela firmissima) quippe quae sacro 
cohaereat dogmati (1)^ et ad eius puritatis conser- 
valionem maxime conducat, iamdudum Nobis erat 
in animo hanc potissimum in Ecclesiis Orientalibus 
accuratius ordinare, ubi incerta ac minus apte esset 
constituta, ubi vero coUapsa et fortasse etiam tem- 
porum asperitate obliterata, instaurare^ salvis tamen 
earum ritibus a SS. Patribus institutis et ab hac 
Apostolica Sede probatis. Siquidem probe novimus 
eamdem disciplinam» ubi semel depravata fuerit et 

(1) Pius YI Apost. Litt. Quod Aliquanium 10 Mart.1791. Digitized by VjOOQIC 39 

owrapta) baeremim mapia ex parte caosam esse et 
originem (1). Et quoniam sapientissimomm me^ico- 
mm more, uti S. Basilius moouit (2), a praecipuis 
malis sumendum est iDitium» idcirco^ a rile ordinanda 
sacrorum Antistitum eleetione exordiendum esse exi- 
stimaTimus. Etenim quales sunt qui praesunt, tales 
plerumquet ut idem inquit Basilius (3)^ et eoram 
qni parent mores esse solent : ac ferme impossibile 
est yeram catholicam fldem aksque uila erroris com- 
mixtione servari, sacramqne Ecelesiae dkciplinam^ 
qnam illius retinaculum S. Cyprianus (4) appeilabat, 
ioviolate eustodiri) nisi optimi quique Paslores ex- 
enbias agant diligeBtissame snper gregilns eoramdem 
curae commissis. 

Qua in re ita canonum pateraiHrum decrela li« 
branda ac Praedecessorum Ptostroram praecepta me- 
lienda existimavimus^ ut quae in Ecdesiae utilita'» 
tem praesentium temporam wcessitas deposoit, adhi- 
bita consideratime diligenti^ quantiim potest fieri sie 
temperaremusy ut nec in totum formam veteram vi« 
deremur exeedere regnlarum, et slmul reparandae 
Eedesiasticae disriplinae consuleremis. Sieut «nim 
quaedam sunt quae nulla posannt ratione convellit 
ita uulta sunt quae aut pro consideratioBe aelatum, 
am pro neeessitate refum qiorteal immntari) ope» 
raote scilicet et perflciente usque in fineqo gratia Dd. 

Hoc sane consilio faetum est^ ut cum CMstan- 

(1) Act. €onefl. Trid. ap. Labb6 Sdft. €k>Iet. Tom. XX. 
oal. ?5. 

{2i Sp. 66. ad Athaaas. £pisc. Alex. 
(3) Ad Amphiloch. ep. 190. 
(4^ De Habit. Vtrgin. Digitized by VjOOQIC 40 

tiiiopoUtanam Annenioruiii provinciam patriarchatui 
Ciliciae coniungeremus^ oblatam hanc occasionem 
libenter arripuerimuS) ut praecipua quaedam disci- 
plinae capita» praesertim de Episcoporum electione» 
in memorato PatriarchaUi perpetuo servanda sancire- 
mus Apostolica Nostra Constitutione^ cuius initium est 
Reversurus edita IV Idus lulias anno MDCCCLXVU. 
In qua aperte ediximus, grayisaimum hoc negotium 
de Sacrorum Antistitum electione in reliquis quoque 
patriarchatibus Nos fore quamprimum moderaturos. 
Quod etiam significare non omisimus coram Ven. 
Fr. Nostris Patriarchis ac reliquis Orientalis ritus 
Antistitibus, qui in saecularibus solemnibus BB. Apo- 
stolorum Petri et Pauli ad hanc almam Urbem No- 
stram convenerant. 

Hos inter cum non adfuisset Ven. Fr. losephus 
Audo Babylonensis Chaldaeorum Patriarcha, utpo- 
te qui in Curdistaniae montes» posthabitis longaevae 
aetatis ac difficillimae regionis incommodis, diver- 
tisset, ut Nestorianis in Ecclesiae sinum revocandis, 
alacrem atque utilem pro suo more operam impen* 
derety universa acta Consislorii praedicto iam die et 
anno habiti, una cum memorata Constitutione, per 
Nostram Fidei Propagandae Congregationem nego^ 
tiis Ritus Orientalis praepositam» missa fuere. Quae 
ubi accepit, primo quidem per Ven. Fr. Eliam Epi- 
scopum Akrae Chaldaeorum, quem ad hanc Apo- 
stolicam Sedem allegatum praedictis solemnibus suo 
nomine ac vice interesse iusserat, tum per suas lit- 
teras ad praefatam Congregationem semel et iterum 
dataS) significatum Nobis voluit, se quoad certas 
regulas in Episcoporum electione servandas minime Digitized by VjOOQIC 41 
a Nostra voluntate diesentire^ quam onimi studio et 
obedieatia excipieodam profitebatur ; atque ex prae- 
inissa episcopaliom eleetionum ordinatione bene spe- 
rare si utilis Nobis et opportana videretur; velle 
autem ut quod gaudio et laetitiae Nobis est> semper 
perficiatur. Inter haec vero aliud obsequentissimi 
Nobis animi argumentum exbibere non distulit» pro- 
positis aliquot nominibus sacerdotum sui ritus» ut 
quos digniores ae magis idoneos in Domino judica- 
remus^ eosdem Cbaldaeornm Eeclesiis Amidenae seu 
Diarbekiren. atque Mardensi, quas pastoribus suis 
viduari contigerat, praefioeremus: quod a Nobis actum 
est Apostolieis Nostris litteris editis sub annulo Pi- 
scatoris die XXII Martii huius anni. Quae omnia 
maxime profecto eonsolationi Nobis fuere, magnum- 
que solatium in tribulationibus atque angustiis» qui- 
bus undiqne premimur, attulerunt: quandoquidem 
et eximium praedicti Ven. Fr. losephi Patriarchae 
zelum in procuranda commissi sibi gregis utilitate, 
et singularem eius in Nos^ et in hanc Bmi Petri 
Gathedram revereotiam ac fiduciam praeseferebant: 
atque ita in pleniorem atque firmiorem spem Nos 
adduxerunt, fore ut recto demum in omnibus ordi- 
ne oonstituto Chaldeorum Ecclesib tot sane nomi- 
nibus insignisy in pristinum decus aliquando resti- 
tueretur. 

Omnibus itaque mature perpensis, ac de con- 
silio Yen. Fr. Nostrorum S. R. E. Cardinalium prae* 
fatae Congregationis de Propaganda Fide pro ne- 
gotiis Ritus Qrientalis^ motu proprioi certa scientia 
ac de Apostolicae Nostrae potestatis pleiiitudine, ea 
quae sequuntur in memorato Babylonensi Chaldaeo- Digitized by VjOOQIC 42 

niin paMaMbMu ferpetim fdtaris tmporibM fai-* 
riolabiliter obiervaQda «onsUtttimtiB atqvie smcimad. 

I. Iii eketione Patriarobae saHi^ fipiacopii vblb 
erit suffragii ferendit excluiis ommiio elericis el 
saeerdotibus, qui episcopali characlere oou poUeant. 
Nemo vero hiicoruii in eadem eleotione senet in- 
sererct ullamque partem habere poterit, quovis quae- 
^ eolore vel praetextu. 

11« Porro electiim Patriareliam neque uti aiuiit 
inthronizari, neq^e idbim ius aut iurisdiotionem) ne 
proeuratorio quidem aut vicario nomine vel tttuio^ 
in Patriarehatum habere vohimus, nisi prius eiusdem 
dectio seu postulatio a Nobis vel a Romano Pontifiee 
pro tempore existente feerit admissa et de more 
oenlirmatay atque Apostolioae Htterae confirmationis 
einsdem fuerint expeditae) sublala quidiliet contraria 
oonsuetudine* 

UL Eidem Patriarchae^ quamvis ab Apostolica 
Sede uti supra confirmato, oon licebit £piseopos 
ooMOcrare^ nee convooare coneilium, neo chrisma 
coDfioerey neque ecclesias dedieare, nec dericos or* 
dinare^ antefuam ab eadem Apostolica Sede sacrum 
Pallium obtinuerit* 

iV. Praedicto autem Pallio Patriardia uti tan* 
tum polerit in Missarum solemnibns intra fines et 
in ecclesiis sui patriarchatus, his dumtaxat diebos, 
viddieet in Nativitate Demiai Nostri iesu Cfaristi, 
itt festis S. Stephani Protomar tyris^ S. loannis Apo^ 
stoii el fivangelirtae) Circumcisionis Demiui) fipipha- 
niae eiuaiemi Domiaicae in Palmis^ Feria V in 
Coena Domii^ Sabbati Sancti, Dominicae fUisurre^ Digitized by VjOOQIC 43 

ctioDte eum dnobas seqnootikiis dtoirasy DafoiBiinie 
ift Alhi8> Ascensioais Domiiii, Domiiiieae P^nleooN» 
stes, merttisuui Corporis Ghristi, nec non in qma- 
toor festivitatflitts Beatae Hariae semper YirgiBis, 
Yidelicet Parificationis^ Anmiiitiatioais, Assomptioiiia 
el Nativitatia eiasdem; item io lestis Nativilatis 
S. loaanis Baptistae el Qomiam Sanctoram^ nec lon 
ia festiTitatibuB omnium Apostolorum^ in deduatione 
Ecclesiaruui, in iMnecipais ficdeaiae sm festifilatlt» 
)mSf ia ordinatioailms Clericoramt in oomecratio^ 
nSma Episooporom et Virgiaum^ ataiue ia didmB 
aHHYmariis tam consecratioius snae^ qnam dedh» 
otttioiiis ecclesiae. 

V. Sacra Limina Beatisffimomm Apostolonni 
P^tri et Panli statis a iore temporibus idem Plob* 
triarolia persooaliler et per seipsom irisitakfit: Ro* 
maaoqM Pontifici pro tempore existenti fatiooem 
reddet de toto soo paatorali offic» ac de rebos omoa* 
btts ad patriandiatas stalam pertiaeatibus; ousidoa»* 
que monita el mandata humiliter oxoipieC ac dfli«« 
gentissime exei|«etar. 

VI. Quoties aliqtiam dioecesim memorftti Pa^ 
triardmtus Tacare continget, Patsr iaeclia qaamprimum 
syaodsm indieat uaiirersorum Episoeiwnim eiiBdera 
patriarehstns; qno faolo^ ab eodcm Patriareha et ab 
Episoopis symodaliler ooogregatis tres tdonet eeol&' 
siastici virif oailatis ooosiiis» Romaoo Pontificd pao 
tempore existenti proponantur^ ut ex illis digniorem 
et magis idoneum eligere^ et vacanti episcopali sedi 
providere possit. Non dubitamus autem» quin iidem 
Episoopi digdos ac vere idoneos viros pvopooere Digitized by VjOOQIC 44 

studeant, ne umquam cogamur Nos vel successores 
Nostri pro Apostolici ministerii officio aliumt licet 
ab eis non propositum, episcopali dignitate augere et 
vacanti Ecclesiae praeficere. Quod si quandoque. 
propter instantem necessitatem aut itineris longitu- 
dinem universi Episcopi ad synodum uti supra a 
Patriarcba indictam accedere non poterunt, tres sal- 
tem Episcopi propriam dioecesim cum iurisdictione 
babentes, una cum memorato Patriarcbat in eam- 
dem synodum omnino conveniant, absentibus ter-. 
nariam suam propositionem scripto significantibus. 
Yolumus autemy ut universa acta eiusdem synodi 
ad praefatam Congregationem Orientalium Ecciesia- 
rum negotiis praepositam per Nostrum et buius 
Sanctae Sedis in Mesopotamia Apostolieum Delega- 
tum transmittantur^ ut diligenti primum trutina ab 
eadem Congregatione expensa, demum Nostro vel 
Successorum Nostrorum iudicio subiiciantur. Hanc 
vero metbodum in electione omnium et quommcum- 
que Episcoporum in Babylonensi Gbaldaici ritus pa- 
triarchatu perpetuis futuris temporibus omnino ser- 
vari inbemus. 

YII. Ut autem, omni excluso Laicorum ari>itrio, 
sarta tecta serventurEcclesiae bonai quae canones(l)y 
in potestate sacrorum Antistitum esse voluerant ; 
atque ut regulae ab iisdem canonibus (2) sancitae 
ad diligentem eorumdem bonorum conservationem (1) Gan. Aplor. XXXYIII. Goncil. Antioch. can.XXIY. 
XX' Goncil. Gangren. can. YII. 

(2) GoncU. Ghalcedon. can. XXYI. GoncU. Nicaen. II. 
can. XI. Digitized by VjOOQIC 45 
ae fidelem adimnistrationem procurandam finnius 
castodiantur, edicimus Patriarcbam non posse yen- 
dere^ aut donare^ vel oppignorare, aut de novo in*- 
feudare, vel alio quocumque modo alienare posses- 
sicHies pertinentes ad Ecclesiam vel mensam suam, 
sive ad alias quascumque ecclesias vel loca pia sui 
patriarchatus; neque assentiri, ut a quovis alienentur 
inconsulto Romano Pontifice, iuxta formam iuramenti 
quod electi Patriarchae ritus Orientalis in sua pro* 
motione emittere tenentur. 

Haec volumus, praecipimus atque mandamus, 
decementes irritum atque inane^ si quid contra prae- 
missa a quolibet quavis auctoritate scienter vel igno- 
ranter contigerit attentari ; ac reservantes Nobis, et 
successoribus Nostris ea in posterum sancire) quae 
in memorato Babylonensi patriarchatu pro temporum, 
locorum, ac personarum rationibus magis in Domino 
expedire dignoscentur. 

Decernimus quoque praesentes Nostras Litteras 
semper et quandocumqne validas et efflcaces fore^ 
suosque plenarios efiectus sortiri et obtinere, et ab 
omnibus ad quos spectat inviolabiiiter observari de- 
bere ; quin uUo umquam tempore ex quocumque ca- 
pite vel caosa de subreptionis vel obreptionis aut 
nuUitatis vitio> vel de Nostrae intentionis defectu 
notari aut impugnari possint; sicque et non alias 
per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos» 
quavis auctoritate fungentes^ iudicari et definiri de- 
bere^ sublata eis et eorum cuilibet quavis facultate 
atiter iudicandi ct interpretandi. 

Non obstantibus Nostra et GanceUariae Nostrae Digitized by VjOOQIC 46 

Apwtolicte reguk de iare quaeflito Mn tollendo ae 
quibttSYis aliis conatitationibus et ordinatioailms Apo* 
Moliets etiamsi editis in synodalibus^ provinciaUlNity 
genefalibiis^ atque amyeraalibus oonciliis; diotaeqoe 
Eoclesiae patriarchalis Babylonensis Chaldaeomfli e-- 
tiam larainento, confirmatione Aposlolicat Tel quavis 
firmitate alia roboratis statutisetconsaetadSfiibas^pri* 
til^^tis atqae induUis et litteris ApostoEcis snb qui«- 
bttscumque tenoribus ac formis et com quibusrif» 
etiam insolitis clausulis et decretis coiloessis: quibas 
oomibus et singulist illoram tenores prmesentibus 
pro plene et sufficienter expressis habentes» ad pra6- 
missorum omnium et singulorum yalidissimum effe- 
ctum latissime et plenissime ac specialiter et eKpresse, 
nee non opportune et valide harum quoqoe serie 
motu pari derogamus» eaeterisque contrariis quibua- 
eumqae etiam speciali mentione dignis. 

Volumus aulem, ut praesentium litterarum traor 
aumptis sea exemplis ettam impressis^ manu aiicuius 
JNotarii publiei subscriptis et sigiilo personae io di- 
(paitate ecclesiastica constitutae munitis eadem prop* 
sus fidcs adhibeatury quae ipsis praesenlibas adhi^ 
beretur^ si forent exhibttae et ostensae. 

NuUi ergo omnino hominmn liceat hanc pagi- 
nam Mostrae coastitutionis^ sanctionist prohibitionisy 
inhibitionis^ iussionis, praeeepti, mandati, iniunctio* 
niSf reservatLoniS) decretti derogationis et vcdnntatis 
infringere, rel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attentare praesampserit, iadignaticwem 
Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apo* 
stolwom Eitts se noverit iocursarum* Digitized by VjOOQIC 47 

Datum Romae apud Saactam Petrum mBto 
Inearnatioais Dominicae MDCCCLXIX. pridie kalen- 
das Septembris, Pontificatns Nostri Anno vigesimo- 
quarto. 

G. GmU SUBDATABIUS 

N* CaAd» Pabacciani Clarblli 

Visa de Curia 
Daminiais Bruti Ahbreviatar 
Loco)£Plumbi 

L CugnonittS. Digitized by VjOOQIC 48 

VENBRABILI FRATRI HENRIGO BBVARDO ARCHIBPISCOPO 
WESTMONASTERIENSI. PIVS PP. IX. T enerabilis Frater, salutem et Apostolicam Bene- 
dictionem. Per ephemerides accepimus , Doctorem 
Cumming scotum quaesivisse a te, num in futuro 
Concilio dissidentibus facienda sit poiestas ea pro- 
ferendi argumenta, quae suae opinioni sufih*agari ar- 
bitrantur ; te autem respondente 5 id a Nobis esse 
decernendum^ ipsum hac de re ad Nos scripsisse.^ 
Verum si postulantem non latet catholicorum fides 
de magisterio a Divino Servatore nostro commisso 
Ecclesiae suae^ et de huius infallibiiitate propterea 
in definiendis quaestionibus de dogmate et moribus; 
dubitare nequibit, quin Ecclesia ipsa pati non de- 
beat) revocari rursum in disceptationem errores^ quos 
sedulo expendit, iudicavit et damnavit. Nec aliud ei 
suadere possunt litterae Nostrae. Dum enim diximus 
« nemo inficiari ac dubitare potesty ipsum Christum 
» lesum, ut bumanis omnibus generationibus re- 
» demptionis suae fructus applicaret^ suam hic in 
j^ terris supra Petrum unicam aedificasse Ecclemmy Digitized by VjOOQIC 49 
I ide&t uuaa, saMtam catbalicam» A{M>sto]&9aisb ^ 
j» fti6 nec0$sariam ovmem contuUsse p^tatmf HK 
» aitfegfrtmi uwiolatumque cmtadiretur fidai depmr 
I Itiffi» ac eadem fidea omaibujs populiaj gentjJNHi» 
X natiiHiibas traderetur: » hoc ipso diiumiii i^tf^ 
ii s putatumis aleam coiistittttum e»se prunaiamf ihw 
haooria taiitumy sed et iurisdictioma Petro eiasfgt^ 
Mccesaoribus ab £cdeaiae inatitutore ooUatum. Alqiii 
ifl boc uimirum cardiae lota quae&tio versatur luiAr 
catbolicos et dissentieates -quoscumque^ et «j^ bttc 
disseusuy veluti « foute omnes «cartholii^onim ejrro^ 
res dimananL « Cum eaim 'ehumedi zodetates eor 
» r^oxl viva illa et a Deo cowiivata auetoritatef 
» quae homiaes res iidei morumfue discipUaam pr4id- 
» sertim docet, eosque dirigit 40 moderaUir ia iifi 
» anuiibiis, fuae ad aeteroam salutem perivMat ; tum 
» sodetates ipsae in mis doctrinis continenter varuih 
» runt^ et baec mobilitas atquo iuBtabilitas ap«d eas- 
» dem societates nunquam cessat. » Sive ergo qui 
Te interrogavit sententiam consideret^ quam de in* 
fallibilitate iudicii siit in defimtione rerum spectan- 
tiom fidem et mores tenet Ecclesia» sive quae Nos 
de non revocando in dubium Petri primatu et ma- 
gisterio scripsimus ; intelliget illico, nuUi damnato- 
rum crrorum patrocinio locum esse posse in Con«> 
cilio; nec Nos acatholicos invitare potuisse ad di- 
sceptandum^ sed dumtaxat^ ut « occasionem ample- 
» ctantur huius Concilii^ quo Ecclesia Catholica» cui 
B eorum maiores adscripti erant, novum intimae uni- 
» tatis et inexpugnabilis vitalis sui roboris exhibet 
» argumentum ; ac indigentiis eorum cordis respon* 
» dentes ab eo statu se eripere studeant, in quo 

4 Digitized by VjOOQIC 50 

» de sua propria salule securi esse nou possunt. » 
Si ipsi, divina gratia afflante) proprium discrimen 
percipiant^ si toto corde Deum quaerant, facile abii- 
cient praeconceplam quamvis adversam opinionem, 
et omni statim disceptandi cupidine deposita, redi- 
bunt ad Patrem, a quo iamdiu infeliciter discesserunt. 
Nos autem laeli occurremus ipsis^ eosque patema 
caritate complexi, gaudebimus^ Ecclesiam universam 
gratulari Nobis, quod filii Nostri qui mortui erant re- 
▼ixerint^ et qui perierant sint inventi. Id certe a 
Deo poscimus enixe; et Tu, Yen. Frater^ precestuas 
iunge Nostris. Interim vero divini favoris auspicem 
et praecipuae Nostrae benevolentiae pignus Aposto- 
licam Benedictionem Tibi totique Dioecesi tuae pe- 
ramanler imperlimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 4 Septem- 
bris 1869. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimoquarto. PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 51 
LITTERAE APOSTOLIGAE 

DE EBECTIONB SGHOLARVM PRO PVBRIS IN REQIONE 
TRANSTIBERINA. PIVS PP. IX. AD PVTVRAH REI MBHORIAIIf I esa Christi exemplis inhaerentes» qai paeros sibi 
carissimos esse^ et re e( verbo coaiprobayity cam 
praecipuae Angeloram castodiae a sao Patre eos fais- 
se traditos » malisqae multis, qai eisdem scandalo 
esse aaderent paniendos fore afflirmayit, Nos vix 
ac in B. Petri Apostoli Cathedram benignissimo Deo 
sic iobente ascendimns » nihii omisimas » quod in 
adolescentiam praesertim in hac Urbe Nostra degen* 
tium bonam vergeret. Namqae id omne eo consilio 
peregimus, ut ii Creatoris sai in diebas iuventutir 
recordantes , et vel a prima aetate . iagam portare 
aasaescentes reliquum vitae tempas» proat hominem 
ehristianum decet, vivant, utque beatitate caeicsti 
olim potiantar. Hinc omnem soUicitudinem» omnes^ 
qae cogitationes Nostras ad pueros , et praesertiin 

4* Digitized by VjOOQIC 53 

ad eos coiiVeHillius» <|at Ob paMiitQti tel pauper- 
tatem» vel ignorantiam subsidiis carentes animum ad 
pietatem et religionis oiBcia coguoscenda intendere 
nequeunt. Quare institutas pias domos ^ et scholas 
publicas per varias Almae huius Urbis Nostrae re« 
giones augendas, amplificandas, vel novas erigendas 
curavimus, ad quas pueri institutionis causa diumis 
noctumisve horis accederent. Cum vero marime cu- 
peremus» ut huiusmodi beneficiorum fructus pneri 
e frequentissima regione, quae trans Tiberim iacet, 
acciperent» aedes satis atnphs vico novoi quem e 
gentis Nostrae cognomine Mastai appellatum civium 
vastissimum Nicotianis foliis elaborandis aedificium 
per Nos nuper e sole erectum adeuatium commodi- 
tati aperuimus, Nostris sumptibus extruendas cura- 
vimus. Has autem aedes ita parari iussimus^ ut ibi 
Scholae pueris regionis transtiberinae erudieodis ad- 
aint^ et viri religio^i^ quibut eos «dooendt ifistitaeft- 
diqne 0003 fnerit^ aptam fixamque habeant aedem* 
Uk iutem quae id Dei cultum pietatis eiereilia pei> 
•genda^ et vitae commoditatem necessaria inibi pra^ 
tto essentt Saceilum in iisdem aedibiis erecCum amiij 
•aci*a sopeUectili exornavimuss iteiu Scholas» eon^ 
clavia et celhs largitmte Noaira iMlruiiimust ditavi» 
ffios. Tandem vedigal quaque religiosig yiris> qut 
•arum Scholamm regimini praefiieriai) constittiimufii» 
quod ex doarttm domoranii quas dictis aedibcd am^ 
iuiittas ct attiguaa Nostro sumptti pariter extraeiidaa 
iiiandavifciias«reditiiNis percipietur. Quare ut haec Peib- 
i^ia No9tra Kberalitas suum finem» qiiem Nobis pr^ 
pwuimus» sortiatur^ atque ettam aovum pateraae m^ 
ikitudinis» quo Almae huius Urbis pueros complecti^ Digitized by VjOOQIC 53 

miir» pignas perpetuo sit penntnsunimt N«9 rattu 
proprio et ex certa seicaitia» ao matwa delibQtatio^ 
net qaae seqaontart decemimus; 

L In praedktis aedibus ScbolaB pro paeria ret* 
gionia transtiberinae perpetmim in modum erigimus 
et instiluimus» earomdamque regimcQ et eimtm la^ 
stituto Fratrum Scholarum ChriatiaBarum nunoapalo 
sub titulo Sanctissimi Infantis lesu , et Patrocinii 
Sancti loaephit qnorum atudium et zelus in pueris 
rite erudiendis Nobis perspectus est, et exploratust 
demandamus, ita ut ipsi pueros praedictae regionis 
iuxla Instituti sui normam et melhodumy utque mo- 
ris est in aliis Almae Urbis Nostrae ScboIiSy qua- 
nun regimini iidem Fratres praesunt, instituant. 
Proplerea iisdem Religiosis viris dictarum aedium, 
et cuiusvis sacrae et domesticae supellectilis aere 
Nostro comparatae usum perpetuis futuris tempori- 
hus, nisi Nobis et Successoribus Nostris aliter in 
Domino expedire visum fuerit, adtribuimus. 

II. Quo vero memorati religiosi viri alere se 
posainty iisdem assignamus tria millia el biscentum 
viginti quinque libellarum in singulos annos solven* 
darum pro rata quolibet mense ineunte a Nostra 
Praefectura Sacri Palatiii cui tum aediumi in qui- 
bos Scholae constitutae sunt, tum duarum domorum 
iisdem adiacentium mancipium cedimus» et earumdem 
perpetuam possessionem coocedimus. 

IIL Yolumus tandem, ut Praefecturae Sacri Pa- 
latii sit maioribus, Instituti Fratrum Scholarum Chri- 
stianarum vcro minoribus reparationibus consulere. 
Nos haec statuimus» decernimus atque mandamus, 
non obstantibus, si opus fuerity Nostra et Cancella- Digitized by VjOOQIC 54 

riae Apostolicae regula de iure qaaesito dod toUen* 
do» Dec Don privilegiis, coDsuetudinibiis , aut aliis 
speclali licet» ac iDdividualt meutione, et derogattone 
dignis in contrarium facientibus quibascumque. 

Datum Romae apud Sanctom Petrum sub An- 
nulo Piscatoris die XII. Octobria MDCCCLXIX. Pon- 
tiflcatus Nostri Anno XXIV. 

N* Card. Paracciani Clarelli. Digitized by VjOOQIC 55 
LITTERAE APOSTOLIGAE DE ECCLESIASTICIS CBNSVRtS. PIVS EPISCOPVS 

SERVVS SERVOBVM DEI 

AD PERPETVAM REI MElfORIAM iiLpostoIicae Sedis moderationi convenit, quae sa- 
lubriter veterum canonum auctoritate eonstituta sunt, 
sic retinere» ut, si temporum rerumque mulatio quid- 
piam esse temperandum prudenti dispensatione sua- 
deaty eadem Aposlolica Sedes congruum supremae 
suae potestatis remedium ae providentiam impendat* 
Qoaoiobrem cum animo Nostro iampridem revolve- 
remtiSy eeclesiastieas censuras» quae per modum la* 
tae sententiae, ipsoque facto incurrendae ad incolumi- 
(atem ac disciplinam ipsius Ecclesiae tutandam» effrae^ 
nemque improborum licentiam coercendam et emeQ* 
dandam sancte per singulas aetates indictae ae pro-* 
molgatae sunt» magnum ad numerum sensim excre- 
visse; quasdam etiam, temporibus moribusque mu- Digitized by VjOOQIC 36 

tatis , a Gii€ tftqne eausis, ob qoa» imposttae fue* 
rant» vel a pristina utililate, atque opportunitate 
exeidisse; eamque ob rem noo infrequentes oriri 
sive in iis , quibus animarum eura commissa est , 
sive in ipsis Gdelibus dubietates» anxietates, ango- 
resque eonscientiae ; Nos einsmodi incommodis oc- 
currere volentes, plenam carumdem recensionem fie- 
ri, Nobisque proponi iussimus, ut, diligenti adhi- 
bita consideratione 9 statueremast quasnam ex illis 
servare ac retinere oportereti quas vero moderari, 
aut abrogare ccngrueret. Ea igitiir recensione per- 
acta» ac Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. 
Cardinalibus in negoliis Fidei Generalibus Inquisi- 
toribus per universam Christianam Rempublicam 
deputatis in eonsilium adscitis , reque diu ac ma- 
ture perpensa, motu proprio» certa scientia^ matu- 
ra deliberalione Nostra^ deque Apostolicae Nostrae 
poteslatis plenitudine hac perpetuo valilura Constl- 
tutione decemimus, ut tx quibuseumque censuris 
sire excommunicationisy sive suspensionis, sive in- 
ferdictf, quae per modum latae sententiae, ipsoque 
facto incurrendae bactenus impositae sunt, nomiisi 
itlae^ quas in hac ipsa Constitutione inserimus, eo« 
que medo » quo inserimus , robur exinde habeant ; 
shnul dedarantes» easdem non modo ex veterum 
eafiommi auctoritafe, quatenus ctm hae Nostra Con- 
fititatione eonveniunti ventm eciam ex hac ipsa Con- 
^itutione Nostra, non secus ac si primum editae 
Ab ea fuerint, vim suam prorsus acclpere debere. Digitized by VjOOQIC 57 

tkeammunieatiimes latae $efUeiUiae epeeiaU made 
Romano Panlifici reeervaHae 

Itaque exoommanicatioiii lalae aenteotiae ape- 
ciali modo Romano Pontifici reservatae aubiacere 
declaramas : 

1. 

Omnes a ehriittana flde apostataSf et ooMiea te 
singalos iiaeretico^, quoeQmqiie notniiie eenMaMiry 
et enioseamque teetae «iatant , eisqoe ere^eotes » 
eoromque reeepioresy hetoi^Si ae generaliter quocH 
ttbel inorum d e fe iisofes. % Omnes et singulos scienter legentes sine au- 
ctoritate Sedis Apostolicae libros eorumdem aposta- 
tarum et haereticorum haeresim propugnantes» nec 
non libros euiusvis auctoris per ApoetoUeas litteras 
Boimnatim prohibitos, eosdemque libros retinentes, 
imprimentes et quomodolibet defendentes. 8. Schismaticos et eos qui a Romani Pontiticis pro 
tempore existentis obedientia perlinaciter se subtra- 
huntf vel recedunt. 

4. 

Qmies et siogoloa» euioscttmque statost gra- 
Am aeo eomBtionis feerinii ab ordftiotiiMibQs seit V Digitized by VjOOQIC 58 

mandatis Romanorum Pontiiicam pro lempore exi- 
slentium ad universale futurum Coneilium appel- 
lantes, nee non eos » quorum auxilio^ consilio vel 
favore appellatum fiierit. 5. Omnes interfieientes^ mutilantes, percutientes, 
capientes, carcerantes» detinentes» vel hostiliter in- 
sequentes S. R. E. Gardinales, Patriarchas» Archie- 
piscoposy Episcopos^ Sedisque Apostolicae Legalos , 
vel NuncioSf aut eos a sois Dioecesibus» Territo-. 
riis, Terris, seu Dominiis eiicientes, nec non ea man- 
dantes » vel rata habentes » seu praestantes in eis 
auxiltumy consilium vel favorem. 6. Impedientes directe vel indirecte exercitium iu- 
risdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi 
fori, et ad hoc recurrentes ad forum saeculare eius- 
que mandata procurantes , edentes , aut auxilium y 
consilium vel favorem praestantes. 7, Cogentes sive directe» sivC indirecte iudices lai- 
cos ad trahendum ad suum tribunal personas eccle- 
siasticas praeter canonicas dispositiones: item e4entes 
leges vel decreta contra libertatem aut iara Ecclesiae*. Digitized by VjOOQIC 59 

8. 

Recunrentes ad laicain potcfttatem ad impedien- 
das litteras vel acta q«aeUbet a Sede Apostolica» vel 
ab eittsdcm Legatis aut Delegatis quibuscumque pro- 
fecta eorumque promulgationem vel executionem di- 
recte vel indirecte prohibentes» aut eorum causa sive 
ipsas partes » sive alios laedentes » vel perterrefa- 
cientes. 9. Omnes falsarios litterarum Apostoliearumy etiam 
in forma Brevis^ ac suppUcationQm gratiam vel iu- 
stitiam concementium per Romanum Pontificem» vel 
S. R. E. Vice-€anceIIario8 seu Gerentes vices eo-" 
rum aut de mandato eiusdem Romani Pontificis si- 
gnatarum: nec non falso publicantes Litteras Apo-^ 
stolicas» etiam in forma Brevist et etiam falso si- 
gnantes supplicationes buiusmodi sub homine Ro^ 
- mani Pontificis » seu Vice-Cancellarii aut Gerentis 
vkes praedictorum. 10. Abflolventes complicem in peccato turpi etiam 
in mortis articulo^ si alius Sacerdos licet non ad-f 
probatus ad confessiones» sine gravi aliqua exoritu* 
ra infamia et scandalo, possit excipere morientis 
eoiifessionem. Digitized by.VjOOQlC 60 

11. 

UattrpMtea «pt s^qttMtrantes ittriadiotioQem , 
boiia» redito» ad persooaa eeotesiaaticts ratiMe sua<- 
mai Gedeaianun aut beneficiorum pertioeQtes. 12. Invadentesy destruentes, detinentes per se vel 
per alios Ctvitates , Terras , loca aut iura ad Ec- 
clesiam Romanam pertinentia; vel usurpantes, per* 
turbantes, retinentes supremam iurisdictionem in 
eia ; nee noa ad aingnla pmedida auiilium > con- 
ailium^ favofem praebentea. 

A quibos omnibua exaomnuinioationibua boc 
uaque reeenaitia absolationem Romaao Pontifici pro 
tempore qieciali nmdo reaervatam eaae el reaerva*^ 
ri; ot pro ea generalem «onceasionem absolvendi a 
eaaibua et eensuris, aive excommunicationibus Ro« 
mano Pontifici reservatis nuUo pacto aufficere deda^ 
ramuSy revocatis inauper earumdem reapeetu qui«- 
buscumque indultis concessis sub quavia forma et 
quibusvis personis etiam Regularibus cuiuscumque 
Ordinis, Congregationis, Societatis et Instituti, etiam 
speciali mentione dignis et in quavis dignitate con- 
stitutis. Absolvere autem praesumentes sine debita 
faealtate» etiam quovis praetextu, exeommunicatio- 
nia vineulo Romano Pontifiei reservataa innodatoa 
ae aoianty dummodo noo agatur de mortia articulo, 
in quo tamen firma ait quoad abaohitos oUigatio 
standi mandatis Ecclesiact si convaluerint. Digitized by VjOOQIC «1 

Exammunicationes latae senlentiae Ramano 
Pontifici reservatae. 

ExwnmiaiiiatiMi litie «eiiteiittae R«niii«o Poii-^ 
tifici raemiM s«biaeei« «eeHirainiift. 1. Docentes vel defendentes sive piAliee» ftive prt^ 
vatim propositiones ab Apostolica Sede damnatas 
sub excommuniealionis poena latae sententiae; item 
4D0«Dtes t«l defBBieQleft «anquam licilam praxim 
inqoirendi a poenittnte nomen eomplicis> prottti da- 
mnata est a Benedicto XIV. in Const. Suprema 
1. lolii 1745. m primmn 2. lalii 1746. Ad era- 
dicandum 28. Seplembris 1746. 

2. 

Violentas maimai BUadenie dtabolO) tnieienles 
itt €lmeos, Tel Mtiusque sexus Monaeos, exceplis 
4|Mad reservatiotMD casibns el personfs» de qnibtts 
iare vel privilegio permitiilur» ui Episcopas aot 
alius absolvat* 

3. 

Duelhni perpetnoites, aut «fa»pliefief «d «Rad 
provocantes , vel ipsum acceptantes » el quoslibet 
complicest vel qualemcmque operam aut favorem 
praebentesy nec non de industria spectantes» illud* 
fm permitteaieSt vel quantam in illis ost, bou pro- 
hibentes, cuiuscumque digoitatis sint> e^am regriS» 
yel imperialis. , Digitized by VjOOQIC 62 

4. 

Nomen dantes sectae Massanicae aut CarbanO' 
riaef aut aliis eiusdem generis sectis, quae contra 
Ecclesiam vel legitimas potestates seu palam, seu 
clandesline machinantur» nec non itsdem seclis fa- 
vorem qualemcumque praestantes; earumve occoltos 
coripbaeos ac duces non denunciantes » donec non 
denunciaverint. 

5. 

Immunitatem asyli ecdesiastici violare iuben- 
tes^ aut ausu temerario violantes. 6. Yiolantes clausuram Monialium, cuiuscumque 
generis aut conditionis» sexus vel aetatis fuerint, 
in earum monasteria absque legitima licentia ingre- 
diendo; pariterque eos introducentes vel admitten- 
tes; Jtemque Moniales ab illa exeuntes extra casus 
ac formam a S. Pio V. in Constit. Decari prae- 
scriptam. 

7. 

Mulieres violantes Regularium virorum dausu- 
ram» et Superiores aliosve eas admittentes. 

8. 

Reos simoniae realis in benefidis quibuseum- 
que» eorumque complices. Digitized by VjOOQIC 63 

Reos simoniae confidentialis in beneficiis qni- 
buslibet, cuiuscumque sint dignitatis. 

10. 

Reos simoniae realis ob ingressum in Religio* 
nem. ^ 

II. 

Omnes qui quaestum fecientes ex indulgentiis 
aliisque gratiis spiritualibus excommunicationis cen- 
sora plectuntur Constitutione S. Pii Y . Quam fle- 
ntim % lanuarii 1554. 12. Colligentes eleemosynas maioris pretii pro mis- 
sis» et ex iis lucrum captantes, faciendo eas cele- 
brari in locis ubi Missarum stipendia minoris pretii 
esse solent. 

13. 

Omnes qui excommunicalione mulctantur in Con- 
stitutionibus S. Pii V. Admcnet nos quarlo Kalen- 
das Aprilis 1567«, Innocentii IX. Qaae ab hac Sede 
pridie nonas Novembris 1591*9 Clementis VIII. Ad 
Romani Pantificts curam 26. lunii 1592. et Ale- 
xandri YI1. hter ceteras nono Kalendas Novem- Digitized by VjOOQIC 64 

bris 1660. alienationem eX infeudationem Civitatam 
et Loeorum S. R. E. respieientibus. 

Religiosos praesumtuies elerieis aut laicis ex- 
tra easum neeessitatis Saeramentum extremae un- 
4(lKflUi aat Ettchartstite per viaticiim miaistrare 
absque Paroehi licentia. 15. Bxlraheiiies «hsqtie i^lima venia mliqaias ex 
aaeris CMoieteriis sive Gataenaihis Urbis Ronuie 
eittsq«e Mrrilorii, eisqtte attxiliHtt vel lavoreai prae^ 
bentes. 

16. 

Gonununicantes cum excommunicato nominatim 
a Pa|ia oi «imine erimiaoso^ ei acilioet impendendo 
auxilittm vel lavorem. 

IT. 

Clericos scienter et sponte communicantes in 
divinis cum personis a ftomano Pontifice nomina*- 
tim excommunicatis et ipsos ia officiis reeipientes. 

SacommimiMtioueM laUe SBnlentioe EptieopU 
me {)rdimriis reeervetae. 

fixeMNmioalioiii tariae aententiae .GfiiBcopis si^e 
Ordinariis reaervatae rabiaeere declarainttv: Digitized by VjOOQIC 1. 

Clericos in Sacris constitutps vel Re^arips au( 
Moniales posl votum solenine castitalis matrimonium 
contrahere praesumentes ;. jiec non omnes cum ali- 
qua ex praedictis personis matrimonium conlrahere 
praesume^tes. 

Procuranles abortum, effectu sequuto. 

3. 

l^itleris Apostolicis falsis scienter utentes^ vel 
crimini ea in re cooperantes. 

Excqmrnunk^Hmes latae sententiae 
nemini reservntae. 

Excommunicaiioui lalae sententiae neip*;)] re- 
seryatae subiacere declaramus: 1. Mandantes s^u cogentes tradi Ecclesiastjcae Se- 
pulturap ha^reticos notorios, aut nomjnatim excom- 
muuicatos vel interdictos. % Laedentes aut perterrefacientes InquisitoreS) de* 
nuntiantes, testes, aliosve ministros S. Officiii eiusve 

5 €igitized by VjOOQIC 66 

Sacri Tribunalis scripturas diripientes, aut combu- 
rentes , vel praediclis quibuslibet auxilium , consi- 
lium^ favorem praestantes. Alienantes et recipere praesumentes bona ec- 
clesiaslica absque Beneplacito Apostolico^ ad formam 
Extravagantis Ambitiosae De Reb. Ecc. non alie- 
nandis. 4. Negligentes sive culpabiliter omittentes denun- 
ciare infra mensem Confessarios sive Sacerdotes a 
quibus sollicitati fuerint ad turpia in quibuslibet ca- 
sibus expressis a Praedecess. Nostris Gregorio XY. 
Constit. Universi 20. Augusti 1622. ct Benedi- 
cto XIV. Constit. Sacramentum poenitentiae 1. lu- 
nii 1741. 

Praeter hos hactenus rccensitos , eos quoque 
quos Sacrosanctum Concilium Tridentinum, sive re- 
servata summo PontiGci aut Ordinariis absolutione, 
sive absque ulla reservatione excommunicavit, Nos 
pariter ita excommunicatos esse declaramus; excQ- 
pta anathematis poena in Decreto Sess. IV. De edi-- 
ttone el usu Sacrorum Librorum constituta, cui il- 
lo8 tantum subiaccre volumus, qui libros de rebus 
Sacris tractantes sine Ordinarii approbatione impri-' 
muQti aut imprimi faciunt. Digitized by VjOOQIC 67 

Suspensiones latae Sententiae Summo Pontifici 
reservatae. 1. Suspensionem ipso facto incnrrant a suorum 
Beneficioram perceptione ad beneplaeitnm S. Sedis 
Capitula et Conventus Ecclesiamm et Monasterio- 
rumy aliique omnes, qui ad illarum seu illorum re* 
gimen et administralionem recipiunt Episcopos alios- 
ve Praelalos de praedictis Ecclesiis seu Monaste- 
riis apud eamdem S. Sedem qaovis modo provisos, 
antequam ipsi exhibuerint Litteras apostolicas de sua 
promotione. 

2. 

Suspensionem per triennium a collatione Or- 
dinum ipso iure incurrunt aliquem Ordinantes absque 
titulo beneficii , vel patrimonii cum pacto ul ordi- 
natus non petat ab ipsis alimenta. Suspensionem per annum ab ordinuoi admini- 
stratione ipso iure incurrunt Ordinantes alienum 
subditum etiam sub praetextu beneficii statim con- 
ferendi» aut iam collati) sed minime suificientis, absque 
eias Episcopi litteris dimissorialibusy vel etiam sub- 
ditam proprium , qui alibi tanto tempore moratus 
si%9 ut canonicum impedimentum conlrahere ibi po- 
taerit, absque Ordinarii eiui loci litteris teslimonia- 
libos. 

5* Digitized by VjOOQIC 4. SuspensioDem per aDnum a collatione ordiDum 
ipso iure incurrit, qui exeepto casu legitimi priyi- 
legiiy Ordinem Sacrum contulerit absque titulo be^ 
OAficii Tcl palrimonii clerico in Qliqva Congreg^tione 
Yiventi, in qoa solemnis profeasio non emiuitur, vel 
etiam religioso nondum profeaso. 

5, 

Suspensionem perpetuam ab exereitio Ordinum 
ipso iure inourrnnt Religlosi eiecli » extra Religjo*' 
nem degentes. Suspensionem ab Ordioe susceplo ipeo iure in- 
cQrrantt qui eumdem Ordinem recipere prae^omp^e"- 
runt ab excommonicato vel snspenso^ vel interdi- 
cto nominatim denunciatis , aut ab haeretico vel 
schismatico nolorio: eum vero qui bona fide a quo- 
piam eorum est ordinatus , exercitium non habere 
Ordinis sic suseepti» donec dispensetur» declaramus. Clerioi saeculares exteri ultra quatiior mep^a 
tn Urbe commorantes ordinati ab alio quam a^ ipsQ 
svt9 Ordinario absqne lieentia Card< Urbi^ Vi«arii| 
vel abaque praevio examine coram eodem peractpi 
vel etiam a proprio Ordinario postquam in prde^i'' Digitized by VjOOQIC cto exainine reiecti fuerint; nec non dei-ici perti- 
nentes iid aliqaetn e oex Episcopatibus suburl»dii«- 
tiia f 8i ordinentor extra suam dioeeesim » dimisso» 
rildibus sui Ordinarii ad aliuita dirbctis quam a4 
Card. Urbis Yicarium; vel non praemissis ante Or- 
diiiciil SiLcram suseipiebdum exercitiis spiritualibus 
decetn dies in domo Urbanti Slicerdottim a Missit^ 
de Duneapatorutn , suBpensionein ab Ordioibas aic 
susceptis &d betieplaoitum Si Sedis ipso iure uurur^ 
runts Bpiscopi Vero ordiniintes ab Usu Pontificaliuni 
per anouiB. 

Int&i^dkta kUa6 itnientiM n$erv0ta 

\. 

Interdictum Roniano Pontifiei apMiali modo 
reservatam pro iure incilrrttnt Universltaito ^ Gol*- 
legia et Capitiilay qoocuniqtte oomitie nuttcupeDtub» 
«b ordinationibas sen mandatis dasdem Romitni Pon- 
tifiiis pro tempore exislfentis ad uniterdale fatufum 
Gotioilium appeUantia. 

2. 

Seienter eelebranties vel eelabreri facietites di- 
vlna in loeis ab Ordisario, vel delegato lodifte» vel 
a lure interdictis , aut nmninatim eMbmmunioatos 
ad divina officia» seu ecdesiaatioa Saoramenta» vel 
occlesiisticam sepulturam admittctttes f inierdicttun 
ab ingfessu Ecolesiae ipso iure inoamint^ donec ad 
arbitriam eius, oaius detattotiam oontempBerunt» con- 
pttenter tatisfeeeriot. Digitized by VjOOQIC 70 

Denique quoscumque alios Sacrosanclum Con- 
cilium Tridentinum suspensos ant interdictos ipao 
iure esse decrevit, Nos pari modo suspensioni vel 
interdicto eosdem obnoxios esse volumus et decla<- 
ramus. 

Quae vero censurae sive excommunicationis , 
sive suspensionis, sive interdicti Nostris» aut Prae* 
decessorum Nostrorum Constitutionibus , aut sacris 
canonibus praeter eas, quas recensuimus, latae simt, 
atque hactenus in suo vigore perstiterant^ sive pro 
Romani Pontificis electione, sive pro interne regimine 
quorumcumque Ordinum et Institutorum Regularium, 
nec non quorumcumque CoUegiorum, Congregatio- 
num, coetuum locorumque piorum cuiuscumque no- 
minisy aut generis sint, eas omnes firmas esse, et 
in suo robore permanere volumus et declaramus. 

Caeteram decernimus, in novis quUmscumque 
concessionibus ac privilegiis, quae ab Apostolica Se- 
de concedi cuivis contigerit, nuilo modo ac ratione 
intelligi unquam debere, aut posse comprehendi f«* 
cuitatem absolvendi a casibus , et eensuris quibns- 
libet Romano Pontirici reservatis j nisi de iis for- 
malis, explicita, ac individua mentio facta fuerit: 
quae vero privilegia aut facultates, sive a Praede- 
cessoribus Nostris» sive etiam a Nobis cuilibet Coe- 
tui» Ordini^ Congregationi, Societati, el Instituto, 
etiam regulari cuiusvis speciei, etsi tituio peculiari 
praedito, atque etiam speciali mentione digno a qu<y- 
vis unquam tempore huc nsqne concessae fuerint, 
ea omnia , easque omnes Nostra hac Constitutione 
revocatas, suppressas> et abolitas esse volumus, prout 
reapse revoeamusy supprimimiis, et aboiemus, mi- Digitized by VjOOQIC 71 
nime refragantibus aut obstantibus privilegiis qui- 
buscumque, etiam specialibas comprehensis, vel non 
in corpore iuris , aut Apostolicis Constitutionibus > 
et quavis confirmatione Apostolica, vel immemora- 
biii etiam consuetudine, aut alia quacumque firmi- 
tate roboratis, quibusiibet etiam formis ac tenori- 
busy et cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, 
aliisque efficacioribus et insolitis clausulis j quibus 
omnibus, quatenus opus sit, derogare intendimus» 
et derogamus. 

Firmam tamen esse volumus absolvendi facul* 
tatem a Tridentina Synodo Episcopis concessam 
Sess. XXIV. cap. VI. de reform. in quibuscum- 
que censuris Apostolicae Sedi hac Nostra Constitu- 
tione reservatis , iis lantum exceptis , quas Eidem 
Apostolicae Sedi speciali modo reservatas declara* 
vimus. 

Decernentes has Litteras, atque omnia et sin- 
gula^ quae in eis constituta ac decreta sunt, om- 
nesque et singulas, quae in eisdem factae sunt ex 
anterioribus Constitutionibus Praedecessorum Nostro- 
rum, atque etiam Nostris, aut ex aliis sacris Cano- 
nibus quibuscumque , etiam Conciliorum Genera- 
liumy et ipsius Tridentini mulationes, derogationes, 
suppressiones atque abrogationes ratas et firmas» ac 
respective rata atque firma esse et fore , suosque 
plenarios et intcgros effectus oblinere debere » ac 
reapse obtinere; sicque et non aliter in praemissis 
per quoscumque ludices Ordinarios , et Delegatos » 
etiam Causarum Palalii Apostolici Auditores y ac 
S. R. E. Cardinales» etiam de Latere Legatos» ac 
Apostolicae Sedis Nuntios» ac quosvis alios quacum* Digitized by VjOOQIC 72 

que praeeminentia, ac potestate fungentes, et fun- 
cturosy sublata eis^ et eorum cuilibet quavis aliter 
iiidieandi ei interpreiandi facultat^^ et auctdrilate y 
iudicari, ac definiri debere; et irritum atque inane 
esse ac f6re quidquid super his a quoquam quavis au- 
ctoritate, etiam praeteitu cuiuslibet priyilegii, aut 
consuetudinis inductae Vel inducendae , quam abu* 
sum esse declaramus , scienter vel ignoranter con- 
tigerit attentari. 

Non obstantibus praemissis , aliisque quibus- 
libet orciinationibus t constitutionibus , privilegiis » 
etiam sp6ciali et individua Oientione dignia, aec nan 
consueiudinibus quibusvis, eliam immemorabilifaus , 
ceterisque contrariis quibuscumque. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi- 
nam Nostrae donstitutionis y OMinaiionis , limila- 
tionisy suppressionis» derogationiSf voluntatis infrin- 
gerC) vei ei ausu temerario contraire. Si quis autem 
hoc attentare praesumpserii, indignationem Omnipd- 
tentis Dei et ^atorum Petri et Pauli Apostolbrum 
eins, se noverit incursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarna- 
tionis Dominicae Millesimo Octingentesimo Sexage- 
simo Nonoy Quario Idus octobris Pontifi6atus nostri 
anho vicesimo quarto. 

nArIVS CARD. NATTEI N. CARD. PARACGIANI CLARELLl 

Pro-Datanus 

Visa de Garia 

DOMimCVS BRVTI Loco ^ Plumbi I. Gugnoili Digitized by VjOOQIC DECRETUM CONSISTOWALE 

SVPPRESSIONIS, TRANSLATlONISy ERECtlONiS» 

ET REDINTEGRATIONIS EPISCOPALIS SEDIS 

E CIVICO OPPIDO DE GORO AD ClVICVll OPPIDVM RARQVISIMETI 

IN REPVRLIGA DE RENEZVELA. N ovam Epi^copalem Cathedram in civico oppido 
ttarquisimeti tleipubli6ae de Ben6zuel& iam ab anho 
niinesimo oetingeiitesinitf sexagesimo tertio eirigere 
Volens Saiictissimus t)omihus Noster Pius hiiius lid- 
minis Ptonus divliia providentia Suminus Pontifex 
Litterdd Aposlolicas sub plumbo , quae ihcipiunt 
t Ad universsim Agri Dominici curam ^> evulgari 
iussil; qiiae men^e Decembri anni millesimi oetin- 
gentesimi sexagesimi quinti debita exequutione R. 
P. D, Silvestro Guevara Archiepiscopo Caracehsi fue- 
hmt demandatae, atque exequutorialia acta Sacrae 
huic Congregationi de more transmissa. Postmodum 
Vero efflagitante iterum ipso Reipublicae Praeside, 
peculiaribus quoque concurrentibus causis, atque 
Barquisimeli Sede vacante, accidit, ut, auctorante 
Ipso Summo Pontifice, per aliud huiusmet S. Con- 
gregatiohis Consistorialibus negotiis pra^pOsitae iDe- 
£retum , clausula perinde valere roboratum , sup^ 
pressa eadem Cathedra in civico oppido Barquisi- 
ttieti^ ad alteram de Coro Episcopalis Sede$ fuerit Digitized by VjOOQIC 74 

canonica crectione translata. Cuins quidem Decreti 
diei decimaequartae mensis Augusti anni millesimi 
octingentesimi sexagesimi seplimi cxequutionem uti 
Apostolicus Delegatus idem R. P. D. Archiepiscopus 
Caracensis sub die secunda Octobris relati anni dare 
de more sategit; atque sacrae huic Congregationi 
executorialia acta incunctanter remisit. 

Yerum negotio eodem nuperrime ad trutinam 
iterum redacto, et perpensis animadversionibus ipsius 
R. P. D. Victoris losephi Diez noviter ad Episco- 
palem Sedem de Coro evecti^ nec non Reipublicae 
de Benezuela Praesidis favorabilibus precibus» uti- 
lius et opportunius visum est relatam Episcopalem 
Sedem» suppressam prius in Civico oppido de Coro» 
transferre iterum ad civicum oppidum Barquisimeti; 
ibique eamdem noviter erigere, atque redintegrare 
iuxta Apostolicas Litteras sub plumbo « Ad univer- 
sam Dominici Agri curam » magis expedire. 

Quae omnia Sanctissimus Dominus Noster ma- 
turo iterum consilio perpendens, de Suae Aposto- 
licae potestatis plenitudine suppressionem proposi- 
tam, ac dein translationem, ac redintegrationem Epi- 
scopalis Sedis iuxta relatas Litteras Apostolicas sub 
plumbo benignissime adprobare dignalus est; ideoque 
haec quae s(^quuntur in Decretis fore perpetuo iussit. 

1. Habitis iam voto» et consensu R. P. D. 
Victoris losephi Diez hodierni Episcopi de Coro , 
consensum aliorum quorumcumque interesse haben- 
tium, vel habere utcumque praesumentium ad ne- 
gotium de quo agitur Sanctitas Sua suppleri voluit. 

2. Episcopalis Sedes de Coro cum caeteris 
accessoriis omuino supprimatur; atque Consistoriale Digitized by VjOOQIC 75 
Decretuih y quo eiusdem erectioni iamdiu fuit con- 
sultum, nuliius roboris et effectus amplius in po- 
sterum consideretur. 

3. Dein ad civicum oppidum Barquisimcti 
iteruro eiusmodi Episcopalis Sedis cum eius acces- 
soriis 6at translatio, atque eadem de novo etiam in 
eo erigatur, et redintegretur. 

4. Atque ita Apostolicae Litlerae sub plum- 
bo « Ad Dominici Agri curam » in plenam obser- 
vantiam revocentur, perinde ac si numquam a ci- 
vico oppido Barquisimeli Episcopalis Sedes fuerit 
translata. 

5. Propterca Sanctitas Sua Decretum boc 
Consistoriale suppressionis^ translalionis, erectionis, 
et redintegrationis ita semper haberi a quibuscum- 
que voluity perinde ac si in id novae Apostolicae 
Litterae sive sub plumbo, sive in forma Brevis de 
more fuissent expeditae ; conlrariis quibuscumque 
minime obstanlibus, vel speciali quoque ad hoc eis- 
dem iliata derogatione. 

6. Atque R. P. D. Siivestro Guevara Archie- 
piscopo Corocensi tamquam Apostolico Delegato hu- 
iusmodi Decreti exequutionem commisit cum omni- 
bus facultatibus necessariis et opportunis, nec non 
alteram etiam personam subdelegandi, quae tamen 
in aliqua Ecclesiae dignitate sit conslituta. 

7. Insuper Eidem Apostolico Delegato Exe- 
quutori, atque etiam Ecclesiastico viro subdelegan- 
do mandavit, uti intra sex menses Acta huius De- 
creti executorialia sacrac huic Congregationi mittere 
studeant. 

8. Quamobrem hoc iussit Summus Ponlifex Digitized by VjOOQIC 76 

edi Cdti^idtofidle Decfetum ad perpetuam rei rne>- 
Ibbrisim, et obsembtiam ih Architio daerae huius- 
met CoDgregationis adservanduiA. 

Daium Rotnae die vi($edimti iecunda mensis 
Octobris anAi reparatae hominuni dalutid millesifno 
octingeiitesimo AexagesikliO nono. 

RoGfiiuvs ANtkcHMATTBi PatHarcba Constan- 
tinopolitiinud 8. Congregationis ConMsto^ 
rialid Secretariu^. 

*-*• 9^ ^* Digitized by VjOOQIC 77 

?S|fE«i«lll PIATm BMIICO ROV&KIM) aCHI^PISCQPO PIVS PP. IX. V ep^r^bili^ Fraier, s^ut^ m e\ ApQsiojyk^aip BeiUQ-r 
diotjoneni, Cwm io litt^rj^ a4 Tci Yen. Frater« dati» 
die 4 pra^terjti SiqHemJ^ria dix^rioms» revpcAAdft 
QW ^e in dubiuQd qv^ ab Qei^uineaieo Coiicilio 
iom expensa fMerunt et iudicata, DMljiiqu? propter^ia 
daninalofum errorum patroeinio locum es^e pod»^ in 
noTo Gonciiio, NQsqpe idcirco neguivisse ac^tbolicoa 
invitare ad di^eeptaqdum } discimus, ^liqqot e dis^ 
$«ati9Qtjbus sic ea verba iDtel}exi9ae« ut omnem ^ibi 
praeelvsain exi^Mmarent iriam ad e;iiLponendas djiBcuW 
tatesi quibus detiQcntur, ne aid ^ athplicas partes a(> 
cedanl» interceptumque sibi forjDq ceasereol ad No9 
aditum. Adeo vero Nos, qui^. licet immereutesi iUiu^ 
vi^ gerimus i» terrii, qui veait salvuni fiacere quod 
perierat, absumus ab iis quoquo modo repel|9ndi8| 
ut immo ^onte o«^ra«aui ipsis* nibilque VQt|s in« 
censioribus expetamus^ quam ut revertenti cuilibet 
paterno affectu brac^ protepdere possimus. Nec un- 
qaam certe silentium illis indicere voluimus» qui 
prava institutione decepti^ putantesque se recte sen- Digitized by VjOOQIC 78 

tire y dissensum SQum a Nobis validis inniti argu- 
mentis arbitrentur, quae proplerea a sapientibus pru- 
dentibusque serio expendi desiderent. Licet enim id 
fieri nequeat in Concilio^ yiri tamen divinarum re- 
rum periti a Nobis designandi ipsis non deerunt, 
quibus mentem suam aperire j)ossint, omniaque ra- 
tionum momenta sententiae suae fidenler exponere, 
ut ex ipso disceptationis solo veritatis assequendae 
studio institutae conflictu uberiori iuce perfundi va- 
leant» qua ad illam perducantur. Utinam id plurimi 
sibi proponant bonaque fide exequantur; cum id con- 
tingere nequeat sine magno ipsorum ceterorumque 
proventu. Ipsorum quidem, quia Deus requirentibus 
se tolo corde fociem suam ostendet, iisdemque prae- 
stabit quod cupiunt. Aliorum vero, tum quia prae- 
stantium virorum exemplum efiicacia sua carere non 
poterit; tum etiam quia isti quo maiore diligentia 
et labore veritatis beneficium sibi compararunt, eo 
impensiore studio beneficium idem ad celeros por- 
rigere nitentur. Dum aulem faustissimum hunc suc- 
cessum a divina Clementia poscimus enixe, excipe, 
Ven. Frater, Apostolicam Benedictionem, quam su- 
perni favoris auspicem, et praecipuae Nostrae bene- 
volentiae pignus Tibi totique Dioecesi luae peraman^ 
ter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 30 Oclo^ 
bris 1869. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimoquarto. 

PIVS PP. IX, Digitized by VjOOQIC 79 
LITTERAE APOSTOLICAE 

DB ERECTIONE SEDIS DVNEDINENSIS 
llf NOVA ZELANDIA. PIVS PP. IX. AD FVTVRAN REI NEMORIAM. i^ummi Apostolatus munus, quo fungimur, postulat, 
ot praestare maturemus quidquid in rem eatholicam 
maxime e<^se videamus. Cum itaque relatum sit Nobis 
bono fidelium, et catbolici nominis incremento po- 
tius consultum iri, si ea Weliingtoniensis Dioecesis 
pars, quae in nova Zelandia Provincias « Oiago » 
et « SouMand » nec non Insulam « Stewart » cum 
aliis adiacentibus Insulis complectitur» in separatam 
Episcopalem Ecclesiam erigeretur, Nos statim boc de 
negotio egimus cum W. Fratribus Nostris S. R. E. 
Cardinalibus Congregationis Propagandae Fidei prae- 
positae, et sedulo re perpensa» de eornm consilio, 
Auctoritate Nostra Apostolica, ea decrevimus, quae 
infra scripta sunt. Provincias « Otago » et « South' 
land »y Insolam « Stewart » aliasque adiacentes lo- Digitized by VjOOQIC sulas a Dipec99i WeUip^toniensi, in (fova jKelandia, 
distrahimus» easque in separatam Ecclesiam Episco- 
palem, vi praesentium erigimus, et coDStituimus ; 
praecipimusque ut nova ista Ecclesia Dunedinensis 
nominetur» et eius Sedes in Civitate ipsa « Dunedin » 
collocetur. Haec statuimus^ mandamus, edicimus» 
decernentes praesentes Nostras Litteras firmas» va- 
lidas» et efflcaces existere^ ac fore» suosque plena- 
rios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis ad 
quos nunc spectat^ et pro tempore quandocumque spe- 
ctabit^ in omnibus et per omnia plenissime suffragari, 
et ab illis respective inviolabiliter observari; sicque in 
praemissis per quoscumque ludices Ordinarios, et de- 
legatos etiam causarum Palatii Nostri Apostolici Au* 
ditores iudicari^ et definiri debere» si secus super 
his a quoquam quavis auctoritate fungente scienter 
vei ignoranter contigerit attentari. Non obstantibiv» 
qwatenus opps sit, Nostrai ot Cancellariae Aposto- 
lica^ r9gp)a da Aure quaesito noq tollendo» aliisque 
ApoatoMci^ Constitutionil^us, et Ordinationibus, nea 
non 4ictA9 E)cclesiae Wellingtoniensis etiam iura^ 
mentQ, qonfirmatione ApQStoIica^ vel quavis finni*- 
tate alia robpratis statutis, et consuetudinibuS| ee^ 
terisqae eoptr^riis quibu^cumqqe. 

Datun) Bomae «pnd §• Petram snb Annulo Pi-^ 
sDatow die XXVI Noy<)mbri3 MDCCCIXIX. Poiiti- 
fifiatUA Nostri Anno Vigevou) q^arto. 

N. Card. pAEAociAiri Glarslu. Digitized by VjOOQIC m 

M ORDINE CBItKkALl HERVAKtia m Ot^YIHnrfCO W^CtlH» 
VATICAlfrO. PJVS PAPA IX. Ao rnvtAic m nwiuat M. Laltiplices inter, quibus divexamur^ anguslias, ad 
Divinae Clementiae, Quad cansolatur- No$ in amni 
irihulaiime no9ira (1) gratias persolvendas maxime 
excitamur» qaA prQpitteaiei iltvd, «eUiri^ Nobis oon- 
tinget, ut sacrosanctum generale et oecumenicum 
CraeilHtm Vatieanui» iam % N#Wait E« ad$pic«tte in- 
dietaai^ Mii»lev em^mmt. ^^diuqi^^ aul^n» iift IHh* 
mi*o iar« perfsifMiuai q»^, «Hilat^im CoqeUi^ ^«s^ 
den eenvieatw s(»)eomi die toqm«ulalae Dei ,¥al^ 
llffiae Miqpef Vii|iiii8 €on«€^0iH §MrOf.4it^44M 
•Hb poteotibo» mftt^miacpie MiH>icii& fiiiif^ iWgrqMW^ 
ri sumus» eosque in Vaticana Nostra 6asilica inituri 
iMHe IksatiMiMi Petrl eiAere^ifrt ifr aeoepta forti- 

(1) II. Corinth. 1,4. Digitized byCjOOQlC 82 

tudine Pet^cle persevefwts^' su^cSjkd '£ciTeiae guber- 
nacula non reliquity et in quo otnnium Pastorum 
soUfcitH^ijt^m^cmme^^tarur^ sibi pviifm custo- 
dia perseverat (1). lamyero memores hoc oeenme- 
nicum Conciliam a Nobis convocatum fuisse, ut ex* 
tirpandis erroribuSy quos praeserlim huius saeculi 
conflavit impietas, removendis malis^ quibus Eccle- 
sia affligitur, emendandTs ImToribus et utriusque Cleri 
disciplinae instaurandae» coniuncta Nobiscum sacro- 
rum Ecclesiae Anlistilum adhibeatur opera» ac probe 
noscentes, quo stitdfo Intentaqiie soilicitudine curare 
debeanius , ut ea omnia quae ad rectam rationem 
tam salutaris negotii gerendi traclandi ac perficiendi 
pertinent, ex stncta maioruin disoipliiia instilutisque 
statuantur^ idcirco Apostolica Nostra auctoritate ea 
quae sequuntur decernimus, atque nb omnibus in hoc 
Vaticano Concilio servanda esse praecipimus. I. ' ^ De modo \)ivendi tn CmcUio. ' 

Repiitanies animo qmi omne datum apiimumf 
vt' '^rrhie donum perfeetum deswrsum* esty disseendem 
u Patre luminum^(^f qu<^que iViMi-Ceelesiis Pt^ 
tris benignitati pronius* est» quam ut del spiriium 
honufnpetentibus se (B), iam K099 dtin& AposlKHicisf N6- 
stris Lilteris (4) dle unfdcGimo Aprilig lioe ainlo datis 

. .i^d) S* Leo P.Setrm. %'i^ A&niter^ A^^W^ptiod^ «ute. 
(i>) lacob. L 17. 

(3) Luc. XL 13. 

(4) Litt. Apost. 11 Aprihs 1869* I ' Digitized by VjOOQIC S9 
Eodesiae thesmmSacrosancti fauiQS CoMiHi ooeaBie-^ 
ne, Christifidelibus reseraVimus^ non solum eosdem 
Chri^ifideles TebeDoJeater horlati ramus, ui emun«« 
danies cansdentiam ab aperiim fMPtuis ad iennen" 
dum Deo viventi (1), oratienibus , obsecralioAlbus, 
ieiuniis, aliisqne {Meiatis aclibns insistere velint : sed 
etiam Divini Spiritus lumeti el opem in SQcrosancla 
Hissae sacrificio celebrando, quotidie in uniyersot 
orbe calholico implorari mandavimuSy ad prosperum 
a Domino huic Concilio eYilum^ et salolares ex eo 
Eoelesiae Sanctae fructus impelrandos. 

Quas quidem adhortationes el praescriptione» 
moAo renovantes et eonfirmantes, id praelerea iu-^ 
bemus, ui in hiiias Almae Urbis Nosirae Etelesiis, 
Saerosancta Synodo perdurante, singulis diebus DkH 
minicis hora, quae pro fideli populo magis congraa 
videatur, Lilaniae aliaeque orationes ad bunc finem 
constilulae recitenlur. 

Al longe his maius aliquid el excellenlius ab 
Episcopis 9 aliisque qui in Sacerdotali Ordine cen- 
sentur hoc Concilium concelebrantibus, praeslandum 
e9t, quos^ uli ministros Christi et dispensalores my- 
steriorum Dei opor tet in omoibus seipsos prdebere 
exemfhan bonerum aperum vn doctrim, in integri^ 
taief in graviMe^ verbwn sammy irreprekensibilef 
ut is qui ex advena eet vereatur nihil habent moh 
lum dicere de nobis (2). Quare. yeterum Concilio** 
rmn ac Tridentini nominatim vealigiis inhaerentes bor* 
lamur tUos omnes in Domino i ul oralioni » saerae (1) Ep. ad Hebrae. IX, 14. 

(2) Ep* ad Tit* II, 7* 

6* Digitized by VjOOQIC 9* 

leeiioirii caetoatitoiii irtfdin mtf taliaiiikiift pto tJHi ear^ 
iii6(|iie pitftAte stadiose iflttfiDdaftt *r ut ptiM Mltqinr 
saiiQto Blissae MerifioiOi. ((uam fieri posait^ fit€ii|dttil- 
tor opofMur; aatniMa m(MitAii<|ae ali lutinaiiflraiil 
imitk *wi$ idimuneill aeiTenL^ kdddeatiinn tt mo^ 
ifibaa, iii victu tnttiptrantiam^ el id. onsi iletioiie re^ 
UgiMtm r^tinfeant. Abaint «ftimnrdiil diteidii^ obail 
prava aemMlati* et oo^tehti^^ a<d omnaua impmit^ 
qnae inter iieteJraa Virfutea immbii chuitad» at ilkc 
dMninairte ef ineolumi^ de hiie ^itro Epiaoop«#tnB 
Ecclesiae conveitu dici posaits «i; eco? ^ntim fodttdi 
€t qumk iuetMdnm kabk»a firatrei in uimM (1). 
EyigiJent; demuU Palres 10 domesticomm raoram tm^ 
u, el Cftrialianite ab es aaaifaeipie titae diseipliiMi 
axilendd^ dieflmrea quam gvliTtfnis Verbt^ Pairina- Ap»« 
atiriaa pracidpiat fipiscopiaf dt aint aoae dmdui boM 
piraa|k>aili (2)* 

II. 

De iure e$ ntodo proponeifii: 

Licel im et montts propbdettdi iiegolia, qoatt 
in Sdneta Oeratoenica Synwio traotari debflbMt> de 
iiiAqte Patnrai aenlOflCiag rogatkH noMiBi wi Nos^ H 
ad haoc Apostokicam Sedtiti' peftintot, nihiioimnto 
nod. modo opladias, sed etiom bdrtambr^^ nt n v/iA 
inlcfr OmoiUi Pali*ea aHqoid proponendont baboeriHt^ 
qooi ad pubiieani utiiitateiti aonferm poade esiata^ (1) Ps. CXXXII, 1. 

(2) I. Timoth. III, 4. Digitized by VjOOQIC OBMi) jd Ulmn eseqoi veiittL K]nm^ vtn probe fer» 
sfiieiaaiM hane ipsan nmp niyi eif gf ye jtenq^em M 
nwdo perfiewtinr^ noii param Mdewaiio CondMiaviiHii 
aeiioani avdiiii fffieem poiset iioS^M fiMaimus dmt 
fliodi pnepoeitiopes ila fieni deberef nl earum qine* 
IthM 1. msiifto iiandetnr, ae peeidiayi GoagregartfaK 
ai npnmUoripi, taai YV. FF. NN. ^. B. fi. €ar^ 
4iaai«iiD, tna Syaadi Patvopi a NobiB^dapaJtandae 
priyatiiB eiliibeatur : ft. pDd>lacam >ei «faristknae bt^ 
mm T«m ireapieiai, aon siaip|ularem tiu|iitBEat "anius 
ta^ fdtarms fiiaeeesii ulilitalem : ft. p-atfanei «ontit 
acat, db qaas uIiUb et apportuna oeaeeaar : 4. ailid 
praeieferat» J|udd a eonatanid Eoelesipe seDra^ eius'» 
qaa inwSalahiibBS trtdition^s alienum ail» 

Papuliaris praadieta dongregatio propasitionM 
silB lejduUias 4iiige|iter expeadety eoamqaa cdrqa aar 
rum admissionem vel eielueieaaai cens^iam Nobii«e 
iudicio submittet, ut Nos deinde matura considera- 
tione de iis statuamus, atrum ad Synodalem deli- 
berationem deferri debeant. 

m. 

4)e a&oreto senaitde m iMUcUio. 

Pmde|iliae kie riiio Nas adnaNaat, at aiGretl 
iiemy^Qae in superianbusCaiiaDiis non aemely aiiaan* 
marafA nwvitale exinepite» indiflpjida ioit) in iwiveir** 
aa hiBus tConoilii aeatioiie eervandam jaiieanins* Sf 
enim unquam alias, hoc BMiiiime teppere haee icautiff 
ntceasaria vist est,/qao ia anmem joaaaeionem excu- 
fcat]ii9vMsae«aaAandaeiootttm.C|il|iaKQ|^ fioidesiam Digitized by VjOOQIC 86 

eiusque doctrinaniy pluiibils noeendi c^ifaife poUew 
impieli6« Quapropler praeeipinuis QmnibuB et siiigu<- 
lis Pairibus,' OffictalibuB Conoilii, Theologifi, Saoro*- 
ruoi Canonuvi Peritis, caeierisifuey qui operam suam 
Patribua vel officialibus praediciis qubvis modo in 
rebas huius Goncilii praebent^ ut decreta et alia 
quaecumque, quae iis etaminaiida preponentur, nee 
non diacussiones et singulonlm sententias non evul* 
gent^ nec alicui eitra gremium Concilii pandant. 
Praecipimus pariter ut Offleides Concilii, qni epiaco- 
pali dignitate praediti non sunt» alitque omnes, qui 
raltone cuiusvis demandati a Nobis ministerii Con* 
ciliaribua disceptatiombus inservire debent, iuramen- 
tum emiltere teneanlur de munere fideliter obeundot 
et de secreti fide servanda circa eaomnia quae su- 
pra praescripta sunt, nec non soper iis rebus, quae 
specialiter ipsis commitlentur. IV. De ordine sedendi^ et de non inferendo alicui 
praeiudicio. 

Cum ad Iranquillitatem concordiamque animo- 
rum tuendam non parum momenti babeat, si in qui- 
buslibet Conciliaribus actibus, unusquisque auae di- 
gnitatis ordinem fideliter ac modeste cuslodiat ; hinc 
ad offensionum occasionest quoad eius fieri possit, 
praecidendaS) infrasciptum ordinem inter diversitf di- 
gnitaies servari praeaoribimus. 

Primum locum obtinebunt YY. FF. NN. S. R. E. 
Cardinales Episeopi» Presbyteri) Diaconi. Secundum Digitized by VjOOQIC m 

Palriarcbae^ Xertiuw, en specialii Nositra indulgew^ 
Ua, Priinates, iuxta ordioyHD wae •prosiMHioaiff a4 
Priiiiaiial«m gradain. Idi.auupi pro bao. vic^.^ntum 
iadulgeinus/ aUfue ita^ ut ,ex . bae JNo^tra cQpeessipn 
ne DuUuoi ius .velipsis •Priamti|>V6 daiumf vc^.aliK 
iauniAutum cewsQri dfsl^at. Qjunartvin locmn t^bpnt 
Arcbiepiae^i, juxta suae 9d.AjrQtMepis(Bopatviai inrort 
molioms ^ordiQein. Qqioitum ^piscopi« pariler iuxtq 
ordioem propiotionis. suaie.. SreT^Min^ Abbat^s NuUius 
Dioecesis. Septimum Abbattea. Qen^r^le^, aliique Ge-; 
nerales Hoderatores Ordinunt Re\igiosorumf io qiai* 
btts soiemnia vota nuacupanl^^jBtiams^ , Vicarii Gcr 
neralis. Vit^io.app^llentpr^ dnm tamen re ipsa, cum 
omnibus supremi moderatoris iuribus et priv^legiis» 
universo .suQ Ordini legitjme prs^sjnt. 

Celerum ex superionvop Gonciliorum disciplin)^ 
institqtoque decernimus, quod ^ ai .(orte conligerit , 
aliqoos debita in loco non ^dere» et ^te^ltas ^tiann 
sub verbo placep proferre^ .co^gregplionibju^ ipt^resr 
se,. et alios quoscumqpfi ^ctuS; Cacfr^^ G<^ic|lio. du- 
rante, nuUi propterea praeiudicium generetnr^mid-: 
lique novum ius aoquiratur (1). 

De Ifidicihis. exqusatiio^^m et quevekaxtm. 

Qtto gravj0(p^ r^f um. pertrpctatip^ qua^ in baq 
Sacrosapcta Synodo: agi. geriyp diebe^l,*minjji^ quaqt 
fieri. possity jiqu^)^diatur, ;aut. retardiotqr 9.1^ i99SP^iiQ^. 

(1) Conc. Trid. Sess. IL Decret. de mod. viv. S In^uppf^ Digitized by VjOOQIC S8 

ntfttk WQftarain» quM «sfiigulos reepiciiint, «iatniMs 
«t tpML 8^<Hil]s per Mtiedijrtas Meretas ^utttqae eii 
Gori^KI Pfittibns ell(^t {n ludi^s eMcu$Uiimimj qtle- 
niffi wi% iptotm&ikiats -et 'exeQsatfMe» PfMlartiirmi 
di^i^iiiflrtin , fieetioii ^ebrBm postalaUi , <|tii f GiaMill» 
noadnita diniis9o> histdni dii»eed«nfdi caiisnsi M' Irn* 
bere >pntaverfntt «xcipefe» at(^ ad «ariMBi eone(» 
Barfs dteerpitnae ti S&. Canonam '«xpendere t qm4 
eum feeeriTtt, non quidquani de hisee fehus deeer- 
nent, aed de omnilnis ad Cengregatlonem generaleni 
onKne rcferenl, Praeterea fiftaluinms, ut cadem Sy- 
ttodus parfter per ^ebedulas 9eeretas> rfios qfrinqfie 
ex Patrfbus eligat in Iudke9 ^enlimtm et aimtr^ 
vtfWirtim* 

' Hi porro eontroversias omnes ctrca nr dineni ae** 
defndi, trel ios praeceflendi, aliasque, ai qime forte 
Hilcr congregatos orinntur, 4udicio 'summario tflque 
oecmtomfce) trt aimn, ita eomponere stadebunt) ut 
ntrili pracindicium inferatar : ct quatenns <H>mpone- 
re ncqucMt) ens Cengregationis genenills auetoritati 
Snlnicicni* 

VI. 

De OffLdcMbus ConcUiu 

Qnod Tera et iHud magni refert» nl ^neceasarii 
ac idonei ministri et officiales^ iuxta conciliarcm 
eonsuetadinem et disciplimim omnVflb in Imc Syno - 
do actibtts 'rite ei lcgitime petticiendis designeiMury 
Nos hcJiusmodi mtnisteriorum rationeMf habeiftes, w- 
frascriptos viros ad ca dcligimus ct nominamus» sci- 
Ucet: Digitized by VjOOQIC m 

loannem Colamna et DomSftidmi Orsinf HmMmos 
MMipe» f^nvMcio Noslro mlio atfsislieMes. 

4. Goncffii Seepetwitim , TeneraMlem Pratrem 
loeeiiram Cpiseopum 6. Ilipiiolytiy lAqoe odiicimm, 
evm ofltelo et titiklo fiabsecre«ii4t , Aiteetam fflimtt 
LiidoTiefim laeehitti ^ 'No9tris isi liuitts Aposlolicae 
Sedis JPreloiiotafitet i^ «^ adiotores, dilectos filfots 
Ganonfieos QafHffllnm Saatori «t Angelmn lacoliiiii. 

9. Goiieifil Notarios» dUectos fllios Lucam l^ 
efSd, Aloisittm €olon(ftio, foannem Simeonl, Aloisimn 
Perieoliy et Dominicum Bartolini Mostros et liuius- 
Aposrtolicae Sedis ^rcKonoianos, efsque adiunvimus 
(Hectos fflios Salvalorem Pifllettini et Franciscttm 
Sanlt Advocalos^ qui Ilotar jis «isdem adiutrieem ojne* 
ram n«vent. 

4. Scfutatores Sttffragiorum, dJleiitos filios AfOh> 
sittm Ser afini et Vranciscittm ^rdt causafttm P«ilatl$ 
Nostri Apostolici Anditores ; Aldsium FeUegrini et 
Leooardttm Dialti Nostrae Camerae Apostolicae Cle- 
ricos; Carolum Cristofori ei Alexandrum Montani Si- 
gnaturae lustiliae Yotantes; Fridericttm de Fallottx 
dtt Gottdray^oiftraeCaneenariae AposttfticaeBegen^* 
tem^ et Laurentium Nina Abbreviatorem ex maiori 
Pareo. ffi antem iicto '^etotatel^es 9n qoalaor ^distin- 
da parj^ dislrilitttf , iia ad Mcifiiemia sflira^ pro» 
cedeM;ttt Vina paria anttm Gooeiliaris Aulaelattts, 
leMeihique tfltetttm ttheaiit, ae praeterea aingttlapa'* 
ria Angiilos ff% Notariia 'seeam bri^re 4ebebunt| dum 
in nfttnere hm^endo versffiatiiiL 

5. P^motores Gondlif ; Atetffos 'fiHos 'foattMai Digitized by VjOOQIC 6.. A|[agi3iT<^ Qu^jrcoHMiiafuQi (uoQfiki]» dil^l^is 
fiiio^^ Aloi^uo» .Feritdni, AintiiSiilAqii Mo^rum dpniesli- 
cum Praa^eeiuiD) ^t Pimni ^iaPtiqpQci^ Cjftipllluni Qa-^ 
\fi8lr^f ReBMfliqm, Bji^pi, loflephiMn JftofDagpoU» Pe^, 
trum Io$6phum RinaldiriB^/eci, ;Ai^pipa^ (^lataidjit 
Alea^audruip Torto)ir Augu^Mi^uV) A^tn^Qux, Aloi^ 
sium, Siaistri, Francjscqm ;Ri8gi|,,Aift^qjim Gattwi» 
B^Ubasarein.Bai^ciQ/dtti^ Cfiii^arem/ T^g^^i^^^^^ni 
M,a3si, Nostroi^, et huijas Aj^qatolicae .Sedi^Caereint)*. 
niarios.; ,. 

7. A^sigqatores Locprumy dil^*Qfo» fiUos.Heari* 
cum, Folch| Praefe^tMM^ > a^ Aloi»f]w J^^elU» Ed^ 
mundum §tQiiQr|. Paulum Baslider Al^^^iufQ Pa^lptti 
intimos Nostros Cubicularios, et dilectos fiUo^ S^*: 
piQnem, ^erilli, Gusliiyum GaUpt , Fraij^ciscuip Re- 
^ani^ Nicolaum, Ypr^k^ .et Philippuip.^ilycsitri(Cu-: 
bicularip^; Nostros honorarios. > 

•m .-;,/. • 

D^ Con^egaiionAusGmeriUikfi^./PfUvum. . 

Ad ea modo . curfun convertentes , . qiiae C^ou^ 
gregationam.GeAeiraUi^v jOfdinem .respicfuai;» ^taiui- 
mus ac deicernimuSf ut iisden) Patiram.C^pgTpgatippi- 
bus, quae.publicis sessionibpis praemittuptur, quim^ 
ex Vy. FF.NJ*. S. Rm<2v CardinaMbM Nip^trp no^ 
mine et auctorilate pfaesint, et ^4 ^ mujo^ ,elit 
gimu3 et nominamus, yonerabilem Fratrofn. Npsttiim 
Carolum S. R. E. Cardinalem Episcopum Sabinorum Digitized by VjOOQIC DeReisacb auncapaluin, dilectos filiw Nostres S.R.E. 
Presbyteros Gardinftks, Antaiuuai tilolo SS^ Qoaftior 
CoiHNiatorani De Lnca nuncupatum, loeepbum An^ 
dreun titiilo S. Hieronymi Ulyriconnn Biizarri nun** 
euratum, Aioisiom tiluioS. Laurentii in Panisperna 
Bilio Miaeupatmn, et dilecCam filiom Nostram Han«- 
nibalem S. R. E. Cardinalem Diaconum S. Mariae io 
Aqairo Capalti msncupatum. . 

Hi autem Praesides^ praeter alia^ quae ad aptam 
boruioa Cenventuum moderationem apeclantt curabunt 
ut in rebus pertractandis initinai fiat a diseeptatto^ 
ne eoram» quae ad fidem pertinent ; deinde ihtegrum 
ipsis eril consultationes in fidei vel disciplinae capita 
conferre, prout opportunum iudicaverint. 

Com vero Nos^ iam inde a tempwe, qud Apo- 
stoiieas Litteras ad hoc Concilium indicendum dedi-» 
ansy Yiros Theologos et eeclesiastici mris conaultosi 
ex variis catholici orbis regionilHis ia banc almam 
Urbem Nostram evoeandos curaverimus^ ut una cum 
aliis buius Urbis» et daranidem discipUnoram peritis 
viris, rebus apparandis dareot operam» qoae ad huius 
Generalis Synodi scopam perlinent, Mque ita cxpe^ 
ditior via in rerum Iractatione Patribus patere pos** 
set; hinc volumus et mandamus, ut scfcefnala de** 
cretoram et canonum ab iisdem viris exprejssa et re* 
dacta, quae Nos, nuUa Nostra approbatione munita, 
integra integre Patrom oognitioni. reservavimus^ iis-> 
dem Patribus in Congregationem Generalem collectis 
ad e&amen et iudicium sid)iiciaotar. Itaque^ curan* 
tibus memoratis Praesidibus, aliifuot ante dies quam 
Congregatlo Generalis habeatur , decretorum et car 
nonom schematai de quibus in Congreigatione in^ieta Digitized by VjOOQIC 92 

a^Biidjim nf t> tyfiA iaipi)es8ai «ingidis Fatribos disifi» 
boMior^ ifuo isHiriBi iia dlligeMi orasiderativiie in 
ODilieni pQftcm eipnriant^ et quid sibi eeHtMCioo 
esSB debeott aooonte prosridetfit. & qois Patrm do 
soinivale proposito sttnonea in Congregatjone if ea 
habere voioerit, ad deMtam ioter or&ioras Mdineiii 
pro eniusqoe dignttalSB «radn serTaadum» opns eilc» 
ut saltem pridie diei CangregalMMi ipsi|B9 Pranpih» 
dibns smm d^ssemadi proppsitiifli sigoifieaadnm cnret. 
Auditis auteas ifiitomm Patrom sennonibnsY ai sAii 
elcam poBt oos in eoouventu ipao dissenere f oluerint» 
hm iisdem fas ei^i^ obtenta piMs a PraesidibiK din 
esndi ^nia, et eo ordiae, qnca dioentsom dignitap 
postulaverit« 

laiovero» si in ea quan habetur Congregartione, 
exUbitam sohema W andlas, vel Bomusi leves dife 
fimdtalee ia ipeo oongresao facile (espedieadas qblsat 
lenc, tuao nihil morae erit, jqnominus diaeeptalioni» 
bns eampaBitis^ docneti vel «aaona (GoaDil&ariB ^ da 
quo «isitttr, foroisdii^ nogadis Patrnn» BOAraoiis ataiii^ 
fm* ^ atttfSQ oirea stihema praodielipn hdsnwodi 
oriiHitw diillpaitiAesy ntt seMcptiis in ooiKtFBr«B ooiu 
wvis, fia aon sappeAat^qm in ipsoconventu.oomt 
pooi posBiatt^ ttim eot ralio ineondn eril^ qnm iusie 
tnfra statnioiusy ut stebSU ol opportamo inodo haie 
rol pmvideaMir. Yolumus itaque» ul ab ipm Cooeilii 
eMrdio qoatitor Bpeoiales ae disliiietao Patrum Gon«- 
gregationes .seo DeptUoiumn mtiluantur^ quarmn 
pirima de rebus od IKdem perfiinenUlHis^ alteea de nor 
buB diseiplinae eooljsriasticae, tertia de robuB Ordi^ 
imm Regularium, ^iuarta demum de rebus ritiv OfioB^ 
laiis^ CoMiKo ^iecdoraate, oogposoere H tnuttaK 4o«* Digitized by VjOOQIC bebit. Quaevis ex praedittls Congregationibus seu 
Deputationibus numero Pairum quatuor et vigiDli 
constabit^ qui « Gtaililii ;Pateihiir p^ schedulas se- 
cretas eligentur. Unicuique ex iisdem Congregationi- 
b«» seu DcpMMioaiteS). prKeerit umb ei V¥. FF. 
NN. S. R, E. G*rdtndibas a Mohis desigtianMsy qiii 
Q& ConciUarilMis Tlieologis vd luriaCataanici parillir^ 
OMdli attt pl*res in Mriamodufln Mni Cm^tegBiiiaiaii 
Mtt Otepiltaliottia idacaseet^ aiqiie ex iis mma ikrh 
siitDei^ qili Beteelarii muiere eideiki Coogregatlrai 
seii Depntailien dpevimt naveli Ififttr si iUud cmh 
tiff ril^ qndd svpra inBtunas^ ut nittinmi In Gene* 
raii Cbngregaliotae qoBiMtie de piopdsito «idmli 
eiArUi difimi non pdtneril, 4imL Cardinalea dtmden 
Generakis Gdbgregititaia Prateides^ «ui^dt nti iO» 
mai de ^ agitilr^ ulia otim oUeMis difleukatibus 
«&«liitti siiblioiattir iHtiia ex Ipeeialibus Depulfltianfi 
bae«i dd qmas» iteta afdigaala eniqiie renun iraotalK 
daraifr genera pi^tinere inteliigitvr. QvM in hao pier* 
ciliarl DepmdliOBe ^eiiberata foerrnt^ eorom feltftio 
Ijrpis edita PatrHms diribebda erit inta melhbdum 
a NiaUs superiuk praesbrij^lim, »1 deinde in plmnni 
Geagfeffllidfle Gettlrdi,. si nihit fiim|iliiiH obstitetit^ 
regalid Palritln sdffr^giisi deeveli vel eanoms CMh 
eiliaris IsrtBHla oeiBdalnr. Staffragia adteii a Patri* 
bM eifelejiu» edeatah^ ila tanen^ ol ipsisi iaAegnmt 
sii etiaBi Aa scriptii ifia t>renmtiare; Digitized by VjOOQIC 94 

VIII. 

De Semwaus PwMicis, 

Publicartmi nudc Sessiottiiiii eelebratio eiigit» 
ut rebas et actionibus iii ea rite dirigeDdis, coDgrua 
ratiioDe coDsulamus. Itaque j in ubaquaque publica 
Sessione, coDsideatibus auo ioco «tordine Patribus, 
servatisqne adamussim caereinoiiiis, quae ia rftuali 
iastructione iisdem Patribns de mandato Nostro tra- 
denda, contiDentur, de suggestu Decretorum et Ca* 
nonum formnlae in superioribos Congregationibus ge*- 
neralibtts conditae> voce sublata et dara iussu Nostro 
reeliabuntur, eo ordine, nt pi*imum canones de do- 
gmatibus Fidei, deinde decreta de disciplina pronun- 
cientur, et ea adhibita solemni tituli praefatione^ qua 
Praedecessores Nostri in eiusmodi Gonciliari actione 
uti consuevemnt» nempe : Pius Episcapus Servus 
Servarum Dei^ sacro approbunte Cmdlioj ad per^ 
peiuam rei memoriam. Tunc vero rogabuntur Patres, 
an placeant canones et decreta perlecta ; ac statim 
proeedent scrutatores suflragiorum, iuxta methoduna 
superius constitutam, ad suffragia singillatim et or^ 
^yne excipienda, eaque acourate describent. Hac au- 
tem in re declaramus suffragia prraoneiari debere in 
haec verba, placet^ aut noii pladet : «c simnl edici'^ 
mus^ minime fas esse a Sessione absentibns quavis 
de causa, suffragium suum scripto consignatum ad 
Concilium mittere. lamvero suffragiis coUectis, Con- 
cilii Secretarius una cum supradictis Scrutatoribus 
penes Pontificalem Nostram Cathedram, iis accurate 
dirimeadis ac numerandis operam dabuntf ac de ipsis Digitized by VjOOQIC «5 
ad Nds neferenrt ^^ deiu4e sapremMnf Noslraitf sen*' 
leMiani edlciehitis, eanic^e ei»tin^iari ei promuTgari 
mabdaMfiiu^i hw ^dtybitb solenini formula "<( d^reid 
modd iecta* pld(merunt vnmibu9 Patribus nernine ^dis^ 
9mtietue [^\ si^qurforte diiisenseHnt )>'ro^ numero 
tMipplis;^N6s^&'ym€ti> approbante €ondH& \ ittd 
iiu ^deeeiniimiiif muiuithuk atque 'iancifnusj\ nt^leetd 
9mii'yik Rteee iRuieni omnibus.expletis^ erit^bmo^ 
lifuih :CoMiiift #ogare: Pfotonolarios i^raesemes , 'lit 
de oianibus et singulis iuSes^oHe 'peractls, mivttti 
v€l -piurav' iiirslrufiieiitbm>i^el {Mlrumenia confieian- 
lur. Deniqwef dfe pH)XiiMe ^Sesdio^is de maiidato Nd- 
siro indiota(!'Ses9idJli4^c0n^entu9 dimittetfir:^ 

De non discedend(> a Concilio» , 

Universis porro Concilii Patrlbus, iiliisqtie qui 
eidism interesse debent praeeipiitius sub poenis per 
SSt 'Canones indictis> «[fl> ne quis eoVum, antequam 
Sacrosantnm boe Generale et Oecumenicutn €6nci^ 
liam Vaticanum rite absolutum et a Nobis dimissom 
sit) discedal, nisi disce^sionis causa iuxta normam 
soperius deflnitaiid cognita et probata fderit, ac im- 
petrala a Nobis abeundi facultas. 

X. 

Indultum Apostolicum de non residentia pro iis 
qui Concilio intersunt. 

CttO) ii o^ve$ quj, C<uic)l|arihuq aQtjonfli^^^ in- 
teresse lenentur, ea in re uniTcrsali Ecclesjle^* Digitized by VjOOQIC plm «^quut* (1) Apmi^liQa iMAigaHAt^ ;Hi4ujgeliiiM) 
ttl tiim PraeMlas aliiqtt» 9uffni|^jk msUn li*e Conr 
cilto lMlieiites>« .tmii €«i«teri oaiiie& eidenr* Qoaeflia 
js^an qttevis titnlo iiepeadMteflk aui»rtiiR beMftoio^ 
pan tmftm^ tediiiiSf proventnftftc ,^MribilUeaM fm^ 
tidiitn^6 pereipere powAt» h» Ittttw diMllKi4i(aluhill 
eueptkf fuap fnt^r pra^Mwtofieri; Ai«ttalilr;.id|M 
concedioHis Synodo per4iir01ite i et 4Miee kjniaqM 
eideoi adsit aiit iiwervkt^-; 

Haec voiiimu9 ajhiue. inandami^-dMfcrpeDitoB Im 
Ndfftras Litteras eil jn 0is imtMt^ itbaMiiliM|Ue, iii 
proximo werosaiKtOigeimfdi et:Ocfcwtei)i0o Gcincille 
Yaticanoy ab omnibus et singulis ad quos spectaty 
respective et inviolabilitef observari debere. Non 
obstantibusy quamyis speciali» atque individua men-- 
tione, ac derOgaiione dignis, in contrartum facien* 
tibu& fBibuscumque» 

Datum Romae apvd S». PeMHan snb Aniiuki Pi^ 
«eatoria die XXVIL NovenAris amtQ MDCCGLXIX. 
PoAtiicatus Nostri anoo Vigsaiate ipilirftow 

N. CaRO. PARACCUNl-CuaBI.I.I< 


Digitized byC^OOQlC 9T 
ALLOCVTIO HABITA IN CONGREGATlOr^E GENERALI 

ANTE PRIMAH 9ESS10NEM CONGILll VATICANl 

DIE II. DECEMBRIS MDCCCLXIX. 

AD EPISGOm GATHOLICI ORBIS 

QVI AD COIIGlLlVrt ROMAM GOffVElfBRVlff • VENERABILES I^RATRES Oaeri Oeemnenid YdtieaQi Concilii convenlus post 
paoeos hinc dles audpicatnri, nihil opportunius 110-* 
bisque mcundius existtniavimQS) W. PF., quatn nt 
Yos QQirersDs hodierno die iuxta Nostra hic desi-' 
deria eongregatos* alloqut, ac praecipuam caritatem, 
quam intimo corde alimus, Yobis aperire possemus. 
CQm enim de re maxima agatur^ qualis est iUa in 
qua de remediis comparandis agitur tot malisy quae 
Cbristianam et civilem societatem hoc tempore per« 
turbant, putavimus Apostolica Noslra sollicitudine 
dtgnum esae^ et tantae rei magnitudini eonsentaneum, 
ut antequam Conciliarium rerum actio initium habeat) 
in omnis gratiae auspicium Yobis caelestis l)enedi- 
clionis opem a Deo clementissimo precaremnr; ae 
necesMrium censuimus> Vobis eas tradere normasi 
Apostolicis Nostris Litteris consignatas atque editas^ 
quaa ad omnia in Conciliaribus actionfbus rite et or^ 

7 Digitized by VjOOQIC 98 

dine agenda, constituentlas esse iudicavimus. Hoc 
autem illud est, VV. FF. quod Deo et Immaculala 
Deipara votis Nostris annuente hodierno die in am- 
plissimo hoc Vestro conventu peragimus; nec satis 
verbis explicare possumus ingentem eam consolatio- 
nem^ quam Vestra haec exoptata^ et debita Aposto- 
licae vecis obsequio frequentia Nobis ingerit, cum 
Vos tandem ex omnibus catholici orbis partibus in 
hanc almam Urbem, indicti a Nobis Concilii causa^ 
convenisse, et summa animorum consensione Nobis- 
cum coniunctos aspiciamus, quos eximia erga Nos et 
Apostolicam Sedem devoliO) mirificus ad navandam 
Christi Regno operam ardor, et in pluribus etiam, 
tribulationum pro Christo perpessio iure efficit cordi 
Nostro carissimos. Haec autem VV. FF. haec Vestra 
Nobiscum coniunctio eo gratior Nobis accidit, quod 
in ea baerentes Apostolorum vestigiis insistimus, qui 
suae unanimae et constantis cum divino Magistro con- 
iunctionis luculenta Nobis exempla reliquerunt. No- 
stis enim ex sacris litteris, cum Christus Dominus 
Palaestinae regiones peragrans iter faceret per civi- 
tates et castella, pracdicans et evangelizans regnum 
Deiy Eius lateri Apostolos pari omnes studio adhae- 
sisse» et duodecim cum lllo, uti Sanctus Lucas (1) 
ioquitur, fideliter quacumque iter baberet» esse ver- 
satos. Atque haec Apostolorum coniunctio splendi- 
dius etiam enituit eo tempore» cum eaelestis Magi- 
ster docens in Capharnaum de divinae Eucharistiae 
mysterio coram Hebraeis fusiori sermone pertracta- 
vit: tunc enim cum gens illa carnalis el obtusioris 

(1) Lue. 8, L Digitized by VjOOQIC 9» 

senstts sibi de tantae caritatis opere persuadere noii 
posset, atque ita Magistri pertaesam se osteadisset» 
ttt multi discipttloram^ loanne testante» abirent retro 
el (1) non com Illo ambularent, Apostoloram tamen 
amor in Magistri veneratione et obsequio immotas 
perstitit) et lestt Apostolos perconetante nom et ipsi 
vellent abire^ graviter id ferens Petrus in eas voces 
erupit: « Domine ad quem ibimus? ac rationem ad- 
iecit quare Dominum conslanti fide sequi velle sta* 
toeret « verba vitae aeternae habes. » Haec Nos ani- 
mo recolentes» quid dulcius aut iucundius hac no- 
stra coniunctione reptttare, qttid porro etiam firmitts 
ac stabilius tueri debeamus ? Non deeruiit eerte No~ 
bisy una licet in Christi nomine coniunctis, non dee- 
rant contradictiones ac dimicationes subeundae» nec 
inimictts homo segnis erit> nii magis cupiens quam 
superseminare zizania. At Nos memores Apostolicae 
firmitudinis et constantiacy quae Domini praeconio 
laudari meruity « vos estis qui permansistis mecum 
in tentationibus meis » (2)» memores Redemptoris 
Nostri diserte denunciantis « qui mecum non est con- 
tra me est » officii pariter Nostri memores esse de* 
bebimus omnique studio curare^ ut inconcnssa fide 
ac firmitate Christnm seqttamury Ulique omni tem* 
pore concordibus animis adhaereamus. In ea eninif 
YV. FF., conditione constiluli sumus^ ut in acie 
adverstts muitiplices eos^m acerrimos bostes» diu- 
toraa iam conlentione versemur. Utamur oportet 
spiritualibus militiae Nostrae armis, totamque certa*- ii) loan. 6, 67. 
(2) Lttc. 22. 2B. Digitized by VjOOQIC m 

aims vim, tum diTina innixi aiietoritflte) tiim ca-^ 
ritatid^ patientiae^ preeationid et confttantiae olypeo 
sustineamos. Nibil aulem metua est^ »e vired Nobis 
in hac dimicatione deficiant, si in Auctorem et Con- 
stmlatorem Fidei nodtrae ocolos animosque coniicere 
voluerimua. Si eoim Apostoli oculis et eogitatione 
in Ghristo icsu defixi satis ex hoc animi viriUmque 
sumserunt, ut adversa quaeque strenue perferrent, 
No^ pariter ipsum adspicientes in salutari pignore 
Redemplionis nostrae, ex hoc aspectu, unde divina 
raanat virtus, nos eam vim roburque inveniemuSi 
quo calumnias, iniurias inimicorum artes superemus> 
ac salutem nobis^ totque etiam miseris a via veri- 
tatis errantibuB ex Christi Cruce haurire laetabimur. 
Neque vero Redemptorem Nostrum respicere conlenti, 
eim quoque mentis docilitatem induamus necesse 
est, ut Eidem libenler toto cordis affcctu audientes 
simus. Hoc est enim quod ipse Pater caelestis Maie-* 
statis 8uae auctoritate praecepit, cum revelante Chri^ 
sto Domino gloriam suam in montc praecelso coram 
electis tostib«s « hic est, inquit,.Filius meus dilC'^ 
ctos in qoo mibi bene complacui Ipsum audite » 
leaum igiiur prono meniis obseqoio audiamus utique 
in olnni re, at in ea praecipue quam Ipse ita cordi 
babuit, m praenoscens diificultatos quibus ipsn ob^ 
noxia futunsi esset in mundo, de illa ipsa Patrem 
suum obsecrare in novissima Caena etfusis iteratis^ 
que votis im»i omiserit; Pater Sancte serva eos fn 
ttomine tuo quos dedisti mihi^ ut sini unum sicut 
el Nos (1). Una itaque anima cum uno corde in 

(1) loan. 17, 11. Digitized by VjOOQIC 101 

Christo lesu sit cuooti^- F^oq «Kud lane Nobis maiori 
consolationi futurum est, quam si obsequentem Cbri' 
sti monitis aurem cordis iugiter praebuerimus, quo 
pacto et nos esse cum Christo agnoscemus, et per- 
perspicuum aeternae salutis pignus inesse reperiemus 
in Nobis: qui enim ex Deo est verba Dei audit (1). 
Has Pontificiae Nostrae cohortationis voces ex 
intimo corde depromptas Omnipotens et misericors 
Deus Deipara Immaculata deprecante potenti sua ope 
confirmet^ efficiatqne propitius, ut uberius fructibus 
augeantur* Convertat deiode faciem suam ad Vos, 
yy. FFo ac tum corpora tum animos vestros be- 
nedictionis siiae gratin prQsaquatqr { !C(nrf ora nempe, 
ut labores omnes qui a vestro sacro ministerio abesse 
non possunt strenue alacriterque ferre valeatis, ani- 
mos vero, ut caelestibus auxiliis abunde repleti, sa- 
eerdotalis vitae exemplis et virtutum omnium splen- 
dore in Christiani gregis salutem praeluceatis. Hu^is 
autem benedictiooi^ gratia Vobi» poatiAWMr Mtsii; 
atqve omoibos vjiaQ vestrpe; diebus Qtetwnter «4^ 
spiret, ut dies pleni i^Yeniantur in V«bi^^ fkm mtr 
ctitatis et iustitiae, plcAi ^apct^riun (V^rm ffiKlir 
bus) iq quibus yerae nabk diviiiM et gloria owk^ 
tinetar. Atqu» ita Nobis conti^i felieit«r^ nU «^r 
pleu> mortalis perigrimtiQiii^ ^ursu iq nQvifiwmO JUp 
vitae die dicere cum Propheta Re^e pon veraMMir 
« laetatus aum in bis quae dieia sunt mkh ^n do- 
oMun Domini ibiiSM» » atque aditttm Njobis paMre 
plane €tf>nfidamns in MMMexn sanetufii Sion^ f*H9^ 
stfim HieruMlem* 

(1) loan. 8. 47. :'' . Digitized by VjOOQIC 102 

CONSTITVTIO DE ELECTIONE SVMMI PONTIFICIS PERDVRANTE 
CONCILIO OECVNENICO. PIVS EPISCOPVS 

SERVVS SERVORVM DEI 

AD PERPETVAM REI MEMORIAM tjuin Romanis Pontificibus in B. Petro Apostolo- 
rum Principe pascendi, regendi et gubernandi uni- 
versalem Ecclesiam a Domino Nostro lesu Gbristo 
plena potestas tradita fuerit; pax et unitas ipsius 
Ecclesiae in grave discrimen faeile adducerentur, si, 
Apostolica Sede vacante» in electione novi Pontifiois 
quidquam fieri contingeret, quod eam incertam ac 
dobiam reddere posset. 

Ad tam funestum pericnlum avertendum plures 
a Romanis Pontificibus Decessoribus nostris, ac prae- 
sertim a fel. record. Alexandro III. in Generali Gon- 
cilio Lateranensi III. (l)» a B. Gregorio X. in Ge- 

(1) Cap. Licei de Electione. Digitized by VjOOQIC 103 

nerali Concilio Lagdunensi II. (1), a Clemente Y. (2), 
a Gregorio XY. (3), ab Urbano YIII. (4) et a Cle- 
mente XII. (5) editae sunt Constitutiones, quibus 
dum multa alia praescribuntur, ut negotium tanti 
momenti rite recteque expediatur, generatim et abs- 
que uUa exceptione declaratur ac decernitur ele* 
ctionem Summi Pontificis ad S. R. E. Cardinalium 
Collegium unice et exclusive spectare. 

Haec Nos animo recolentes, cum Oecumenicum 
el Generale Concilium Yaticanum per Apostolicas 
Lilteras, quae incipiunt Aeierni PatriSflll. Kal. lolias 
anno 1868 a Nobis indictum^ in eo iam sit ut so* 
lemniter initielur, Apostolici Nostri muneris esse du- 
cimus, quamcumque occasionem discordiaram et dis- 
sensionum circa electionem Summi Pontiieis prae* 
venire ac praeciderey si divinae voluntati placuerit 
N0S9 eodem Concilio perdurantCr ex bao mortali vita 
migrare. 

Quapropter exemplo permoti fel. reeord. lulii IL 
Decessoris Nostri, de quo, compertum ex histcHria 
est (6) tempore Generalis Concilii LateranensisY. 
lethali mori^ correptum Cardinales coraBi se eonvo- 
casscy ac de legitima Successoris sui electimie sot- 
Ueitum^ iUis adstantibus, edixisse hanc non a prae* (1) Cap. Vbi de Electioae in 6. 

(2) Clement.: 2 de Electione. 

(3) Goostit. Decet Ramanim PmUilictim^ 

(4) Con3tit. Ad Ronumi Pontilicis Y ktl. Febr, 1§25. 

(5) Gonstit. ApostohUus IV Nonas Octobris 17321" ' 

(6) Raynald. Annal. Eccles. ad annum 151S. n. Ylf. Digitized by VjOOQIC 106 

sttperius saDcitam» statim ab accepto cerlo nuntio 
demortni Pontificis suspensum ipso iure intelligatur, 
et tamdiu dilatum» donec Novus Pontifex canonicc 
electus illud reassumi et continuari iusserit. 

Praesentes autem Litteras semper validas, firmas 
et efficaces existere et fore^ suosque plenarios et 
integros effectus sortiri et obtinere» ac nuUo um- 
quam tempore ex quocumque capite^ aut qualibet 
causa de subreptionis^ vel obreptionis, seu nuUitatis 
vitio, vel intentionis Nostrae, vel alio quopiam, 
quamtumvis substantiali inexcogitato et inexcogita- 
biliy ac specificam et individuam menlionem aut ex* 
pressionem requirente» defectu, aut ex quocumque 
alio capite a iure statuto, vel quocumque praete- 
xtu^ ratione^ aut causa quamtumvis tali, quae ad ef- 
fectum validitatis praemissomm necessario exprimen- 
da foret , notari , impugnari , redargui 9 invalidari , 
retractari, in ius vel coqtroversiam revocari posse; 
neque easdem praesentes sub quibusvis similiumvel 
dissimilium dispositionum revocationibus, limitatio- 
nibus, modificationibus» derogationibus^ sub quibus- 
cumque verborum tenoribus et formis^ac cum qui* 
busvis clausulis et decretis, etiamsi in eis de hisce 
praesentibiis, earumque toto tenore ac data specialis 
mentio fieret, pro tempore factis et concessis ac fa- 
ciendis et concedendis comprebendi;sed semper et 
omnino ab illis excipi debere atque ex nunc quidr 
quid oontra praemissa, Apostolica Sede vacante, qua- 
vis auctoritate etiam memOrati Conoilii Vaticani, vel 
alterius cuiuscumque futuris temporibus Concilii 
Oecumenici, licet de unanimi consensu hodiernorum^ Digitized by VjOOQIC 107 
seo pro tempore existentiam S. R. E. GardiAalium 
seienter vel ignoranter fueril attenlatum, irritum et 
inane ae nuUius roboris deeemimus. 

Non obstantibus, quatenus opus sit, felicis re» 
cordationis Alexandri Papae IIL Decessoris Nostri 
in Goncilio Lateranensi edita, quae incipit « Licet 
de vitanda » et quibnscumque aliis etiam in uni-* 
versalibus Gonciliis latis, specialibus vel generalibus 
Gonstitutionibus Apostolicis, quamvis in corpore iuris 
elausiS) et sub quibuseumque tenoribus et formis 
ac quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, alii&- 
que effieacioribus, et insolitis clausulis, irritantibus- 
que et aliis decretis in genere vel in specie, etiam 
Motu pari ac consistorialiter statutis> quibus omni- 
bus et singulis quatenus pariter opus sit eorumque 
omnium tenoribus^ perinde ac si praesenlibus de ver- 
bo ad verbum exprimantur^ pro insertis et expressis 
habentes, in ea tantum parte, quae praesentibus ad- 
versatur, illis alias in suo robore permansuris, ad 
praemissorum omnium et singulorum validissimum 
effeetum hac vice dumtaxat latissime ct plenissime 
ac sufficienter» nec non specialiter et expresse harum 
quoqu^ serie derogamus, ceterisque contrariis qui- 
buscumque. 

NuIIi ergo omnino hominum liceal hanc pagi- 
nam Nostrae declarationis^ ordinationis^ statuti, de- 
creti/ derogationis et voluntatis infringere, vel illis 
ausu temerario contraire. Si quis autem boc atten- 
tare praesumpserit, indignalionem Omnipotentis Dei 
ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se 
noverit incursurum. Digitized by VjOOQIC 108 

Ditain Rom^e apad S. Peiruni Anno Ineanu- 
tionis Dominicte miilesimo octingenlesimo sexagesi* 
mo nono. Pridio Nonas Deoembris. Ponttflcatus No- 
atri Anno vigesimoquarto. 

M. Card. Mattbi Pro-»Datariv8, 

N. CaRIK PaRAOCIANI CLARfiLLI« 

Visa de Curia 
Dommious Bruti 
Loeo^Piumbi 

I. CugUMI. Digitized by VjOOQIC 109 
ALLOCVTIO ttABlTi \H VADCANA BASILICA 

SACRO OECVHENICO CONCJLIO INCHOANDO 

DIE VIII. DECEMBRIS ANNO MDCCCLllX. 

kb EPISHOPOS CATHOLICI ORBIS IN IDEV CONCILIVH 

C0N6RBGAT0S VBl«ftRAilLft8 PRATRBS ^uod voUs omnibus ao precibii9 ab Deo pete-* 
bainusi ui Oeeuoieiiiouin Concilium a Nobis indi- 
oluni eoAcelebrare poMemQs» id insigni ac Bingulari 
Dei ipsiuB benefioia^ datum Nobis esse sununopere 
laetamur. Itaque exultat oor Noatruoi in Domioo 
el incredibili eonmlatione perfunditur, quod aufipi- 
caliRflifflD hoc die Immaculatae Dei GenitriciB Vir' 
giois Mariae Conoeptioni sacro, Vos qui in partem 
soUicitudinis Nostrae vocati estis, iterom maiori quam 
alias frcquentia» in hac catholicae Religionis arce 
praesentes intuemur, aspectuque Vestro perfruimur 
iucondissimo. 

Vos autem nunc, Venerabiies Fratres^ in nomi- 
ne Christi congregati (1) adestis^ ut NoMseum te* 

(1) Mattb. 18, 20. Digitized by VjOOQIC 110 

stimonium perhibeatis Yerbo Dei et testimonium lesu 
Cbristi (1) , viamque Dei in veritate omnes homi- 
nes Nobiscum doceatis (2)» et de oppositionibus falsi 
nominis scientiae (3) Nobiscum Spiritu Sancto du- 
ce iudiceiis (4). 

Si enim unquam alias, hoc maxime tempore f 
quo vere luxii et defluxit terra infecta ab habitato* 
ribus suis (5) , divinae gloriae zelus , et Dominici 
gregis salus a Nobis postulat, ut circumd^mus Sion 
et complectamur eam , narremus in turribus eius » 
et ponamus corda Nostra in virtute eius (6). 

Videtis enim, Venerabiles Fratres, quanto im- 
petu antiquus humani generis hostis Domum Dei , 
quam decet sanctitudo» aggressus sit et usque ag- 
grediatur. Eo auctore funesta illa impiorum coniu- 
ratio late grassatur, quae coniunctione fortis , opi- 
bus potens , munita inslitutis , et velamen habens 
malitiae libertatem (7), acerrimum adversus Sanctam 
Christi Ecclesiam bellum» omni scelere imbutum 
urgere non desinit. Huius belli genus, vim, arma, pro- 
gressus, consilia non ignoratis. Versatur Vobis conti- 
nenter ante oculos sanarum doctrinarom, quibus 
humanae res in suis quacique ordinibus innituntur, 
perturbatio et confusio, luctuosa inris cuiusque per- (1) ApOC. ly 2. 

(2) Matth. 22, 16. 

(3) 1 Tim. 6, 20. 

(4) Act Apoft 15, 19. 

(5) Isai. 24, 4. 5. 

(6) Psalm. 47, 11. 12. 

(7) I Petr. 2, 16. Digitized by VjOOQIC 111 

versi, multiplices mentiendi audacter et corrumpen- 
di artesy quibus iustitiae^ bonestatis et aucloritatis 
salutaria yincula solvuntur , pessimae quaeque cu- 
piditates inflammantur, Gbristiana Fides ab animis 
funditus conTellitur, ita ut certum hoc tempore Ec- 
clesiae Dei metuendum esset exitium , si ullis ho- 
mhium macbinationibus et conatibus exeindi posset. 
At nibil Ecclesia potentius, inquiebal Sanctus loan- 
nes Chrysostomus » Ecclesia est ipso caelo fortior. 
Caelum et terra transibunt, verba autem mea non 
transibunt. Quae verba ? Tu es Petrus , et super 
hanc Petram aedificabo Ecelesiam meam, et portae 
inferi non praevalebunt adversus eam (1). 

Quamquam vero Civitas Domini virtutum, Ci- 
vitas Dei Nostri inexpugnabili fundamento nitatur, 
tamen agnoscentes ac intimo corde dolentes, tantam 
malonim congeriem animarumque ruinam, ad quam 
avertendam vel vitam ponere parati essemus, Nos 
qui aeterni Pastoris Yicaria in Terris procuratione 
fdngentes, zelo domus Dei prae caeteris incenda- 
mur necesse est , eam viam et rationcm ineun- 
dam Nobis esse duximus » quae ad tot Ecclesiae 
detrimenta sarcienda utilior et opportunior vide- 
retur. Ac illud Isaiae saepe animo revolventes « in 
consilium coge concilium )i et reputantes huius- 
modi remedium in gravissimis rei christianae tem- 
poribus a Praedecessoribus Nostris salutariter esse 
osurpatum, post diuturnas preces, post collata cum 
Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae 
Ecclesiae Cardinalibus consiliay post expetita etiam 

(1) Homil. ante exil. n. 1« Digitized by VjOOQIC plurium Sacrorum Antistitum suffragMtf Vos Vene* 
rabiles Fratres qui esiis sal terrae, Cuetodes Dom»* 
nici Gregis et Pastores» apud hioic Petri Cathedram 
censuimus evoeandos; atqae hodie divina benigiiV- 
tate iaventei quae tanlae rei impedimenta sustulitf 
sanctae Congregationis initia, solemni maioruro rito 
celebramus. Tot autem sunt, tanuiue uberes cari*< 
tatis sensaSf quibus hoc tempore affidmur, YenC'» 
rabiles Fratres , ut eos in sinu continere non va- 
leamus. Videmur enim in Vestro conspecta uniyer- 
sam Catbolicae gentis familiam ^ carissimos Nobis 
Filios praesentes intueri : cogitamus tot aoMms pi- 
gnoray tot fervents animi opera, quihus Vestro iro- 
pulsuy ductu et exemplo suam pietatem et ebser- 
vantiam Nobis et huic Apostolicae Sedi mirifiee pro- 
barunti ac porro probant; atque hac cogitatione No- 
bis tempcrare non possumus» quin in Vestro amplis- 
simo coetu > Noslram erga eos omnes gralissimam 
voluQtalem , solemni et publioa significatione profi- 
tentes, Deum enixe adprecemur, ut probatio eorum 
fidei multo pretiosior auro , inveniantur in laudem 
et gloriam et honorem , in revelalione lesu Chri-» 
sti (i). Miseram deinde etiam tot hominum condi^» 
tionem cogitamus, qui a via veritalis ct iustitiae » 
ideoque verae felicitalis decepti aberrant, eorumque 
saluti opem affcrre desiderio desideramus, memores 
Divini Redemptoris et Magistri Nostri lesu, qui yentt 
quaerere et salvum facere quod pericrat. Intendimus 
praeterea oculos in hoc Principis Apostolorum Tro^ (1) 1 Petr. 1, 7. Digitized by VjOOQIC m 

pMeuii Qpod qofld cowiftliiliag, iq hane »|aiiuqL Ur-r 
bwa> qwelH» nmlere tr«4i(a qoi» luU in direHio^ 
mni geatium, m.IUwii^niifli hnpo Popul^mi ifohis 
dUoctisMiDiMn» «liiu» ««tMwti «iPQre fide obsfiqaiQ 
«iroaindainttr , aiq«e id D«i. beiMgaitatOfA ejitaUeQf 
dw» Y^cMion qoi diYini sm prapaitii . ^pem jn Diq^ 
bi9 b9f teniiiMre magia «a^iafiiq Mkm Pl conpf» 
BMur» VQl«f»it. ^l, pfMOiFMe V^ft cfgitfitifsp csoo»r 
pteetiwiiv, Yenorlihiiici» f i^frpfit lA qaRnwn s^Ui^ij^bt 
dine ze^ el Mifl«9f#»» «otiSMnA.niwi^qAun.^d JlpHii 
I^Min 0f4rwdafl» pwitttin nnpQ tm |niteU|ginHt9} 
t|«o§citwi9 Oagfaqft «ladMfns qnp4:qd Ve^ritm mr 
nos implendam attulistis, ac pra^jf^tim pp^liic^ 
el weti*»inia> JttftB». VMtriW imiWH» pum Nobis, 
^ Im AfKmAm^Af eQni«iPfiticta«m, qqt), g^ ftmr 
peff «Uap ia ip«MW» ^optria pc«rbit«l#m^ ita pfK 
tiwmiiai b9fi sem^ffe nihij SloVisiiafoiidiiip, i^hV ^Cf 
o)e9ifie ntiiiu» «sfle .pote^t; jtio vi^)iea^eMArv§B^d^«f 
ia Pomini» Vo^ ito Wsq «qiqio oQtnp«rAto^, Mli i94 
(mim fitHAitmm ffP4m N4i!9rr|ni9i!P« O^iMtmiin.el 
nMiioie f^fabi^iMni ^^-^y^m^ hw i(e§tiF% «ojtii^r 
ne oeneipMPiwK impettMWi;* ^t pij(4vpi fortasse 
alfad M»^ «I t9llj4,in&^lUn9in.:^h;>t|;^,RAgqaMi 
exarsit» ^ mWxm fH*t i9mm*. iu qm fflMis ^«eu^ 

A»iiin» Pomioi mo,%ipnim Gmi?' Rhis P^citQVf 

uni» • a qvB in : ^^tH^imi mf^ vi^ (PP!^4l« Vl^c^li'' 
laretur; quae quideqi unio, singulari diyiDfeprQvir 
denlJ4ie> flaweriE) ,ot ipff^ajtft «Irtu^ Y^^» ita iu- 
giler reipsa constitit , ot spectaculum Jfacta sit , ct 
futuram magis confidamus in dies, mundo ct ange- 
lis et hominibus. , j 

Agite igitur, VifDerabilQS-. Fr«lre.f,. qoqiloitfimi- 

8 Digitized by VjOOQIC 111 

ni in Domiiio : ac Jin noAfiine JpMa& Trinitatis Au« 
gustae, sanctificati in veritate (l), indoti arma Iti-^ 
cis docete Nobiscum viam veritatem et vitam , ad 
quam tot agitata aerumnis gens humana iam non 
adspirare non potest» date Nobisenm operam, ut pax 
regnis, lex barbaris, monasteriis quies, Eccleaiis ordo^ 
clericis disciplina^ Deo populus acceptabilis restitai 
possit (2). Stat Deus in loco sancto suo, Nostris 
interest consiliis et aetibus, suos Ipse ministrbs et 
adiutores in tam eximio misericordiae suae opere 
Nos adlegit) atque huic miniaterio ita Nos inaervi- 
re oportet, ut lUi unice hoc tempore mentes corda 
vires consecremus. 

Sed nostrae infirmitatis consciii Nostris diiBsi 
viribus, ad Te levamus cum flducia ociiloBf prece^ 
que convertimus o Divine Spiritns , Tu fons ve* 
rae lucis et sapientiae divinae Tuae gratiae lomen 
praefer mentibus Nostris, ut ea qoae recta, quae 
salutaria» qu*e optima sant vMeamus ; Corda rege 
fove dirige, ut huius Concflii actiones rite inehoea* 
tur, prospere promoveantur, salobriter periiciabtor. 

Tu vero Mater pulcrae dilectioois agoitionis et 
sanctae spei^ ficclesiae Regina et propugnatrixt Tu 
Nos, consultationes , labores Nostros io Tuam ma- 
ternam fldem tutelamque recipia^) » Tuia age apud 
Deum precibus , ut in uno semper spirttu manea* 
mus et corde. 

Yos quoque Nostris Adeste votis Angeli et Ar- (1) loann. 17, 19. 

(2) S. Bem. de Cons. 1. 4. c. 4. Digitized by VjOOQIC changeli ^ Tuque Apostoloram Princeps Beatissime 
Petre, Taque Coapostole Eios Paulle doctor gentium^ 
et praedicator veritatis in universo mundo» Yosque 
omnes Sancti caelestes, et praecipue, quorum cine* 
res hic veneramur, potenti Vos deprecatione effici- 
te, ut omnes, ministerium nostrum fideliter implen- 
teSf suscipiamus misericordiam Dei in medio Tem- 
pli Eiusy Cui honor et gloria in saecula saeculorum. 8« Digitized by VjOOQIC m 

UTTERAE APOSTOUCA£ 

QT1BV9 DCCLARATVR ClESSIO IVRIS^ fAtROffATVS 

DVCIS SFORZA CESARINI CAPPELLAE SlXTINAB 

IN BASILICA LIBERIAKA. PIVS PP. IX. AD PERPETVAH REI HEHORIAH wuae brevi unnorum cursu fel. rec. Sixtus V Prae- 
decessor Nosler gessily cum supremo Ecclesiae univer- 
sae regimini praeesset, tanta sunt, ut quocumque ocu* 
los convertamus iilustria et nunquam peritura monu- 
menta eximiam pietatem, vastamque illius Pontificis 
mentem testantia cuique occurrant. Ex iis peculiari 
mentione digna omnino est Cappella^ quam ad Prae- 
sepe lesu Christi in celeberrima Almae huius Urbis 
Basilica, quae Sanctae Mariae Maioris appellatur, cum 
adhuc Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalatus hono- 
re fungeretur, a fundamentis aediGcare coepit, eam- 
demque Pontifex Maximus factus, ad Cnem suis sum- 
ptibus perduxit. Ea quidem spatii magnitudioe^ et Digitized by VjOOQIC «ybstrtiQtioiiis magnifitenti* temnli inmt emiiidn «d^ 
mirftUouem ittcitavit. Id atttem tHentAssimQs PontifRt 
eO «Msiiio «gity ut Saorimi DofiriAieUbi PrMiepe« ift 
q«o Rex gh>ri«e fiaMi Him aMtorfuit^ k iBfens iactttt« 
la ettdem BaiSlica situkn deoettti^ri «amata aact«m* «t 
iMMIi«ediiei» «iNoiBMCiipittm dcdiito ooltu, m matofli 
Obsei^prio qaisqae tdelidta tieiieraretar. Qqo vero 4t 
dieiA Ct^|»eJla niMfMpun Tiri Eeele^tid deMsittt, 
qui Ditj&i Redempleris iMdes «obc^rent^ et |1«<- 
riofissinafe illitte Ge&ttri6iB honorelft, elioriqtte Prae»- 
sepH memonam et «Meqtiittm eerrarjBnt, GenJegittitt 
tfmA Praeposito Saeirietd) €«pj|wllanis et Benefidafik 
ewistttret) ei«:tit et oMistltttit$ ac Cap|ieilae iltittlM^e 
ftfcricM et Saorietiae, Aec mm eomittatti aam» Pra»>- 
poriti , tkeristae» Caf^Uttnomm 4% Beftefiolater«iii 
ftftt eerttHft manuientiotte, et ^ttbetentatiotte, m «ne^ 
nm iUlb fiietta)beati«m svpportatiiMie IdfidoB» «t 
redittts eene» aadignatit^ ediqtte aliia graiiis et p^ 
eidittribtts fa?orlbtte ditavit. Ittsoper praece{Mt> «t 
altear «& €«rdiiiallb«iB Sanctae Beminae Kcelesitte « 
stttt geate «Ugendas, #i entieteret, qui PrMeetoris 
mttttene liiagens, diotae CopfeUa» HKusqtte fabriete 
et SoeriHiae, atque GoHegti toliei «et pvoepero ve- 
giaiini, gttberaio, M eottBmationi, Mneewa etdem 
qttttfia faei^te et iariedieiioike opp«>rtttne consttle» 
vM. Tattdem itt^atroaattte ei praeseatandi perseDas 
idoaeas ad Pr&epeeltatttm, SacrlBtiam) C«ppen«&tas 
et 4^ BeAefioia Miehaeti Pttretti Stt« seCuoitttt 
earbedi e*. mwt geMnatta ptou&p6tii eioiqtte taa* 
aeitfis ex masettlis deNendentibtts io perpeutttm veqeN 
vavit. Baec autem Mnaia GoAStittttiooe^ qtt&e iMipit 
4 ClariMae » dita V idas fanias aaiai MDLXXXYlt Digi^ized by VjOOQ lC 118 

sanxit» confirniavit. Nos qui pro Nostro Apostolico 
manere deeorem domus Dei augere» et amplifieare 
ttumquam destitimus» nulli curae^ nuUique impen- 
sae parcendum esse duiimus» ut veteres Basilicae 
aliaque huius Urbis templa vel sacra antiquitate» vel 
pulcritudine magis insignia repararentur^ exomaren- 
tur. Cuique patet, ne de Lateranensi» VatiGana, et 
Ostiensi Basilicis loquamurj quanta in Basilica SaiH 
ctae Martae in Transtiberim et in Sanctae Agne- 
tis V. M. et Sancli Laurentii Levitae Martyris extra 
moenia Basiliois gesserimus. Immo optimo et sapien* 
tissimo Deo gloria Nobis est tribuenda, quod aniffius 
Noster maxima consolatione affectus fueritf cum ee- 
teros perspexerimus qui Nostro exemplo et mutua ae- 
mulatione excitati pene omnia buius Urbis templa 
pristino decori novoque splendori restiUienda cu- 
rarunt. Atqui nativo amore in Deiparam Immaeu- 
latam rapiebamur, eique certa.filialis devotionis» qua 
semper eam prosequuti fuimus, argumenta praebere 
optantes Nostras cogitationes praecipuum in modum 
ib Basilicam memoratam Sanctae Mariae Maioris 
convertimus. Namque paucis abbinc annis novum 
Calabasium seu Confessionem) ut in pervetustis Ba- 
silicis moris esty omni marmorum genere, quae pre- 
tiosiora sunt, picturis, aliisque ornamentis extrui 
nostro aere iussimus. Deinde cum ad Nos perlatum 
fuisself Gappellam ad Praesepe Domini a rec. mem. 
Sixto V. conditam in eo statu versari, ut proximum 
tanti operis excidium pertimescendum esset» non 
acquievimus, donec a Nobis provisum fuisset^ qoa 
ratione impendenti iacturae occurrere valeremus* 
Porro etiam saeculo elapso exeunte ad sac. mem. Digitized by VjOOQIC 119 
Pium YI Praedecessorem Nostrom graves querelae 
de pessima memoratae Cappellae conditioney deque 
eius cito reparandae necessitate fuerunl delatae. At 
cum nemo ex iis, quorum intererat, praesens et 
urgens malum avertere potuisset eidem sapientissi* 
mus Pontifex extraordinariis subsidiis consulendum 
curavit. Magnanimus Fundator quidem, ut ex mcmo* 
rata Constitutione patet, pro Cappella, illiusque Fabri- 
cae etSacristiaemanutentione reditus et proventus at» 
tribuerati verum ob tristes temporum rerumque vicis* 
situdines adeo inuninuti sunt» ut Praepositus» aliique 
e C^oUegio, quemadmodum Nos accepimus, gravissi- 
mis impensis sustinendis se pmnino impares esse 
confessi sint. Nec praetermisimus, quominus miser* 
rimus memoratae Cappellae status dilecto filip Fran^ 
cisco Duci Sforza Cesarini per Yenerabilem Fratrem 
Nostrum Aloisium Episcopum Praenestinum S;inctae 
Romanae Ecclesiae Cardinalem et Yice Caocellarium 
Amat nuncupatum et Arcbipresbylerum Patriaichalis 
Basilicae Sanctae Mariae Maioris innotesceret. Spcs 
enim erat Nobis virum illum ad magnificentissimum 
tantae pietalis opus» et splendidissimum suae familiae 
decus asserendum, cui ius patronatus, et praesentandi 
ad beneficia superius roemorata ab eodem Pontifice 
fuerat concessum, effecturum> quod haereditarii iuris 
ratioy rei necessitas, et Nostra expectatio postula- 
bat. In primum gravate id accepit» et inter cetera 
quae ad recusandum onus in medium protulit, av^- 
tum patrimonium ab adversis circumstantiis impedi* 
tum diutinisque calamilatibus yexatum tam male se 
habere conquestus est, ut ab eo sumptus Cappella^ Digitized by VjOOQIC m 

S^XtiMiie r^arftiidM destniif tinWt tttodt» possint. Ast 
}itiiMlidT«f l«bs N«s opiii ilie^tin^ tx ilHi^tVibQs N<h 
stris PM^c^ssof Ibuft Veoettsndufti, qtklppe (jood pri-' 
tila^Vii eaqae eafi^Ma QifisljaRae r6ligionid nnm^ 
mefttft ett3todiM t^esBOnd^ri nomquafti «sse pas^uros, 
Htni tfsi rtem gtklhm Nobi^ fore , fti <ittod«ilnHitt« 
ftt^ ^ m«itiOrat&e Con^itoti^is b Sikto Y su»^ geoii 
iMpeftituni Nobid ceftsi^t. Qiiare ^uo pnypoMto, 
NoslhiMpi^ toluntati satisfacere VOletts pei* ^yiftgi^ 
pbAiA dte «exto Decembrii atioo MDGCGLXIX matni 
ptifptik Mbseriptam Nobis liberam tc plenam, nol- 
ttt^e r«sery&tfone coostriclam dicti iuiisplitfoiilitu^ 
eessionem ultro Secit. Hiaec intef Nostrae teotifsabat 
m^nti qttftnla Cappenae Siitinae in^tueret ealttmitas t 
bioe nulia imeriecta mora sublimifl oiud testudo 
liovld plumbi fomiiHs Nostto iossu extriiiseeiks t^ta 
KHt; deitade ceteris repnrandis manus admovefi a* 
liaqoe Ofnamenta adiici pfa^cepimus. Haee ^nidem 
etdi iogeiitem peenniae Vim requtrereni) ex NMtro 
&eve priTato ^olvendam ttinien haud deterriti fnimiB 
un^ co|;itattone sustetitati, Nostrum opus iii Dei glo^ 
Ham, et Beipltrae honorem ces^uruM. Sed ne iA po^ 
Memm Huiusmodi incommoda renoT^ntur, Nostri Apo^ 
Stolici muncfis e^ dnximus, ea omtiia in pfae^em 
providefc, praeseribere, ac statuere, quae Nostfae 
voltmtafti perficiekidae apta esse videantur. Qatfe 
tnotu proprio^ tetik scientia et matura deiabefatiotie^ 
deque Apostolicae potestatis pleni«iMKoe CoiistStutio- 
tA Sixti y l^raede^e^soris No^tri, quae incipit t Glo^ 
fto^aei^ dtttie T Idus luoiafi anni MDLXXXtll^ cuiu^ 
tenohem hie de vetlio ad v^rbum pfaettf lim quoad Digitized by VjOOQIC !2I 

pMhibiiioneai et fontiam derogatioftii hkheti vAhk^ 
HHiS pro eipresso, pemtus dero^nle^ cousenMifti a 
ttemorftto dileMo filio Ff anei^eo Duee Sfontii Ceisa^ 
rHii datitin, et renvintifttionetn ftb eo emissatn, et&t 
Detenaor pfo fntorf^ voc^tis deputatus miAitne fue^ 
rit, nec tfiie ^rv^tae ^olemnitlite», qoemlibet fa^ 
eti et iQris defectuni ^upplenteis, praetia, quatenu^ 
f^ptrt fuertt, ianatione approbtotus, conflrmafnirs, ra-^ 
tQmque habemus ^ prae^erfHh Collegium , scilieet 
PtraepoisiturAm, Sacrisitatn, €appellanias et Beaeficia 
tieet in praesen^ noii vaeent^ nec GardinaKs l^ 
lecter et PraepoMtOSt aHiqtie desnper auditi sint, 
piane exShtgnitnu^y ^upprtmimus, ne extincta et stip- 
presaa e^M tledaramu^, et omnia et sin^la bona, 
intti^ aeiiones ad GappeHam Prae^epls Dottiini , et 
ad praefatum Gottegittmy Praeposittifamy Sacri^iiam» 
Gappellantit^ et Beneficia quovis tittiio dpeeiante^ li'- 
bere Nostrae dlspositioni res^vamu^. Voltimus aU'«- 
lem, ut sic suppressf Gollegit Praepositus, SacriMaf 
Gappeihni el Benefictati> qui in pnaeaen^ elistttnt» 
merittn tilulum retineant, reditnm nftieuique Bene* 
ficio adnexom percipiant, et donec aliter provfstitA 
fderit Missanim onera adimplere pergant. losuper 
etricnnftqtie iuri^^patrontiUts^ quod Siitcrt Y. praeter 
itia praesentandi ad euuncialam Praepositui^m, Sft^. 
crtattam, GappellimiaS) et Beneficia concesserii, 4e« 
rogamus, illudque prorMis aboletnus , <et eidem di-<- 
lecto Ftlio Francisco l>nci Sfbnsa Gesftrini eii6qtie 
de&cfcodentibus pritnogenitii masculis ex «aasctilis , 
boitismodi tftutunt Vel nomett Mik Miplius compe^ 
tere, nec afiquod 9u3 itt SMeUum ad Pfftesepe bo^ Digitized by VjOOQIC 122 

mini, et in eius aedes» bona» reditas haberey et ex« 
ercere posse volumus, declarantes quoque ipsos li- 
beros ab omni onere, et obligatione, cui Patroni 
iuxta sacros Canones obnoiii sunt^ vel esse pos- 
sunt. Decernentes praesentes Nostras Litteras, et iii 
eis contenta quaecumquei etiam ex eo quod quilibet 
in praemissis , seu eorum aliqui ius vel inleresse 
habentesy seu babere quomodolibet praetendentes 
etiam specifica et individua menlione et expressio- 
ne digni illis non consenserint, nec ad ea vocati et 
auditi» neque causae propter quas eaedem praesen- 
tes emanaverint, adductae, verificatae, vel sufficien- 
leri aut alio modo iustificatae fiierinti aut ex alia 
qualibet etiam quamlumvis iuridica» et privilegiata 
causa^ colore, praetextu el capite uUo umquam tem- 
pore de subreptiooisy vel obreptionis, aut nulUtatis 
vitio, seu intentionis Nostrae, vel interesse haben* 
tium consensu, aUove quolibel etiam quamlumvis ma- 
gnoy ac formaU et substantiaU defectu nolari, im- 
pugnari, infringj, invaUdari. retractari, in controver- 
siam vocariy aut ad terminos iuris reduci, seu ad« 
versus iUos aperitionis oris y restitutionis in inle- 
grum , aUudve quodcumque iuris facti vel gratiae 
remedium intentariy vel impetrari» aut etiam Motu 
proprio > et de Apostolicae Potestatis plenitudine 
concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel ex- 
tra iUud uti > seu se iuvare uUo modo posse » sed 
ipsas praesentes semper firmas, validas et eCficaces 
exislere et fore, suosque pleuarios et inlegros ef- 
fectus sortiri et obtinere^ ae ab ilUs ad quos spe- 
ctat» et pro t^&mpore quandocumque speetabit» in* Digitized by VjOOQIC m 

violabiliter, et inconcusse observarj. Sicque et non 
aliter in praemissis censeri atque ita per quoscum- 
que ludices ordinarios vel Delegatos» etiam Causa* 
rum Palatii Apostolici Auditores ac Sanctae Roma- 
Dae Ecclesiae Cardinales, aliosque quoslibel, qua* 
cumque praeeminentia ac potestate fungentes , et 
fuQCturos» sublata eis et eorum cuilibet aliter iudi- 
candi et interpretandi facultate» iudicari et definiri 
debere, ac irritum et inane si secus super his a 
quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter 
contigerit attentari. Non obstantibus Noslris et Can- 
cellariae Apostolicae regulis, et ea praesertim de 
iure quaesito non tollendo» memorata Sixti Y. Con- 
stitutione , aliisque Apostolicis Constitutionibus et 
Ordinationibus> nec non quibusvis eliam iuramento 
Gonfirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia 
roboratis statutis, et consuetudinibus, eliam imme- 
morabilibus, privilegiis quoque exemptionibus et in- 
dultis specifica et individua mentione dignis, etiam 
sub quibuscumque verborum tenoribus » et formis , 
et cum quibusvis clausulis» et decretis et deroga- 
loriarum derogatoriis, et irritantibus in genere vel 
in specie, etiam Motu proprio et de Apostolicae Po- 
testatis plenitudine seu Consistorialiter, ac alias quo- 
modolibel in contrarium praemissorum concessis, ac 
pluries confirmatis, approbatis, et innovatis. Quibus 
omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufiicienti 
derogatione de illis, eorumque totis tenoribus spe- 
cialis 9 specifica et individua mentio , seu quaevis 
alia expressio ad id servanda foret, illorum tenores, 
formas» causas et occasiones praesentibus pro ple- Digitized by VjOOQIC m 

Mf et suificienter fexpreiisH, ti eltietis^ime M^rvtitis 
et tspeetficatift re^pective hsibeiites ad prsiemissoraA 
eJHecttrtn pleAissitne et kmptlssime dmgatnus, tl diK 
ro^tum es^e toiumus, t^et^risque contrarits quibus'* 
ctmiqiie. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum stib Annulo 
n^catori^ dits XXVIII. Decembris AmioMDGGCLXlX. 
Ponti^caius Nostri Anno XXIV. 

N. Carp. Paeacciani Clarelli Digitized by VjOOQIC 195 

UTTfiRAE APOSTQiiCAE 

QYIBVS APOSTO^IU V191TATI0 ||f ARTOfflAHQ A|l|l«lf|ORYN 

mmoiiQaYi Qioim iivucityiu VElfERAintl FRATHr AirrdltlO lOSEPttO PLUYir 
ARCHl^piSqOPQ TYANENSI. 

PIVS PP, IX. 

VBll. PRATEB^ SALVTEM ET APOSTQIiiqAII •E!||M>|CTKHfEft. R. teli^oaa» regulariuin Onliiiuiii temiUaa^ qii«e Doh 
miniQo a(ro tauto» nsui mxA atqoe ornameata J^oi* 
maoi PoQtificea ii delicuia semp^r bal^neraqLt^ adM<|ae 
fle pqtiori bae domiQici agri parie fiiere s^Uiciti^ 
utf yix noYeriut iuimiciUB boipinem clanculum su^ 
persemioare zusania iu medio triticit et parvulaa 
vulpes demoliri (loreutcs palmites» curas omnes ad 
radioitus cYQllendum destrueQdum(](ue (|uidquid uber- 
rinnoa ao lecUssimoa iacti boni semini» fructu» powei 
impedire^ ooQtulerint, 

Elap9o saeculo re|;ularis Monachornm Armeuio-* 
rum S« Antonii Ordo in Libani iu^^s instilutus ast, ut 
saeras per Cilieiae Patriarcbatum le^ationes ol^iret^ 
et longe non modo a saecularibus sed et 9k eccte* 
siasticis oflSciis ac diguitatibus disiviictu^r totus ia 
eo esset^ idque unum specUuref atii}ue intenderet^ 
Attamen brevi gravissimae inter AQtonianos Monacboa Digitized by VjOOQIC 126 

et Ciliciae Patriarchas exorlae sunt coniroversiae, 
quae plas minus ad baec novissima tempora effer- 
buerunt; et baec inter huiusmodi Ordinis pauUatim 
immutatae sunt constitutiones, quas Congregatio Chri- 
stiano nomini propagando praeposita, donec aliter de 
iisdem quidquam decerneretur, servari mandaverat; 
et paucis ab hinc annis gravissima in Antonianum 
Ordinem, inconsulta Sede Apostolica, invecta est in- 
novatio. Munus enim Abbatis GeneraUs, quod me- 
morati Ordinis constitutiones , in triennium defiaie- 
bant, nulla implorata Sanctae Sedis venia, ad vitam 
prolatum est, eidemque muneri Antiochenae Eccle* 
siae regimen adiecfum. 

Hoc titulo Episcopali charactere, et dignitate 
auctus fuit Yenerabilis Frater Placidus Kasangian» 
quem supmdicta Congregatio, improbato facto, sivit 
in eodem officio ex pontificia iudulgentia, et ad nu- 
tum S. Sedis Apostolicae manere. Interca de Anto- 
niani Ordinis sftatu apprime cognoscendo actum est, 
ideoque memoralus Abbas iussus fuit regulas et con- 
stitutiones actu vigentcs exhibere, aliaque, quae no- 
visse oporteret, accurate referre.Verum cumConstan* 
tinopoli tunc temporis celebranda esset Patriarchalis 
Armeniorum Synodus^ in qua etiam de Monachis 
erat agendum, visum est, antequam quidquam san- 
ciretur, eiusdem Synodi exitum praestolari. 

Nuperrime autem gravia adversus legitimam 
Venerabilis Fratris Antonii Petri IX Patriarchae Ci- 
liciae auctoritatem dissidia ac perturbationes a non- 
nullis LaicisyClericis^ et Monachis Constantinopoli 
excitatae eo proroperunt> ut eiusdem Venerabilis 
Patriarchae iussa pro nihilo babiia sint, commemo- Digitized by VjOOQIC 127 
ratio 9 qiiae in sancto Altaris Sacrificio y atque in 
divinis oflGlciis fieri solet, intermissa, et Fratris lose- 
phi Arakial Episcopi Ancyrani qiii, Apostolica Sede 
annQente, yicariam praedicti Patfiarchae potestatem 
ConslantiDopoli exercet, detrectata sint; illinsque 
mandata, quin et censurae ipsae contumaciter spre- 
tae, futili quadam specie provocationis seu appella- 
tionis ad S. Sedem obtenta, nt rebelles Antistitis 
illins eorrectionem eHugerent; quibus ausibns non 
sine bonomm admiratione et scandalo haud pauci 
ex Antonianis Monachis consenserunt« 

Rebus ita se habentibus , Nos ex Apostolico 
ministerio fidelidm omnium incolumitati et bono 
patemae caritatis affectu advigilantes hisce malSs 
aliqnod remedinm afferendum existimavimus. Quare 
una cum VV. Fratribus Nostris S.R.E. Cprdinalibos 
propagandae fidei et negotiis Orientalis RituB prae- 
positis, rebus omnibus roaturo diligentiqQe examine 
perpensis, Te» Venerabilis Frater, quem hoc ipso 
die per similes Nostras Litteras Apostolicas ab Ni» 
copolitana Ecclesia , praevia absohitiotte a vinculo 
quo dictae Ecelesiae tenebaris, de Apostolicae po* 
testatis Nostrae plenitudine facta, ad Archiepiscopa* 
lem Sedem Tynnensem in partibus infidelium promo- 
vimus, universis Antoniani Armenioram Ordinis prae- 
dicti omniumque eiusdem ordinis Monasteriorum» 
atque Hospitiorum ubique existentium Visitatorem 
Apostolicum facimus» renuntiamus, et constituimus ; 
Tibique omnes et singulas facultates necessarias et 
opportunas ad huiusmodi munus exptendum d^erimus 
atque impertimus. Tibi praelerea» Venerabilis Fra- 
ter^ potestatem subdelegandi, si opus fuerit, ad hoc Digitized by VjOOQIC m 

^aium idonoai m TiU beneyi9ii9 perswna csm^ 
diBHia atque ip4iilgeiiiii8« 

Ne vtero huiusiDedi VisilaiioB» Apostolioiie taft^ 
pedimento uUii raiione esse iioasit Abbaiis Gemralis 
auetofUasi M cooaflio eiiapt praefotoraiA YV. Fra^ 
tram Neetrorum voiuBuis et mandamiiSi ut Vflwra^ 
hiUa Frater Plaoidas KaaangiaOf qiii baetema ex ueh 
dulgoiitia e( ad noUim S. Sedis» ut supra diQium 
estt wmua hoe ge$sit, 9b eflkio Ahbatia GeneraUa 
pra^ii Ofdinia di$eedat et eesaet omniiio* 

Praecipimaa prcqjMerea in vtrtute aawtae ohe-- 
dieptiae universia supradieti Ordinia MoaaeMb» omni- 
buai|ue et sjaguUa ad quos speetat et flpeotafcity ufc Te 
ia Af oatoUeum Viaitaiorem per Nos eteetum ex prae* 
aentfum tCMre recipiaol el ateitliol» TU)i^ in 
emiihusy quae ad praefatuia otteim perlinenft prae^ 
ato sinfc et obediant , Tuaque sajkibria ; iMuita et 
mandata reverenter suaeifttant efc effieaeiter adioh' 
|rteant$ aUequio senteatiam aive poendm» qoa» rite 
tiiierla iu rebellea sive statueria» ralMa bahebin»s 
et fujeaftua » Aposlelicae Auetpritatia Noalrae ¥t t 
u^ue ad aatia&ctionem conligQam iAviolabiiiter obh- 
aervari. 

Non obstantibua Confititutionibus Apoatoiicia • 
neo non eiusdnm llona^orom Ordinia legihu^) ce«^ 
teriafue qaamvis speeiaU et individua meMfeiene aa 
denagatione dignis iu conttarion fanenlilKi& qoibitar 
cumque. 

BatQm Romae apud & Pebrum sub Ann«4a Pi- 
aoaloris die vigesiflMi tertia Fehmavii anni 1870^ 
Pontificatus Nostri vigeaimo qiiartow 

N« CAaO. PARACCtANl-CLAHELLI. Digitized by VjOOQIC m 

LITTERAE APOSTOLICAE 

AD E. P. 0. DfiLEGATVM APOBmiCVM C01l8TA!rrfROrOLn>B 
SVPER QVERIMOIinS, DISSIDIIS, BT AtSIBVS NOhFrVLLOBVV ' 
ARMENIORVM CATHOLICORVM IN PRAEFATA VRfiE 
DEGENTIVM. VEN. FR. ANTONIO lOSBPHO ARCHIEPISCOPO THYANAEO 

NOSTRO ATQVE HVIVS APOSTOLICAE SBDIS 
1!« VRBE C0N3TANTIN0P0LITANA DELBGATO APOSTOtlCO 
ROMAM -— * PIVS PP. IX. 

VENERABILIS FRATER 
9ALTTBV BT APOfaTOLICAM BBlttDiCtlOaBII ' N, on Bine gravisBimo aBiini NoBtri dolore, vel moe» 
rore potios noviaras^ Arineniain 'CofiBtantinopcilitar 
nam EoclesiaiB non levibila dtBBldiis ac perturbsatio^. 
nibiiB miseraDdttm ia modun divexari y et pacemii 
caiuB tuendae studiMAsNos: puih Nosiifis Prfedeeea- 
soribuB semper Fidelibiiie';iUi8 maxime commeadaYi-' 
mus, ab illa Eeelesia ferme ^xukirei SiqoidiSm mp^, 
nalli ei Laieoran ordine |a nnum.conYiSiillepteft cnftii^i 
aliquibiis ex Glero saeeulaFl» iatqoe lei.MwaohiB; Afh' 
meait rims Ven. Fr^ Antbnii Petri IX Cilioiae Parj. Digitized by VjOOQIC 130 

triarchae auctorilatem palam spreveruQl» abnegarunt; 
et Ven. Fr. losephi Arackial Episcopi Ancyrani, qui, 
aonuentibus Nobis, vicaria eiusdem Patriarchae po- 
testate in praedicta civitate fungitur, canonicam in- 
risdictionem ita detrectarunt, ut eiusdem sententias 
ac mandata vel non recipere, vel non servare ausi 
fuerint. Atque eo devenerunt, ut etlam legitimam 
memorati Patriarchae electionemt iicet unanimi Epi- 
scoporum suffragio peractam^ Nostroque iudicio et 
auctoritate confirmatam , in dubium revocare non 
dubitaverint , et solcmnem eiusdem commemoratio- 
nem in sacrosancto Missae sacrificio , atque in di- 
vinis officiis palam intermittere; demum in privata 
domo altare contra legitimum altare Christi erigere 
minime reformidaverint , et Ecclesiam ibidem eon- 
stituere , quam singulari verboriim contradictione » 
Armeniam catholicam independentem appellarunt; 
perinde ac si in Ecclesia catholica liceret Fidelibus 
arbitratu suo vivere , et non potius ipsi deberent 
iuxta Apostoli praeceptum obedire praepoeitis suis 
et subiacere eis. 

Gravissima profecto sunt, Ven. Frater, huius- 
modi improbanda 'sAne facla, eoque Nobis acerhio- 
ra, propterea quod ea ab Armeniia praesertim Coih 
stantinopoU degentibus nqlnirae expectahamus, quos 
Apostolica Sedes singulari cura ac soUicitudine Aiit 
s«mper proseqauta. Neque doioris Nostri acerbita- 
tehfi satis kmre potuerunt proiestationes reverenliae 
atqoe obedientiae erga hanc Bmi Petri Cathedramt 
quas deprehendimus in expostulaliraibus Nobis ex« 
hibitis a memoratis LaiciSt Clericis, aa Monachis; 
qdde protiestationes fuliii illli ilppellationfis voce eoii-* Digitized by VjOOQIC 131 

finn4ri.po8$e yidf^anqiiQr, io quam nonnulli erum* 
pebaqt ad effugieodam memorati Veii. Fr. losephi 
correciioiiem. Eteairo contra auctoritatem huius Apo- 
stoUcae Sejdis diriqitus Qoostilulam, errpneae faisae* 
q»e doctrtnae atque calumniae in vulgus fuerunt 
dissemin^tae, et Nostrarum etiam constitutionum vis 
et auctoritas despeeta ac detrectata. 

Etsi vero haec facta ex animo vehementer dole* 
mus, non posspmus tamen loqge maiorem Armenio- 
rum eiusdem Urbis partem satis oommendare» quae 
constanter in offlcio ac fide permansit ; quaeque legi- 
timo suo Patriarcbae» Nostraeque huic Sedi arctis^ 
sime alque ex animo obstricta efflagitavit» ul a tan-^ 
tis malis liberaretur. 

Quibus pro Nostri ndnisterii debito occurrere 
votentes , Tibi Yen. Frater, qui Apostolica Nostra 
Delegatione in urbe. Constantinopolitaoa perfungeris 
mandamus, ut qaamprimum in eamdem civitatem 
redeas, ibique pro commissi Tibi muneris ratione 
Catholicos Orientales in sua fide confirmare, atqu^ 
eos , qui a proprio officio declinarunt , ad salutis 
tramitem totis viribus reducere eontendas. Ut au- 
tem baec rite perficianturj necessarium est, Ven. 
Fraler^ Fidelibus tuae curae commissis in mentem 
revoces atque inculces, ad catbolicam fidem perti- 
nere^ Romano Pontifici in Bealo Petro pascendi, re- 
gendi et gubernandi universalem fecclesiara a Do* 
mino Nostro lesu Chrislo plenam potestatem aucto* 
ritatemque esse traditaro; cuius pleuum ac.Iiberum 
eicereitium nullis territorialibus^. aut naiionfilihus li- 
mitibus potesl circuoAScribi et coarceri^^ et omnes 
qui calholico nomiqe gioriaotur, non solum deber^ 

9* Digitized by VjOOQIC 132 

cam illo comiilttnieare qttoad 6dem et dogmaiaj ire« 
ram etiam subesse quoad ritus et disciplmam. 

Qua in re ne praetermitta^ Armetifoid ^mAea-^ 
que Orieotales edocere, qnanldni diacriniiiiis diBci- 
plinam inter et ritum intercedal» cuius utriusque r«d 
confusio iilorum fideiium mentem perturbat, ptairflmd 
iniustisque querimoniisoccasionem praebere non ee^ 
sat) eaque maxime abutuntur ad conflandam contra 
Apostolicam Sedem invidiam ii omnes, qui salutarem 
eiusdem Sedis actionem et vim in Orientales Eccfe* 
sias impedire aut imminuere minime verentur. Equi-^ 
dem Nos una cum Praedecessoribus Wostris Oflen- 
tales ritus servandos esse declaravimus, quoties ne- 
que Fidei et unitati catholicac repugnarent, neque 
ecclesiasticae derogarent bonestati. Quod quidem mi- 
nime impedit, quominus^ in his praesertim quae Ec^ 
desiasticum regimen respiciunt, canohica disciplina 
quoad praecipua saltem capita ubique cohaereat, et 
ubi incerta vel coUapsa fuerit restituatur. Neque ab 
hoc umquam deflectemus» prout ApostoKci Nostri 
mintsterii munus omnino postulat.' Atqu^ idcirco eo 
consilio Nostram Gonstiiutionem edidimus lY Idus 
lulias an. MDGCGLXVH, cuius initium est Reversu- 
m; quam in siio robore manere volumus^ et ab 
omnibus ad quas pertinet diligenter observari : nihfl 
enim ea opportunius est ad ecclesiasticam liberta- 
tem tuendam, ad sacrormn Antistitum iura auctori* 
tatemque vindicandam» et ad cathblicam religionem 
atque unitalem magis magisquc conservandam. 

Qui autem haeC Apostolicae Sedis iura et of- 
ficia vel abnegant Vel parvipendunt^ qtra demum ra- 
tione y quo tinimb suant erga illam reverentiam et Digitized by VjOOQIC 133 

obedientiam profiteri possunt ? Hanc siquidem prae- 
seferre yidebantur commemoratae nonnuUorum Ar^ 
menioram expostulationes, qoibus iUud etiam pele>« 
batur, ut salvis eorum ritibus, Delegati ApostoUci 
iurisdictioni plane subiicerentur Armenii, donec Ven. 
Frater Antonius Petrus IX in officio Patriarchae 
maneret. Quod quidem nuUo prorsus modo iadulgen-*; 
dum censuimus» etiam ex eo quod excogitatum ma-. 
nifeste fuerit ad declinandam legitiqiam eiusdem au« 
ctoritatem. 

Grayius autem est» ApostoUcae Sedis auctori- 
tate abuti ad effugiendam Praelatorum correctionem. 
Namque sacrum est et omni aetate servatum» atque 
in honore habitum ius appeUationis ad Romanum 
Pontificemf cui divinitus coacessa poteslas inest quo- 
rumUbet ludicum lignta sententiis dissolvendi. Ve* 
rom minime ferendum est^ quemquam ius iUud prac- 
teiercy et eo abuti ad inobedientiae patrocinium; 
cum sciUcet subditif eo consUio in vocem appellan 
tionis contra eeclesiasticam disciplinam perperam 
erompnnt. Remedium enim appellationis, uU monuit 
Alexander III Praedecessor Noster (1), noo ideo in« 
veotum est ut alicui a. reUgionis et ordinis obser* 
vantia exorbitanti debeat in sua nequitia patrocir 
nium exhibere : ac notum est universis, appeUatio- 
nes in materia correctionis et morum in devolulivo 
tantum, uti aiunt, servandas esse. Qui secus agere 
praesumpaerintf non tam Qbsequentes Apostolicae Scr 
dis filii, quam ecclesiastici ordinis perturbatores esse 
eonvincuntur. 

(1) Cap. ad Noitram; de AppelkU. Digitized by VjOOQIC 134 

Ut ordo iste servelur , ex cuius iranquillitate 
pax exurgit, necesse est, ut unusquisque niemor con* 
ditionis suae diligentissime caveaty ne firies eccle- 
siasticis legibus sibi praestitiitos transgrediatur. Qua- 
re Sacerdotcs oportet a mundanis curis plane alie- 
nos, divinis ministeriis atque animarum saluti semper 
esse addictos , suisque Episcopis ea , qua par est , 
reverentia obedire. Monachi etiam, qui in professione 
sua omnes saecnli curas abdicarunt, debent omnino 
in sancta conversatione el in habitu Ordinis sui vi- 
vere» et in monasteriis vel hospitiis tranquillam ia- 
taminatamque vitam agere, suaeque et proximorum 
aeternae saluti semper adlaborare» servata quam de- 
bent Episcopis reverentia atque obedientia. Ea de 
causa salutares leges atque Instructiones iamdiu edilae 
fuerunt ab hac S. Sede pro Monachis Constantino- 
poli degentibus, quarum initium Comjlures (1), et 
Compertum est (2): quae si servatae fuissent minime 
dolere cogeremury quosdam ex Monachis ipsis a re- 
cto traroiie discessisse. Hasce itaque instructiones 
servari ab omnibus ad quos perlinet districte prae- 
cipimusy Tibique onus iniungimus» ut pro Tui mu* 
neris oflScio ac potestate earumdem obsetvantiam 
omnino cures. 

Denique Laicorum coetus in officio suo nianeat, 
neque in ecclesiasticas res s e uUo modo immisceat. 
Eorum in Ecclesia est doceri non docere» regi non 
regere ; et Ecclesiae Dei nihil umqnam tam noxium (1) Initruct. S. C. de Prop. Fide 20 Auguiti 1842 — 
Decret. eiutdem 25 Aprilii 1850. 

(2) Decret. S. C. de Prop. Fide 20 AuguHi 1853. Digitized by VjOOQIC 135 

fuit, ac propterea a Sanciis Pairibus et a Gonciliis 
etiam Oecumenicis nil magis improbatum, quam ut 
Laici in ecclesiastica negotia sese insererent» et in 
ecclesiasticum ordinem insilirenl. 

Haec sunt, Yen. Prater, quae Tibi significanda 
atque mandanda duximus ; . quae ut possis utilius 
exequi necessarias omnes atque opportunas faculta- 
tes Tibi hisce Litteris tribuimus. 

Age itaque» ac divino auxilio fretus operi ma- 
num alacriter admove; el ad eos, quos Ipsi per Nos 
invisere non possumus, perge velociter. Confidimus 
enim Beatissimam Dei Genitricem sine labe conce- 
ptam, et S. Gregorium, qui Armeniae gentis vere 
lUuminator extitit et Apostolus , omnem gratiam a 
lesu Christo Domino Nostro esse impetraturos y ut 
qui in Eum speramus non confundamur, ct qui de 
lantis malis doluimus, laeta in filiis Nostris conso- 
iatione fruamur. Et huiusce boni, quod fusis ad Deum 
precibus assidue adprecamur, omniumque caelestium 
munerum auspicem, et praecipuae Nostrae in Te be- 
nevolentiae pignus, Apostolicam benedictionem toto 
cordis aflectu Tibi, Ven. Frater, cunctisque Clericis^ 
Laicisque Fidelibus tuae curae commendatis peraman- 
ter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 24 Februa- 
rii an. 1870 Pontificatus Nostri anno XXIV. PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 136 

LITTERAE APOSTOUCAE 

D6 EREcrrofrE novae episcopalis sedis s. avgvstini 

IN TCRRITORrO FLORIDAE. PIVS PP. IX. iD PVTVRAM REI MSVOftUM. ^uae catholico nomini bene, prospere alque feli- 
citer eveniantf ea mature pro universae Ecclesiae 
divinilus Nobis commissa cura praestamus , sique 
intelle&erimus novas erigendo Dioeceses satius con* 
sultum iri Dominici gregis incolumitati id facimus, 
interposita idcirco Apostollca Nostra auctorilate. lam 
vero cum Venerabiles Fratres decimae Synodi pro- 
vincialis Baltimorensis, quae novissime elapso anno 
fuit ceiebrata» a Nobis enixe postulaverint , ut in 
territorio Fl(Nridaet ubi iam inde ab anno MDGCCLVII 
Vicariatus Apostolicus fuil constitutus^ nova Dioece- 
sis, servatis eiusdem Vicariatus limitibuSf erigere- 
tur» Nos^ ubi primum datum fuil, rem egimus cum 
Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae 
Ecclesiae Cardinalibus negotiis propagandae Fidei 
praepositis; deque eorumdem Venerabilium Fratrum 
consilio ad novae illius Dioecesis erectionem deve* Digitized by VjOOQIC 137 

nieDdum eustimavimus. Quae cmn ita sint, attenta 
ae sedula deliberalione Nostra, atque ex Apostolieae 
poteslatis pleniludine, in territorio Floridae novam^ 
hisee Litteris^ Episcopalem Sedem erigimus, iisdem 
limitibus definitam , quibus vetus Vicariatus conti* 
nebatur, eique a Civitate Sancti Augu$tini nomen 
fieri mandamus. lUam porro suffiraganeam esse iu- 
bemus Archiepiseopi Baltitnoreosis > atque omnibus 
iuribusy honoribus privilegiisque frui » quibus aliae 
Episcopales Ecclesiae fruuntur » et gaudent. Haee 
mandamus, iubemuSf volumus decernenies has No- 
stras Litteras , firmas, validas et efflcaees existere 
et fore, suosque plenarios et integros effectns sor- 
tiri et obtinere , ac illis ad quos spectat , et pro 
tempore quandoeumque speclabit in dmnibus et per 
omnia plenissime suffragari^ sicque in praemissis per 
quoscumque iudices Ordinarios et Delegatos, etiam 
eansarum Palatii Nostri Apostolici auditores iudicari 
et definiri debere, ac irritum et inane si seeus su* 
per his a quoquam quavis auctorita^ soienter vel 
igiioranter contigerit attentari. Non obstantibus, qua« 
tenus opus sit| Nostra et Cancellariae Apostolicae 
Regula de iure quaesito non tollendo, Benedicti XIV 
Praedecessoris Nostri rec. mem. super divisione mate» 
riaramt aliisque ApostoHcis Cooslitutionibus et Ordt^ 
nationibus nee non speciali atque individua mentio- 
ne dignis in eontrarium facientibus quibuseamque. 
Datum Roma^ apud Sanctum Petrum sub An« 
nulo Piseatoris die XI. Marlii MDCCCLXX. 
Pontifieatus Nostri Aimo XXIV. 

'N. CaRD^ PaRACGUNI CURELLl. * Digitized by VjOOQIC 138 

DILECTO FILIO PROSPEBO GUERANGER 
E CONGHEGATIONE CASSINENSI ABBATI SOLESMENSI. PIVS PP. IX. Di 'ilecte Fili, saluiem el Apostolicam Beaediclip- 
nem. Dolendum profecto est, Dilecie Fili, nonuUos 
esse inter catholicos» qui dum hoc nomine glorian* 
tiir, vitiatis penitus imbuti principiis adeo praefracte 
istis adhaerenty ut non modo pjane subiieere nesciant 
iQteUectum adverso huius Sanctae Sedis iudicio» com- 
muni etiam Episcoporum assensu et commendatione 
roborato; sed immo censentes» soeietatis humanae 
progressum et felicitatem iliis omnino niti, Ecele* 
siam inciinare conentur ad sententiam suam, seqae 
solum sapere arbitrati, reliquam omnem catholicam 
famiUam aliter senlientem ultramontanae partis no- 
mine designare non erul>escant. Quam quidem tnsa* 
niam eo compellunt, ut divinam ipsam Ecclesiae 
constitutionem refingere aggrediantur et exigere ad 
recenliores civilis regiminis modos, quo supremi Re- 
ctoris ei a Ghristo praepositi factlius deprimant au- 
ctoritatem» cuius praerogativas expaveseunt. Quam- 
obrem pemiciosas quasdam doctrinas saepius impro- Digitized by VjOOQIC 139 

batas, audacler in mediam proferuut, uti indabias 
aiit saltem p]ane liberas, oorraduQt e vetejribus ea* 
rom propugnatoribus captiuneulas hislorioas, mutila 
seriplorum testtmonia, ealumnias Romants Poniifiel^ 
bu^ aflletas, sophismata quaevis, eaque omnia, se«* 
positis omnino solidts argumratis, quibus centies exr 
plosa sunt, impudentissime regeruat» eo sppctantesy 
ut antmos eommoveant, suaeque factionts homines 
et imperitorum vulgus adversus conlimuiiem cetenn 
rum sententiam inoitent. Quo sane incoeplo prlae* 
ler damnum invectae perturbationis . fidelium, et de- 
tractarum ad trivia gravissimarum quaestionum in-^ 
sipienttam audaciae parem deplorare cogimur. Nam 
si firmiter cum ceteris catholicis tenerenl , Oecu- 
menicam Synodum a Spiritu Sancto regi, soloque 
eius afflatu definire ac proponere quae credenda sunt, 
numquam in animum inducerent, vel ea definiri pos- 
se, uti de fide, quae revelata revera non sint, aut 
obsint Ecclesiae; vel humanas artes impedimento 
esse posse Spiritus Sancti virtuti^ quominus ea, quae 
revelata sunt et Ecclestae utilia , dcfiniantur. Ve- 
titum certe non ducerent, ea qua decet ratione^ 
proponi Patribus difficultates, quas huic aut illi defi- 
nttioni obstare arbttrantur, ut lucidior e disceptatione 
veritas emergeret; at uno huius acti studio, pror- 
sus abstinerent ab artibus, quibus captari solent in 
comitiis populi suflfragia tranquillique et reverentes 
expectarent supernae illustrationis efiectum. Utilissi- 
mam igitur operam Ecclesiae te impendisse censui- 
must qui praecipua ex huiusmodi scriptis refellenda 
suscepisti, eorumque simultatem, violentiam el artes 
ea soliditate demonstrasti, eo nitpre, ea sacrae ar- Digitized by VjOOQIC 140 

eheologiae scientiaeque eeeleBiasiicae eopiai ut plu- 
riina paucik complexus, praestigium omne sapientiae 
abiudicaveris iis* qui senteutias invoivebant aermiH 
Bibus imperitis; reKtitutaque veritate fidei^ iuris^et 
historiaey cultis indoctisque fidelibus consulueris* Per- 
gratum itaque tibi ob oblatura volumeu profitemur 
animom ; exitumque feuBtum et amplissimum omina- 
mur luoubrationi tuae. Eius vero auspicem et pa- 
temae Nostrae benevolentiae pignus Apoatolicam Be-^ 
nedictionem tibi peramanter impertimiis. 

Datum Romae apud S. Petrum die 12 Har- 
tii 1870. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimoquarto. PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 141 
LITTERAE APOSTOUCAE 

DB ERECTIONB BPISOOPATTd TAlAVLIfANI. PIVS EPISCOPVS 

SERVVS SERVORVM DEI 

AP PfftPSTTA» RBI. KBMORIilf x\postolican] ki u&iTersas drbj» eoelesias proTideiH 
liflm patema sollieitadine eo ipM ali Nostri PontiV 
ficatiis exordio Anteceflaorain Nostrorufii RomaBoraoi 
PoDtificum vestigiis iDhaerentes protendere curavimuSf 
atque nitmagis ukiliuSf nil aptius atque opportunius 
pro ohristianae reipublieae spirituaii hono alque in^ 
cremento esse duximusi qudm dti ehristifidelium njtt 
meros vd maxime aecreaeerety ita ut aaum tantbm 
pastorem iUoram neeessilatibaaminlmesufficere o6m- 
pertom fuerit ad looorum distantiam ab ovili mir 
noendami itemque necessaria salutis pabula multi- 
plicanda etimn per viam earamdem ecdesiarum Dioe^ 
cesiom circuniseriptieBis novae e% illaruln dismembra* 
time Epiacppales sedes eriganUir, itemque nova pOn 
puloram ca^oiicae ocdesiae augeatur adhaeaio ac fi^ 
dei catholioae pfofessio.inibi validius. effloreseat i]^i- 
qae populi vigilanttum paaloron adsistefitia doctf i^ Digitized by VjOOQIC m 

na et regimine propms suffuIU proficiant aemper in 
fide cum divini cultus propagatione et non desint 
in spiritualibu8 incrementa. 

Hac profeclo mente coiisilioque Nos Apostoli- 
cis Litteris in forma Brevis diei decimaetertiae men- 
sis augusti anni Domini millesimi octingentesimi 
sexagesimi primi peramplam Dioecesim de Linares 
in Mexicana ditione aptius pircumscripsimus atque 
ex eiusdem dismembralione totam Tamaulipanam Re* 
gionem Vicarii Apostolici administrationi subiecimus, 
donec aliter a Nobis et hac Sancta Apostolica Se- 
de decerneretur. Modo vero eidem regioni opportu- 
nius consulenles iHiusqiie maiori Christifidelium uti- 
litati in primis satagentes Dioecesim inibi instiluere» 
atque ex Mexicana et de Puebla Dioecesibus noya 
peragenda circbmscriptione Episcopatum GiTitalis 
Victoriae sea Tamaiilipanom nuncupandimi erigere 
siatuimos, Aposiolico Vicarialu Tamaulipano omnino 
suppresso. 

Quapropler Nos, qut iam ia ' Aposiolicis Lil* 
teris erectionis tum Metropblttaiiae liMicanae iuai 
Episcopalis de Poebla Eo^tesiarum Nobis eidemque 
Sedi faculiaiem res^Ybvimus, novam ipaarum Dioe» 
cesium circumscripiionem Nbslro eitisdenique Sedis 
arbitrio quocumqiie tempore* ineundi, modo eiiam 
Venerabilium Fratrum earmndem Eodesiaraivi An- 
tistitum consensum, ultro ad id praeaiitum, ratuni 
acceptumque habentes et aliorum in buiusmodi nego- 
eio inleresse habentium seu habere quomodoltbei 
praesumeniium consensui lenore praesenlium Apo* 
stotica Aucioritaie quamplenius svpplentes, bmnes» 
que el singutoSf quibvs hae Liilenie faventt a quibu»^ Digitized by VjOOQIC m 

Yis excommiinicatioDis 9 suspeDaidnis et interdioti, 
aiiisque ecclesiastiois senlentiisycensuris et poenis^tam 
a iure, quam ab homine quavis occasione yel cau- 
sa latis, si quibus qu<Hnodolibet innodati existunlt ad 
eifectttm praesentium tantum consequendum harum 
qooque serie ahsolvenles et absolntos fore eensentesr 
canclisque» quae inspicienda erant, matura delibera^ 
ttone perpensisy Motu Proprio et ex cerla seientiaf 
deque Apostolicae Potestatis pleaitudine Vicariatum 
Aposlolicum, qui pro Tamaulipana regione a Nobis in- 
stitutus fuerat^ eadem Apostolica Auctoritale ad in« 
frascriptae erectionis effeclum penilus supprimimus 
et extinguimus. Illico vero Tamautipanam regionem 
ipsam in peculiarem novam Dioecesim cum eisdem 
porro limilibusy quibus antra eiusdem Apostolicus 
Yicariatus cicumscril>ebatur, eadem Apostolica Aueto- 
ritate perpetuo instituimus, Paroeciasque , quae in 
Mexicana Arcbidioecesi continentur el - Ozuluama - 
- Tantina - Panuco - Tempoal - Puebloveio - Tam« 
pico - et Aito ^ Tanioyuca ^ et Succurealem Ita 
Calarina Choutla appellantur, a Melropolitana Me- 
xieana, et ab Episcopali de PueMa Dioecesibus Pa-. 
roectam quae vulgo audit - De Amallar - De Tami- 
ahua - una cum suis quoquot existant rebus Ec* 
clesiasUeis, Oraloriis el Piis Inrtitutis utriusque se^ 
xus Incolis, cuiusque sint gradus, ordinis et condi'* 
tionis Religiosorum Fratrum Coenobiisy Monialiiim 
Claustris ceterisqae de more concomitantibus acces-> 
soriis Apostolica Auctorilate praefata etiam perpetuo 
disiungimus el dismembramusy ac ab ordinariatam 
hodiemorum quam pro tempore existentium Mexi- 
Moi et de PoeMa Antistitum pari Auctorilate per- Digitized by VjOOQIC tu 

petao qttoque eximtfnud alque dissolTiims» dtctMque 
noTae ia Tamattlipaoa Dioei^ regiou «fdiioiiiios, atque 
ita propriam ac disiiBetani noyiter erigendi Episoo-' 
^atu8 Civitatis Victoriae seu Tanuralipani nuncnpan^ 
di Dioeceam simili Apostolioa Auotoritate perpetuo pa* 
riler oonsUtaiiaus at^e praefinimusy iubendo ut seri-* 
pla oinnia et documenta^ quae sive.ad Ecolesias, sive 
ad personas» sive ad reditas^ sive ad iura aliaque quae* 
eumque parodualium ecclesianim ut supra 4ismem«^ 
bratarum ulcumque perfinent, quaeqoe ad praeaeas 
ad^ervantur in Cancellariis Dioecesium JMfexicanae et 
de Puebla secernanturt et supradictae novme Dioecesis 
Yictoriensis Canceilariae pro rerum oppor tunitate et 
necesbilate tradantur. 

Et quomam Civitas' Victoria) boc siquidem con- 
spicuum Tamaulipanae regionis Oppidum» ad Epi'* 
aeopalem xesidentiam iugiter servandam magis ma« 
gisque praestare censeiur, nedum ex latiori sui am- 
bitus traetu domorumqoe ac. maiorum aedificioriim 
apparaiu» verum etiam ob opportunam rerum adbi-* 
beildaniai copiam, nec. non ob ponnullaram praero* 
gatifvarUm dignitatem atque comniodiomm admini- 
culorum coagruentiamt et quod noti mediocri aesti* 
matione interesl, iilud praefatae Regionis centraleih 
oeoupatr lociim; quapropter mud ad Sedis Episcopalia 
totigium omnibus ei singulis deinde fruiturae iuribus, 
praerogativisy praeeminestiis, bODoribaS) indoltisy pri* 
vilegiis et eeleris qnibuslibet^ quaedeeommuni iure 
aliae Episoopafes Civitates in Ditione MexiCana prae- 
aeisrnhty gaudent atqua tueaiur Apostolica Auoiori^ 
tate praedicta perpetuo .similiter evebimus et extol^ 
Unus» aCqoe adeo in Episeopatus no^riter eiigendi Digitized by VjOOQIC Vietoriensis eiusque ia teniporibus AnttsiitiB residen» 
tiam erigimus. Prc^terea Templiioii quod iiifra6eri|ite 
Aposlolieo Delegato, in id o^otii specialiter dciputaB* 
do» visuffl ftterit» iUic magis idoneum atque oraatam 
eeelesiasticaque supellectili praeditum ad EHMilesiae 
Cathedralis hooorem pari Apostolica Auctoritate per- 
petdo quoque attoUimus^ ita ut eadem Ecclesia pri- 
scutn titulum seu invocalionem ac parochialitatem» 
si qua forsan extiterit» servatura sit; adeo ut cura 
animarum penes Gapitulumi uU infra instituendum« 
et quando institutttm fuerit, hfd^itualis resideat, actn* 
alis per ipsius Capituli Yicariuniy aut alias per Pres- 
byterum idoneum» ab Ordinario approtHindum, exter^^ 
ceatiir; ac in eo constituatur Sedes Oathedra et Di- 
gnitas Episeopalis pro uno eius futuro Afitistite^ Or- 
dinario Victoricflsi seu Tamaulipaao noncupando,qui 
eidem Ecclesiae Civitati et Dioecesi etusque Clero et 
Popnlo universo praesit^ ecclesiasUcoque suae ordina* 
riae iurisdicUonis gubemio salubriter fructuoseque ia 
Draiino prospiciat; Religionem Catholicam Apostoli- 
cam Romanam una cum suis iuribus et praerogaU- 
vis^ quibus ex Dei OrdinaUone atque Sacrorum Ca- 
nonum ConsUiutionibus frui debett omnino sarctam 
tectamque servare» magis magisque promovere curetf 
quique liber sit^ quin ab uUo nequeat unquam ex 
quovis titulo nuUatenus distrahi vel praepediri possit^ 
ac pro EcdesiasUcarum rerum exerchioy ac etiam pro 
suae Dioecesis regimine plene> libere atque efficaciter 
ea qaaelibet animadverteret ordinare, decernere et sen. 
tentiare» quae pastoralis ministeriiy suique fori Ecde<* 
siasUci ratiOf rerumque itidem Ecclesiasticarum sive 
neeessitast sive opportunitas, sive recla disciplina, r«« 

10 Digitized by VjOOQIC 146 

quirunt. Quamobrem pastorali ac paterna, qua par 
est, liberlale ac prudentia uUro valeat^ atque sata- 
gaty sacram suae Dioecesis visitationem obire, sta- 
tutis per Sacros Canones temporibus Synodum Dioe- 
cesanam convocare» atque conQcere suas institutio- 
nes^ ordinationesy mandata, decreta tam ad ecclesia- 
sticae administrationis munera quaqua versus explen- 
da> quam ad rectam morum disciplinam observandam 
irrogare, nec non efficaciter promulgare, atque insu- 
per sedulo studeat communionem obviam et pror- 
sus liberam suo cum universo Clero et Populo, eo- 
que magis cum hac praefata Sancta Sede Aposto-* 
lica semper et quandocumque haberi et tucri. 

Praeterea ad Capitulum huius novae Cathedralis 
quod attinety Nos, habita peculiarium circumstantia- 
rum ratione, Apostolica Auctoritate praecipimus, ut 
quam primum fieri poterit ipsa in Cathedrali iuxta Sa- 
crorum Canonum praescriptum constituatur Capitulum, 
quodDioecesanoPraesuli operam et reverentiam afier- 
re valeat, quodque septem constet Canonicis in Pres- 
byteratus Ordine constitutis, quorum alter titulum 
ac dignitatem primam Archidiaconi, Sedis Aposto- 
licae dispositioni semper reservatam, praeseferat; duo 
alii de oflBcio nuncupandi, quorum unus Poeniten- 
tiarii seu Magistralis^ alter vero Tbeologalis sive 
doctoralis munia peragat, ceteri autem quatuor di- 
cantur et sint de gratia» uti in pliis Mexicanae di- 
tionis Capitulis est in more institutum; ipsique omnes 
et singuli divina olficia et ecclesiastica munera 
adimplere^ ceteraque onera et quaevis alia, Capitu- 
lo et Canonicis Cathedralium ecclesiarum praescri- 
pta^ deque more illata comperiuntur^ diligenter ri-* Digitized by VjOOQ lC m 

teqae explere teneantur. Secus vero eisdem iuri- 
busj honoribuSy privilegiis, ceterisque^ quibus de 
communi iure deque legilima eonsuetudine aliarupi 
Calbedralium Ecclesiarum relatae Ditionis Gapitula 
potiuntur et gaudent» potiri et gaudere valeant; 
impertiendo/ ut illic etiam instituantur sex Pres- 
byteri Capellani sive Beneficiarii seu Mansionarii^ 
qui eiusdem Cathedralis servilio mancipati sint : 
proptereaque omnes hi teneantur pariter inibi di- 
ligenter ac rite interesse choralibus et aliis quibus-- 
cumque functionibus ecclesiasticis 9 atque adeo ut 
Diaconi et Siibdiaconi ministeria alterna vice ohire 
obstriogantur; ac praeterea^ qui horum sit prior, de*- 
beat etiam Secretarii capilularis; qui secundus, primi 
Magistri caeremoniaram; qui tertius» Magistri musico^ 
rom capellae; qui quartus, Censoris seu PunctatcH 
ris illorum » q^i absque ulla causa canonica sese 
tfbstineant a chorali servitio; qui quintus, secundi 
punctatoris munia adimplere teneantur. EflTalus vero 
Canonicorum numerus^ ut cum primum id fieri po- 
terity ut augeatur commendamus. 

Cui quidem fuluro Capilulo, ut omnes et sin- 
guli Dignitarius et Canonici praedicti, nec non Ca* 
pellani seu Beneficiarii sive Mansionarii tam in di* 
cta Catbedrali, quam extra eam ( Dioecesanos tamen 
intra iimites ), quoties capitulariter convenerint^ in- 
domenta et insignia choralia ^ quae iam communi 
iore respective in usu sunt in aliis Calhedralibus 
Mexicanae ditionis» iis tamen exeeptis quae ex pe^ 
culiari privilegiO) sive ex quocumque speciali etiam 
oneroso tituio fuerint coneessa et acquisila , libere 
et licite gestare et adhibere valeant 9 eadem Apo- 

10* Digitized by VjOOQIC 148 

stolica aiictoritate perpetuo pariter concedimos et 

indulgemua. 

fiideoHiiie Capitulo, ubi (aerit sicuU desuper 
eondtitulum^ ex nunc veniam et facultatem Iribui-* 
muB et impertinmr confieiendi sibi capitularia sla-* 
tuta^ ordinationeS) et decreta^ sacris porro canoni"- 
biis, Ap08toticis constitutionibua et tridenlaili prae« 
settim concilii praescriptis, minime adyenantia, sed 
prorsus consentaneA ; quae Yietoriensis Praesidis 
iudicio subdetida sint, et nonnisi post eius appro- 
bationem roboraiam Vim legis obtineant. 

Ul omnes vero et singulae CanonicorUm prae^ 
bendae, nefo non ea sex Capelliinorum beneflcia coil« 
ferantur iuxta canonicas leges, Apoktolicas eonstitu«« 
tiones et eoncilii pt^aedpue tridenlini praeseripta> 
mAndamus alque iubemus cxpreBse, ut quaecomqm 
in tota Dioeoesi praebendae, quibus animamm cu-» 
ra incumbitt etiam lUaey quae Theologalis seu Do- 
etoralis et altera, quae Poenitentiaiis seu MagistnH 
lis dieuntur, nonnisi per concursum omnino ad sih 
crarum constitutionum et praeserlim fel. rec. GregiH 
rii PP. XIII P^aedecessorisNostri-Pastoralis officii 
- incipientis, quoad Poenitentiariam et Theologa- 
lem praediclas» normam oblineri queant. 

Porro autem ad novam Civitatis VictorienBia 
seti Tamaulipani nuncupandi Episcopalus fundatikH 
tionem» posteramqoe incolumitatem et inbrementuA 
praecipimus^ ul pro Episcopi residentia, nee non 
curia, sen cancellaria episcopali iUico comparaiae » 
opportunaque supellectili decenter instructae, adiu^ 
dicatae sint Mensae Episeopali lot aedes^ Gathedrali Digitized by VjOOQIC m 

qiiMd fieri poterit proximiores , quot ia praefalos 
U9ii8 oportere videantur. 

Ac ut pro Dioecesi Civitatis Yictoriensis seu 
Tamaulipana queant iqgiter succreseere probi» calli* 
4ique in messem Domini operarii, qui solertem el 
opportunam culturam aedulot lateque natare possint} 
ideo dieta Apostollca a^ctoritate iubemust ut in 
praefata Civitate Victoriensif seu Tamaulipana, nisj 
iam praesto sit, idoaeum et commodom compare^ir» 
vel etiam condaiur aedificium , illiidque necessaria 
et opportuna supellectU) satis instructum, cfnfco-' 
pali Seminario^ quo4 inibi illico ad praescriptum 
trideotiaae synodi rite adminisirandum institfii man-r 
daoMis» adiudieetur* 

Et licet sit in more positiim ex sacrorum ea-* 
Bonum instituto, ut quaevis mensa episcppalis, sjn** 
gulaeqne Cathedralinm Praebend^e ceter^eque ec-» 
elesiastieae dotatiooe^ in bonis stabillbus debeant 
Aindari; nihilominus, babita paeculiari circumstau- 
tiarum ratione, ut coDgruae omnes supra relatae ^o- 
tationes in decimis ^nstituantur, opportune riteque 
assignandae ad normam aliarum in Mexicana Dir 
tione Dioefe»bum pari Apostolica auctoritate indult 
lemus. Perpetim vero sartqm teclumque babeatur 
id aacri iuris, ut favore Dioecesis Civj^tis Yictor 
riae, seu Taipaulipanae nuncupandae eius videlicet 
Episcopalis mensae tpm Caibedralis ecclesiae, illinsr 
que CapituU et Clepi , tnm aliaruqi quoque minor 
rura ecelesiarum et qnaruD^cumque piarum institu- 
tioaiisi queant, et libere et Ucite valideque valeant 
boM eti^ stabilia leg^ri, aequiri, plenpque denmin 
mm diHninio posiBiderif «dniuiistrari et vi^dic^. Digitized by VjOOQIC 150 

Veruntaoien» donec Dioecesi suppetant neces* 
sitates, Victoriensi seu Tamaulipano in temporibus 
Praesuli ex nunc Apostolicam elargimur veniam , 
nt ipse licite possit sibi reservare unam tantummo^ 
do ex Dioecesis paroeciis, ut ea per Viearium ab 
ipso Praesule eligendum, congruaque portione seu 
pensione remunerandum , administretur eo nempe 
provido consilio, ut decimaies reditus huiusmodi re- 
servatae paroeciae queant ac debeant prudenti eios 
arbitrio ac providentia erogari ad reparandas et 
sublevandas graviores eiusdem Dioeoesis indigentias. 
Attamen si revera comperiatury quod prioribus prae- 
sertim annis decimarum proventus non valeant pla- 
ne sufficere ad simultaneam et congruam ' ipsiusmet 
Episcopi, eiusque totius Capituli^ ac etiam aliarum 
connexarum institutionum ecclesfasticarum susten- 
tationem j tunc Praesul ipse , PTostra iam ex tunc 
accedente auctoritate, possit valeatque prudenti eius 
iudicio ad libitum suspendere ^ive Capituli Cathe- 
dralis sive aliarum quarumvis connexarum iitstitu- 
tionum effectivam fiindationem; usque dum fuerit 
exploratum, quod decimales eiusmodi proventus lam 
In eo sint , ut dein congruas dotes iugiter suppe- 
ditare possint sive ad huiusmodi Capituliy sive ad 
ceterorum omnium, aut ad alterutrius ex praescri- 
ptis institutionibus ecclesiasticis convenientem su- 
stentationem. Durante tamen huiusmodi suspensio- 
nis tempore idem Praesul sibi arroget quideih quotan- 
nis pro mensa episcopali octo tantummodo millia scu- 
tata Mexicana. Quidquid vero supererit ex earamh- 
dem decimarum eumulo iliud in peculiari massat 
retinere omnino teneatur, donec in promptu inde Digitized by VjOOQIC 151 

Tore comperiatur id, quod valeat suffloere ad carum- 
dem siagularum inistitutionum ( etiamst paulatim iu* 
xta ordinem maioris necessitatis vel opportumtaCia 
conficieudarum ) dotem seu pensionem congrue iur 
giterque attribuendaia. 

Quam quidem eeclesiam Civitatis VictQriensis^ seu 
Tamaolipanam in ArchiepiscopaljsEcclesiae Meiiicanae 
Soffraganeam com omnibas quibuscumque iuribus^ ho* 
noribtts^ praerogativis, gratiis, indultis, quae pajriter. 
illios Archiepiscopatus Ecclesiae Suffraganeae ac vi« 
cissim habere solent atque tueri^ dicta ApostQliea 
auctoritate subiicimus ^ illiusqoe canonicam taxaoi 
pro Litterarum Apostolicariun exp^itione y quoties 
eidem Cathedrali Ecclesiae Antistes fuerit praefir 
ciendus, in aureis florenis de camera triginta tribua 
cum tertia eiusdem Qoreui parte statuimus, sicque 
io libris camerae Aposlolicac Sacrique S^nctae Ro** 
manae Ecclesiae Cardinaliu^ CoUegii inscribi et ob-: 
servari iubemus. 

Tandem Nobis et Romano Pontifici pro tem^ 
pore existenti facultatem reservaipus » circumscri- 
bendi hanc novam Dioecesim, quaodocumque magis 
in Domino visum fuerit expedir^. 

Praesentes vero Litteras de subreptionis , vel 
obreptionis , aut nuUilatiS) seu intentionis Nostrae^ 
aut qucdibet alio defectu quamtumvis iuridico et 
substantiaU, etiam ex eo quod quioumque in praer 
missis omnibus et singulis quomodolibet interesse 
habentes et habere putantes, seu praetendentesy cuiufih 
cumque qualitatis^ status» cooditionis el dignitatis 
existant, ad id vocati, citati et auditi noo inerintt 
Bt ex quacumque alia causa quamlumvis pia^ pri- Digitized by VjOOQIC 153 

Tilegiata ac speciali noia digna impugnari» iavaiida- 
rif infringi, retardarif aut irritari, ad viam et ter- 
minoa iuria reduei ^ nec adversus iUas oris aperi* 
tionem, aut aliud quodeumque iuris vel feeti re- 
medium, etiam ex eapite laesionis quanitumvis enor* 
mis et enormissimae , vel euiuseumque praeiudicii 
impetrari, ae etiam motu et potestatis plenitudine 
similibus per quoscumque Romanos Pontifices Sue- 
oessores Nostros quomodolibet contra praemisaa con- 
ce^sum acceptari, ac in iudicio et extra iilud alle^ 
gari, deduci , aut alias illo quomodolibet uti non 
posse; quin imo omnia et singula praemissa semper 
•t perpetuo firma, valida et eflBcaoia existere, suos* 
que plenarios et integros effectus sortiri et obtine- 
re; illaque sub similium gratiarum revoeationibus, 
suapensionibus > limitatioaibus, derogationibus 9 aut 
aliis contrariis dispositionibus etiam consistorialibos 
minime eomprehendi^ nee comprehensa aliquo mo- 
do censeri » sed semper ab illis exeipi , et quoties 
illae manabunt, toties in pristinum et validissimum 
statum restituta , reposita et plenarie rdntegrata , 
ac de novo etiam sub quacumque posteriori data 
quandocumque eligenda coneessa esse et fore; sioque 
et non alias per quoscumque ludices Ordinarios vel 
Delegatos quavis auctoritate fungentes, etiam eau* 
sarum Palatii Apostolici Auditores^ aut Sanctae Ro» 
manae Eeolediae Gardinales, etiam de latere Lega- 
tos j diotaeque Sedis NuneioS) ac alios quoscuni- 
que quavis auctoritate, potestate, praerogativa, ho- 
nore et praeeminentia fiilgentes, kidicari et definiri 
debere^ et quidquid super his a quoquam quavis Digitized by VjOOQIC 153 

aactoriuile scienter vel ignoranter coniigeril alten- 
lari, irritfim ^t inane decernimus. 

Quocirca Yenerabili Fralri Pelagio De la Ba- 
stida y Davalos hodiemo Arehiepiscopo Meiticano 
per easdem praesentes commitiimus et mandamus, 
ut tpse ad praemissorum omnium eiequulionem 
procedat ; necessarias et opportunas Ei impertien^ 
do facultates , quibus Is ad hoc opus explendum 
alleram idoneam probamque personam in ecclesia- 
stica tamen dignitate eonstitutam subdelegare queat; 
ita lamen ut idem Pelagius Archiepiscopus per se 
vel ipsam subdalegandam personam valeat ea oun* 
ela ordinare , disponere ao etiam definitive , omni- 
qae appeliatione remota^ deeernere quae vel opoN 
tere vel expedire magis Ei visa fuerint, ut praefali 
Civitatis Yictoriae seu Tamaulipani Episcopatus ere^ 
etio ad optatum finem feliciter perducatur, iuben^ 
do insuper, quod tn horam omnium exequutoriali 
decreto apprime deseribenda sint naturalia eiusdem 
Dovae Dioecesis cotifinia» singulaque nomioatim oppi-- 
da et paroeciae, atque adeo eharta topographica in- 
seratun 

Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apo- 
stolicae regula - De iure quaesito non toHendo - 
ac Lateranensis concilii novissime celebrati, dismem- 
braliones perpetuas nisi in casibus a iure permis^ 
sis fieri prohibentis, aliisque etiam in synodalibus. 
provincialibttSy generalibus et universalibus conciliis 
edttts vel edendis specialibos vel generalibus cosh 
stltuttonibus et ordinati<mibus ApostoHcis^ dictarum- 
que Mextcanae et de Puebla ecclesiarum etiam iu- 
ramentOy confiraiatioBe Apostolica , vel quavis fir-- Digitized by VjOOQIC 154 

mitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, pri 
vilegiis quoque induitis et Litteris Apostolieis qui* 
buffvis superioribus et personis ia genere vel in 
specief aut alias cum quibusvis etiam derogatoriarum 
derogatoriis, aliisque efflcacioribus et efficacissimis ac 
insolitis clausuUs , irritantibusque et aliis decretis 
etiam motu proprio^ scientia et potestatis plenitu<- 
dine paribus^ itemque consistorialiter^ etiam in fun- 
datione et primaeva institutioae^ seu alias quomo* 
dolibet coDcessiSt approbatis, confirmatis et innova- 
tis : quibus omnibus et singuiis , etiamsi pro illo- 
rum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis 
tenoribus specialist specifica, expressa et individua, 
non autem per clausulas generales idem importan- 
tes mentio, seu quaevis alia expressio h«benda, aut 
aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret» 
tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum^ nil 
penitus omisso et forma in iliis tradita observata> 
inserti forent eisdem praesentibus pro plene et suf- 
ficenter expressis habentes^ illas alias in suo robo- 
re permansuris; latissime et pienissime ac speciali- 
ter et expresse ad effectum praesentium et validi* 
tatis omnium et singulorum praemissorum hac vice 
dumtaxat motu, scientia , et potestatis plenitudine 
similibus barum quoque serie derogamus, ceterisque 
contrariis quibuscumque. 

Yolumus autem, quod dictus Pelagius Archie- 
piscopus sex infra menses ab cxpleta earumdem 
praesentium exequutione diligenter ad hanc Aposto- 
licam Sedem nedum exemplar authentica forma exa* 
ratum enunciati decreti exeqnutorialis} venim etiam 
aliorum quorumcumque , quae super boc negocio Digitized by VjOOQIC 155 

illata fuerint atque peracta , ut simpl in Archivio 
congregationis prefatae Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalium rebus consistorialibus praeposita oppor- 
tune inserantur, ac inter ipsius congregationis acta 
ad plenam observantiam quam accurate asserventur. 

Volumus eliam, quod earumdem praesentium 
iransumptis etiam impressis manu tamen alicuius 
Notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae 
in dignitate ecclesiastica constitutae munitis eadem 
prorsos fides in iudicio et extra illud adhibeatur, 
quae eisdem Litteris adhiberetnr, si forenl exhibitae 
vel ostensae. 

NuHi ergo omnino hominum liceat hanc pagi* 
nam Nostrae suppressionis , extinctionis , seiunctio- 
nis , dismcmbrationis , iussi, coocessionis, indultiy 
impertitionis, mandati, decreti, derogationis et vo- 
luntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem boc attentare praesi^pserit indignaf 
tionem Omnipotehtis Dei ac Beatorum Petri et Pau- 
li Apostoloruni Eius se noverit incursurum. 

Datum Romae apod- Sanctum Petnim Anno 
Incamationis Dominicae miUesimo octingentesupM 
sexagesimo nonoquarto idus Martii (1) Pontificatus 
Nostri anno vigesimoquarto. 

G. GoRi SvBOATARivs — N. Gard. Paraggiani Glarelli. 

Visa de Guria 
Dominicus Bruti Abbreviator 
Loco l^ Plumbi 

I. Gugnonius: 

(1) Haec temporis computandi ratio propria est CtkUr 
cellariae Apostolicae, atque ih praesentibus Litteris re- 
spondet diei 12 martii 1870. Digitized by VjOOQIC 156 

LITTERAE APOSTOLICAE 

DE PAHTITIONE 
PROTINCIAE ECCLESlASTigAE QVERECEMSIS. PIVS PP. IX. AD FVTVRAH RE| HEVORIAH. E X dehito Summi Apostolfttus Humilitat) Nostrae 
divinitus commendati oniveraae Eccle»ae ae^otia 
componiaiiRt proat Christiaao oomioi hene prospere 
alque feliciler eyenire inteUettrim^s. Giim itaque 
Venerabiles Fratres quartae Synodi Provineialia Qao* 
becensis anno MDCCCLXVIII oelebratae Mobi$ ro* 
tulerint, in rem GathQlieam admodum for^ si, atr- 
tentis Ecclesiasticae illius provinciae amplitudine , 
plurimumque adaucto tuqi Catbolicorum tum Epis* 
coporum numero, ea in tres provincias divJdereturi 
^ii^a^que idcirco preces Nobis adhibuerint, Nos cum 
Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae 
Ccclesiae Cardinalibus negotiis propagandae Fidei 
praepositis rem conmiunicare maturavipaus ; oouur Digitized by VjOOQIC 157 
bQsque nlltnte perpeniBis rationum moinentis^ quae 
infra scripta sual deereyiniiis. Quae cont ita sial 
de eoramdem consilio, certa scientia sedalaqne de*' 
liberalione » aaemoratam provinciam Quebee^nsem 
in duas » pro hilni » Auctoritale Nostra Apoilolica 
lenore pra6£ealium pArtSmur; quaratti aUira nomen 
provinciae Quebecensis relinens, et hanc sedem ha- 
beus pro MetropoUi Mariatiopolitanam, Attaviensemt 
Trifulvianam^ Sancti Hyacinlhi, Sancti Bonifacii^ et 
Sancti Germani dioeceses, nec non Vicariatus Apo- 
stolicos Columbiae Britannicae, et qui vulgo de la 
Riviere Mackenzie nominaiur, comprebendat ; alte- 
ra Toruntinensem Ecclesiam tamquam Metropolim; 
atque Dioeceses Kingstoniensem, Hamiltonensem, et 
Sandovicensem, tamquam sufTraganeas complectatur. 
Haec statuimus, mandamus, edicimus decernentes 
praesentes Nostras Litteras firmas» validas et effi- 
caces existere et fore^ suosque plenarios et integros 
effectus sprtiri et obtinere, ac illis ad quos spectat 
et pro tempore quandocumque spectabit in omnibus 
et per omnia plenissime suffragari; sicque in prae- 
missis per quoscumque iudices Ordinarios etiam Cao* 
sarum Palatii Apostolici Auditores iodicari et defi- 
niri debere ac irritum et inane si secus super his 
a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter 
contigerit attentari. Non obstantibus, quatenus opus 
sit f Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de 
iare quaesito non toUendo» aliisque Apostolicis ac 
in Universalibus Provincialibusque et Synodalibus 
Conciliis editis generalibus vel specialibus Consti- 
lutionibus et Ordinationibus, nec non dictae Que- 
beeensis provinciae etiam iuramento 9 conflrmatio- Digitized by VjOOQIC 158 

ne •Aposlolica vel quavis firmitate alia roburatts sta- 

tutis et oonsuetudinibus, ceterisque contrariis qui- 

buscumque. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub An* 
nulo Piscatoris die XVIII. Martii MDCGCLXX. 
Pontificatus Nostri Anno XXIV. 

N. Card. Paracciani Clarelli Digitized by VjOOQIC 159 
UTTERAE APOSTOLICAE 

DE ERECTIONE EGGLESIAE EPISG0PALI3 DE PORTV VETERB 
IN REPVRLIGA AEQVATORIANA PIVS EPISCOPVS 

SERVVS SERVORVM DEI 

AD PERPBTVAN REI HEHORIAH. M, Lultiplices inter gravissimasque queis angimur af- 
flicliones ob Sacrosanetam Chrisii Ecclesiam quam 
in his praesertim Italiae regionibus ita vexari ac per- 
sequi conspieimus ab iniqua perditorum hominum 
perfidia, qui contra divinarum manuum opus brachia 
levantes eam funditus evertere conantur, Nos vehe- 
menter recreat atque sustentat^ ipsam in remotissi- 
mas Orbis partes veluti castrorum acies contra por- 
tas inferi ordinata gloriose in dies crescere atque 
multiplicari. 

Et Nos qui universae Catholicae Ecclesiae divi-^ 
na dispositione licet indigni praesidemus, saecularium 
etiam Principum vota benigno animo suscipientes ope- 
jam'Nostram libenter impendimus effieaeem^ ut quae Digitized by VjOOQIC 160 

a Nobis postulata sunt plenum suum quantocitius sor- 
tiantur effectum. 

Sane non sine ingenti animi Nostri voluptate Di- 
lecti Filii Inclyti Aequatorianae Reipublicae Praesidis 
preces excepimus, quibus a Nobis et Apostolica San- 
cta bac Sede postulabat, ut spirituali illarum regio- 
num incolarum bono et utilitati per novam alterius 
Episcopalis Ecclesiae erectionem salubriter consule- 
remus. Siquidem ea in ditione Quitensis et Guaya- 
quilensis Dioeceses nimis latis amplisque continentur 
confinibus, unde fit ut illorum Antistitum cura ma- 
ximopere gravetur» et nonnisi maxima cum diificul- 
tate Pastoralis Offlcii munus adimplere atque Ec- 
clesiasticam eis commissam administrationem et re- 
gimen, sicuti par est, possint in Domino navare. 

Nos igitur qui universae Catbolicae Ecclesiae 
quam ex benigna Dei dispositione licet immeriti gu- 
bernamus spirituali bono enixe semper iutendimus sin* 
gulare laudati Ducis pro Gbristianae reipublicae bono 
studium maxiroopere commendantes pronas eius vo* 
tis aures accommodare non destitimas. 

Reservalione itaque in Littferis Noslris Aposto-- 
licis erectionisQuitensis et Gudyaquilensis Dioeeesium 
Nobis et Apostolicae Sedi expressa utentes novam 
qnandocumque earum Dioecesium circumscriptionem 
ineundi» quum Nobis plene constet Yenerabitem 
Fratrem Ignatium Gheca hodiernum Quitensem Ar- 
chiepiscopum, e cuius Dioecesis dismembratione al^ 
terius novi Episcopatds et Dioecesis erectio est in 
parte statuenda ultro Hbetilerque pro hac sna parte 
assensum suum praebuisse; memorati Ignatii Archi^ 
pisoepi coMeMum ralum aoeeptumque babentest con^ Digitized by VjOOQIC 161 

sefifiui yeroGuayaqiiileii.Episeopiy^ euinsDioeeeei pro 
nova alieriiis ereelione territorii pars esi Miu0genda9 
qiii deeet ad praeseos ob iUius Sedis EpiseopaliB 
vacationem $ alioriunque in buiuaniKli negotio ia*- 
teresae quomodolibet habentium vel quovis meda ha- 
bere pubmtium seu praetendeniium supremae Nostrae 
potestatis plenitudine tenore praesentium cmnino aup- 
pleotes, omnesque et singulos qoibua Ntfftrae bae Ul"- 
terae faveni a quibusvis excommunicaiionisy suspen- 
sionis et iaierdtcti aliisque Ecclesiasticis senteaiiis. 
ceasuris ei poeais, si quibus quoraodolibet innQdati 
existuat, ad effectum praesentium taaium consequea- 
dom harum serie absolventes et absolutos fore cea*- 
sentes, cuoctis quae animadvertenda erani maiuro eon^: 
silio ae deliberatione perpensis ; Moiu proprio ceita. 
ex scientia ei Apostolicae poteslaits pleniiudtae totwi. 
civilem provinciam» quae <c Esmereldw » vocatur fi: 
Quitensi et Guayaquilensi vero Dioecesibus ailerajD^ 
quae « Jtfaao^' » vulgari nemine nuncupatur uaa cum 
singalts quotcuroque et quajiacumque ibi existant. 
consitis civiiaiibus, oppidis, pagis, ruribus, eorumqne 
terriioriis, aique uiriusque sexus incoliSf neo non 
ecclesiis, ac onmibus ciMn Monasieriis , Oratoriis » 
Beaeficits, Piis Insiitulis^ et ceteris accessoriis Apo-* 
sidica Auctoritaie perpeiuo disiungimue ei dismeia- 
bramus» ei ab ordinaria iurisdictione ac spiriluiili 
dominio et administratione praediciorum ei pro iem* 
pore existentium Quilensis Meiropolitani et Guaya- 
quilensis Aatisiitis omnino et perpeiuo Aposiolica 
auctoritate eximimus, 

£x ipsis vero Esmeraldas ei Manabi civilibus^ 
provineiis a Quitensi et Guayaquilensi respectiye 

11 Digitized by VjOOQIC 162 

Dioecesibus ut supra disiunctis et dismembratis una 
cum suis respective accessoriis inhaerentibus et de 
more concomitantibus novam separatam et distinctam 
Dioecesim pro Episcopatu mox erigendo^ et « Por- 
tus Yeteris » nuncupando y simili Apostolica aucto- 
ritate perpetuo efformamus. Cum vero in Menabia- 
na provincia civicum extet oppidum^ quod « Porto 
Viejo » seu PortQs Yeterisy vulgari nomine appel- 
latur, quodque peculiaribus , magisque opportunis 
praerogalivis atque aliis circumslantiis ceteris prae- 
eellere perhibetur; ideo ipsum oppidum ad civitatis 
episcopalis fastigium pari Apostolica auctoritate eve* 
himus atque attoUimus : ac huiusmodi civitatem pro 
Portus Veteris Episcopi in temporibus sede et re- 
sidentia constituimus et declaramus ; fruituram dein- 
(ieps bmnibus et singulis praerogativis/ honoribu^ 9 
fkvAribus^ praeeminentiis, gratiis, indultis et privile- 
giis quibuslibety quibus aliae illaram regionum civi- 
tates episcopali titulo et decore insignitae sive de 
iure communi sive ex legitima consuetudine frui ac 
potlri solent. 

Parochialem autem ecclesiam, quae in dicto op- 
pido unica existit, ad Cathedralitatis fastigium et 
decorem, ita ut proinde ecclesia ipsa omnibus iu- 
ribus, honoribus et privilegiis (ceu aliae Aequatoria- 
nae Ditionis ecclesiae Cathedrales) fruatur^ pari Apo- 
stolica auctoritate efferimus atque erigimus; cauto 
tamen , ui ecclesia ipsa pristinam invocationem et 
parochialitatem servet atque retineat, eiusque ani- 
marum cura habitualis penes Capitulum, uti inferius 
erfgendum, resideat , actualis Vero per Canonieum 
ckfaium exercealur» Digitized by VjOOQIC 163 

Hae igitur in ecelDsia sedem, cathedram et di* 
gnitatam Episcopalem pari auetoritaie perpetuo eri^ 
gimus atque constitpimus» pro uno poBthac Episco- 
po « Portus veteris » nuncupando» qui Quitensi Se- 
di suffrageturt illiusque iuri Metropolitico iuxta sa- 
crorum canonum praeseriptiones subesse teneatur» 
quique eidem ecclesiae CaUiedrali, eivitali et Dioe- 
eesiy eiusque pariter clero et populo in Domino prae* 
sit, ae praeter ea omnia, quae iam ab anno Domi- 
ni miUesimo octingentesimo sexagesimo secundo per 
Conyentionem ab ipso Aequatoriano Gubernio cum 
Sede Apostolica initam firmata sunt, religionem ea- 
tholicam Apostolicam Romanam sarlam» teclamque 
servare ac tneri iis cum iuribus et praerogativis , 
quibus ex Dei ordinatione et ad sacrorum canonum 
nomuHn atque Apostolicarum constitutionum frui ^ 
potirique debet, eamque pro viribus promovere et 
augere curet ; Synodum insuper Dioecesanam , 
cum in Domino respeetive iudicaverit» convocare; 
eum suo elero et populo libere communicare; Dioe* 
cesim suam visitare ; instructiones et ordinationes 
pro sua Dioecesi publicare ; sacramentum confirma- 
tioDis ministrare; Ordinationes perageret Pontificalii^ 
statutis praesertim temporibus exercere, ceteraque 
pastoralia munia obire teneatur. 

Cuicomque vero noviter sic erectae et consti- 
tutae Portus Yeteris Dioecesis Antistiti pro tempora 
exisienti liberam etiam faeultatem et potestatem fa- 
eioHis atque tribuimus, ut quoties pro nieliori chri- 
stifideUum institutione et utilitate novas in sua Dioe^ 
eesi paroecias instiluere > vel iam inibi constitutasi 
eireuroseribere ceQsuer^t^ omnia baec» initis priu« 

11* Digitized by VjOOQIC cum M Gubertito bbnsiiiid^ tntfi ph) «ohg^uii earum» 
doUifoiie, latn ^tb pra^beiidis «artiM t^ototibcf^ per- 
fndnenief ^^stgdandis, libere et licitd pei^agei-e po^sil 
el vdieat. 

fain t6r6 ad dotationenl postei^aiH^tte in(Miu- 
mitatem Ptfrtus Veteri^ epi^opatus, qubd attinei; 
et ut deeenti liiius pro tempbre elisteAtis Antislitift 
eihibitioni consuilb prospiciatUri statutum volUiiraSf 
nt> dotiec boofa stabiiiA suppetant, intereti tempOk^ls ^x 
decimarum teoilectis, quae a mfemdrato Gubernio j^er^ 
eiptdntor^ quoiantiis duodecim numinOrum mfllit ^ 
qtios vnlgo <c Pesos » V6cant) fideiiter separentuf : 
et hi^ vero sex milifa tneiisae epi^Opali atlribnafl* 
tur, qnfttoor miliia pro ^minario DibeceMiio (uti 
inferius inslituendo) , duo tand^m ttiiiiia pro ipiHlik 
eaihedralis fabrica et skcrario adiodicAri hiaMAmtt^. 

Aequatoriahae praeterba Ditionis GubeMii eura 
et expensis comt^arentur, et necessaria supeltectiU 
dte^ntei* idstructae» perpetubque dominio atiribuafi- 
tur aedes pro Episcopi congrna re^id^Atia feifisiitte 
eiiria et cahcellariay nec non pr6 episc6pbli semiha- 
rfo, commendantes enixe^ ut aedes praedictae^ qnan* 
tiim fieri potest, memoratae ecclesi)ie calliedrali sihl 
proximae. 

Sartum ceterum, tectumque ius reservaium 
elidtat fairore mensae episcopaiis Portus Veleris, et 
e^thfedriUi^ ecclesiae, einsque Capituli et Semiiiai*$i^ 
nec ttoh Miaram quoque minorum ecelesiarum et qud- 
mmVis pioruni institutorum quahdocumque in tota 
dicta Dioeeesi extantiam bona quaeque stabilia Ih 
bere iicite et vaiide legandi^ acquirendt et absohlto 
plenoqae cum dominio {fossldendi^ admlnistranfli ^r<^ Digitized by VjOOQIC 16$ 

y^p^i et yiqdiciiQdi. Cetera siquidem, <^uae sive a4 
iara) siye ad muoiat sive ad perspnas, sive ad eor 
ektsiasticas quae^tione^ pertinenti iuxta memoratam 
eum Aeijuatorianae Ditionis GubernjQ CQuyentione<Q 
ut pracfertur iniiam el sacrijtfUBi canonon^ pr^escripta 
dirigi 9c ple^e a^np^ini^trari^ jdecf ridn^Vf. 

Cum vero diyini CffUiis ex^quutio prae ce.lerif 
Nobif cor^i esse deb^ati ejtsi ^equeantmodQ in fromn 
pta hsberi f^i^dia pro Ctap'^^uli Catlpbedralis iostitiitioy 
ne, statutum id y^du^us» ut; qufupprimuia fieri pp^ 
sit, ad saororpm canonjum nprmain fiX praefpnftiijpi 
illad friga^ur ^tque cpnstiluqitur. Qupd )iuidemC{U>itn-' 
lum conslf t ejc una post ppntificf lem maiojre figpitat^, 
])ecai^tu pyncupapdai quae sepiper pi^r %d^ /^petr 
stolicauii erit» ^um prp ten^po^e ya^fy^it; eonferi^Q^ 
4^1 et fx q^aUiQr Caponicis, quorum altcur Leclor^S 
seaTbeolo|;aUs alterPoenit^tiar^if dlt,^Curati, qi^ar-r 
tfls deni^e, y de gratia )• sea de merce^e » tifiiJ^n^ 
prafseferant, m^iii^que et olQcia ac iura e^ resjpe*? 
ctive adnexa supporlare et exefcere debeapt et y^r 
leant. His yero inferiorNCappeli^i;i9rupi seu Benefi- 
ciai*ioru|Q Bff\ l|[ansionapiprufn nuiaerus accedat ncQ 
noa ipsius Capituli Secre^rius et Sacrista inaiQr e^ 
Magister caer^ moniarupi. Qi^i q^idem oipanes tmn Di^ 
gnitarius yideiicet, tum Cf^qonici; tum Seneficiati seu 
Cappett^iii ab ipso Aequatori^np Gubfu-nip erunt eo* 
dem modp dptandi» ac cetera memoratae Diticinis alia- 
riun Pipecesiuin Capituia dptata comperiuntur. 

OoHies yero et ^inn^las t^m ipsips pfirjoeciae 
jCal^drf lif tpm ^liarifm piirp^ci^r^m in dicta I)ioe- 
cesi exi^t^tium jprovisioqes^ sicu,ti pariler singubis 
dictonim Theologalis et Poe^i^ntiarii cano^icaMiu^ Digitized by VjOOQIC 166 

coUationes (vix illorum ereciio locum habuerit) iu- 
xta sacros canones et Apostolicarum constitutionum 
sacrosantae Tridentinae Synodi praescripta praevio 
concursu seinper obeundas csse, simili Apostolica 
auctoritate volumus et mandamus. 

Memoraio insuper Capitulo, vix fuerit inslitu- 
tum, quemadmodum incumbere debent onera et mu- 
nia, quae aliis in AequatorianaDitione Capitulis adne- 
xa reperiuniur ; ita etiam ut tum Canonici tum Be* 
neficiarii seu Cappellani in choralibus et ecclesiasticis 
functionibus eas respective adhibere vestes, iisque 
uti indumentis ct insigniis valeant, ceu alia finiti- 
marum Dioecesium Capituia uluntur et adhibent : 
idemque ut omnibus ei singulis iuribus, honoribus, 
gratiis » favoribus j privilegiis et celeris quibuscum- 
que, quibus alia illarum partium Capitula fruuntur 
et gaudent, itidem frui et gaudere possit, dummodo 
tamen illa ex peculiaH concessione vel priviiegio 
acquisita non fuerint, pari Apostolica auctoritate con- 
cedimus et indulgemus. 

Ac pro certo eiusdem Capituli regimine, suo- 
rumque munerum norma ct observantia eidem, vix 
fuerit constitutum, eadem Apostolica auctoritate ve- 
niam et facultalem facimus et impertimur, capitu* 
laria sibi statuta, ordinationes et decreta conficiendi, 
ita iamen ut a sacris canonibus et Apostoh'cis con- 
stitutionibus ac Tridentina praesertim Synodo roini- 
me discrepent; sed illis penitus sint consentanea, 
quaeque efficacem legis vim» 6t sanctionis robur ne- 
queant ullatenus vindicare, nisi prius ab Episcopo 
Portus Veteris perpensa, eiusque auctoritate sancita 
fuerint atque approbala. Digitized by VjOOQIC 167 

Praeterea, quum pro vinea Domiui utilius atque 
latius excolenda necessarium admodum sitj» ut Sa-« 
cerdotum numerus augeatur :, cumque ad hoc nil ma- 
gis quam Seminaria conducere diuturna experientia 
Gompertum sil, ibi siquidem adolescentes, qui in sor- 
tem Domini sunt yocati, ad pietatem et religionem 
et zelum animarnm informantur, pari Apostolica au^ 
ctoritate praecipimus atque iubemust quod Semina- 
rium ipsum erigatur, quod iuxta canonicas sanctio- 
nes et ecclesiasticas leges ab Episcopo Dioecesano 
libere dirigi et accurate administrari debeat atque 
gubernari. 

Porro ad singulas buius ecclesiae de proprio An- 
tistite Apostolicas provisiones quod attinet, eiusque 
( quoties illa suo viduari pastore contigerit ) Yicarii 
Capitularis electionem ea penitus observari ac plene 
adimpleri mandamus quae in supramemorata Conven* 
tione disposita sunt atque coBstituta, quaeque pro 
aliis Aequatorianae Dilionis Dioecesibus iamdiu ob- 
servantur. 

Decemimus praeterea simili auctoritate Aposto- 
lica, quod, quoties et quamdiu praefata Portus Ve« 
teris Cathedralis Ecclesia proprio utcumque pastore 
destituta remaneat, interea temporis omnes et singfili 
ipsius mensae redilus in tres aeqnas partes fideliter 
dividantur, quarum una Vicario uti praefertur Dioe^ 
cesis administratori in honorarium tribuatur, alter^ 
Episcopo successori ad opportunitatem reservetur , 
reliqua demum pars vel in eiusmet Cathedralis eo; 
clesiae fabricae et sacrarii, vel in Seminarii Dioe7 
cesani bonum atque utilitatem, prout magis in Dor Digitized by VjOOQIC 168 

mino expediens a(<fae epportunan visum fuerit, 
erogetur. 

Canonieam Mtem taxam pro Litterarum Apo- 
steliearara expeditione, quoties Antistes eidem Ca** 
thedrali eedesiae fuerit praefieiendus^ in aureis de 
eamera llorents triginta tribus cum tertia eiusdem 
floreni parte statuimus enuneiari, sicque in libris ca- 
merae Apostolioae Saerique Collegii inscribi et obser- 
vari iubemus. 

Ceterum, ut ipsius Cathedralis ecclesiae, illius- 
que universae IKoecesis procuratio forsan aliquando 
queat comm^dius navari^ atque fructuosius expleri 
ob nimiam eius latitudinem et animarum in dies ma- 
gis increbescentium numerum, atque alia rcrum ad- 
iuncta» iterum ipsam Portus Veteris Dioecesim quor 
yis tempore ac modo magis in Domino expedire visum 
faerit circumscribendi) Nobis et Sanctae huic Apo- 
stolicae Sedi tus et faeultatem reservamus. 

Praesentes quoque Litteras et in eis contenta 
quaecumque uUo umquam tempore de subreptionis, 
vel obreptionis, aut nullitatis, aliove quovts vitio seu 
tn(entionis Nostrae, aut quocumque alio defectu quam- 
tumvis iuridico el substantiali t etiam ex eo quod 
quicumque in praemissis omnibus et singuiis quo- 
modolibet interesse habentes vel habere putantes aut 
praetendentes cuiuscumque qualitatis, status, gradus, 
eondttionis et dignitatis existanU ad id vocati eitati 
et auditi non fuerint, ac iisdem praesentibas noa 
consenserint, ac causae propter quas praemissa omnia 
et singula emananint, miBime vel minus suifieienter 
examinatae {uerint,«t ex quaeumque alia causa quuii- 
tumvis legitima, pia» privilegiala ac speciali nota Digitized by VjOOQIC 169 
digna, impugnari, inTalidari, infringi, aut irritari» 
ad viam et terminos iuris reduci, aut adversus itl- 
las oris aperiiionem, aut aliud quodcumque luris vel 
facti remedium, etiam ex capite cuiuseumqne prae- 
iudicii, impetrari, ae etiam motu et plenitudine pa- 
ribus per quoseumqne Romanos Ponlifices succei- 
sores Nostros quomodolibet eontra praemissa eonees- 
snm acceptari, ac in iudieio et extra fllud aHegari, 
deducl, aot alias iUo quomodolibet uti non posse} 
qain imo omnia et singuia praemissa semper ei perr 
petuo firma et valida ac eiBcacia existere, suosque 
pienarios et integros effectus sortirt et obtinere ; il- 
laque sub quibuscumque similtum vel dtssimiKum 
gratiarum revocationibus, suspensionibusy limitatior 
nibus, derogationibus, aut aiiis contrariis dispositio- 
nibtts etiam consistorialilHis minime eomprehendii 
nee eomprehensa ullo modo censeri, sed semper ab 
fflis excipi, et, qooties illae emanabunt, teties in 
pristinum et validissimum statum restituta, reposita 
et plenarie retntegratay ae de novo etiam s«J^ qua- 
eofflque posteriore data quandocumque eligenda coih 
cessa esse et fore. 

Sicque et non alias per quoseumque I^idices 
Ordinarios vel delegatos^ quavis auctoritate fungen- 
iest etiam eausarum Pa)atii Apostoliei Audttores, ae 
Saactae Romanae Eeclesiae Gardinales etiam de La- 
fere Legatosi ¥ieelegatos, et Apostolicae Sedis Nun- 
cio^ aut alios quoscumque quavis auctoritate, po- 
testat^, praerogativat privilegio, bonore et praeemi^ 
nentia fulgentes, «ublata eis et eorum euilibet qna- 
ms aHter iudicandi et interpretandi facultate et po- 
teslale «tbique iudicari et definiri debere» et quid^ Digitized by VjOOQIC 170 

quid secus super bis a quoquam quavis aucioritate 
scienter vel ignoranter contigerit altentari, irritum 
et inane decerninius. 

Quocirca Venerabili Fralri Seraphino Yannu* 
telli Archiepiscopo Niceaensi in partibus Infidelium 
apud Aequatorianam Rempublicam Nostro Deiegato 
Apostolico per ipsas praesentes committimus et man- 
damus, quatenus ad exequutionem praemissorum 
omnium et singulorum procedat, necessarias et op- 
portunas ei impertieodo facullates ; quibus Is ad hoc 
explendum opus aliam idoneam, probamque personam 
in ecclesiastica tamen dignitale constitutam subde- 
legare valeat ; ita tamen ut ipse Seraphinus Archie- 
piscopus yel eius subdelegatus valeat ea omnia or-* 
dinare^ statuere, declarare ac etiam definitive, omni 
appellatione remota» decernere» quae ad huiusmodi 
negotium probe feliciterque perficiendum oportuerint. 

Non obstantibus Nostra et Cancellariae Aposto- 
licae reguia « De iure quaesito non toUendo » ac 
Lateranensis Concilii novissime celebrati ^ dismem-r 
brationes perpetuas^ nisi in casibus a iure permissis 
fieri prohibentis, aliisque etiam in synodalibus, pro- 
vincialibuSf generalibus universalibusque Conciliis edi. 
tis vel edeodis specialibus vel generalibus constitutio* 
nibus et ordinationibus ApostoUcis^ dictarumque Qui- 
tensis et Guayaquilensis ecclesiarum etiam iuramento» 
confirmatione ApostoUca^ vel quavjs firmitate aUa ror 
boratis, statutis et consuetudinibus, privijiegiis quo- 
que» indultis et Litteris ApostoUcis quibusyis superio* 
ribus et personis iq genere vel in specie» aut etiam sub 
quibuscumque tenoribujs et formis ac cum quibusvis 
clausuUs et decretis etiam motu » scientia et pote- Digitized by VjOOQIC 171 

siatis plenitudine p»ribii8^ etiaih «ansistorialiier, seu 
alias in eontrarium praemtssorum quMiodolibet oon- 
eessiS) approbatis, confirmatis et innovatis; qurbus 
omnibos et singulis, etiamsi pro illoruBi snflteienti 
derogatione de illis eorumque toiis tenoribas specia- 
lis, specifica, expressa et individua» non abtem per 
elausnlas generales ideni importanies mentioaut quae- 
vis alia expressio habenda aut aliqua alia exq«isita 
forma ad boc servanda foret^ ( tenores faniusmodi ao 
si de verbo ad verbiim nil penitus omiss^ et formii 
in illis tradiia observata inserti forent, praesentiiras 
pro plene et sufficienter expressis babenies, illis alias 
in suo robore permansuris) latissime et pienissime 
ac specialiter et expresse ad effectum praesefttium; 
et validitatis omnium et singulorum praemissorum 
hac vice dumtaxat motUt scienira et potestatis ple- 
nitudine paribns harmn quoque serie derogamus, oe-* 
terisque contrarifs qnibuseumque. 

Volumus aulem, qood dictus Seraphinus Ar* 
chiepiscopus, eiusve subdelegatus infra sex mensium 
spatium ab expleta Litterarum ApostoHcarum exe-^ 
quutione ad Apostolicam hanc Sanctam Sedem exem- 
plar, authentica forma exaratum, tum decreii exe- 
quutorialis» tum aliorum quorumcumque, quae super 
hac re facla fuerint , una cum topographica charta 
totius novae sic erectae Portjis Yeteris Dioecesis 
transmittere teneatur, ut insimul in Archivio Con- 
gregationis Sanctae Romanae Ecclesiae Gardinaliam 
consistorialibus negotiis praepositae ad perpetuam rei 
memoriam ei observantiam custodiatur. 

Volumus etiam, quod praesentium Litterarum 
Apostolicamm transumptis etiam impressisi maufi ta- Digitized by VjOOQIC 172 

man aUcaius Notarit pnblioi sabscriptis el sigillo 
«Ikaius jffmmm in eodcfiitatica digniMe eoosfti^ 
lulae mpaitis» eadem prorsos fide^ tdbibaafar, ^uae 
iiakm praeseatibus adbiberetur, $i forcnl exhibilae 
vei ostensae. 

Ntttti ergo bominum liceat haae paginam l^o- 
slnie abaolutionis > disiiiqciliQnis 9 dismembraiionis > 
exttoplionis » effarmatio«i$ » eveetioni^ » elatiopis # 
oonstitntionis^ deelara|ioni8« enectioiiiSf Cacpttatii»» al* 
tftbutioois^ ooiicessiDnifit tadultif pracK^eptii maodatit 
iiuniif reeiervationis» derogationis et voliintatis in- 
Iringere vel ei ausu temerario conlrairi^. Si qvia 
antom bop attentare praesumpfterit mdigiiatiQnem 
Omnipotentiq Oei ac Beatorum Petri et Pauli Apo-* 
slolorum Eius se ooverit incursurum. 

DMum Romae apud Saoctum PeUrum Amo In- 
caroationis Doniiniaae miUesima octiftgieyRtesimo se* 
xagesimo nono decimo kalendas Aprtlis (1) PQOtifi- 
calns Nostri anno vigesimo qMarto* 

Q. €oai SvBHinaivs 

Vis^ de Ciiria 
^ Ihminiems Bruti Akkr^iatQr 

Lwo IsB Piurobi L CngiMWW' ^l) IdQSt 10 «artii \m. Digitized by VjOOQIC LITTERAB APOSTOLICAE 

QVIBVS ». I». D. ANTONfVS MARIA VALlffZIAlVI kpfte6(»V6 
FABHlAKfil^SlS KT SATlLKlANVS CONVISItAtOR AfrOSTOLlCVS 
dRDINIS ARMEMIOllVM MONACHORVM S. ArHTONII LN VRBfi 
CONSTITVITVR. VfiN. FRATRl ANTONIO MARIAK EPISCOPO FABRIAN£NBf 
ET MATJLICANO. PIVS PP. IX. 

VtN« PBATkB 8M.YT8M BT A»dSTbLICAil BHCfcnQTIinillli i\pfOstttlifi min}M6fii Tk\k6 pfdstalMi M t^^ulitai^etn 
eiffan Regttlafium Ordifitiiti getbidus; et ^Her ta-< 
lyesMMf lie ii tMb trAmitCf defleeiMti d^dintliiVM 
auteffi a^ illam ^caeit^r r^Vteetiio^. Ei de eaii^ 
Apobtolicis Nostris LitlOrld» ^ahiin itiflitttn ROi^i^ 
aUi eitpediiis sitib attndlb Pibcfltorid die XXIII F^ 
bruarii huiusce attiiU ({tiarbtn lendreth pro iHBoVtd 
pMeMiltibtis haberi voltifimsi ApMlolieatti Vlshatio- 
netn AntoMiil Ordinis Moiiaehori^ni ArinefiMrani «i 
Mrti» OinAis ibidetai e&prossis indiiiiiimB, tt Ynn^ 
FVHtrtfin Antooitun rostphnm Plitym Ar(^bitfpi«;op)Ml 
Thy^n^, iVosiriiln ifl Urbe GMiBta&iitiOpolilimft 
Dbfe|MMm lifldebi Liitotltf ttfliVtti^si iriMttOMU Ordiflff Digitized by VjOOQIC 174 

Apostolicam^Visilalofem renuaCiavnnus et eonstitui- 
mus» facta etiam illi potestate alias personas sibi be- 
nevisas in partes huius officii subdelegandi. Et ne 
huiusmodi Visitationi impedimento ulla ratione esse 
posset Abbatis Generalis aucloritas, mandavimus, ut 
Ven. Frater Placidus Kasangian, qui hactenus ex 
indulgeutia Nostra et ad nutum S. Sedis munus istud 
gesserat» ab officio Abbatis Generalis praefati Ordinis 
discederet et cessaret omnino. 

Equidem optandum fuisset, ut idem Ven. Fra- 
ter Antonius losephus Apostolicam visitationem Ro- 
mae auspicatus esset: verum gravissimae et num* 
quam satis improbandae perturbationes, quibus Coo- 
stantinopolitana Armeniorum Ecclesia iam iode di- 
vexabatur, suaserunt» ut illuc quanlocius remearet, 
rei catholicae consulturus. Idcirco memoratae visi- 
tatiooi iA hae alma Urbe peragendae, vices et fa- 
cultates suas subdelegavit dilecto fdio P. Ignatio ab 
Infante lesu sacerdoti professo et Consullori Generali 
CoQgregatioDvi, cui a SSma Criioe et Passione D. N. 
L C. titulus est« Qui quidem «um ex pe^uliaribus 
causis Nobis^ notis et probatis veniam petierit se 
«bdioandi piiaedicto munere Visitaloris* ^ukdelegati» 
Nos eiiiisdam voii^ ADHuendum Qen^uimus; 9c pro«* 
pterea Mnc eitfs. renuncifltionem vi praesentium 
Litterarum admittimus et exeipimus. 

..€am vero necessarMm omnino sit» ut Aposto*- 
liea . visitatio praedicti Antoni^ni Armenii Ordinia 
l^mae peragatur, eiusque fiiecessitatis nova de die in 
diem argumenta suppetant/ idcirco de coiisilio Ver 
nerabtlium Fraiiwin NoBirorimi S. R. E. CardiQfyiium 
Congregationjs 4e PfopQganda Fi^ei pro nefKHdis Ri- Digitized by VjOOQIC 175 

las Orientalis, Te praefato Yen. Anionio losepbo in 
praedicto visitationis opere exsequendo adscisciraud, 
et Convisitatorem constituimns, ut religiosam fami- 
Itam, et domum cum continenti ecclesia praefati Or- 
dtnis Armeniorum Monachorum, quae est in hac alma 
Urbe Nostra, auctoritate Apostolica visiles in spi- 
ritualibus el temporalibus: eaque de causa facuita- 
tes omnes necessarias et opportunas vi praesentium 
Lilterarum Tibi concedimus el impertimus. Pr^ci- 
pimus aalem, ut sicuti per praecedentes Litteras 
Nostras omnino cessavit ab officio Abbatis Gieneralis 
Ven. Frater Placidus, ita ex nunc cessent officia 
omnium qui in eadem domo sunt, quocumque nomine 
illa veniant: nuUaque ibidem canonica existat m^ 
ctoritas sive in spiritualibus sive in temporalibusy 
quae a Te non procedat. Porro ikitegrum Tibi erit 
eiusdem Domus gubemium et adminislralionem per 
Te ipsum exercerey vel Regularem Superidrem ibi- 
dem constituere: quem iis tantummodo facultatibus 
et non aliis pollere decemimus, quas Tu illi con* 
cedendas existimaveris. 

Mandamus proinde in virtute sanctae obedien* 
tiae universis et singulis dicti Ordinis Monachis cuius- 
cumque gradus et dignilatis, etiamsi episcopalis vel 
arcbiepiscopalis, qui in praefala religiosa domo ver- 
santur, aut postea versari contingat) omnibusque et 
singulis ad quos speclal seu spectabit, ut Te in 
Apostolicum Convisitatorem per Nos electum ex 
praesentium tenore recipiant et admittanty Tibique 
in omnibus, quae ad praefatum officium pertinent 
praesto sint et obediant, Tuaque salubria monita et 
jnandata reverenter suscipiant et efficaciter adim- Digitized by VjOOQIC 176 

pleaou Quod si secns fieri coaiiiiflai, vohiraus ul Tu, 
Vea^ Frater, ea usus potesiatet quam vt praesentium 
Litteraruin Tibi tribuimua, eonira inpbedienles ac re- 
beUes cuiuacumqne gradus ac dignitaiis etiam epi-" 
seopalis vel arehiepiscopaUs existmtt procedas proul 
de iure : Nos enim sententiam sive poenam quam in 
eosdem rite tuleris ratam habebimus» et factemua 
usqae ad coadignam satisfMiionem inviolabiliier ob- 
servariw 

Haec volumus praecipimus atque mandamu^f 
non obstaniibus CoBsittuiionibus Aposiolicis» nec noa 
praeilicti Ordiais reguUs^ constiiuiionibusy slatutis» 
dedretisy oonventis etiam iuramenio firmaiis^ nec non 
privilegiiisy coaBuetudinibus^ ceterisque licei speciali 
menlioiie ac derogakione dignis in conirarium facien- 
tibus qttibnsoumque. 

Tandbm tolumus^ u4 praeseniium Litierarum 
tiMlsamptls setk exemplis etiam impressis, manu di'* 
leeti filii Mosftri GardiBalis Praefeciiy nec non dile- 
oti filil SeoKiarii Congregaiionis praedictae de Pro- 
paganda Fide pro negotiis Riius Orieatalis subscri- 
piis« eitasdeBHiue Gongregationis signo muniiis^ ea- 
donf prtf rtas fides adhlbeaiur, quae adbibereiur ipsia 
praestftitibus» si forent ^ibitae vel osiensae. 

Datttln Romae apud S. iPetruni sub Amialo 
Pisoaloris die V. Aprilis MDCCCLXX. Poniificatua 
Ndstrf anno XXIV. 

N» G4ttD« PiEAcciiNi Giimui. Digitized by VjOOQIC CONITimiO MOlATICi DR PtOfe «ATIOilCi. PIV» EP^COPVS 

SERW5 8ERV0RVM DBI 
SAGRO APPltOtANTE CON-ClLiO 

A» nmPBTVAH tBI ■■MOnAM D< 'ei FUiiis et geoeri^ bwmi Redtmptor Doviiriiw 
Noster lesus Chrisius, ad Patrem caeleelera redit»- 
nia» com Eeelesia sua ia terris miUtaolef omnibus 
^ebM usque ad coD^ummatioiiem saeeuli fohirum ae 
esse promisit« Quare dUeetae ^ponsae praesto essot 
adsistm doeenti 9 operanli beaedieere , periclitanli 
opem ferre nuUo unquam tempore desUtit. Haeo vero 
salutaris eius providentia^ eumex aliis benefieiis in^ 
minieria eootinenter apparuit^ tum iis manifeatissime 
comperta est fpoctibuSf qui orbi cbristiano e Gob* 
ciliis oecttmeBicist ac nominaiim e Tridentioo» iniqiiis 
lieet temporibus oelebralo, amplissimi proveneninl« 
Hioe eaim sanelissima religionis dogmata pressios de- 
finita ttberiusque exposita^ errores damnati atque ot- 

12 Digitized by VjOOQIC 178 

hibiti ; hinc ecclesiaslica disciplina restiluta firmius- 
que sancitay promotum in Clero scientiae et pietatis 
studium , parat^ adolescentibus ad sacram militiam 
educandis collegia) christiani denique populi mores 
el accuraliore fidelium eruditione el frequentiore sa- 
cramentorum usu instaurati. Hinc praeterea arctior 
membrorum cum visibili Capite communio, univer- 
soque corpori Chrisli mystico additus vigor ; hinc 
religiosae multiplicatae familiae, aliaque christianae 
pietatis instituta ; hinc ille etiam assiduus et usque 
ad sanguinis effusionem conslans ardor in Christi re- 
gno late per orbem propagando. 

Verumtamen haec aliaque insignia emolumentat 
quae per ultiraam maxime oecumenieam Synodum 
divina clementia Ecclesiae largita est^ dum grato, 
quo par est, animo recolimus ; acerbum compescere 
haud possumus dolorem ob mala gravissima» inde 
potissimum orta, quod eiusdem sacrosanctae Synodi 
apud permultos vel auctoritas contempta, vel sapien- 
tissima neglecta fuere decreta. 

Nemo enim ignoral, haereses^ quas Tridentini 
Patres proscripserunt, dum, reiecto divino Ecclesiae 
magisterio, res ad religionem spectantes privati cu- 
iusvis iudicio permitterenlur, in sectas paullatim dis. 
solutas esse multiplicesy quibus inter se dissentien- 
tibus et concertantibus^ omnis tandem in Christum 
fides apud non paucos labefaetata est. Itaque ipsa 
sacra Biblia^ quae antea christianae doclrinae unicus 
fons et iudex asserebantury iam non pro divinis ha. 
beri , imo mythicis commentis accenseri coeperunt. 

Tum nata est et late nimis per orbem vagata illa 
rationalismi sen naturalismi doctrina^ quae religioni Digitized by VjOOQIC 179 

christianae utpote supernalurali instiluto per omnia 
adversanS) summo studio. molitur f ut Christo » qui 
solus Dominus et Salvator nosier est, a mentibus 
humaniSy a vita et moribus populorum exdusoy me* 
rae quod vocant rationis vel nalurae regnum stabi- 
liatur. Relicta autem proiectaque christiana religione, 
negato vero Deo el Christo eius, prolapsa tandem 
est multorum mens in pantheismi, materialismiy athei- 
smi barathrum , ut iam ipsam rationalem naturamy 
omnemque iusti rectique normam negantes, ima hu*- 
manae socielatis fundamenta diruere connitaniur. 

Hac porro impietate circumquaque grassante, 
infeliciter contigit, ut plures etiam e catholicae Ec- 
clesiae filiis a via verae pietaiis aberrarent, in iisr 
que, diminutis paullaiim veritatibus, sensus catho- 
licus aitenuaretur. Variis enim ac peregrinis doctri- 
nis abducti, naturam el graiiam, scientiam humanam 
el fidem divinam perperam commiscenies, genuinum 
sensum dogmatum, quem ienet ac docei Sancla Maier 
Ecclesia^ depravare, integritatcmque et sinceriiatem 
fidei in periculum adducere comperiuntur. 

Quibus omnibus perspectis fieri qui poiest, ui 
non commoveantur iniima Ecclesiae viscera ? Quem- 
admodum enim Deus vult omnes homines salvos fieri, 
et ad agnitionem veritatis venire; quemadmodum 
Chrisius venil, ui salvum faceret) quod perierai, et 
filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum: 
ita Ecclesia, a Deo populorum maler ei magisira 
constituta» omnibus debitricem se novity ac lapsds 
erigere^ labantes suslinere, revertenles amplecli, con* 
firmare bonos et ad meliora provehere parata sem* 
per et intenta est. Quapropter nullo tempore a Dei 

12* Digitized by VjOOQIC 180 

veritale, quae sanat onrniay leatanda et praedicnndt 
qniescere polest, sibi dictnm esto iion ignorMM: SpH 
ritu» meus, qui est io le, et verba mea, quae poeui 
in ore tuo» non reeedent de ore tuo amode^ #t usque 
in sempitemum (l^. 

Nos itaque inhaerentes Praedeceffiorum Nostro* 
rum vestigiiSf pro supremo Nostro Apostolico aiu-« 
nere veritatem catholicam docere ac tueri^ perver-* 
sasque doctrinas reprobare nunquam intermisimus. 
Nudc autem sedentibus Nobtscum et iudicantibus uni-* 
verst orbis Episcopis^ in hanc oecumenicam Synodmn 
auctoritate Nostra in Spiritu Sancto congregatis, in- 
nixi Dei verbo scripto et tradito, prout ab Ecelesia 
catholica sancte castoditnm et genuine expositum sc- 
oepimuSf ex hac Petri Cathedra in conspectu omnium 
salutarem Christi doctriftam profiteri et declarare coih' 
stituimuSf adversis erroribus potestate nobis a Deo 
Iradita proscriptis atque damnatis. 

CAPUT 1. 

M DEO RERUa OMNltJM CREATOSE. 

Ssncta Calholica Apostolica Romana Ecclesia 
credit et confitetur, unum esse Deum verum el vi-^ 
vum) Creatorem ac Dominum eaeli et terrae, omni- 
potentem» aeternQm, immensum, incomprehensibilemy 
intellectn ac vohmtale omnique perfectione infinilum ; 
qui cum sit una singularis, simplex omnino et in- 
commutabilis substantia spiritualis» praedicandus est 

(1) Is. LIX. 21. Digitized by VjOOQIC 181 

re et esientta a nmiido distioctusy tn se et ex se 
beatissiinusy et super omni«9 quae prater ipsum sunt 
et coneipi possunt» ineffabilUer exeelsus. 

Hic solus Terus Deus bonitate lua et omnipo- 
tenti virtute non ad augeiidam suam bealitudinem 
nee ad acquirendtm y sed ad manifeslandam perfe- 
ctionem suam per bona, qnae creaturis impertitur» 
IS^rrimo consilio simul ab iuitio lemporis utramque 
de nihilo coqdidit creaturam, spiriiualem et corpo«- 
ralem, angelicam videlieet el mundanam, ac deinde 
humanam quasi communem ex spiritu et eorpore con- 
stitutam (1). 

Universa vero, quae condidit, Deu^ providen^ 
tia sna tuetur atqne gubemat, attingens a fine usque 
ad finem fortiler^ el disponeas omnia suaviter (2). 
Qmnia eaim nuda et aperta sunt oculis eius (3), ea 
etiam» quae libera creaturarum actione futura sunt. 

CAPUT II. 

DE RBV£LATION£. 

Eadem Sancta Mater Ecdesia lenet et doeet» 
Deum^ rerum omnium principiam et finem» naturah' 
lnmianae rationis lumine e rebus creatis eerto co*- 
gnosci posse ; itivisibilia enim ipsius, a creatura mua-- 
di, per ea quae facta sunt^ intellecta, conspicinn- 
tur (i): attamen placuisse eius sapienltae et bmit^ 

(1) Conc. Later. lY. c. 1. FirmiUr. 

(2) Sap. YIII. 1. 

(3) Cf. Hebr. IV. 13. 

(4) Rom. 1. 20. Digitized by VjOOQIC 182 

taii, alia, eaqiie superDaturali via se ipsum ac aeter- 
na voluntatis suae deereta humano generi revelare, 
dieente Aposlolo : Multifariam, multisque modis olim 
Deus loqdens patribus in Prophelis : novissirae, die- 
bus istis loeutus est nobis in Filio (1). 

Huic divinae revelationi tribuendum qaidem est, 
ut ea, quae in rebus divinis humanae rationi per se 
impervia non sunt» in praesenti quoque generis hu- 
mani conditione ab omnibus expedite , firma eerti* 
tudine et nuUo admixto errore cognosci possint. Non 
hac tamen de causa revelatio absolute necessaria di- 
cenda est , sed quia Deus ex infinita bonitate sua 
ordinavit hominem ad finem supernaturalem, ad par- 
ticipanda scilicet bona divina^quae humanae mentis 
intelligentiam omnino superant ; siquidem oculus non 
vidit^ nec auris audivit, nec in cor hominis ascen- 
dit, quae praeparavit Deus iis, qui diligunt illum (2). 

Haec porro supernaturalis revelalio, secundum 
universalis Ecclesiae fidem» a sancta Tridentina Sy- 
nodo declaratam, eontinetur in libris scriptis et sine 
scripto traditionibus» quae ipsius Ghristi ore ab Apo* 
stolis acceptae, aut ab ipsls Apostolis Spiritu Sancto 
dictante quasi per manus tradilae, ad nos usque per- 
venerunt (3). Qui quidem veteris et novi Testamenti 
libri integri cum omnibus suis partibus, prout in eius- 
dem Concilii decreto recensentury et in veleri vul- 
gata latina editione habentur, pro sacris et eanoni- 
cis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et (1) Hebr. I. 1-2. 

(2) 1. Cor. U. 9. 

(3) Conc. Trid. sess. IV. Decr. de Can. Script. Digitized by VjOOQIC 183 
eanonicis habet, non idco quod sola humana indu- 
stria concinnati, sua deinde auctoritate sint appro* 
bati ; nec ideo dumtaxat» quod revelationem sine er- 
rore contineant ; sed propterea quod Spiritu Sancto 
inspirante conscripti Deum habent auctorem, atque 
ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. 

Quoniam vero, quae sancta Tridentina Synodus 
de interpretatione divinae Scripttirae ad coercenda 
petulantia ingenia salubriter decrevit, a quibusdam 
hominibus prave exponuntur, Nos, idem decretum 
renovantes, hanc illius mentem esse declaramus, ut 
in rebus Gdei et morum, ad aedificationem doctrinae 
Christianae pertinentium > is pro vero sensu sacrae 
Scripturae babendus sit, quem tenuit ac tenet San- 
cta Mater Ecclesia, cuius est iudieare de vero sensu 
et interpretatione Scripturarum sanctarum ; atque 
ideo nemini licere conlra hunc sensum, aul etiam 
contra unanimem consensum Patrum ipsam Siiripiu- 
ram sacram interpretari. 

CAPUT IIL 

DE FIDfi. 

Quum homo a Deo tanquam Creatore et Domino 
«uo totus dependeat^ et ratio . creata increatae Veri- 
tati penitus subiecta sit, plenum revelanti Deo in- 
tellectus et voluntatis obsequium fide praestsire te- 
nemur. Hanc vero fidem, quae humanae salutis ini- 
tium est, Eeclesia catholica profitetur, virtutem esse 
supernaturalem, qua, Dei aspirante et adiuvante gra- 
tia, ab eo revelata vera . esse credimus^ non propter Digitized by VjOOQIC 184 

intriiiseeaBi renim veritatem natarali retioiiis lu* 
mine perspeetem ^ eed propter auctoritelem ipaius 
Dei revelantis, qui nee fifliUi neo fallere potest. Est 
enim fidee, testante ApostolOt sperandaram anbstan- 
tia rerum, argoiDentnm non appareatium (1). 

Ut nihilominua fidei nostrae obsequiom rationi 
eeneentaneum easet, voluit Deus eum intemis Spi- 
ritus Sancti auxiliis extema iuagi revelationis suae 
ergumenta, feota scilieet divina, atque imprimie mi* 
raeula et propbetias, quae eum Dei omnipotenliam 
et infinitam icientiam luculenter commonstrent, di* 
vinae revelationis signa suat oertiseima et omnium 
inielligentiae aocommodaia. Quare tum Moyses et 
Prophetae, tum ipse maiiine Christus DomiauB mul- 
ta et manifestissima miraeula et propheties edide* 
rant ; et de Apostolis legimus : Illi autem profeoti 
praedicaverunt ubique, Domino cooperante, et ser- 
monem confirmantet soquentibus signis (2). Bt rur^ 
sum scriptum est : Habemus firmiorem propheticum 
sermonem» cui bene facitis attendentes quasi lucer- 
nae lucenli in caliginoso loco (3). 

Licet stulem fidei assensus nequaquam sit mo- 
tus animi caecus : nemo tamen evangelicae praedi- 
cationi consentire potest, sicut oportet ad salutem 
eonsequendam^ absque iilttminatiooe et inspiratione 
Spiritus Sweii, qui dat omnibus suavitatem in con- 
eentiendo et oredendo veritati (4). Quare fidee ipsa 
tn se> etiamsi per charitatem non operet«r> donum 

(1) Hebr. XI. 1. 

(2) Marc. IVI. 20. 

(3) 2. Fetr. I. 19. 

(4) Sjn Inm. II. can. 7. / 

Digitized by VjOOQIC 185 
Dei est, et actus eius est opus ad salutem pertinens, 
quo hemo liberam praestat Ipsi Deo oliedientiam , 
gratiae eius , eui resistere posset , consentiendo et 
eooperando. 

Porro fide divina et eatholica ea omnia cre- 
denda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito 
eontinentur, et ab Ecdesia sive solemni iudido sive 
ordinario et universali magisterio tamquam divini- 
tns revelata credenda proponuntur. 

Ouoniam vero sine fide impossibile est placere 
Deo» et ad ffliorum eius oonsoriium pervenire ; ideo 
nemini unquam sine illa contigit iustiflcatio, nec ul- 
his^ nisi in ea perseveraverit usque in finem) vitam 
aeteroam assequetur. Ut autem offlcioveram fidem 
amplectendi , in eaque constanter perseverandi sa- 
tisfaeere possemus, Deus per Filium suum unigeni- 
«nm Ecclesiam instituil, suaeque institutionis mani- 
festis notis instnnit, ut ea tamquam custos et ma* 
gistra verbi revelati ab omnibus posset agnosci. Ad 
solam enim catholicam Ecclesiam ea pertinent omniay 
quae ad evidentepi fidei christianae credibilitatem 
tam multa et tam mira divinitus sunt disposita. Quin 
etiam Ecclesia per se ipsa, ob suam nempe admi- 
rabilem propagationem, eximiam sanctitatem et inex- 
hauslam in omnibus bonis foecunditatem, ob catho- 
lieam unitatem, invictamque stabilitatem , magnum 
quoddam et perpetuum est motivum credibilitatis et 
divinae soae legationis testimonium irrefragabile. 

Quo fit, ut ipsa veluti signum levatum in na- 
tiones (1), ei a^ se invitet , qui nondum credide* 

(1) Is. XL 12. Digitized by VjOOQIC 186 

runt, et iilios suos certiores facial, firmissimo niti 
fundamento fldem, quam proGtentur. Gui quidem te- 
stimonio efficax subsidium accedit ex superna vir- 
tute. Etenim benignissimus Dominus et errantes gra- 
tia sua excitat atque adiuvat, ut ad agnitionem veri- 
tatis venire possint ; et eos^ quos de tenebris tran- 
jstulit in admirabile lumen suum, in hoc eodem lumine 
ut perseverent, gratia sua confirmat, non deserens, nisi 
deseratur.Quocirca minime par est conditio eorumyqui 
per caeleste fidei donum catholicae verilati adhaeserunt» 
atque eorum> qui ducti opinionibus humanis, falsam 
religionem seiptantur ; illi enim, qui fidem sub Eccle- 
siae magisterio susceperunt> nuUam unquam habere 
possunt iustam causam mutandi, aut in dubium fidem 
eamdem revocandi. Quae cum ita sint, gratias agen- 
tes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis 
sanctorum in lumine^ tantam ne ncgligamus salutem, 
sed aspicientes in auctorem fidei et consummatorem 
lesum, teneamus spei nostrae confessionem indecli- 
nabilem. 

CAPUT IV. 

DE FIDE ET RATIONE. 

Hoc quoque perpetuus Ecclesiae catholicae con- 
sensus tenuit et tenet , duplicem esse ordinem co- 
gnitionis, non sojium principio> sed obiecto etiam di- 
stinctum: principio quidem, quia in altero naturali 
ralione, in altero fide divina cognoscimus; obiecto 
autem, quia praeter ea, ad quae naluralis ratio per- 
tingere potest, credenda nobis proponuntur myste- Digitized by VjOOQIC 187 
ria in Deo abscondjta, quae, nisi revelata divinitas, 
innotescere non possunt. Quocirca Apostolus, qui a 
gentibus Deum per ea^ quae facta sunt, cognitum 
esse testatur, disserens tamen de gratia et veritate, 
quae per lesum Cbristum facta est (1), pronuntiat: 
Loquimur Dei sapientiam in mysterio, quae abscon- 
dita esty quam praedestinavit Deus ante saecula in 
gloriam nostram, quam nemo principum huius sae- 
culi cognovit : — Nobis autem revelavit Deus per 
Spiritum suum : Spiritus enim omnia scrutatur, eliam 
proAinda Dei (2). Et ipse Unigenitus confitetur Pa- 
tri^ quia abscondit haec a sapientibus > et pruden«- 
tibus, et revelavit ea parvulis (3). 

Ac ratio quidem, fide illustrala, cum sedulOf 
pie et sobrie quaerity aliquam, Deo dante^ myste- 
riorum inteUigentiam eamque fructuosissimam asse^ 
quitur, tum ex eorum, quae naturaliter cognoscit, 
analogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu intcr se 
et cum fine hominis ultimo ; nunquam tamen idonea 
redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae 
proprium ipsius obiectum constituunt. Divina enim 
mysteria suapte natura intellectum creatum sic exce- 
dunt, ut etiam revelatione tradita et fide suscepta, 
ipsius tamen fidei velamine contecta et quadam quasi 
caligine obvoluta maneant, quamdiu in hac mortali 
vita peregrinamur a Domiuo : per fidem enim am- 
bulamus, el non per speciem (4). (1) loan. I. 17. 

(2) 1. Cor. II, 7-9. 

(3) Matth. XI. 25. 

(4) 2. Cor. V. 7 Digitized by VjOOQIC m 

Verufii etoi fides atl supra mtionein, nuUa ta^ 
mea UAquam ioter fidem el rationem vera dissensio 
ewe potest; oum idem Deu9t qui mysteria revelat 
et fidem infundit^ animo humano rationis lomen in^ 
diderit ; Deu» autem negare s^ipsum non possiti neo 
verum vero unquam oontradieere. Inanis autcm huius 
oentradietiouis species inde potissimum oritur» quod 
vel fidei dogmata ad mentem £ecle$iae iotellecta et 
wposita non fnerint, vel opinionum commenta pro 
ratloois effatis baheantvur. Omnem igitur assertionem 
veritati iUuminatae fidei eonlrariam omnino falsam 
esse definimus (1). Porro Ecclesia» quae una cum 
apostoHco munere docendit mandalum accepil, fidei 
depositmn eustodiendif ius etiam et offlcium divini- 
tus babet falsi nominis scientiam proscribendi » ae 
quis decipiatur per philosoidiiam » et inanem faUa-* 
ciam^2). Quapropter omnes cbristiani fideles buiua* 
modi opiniooes, quae fidei doctrinae contrariae esse 
eognoscuQturt majume si ab Ecclesia reprobatae fiie* 
rinti non solum probibentur tamquam legitimas seien- 
liae conclufiiones defendere» sed pro erroribus potius, 
qui faUaoem veritatis speciem praeseferant » babe^ 
re tenentur onmino. 

Neque solum fides et ratio inter se dissidere 
nuJiqaam possunt» sed opem quoqoe sabi muiuara 
CNruntf eum recta ratio fidei lundamenta demonstret» 
eiusque lumine iUustrata rerum divinarum sciefitiam 
excolat ; fides vero rationem ab erroribus Uberet ac 
tueatur» eamque multipUci cogniiione instniat. Qua- 

(1) Conc. Lat. V. BuUa ApoiiQtici r$gimini$. 

(2) Goloss. 11. 8. Digitized by VjOOQIC 189 

propier Mntum abesl, ut Ecclesia humanarum artium 
et disciplinarum culturae ob&istat , ut hanc multis 
modis iuvet atque promoveat. Non enim commoda 
ab iis ad hominum viiam dimanantia aut ignorat 
aut despicit ; fatetur imo, eas, quemadmodum a Deo, 
scientiarum DominO) profectae sunt^ ita si rite per- 
tractentur, ad Deum, iuvante eius gratia, perduce- 
re. Nec sane ipsa veUt i ne huiuamodi disciplinae 
\B 800 quaeque ambita propriis uta&tiir prfflGipiiis et 
propria methodo ; sed iustam hanc lihertat«m agfUK 
scens, id sedulo cavet, ne divinae doctrinae repu- 
gnindo errores in ae soscipiaity aut floes prOprios 
transgressae, ea^ quae sont fidei , occupdnt et per^ 
turbent. 

Neque enim fidei doctrida) quam Dens revela* 
vit^ vehit philosopfaicum inventum profmitt ei^t ku^ 
manis ingeniis perfif^ienda) sed tamquam divinum de^ 
positum Christi Sponsae tradita, fideliter custodien- 
da et ittfallibiiiter declaranda. Hinc saerorum quoque . 
dofiBatam is sensos perpetuo est rettnenduS) quem 
semel declaravit Sancta Mater Ecclesia» nec unqoam 
ab co seaso, altioris intdligentiae specie et oomine, 
recedendum. Crescat igitur et multum vehementer^ 
que proficiat» tam singulonmit quam omnium^ tam 
onios hominis» quam totius Eccksiaey tetatum ao 
saeculorvm gradibos^ intelligentia» scientiay sapiei^ 
tia : sed in suo dumtaxat genere» in eodem scilieel 
dogmatCt eodem sensut eademque sententia (1). (1) Vinc. Lir. Gommon. a. S8. Digitized by VjOOQIC 190 

C A N N E S. 
I. 

DE DEO RERUM OMNIUM CREATORE. 

1. Si quis unum verum Deum yisibilium et in- 
yisibilium Creatorem et Dominum negaverit; ana- 
thema sit 

2. Si quis praeter materiam nihil esse affir- 
mare non erubuerit; analhema sit. 

3« Si quis dixerit, unam eamdemque esse Dei 
et rerum omnium substantiam vel essentiam ; ana- 
thema sit. 

4. Si quis dixerit, res finitas > tum corporeas 
tum spiritualesi aut saltem spirituales» e divina sub- 
stantia emanasse ; 

aut divinam essentiam sui manifestatione vel 
evolulione fieri omnia; 

aut denique Deum esse ens universale seu in- 
definitum, quod sese determinando constituat rerum 
universitatem in genera, species et individua distin- 
ctam; anathema sit. 

5. Si quis non confiteatur, mundum, resque 
omnes» quae in eo continentur, et spirituales et ma- 
teriales» secundum totam suam substantiam a Deo 
ex nihilo esse productas; Digitized by VjOOQIC 191 
aut Deum dixerit non voluntate ab omni ne- 

oessilate libera, sed tam necessario creasse, quam 

necessario amat seipsum ; 

aut mundum ad Dei gloriam conditum esse ne- 

gaverit; analhema sit. II. DE REVfiLATIONE. 1 . Si quis dixerit, Deum unum et verum, Crea- 
torem et Dominum nostrum, per ea, quae facta sunti 
naturali rationis humanae lumine certo cognosci nou 
posse; anathema sit. 

2. Si quis dixerit , fieri non posse j aut non 
expedirCy ut per revelationem divinam homo de Deo/ 
cultuque ei exhibendo edocealur; anathema sit. 

3. Si quis dixerit) hominem ad cognitionem et 
perfectionem j quae naturalem superet , divinitus 
evehi non posse, sed ex seipso ad omnis tandem 
veri et boni possessionem iugi profectu pertingere 
posse et debere ; anathema sit. 

4. Si quis sacrae Scripturae libros integros cum 
omnibus suis partibus, prout iilos sancta Tridenti-- 
na Synodus recensuit, pro sacris et canonicid non 
suscepent) aut eos divinitus inspiralos esse negave- 
rit; anatbema sit. Digitized by VjOOQIC 192 

III. DE FiDi. 1. Si quis dixerit, rationem humanam ita in* 
dependentem esse» ut Gdes ei a Deo imperari non 
possit ; anathema sit. 

2. Si quis dixerit, Gdera divinam a naturali de 
Deo et rebus moralibus scientia non distin^ui , ac 
propterea ad fidem divinam non requiri, ut reve- 
lata veritas propter auOwitalem Dei revelantis cre- 
datur i anathema sit. 

3. Si quis dixerit, revelatiooem divinara exter- 
nis signis credibilem fieri non posse , ideoque sola 
interna cuiusque experientia aiit lAspnratione priva- 
ta bomines ad fldem moveri debere ; anathesia sit. 

4. Si quis dixerit, miracula nulla fieri posse» 
proindeque omnes de 'its narrationeB, etiam in sacra 
Scriptura contentas> inter fabulas vel mythos aUe* 
gandas esse , aul miracula certo cognosci nunquaai 
posse» nec iis divinam religionis christianae erigi- 
nem rite probari ; anatberoa sit. 

5. Si quis dixerit, assensum fidei chrisfianae 
non esse liberum, sed argumentis bumanae ratimia 
necessario produci ; aut ad solam fidem vivaniy quae 
per charitatem operatur^ gratiam Dei Qeceeaariaoi 
esse ; anathema sit. Digitized by VjOOQIC 1981 
6^ Si vii$ diMPii, poreni M9e donditibMm fid«*- 
liiua a^pae eonuaai qui ad fidfem wwiee veram aoo^ 
duoA perTeAeruQit « ita i]( oadioliei w^t^m wmM 
habere possint, fidem, quam a«b Eccle^iae magisteffid 
iam sosceperuuti ass^n^u susp^aso i» diiliittm Tocan- 
di» doncc deiaoiifitratioaevi flcieaAificaw; ere4ibilitalj& 
et veritatis fidei suae absolveriiit} anatliema mI. 

IV. 

DE PIDI ST RAf KMVk. 

L Si qni» dixerits in veyelatiQWi divdlaithllft 
vera ei proprie dicta myMeria eoo.tiijerii aed iioi^ 
versa fidei dogmata posse perratiowm rilSa ektcul^ 
tam e aaturaUbus prinoipii« i«telMgi el demotlslra- 
ri; anathenia sit. 

2. Si quid dixerit, discipUaas humana3 ea cUm 
libertate (ractatidiid es^, ut earum asserlioncs, etsi dor 
ctrinae revelatae adverdentur, tanquam verae retinerii 
neqoe ab Ecelesia proeeribi poosiit; aBiathema sit. 

3. Si quis dixerit^ fieri poase,, ut dogmatibus 
ab Ecclesia propositis, aliquando secundum progres- 
sum scienliae sensus tribuendus sit alius ab eo ^ 
quem intellexlt et intelligit Ecclesia ; anathema sit. 

Itaque supremi paslocaiis Nostri offlcii debitum 
exequentes, omnes Christi fidelesy maxime vero eos» 
qui praesunt yei docendi munere funguniur^ per 
viscera lesu Cbriati phteatamw f nec non eiusdem 

13 Digitized by VjOOQIC 194 

Dei et Salvaitoris no8t?i aiicioritate lubemus, ot ad 
hoft errores' a Saneta Eeclesia arcendos et eliminan- 
dos , atqoe pnrissimae fidei lucem pandendam stu- 
dium: et' 4iperam eonferant. 

' Quooiam vero satis non est, baereticam pra- 
vitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter 
fugiahtur, qui ad illam plus minusve accedunt; omnes 
oificii monemus, servandi etiam Constitutiones et 
Decreta, quibus pravae eiusmodi opiniones, quae 
isthic diserte non enumerantur, ab hac Sancta Sede 
proscriptae et prohibitae sunt. 

Datum Romae in publica Sessione in Vatica- 
na Basilica solemniter celebrata anno Incaruationis 
Domiuieae -millesimo octingentesimo septuagesimo ^ 
dieivigesima qoarta Apiilis. 

Potttiflcatus Nostri anno vigesimo quarto. 

Recitata Constilutione ex ambone, latisque a 
singulis Patribus suffragiisj Summus Pontifex as^ 
sur^etis Decreta ei Canonesy qui in hac ConstitU" 

tione continentufy solemniter confirmavit his verbis: 

» ' 

Decreta etOanones qni in Confltitutione 
modo lecta continentur, placuemnt omnibus 
Patrlbns, nemine dissentiente, Nosque, sacro 
ajpprobante Concilio, illa et illos ut lecta 
sunt definimus, et Apostolica auctoritate con- 
firmamus. 

lia est. 

lO^EPHUS 

Ej^iscopus' S. Hippolyti, 
i' ' Secretarim CohciHi Vaticani. Digitized by VjOOQIC i95 
LITTERAE AD ARMENOS CATHOLICOS PATRIARCHATYS CILICIAE DILECTIS FILIIS ARMENIS CATHOLICIS 
PATRIARCHATVS ClLiCIAE PIVS PP. IX. DILEGTI FILIIi SALVTEX ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM ^uo impensiore studio Armeniorum Ecclesiae res 
erigere nisi simuis, et ad eum adducere ordinem 
eamque coneordiam et Grmitalem, quae antiquum 
ipsi decus referre possenl^ eo acerbius afficimur i 
noumllorum malitia, qui curas Nostras omnes non 
modo frustranlar) sed per machinaliones suas con-* 
vertant ia animorum dissidium, in pusillorum sean* 
dalam, in propriae gentis perniciem. Mala sane eo*- 
rum arlibus excitata et iugiter invalescentia enu** 
meravimiis Litteris Noslris Aposlolicis « Non sine 
gravissimo » quas dedimus die vigesima quarta Fe« 
bruajii huius anni, dum ad ea compescenda ei di-* 
rimenda remitlebamus ad vos Vencrabilem Fratrem 
Anlonium losephum Arcbiepiscopum Thyanaeum, De- 
l^lum Nostrum Apostolicum» 

13» Digitized by VjOOQIC m 

Verum hodie graViud (ludqiie dolere cogimur^ 
quod nec suavitate eiuSi nec prudentia, nec aucto. 
ritaiei perversorum audacia frangi, aut moUiri ul- 
la ratione potuerit. Ipse quidem vix Constantinopo- 
lim appulsusy memor ecclesiasticae lenitatis, accivit 
ad se praecipuos perturbationum auctores , eosque 
patemis monitis ad debita obsequia reducere cona- 
tus est. Frustra hanc industriam expertusi publice 
proposuit Litteras Nostras, quibus peculiaria novo- 
rum eventuum adiuncta commendantes eius zelo, con- 
firmabamus Constitutionem Nostram « Reversurus » 
editam die duodeclmt luIH 1867 pro recta Episco- 
porum electione, revocare nitebamur ad offlcia pro- 
prii instituti Clerum saecularem et Monachos, Lai^ 
cos monebamusy ne limites ipsis ab Ecclesia consti- 
tutos excederent, et perspicue demonstrabamus ina- . 
nitatem prolalarum a refraclariis expostulationuiii« 
Ea vero oc<^asion6 idem Ven. Frater Antonius lo- 
sephus eomminatus foit ecielesiasticas censuras iis e 
cleroy qai legitimae auotoritati intra statos dies se 
subiicere renuereot* At cum eos dies inoassum dila* 
hi vidisset prorogandum adbuc cenauit praratitnturoi 
ternHnum $ nee antea reluctantes suspemione iaocN- 
davitf quam cognovisset» iiiutilem iam omneili esse 
patieBliam, et praevertendOm esse per hanc seve* 
rilatem periculum tillerk^ris deceptionis simplieium. 

Qui tamen ita mulclati fuerant non modo nibit 
de eontumacia sua renilserunt , ted poenam ipsam 
convertentes in atrocius facimi^f et gravius alioram 
seandalam^ impudenterque contemnfenies Eodlesiae 
au€toritatem et leges , palanl et etjam liolemuicM 
rilu omnia sacri ministerii munia sibi velita oftcre Digitized by VjOOQIC !97 
pdrrexerunt. Quo in orimine summopere dolemud , 
saeoularibus aliquot saeerdotibus aecessisse, ex Mo^ 
naebis Gonstantinopoli degeniibus , fere omnes Me^ 
chitariAas Yenetae Congregationisy universosque Mo 
naohos Antonianos; nec ab istorum ingenio admodum 
diserepasse qui hanc Nostram ineolnut urbem. Hi 
enim non modo mtitemnt vi^itationi Apostolieae 
eomm domus a Nobis demandatae j «icuti fra(res 
ewnm in Oriente, pluriesque prioi*em et ahenim ele^ 
etum Visitatorein reiecerant; sed omnes» nuila pe* 
tita venia, se sut)duxerant Nobis. Quoe inter etilim 
Venerabilis Prater Placidus Kasangian , qui Anlio-- 
ehenae Ecclesiae titulo consecratus Congregationi 
toti iam praefuerati immemor profeoto manefts soi 
et eensuramm Bpiscopos nrgentiiimy qui, non im^ 
pelrata Pontificia venia Concilium deseranty disceasit. 
Veram ipsa rebellium pervicacia y artesque ad 
concitandos animos adbibitae pretiosiorem Nobis fa^ 
ciuot et iucundiorem plurimoram firmitaiem, qui nec 
insidiis, nee blanditiisy nec minis ab obsequio Nostrae, 
legitimaeque auctoritati debito se abduci siverant. 
Quos inter commendandos nominatim ceosemus Meehi* 
tariatas Vindobonensis CongregationiSy qui deploranda 
alioram defectione minime labefaciati y imnioti persti* 
lerapt in officio. Haec vero tot pioram eonatantia in 
tanlo discrimine merito Nobis spem facit vos, Dilectos 
Filios, huaiano qoovis respectu posthabito, strenue 
sectaturos esse nobilia patrum vestrorum vestigia f 
qui fidem soam fluiais hisce praeferentes » exiliniQ 
potius et aspera quaeque pertulerant alacriter, quam 
iiiftpmari paterentur coniunetionis suae vincula enm 
hoe unitatis eatholicae eentro, aut qaidqttam detrahi Digitized by VjOOQIC 198 

de yeneratione» qua documeBta, regulasque prose- 
quebanlur ab isla veritatis magisira propositas. Id 
autem securius eiiam eipectamus a fide vesira, quod 
experii noverilis, quanta soUiciludine , quantoque 
studio Sancta. ista Sedes gentis vestrae conuno- 
dis» incremento et honori prospicere curaverity sive 
a vobis avertendo scbismaticorum insectaliones, si- 
ve comparando vobis libertalem cultus 9 sive sub- 
ducendo vos a iugo schismaticorum Patriarcharum ^ 
sive Primatialem sedem Constantinopoli constituen- 
do; quact addictis ei primum suffraganeis Eoclesiis, 
demiim per coniunctionem eius cum Patriarchatu Ci- 
liciae decorata fuit Patriarchae conunoratione. Ita 
ut quocumque inlendatis oculos conspicere debeatis , 
vigorem, libertatem, decus, quibus fruimtnii aceepta 
potissimum esse referenda studio in vos et affectui 
huius S. Sedis; vestrumque propterea ioteresse, ne 
ab illa uUo modo desciscatis. 

Nec decipi patiamini a rebellium artibus, qui, 
ut vos ad se facilius pertrahant^ passim asseverant, 
se sui agendi ratione > nec a fide et observantia 
Nobis debita 9 nec a catholicorum officio deficere ; 
iati enim faclis neganl quod verbis confitentur. Et 
sane qui praefracte detrectant et contemnunt aucto- 
ritatem Successorum Petri , in qaibus Petrus per* 
petuo viviti et eorum qui sibi ab illis praepositi 
fuerunt; facto suo primatum illum inficiantur hono«- 
ris simul et iurisdiciionis in universam Ecclesiamt 
quem Christus Petro contulit , dum pascendi non 
minus agnos, quam oves totius gregis sui» seu re- 
gendi Ecclesiamy qua late patet in orbe totOt mu- 
nus ei commisit. lam vero in hoc plane ceasu apud Digitized by VjOOQIC 199 

Yos habendi simt illi , qui et legitimi Patriarchae 
yestri, et eias, qui pro ipso Vicaria potestate fuiH 
gitur 9 auctoritateiD despexeruut ; qui negleierunt , 
aut recipere recusarunt istius . sententias ; qui e^ 
pervenerunt , ut leigitimam illiua elecUonem^ ut ut 
riie peractam et confirmatam a Nobis revocarent ia 
dubium ; qui resUterunt Delegato Nostro; qui eum 
muneris sui exerciUo, quoad indictam a Nobis mo- 
nasteriorum visitaUonem probi|^uerunt; qui diserte 
se professi sunt independente$i qni id facto eonfir- 
marunt, dum non modo» exacto iam lempore de* 
mandatae sibi iurisdiclionis , ejLcipere perrexerqnt 
fidelium confessioneS) sed id facer^ praeleiiea ausi 
sunt postquam per, editam suspensionis senleOiUam 
ipsis omnino fuerat eo munere interdictum;. qiii sa* 
cerdotalia omnia ministeria publice , et solemniori 
eiiam ritu obire non destiterunt^ in ecclesiasticarum 
censurarum contemplum ; qul demum nihil sibi reli* 
quum fecerunt» quo apertissime significaienl» flocci se 
facere canonicas leges, legitimaeque potestaiis , et 
istius S. Sedis aucioritatem. An istis qui tanta ins^r^ 
gunt audacia in auctoritatem Nostram, tantaque per^ 
vicacia perstant in proprio crimine» fides adhibends^ 
sit dum profitentur, sentire se de primatu huijiis $. Se^ 
disy uU calholicos decet, seque manere coniunctos 
Nobis et obsequentes , facile. vos ipsi perspicietis. 
Quamobrem si discedere veremini ab ea cat^olica 
unitate, extra quam non est sal^s , si verae utili- 
tati gentis vestrae prospicere oupitis» cavete afo ar* 
iibus el insidiis istorum. Advertite vero poti;3simum 
ne vobis ingeraUir confusio rituum et discipU^ae » 
quam isti calUde nituntm* indue^re in simpiiciuin Digitized by VjOOQIC m 

MAnms^ Qt 60S ooncitent ln banc S. Sedem, qaam 
tK> dettium ^peoure (aiyiant, ut panlatim, if«f«r2bus 
Orieatalitos Bcole^iae rkibus obMteraUs^ iis laii** 
«um ritam suftoiat. Ifam si Romani Panttfices stu* 
dueve ^m;^, «t ttnitati Ecclesiae responderet uni-r 
iarmitas diaoiplitiae) qooafd praeeipua saltem capita; 
rltos tamen omnes ^ qui nee a recta fide ^ nec ab 
iione^;a(te defieoterent> Wvtndos eensuerant. Defb- 
etlo vero mox a Itobis reprobata ritus certe non 
«peetm, sed dlscifiNRam, quam nisi Cbristi Vicarius 
moderari pdssit ubi^iue, fr nstra totius Ecclesiae re- 
gimen el erlt oommlssum; adeoque eam etiam praefert 
indolem qme ab itla recta fide desciscal» quam de 
dilfiiiio 4tommi Pontificis *primatu' oafbolicos tenere 

Futunim (quidem cOnfidimus» ut qui pertinaci* 
ter bactenus in sua defectione perstiterunt, Dei opi-* 
tulante gratia, tandem resipiscant , et ad debitum 
revertantur obsequium. Verum si in sua contuma>- 
bta permanserint, Nos memores , demandatam esse 
Nobis tdtius Dominici gregis curam^ et Apostolum 
Paulum Satanae tradidisse Corinthium, ul fidelium 
seandalum sobmoveret» et ipsius quoque sootis spi-- 
rHum salvum faceret ; putrida haec membra, quae 
fam uitro secesserunt a capite > seiungere cogemur 
a ceterts, ne reliquum corpus contagione sua infi- 
eiant» reosque omnes schismatieos declarabimns» et 
lib Ecdesiae sinu divolsos. Utinam ipsi tantae poe- 
naie liorrore perterrtti redeant ad cor> conversique 
ad melibrem frugem molestissimam a Nobis arer- 
tant necessitatem tristissimi huius exercitii muneris 
Mostri. Et quo magis aberraverunt a via veritatis Digitized by VjOOQIC m 

ac iusUtite.^ to demU^iQne ohftfitfuio se fiubiiciaDt 
Nostrae , legit^naeque ecclesiasticae auctoritati ; et 
lapidem <rfieii8ionis , qnain sua ageodi ratioae pu- 
sillis obieceront^ obedientiae amae et bumilitatis 
exemplo tollere nitantur e medio, Nobisque sic opta- 
tissimam faciant potestatem paterno rursus eos ex- 
cipiendi complexu. 

Vos autem, qui licet difflcultatibus et pericu- 
lis oircumsepti , perstitistis immotii ab istorum di- 
scrimioe monitr videte quomo4o caute ambuletis, 
conflrmamini in fide vestra, obsequentius semper obe- 
dite praepositis vestris , memores , omnem pote- 
statem, maxime iwo sacramt esse a Deo: et a sol* 
licitudine Nostra studioque vestrae salutis el utilita- 
tis excitati, sedulo fovete in vobis religiosam illam 
observantiam , qua sanctam Sedem prosequimini > 
et filialem illam caritatem» qua iungimini Nobis, *iit 
unum semper Nobfscum esse possltis in Gbristo lesut 
Einaqae promereri benedictiones. Haec eniie posei^ 
miis a Patre misericordiarum y cuius graliam it 
vos omnes affialim efFundi desideramus* Superni ve*- 
ro favoris aospicem et paternae Noslrae benevolen^ 
tiae pignus Aposlolicam Benedictionem vob^s pera* 
BMinter impertimus. 

Datam Romae apud 6. Petrum die vigesima 
Maii MDCGCLXX. Ponliflcatus Noslri anno XXfV. 

PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 202 

LITTERAE APOSTOLICAE 

DE ERECTIONE SEDI9 EPISCOPALIS CAMPIFONTIS 
SEV SPRIGFIELD m DITIONE MASSACHVSETTS PIVS PP. IX. AD FVTVRAH REI HBMORIAH. E X commiasi Nobis ab alto pasloralis offlcii debilo 
ea omDia praestare alacri iibentique solemus anioM)» 
quae in Christiani nomiiiis bonum atque in univer- 
si Dominici gregis utilitatem et conmiodum cessura 
dignoscamus. lam vero quum Venerabiles Fratres 
Arcbiepiscopus el Sacrorum Antistites Ecclesiasticae 
Provinciae Neo-Eboracensis in foederatis Americae 
Statibus enixe a Nobis postulaverint, tit a latissima 
dioecesi Bostoniensi, quae intra eiusdem provinciae 
Neo-Eboracensis limites consistit , nonnullas seiun- 
gamus partesy Comitatus neinpe , qui nominanlur , 
Berksbire, Franklin^ Hampshire, Hampden et Wor- 
cester , el novam ex bisce Comitatibus in Statu 
Massacbuselts Episcopalem Sedem erigere de Apo- 
stolica auctoritate Nostra velimus» re cum Venera- Digitized by VjOOQIC bilibus Fratribus Noslris Sanctae Romanae Eccleaiae 
Cardinalibus Cbristianae fidei propagandae praepo^ 
silis maturo diligentique perpeusa examine» qtium id 
maximo religionis bono et fidei incremento futurum 
noverimus , huiusmodi postulationibus obseeundan* 
dum censuimusy deque eorumdem Venerabilium Fra- 
trum Nostrorum consilio ad noyae in supradicto Sla*» 
tu dioecesis ereotionem deyeniendum decrevlmus. 
Quare de Apostolicae polestatisNostrae plenitiidine no- 
vam inDitioneMassachusetts erigimus dioecesim» quae 
Comitatibus vulgari sermone Berksbire» Franklin, 
Hampshire, Hampden et Worcester nominatis con- 
stabit, ac proinde eosdem Comitatus a Bostoniensi 
dioecesi seinngimus, atque ab illius Episcopi iurisdi- 
clione omnino eximimus» atque ita seiunctos et exem* 
ptos novae buic dioecesi attribuimus. Novae autem 
huiusce dioecesis, quam Suffraganeam Neo-Ebora- 
censi Episcopo assignamus, Episcopalem Sedem in 
Campifontis civitate» vulgo Sprigfield constiluimus, 
eidemque dioecesi ab memorata Campifontis (Sprig- 
field ) Civitate nomen fieri mandamus. Praecipimus 
ilem 9 ul nova haec per Nos instituta Campifontis 
dioecesis omnibus perfruatur iuribuSy honoribus, et 
privilegiisi quibus aliae Episcopales Ecclesiae fruun- 
tur et gaiident. Haec volumus et mandamus decer- 
nentes has Litleras Noslras firmas validas et effica- 
ces exislere et fore , suosque plenarios et inlegros 
effectus sorliri et obtinere, ac illis ad quos spectaty 
el pro tempore quandocumque spectabit in omnibus 
et per omnia plenissimc suffragari^ sicque in prae- 
missis per quoscumque iudices ordinarios el delega- 
toS| etiam causarum Palatii Apostolici Auditores iu- Digitized by VjOOQIC 206 

et inflammare voleiites^ Tihi , luisque in Oriolensi 
Pontificatu successoribus auctoritate Nostra Aposto- 
lica hisce Litteris potestatem facimus, cuius vi, du- 
rante tamen absentia Fratrum Karmelitarum , die 
decima sexta mensis lulii singuiis annis a Te» Ve- 
nerabilis Frater, et a tuis in Orioleosi Pontificatu 
successoribus in ecclesia tertii Ordinis supradicti 
Apostolica Benedictio cum pienaria indulgentia in 
forma Ecclesiae consueta, servatisqne scrvandis, im- 
pertiri adstantibus fidelibus libere possit et licite. In 
contrarium facientibus, quamvis speciali atque indi- 
vidua mentione ac derogatione dignis, non obstanti- 
bus quibuscumque. 

Datum Romae apud Sanctum Pelrum sub An- 
nulo Piscatoris die XII lulii Anni MDGCCLXX. Pon- 
tiflcatus Nostri Anno XXVi N. Card. Paracciani Clarelli 

\ Digitized by VjOOQIC 307 

CORSTITVTIO DOCNATICi PRIIA DB ECCLS8U CIRI8TI. PIVS EPISCOPVS 

SERVYS SERVORVM DEI 
SACRO APPROBANTE CONCILIO 

AO PERPETVAM REI MEMORIAM. 1: astor aeternus et episcopus animamm nostranimt 
ul salutiferum redemptionis opus perenne redderet, 
sanctam aedificare Ecclesiam decrevit» in qua veluti 
in domo Dei viventis fideles omnes unius fidei et cha- 
ritatis vinculo continerentur. Quapropter^ priusquam 
clarificaretur, rogavit Patrem non pro Apostolis tan- 
tum, sed et pro cis y qui credituri erant per ver- 
bum eorum in ipsum, ut omnes unum essent, sicut 
ipse Filius et Pater unum sunt. Quemadmodum 
igitur Apostolos , quos sibi de mundo elegerat y 
misit y sicut ipse missus erat a Patre : ita: in £&- 
ciesia sua Pastores et Doctores usque ad consud^ 
mationem saeculi esse voiuit. Ut vero episcopatus 
ipse unus et indivisus esset, et per cohaerentes sibi 
invicem sacerdotes credentium multitudo universa Digitized by VjOOQIC m 

in fidei et coounitnionia wiiAale ooaservaretiur, bea- 
tum Petrum ceteris Apostolis praeponens in ipso 
instituit perpetuum utriusque unitatis principium ac 
visibiie fundamentum, super cuius fortitudinem ae- 
ternum extrueretur templum, et Ecclesiae caelo in- 
ferenda subiimitas in buius fidei firmitate consur- 
geret (1). Et quoniam portae infert ad evertendamt 
si fieri posset, Ecclesiam contra eius fundamentum 
divinitus positutn maiorl in dies odio undique in- 
surgunt, Nos ad catbolici gregis custodiam» inco- 
lumitatemt augmentum, necessarium esse iudicamuSf 
sacro approbante Concilio, doctrinam de institutio- 
ne, perpetuitale, ac natura sacri Apostolici prima- 
tus, in quo totius Ecclesiae vis ac soliditas consi- 
stity cunctis fidelibus credendam et tenendam^ se- 
cundum antiquam alque constantem universalis Ec- 
clesiae fidem, proponere» atque contrarios, domioi^ 
co gregl mieo pemicipsos errores proaeribere et oon^ 
dtfnmare. 

CAPUT I. 

IXE ifOSTOLfCl VHlMAfini IN BfiATO VBTtO 
llOTmJTIOnE» 

DoenQS itacfiie et >deolaramdSy iuxta Evatgelii 
te^BMioia prinurtnm iuriBdictimis in universam Ilei 
Eeclesiam immediate et direote beato Petra ApO'*^ 
stoto promfosuia atque collaluiti a Christo Domiiio 

(ly S. Lm 11. smii. IV. (al. Illt) cap. B. Iii iKeiii Na^ 
tdk aoi^ Digitized by VjOOQIC m 

(niast. Unum enim Sinmiem 9 cui iam pridem di^ 
xerat: Tu tocaberis Cephas (1)^ postquam ille suam 
edidii coQfessioUem inquiens: Ta es Christus, Filius 
Dei vivi, soleikmibus fais verbis alloeutus est Do-- 
minus: Beatus es Simon Bar-Iona: quia caro, et san- 
guis non revelavit tibiy sed Pater metts# qui in 
coelis est: et ego dico tibi, quia tu es Petrus » et 
super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam» et 
portae inferi non praevalebunt adversus eam: et 
tibi dabo claves regni coelorum: et quodcumque 
ligaveris super terram» erit ligatun et in coelis: 
et quodcumque solveris super terram, erit solutum 
et in coelis (2). Atque uni Simoni Petro eontulit 
lesus posl suam resurrectionem summi pastoris et 
rectoris iurisdictionem in totum suum ovile^ dicens: 
Pasce agnos meos : Pasee oves meas (3)* Huic iam 
manifestae sacrarum Soripturarum doctrinae, ut ab 
Eeclesia catholica semper intellecla est» aperte op^ 
ponuntur pravae eorum* sententiae, qui constitutam 
a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam 
pervertenles negant, solum Petrum prae caeteris 
Apostolisy sive seorsum slngulis sive omnibus simuU 
vero proprioque iurisdictionis primatu fuisse a Chri- 
sto instructum; aut qui affirmant» eumdem prima* 
tum non immediale» directeque ipsi beato Petro^ 
sed Ecclesiae, et per hanc illi ut ipsius Ecclesiae 
ministro delatum fuisse. 

Si quis igitur dixeritt beatum Petrum Aposto^ (1) loan. I. 42. 

(2) Matth. XYI. 16-19. 

(3) loan. XXI. 15*17. 

U Digitized by VjOOQIC 210 

lum iioD esse a Cbristo Domino constitutum Apo- 
stolorum omnium principem et totius Ecclesiae miii- 
tantis Ytsibile caput; ye\ eumdem bonoris tanlun), 
non autem verae propriaeque iurisdictionis prima- 
tum ab eodem Domino nostro lesu Gbristo directe 
et immediate accepisse; analbema sit. 

CAPUT IL 

DE PERPETUITATE PRIMATUS BEATI PETRI 
11« ROMANIS PONTIPIGIBUS. 

Quod autem in beato Apostolo Petro princeps 
pastorum et pastor magnus ovium Dominus Chri- 
stus lesus in perpetuam salutem ac perenne bonum 
Kcclesiae instituit , id eodem auctore in Ecclesia , 
quae fundata super petram ad finem saeculorum 
usque firma stabit, iugiter durare necesse est. Nulli 
sane dubium, imo saeculis omnibias notum est, quod 
sanctus beatissimusque Petrus» Apostolorum prin- 
ceps et caput, fidetque columna et Ecclesiae catbo- 
licae fundamentum, a Domino nostro lesu Cbristo, 
Salvalore humani generis ac Redemptore» claves re- 
gni accepil: qui ad boc usque tempus et semper 
in suis successoribus, episcopis sanctae Romanae 
Sedis» ab ipso fiindatae» eiusque consecratae san- 
guine f vivit et praesidet et iudicium exercet (1). 
Unde quicumque in hac Cathedra Petro succedit, is 
secundum Christi ipsius institutionem primatum Pe- 
tri in universam Ecclesiam obtinet. Manet ergo di- 

(1) Gf. Ephesini GoDCilii Act. IIL Digitized by VjOOQIC 211 
spositio yeritalis» et beatus Petrus in aceepta for- 
tiludine petrae perseverans suscepta Ecclesiae gu- 
bernacula non reliquit (1). Hac de causa ad Roma* 
nam Ecclesiam propter potentiorem principalitalem 
necesse semper fuit omnem convenire Ecclesiam, 
boc est 9 eos > qui sunt undique fldeles , ut in ea 
Sede^ e qua venerandae communionis iura in omnes 
dimanant» tamquam membra in capite consociata, 
in unam corporis compagem coalescerent (2). 

Si quis ergo dixerit» non esse ex ipsius Christi 
Domini institutione seu iure divino, ut beatus Pe- 
tms in primatu super universam Ecclesiam habeat 
perpetuos successores; aut Romanum Pontificem 
non esse beati Petri in eodem primatu successo- 
rem; anathema sit. 

CAPUT III. 

DE VI ET RATIONB PRIMATUS ROMANI PONTIPICIS. 

Quapropler apertis innixi sacrarum litterarum 
testimoniis, et inhaerentes tum Praedecessorum No- 
strorum» Romanorum Pontificum, tum Conciliorum 
generalium disertis, perspicuisque decretist innova- 
mus oecumenici Concilii Florentini definitionem, qua 
credendnm ab omnibus Christi fidelibus est, sanctam 
Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in uni- 
versum orbem tenere primalum, et ipsum Pontificem (1) S. Leo M. Serm. III. (al. II.) cap. 3. 

(2) S. Iren. Adv. haer. I. III. c. 3. et Gonc. Aqailei 
a. 381. inter epp. S. Ambros. ep. XL 

14* Digitized by VjOOQIC 212 

Romanum suocessorem esse beati Petri principis 
Aposlolorum, et verum Chrisli Vicarium» toUusque 
Ecdesiae caput, et omnium Ghristianorum palrem 
ao doctorem existere ; et ipsi in beato Petro pascen- 
di| regendi ac gubernandi uniyersalem Ecclesiam a 
Domino noslro lesu Christo plenam potestatem tra- 
ditam esse ; quemadmodum etiam in gestis oecume 
nicorum Conciliorum et in sacris canonibus conti- 
netur. 

Docemus proinde et declaramus) Ecclesiam Ro- 
manam disponente Domino super omnes aiias or* 
dinariae potestatis obtinere principatum, et hftnc 
Romani PontiOcis iurisdictionis potestatem i quae 
vere episcopalis est, immediatam esse : erga quam 
cuiuscumque ritus et dignitatis pastores atque fide* 
les , tam seorsum singuli quam simul omnes oflScio 
hierarchicae subordinationis» veraeque obedientiae 
obstringuntur» non solum in rebus, quae ad fidem 
et mores» sed etiam in iis, quae ad disciplinam et 
regimen Ecclesiae per tdtum orbem diffusae perti- 
nent; iia ut custodita cum Romano Poniifioe tam 
communionisy quam eiusdem fidei professionis unit- 
tate, Ecclesia Cbristi sit unus grex sub uno suhh 
mo pastore. Haec est catholicae veritatis doctrina^ 
a qua deviare salva fide atque salute nemo potest. 

Tantum autem abesti ut haec Sununi Pontificis 
potestas olBciat ordinariae ac immediatae illi epi- 
scopalis iurisdictionis potestati, qua Episcopi, qui 
posili a Spiritu Sancto in Apostolorum locum suc- 
cesserunty tamquam veri paslores assignatos sibi 
greges, singuli singulos^ pascunt et regunt, ut ea- 
dem a supremo et universali Pastore asseratur^ ro* Digitized by VjOOQIC 213 
borelur ac viQdieelur , secundum illud sancli Gre- 
gorii Magni: Meos bonor est honor universalis Ec« 
clesiae. Meus honor esl fralrum meorum solidus vi* 
gor., Tum ego vere honoratus sum, cum singulis 
quibusque hoaor debitus non negatur (1). 

Porro ex suprema iila Romani Pontificis pole- 
slate gobernandi universam Ecclesiam lus eidem 
esse consequitur, in huius sui muneris exercilio li-- 
bere communicandi cum pastoribus el gregibus lo- 
tius Eeclesiae, ut iidism; ab ipso in via salutis do« 
ceri ac r^gi possint. Qoare damnamus ac reproba- 
mus illorum seotentias, qui hanc supremi capitia> 
cum pastoribns et gregibus communicationem licite 
impediri posse cUcQnt^ aut ean^em reddunt saecu- 
lari polestati obaoxiam, ila ut contendantt quae ab . 
Aposlolica Sedc vel eius auctoritate ad regimen 
Ecclesiae constituuntur, vim ae valorem non ha- 
bere, nisi potestatis saecularis placito confirmentur. 

El quoniam divino ApostoKci primatus iure Ro- 
manus Pontifex uuiversae (Ecclesiae praeestt doce- 
mas etiam el declaramus, eum esse iudioem supre- 
mum fidelium (2), et in omnibus cauais ad exa-- 
men ecelesiastieum spectanclibus ad ipsius posse iu- 
diciom recurri (3) ; Sedis vero Apostolicae» cuius 
anclorilate maior non est» iudicium a nemine fore 
retractandumy neque cuipiam de eius licere iudi* 
car^ iudicio ' (4). Quare a recto veritalis tramite 
aberranty qui aflBrmant, Itcere ab iudiciis Romano^ 

(1) Ep. ad Eulog. Alexandrin. 1. YIIL ep. XXX. 

(2) Pii PP.VLBreve, Super soliditate. d.28.Nov. 1786. 

(3) Goncil. Oecom. Lugdon. IL 

(4) Ep. Nicolal L ad Miebaelem Imperatorero. Digitized by VjOOQIC 214 

ruiii P<Ni4ificuiQ ad oeeiHaenicun Goneilivfii tain* 
quadi id aitctoriiatem RomaDo Poatifice sttf^rio» 
rem apptilare. 

Si qttis itaqtte diwrii) Romaaum PMtillcem 
babere tatttumiMdo offieittm iiispectioiiii vel diie- 
ciioiufaSt ttOtt atttem ptenam et attpremam potesta-* 
tem iarisdictiottis in aniveraaiti Eccleaiain» oon ao* 
Itttn in rebtts, qttae ad fidem et aioi>ft8| aed etiam 
ia iiSf quae ad discipUnam et tbgimbn Eeeiesiae 
per tottun orbem diffuBae pertinent ; aut enm iMe* 
berc tantam potiores parte8> non vero totam ple^ 
nitudinem haius supremae poteatatis; aut hanc eitta 
pote8tatem ton esae ordinariam et immediatam si* 
ve in omnM ac sittgalas eccleams^ sive in omnes 
el singirios pastores et fidfelesv aaalhema ait. 

CAPUT !¥• 

IMI aavANi pwnricis iHPALiimi aicnfEaio. 

Ipso autem Apostolico primatu» quem RiNHaan 
Poiitife&9 tamquam Pelri principis Apostolorttm sttc- 
ceSBor in tt«iversam Ecclesiam olrtinett sttpremam 
qttoque magisterii poteBlatem cDmprefaendi» haec 
Sancta Sedes semper «enuit^ perpetaus Ecdesfia 
ustts comprobat^ ipsaque oecumenica Gonciliat ea 
impmii6, ia qnibus Oriens «am Oocidente ia fidei 
charitatisque unionem conyeniebat, dedaratervnt» 
Patres enim Goncilii Constautinopolitani quarti ma- 
iorum vestigiis intniefentesy hanc st)lemnem edide- 
runt professionem : Prima salus esty rectae fidei r^ 
gulam ouaiodire. Et fuia non potest Domini nostri Digitized by VjOOQIC 215 
lesu Christi praeterniiui sententia dieentis : Tu es 
Petrus, et super bane petram aedifieabo Eeelesiam 
meam, haec» quae dicta sunt, rerum probantur ef*' 
feetibus, quia in Sede Apostolica immaculata est 
semper catholica reservata religio, et sancta cele^ 
brata doclrina. Ab huius ergo fide et doctrina se-^ 
parari mininie cupientest speramus^ ut in una com« 
munione » quam Sedes Aposlolica praedicat » esse 
mereamur, in qua est integra et vera Christianae 
religionis soliditas (1). Approbante vero Lugdu- 
nensi Concilio secundo» Graeci professi sunt ; San- 
ctam Romanam Ecclesiam summum et plenum^ pffi- 
matum et principalum super universam Ecclesiam 
catholicam obtinere» quem se ab ipso Domino in 
beato Petro Apostoiorum principe sive vertice, eu* 
ius Romanus Pontifex est successor» cum potesla-* 
tis pleniludine recepisse veraciter et humiliter re*^ 
cognoscit; et sicut prae caeteris tenetur fidci ve* 
ritatem defendere» sic et, si quae de fide subortae 
fuerinl quaestiones, suo debent iudicio definiri. Flo- 
rentinum denique Conciliura definivit : Pontificenf 
Romanum, verum Christi Vicarium^ totiusque Eo- 
clesiae capnt et omnium Christianorum patrem ae 
doclorem existere : et ipsi in Beato Petro pascen-' 
diy regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam 
a Domino nostro lesu Christo plenam potestatem 
Iraditam esse. 

Huic pastorali muneri ut satisfacerent, Praede* (1) Ex formala S. Hormisdae Papae, proat ab Hadria- 
no II. Patribus Goncilii Oecumenici VIII. , Gonstantinopo- 
litani lY., proposita et ab iisdem ^nbscripta est» Digitized by VjOOQIC 216 

eessores Nosiri indefesfiam semper operam dederunt, 
ut salutaris Cbristi dootrina apud omnes terrao popa- 
los propagaretur, pariqoe eura vigilarunt» ut» ubi re- 
oepta etsetf sincera et pnra conservaretur. Quocir- 
ca totius orbis Antistites nunc singuli» nunc in Sy- 
nodis eOQgregatit longam ecclesiamm consuetndtnem 
et afitiquae regulae formam sequentes, ea praeser- 
tim pericula» quae in negotiis fidei emergebant, ad 
bano Sedem Apostolieam retuleruntj ut ibi potissi-- 
mum resarcirentur damna fldei^ ubi fides non po- 
teat seniire defectum (1). Romani autem Pontifi- 
€08» prout temporum et rerara conditio suadebat, 
aunc eouvocatis oecumenicis Conciliis aut explorata 
Ecclesiae per orbcm dispersae sententiat nunc per 
Syaodos parliculares> nunc aliis, quae divina aup- 
peditabat providentiat adhibitis auxiiiis, ea tencnda 
definiveruntf quae sacris Scripturis et apostolicis 
Traditioaibus consentanea Deo adiutdre cognoverant. 
Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus 
promissus est» ut eo revelante novam doctrinain pa-* 
tdaoerent» sed ut eo assistente traditam per Apo- 
stolos revelationem aeu fidei depositum aancte cu- 
tlodirent et fideliier exponerent. Quorum quidem 
apostoiicam dootrinam oranes venerabiles Patres am*- 
|dexi et Sancti Doctores orthodoxi venerati atque 
secuti sunt; plenissime scientes» hanc sancti Petri 
Sedem ab omni semper errore iiiibatam permanerey 
secuAdum Domini Salvatoris nostri divinam pollici- 
tationem discipuiorum suorum principi factam : Ego (1) GC &. JBem* £pistt.GXG. Digitized by VjOOQIC 817 

rosavi pro te, ut non defieiat ides tua» et tu «lir 
qaaodo coayerras coQfirma fratres tuos* 

Hoc igitur Teritatis et fidei numquam deficien- 
ti8 charisma Petro eiusque in hac Cathedra auo* 
cessoribus divinitus collatupi est, ut excelso suo 
munere in omnium sakitem fungerentur, ut aniver- 
sus Cbristi e^rex per eos ab erroris veneaosa esca 
av^r^us, coelestis doptriiiae pabulo autriretury ut 
sublata schismatis occasione Ecelesia tota una con^*' 
servaretur, atque suo lundamento innixa firma ad^ 
versus inferi portas consisteret. 

Atvero oum hac ipsa aetatet qua saltttifiera Apo- 
stotiei mu«6ris effleaeja vel maxime requiritur, noa 
pauei inveniantur, ^i ilUus Auetoritati obtrectant; 
necessarinm omnino e$se ee9«exmi$> praerpgalivaou 
quam unigenitus Dei Fiiius cum summo pastorali 
officio coniungere dignatus est, solemniler asserere. 

Itaque Nos traditioni a fidei Christianae exordio 
perceptae fideliter inhaerendo , ad Dei Salvatoris 
nostri gloriam, religionis Catholieae exallationem et 
Christianorum populorum salutemt sacro approban- 
te Concilio» docemus et divinilus revelatum dogma 
esse definimus : Romanum Pontificem» cum ex Ca- 
thedra loquitur, id esi» optm omnium Christianorum 
Pastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema 
sua ApostoH^ auctorivH^ doctrinam de fide vel 
moribu^ ab univer^a Ecdtsia tenendam definit, per 
assistentiam divioam^ ipsji in beato Petro promis- 
sam, ea infallibilitate poUere, qua divinus Redem- 
ptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fi- 
de^vel moribus instruclam esse voluit ; ideoque eius- Digitized by VjOOQIC 218 

modi Romani Pontificis definitiones ex sese» non 
autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse. 

Si quis autem huic Nostrae definitioni contra- 
dicere, quod Deus avertat» praesumpserit; anathe- 
ma sit. 

Datum Romae in publica Sessione in Vaticana 
Basilica solemniler celebratat anno Incarnationis Do- 
minicae millesimo octingentesimo septuagesimo^ die 
decima octava luiii. 

Ponttficatus Nostri anno vigesimo quinto. 

Recitata Constitutione ex ambanej latisque a 
singtUis Patrihm suffragiis^ Summus Pontifex as- 
surgens Decreta et Canonesj qui in hac Constitur^ 
tione continenturj solemniter confirmavit his verbis : 

« Decreta et CanoneS; qui in Constitutione 
modo lect^ continentur, placuerunt omnibus 
Patribus, duobus exceptis, Nosque, sacro ap- 
probante Concilio, illa et illos ita, ut lecta 
sunt, definimus et Apostolica auctoritate con- 
firmamus. » 

Ita est. 

lOSEPHUS 

Episcopus S. Hippolyti 
Secretarius Concilii Vaticani. Digitized by VjOOQIC 219 
LirreRAE APOSTOLICAE 

DE NOVA CIRCVMSCRIPTIONE TRIVH VICARIATVVM 
IN EIRNANICA REGION^ PIVS PP. IX. AD mVRAM RBt MEMOHIAM ^QOd Cntheliej noiiiiAiR bonttm poMnl&re videba^ 
lar^ «t Vietrintift At^nsi^ et PegneMis, ^ «Mi{di8^ 
siniQm M)rrSloritim Birmatiieiim, ibique flnitiinaB vt^ 
giones eomplectitnr, in plures YieariatUE dividere* 
tnr, qoo faciliiis Hlis gentibud magna ex parte Idob^- 
latriae tenebris adhuc obcaecatia Evanseiit lux ef* 
Mgerety id per Apostolicas Litteras, bac eadem for^ 
ma die XXVII Novembris Anni MDCCCLXVI dMid» 
praeslitfmns, et memoratum terrilorium tres kk par- 
tes cKvisimus» eertis uniouique parti Umiiibus adai^ 
gnati^. Ai enim [cum nova doeumenta et raftioaea 
illiid post tempus ab Evangelicis Praeeonibns , ^ai 
iis in reglonibus moranturi in medinm adduciae fo^ 
riflt, ut alia inium descriptiOy quae magis in rem 
foret» a Nobis decerneretur> Nos» quibus Ecclesiae Digitized by VjOOQIC 220 

universae eara est demaiid&tay de iHorom fidelium 
bono sollicili, iterum rem delulimus ad Venerabiles 
Fratres Nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardi- 
nales negotiis Propagandae Fidei praepositos, omni- 
busque rei momcntis sedulo perpensis , de eorum 
consiiiOf baec , quae infra scripta sunl , statuenda 
censuimus. Primum quidem dictas Nostras Litteras, 
in forma Brevis 9 quas die XXYII Novembris An- 
ni MDCCCLXVI dedimus, teiiore praesentium Apo- 
stolica Nostra auctoritate abrogamus, nuUiusque mo- 
menti , et irritas declaramus. Deinde Birmanicam 
regionem tres in parlesi seu Vicariatus dividimus, 
Vicariatum nempe Birmaniae septentrionalis , Bir- 
maniae meridionaiis , et Birmaniae orientalis. Tan- 
dem unumquemquc horum Vicariatuum iis^ qui se- 
quunlur, tcrminis volumus circumscriptum. Vicaria- 
tui seplentrionaliy qui Birmaniani proprie dictam 
complectitur , illam territorii partem adsignamus ^ 
quae a septentrione Sinensi provincia Yun-nan nuo-- 
cupata, ab oriente eadem provincia et flumine Sa- 
luaen clauditur; ad mcridiem fioibus possessionum 
Aaglicarum) et territorii independehtis Karian tri- 
buum dontijQietur ; ad occidentem d^nique monlibus 
Yehomadoogy a<t limitibus Imperii Birmaaici per re- 
giones Tipperah independentis, Mounipourii» ct As- 
sam teifminatur. Vicarialui Meridionali pariter illam 
tribuimus quae Anglorum dominationi subest» et ad 
boream iimites usque Birmanici Imperii atlingit; ad 
ortum montes qui possessiones Anglicas a Karianis 
tribubus et Siamensi regno separant» per territoria 
PnegUy Marraban, et Tenasserim usque ad Isthmumt 
quo Malacae peninsula iimgttur eoutinentl. Ad au- Digitized by VjOOQIC 221 

stnim vero claudimr sinu Bengalico et Martabanico» 
additis Insolis Andamant nuncupatis; tandem ad oo-» 
casum montibus Yebomadong continetur. Porro Ter« 
ritorium rcgni Arakan , quod memoratis montibos 
Yeboitiadong et Bengalico sinu circomseribitur » 
adiungimus Yicariatui Bengalae Orientali^. Denique 
Yicariatui Orientaii eum terrae tractum relinquimns^ 
qui ad orientem a flumine Saivaen pervenit usque 
ad flamen Me-^Kong» atque a septentrione Sinensi 
provincia Yun*nan; ab oriente flumine Me-Kong; 
a meridie finibus Regni Xien-mar, circa vigesimum 
latitudinis Septentrionalis gradum, terminisque tri- 
buum Karianarum, quae in hoc Yicariatu continen- 
tur j tandem ad occidentem iisdem finibus et Sa- 
luaen flumine clauditur. Huic vero Missioni Urbem 
Jon-ghoo in Peguensi territorio tamquam refugii lo- 
cum relinquimus. Haec staluimus, mandamus, edici- 
mus decernentes praesentes Nostras Littcras firmas^ 
validas et efficaces existere et fore, suosque plena- 
rios* et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis 
ad quos spectat et pro tempore quandocumque spe- 
ctabit in omnibus et per omnia plenissime suffra* 
gari; sicque in praemissis per quoscumque iudices 
Ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apo- 
stolici Auditores iudicari et definiri debere ac irri- 
tum et inane si secus super his a quoquam quavis 
auctoritate scienter vel iguoranler contigerit atten* 
tari. Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra et 
Cancellariae Apostolicae Regula de iure quaesito non 
toUendo» aliisque Apostolicis, ac in Universalibus ^ 
Provincialibusque ^ et Synodalibus Concilits editis 
generalibus vel specialibus Gonstitutionibus et Ordi^ Digitized by VjOOQIC 222 

natioaibus, nec non memorati territorii Birmanici 
etiam iuramentOy confirmatione Apostolica, vel quavis 
firmitate alia roboratis Statutis et consuetudinibusy 
ceterisque contrariis quibuscumque. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub An- 
nulo Piscatoris die XIX lulii MDCCGLXX. Pontifi- 
catus Nostri Anno XXV. 

N. Gabd. Paracciani Glarelli Digitized by VjOOQIC 223 
LITTERAE APOSTOLICAE 

QVIBVS MISSIO BENGALAE 0RIENTALI3 m PRAEFEGTVRAM 
APOSTOLICAM ERIGITVR PIVS PP. IX. AD FVTVRAM RBI MEMORIAM. E % debito Pastoralis officii Humilitati Nostrae di- 
viaitus commendati ad eas praesertim Dominici gre- 
gis partes curas cogitationesque Nostras intendimus^ 
quae longis terrarum marisque tractibus seiungun«- 
tur. Ilaque si forte obtigerit, ut novas Dioeceses Yi- 
cariatusve, aut Praefecturas, in tam dissiiis regio- 
nibus erigendo Christiani nominis incolumitati ac 
bono satius uberiusque prospiei intelligamusy id actu- 
tum praestare de Apostolica Noslra auctoritate so- 
lemus. Cum itaque nuper expositum Nobis fuerit 
catholicae rei admodum profuturum si Missio Ben* 
galae Orientalis, quae hactenus a Calcuttensi Vica- 
riatu dependebaty in Praefecturam Apostolicam in- 
dependentem a praedicto Yicariatu erigeretur, Nos 
de ea re mature egimus cum Yenerabilibus Fratri** 
bus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus Digitized by VjOOQIC 224 

negotiis propagandae fidei praepositis ; omnibusque 
rationum momentis sedulo perpensis, ad propositam 
erectionem deveniendum censuimus. Quae cum ila 
sinl, ut spirituali Christifidelium bono, qui illa in- 
colunt loca, uberius consultum sit, Missionem Ben- 
galae Orientalis a Calcuttensi Yicariatu separamus» 
eamque in Praefecturam Apostolicam, ab illo Vica- 
riatu independentem, hisce Lilteris, auctoritate No- 
stra Apostolica erigimus et constituimus. PorroMis- 
sionem Bengalae Centralis Ita definimus, ut Provin- 
cias civiles quae sequuntur compleclatur ; nimirum 
Nuddyaj Raishayj Bogra, Maldaj Moorshedabad et 
partem Sunderbunds, quae pervenit usque ad limi- 
tes meridionales et occidentales territorii Goordanyaf 
lonnuyur j Nuka j Konkumugur , et Booreedunga. 
Praeterea ad septentrionem et ad orientem Provin* 
oias adlicimud Dinataporey Rungpwef Coo^eharf 
Boutanj Assam^ et Furredpore , in quas hactenus 
Evangelii Praecooes haud se contulerunt. Haec vo- 
lumus^ statuimus, edicimus^ decernentes praesentes 
Noslras Litteras firmas , validas et elBcaces fore , 
soosque plenarios et integros effectus sortiri et obti- 
nere» ac illis ad quos spectat et pro tempore quo- 
modolibet spectabit in omnibus et per omnia ple^ 
nissime suffragari; sicque in praemissis per quos- 
ctlmque iudices ordinarios et delegatos, etiam cau- 
sarum Sacri Palatii Apostolici Auditores iudicari et 
definiri debere, ac irritum et inane si secus soper 
his a quoquam quavis auctoritate scienter ver igncH 
ranter contigerit altentari. Non obstantibus, quate^ 
nu8 opus sit, Nofltra^ et Cancelltriae Apostoliea^ re* 
gula de iure quaesito non toUendOy aliisque Aposto- Digitized by VjOOQIC 925 

licis» ac JM\tf$$iitbfxs, Provinoialibusque et SyDo- 
dalibus Conciliis edilis generalibus yel specialibus 
Constilutionibus, nec non dictae Missionis etiam iu- 
ramento, conflrmatione Apostolica^ vel quavis firmi- 
tate alia roboratis slatutis el consuetudinibns» cete- 
risque contrariis quibuscumque. 

Datum Romae apud Sanclum Petrum sub An- 
nulo Piscatoris die XIX lulii MDCCCtXX. Pontifi- 
catus Nostri Anno XXV. 

N. Card* PiEicciAifi Clarelli 15 Digitized by VjOOQIC 228 

OrdiaatioQibus, nec Bon spedali tc individtta iMflf*- 
Uon€f digDis in oontrarium facientibsstqpiibnsdumque. 
Datnm Bomae apud Sanctnm PetruMt sab An*- 
imlo Piscatoris die XXII lulii MDCCX^LXX. Ptintn 
floatus Nostri Anno XXV.. 

N. CaI». PAltA0GIANl4]Sl,ARflLLI Digitized by VjOOQIC m 

LnTERAE APOSTOUCAE 

QVIBVS AGCVRATE CONSTITVVNTVR 
LIMITES VICARIATVS APOSTOLiei S1ASIENS18 PIVS PP. IX. AD FVTVRAM REi MEMORIAM. E eclesiae universae divioitus Nobis commissa cara 
po$tulal ut ea praestare oiatureaius, quae catholico 
nonaini bene, prospere) atque feliciler eveniant. It^ 
que y\x dum relatum esl Nebis haud exiguo religio-» 
nis emolumento fore si limites Vicariatus Apostoliei 
Siamensis, habito respectu ad finitimos Vicariatus 
Cambodiae» Birmaniae Orientalis, Birmaniae Meridio* 
nalis» ae Peninsulae Malacae accuratius constitue* 
rentar, statim ea de re egimus cum VenerdrflibHs 
Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae €ar^ 
dinaiibus negotiis Propagandae fidei praepositis, ac 
singolis universisque rei momentid sedulo perpensis, 
de eorumdem Venerabilium Fratrum consilio haec, 
qnae infra scripia sunt, Apostolica Nosljra auctor}- 
tate decrevimus. Vleariatus Apostolici Siameasis lir 
miles a septemtrione dausoa volumus finibus Me«- 
ridionalibus Missionis Birmaniae Orientalis per vige- 
sinuim gradom latitadinisBorealis. Ab oriente flumine Digitized by VjOOQIC hactenus est vocilalus, Yicariatus orae Beuini debeat 
in posterum nuncupari. Decernenles praesentes No- 
stras Litteras firmasy validas et effieaees existere 
et fore, suosque plenarios et integros effectus sorliri 
et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro tempore 
quandocumque spectabit plenissime sufTragari; sicque 
in praemissis per quoscumque ludices ordinarios et 
delegatosy etiam causarum Palatii Apostolici Audi- 
tores iudicari et definiri debere» irritumque et inane 
si secus super his a qooquam quavis auctoritate 
scienler vel ignoranter contigerit atlentari. Non ob- 
stantibusi quatenus opus sit, Nostra et Cancellariae 
Apostolicae regula de iure quaesilo non tollendo , 
Benedicti XIV. Praedecessoris Nostri rec. mem. super 
divisione maleriamm, aliisque Apostolicis ac in uni* 
versalibus provincialibusque et synodalibus Conciliis 
editis generalibus vel speoialibus Constitutiooibus 
et Ordinalionibusi nec non dicti Vicariatus etiam 
iurameatOf confirmalione Aposiolica» vel quavis fir^ 
mitate alia roboratis Statutis et eonsuetudiQibua» 
ceterisque contrariis quibuscumque. 

Datum Romae apud Saactum Petrum sab An- 
nulo Piscatoris die XXIV. Augusti MDGCGLXX. 
Ponfifleatus Nostri Aiino Vigesimoquinto* 

N. CiRo. PARicouifi Clarhu Digitized by VjOOQIC 233 
LITTERAE APOSTOLICAE 

QVIBVS VICARIATVS APOSTOLIGVS SINENSIS 

PROVINGIAE DE UVPE IN TRES DISTINGTOS VIGARIATVS 

DIVIDITVR PIVS PP. IX- AD PVTVRAM REI MfilfORIAM ^uae Chrislianae rei proeQratioai potius feliciusque 
expediendae maniaie facere inteHexeriinus , ea pro 
soprCTii Apostolatos munere, quod fungimur, prae- 
stare matoramuSf Nostta auctoritale idcirco inter- 
posita. Itaqoe simul ac Venerabilis Frater Eusta- 
ehios Zanoli Episcopu^ Eleuteropolitanus, ae Vica- 
rios Apostolicus Sinensis Proyinciae de Hupe Ni^is 
exposuit, magno catholicae fidei emolumento fore, si 
lerritorium soi Vicariatus in tres partes dividatur^ 
singulae vero in distinctas missiones erigantur; in 
Vieariatom nempe orientalem, occiduo-septemtriona- 
lesBf et occidao^meridioaalem, Nos rem egimus cum 
Venerabilibos Fratribus Nostris S. R. E. Cardim- 
liliiis negotiis fldei Propagandae praepositis; omni-» 
bMqoe rationum nftomentis attente perpensis» de eo- Digitized by VjOOQIC 836 

LITTERAE APOSTOLICAE 

QTIBVS IN INSVLA TERRAE NOVAB DVAE NOVAE PRAEPECTVRAE 
APOSTOLICAB ERIGVNTVR PIVS PP. IX. AD PERPETVAM REI MEMORIAM wuae Caiholieae rei fausle feliciterque proeuran- 
dae maxime faeere iatelligimus » ea » ex supremi 
Apostolatus muaere quod fungimnr mature prae- 
stamus. Itaque simul ac relatum est^ catholico no- 
mini summopere expedire, si in Insula Terrae No- 
vae duarum dioeeesium Sancti loannis nimirum et 
Portus Gratiae , aliquatenus limites immutarentur , 
et duae novae erigerentur Praefecturae » Nos eum 
Yenerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinali- 
bus negotiis Propagandae Fidei praepositis rem coni- 
monicavimuSf singulisque rationum momentis at- 
iente perpensis, quae infra seripta sunt censuimus 
decernenda. Quare memoratorum Venerabilium Fra- 
trum consilio , auctoritate Nostra Apostolica hisce 
Litteris in Insula Terrae Novae duas novas Prae- 
fecturas erigimus et constituimus^ quarum aiteri a Digitized by VjOOQIC 237 

Sancto Georgioy alleri a Piacentia nomen facimus. 
Parya. utraqae Praefectura his, qui ^equuntur^ l«r^ 
miais definiatur. Praefeetura Sanoti Georgii incipiat 
a sitiu La Poil eielusiyey lisque ad sinum Sanctae 
Genove&e ita partd decidentali, eidemqae aditeriba* 
tur ea. pars dioeceais Portua Gratiae> quae a memo- 
rato siina Saaitae OeooTefae ad ainum insular^rm pro- 
teaditur. Praefectura vero Piaoentiae nancupata a 
parte occidentali sinus eiusdem noflMiis ^ ad sintim 
La Poil iii^ltt&ive exteudattir. Quod yero speetat ad 
terminos Djoeoesiiim San^i loalqiis et Portua Gnktiae 
eos ita QOOijMMlautf ao ooiisbitirimus, ut duo Paroe- 
ciae vulgo dictae Brigus , et Harbour-Main Dioe- 
cesi Porlud Graliae. accedant, atque termini poste- 
rioris Paroeciae ex bac parte utriusque dioecesis li« 
mites definiant. Yolumus denique ut quousque^ per 
Nos atque hanc Sanctam Sedem Apostolicam haud 
aliter proyisum fuerit, Praefectura Placentiae» quae 
nominatur » Antistiti Sancti loannis in administra* 
tionem detur. Haec statuimus, mandamus, edicimus 
decernentes praesentes Nostras Litteras firmas, ya- 
lidas et efficaces existere et fore, suosque plenarios 
et integros effectus sortiri, el obtinere, ac illis ad 
quos spectat et pro tempore quandocumque specta- 
bit plenissime suffragari; sicque in praemissis per 
quoscumque ludices ordinarios et delegatos, etiam 
causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari et de- 
finiri debere» irritumque et inane si secus super his 
a quoquam quayis auctoritate scienter yel ignoranler 
contigerit attentari. Non obstantibus» quatenus opus 
sit f Nostra et Caucellariae Apostolicae regula de 
iure quaesito non toUendo^ Benedicti XIV» Praede* Digitized by VjOOQIC m 

lariam expeditae, ea de re expediri mandaTimus. At 
enim cum Venerabilis Frater Nicolaus Adames Epi- 
scopus Alicarnassensis, et Yicarius Apostolicus in me- 
morato Ducatu, enixe postulaverit , ut oova Luxem- 
burgensis Ecclesia^ non secus ac Yicarialus antea 
existens ceteraeque Episcopales Ecclesiae in HoUan- 
dia erectae sub directione et dependentia manerent 
Congregationis Yenerabilium Fratrum Nostrorum S. 
R. E. Gardinalium Fidei Propagandae negotiis prae- 
positorum, Nos ad nm iterum aiiimum appulimus, 
atque altente consideratis omnibus rationum momen- 
tis quae ab Alicarnassensi Episcopo adductae sunt, 
molu proprioy certa scientia» deque Apostolicae po* 
testatis Nostrae plenitudiAc, haec, quae infrascripta 
sunt^ decrevimus. 

I. Vicariatum Apostolicum Luxemburgensem us-* 
que adhuc extantem omnino suppressum atque ex-* 
tioctum declaramus. 

IL Gvitaiem LuxeittburgQnsem in Ikfagno eius<- 
dem nomiais Ducaiu ad Episcopalis civitatis titulam» 
hofiorem et priviieciuni, siouti oeterae.Epiaeopalea 
Gvitates in I^Uandia» evehimuS) ^mque pro uno 
eiusdem . nomiais ordinario Pastore reeideBtitm sta* 
tuamas, adsignamus. 

lU. Ecclesiam» quae iaibi prae^tal, sub titttlo 
B. Yirgiias Mariae GoBsolatricis Afflictorum, quae satis 
apta^ ^ecora et opportuna dignoscilor» reteata aui 
pri3ci nomiois invoeationei nec aon pat oacialitate » 
quam habet, ad Episeopalem Ecclesiam efferimus» 
cum onmibqs hoaoribuai iwihus» privilegiisy qnihua 
ex iure commuia (Oejteme fipiscopatea Eedesiae iii 
HoUandia auperriaie erecitaa utaiituF fniwtur. Digitized by VjOOQIC IV. iQibi igiuir Cathedra eonstitualQr et Sedes 
Episcopalis pro UQO adscisoeQdo ordiaario Episcopo 
Luxeoibtirgensi» cum omnibus item bonoribus^ iuri- 
bus^ ac privilegiis» quibus ex comQiuQi iure et legiti* 
ma consuetudine in Hollandiae Regno ceteri novissi**- 
mi Episcopi potiuntur. 

V. Delegato ApostoUeo haec ad exequenda 
infra designaQdo eonunittimus» ut Gapitulum Can<H 
nicorum» eeterorunuiQe qoi Eoelesiae Catbedralis 
servitio debent esse maneipati erigat^ instituat, iuxta 
normam S. Concilii Tridentini^ ApostoUearum Con- 
stitutionum» nec non aliarum in Hollandia Catfae^ 
dralium novissime erectarum. 

Yl. Idem Delegatus tum Cathedralis Ecclesiae 
servitiumt tum insignia huiusmodi Luxembnrgensis 
Capituli Cathedralis» tum alia omnia quae necessa** 
ria sunt ad hanc rem rite iuxta sacros canones con-» 
ficiendam» ad normam etiam aliarum in Hollaadia 
mox erectarum Cathedralium constiluatt decemau 

YIL Cum vero in Civitate Luxemburgensi iam 
extet Clericorum Seminarium^ idcirco Delegatus Apo- 
stolicus omnia similiter statuat, declaret, quae ad 
Episcopale Seminariom constituendQm necessaria di- 
gnoscuntur» iuxta sacrorum Conciliorum^ praesertim 
Tridentinif et Apostolicarum ConstitotioQom san* 
ctiones. 

YIII. Nova haec sic ereeta atque constituta 
Episeopalis Sedes Luxemburgensis iisdem omiuno 
dioecesanb Umitibus contineatur, quibus antea sub 
Apostdico mox suppresso Yicariato sepiebatur ; re^ 
senrata tamen Nobis et Sanctae huic Sedi Aposto-' 16 Digitized by VjOOQIC 242 

licae facultate, alteram quaiidoeainque inslituendi 
totius Dioeeesis circumscriptionem* 

IX. Porro volnmus mandamus» praecipimus, ut 
Luxemburgensis Episcopatus Sanctae huic Sedi Apo- 
stolicae sit immediate subiectus, ita tamen ut sub 
dependentia Congregationis Yenerabilium Fratrum 
Noslrorum S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandae 
Fidei praepositornm manere pergat. 

X. Tandem Apostolicum ad haec munia exe- 
quenda delegatum staluimus deputamus dilectum fi- 
lium Angelum Biancbi Nostrum et Sanctae huius 
Sedis apud HoUandiae Aulam Internuntium, eique 
idcirco omnes et singulas facultates necessarias, et 
opportunas tribuimus ac imperlimus, facta eidem 
venia alteram personam in ecclesiastica tamen di* 
gnitate constitutam subdelegandi. Ipse vero, ac sub- 
delegata persona teneantur post tres menses ab exe- 
quutione confecta» omnia acta» quae in id lata fuerint» 
ad memoratam Yenerabilium Fratrum Congregatio- 
nem negotiis Propagandae Fidei praepositam trans- 
miltere^ adiecta Cbarta topographica huius novae 
sic erectae Dioeceseos Luxemburgensis. 

Haec volumus» statuimus» edicimus decementes 
praesentes Nostras Litteras firmas validas et eflicaces 
existere et fore, suosque plenarios et integros effectus 
sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro 
tempore quandocumque spectabit plenissime suffra- 
gari; sicque in praemissis per quoscumque iudices 
ordinarios et delegatos^ etiam Causarum Palatii Apo- 
stolici Auditores iudicari et definiri debere, irritum** 
que et inaoe si secus super his a quoquam quavis 
anctoritate scienter vel ignoranter conligeril attentari. Digitized by VjOOQIC Sll3 

Non obstantibAs qaatenus opas sit Nostra, et 
Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non 
tollendo» Benedicti XIV Praedecesaoris Nostri rec. 
mem. super divisione maleriarum, aliisque Apostolicis 
ac in Universalibus Provincialibusque et Synodalibus 
Conciliis edilis generalibus vel specialibus Consti- 
tutionibus et Ordinationibus, nec non dicti Vicaria- 
tus Luxemburgensi{( etiamjuramehlo, confirmatione 
Apostolica, vel quavis firmltaie alia roboratis statu- 
iis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibus- 
comque. Item volumus ut praesentium Litterarum 
transumptis sive exemplis etiam impressis, manu 
alicuius Notarii publici 8ubscriptis> et sigillo personae 
in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem 
prorsus fides adhibealur, quae adhiberetur ipsis prae- 
sentibus, si forent exhibilae vel ostensae. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo 
Piscatoris die XXVlI Septembris MtidCCLXX! Pon- 
tificatus Nostri Anno Vigesimoquinto. 

N. Card. Paragcuni Clarelu 16^ Digitized by VjOOQIC m 

. ' EWSTOLA 

. 'I ^DOHRES ii K; fiV OAMiliALEa SIFIftlLLAtlH DATA. PFVS PP. IX. jL/iiect'e Fili ^oster» saluteita et ApostoUcam Bene* 
dictionenli. Dominus Noster lesq^ Christu^ qui humi- 
liat et sublevaty mortificat et yivificat (1), flagellat 
et salvat (2), permisit nuper ut l^aec romana nrbs 
Supremi Pontificatuj& Sede^ in hostiles manus iiici- 
deret, un^ ciim reliqua i^a parta ectdesiasticae di- 
tionis/quam inimici ipsi aliquandiu ab usorpatione 
immunem relinquendam censuerunt. Paternae Nos 
caritatis afiTectu addueti erga dilectos Filios Nostros 
S. i^. H. Cardinales, ac in Ipsis coopcralores huius 
supremi Nostri Apostolatus respicientes, constituimus 
hodie in luctu ct moerore Nostro Eisdem declarare» 
uti offlcii Nostri ralio postulat, et ipsa Nos conscien- 
tiae vox urget, intimos animi Nostri sensus, queis 
palam et aperte hunc praesentem rerum statum de- 
testamur ac reprobamus. Nos enim qui iicet indigni 
et immerentes vicaria Christi Domini in terris po- 
testate fungimur, et qui Pastor sumus in universa 

(1) 1. Reg. 2. 6. 

(2) Tob. 13 2. Digitized by VjOOQIC domo IsraeU Q«ne Ubertnte illa carere reip(»a eipe* 
rimur, qaae ad regendam Ecdesiam Dei» eiusqtfe 
rationes curaudtfs omQiao Nobis uecessaria est, at* 
que hanc protestatlonem a Nobis emitteudam esse elt 
afficii Nostri debito sentimus» eam publicis eiiam 
eonaignare litteris in animo habeutes, ut QHiTerM 
catholico orbi, veluti par est^ innoleseat* Ne^. v^ro 
cum ereptam ademptamque No))is i^uiusmodi Kbet-« 
tatem testamur, iHud potest ab pdrersariis Nostrife 
reppni, huiusmodi querelam et de«laralionem tanda'* 
mento oarere: nemo enim est sanae mentis quin 
▼ideat et fatettur, quod erepta No^bis' suprema lUa 
ac libera potestate^ qna in publiei cursus U8u> profn^ 
deque in puMioo epistolarum eoramereio civilis No^ 
stri Principatus iure fruebamur, et cum fidere noa 
possimus Gubernio i|^i quod eam sibi potestatem 
arrogavit^ necessaria expeditaque via ac libera fa-« 
cultate prorsus destituamur negolia ag^di, quae lesu 
Christi Vicarius ei communis Fidelium Pater, ad queni 
iilii ex omni orbe confugiunt> omnino pertractari^ 
ac expedire debet. Quae sane observatio recenli 
etiam facto luculentius confirmatur, quod superioribus 
diebus accidit, quibus scilicet ii qui e Vaticani Nostin 
domicilii limine egrediebantnr, perquisitioni snbiecti 
foere, explOTantibus novi Gubemii militibaS) si qaae 
illi sub vestimentis occulerent. Cohtra huiusmodi 
rem reclamatum est, eique reolffinalioni erroris ob« 
tentu et excusalione responram. At quis nescial 
quam faeili negotio huiusmodi allueinationes iterari, 
ac aliae ex aliis subariri possint^ Gravissjmum prae^ 
lerea matum in h«c alma urbe institntionis publicae 
raiioni impendet : non enSmlonfe est ut in I>ycee Digitized by VjOOQIC 246 

magQO Urbis aimuus discipUnanim cursus inslaureh 
tur, atque ille locus qui mauraa licet fere mille 
ao ducentorum iuveutum frequenlia celebratus^ ha** 
otenus tranquiUitatis ac ordinis exemplo fuit» uai* 
cumque perfugium tot Ghristianis honestisque pareiH 
tibas, quo filios suos erudiendos absque hauriendae 
eorruptionis periculo mitterent» ille quidcm sive ob 
falsas erroneasque quae tradentur doctrinas» sive ob 
eorum ingenium qui ad eas tradendas eligentur, in 
eam conditiooem prolapaurus esse intelligitur, quae 
a veteri longe discrepabit. Significatum porro foit 
vigentes in urbe legest eas ipsaflf oecupata urbe> inte- 
gras inyiolatasque permansurast et tamen hisce de- 
clarationibus irritis, tabularia ipsa Paroeciarum urbis 
per vim excuUuntur et indagantur» nec obscurum est 
id fieri ad illas cognitiones petendas, qiiae tabulis 
fortasse miiitarium conscriptioDum conficiendis inser- 
viant, atque aliis finibus» qui facile perspici possunt. 
Hisce accedit quod insectationes et iniuriae ab ul- 
tionis cupiditale et partium studio profectae impu- 
nitae relinquantur^ eademque impunitas servala est 
quoad foedas et indignas contumeliast quibus fideles 
Nostrorum militum cohortes de societate ac reii- 
gione optime meritae, honestis viris dolentibus, fue- 
runt affectae. Ordinationes demum et decreta nu- 
per edita quoad. Ecclesiae boaa» quo spectent usur- 
patorum consiliay iam satis aperte deckrarunt. lam* 
yero contra haec omnia quae iam gesta sunt» ac 
ea etiam quae deteriora imminent suprema Nostra 
auctoritate protestari intendimus^ quemadmodum hi- 
sce Noslris litteris in praesentia protestanmr> queia 
Tibi) dilecte Fili Noster» ac singillc^tim unicuique e& Digitized by VjOOQIC 247 

S. E. R. CardiQalibus notam facimus peculiarium 
rerum quas breviter attigimus exposiiionem» id Nobis 
praeterea sumentes, ut alias uberiorem sermonem 
instituamus. Interea omnipolenlem Deum fervidis ac 
non intermissis precibus obsecremus» ul inimicorum 
Nostrorum mentes illuminet, quo desinant animas 
suas ecclesiasticarum censurarum laqueis in dies ma- 
gis obstringere, et terribilem Dei vivenlis ac videntis 
iram, cuius non est qui effugiat manum^ in se con- 
citare. Pro parte autem Nostra constanti animo ac 
humilitate divinam Maiestatem exoremus» Immacu* 
lata Deipara et Beatissimis Apostolis Petro ac PauUo 
deprecatoribus adhibitis» idque agamus sancta innixi 
fiducia ea quae petimus impetrandi, quoniam iuxta 
est Dominus iis qui tribulato sunt corde, ac prope 
est omnibus invocantibus eum in veritate. Tibi in- 
terim, dilecte Fili Noster, pacem et gaudium a Domino 
Nostro lesu ChrisU) adprecantes, Apostolicam Bene* 
dictionem ex intimo corde profeetam peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Pelrum die 29 Septem- 
bris S. Michaeli Archangelo sacra. an. MDCCCLXX 
Pontificatus Nostri Anno Vicesimoquinto. 

PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC LITTERAE APOSTOLICAE 

Dfi ERKGTIONE lOIfASTERII PILIALIS CONGREGATIONI 
RELVETO-BENEDICTINAE IN AMERICA SEPTENTRIONALI PIVS PP. IX. kU PERPETVAM RBI MEIORUM. Wuod Monaehis Ordinis Sancti Benedicti e Mona* 
slerio Beatae Mariae Virginis Einsidlensis apad 
Helvetos diu erat in votis, ut nempe domum aliquam 
ilialem» nti vocant^ in America Septentrionaii con- 
derent^ in qua ab Religiosis eiusdem Ordinis Soda- 
libus ad sacrum pinisterium iuvenes informarentur, 
atque unde novi Operarii mitterentur in messem 
Domini, illud) iuvante DeO| memoratis Monachis 
fauste feliciterque successit. Anno enim reparatae 
salutis MDCCCLII duo Religiosi sacerdotes, quibus 
ex animo in Domino benediximus, in Foederatos 
Americae Status ad opus hoc tam salubre ac fru- 
giferum ex Monasterio illo profecti, Vincennopolim 
in Statu Indiano pervenerunt, ibique a Venerabili 
Fratre Mauritio de S. Palais Vincennopolitano An- Digitized by VjOOQIC 9A9 

Ustite humaaissime et libentissime exeepti, Sacris 
illico Missienibus operam dare^ mi&isteriique sui 
partes summo stodio atqne indnstria variis in bUl* 
tionibus obire eoeperunt , haud multo poet in pago 
Spenar €ountyf qui nominatur, sede firmata, pos^ 
sessiooem satis amplam e coliata idcireo a fidelibos 
stipe compararunt ; dictoque Antistite annoente, eo* 
demque probante, Missionis aedes extruere aggressi 
sunt. Hae, laetantibus plaudentibusque fidelibus, qul 
loca illa incolttnt, die XXXI mensis martii aoni 
MDCGCLIV, festo seilicet Saneti Patris Legtferi 
Benedicti, solemni ritUf sub invoeatione Immaculatae 
Dei Genitricis inauguratae, quippe altera Eremos, 
titnlo ae nomine Sancti Meinradi insignitae sont. 
Grescenlibus inde paulatim ex Monasterio materno 
viribos^ transmarina Sanoti Meinradi domus in Goe^ 
nobiom crevit, ubi monastiea yita foyeri atqne 
exereeri; variae monasticae vitae occopationes in- 
elMmri» atque ad animarum curamt qoa ibidem Re- 
ligiosi Sodales distinebanturt monastica studia aece- 
dere; tum ad Ordinis Professos, iuvenesque insti* 
tuendos, tnm ad viciniae pueros erudiendos, atque 
ad pietatem virtutenique informandos. Gonlegium 
deinde excitatum est» in quo studiosis adoleseentibus 
a primis titterarum mdimentis ad scientiamm Theo* 
logioamm fastiginm ascensus patet; iamque plures 
ex eo ad Domini vineam excolendam Sacerdotes 
prodiere. His omnibos ordine expositis, dileetns filius 
Abbas Monasterii Einsidlensis nuper Nobis adiecit, 
plnres in aovo Monasterio Sacerdotes professost plu**- 
res Aeoensos atqne Gandidatos Sodales r&ptnrU sta« 
tonque temporalium remm esse eiusmodiy ut de Digitized by VjOOQIC 250 

bonesta Religiosae Familiae sustentatione neqneat 
dubilari. Quae cum ita sint, nomine etiam Mona- 
cborum, quotquot in memorato Monasterio Sancti 
Meinradi degunt supplices Nobis preces idem dile- 
ctus filius Abbas adhibuit^ quo firmitati atque in- 
cremento huius operis consulere, Apostolica* aucto- 
ritate Nostra dignaremur, aptius disposito regimine, 
quemadmodum ad aliorum Sancti Benedicti Institu- 
torum bonum praestitum est. Nos igitur qui pro 
supremi Apostolatus munere quod fiingimur, in id 
curas cogitationesque Nostras intendimus, ut Catho- 
licum nomen ultimas etiam terrae plagas pervadat» 
atque Evangelii luce coUustret, praefati dilecti filii 
Einsidlensis Abbatis obsecundandum votis existima* 
vimus. Quam ob rem omnibus, quae adducta sunt, 
cum Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Roma- 
nae Ecclesiae Cardinalibus negotiis Propagandae Fi- 
dei praepositis sedulo attenteque perpensis, de eo- 
rumdem Yenerabilium Fratrum consilio, baec, quae 
infra scripta sunt» Apostolica Nostra auctoritate de- 
crevimus. 1. Monasterium Sancti Meinradi in dioe* 
cesi Vincennopplitana exstans in Abbatiam absque 
terrilorio nullius dioecesis, vi praesentium^ erigimus. 
II. Monachi eidem addicti, vel in posterum addicendi, 
in peculiarem Ordinis Saucti Benedicti Congregatio- 
aem sub titulo Helveto-Americanae coalescere cen- 
seantur. III. Haec Congregatio praeter communem 
Sancti Benedicti regulam peculiaribus regatur con- 
stitutionibus, quae pro Gongregatione Helveto-Bene- 
dictina approbatae existunt. IV. Eadem Congregatio 
adnexa seu affiUaia habeatur diclae Congregationi 
Helveto-Benedictinae. V. Abbatis electio Capitulo sob Digitized by VjOOQIC 251 
Episcc^i, lamquam Sanctae huius Sedis Delegati, 
praesidentia demandetur; ita tamen ut eiusdem Ca« 
pituli acta ad Sanclam Sedein mitti debeant, quo 
per eamdem sequuta eleotio eonfirmetur. Vf. Abbati 
iura omuia et privilegia competant, quae penes San- 
cti Beaedicti Ordineni, Abbati$> qui territorio nuUius 
caret^ propria dignoscuntur; quaeque memoratis Coiy 
stitutionibus Helveto-Benedictiuae Congregationis de- 
finiuntur. VII. Quod pertinet ad animarum curam, 
attentis praesertim illius regionis adiunctis, praeter 
communes Ecclesiastici iuris regulas, eae etiam a 
Benedictina Familia serventur, quae pro Missionibus 
generalim traditae sunt. VIIL Tandem si in Mona- 
sticum Conlegium studiorum causa saeculares Cle- 
ricos cooptari contigerit, ius Episcopo competat su- 
per eorumdem doctrina et moribus investigandi. 
Haec Yolumus , mandamus > edicimus , decernentes 
praesentes Litteras firmas, validas et efficaces exi- 
stere ac fore» suosque plenarios et integros efiectus 
sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro 
tempore quandocumque spectabit in omnibus et per 
omnia plenissime suffragari ; sicque in praemissis per 
quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam 
causarum Palatii Nostri Apostoliei auditores iudicari 
et definiri debere, ac irritum et inane si secus super 
bis a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno- 
ranter contigerit attentari. Non obstantibus, quatenus 
opus sit, Nostra et Cancellariae Apostolicae Regula 
de iure quaesito non tollendo» Benedicli XIV. Prae- 
decessoris Nostri recol. mem. super divisione mate- 
riarum» aliisque Apostolicis Constitutionibus et Or- 
dinationibusy nec non speciali atque individua men- Digitized by VjOOQIC 262 

tione dignis in contrarium ficiiBntihns qnibnacnmqne. 
Datnm Romae apud S. Peinim snb Annnio Pisca** 
toris die XXX Septembfis MDCGCLXX. Pontificains 
Nostri Anno Yigesimoquinto. 

N. Cjm. PASicciiNi Glasblli Digitized by VjOOQIC 353 
LITTERAE AP08T0UCAE 

QVIBVS OECmNICVfl VATtCAffYH COlfCtLtVi 
fiVSI^EllSVH DECLARATVR PIVS PP- IX. AD rVTVBAM tlBl IEM0IHAV« Jt ostquam Dei monere Oecumenici Vetiimiii CoiH 
cilfi eclebrationem inire anno proxime fiuperiori N<^ 
bis dalum est ^ tidimus sapientia virtuM ae solli-^ 
cjtudine Patrum, qui tx omnibus orbis terrarum paN 
tibua frequentissimi conveneranl» maxlme adnitente» 
ita rei gravissimi fauius et sanctissimi opeHs pro-* 
cedere » ut spet) eeria Nobis afliilgeret, eos firtietu» 
quos ^ebementer opiabamus ^ in ReligtoDis bonum 
ei Ecolesiae Dei humanaeque societatis utililatem 
ei illo fore felioiter profecturos. Et sane iam quih^ 
tQor p«ibUoia ao solemnibus Sessionibus babitia sa*^ 
Itttares atque opportunae in causa 6dei Constitutfo* 
nea a Nobis^ eodem saero approbanle ConciliOy edi^ 
tae Ac promulgutae fuerunt» aliaque tum caudam fr> 
det tvm eedeslastieae diseipliDae speetaniia ad exa« Digitized by VjOOQIC 254 

men a Patribus revocata, quae suprema' docentis 
Ecclesiae auctoritate brevi sanciri ac promulgari 
possent.CoDfidebamus istiusmodi labores communiFra- 
ternilatis studio ac zelo suos progressus habere, et 
ad optatum exitum facili prosperoque cursu perduci 
posse. Sed sacrilega repente inyasio huius Ahnae Ur- 
bis, Sedis Nostrae» et reliquarum temporalis No- 
slrae dilionis regionum , qua contra omne fas ci- 
vilis Nostri et Apostolicae Sedis Principatus incon- 
cussa iura iucredibili perfidia et audacia violata 
sunt f in eam Nos rerum conditioiiem coniecit , ut 
sub hostili dominatione et potestate » Deo sic per- 
mittente ob imper^crutabilia iudicia sua f penitus 
constituti sinius. In hac luc(uosa rerum conditione, 
cum Nos a libero expeditoque usu supremae aucto- 
ritatis Nobis divinitus coliatae multis modis impe- 
diamur , cumque probe intelligamus minime ip^is 
Vaticani Concilii Patribus ia hac alma Urbe prae- 
dicto rerum slatu manentey aecessariam libertatem» 
securitatem, tranquiUitatem suppetere et constare 
posse ad res Ecdesiae Nobiscum rite pertractandae» 
cumque praeterea necessitates fidelium» io tantis 
iisque notissimis Europae calamitatibas et motibuSy 
tot Pastores a suis Ecclesiis abesse baud patiantur; 
idcirco Nos, eo res add\icta$ magno cum anlmi No- 
stri moerore perspicienteS) ut Valicanum Concilium 
tali in tempore cursum suum omnino tenere non 
possit, praevia matura deliberatione) m<itu proprio 
eiusdem Vaticani Oecumenici Coocilii oelebratio- 
nem usque ad i)liud opportunius et eommodius teOH 
pus per h^nc Sanctam Sedem declarandum » Apo* 
stolica auetoritate tenore praesentium sQspendiious^ Digitized by VjOOQIC 255 

et suspenftam esse Diinciamus , Deum adpreeautes 
auctorem et vindicem Ecclesiae Suae, ut submotis 
tandem impedimentis omnibus Sponsae Suae flde- 
iissimae ocius restituat libertatem ae pacem. Quo- 
niam vero quo pluribus et gravioribus periculis ma- 
lisque vexatur Ecclesia 9 eo magis instandum esl 
obsecrationibus et orationibus nocte ae die apud 
Deum et Patrem Domini Nostri lesu Ghristi, Pa- 
trem misericordiarum et Deum totius consolationis^ 
volumus ac mandamus, ut ea quae in Apostolicis 
Ldtteris die 11 Aprilis anno proxime superiori da* 
tis, quibus indulgentiam plenariam in forma lubilaei 
occasione Oecumenici Concilii omnibus Christifide- 
libus concessimus» a Nobis disposita ac statuta sunt, 
iuxta modum et rationem iisdem Litteris praescri- 
ptam in sua vi firmitate et vigore permaneant, per- 
inde ac si ipsius Concilii celebratio procederet. Haec 
statuimus, nunciamus, volumus. mandamus, contrariis 
non obstantibus quibuscumque; irritum et inane de- 
cernentes si secus super his a quoquam quavis au- 
ctoritate scicnter vel ignoranter contigerit attentari. 
NuUi ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
Nostrorum suspensionis nunciationis voluntatis man*- 
dati ac decreti infringere vel ei ausu temerario con- 
traire, si quis autem hoc attentare praesumpserit , 
indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri 
ac PauUi Aposlolorum Eius se noverit incursurum. 
Ut autem eaedem praesentes Litterae omnibus quo- 
rum interest innotescantt volumus iilas seu earum 
exempla ad valvas Ecelesiae Lateranensis et Basi- 
licae Principis Apostolorumi nec non S. Mariae Ma«- 
ioris de Yrbe alBgi et publicari » sicque pubUcatas Digitized by VjOOQIC 256 

et afflxas omttes et singiilos qaos illae oonoemont 
perinde arclare » ac si unicuiqiie eorum nominatim 
et persooaliter intimatae fiiiasent. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Pi- 
scaloris die XX Oetobris Anno MDCGCLXX. 

Pontificattts Nostri Anno Vicesimoquinto. 

N. Card. PiRAGCiAm Clarei.li Digitized by VjOOQIC 25T 
EPISTOLA 

AD ALIQVOT GBRIIAPriAE EPISCOPOS IN CIYITATB rVLDfiffSI 
CONGREGATOS QVA LAVDAT EORVM VIGILANTIAI PASTOftA- 
LBII IN MONENDIS FIDELIBVS CREDENDl ET PROFITBNDI 
VERITATES IN VATIGANO GONCILIO OEFINITAS. pivs pp. ix. VENBRiSILIS FaATBH 
SALVTBM 6T APOSTOLICAM ttrNEDICtlONBM. ioler er graviBSUDas afflietidiie»» quibat improbi h<H 
mines post multa deteslanda facinora, eonculcatis non 
solum religioois sed etiam natoralis iustitiae et houe^ 
statis ioribu09 tandem calieem amaritudinis Nostrae 
usque ad summum comptevemnt» magamn Nobis el 
desideratissiiinim sqlatium altulit zelut pro domo Dei 
ac soilicitudo pro iotegritate fidei catholieae^ qiiam 
Tuy YenerabiUs Fraler, eum pkrisqve in Genfnaaia 
Episcopis oaVuoitoso boc tempone demoi^lraati » ul 
laeulenter perspeximus tx litteris pastoralibus ad 
greges vestros direetist quas a Vimenibili Fratre f^ 
iro Frandseo Arcdiiepiteopo Daiaaaoeno Noatro qiud 

17 Digitized by VjOOQIC •258 

Bavariac Regem Nilatii ad Nds ! iransmissas accepi- 
mus. Communi consiiio in ciyitate Fuldensi congre- 
^ati pro pastoralis muneris debito. dQcuistis fideles 
vestrae curae conimissos, quanta sit omnibus qui 
unius» sanctae/ cathoUcae et Apostolicae Ecelesiae 
Aienibra (isse ac manere velint, obligatio et neces- 
sitas veritates aNobisyapprobante sacro et oecumenico 
Yaticano ConciliOy in utraque Sessione die 24 Apri- 
lis et 18 lulii definitas, firma fide ut a Deo rcve- 
latas credendi ac profitendi, et quantopere ipsis prin- 
cipiis catholicae religionis repugnet eorum hominum 
assertio> qui dicere pon vprentur» doctrinam in hoc 
sacro Vaticano Coricilio' definitam non contineri in 
divina Scriptura et Traditione , immo eidem esse 
contrariam. 

Quanto autelh' Keerbfdretn schismaticae istae et 
haereticae sententiaei apiiQ^ NosM^o.tot iam ^angustiis 
oppresso addiderunt dolorem, tanto magis laudamus 
et commendamus Tuam» Venerabilis Frater, et alio- 
rum Episcoporum Germaniae vigilanliam pastoraiem 
ad!>oedoTrehdBm if^ruentibiis his perkulis adeo np^ 
c«8sariBm.i Pieniw tameii futura fuisset consolatio 
Moslray sij quc^ ihslruotio vestra pastorah^s esset ef- 
ficaeior, «mniUBi' Venerabilium Prati*un^ Episcopo- 
fum GeriBaniae. nofinna iisdem vestris Htteris sub- 
seripia vidJsseBids. Nec vero vel minimum dubila- 
IBM» qnin ADtistites ilii^ quorum nomina desideran- 
tnr^ omnes aeque iiitelKi^iitf quam manifestum sa- 
eriStPastdrilws iiicumbBt oIDcium) greges'&uos doceadi 
de venitaiibas fidei in saoro oecumenico Concilio dc- 
fiiiitisy qdo oves sibicredltaa arceant a venenaiis, 
bt initriiiiu sQlotaribus 'paseuid eaiholicae doetrhidc; Digitized by VjOOQIC 259 
(}mfldo in istis praederiim regionlbus filii quidain 
superbiae qui se Calholicos nOmiAant » non sdlum 
ocealtis fraudibus sed aperta fronte ipsum fidei ca- 
tholicae dogma oppugnant. Eo enim devenerunt, ut 
per libellos in ralgus editos et per publicas ephe- 
merides contra auotoritatem et decreta ipsius oecu- 
menici Concilii atque in primis contra doctrinam 
fidei in eodem Concilii irreformabili sanctione defi- 
nitam de Romani Pontificis ex cathedra loquentis 
infallibilitate rebelles audeant insurgere, et alios in 
eamdem rebellionem ac perdifionem trahere co- 
nentur. 

Mendaciter iactant pro more omnium, qui scbis- 
mata et haereses umquam disseminamnt , se anti- 
quam fidem catholicam retinere, dum ipsum funda- 
mentale principium catholicae fidei ac doctrinae sub- 
vertunt. Licet namque profiteantur Scripturam et 
Traditionem fontes esse divinae revelationis^ magi^ 
sterium tamen semper vivens Ecclesiae ex Scriptura 
et Traditione manifestum atque divinitus institutom 
sicut ad perpetuam custodiam ita ad infallibilem 
explicationem et declaralionem dogmatum» quae in 
Scriptura vel Traditione nobis transmissa sunt , 
iidem audire detrectant; atque ita se ipsos singuli 
per suam fallibilem et fallacem scientiam indepen- 
denter ab auctoritate, inuno etiam contra auctorita-- 
tem haius divinitus ordinati magisterii constituunt 
iudices dogmatum» quae in fontibus revelationis con* 
tineantur. Quid enim aliud agunt , dum dogma fi- 
dei a Nobis, approbanle sacro Concilio» definitum au*^ 
dent dicere^ non esse veritatem a Deo revelatam 
et calholioa fide credendam^ quia ipsi secundum suam 

17* Digitized by VjOOQIC m 

iiUeltijcntiam iUud io Sori^iura et Trtdiiioiie se 
reperire affirinant ? Quasi rero Bon is rit ordo 6- 
clel a R^d^mp&ore Qoatro in saa Eceleaia iastitutus 
s^perque retentus» ut {psa dogmatis definitio faaberi 
debeat per se sola sqiScienSt certiiaima, et onuiibus 
fidelibus accomodaUt demonstratio t doctrinm defi*" 
qitam cowtineri in deposito revelationis scriptae vel 
traditae. Unde tales dogmatum definitiones necea- 
sario sunt et quovis tempore fuerunt ineonmiulabi" 
lis norma sicul pro fide ila etiam pro aeientia ca* 
tholjca, ad cwius munus nobilissimum pertiaet osteDp- 
dere, quomodo doctrina eo ipso sensu, quo definita 
est, in fontibus revelationis contineatur. 

Neque minus iidem bomines, quantitm in ipeia 
est, ad Ecclesiae et fidei caibolieae subversionem. 
tendunti dum per oalumnias ac praetextus prorsua 
inanesii quemadmodum io litteria pastaralibua a Te 
et ab aliis Yenerabilibua Fratribus Episcopia Gemta^ 
maniae ad greges vesiroa direolia aignifieare aon omi • 
siatis» illis auia pernicioaiaaimia aeriptia affirmare 
praeaitmunt» sive. in ipaa definiiione» sive in pro^ 
iW9lgati9n« deeretonim Conciliarium , ac speciaiim 
dogmatis. de B#mani Poatifieia infallibilitate aliquid 
defuiase ad plenum valorem et ad plenam aueto^ 
ritatem CoveiUi oecuw^nici constituendam. Sane in 
hoQ aacrosanelo QQcumeiueo GonciUo asaiateniiam 
Sfuiritua Sancti ad iafallibilitatem definitionom ne- 
gare non posront nisi ex principiia» quifaus univei^ 
sim supematurali infallibilitati atque adeo propric^ 
tati esaentiali Eccleaiae eatbolicae bellum indicilur. 
Nemo certe ignorat, aimilibus praetextibus aliorum 
etiam Concilionim definitionea ab iia, qQorum or^ Digitized by VjOOQIC rores condemnati era»t» iqipngaiirt don^iMrri^^e^ qtiMsh 
admodum notissimae calumniae demonstrant, qttfbtt^ 
tnm alia oecmiienica ConeHla ab ^iis> tutn specia- 
lioi Ploreiktimim ac Trideotinum a Mhidmatiefe <l 
hiereticiB receatioribas ad suam parDrlevetti et ttb 
spiriUialem ruinam plurimorura impu^slta Muti <•' 
Taiita degenerum flforum pervMsidnem ac lAH^ 
ta perieula, iu quae impr6vidoa tet imperittt^, «M^- 
xime vero iacaatam iaventuteai eoAlkrtuaty qaataMtf^ 
poisenHis sine intimo tordis Nostri d^fe 61 slne 
aoaoris Imrymis intwfi? Sinuoi Matris EedleMa« « 
qtui foetl et mitriti sulit, itapie laoteaiit^ oibiiiA isa'- 
Itiliferum ab ea paraium ventfniS' eomoiutatl, 4iq4i 
ia Boperbiam elati seieatlom, qw alios «udire di^ 
bereot ad sdutedi^ iti stiaBi et alioram perditionem 
eoavQrtuut. In koc igitur fldei et sal«tis atfiMaruffi 
saaguine Chriiti rededlirtaruia diseriteiiie^ )pr^ Ml^- 
licitudiae omnium Ecclesianlm quae Hobh iiiclliiti- 
btt^ hortamur et obs^crsaiias 9 VoBerabitis FVdler^ 
Tuum nlum Toanique amoram prga •sponaam fa»<i 
Cbristi folkDlioam Eccleaiaiii , At Tu cifm riii^ais 
Episcopb iB Germaabir miiiis ^tmnmis ac eMtiliiisft 
omni opera tom per vestrasn pastin^lem auotof italem^ 
provMeutiam , doctrinam , tum y«r dlies udiutores 
vestros t qiiomm fideo iDlegriias tfc dodriu vobib 
perspecta est^ a mentibus cunctorumfideliiiai ve^ 
strae curae commissorum alque in primis catholi- 
corum iuvenum qui in scholis erudiuntur, arceatis 
pericula labefactaodae fidei catfaolicae; ac quantum per 
divinam gratiam valetis, omnes imbuere ac confir- 
mare studeatis in obedicntia et amore erga sanclam 
Matrem Ecclesiam et erga beatissimum PetruTO) wper Digitized by VjOOQIC m 

quem Christiis Redemptor ipsam suam aediflcavilEc 
cli^siam. . . 

Quoniam vero neque qui plantat est aliquid, 
neque qui rigat, sed qui incrementum dat, Deus , 
diie ac nocte extoHamus manus nostras ad Deumt 
undeveniet auxiUum nobis;.imploremus intercessio- 
oiem immaculatae Yirginis Matris Dei, Principis Apo- 
stolorum Petri et €oapostoli eius Pauli; aliorumque 
Saii^torum Eoclesiae triumphantisy ut Dominus re* 
spiciat EceleSiam suam in terris inter tantos labo- 
res ef . tanta pericula militantem, eam tueatur, do* 
liis suis caelest^bua amplificet et exaltet; ui qui fide 
st^ot, oonfirmentur ct augmeatum facint in chari- 
tate, qui autem fracti sunt rami» iterum inserantur, 
aicque. omoes in Uaa, Sancta^ Catholica^ Apostolica 
Romana Ecclesia ad Deum perveniant, et in Deo 
pacem habeant et salutem aeternam. Ut hunc labo- 
rum ac vigilantiae pastoralis fructum Deus pro gre- 
ge Tibi commisao concedat uberrimum divinae gra-» 
tiirf auspicQm et praecipuae Nostrae erga Te bene- 
vokiatiae pignus, Apostolicam benedictionem Tibi 
ipsi, Yenerabilis Frater, omnifausque fidelibus Tuae 
jBurae concreditia toto cordis affectu impertimur. 

. Datuoi Romae apud S. Petrum die 2^ Octo* 
JbriS' aaim MDCXCLXX. Pontificatus Nostri anno 
vioeaimoqikinto. 

PIVS PP. IX. 

Non abs re erit bic adnqtare , reliqnos Germaniac 
Episcopos qui a cominemorflito conveatu Fuldensi abfue- 
rant processu temporis suorum Collegarum seutcntiac 
omnino adhaesisse. Digitized by VjOOQIC 2^ 
EPISTOLA SNCYCUGA 

AD OMNES' PATRIARCUAS, PRIMATES, ARCMIEPISCOPOS, 

EPrfecOPOS ALIOSQVE LOCORVM ORDli«ARIOS' ' 

GRATIAM ET 'COMMVNIONEM CVN APOSTOLICA SED|; 
IIABENTES. ' . • : > Wvs pp.' i;>c. ^ .VI^NEAA^im rilAT^ES . j , 
aLVT^^; ^T . APq&TOLIjQi^ 9EN||)fpTiO!|fi1l D » 

rie$pifli^n(fs$i ^eai omnia» aw« guhi^lpiQuni .Qtiber? 

iiidiD pluril^iiB .«i^j «^s mm li^teripissifi rao|i<iqQi)Hi9 
gerid a4, esme»A^vf^ .&yi\m iRi;ip4ipatQin,sittgn(pri 
Dei pravi4iip|i«i :bpie ApostoliQae S^tAi memm-i 
ui.Beati^PQH^Li^MfWSSftreB in e^ercitio^^pirituaU^.&VA? 
iurisdictioai&^.nepeasiarvi^ac .pji^na.ijbertate efL ai)cu^ 
ritate uterefktur Mfieri non po^ti YV. FF.|:,ut.ii) 
tanla .e«fitra.|;€cl«s|a9il)ei et ^ciam) 4^nc .§«l4lffff 
eQiispimtioQ«t: iotimo. cordij» , Nostri dff^rfi^ nqn Hior. 
veamur ; atque hoc tam luctuoso tempore» quo idem 
Gubernium sectarum perditionis cofi^ilj^ $f qjipens , Digitized by VjOOQIC m 

sacrilegam Almie tlrbis NosUae dt rdl^rum civi- 
tatumf quarum Nobis imperium ex superiori usur* 
patione mpererat , iovasionem quaip iapadiu medi- 
tabatur , coutra omue fas vi armisqpie complevit 9 
dum Nos arcana Dei consilia coram Ipso prostrati 
humiliter veneramur, illam prophetae vocem usurpa- 
re cogimur « ego plorans et oculus meus deducens 
aquas, quia longe factus est a me consolator con- 
vertens animam meam: facti sunt fiiii mei perditi 
quoniam invaluit inimicus » (1). 

Satis quidem VV. FF. a Nobis exposita et ca- 
tholico orbi iamdiu patefacta est pefarii fauius belli 
historia, idque fecfmus pluribus Allocutionibus No- 
stris, EncycliciSy Brevibusque litteris diverso tem- 
pore faabitis aut datis, nempe diebus 1 Novemb. 
an. 1850, 22 lan. et 26 Ittli! 1855, 18 et 28 lunii 
et 26 Sept. 1859 , 19 lan. 1860 , ac Apostoiicis 
Litteris 26 Martii 1860, AHoeutionibBs deinde 28 
Sept. 1860, 18 Martii et 30 Sept. 1861 et 20 Sept. 
17 Octob. et 14 Novem. 1867. Horum documen- 
torum serie perspectae atque exploratae fiunt gra^ 
Tlssimae iniurilte a Subalpino Oubernio iam anie 
ipsam Ecdesiastica^ dltiimis superioribus annis in* 
cepUun oeoupatioiiem Supremae Nostrae et buius 
SMMae Sedis auctoftlati illatae, tam lejsibus CDnlra 
nafurale, divinum et «eotesiarticttm kis rogatis, tum 
sacris Ministrls^ relfgiosis fattrilifs et Episeopis ipsis 
indiifnae vexatloni subiectis, tum obligaiam -sole* 
mnfbus eonventionilius cam eadem ApoftioNea Sede 
•inffis fidem infriagendo, aique earam inriolubile iua 

(i) ieretii. ttir. 1. 16. Digitized by VjOOQIC pnstmm aeuegaiiAd wIm ips^' teniiKm, ^qo* acN 
v«s NoMsetim intetetiMVB iti^e^ velle' qigiifioftbii* 
Ex Mddte doeiidiefttis»idflM liqiiett VV, FF.vMta*» 
qtie Tiddiil posteritas^iiitoikiis ai«ibw et qoaiD' o^ 
lidia ae indigQts AM^odftus idem fiuberniuni ad 
iastitlam et aaneiiiateai ianani huius .iposlefieae 
Sedis 0{^Hnie«daBi parr«ierit'; ec siMaieognoicM 
qnae curae 'Noatrae fiiM*io«' in illius audaciia» qkiae 
augabatur iii di^\ quaiitani itt.Nobis ^ral eompe^ 
seeodii alqoe in BceleAaeoaoaft TindioiMda. Prdbe 
Matis attoo fSSftab ifMiSubaipina poteaMe prao^ 
eipuas Aemiliafe eivilaMe aabiiiittis aeriptis^ eoQSpi^ 
ratoribiie ^ arniii , peeuaia ad perdudlibn«iu foiase 
emcitataei tiec multo p»tj cooiitiia popofi tqdictiei 
eaftalisque soffragiis plebiaeitum conAaioni esfee, eo^ 
qoo fueo et naavine proviflciaa Noatras in ea: rpgio^ 
ne positas a patirao Nostro imperio» bonis fruatni 
refhigantibMt aVulsas. Perapeoium qtio^me eaty aaf^ 
no deiflde eoiisequuto Idem Goberniami ut aliai ho^ 
itts S« Sedis provinciaa ta Pioeno, Uoibria et Pkf^ 
trimonlo sitas im pfraedam aaam cottverieret , dolo*- 
si^ praottetiboe addoetis, improviso impetu «dliles 
Nostroe et volunlariam Caihoiicae ioventutis manam) 
quae religionis spirltu et pietate ei^ coaimoDMi 
Parentem addacta ex omui orbe ad deiendioflem 
Noati^aiii cMV^aveilait magno circomveolsse exerci^ 
tu» eosque taad^ sobitam irruplioiiem mlniaie suspi* 
eaoiesf iaipavide tamen pro religione certaMes cru^ 
enfo praelio oppressisse* NeaMnom latet iosignis eius<- 
dem GuNmil impodmitia ot bypocrisist qua ad mi* 
noendattt''eiieriiegae baios oaorpationis invidiam ia* 
otane non dobitavit se illas invasisse proviAeias ut Digitized by VjOOQIC 266 

reipsa :^iihique fakae. cuiusqiia.doclrtiiae-idiffl^N^aQfa 
eulUiinquei p/oinavit^ .dbiqtte; cup«Utatiblis ;6l. iMpie4 
%ki\f habepas laxavit^ iininfeirifA^etiaai poeaafr;!$i]meii& 
4e Saeris Anlistiiibiis f Mr fitolssiastieib : . cuiuaqbcf 
gradus virjs , : qilios' . im \ cusAadiam • !abripruilii et. . pa*T 
bliois eoDtibneliis .vqxBci.pMWjsiA^.bmD. iufi^reaiia-^ 
se^tatoribuii ei iis' quiiine.SttpremiiquideiiiiiPoiiAifip 
eatus . digniiati in peKsona ! huipiljtMil KDstrafti^par?: 
odbarit , impuAe esMiipatenrtUir.. ;Gon$ta|^^piraeienea> 
Nos ^ebito ol^cii Mo&tifi. ffVMierei non aol(iiQi..iterati0 
seiBper obstitiase eds^JIJts ^..pioitaiaAidnibAs Nobia 
obliitiSv.quibus:agel(atur, jat. ofl^ciud^ iNostFuift tur-r 
piter prodieireinu»9 vel iscjiio^ anribus <t posaesisiiH 
nibus Eocleaiae.diniiftiisiaG iuaditis^ .vel nefaria cum 
ttsurpatoribus eonoifiaiione,inita; vemim! etiam Kop 
iniquis biaee aUsibua et: fatinorjbw contKtii oinae 
httmamiin et divinum ius. perpetratia sp|eiDnes.pro-r 
teatationes cotmiIl Deo et bbmioibifs op{¥)Mis6e» il:: 
lornmque adictores et fauterea Eecleaiaatioia censiiT 
ris obstrietos declarafise et . qua|leiitus ;Opu« . 098et 
usdem censuriis in illoa.deliuoanimadVfirti88e.iDe* 
nique . e&ploraium est » prsiediclttimtCluberniuin iit 
aua contumaeia suiaque maohinati^nibup nihiiominaa 
perstitisse V rebellionemque in. reUqui$ NosiriaiPiEPf 
vinciis ei in Urbe praeaertim .proKMve^e imniasia 
perturbatoribus ao omm% \ generis artibua,|8ii>^ int 
termissione curavisae. Hiaee autem .cM^^tous omWt 
me ex sententia procedMttbua proptpr iitooni^usaain 
Nostrorum militum fidem, NostrorupiqKe: :papuloi;um 
amorem ac stiidium inaigaiter et coiiatapt^p Nob|s 
declaratumt turbulentam demum lUaM.-lempestatem Digitized by VjOOQIC 867 

in Nos erupisse adno 1867, quQm AntanMii tem- 
pore oonversae in NAstros ines et faano Urbem ftif 
eront perditissimomm hominom eohorteb seelereet 
furore inflammatae et suiMidiis Gubertiii ^eipsdeifa 
adintte, qooriim ex numero oeeolti plures* ki ipsd 
hae Urbe pridem eonsederant ; attfue ab param i4 
emdelitate et armis omnia NobisNoJstrisqae dile^ 
ctissimis subditis aeerbaet cmentt limenda eranll> 
uti liquido appa^uit , nisi Deus miserieors «aroM* 
dem impetus et strennitate Nostrarum copiarom et 
valido legionom auxilio ab inclyta natione Galliea 
Nobis submisso irritos reddidisset. > 

In tot vero dimicationibus, in tanta perieulo^ 
rum, soUicitudinum, acerbitalom serie maximum No^ 
bis interim Divina Provideotia solatium conrerebat 
ex praeclara vestra, W. FF., vestrorumque Fide* 
linm erga Nos et banc Apostolicam Sedem pietate 
ac studio, qaod et insignibus signiO^ationibus editis 
et catholicae charitatis operibus iugiier demonstra-^ 
stis. Et quamquam gravissima in quibus versabamur 
discrimina vix aliquas Nobis indueias relinquerent*; 
nthil tamen nnquam, |)eo Nos confortanie, euramm 
remisimus, quae.ad temporaiem subdilorum Nostro;. 
rum prosperilatem tuendam periinebant; ac quae es«- 
set apud Nos tranquillitatis et seenritatis poblicae 
ratio, quae optimarum quammcumque disciptinaram 
et artiom conditio, quae populoram Nostrorani ^rga 
Nos fides et voluntas omnibus nationibns facile in^ 
notuit , ex' quibus advenae frequentissimi in hane 
Urbem oceasione praesertim piurium oeldbritatum^ 
quas peregimus , sacrorumque solemnium certatfan 
oroni teippore confluxerant. Digitized by VjOOQIC iMmra aiim re$ ita se haberwt NoMrlquii 
liipiili tratiquiUli paee fruerentar» Rm SaMpinoa 
Musqae GiilwrniUfii oapla dceasione idgBotis intf r 
duas potentisaimas Eurepae nationea flagrakitie bel^ 
hf quarum cum altera pqiigerant ^e invioktum aer «* 
vatum praesentem jeecleaiaatieae 4itiMis ^tatum $ 
nec a fectiosis vioiari pasanrod t protinus leii^uas 
Aominationia Noatrae terraa Sederaque ipsam No^ 
stram invailere et in inam potestaiem redigere de* 
ereyerunt. At q«mum bae hestilis invwba^» qnw- 
nam causae praeferebanUur ? Notiasima profeclo eu>^ 
que sunt ea quae in Epistola Regis die 8 protlmri 
elapsi Seplembris ad Noa data et pedr ipaias Orato- 
rem ad Nos deatinatum Nobis tradita disaerunliir ^ 
in qua longo faUacique verborom et se»tenliarum 
ainbituj oatOQlatis amaotis fitti et cathoiiei hominia 
nominibus eausaque ostenta puUici ordlnis» Ponii* 
fioatus ipaius et persoBfte Nostrae servandae« illud 
poscebatur » ne temporalis noetrae potestatis ever-- 
sionem veiut hoMile faeinus veUemns aecipere,, atqoe 
uJtro eadem poteatate eederemus , fiiiilibua eanfiai 
aponaianiboB ab ipso (Alatis» quibus vpta» ut aiebatt 
jmpulorum Itakne ciim aupremo spiritualia Roamni 
Pontificis auctoritaUs iure et libertate eoaeiliarentur» 
No8 equidem nos potaimus non vehemenler mirari ^ 
videntes qna ralione vis quae Nohis brevi inferenda 
erat ohc^ et disaimulari y^u Me potuHmus noo 
4olere intiflao aniaao vicem Regis esttsdem qui iiiquis 
eonailiis ada«^ nova in diea Ccde^e vulnera kk- 
fligit et hominNm m^gis quam Dei respectu habito 
wm eogiiat esse in eaelia Regem regum et Dmni* 
num dominantium, qui « non subirabet personam Digitized by VjOOQIC caiusquaoi» nee verebitar niagiiilBdiBeoi euiutqatm, 
qaaBiam pufiiUiim et mai^am ipae feeitt fortiifibug 
aatem fortior insttt craciaUo » (!)• Quod aaten 
attiaet ad propositas Nobis postulationes cunetaadani 
Nobis Mfi ease eeasoimuay qoi irfDcii et conscien- 
tiae legilMB pareotes, Praedecesaarnm Nostrorani 
excoBpla seqoeremur^ ae praesertim fel. rec. Pii VII^ 
cuitts invicti aoifltt aensa ab eo prolata tft simili 
fNrorsas eausa p ac Nostra eat ^ bic uti Nobia cooh 
mooia exprioiere ac asurpare iavat. t Meminera-» 
» mos cam S* Ambrosio (2) Nttimth Smctmtt vt-* 
» mm posaeasarem vineae mae interpMamm ftti^ 
» iiane regia ut vineam 9uam daret, ubi rm euc* 
» cim vitihts oku vile eereatet^ eumiem resptmdie- 
n se: absit ut ego patnm meorum tradam haere^ 
» dilatem. Malto hinc minos las ease Nobis iodiea- 
» vimus tam aotiquam ac sacram haereditatam (tem* 
» porale sdlicet Saoctae huius Sedis Dominiam non 
» siii^ evideoU Provideotiae divinae consilio a Ro« 
» manis Pontifictbus praedecessoribus Nostris taoi 
» looga saeoolorom serie possessom) tradere, aut 
» vd tacite aasentiri ut qois Urbe priocipe OrUt 
» Catholici potireturt obi perturbata destractaqoe 
» sanetissima regiminis forma, qoae a lesa Gbristo 
» Ecelesiae Saoctae Suae relicta fuit^ atque a Sa-* 
» eris oanonibus Spiritu Dei conditis ordinata» in 
» eius locum sufflceret Codicem non modo sacris 
» Canonibus, sed Evaogelicis etiam praeeeptis coo- 
» trariam atqoe repugnaotem, inveheretqoe» at as* (1) Sap. VI. 8. et 9. 

(2) De Basil. trad. n. IX Digitized by VjOOQIC 270 

» solet, novum huiusmodi rerum ordinttm qui «d 
» coasociandas coofundendasque seclas superstitio^ 
» nesque omnes oum Ecdeaia Calholica manifestis- 
» sime tendiu 

1» Nabuth vkes mas vel praprio cruare de* 
» fendit (1). Nom poteramus Nos, quidqoid tandem 
» cventurumesset Nobis, non iura possessionesqne 
¥ Sanctae Romanae Ecclesiae defendere , quibus 
» servandis, quantum in Nobis est, solemnis iuris- 
» iurandi Nos obstrinximus rcligione ? vel non li- 
» bertatem Apostolicae Sedis cum libertate atque 
» utililate Eeclesiae universae adeo coniunctam vin- 
» dicare? 

» Ac quam magna revera sit iemporalis hu-* 
» itts Principatus congruentia atque necessitas ad 
» asserendum Supremo Ecdesiae Capiti totom ac 
» liberum exercitium spiritualis illius, quae divini- 
» tus lili toto orbe tradita est, potestatis, ea ipsa^ 
» quae nunc eveniunt (etiamsi'>alia deessent argu- 
» menta) nimis iam multa dcmonstrant » (2). 

His igitur inbaerentes sensibus quos in pluri- 
bos AUocutionibus Nostris constanter professi sumus, 
responsione Nostra ad Regem data, iniustas eius po- 
stulationes reprobavimus , ita tamen ut acerbum 
dolorem Nosirum paternae charitati coniunctum 
ostenderemos, qoae vel ipsos filios rebellem Absa^ 
lon imitantes nescit a sua sollicitudine removere. 
Hisce autem litteris nondum ad Regem perlatis» ab 
eius interea exercitu pontifieiae Nostrae ditionis in- (1) S. Ambr. ibid. 

(2) Liil. Apost* 10 lon. 1809. Digitized by VjOOQIC 271 

taclft^ haolohtis ^t pacfifieae iirb«^'ocewpatM ftf^runt,' 

praesidianift' mttffibust vthi misliere . conini. f ueravt ; 

faeil0'dtiieaiiq>; ao> iMreti.diBinik inlMSdm iHe' dtes 

pmfinle dlapM'&eplienriM-idr>rieeBlmo8 iHuxitt quo hano 

Urbe«l 'Ai)46tblorm Pri^ catbMieae re^ 

Kgionis oeotrifmiMininfnque geotiimi perfugiom mol* 

lis finiiaiidram millikos obsesstmvidirausy Aibtaque 

raarOTam labe et exeossdrom 'injsrili«m terrorei in-- 

ira.ilfisiim ilUitb^ vi et atniis M^lugnttlam deplofare 

delkilmts^eibs liikniviqui 'pMl^f^ante- fi^^ in Nos 

alkcta et fiifeli in !reKgiott^kh ahimo esse 4am iftsi- 

gniier - proiessus ' fuerkt;^ ^dnam * Robfs ' ac bonis 

omnibtos :itt6 dieitafctMWlo^ esM potott ? in qoo co- 

ptts:UrbeQi tagr<6ssis,' taragna ^ilactioairom advenlitia 

miiltiludtnefrepteta IMiei vuli|nu9 slMim pobiioi or^ 

dinis ratWpeitf peftorbaian» ett<evefsam; yidiHMis- iit 

Nostrae liliqiiKtaliS''peiMnaSilp)remi •ipsius Pobltfi* 

daios dignitatefh et saniiti(dtdm"impi;ig voeiiMis iih-- 

petitam; vidimuB fideiissitaios^AisimronvimHitdtn co* 

bbrteBi>omiir^«omdkneKaraiti jgenbrri iaflfeetai / sTtque 

effi«^em'lalei4iok)tianrtao petotontinmdi(tthitt 

paufo aht^.filioiruiti 'iifieotus iffbmmonis Paretilis moe^ 

r69femiiiekrrar(Bi:<dupkiiti«m ebvihebiil. Ab eo d^*n-' 

do! di^. ei si^»: eeu)is» hoairts ooitiequdlta s^nl/quae 

nod sim wm'ikmmn< omlriuth indignatibne com- 

raeihorari tposaontt (oefarii iilhi ' mMdffeiis rturpitu- 

dsnef impietate -fefei ti od faeilem etnptioheni pro^ 

pdni cdepti.iel.pltssiin 4issemii|ari$ moltiplices' ephe" 

meprides lin dies Vdlgari ad eorroptelAm men'(ium et 

honeati mnrisi^i ad icoftteibptom et caiumniam reli-! 

gknrisy 'ad' inQammaridom^ <!sontra Nos et hanc Apo* 

ftolicanl Sedem puUicarti bpmionem apeetoiiies; f6e« Digitized by VjOOQIC m 

daa iodigMeqiie imaginf^s pQblioari , aliaitue: bmu9 
{e»efi$ opfurat qnibod res pf^rsondeitile' sairtti lodi^ 
brio habeatttr et irri$ioni pubUeae e^|Mnoiatlir)<dap 
ereti faanorea et monooienta ii$ qui iddijeii» el. leti^ 
bo^ poeoas «ravisafaooram iiHQiiftiim dedera Ec^ 
elesiae wioiitrii ift^oa omnia eODftatar invidiat pla«- 
res inioriis laeeduti» ae aiitiui efiAm pro^toriis per* 
cossioniboa sam^iatii nonnoUae religi#sa<i domos iiH 
iostis eonqoiailionibiia iubiectae ; yiolatae NofHrm 
Qoirinal€}$ domuB, aiqm:e)i. iia obi^Sedem Inbebafc 
000$ S. R. E* Gardinalibiis yioleiito iliasQ raptiii 
abire coaetos, afiiqiie £iaclesiaBtiei viri e familiariofli 
Nostrorom fiomero ab''iHarttitt Ma dxolosi «l mo^* 
lestiis affecti ; lagee et deerseta edita qtoae libferfia-« 
tem» imfminitaitwi » ipfi^rifitlites et iura "Boelttiae 
Dei winifeste laedont' ac. peksondvit ; q«ae mal* 
graviaslma latiilait etiatt, nisi. Deais.pttopitiua arer^ 
taty progBeasuri ease dokttmaf dum ;!tfds. interini nli 
lUlo aliquo remedia^nnHb^oiiditioniaNoaine r»« 
tione praepedili vehemenlwa in dieaoadflioneiiittr.de 
ea Qapti^vitale, in qua anmfla ao de 4efeeUi planae 
Uliua Ijbertalis, quamtNobia reUotam e$sa in Apon 
st<di<u Noslri miiiiaterii eiurciUo Orbi mendaeibM 
verbis ostenditiirf et neoMsariis, qoaa apfiettant^ eao^ 
ticiiuboa firmftri veUe ab inlntf» <>ilbemia iactatar^i 
jNeqqe;;bi0 praetertf^e poaiumoa^immqne laeinua 
qood vobia,profecto: inaotdit* VV. FF. Aerinde enim 
ac Sedia AipOflteUcae posaesaianea el ivra . fot titulia 
sacra atqoe inviohibiUa» *e per toi aaecula semiier 
e:qdpriMff et iocowuasa; ft|dbila in .ooqtroitietsium: ac 
diseeptntiiWiem rGVoeari posasity eti^iiaisi' oeoaarae 
graviauQMo qoibos ipto faela dt absque olla nov« Digitized by VjOOQIC 273 

deelaraUone violatores praedietorum iuriuoi ei pos- 
sesaienum iaaedaiiturt p<q^lari rebelliene atque au'^ 
dacia vim Buam amittere poaieiiti ad saerilegam qttaia 
passi sumus eipoliatiooem bonestandanl » eommuni 
uaturae ac gentium iure despectoi quaesitos est ille 
apparatus At ludicra pleblseiti species alias in pra^ 
vinciis Nobis ademptis usurpataf et qui exultare se* 
leot in rebus pessimis hac ocoasioBe rebellioilem e( 
eeclesiasticarum cf^ilsurarum contemptum» veluti tri^ 
umpbali pompa» per Italicas urbes praeferre aon 
erubuerunt» contra germana sensa loage maxime 
Italorom partis, qoorum religio devotio ae fides erga 
Nos et Ecclesiam Sanetam moltis modis compressai 
qoominus libere manare possit^ impeditor. 

Nos interim qoi a Deo universae domoi Israel 
regendae et gubernandae praepositi et supremi rt^ 
ligionis ac iustitiae vindices et Ecclesiae iurium d6'*> 
fensores constituti sumusi ne coram Deo et Eecle- 
sia tacuisse^ ac silentio Nostro tam iniquae rerum 
perturbationi assensum praestitisse redarguamuri re* 
novantes et confirmantes quae in superius citatis 
AllocutionibuSf Encyclicis ac Brevibus litteris alias 
solemniter declaravimusy ac novissime in protestatlo* 
ne, quam iussu ac nomine Nostro Gardinalis pubti- 
cis negotiis praepositus ipso vicesimo Septembris 4i€ 
ad Oratores» Minislros et Negotiorum gestores extera* 
rum nationum apud Nos et banc S. Sedem coouno^ 
rantes dediti solemniori quo possumus modo ilerum 
coram Yobisi YY. FF., deelaramus, Nostram men- 
tem» propositum et voluntatem esse omnia huius S.Se- 
dis dominia eiusdemque iura integra intacta invio- 
lata relinerei atque ad Sucoessores Nostros transmit- 

18 Digitized by VjOOQIC 274 

tere ; quanicunique eorum usurpatiouem , tam mo- 
do quam antea factam, iniustaro violentam nullam 
irritamque esse^ omniaque perduellium et invaso- 
rum acta, sive quae hactenus gesta sunt, sive quae 
forsitan in posterum gerentur ad praedictam usur- 
pationem quoque modo coGrmandam, a Nobis etiam 
nunc pro tunc damnari» rescindi , cassari et abro- 
gari. Declaramus praelerea et protestamur coram 
Deo et universo orbe Catbolico, Nos in eiusmodi ca- 
ptivitale versari, ut supremani Nostram pastoralem 
auctoritatem tuto expedite ac libere minime exer- 
eere possimus. Tandem monito illi S. Paulli obtem- 
perantes « Quae parlicipatio iustitiae cum iniqui- 
tate ? aut quae societas luci ad tenebras ? Quae au- 
tem conventio Christi ad Belial » (1), palam apcr- 
teque edicimus ac declaramus, Nos memores offlcii 
Nostri et solemnis iurisiurandi quo tenemur, nulli 
umquam conciliationi assentiri vel assensum prae- 
stituros, quae uUo modo iura Nostra atque adeo Dei 
et Sanctae Sedis destruat vel imminuat: itidemque 
profitemur Nos paratos quidem divinae gratiae aii- 
xiiiOy gravi Nostra aetate, usque ad fecero pro Chri- 
sti Ecclesia calicem bibere, quem Ipse prior bibere 
pro eadem dignatus est, nunquam commissuros ut 
iniquis postulationibus quae Nobis ofFeruntur adhae- 
reamus atque obsecundemus. Uti enim praedecessor 
Noster Pius VII aiebat : « vim huic summo Sedis 
» Apostolicae imperio afferre , temporalem ipsius 
» potestatem a spirituali diseerpere, Pastoris et Prin- 
I» cipis munia dissociare, divellere, excindere, nihil 

(1) 2. Cor. cap. VI. 14. ct 15. Digitized byCjOOQlC 275 
» aliud est nisi opus Dei pessumdare ac perdere 
» velle, nihil nisi dare operam ut religio maximum 
w detrimentum capiati nihil nisi eam efficacissimo 
» spoliare praesidioi ne summus ipsius Reclor, Pa- 
» stor Deique vicarius in Gatholicos quoquo terra- 
» rum sparsos atque inde auxilium et opem flagi- 
» tantesy conferre subsidia possit, quae a spirituali 
» Ipsius^ per neminem impedienda, petuntur pote- 
n state » (1). 

Quoniam vero Nostra monita, expostulationes 
et protestationes in irritum cesserunt, idcirco au- 
ctoritate omnipotentis Dei, SS. Apostolorum Petri 
et PauIIi ac Nostra Vobis, VV. FF,, ac per Vos uni- 
versae Ecclesiae declaramus, eos omnes qualibet di- 
gnitate, etiam specialissima mentione digna, fulgen- 
tes, qui quarumcumque provinciarum Nostrae ditio- 
nis atque almae huius Urbis invasionem, usurpatio- 
nem vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque ipso- 
rum mandantes , fautores , audiutores, consiliarios , 
adbaerentes^ vel alios quoscumque praedictarum re- 
rum exequutionem quolibet praetextu et quovis mo- 
do procurantes, vel per seipsos exequentes, maiorem 
excommuuicationem aliasque censuras et poenas ec- 
clesiasticas a sacris Ganonibus ^ Apostolicis consti- 
tutionibus et generalium Conciliorum , Tridentini 
(Sess. 22 c. 11 de Reform. } decretis inflictas in- 
currisse iuxta formam et tenorem expressum in su- 
perius commemoratis Apostolicis litteris Nostris die 
26 Mart. a. 1860 datis. 

Memores vero Nos eius locum tenere in terris 

(1) Alloc. 16 Martii 1806. 

18* Digitized by VjOOQIC m 

q{\i V6tiit quaet^fe et dalvUtn feie^re qtiod peHefht, 
ilthil Magts bpt&tntis tfu^iA devtd^ {tllod ad Nt)6 i*e- 
Vl^mtites tiatefn» chsirittile contplet^ti. Qu&fe levjin- 
te^ mM^ Nostfas in cu^luih Iti humilitate eortlU 
Nt)dtri (Hum bto, 6UiuS est poliud qUatU NoslrA, lu- 
sti^&ttndtti cadsaitt remitllntus et cotntneudamus, £nnl 
pef \hmA mtseHeordiae sUAe obseeratuus obtesta- 
mUfque, ut adsit pfte^entl aUxlho Noblsy atlsit fic- 
clesiae suae, ac misericors et propitiU^ efficiAt ut 
hOMes ficciesiae aetei-tiftnl pefuic^tenl quam sibi mo- 
liutitur eogitftntes, fofuiidandatn eius iustttiatu ante 
diem vtttdictae ^lac&re doniendant, et mutatis coli- 
sillis dkhci&e Matt-iB EccleMae gettiilUS Noslfumque 
moef6feitt coti^detitur. 

Qut) vero httiusmodi taiti itt^ignia betieilci& « 
diVina clementia &ssequamnry Vos enile ac ^Uitiiho- 
pefe h6rlftmur, VV. FF., ut uUa cum fldetibus cti- 
iU^ue Ve^tfuni (tUfae ct)hci*edilis, ve^tfas fervidds 
ptecti No^tfis votis icOAiungatis, dtqUe 6mUes simul 
ad thfbnum gfatiae et misericordtae adeuntes tm* 
mdi^ulfttam Deiparam Vitglnem Mariam et BeatAs 
ApdstolOs P(itrum et Paulum deprecatbfes adhlbea- 
mUs. 6 Ecd^sia t)ei ab exoftu sui u^que ad haec 
iempofa plurtes trifiulata est et plufies liberdta est. 
IpsiUs Vox esl: saepe expugnaverunt me d iuvM- 
iUle medj etenim noh potuerunt mihi. Suprd doY^ 
sUm mium fdbricdveruM peccatoreSj prolongavetuul 
iniquitatefn iuam. Nec nuhc quoque felinqUet Do^ 
minus virgam peccaloi*um sUper softem iUstOfuhi. 
Non e^l abbfeviala manus Domini, nec facta impo- 
tens ad salvandum. Liberabit et hoc tempore absque 
dubio sponsam suam qui ^uo sarigtiine redetUit eam, Digitized by VjOOQIC 877 

suo spirilu dotavit, drais c^elesiibus exornavit, di- 
tayit nihilominus et terrenis n (1). 

Interim uberrima caelestium gratiamm munera 
Yobis, YV. FF., cunctisque Clericis Laicisque Fide- 
libus cuiusque Yeslrum vigilantiae commissis a Deo 
ex animo adprecantes, praecipuae Nostrae erga Yos 
charitatis pignus Apostolicam Benedictionem Yobis 
Ipsis eisdemque Dilectis Filiis ex intimo corde de- 
promptam peramaqtfr iippeptit)ip6. 

Datum Romae apud S. Petrum die 1 Novem- 
bris Anno MDCGCLXX. 

Poiitifieatu« Nostri Anno Vloeaimoquinto. PIYS PP. IX. (1) S. Bem. Ep. 244. ad Conradum Reg. Digitized by VjOOQIC 278 . 

EPISTOLA AD V£NERABILEI1 FRATREM lOSEPHVM MIPPOLYTVM 
ARCHIEPISCOPVM TURONENSEM. PIVS PP. IX. VEN. FRATER SALVTEM ET APOSTOLICAM BBNEOICTIONEM. G. rravis et acerba conditio in quam Nos et hanc 
Apostolicam Sedem malitia hominum coniecit, quae- 
que in dies durior efficitur, non tamen patitur ut 
oblivisci possimus mala et calamitates^ quibus mi- 
sere Gallia divexatur. Memores immo tot amplissi- 
marum significationum filialis affectus ac studii, quas 
semper et in magnis tribulatiouibus Nostris ab hac 
generosa Natione accepimust enixas assiduasque pre- 
ces ad Deum misericordiarum convertcre nunquam 
omisimus» ut Nobis aliquo modo dignaretur ostendere, 
quo grati animi Nostri officio Eius in Nos meritis 
aliquam vicem impendere, eiusque aerumnis sola- 
tium adhibere possemus. In hac cogitatione ac sol- 
licitatione » qua animus Noster vehementer move- 
batur y in eam persuasionem confestim venimus , 
nullum opportuniorem ac meliorem modum gratae 
voluntatis in istam catholicam Nalionem demonstran* 
dae Nobis fore, quam si eam ad pacis consilia et Digitized by VjOOQIC 279 
tranquiUUatis portum, pro palernae Nostrae caritatis 
studio, vocaremus. Utinam, Yen. Frater, humilitati 
Nostrae detur, posse rem tam salutarem bonorum 
YOiis exoptatam obtinere! Nullum enim certe modum 
in agendis Deo gratiis Nobis imposituri essemus» 
prppterea quod tam insignis boni procurandi Nos ad- 
ministros et cooperatores adhibere dignatus esset. 
At vero ad huiusmodi finem assequendum, atque ad 
hoc ut tam diuturnae gravesque calamitates, veluti 
vehementer optamus» cessare possint, necesse est, 
ut Nostris hisce desideriist et paternae soUicitudinis 
stimulis dociles adhibeantur animi» ac pacatis immo 
diremptis tol animorum offensionibus optati sensus 
mutuae fiduciae mutuaeque concordiae omnino suc* 
cedant. Quidni sperare possit lesu Ghristi in terris 
Yicarius ut huius voti compos fiat, atque ila tandem 
tranquillitatem ac pacem tam amplae Europae parti 
videat restitutam? Nos itaque le requirimus^ Yen. 
Frater, qui Antistes es istius urbisyubi pars eorum re- 
sidet, qui publicas Galliae res moderantur^ ac niaiori 
qua possumus contentione hortamur, ut pro eximio 
tuo pastorali zelo hanc tanti momenti causam apud 
eosdem publicarum rerum Moderalores suscipias at- 
que urgeas, simulque confidimus tuos in Episcopata 
Gollegas ipsum hoc opus eorum virtute et religione 
dignum coniunctis tecum studiis impigre promotu- 
ros f quo certe de patria ac religione optime me- 
reantur. Nulla igitur interposita mora) Yen. Frater^ 
agc tuis suasionibus apud homines, age fervidis apud 
Deum precibusy spectatumque tuorum Fralrum ze- 
lum in societatem tuorium sludiorum incendas, dum 
Nos ea fiducia nitimur, fore, ut Deus det voci ve* Digitized by VjOOQIC 280 

strae vocem virlutis^ ulque Ipso f&vente vohintates 
hominum et generosae suae indolis memores et boni 
eommunis amore excftatae Nostris desideriis et sti- 
mulis obsecandare non renuant. Atque hie, Ven. 
Prater^ facere non possumus, quin omni studio pa- 
temique animi sollicitudine te aliosque omnes GallUe 
Antistites in Domino rogemus et exeitemus, ut serio 
monere non omittatis istam Nationem^ euius qoidem 
nobilissimi sensus et militaris virtus tot tantisque 
gloriae monumentis commendata adversis oaeibus 
obscurari non possunt^ ne veiit inclinare aures per- 
niciosis doctrinis publicum socielatis ordinem ever- 
tentibust quas turbolenti homines militaris sub ob* 
tentu auxilii in istas regiones progressi^ isthic dis* 
seminare ac propagare non desinunt, ex quaram di- 
latatione nihil aliud expectari potest nisi ut discor- 
diae et calamitates augeantur, et iustitiae ac oiora- 
litatis retardetur triumphus» a quo uno pendel, uC 
fste inclytus populus ad avitum decus npvumque 
splendorem assurgat. Qnoniam vero probe ^gposoi- 
mus frustra a Nobis hanc operam impensam fore^ 
nisi etiam aequitas et magnitudo animi illfos Prin*- 
cipis, cuius armis Deus exereituum tol prosperos 
suceessus attribuit, ministerium pacis quo Aingimur 
propensa voluntate ac studio prosequatur^ idcireo hec 
etiam munus, Ven. Frater, libentissime assumimus, 
ut ad Maiestatem lilustris Regis Borussiae )iac de 
re litteras demus^ ac regiae humanitali Eius susce- 
ptum a Nobis pacis patrocinium enixe commende- 
mus. Quem exitum boc Nostrum offieium ae studium 
apud Maiestatem Eius sit habiturum^ pro eerto afllr- 
mare non possumus: sed tamen iustam profeclo bene Digitized by VjOOQIC m 

sperandi causam habemus ex eO) quod eumdem 
Regem benevolo admodum erga Nos animo aliis in 
rerom adiQnctis semper Nos expertos esse memini- 
mus. Divino igitur auxilio fretus, Ycn. Frateri de- 
latu tibi partes^ quanim terapus urgel» obire con- 
tende, i4que pro«ipte 9(qu« «»p«^it« ei|^« poteris, 
eum in Episcopalium tuarum aedium hospitio Eos 
habeas apud quos optatae pacis sacerdotali legatione 
fiingaris. Sed quoniam neque qui plantat est aliquid 
neque qui rigat, sed qui propitio exitu desidorW 
Nostra implere poiest Deust hinc opus est, Vqa. 
Frater, ut in omni humitltate et fiducia in conspe 
etu Dei prostratt Divinum Cor Eius misericordiae 
et caritatis fontem soHicitemus, una cum ipso ideli 
populo in animo contrito clamantes « paree Domine 
paree populo tue » . Hoc auteni a Divina miserioordia 
in assidua obseeralione praesiolantes, interim tibi, 
Ven. Frater^ in commissi tibi muneris auspieium et 
in praecipuae benevolentiae Nostrae pignus Apest<H 
licam Benedictionem nee non universis eatholicae 
istius Nationis Fidelibus toto eordis aflectu peraman- 
ter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 12 Novem- 
bris Anno 1870. Pentificatus Nostri Anno Vicesimo^ 
quinto. 

PIYS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 282 

DECRETVM 

VRBIS £T ORBIS 

QVO S. lOSGPH DEIPARAE VIRGINIS IIIMACVLATAG SPONSVS 
CATHOLICAE EGCLESIAE PATRONVS CONSTITVITVR. ^ueoiadmoduin Deus losephum illum a lacob Pa- 
triarcha progenitum praepositum constitueral univer- 
sae terrae Aegypti ut populo frumenta servaret^ ita 
temporum plenitudine adventante, cum*Filium suum 
Unigenitum mundi Salvatorem in terram missurus 
esset, alium selegit losephum, cuius ille primus typum 
gesserat, .quemque fecit Dominum et Principem do- 
mus ac possessionis suae» principaliumque thesau- 
rorum suorum custodem elegit. Siquidem desponsatam 
sibi habuit Immacuiatam Virginem Mariam, ex qua 
de Spiritu Sancto nalus est Dominus Noster lesus 
Christus, qui apud homines putari dignatus est filius 
loseph, illique subditus fuit. £t quem tot reges ac 
prophetae videre exoptaveranty iste loseph non tantum 
vidit, sed cum eo conversalus, eumque paterno affe- 
ctu complexus, deosculatusque est; nec non solertis- 
sime enulrivit quem populus fidelis uti panem dc 
caelo descensum sumerat ad vitam aeternam conse- 
quendam. Ob sublimem hanc dignitatem, quam Deus 
fidelissimo huic servo suo contulit, semper Beatissi- 
mum losephum post Deiparam Yirginem eius Spon- 
sam Ecclesia summo honore ac laudibus prosequuta Digitized by VjOOQIC 283 

esi, eiusdemque inlerventum in rebus anxiis implo- 
ravit. Yerum cum tristissimis hisce temporibus Ec- 
clesia ipsa ab hostibus undique insectala adeo gra- 
vioribus opprimatur calamitatibus^ ut impii homines 
portas inferi adversus eam tandem praevalere autuma- 
renty ideo Venerabiles universi Orbis Gatholici sacro- 
rum Antistites suas ac Christifidelium eorum curae 
concreditorum preces Summo Pontifici porrexerunt, 
quibus petebant ut Sanctum losephum Catholicae Ec- 
clesiae Patronum constituere dignaretur. Deinde cum 
in Sacra Oecumenica Synodo Yaticana easdem po- 
stulationes et vota enixius renovassentt Sanctissimus 
Dominus Noster PIUS Papa IX nuperrima ac lu- 
ctuosa rerum conditione commotus, ut potentissimo 
Sancti Patriarchae losephi patrocinio Se ac Fideles 
omnes commitleret, Sacrorum Antistitum votis satis- 
facere voluit, eumque CATHOLICAE ECCLESIAE 
PATRONUM solemniter declaravit ; illiusque festum 
die decimanona Martii occurrens, in postenim sub 
ritu duplici primae classis, attamen sine octava ra- 
tione Quadragesimaey celebrari mandavit. Disposutt 
insuper ut hac die Deiparae Yirgini Immaculalae ac 
castissimi losephi Sponsae sacra huiusmodi declaratio 
per praesens Sacrorum Rituum Congregationis De- 
cretum publici iuris fieret. Contrariis non obstan- 
tibus quibuscumque. 

Die YIII. Decembris anni MDCCCLXX. 

C. Episc. OsTteif. BT Velit. Card. Patrizi S.R.C. Praef. 

Loco |£ Signi 

D. Bartolini S. R. C. Secretarius Digitized by VjOOQIC m 

0EGRETVM GiljyERALE; 

Ad P1IAB€AVBm>A8 ALIQVOT IIIRB«VLAftlTArBp 
IN SERVOBVa DBI ACTIBVS C0IIFICIEII1M8 S OrdiMrM siv^ ApQsloUca auctorUaie pro S«ryQnu9 
Dfii BtnHfmtiQW et CapopizaUon^ ei(ira Url^m «oa- 
fe(4Q9, gravQm quaodoqqe irregularitatem adnotanB 
4elmit \fk eo «itanVf quQ4 per$QBis ceruim pCBcimn 19 
propewQ J9i^irvieD4Q gere&til|U8| postquiim iUo fttajji 
OoeperuQt, veQia d^ta f«Qrit, perduranle «dfave sivi; 
«rdioaria sive etiain Apostolica «iusdepi Causae inqui- 
sitiooay oflficJQ primo dimissot aliud diversae iadoUs 
a9«uoiendi et e^rcendi. Haep autem o^Bciorwn per- 
mutatJQ eum luris regulis miuime eon^ona videaturt 
«•dQm SaQra Congregatio ip Ordinariis fauius diei 
Coinitij» ad Vati^pum babitis ad praedictum reiqo- 
Yfodum ablisum et siispioioqeDi qifamlibet etiam le- 
vem in re tam gravis momenti prorsus eliminandaqq, 
cenmit prqhibmd^mf n SStn» phoueriij ne ^finceps 
in condendis qutifusvis Processibus tam Ordinariis^ 
qvm^fottoUwt «d eiuidm Servi Dei Qa$i$m pev- 
tinentibuSf eadem persona diversis officiis ne succes- 
sive quidemj utcumque priori expleto e% dimiitpp fun- 
gi potHt 9^ ppetta nulUiatis. Pi« 10 Decembris 1870. Digitized by VjOOQIC m 

Faclaque de praemissiB per roe subscriptum 
Secretarium SSmo Domino Nostro Pio Papae IX 
fidell relatioQi, Saaelitas Saa praefatam Baorae Can» 
gregatioais deeisionem ratam habuit et confirmavit, 
eamque praesenti generali Decreto promulgari et ab 
omnibus servari mandavit. Contrariis non obstanti- 
bus quibuscumque. Die 22 eiusdem Mensis et Anni. 

C. Ep. Ost. et Velit. Card. PATRIZI S. R. C. Praep. 
D. BurWlini S. R. C. Secretarius Digitized by VjOOQIC 286 

EPISTOLA 

VBNEftABlLl FRATRI NOSTRO CONSTANTINO S. R. E. CARDINALI 
PATRIZI EPISCOPO OSTIENSI ET VBLITERNO SACRI CARDl- 
NALIYII GOLLEGII DEGANO YICARIO NOSTRO GBNBRALI IN 
SPIRITVALIBVS ROMAE EIVSQVE DISTRICTVS. PIVS PP. IX. ¥ enerabilis Frater Noster, salutem et Apostolicam 
Benedictionem. Eeclesia Dei, tamquam Regina cir- 
cumdata varietate, sicuti nobili diversorum Regula- 
rium Ordinum ornamento decorata fuit, sic sedulam 
semper eorum operam adhibuit ad propagandam di- 
vini Nominis gloriam, ad christianae reipublicae ne- 
gotia expedienda, et ad inducendum etiam vel pro- 
vehendum in populis» doctrinae et caritatis opey ci- 
vilis vitae cultum. Quotquot idcirco fuerunt unquam 
osores Ecclesiae, Regulares Ordines maxime sunt 
insectatiy et inter eos primas odii sui partes tribuere 
consueverunt Societati lesu, utpote quam operosio- 
rem, suisque propterea consiliis infestiorem existi- 
marunt. Id in praesentiarum rursum fieri dolentes 
conspicimus, dum civilis Nostrae ditionis invasores 
praedae inhiantest exitiosae semper ereptoribus, fa« 
miiiarum omnium Religiosarum suppressionem a Pa* Digitized by VjOOQIC 287 

tribas Socielatis lesu exordiri velle videntur. Cui 

qnidem facinori ut viam sibi sternant, invidiam ipsis 

eonflare nituntur apud populum, eosque simuitatis 

accusant cum praesenti regiminct ac potissimum in- 

simulant eius potentiae apud Nos et gratiae, quae 

Nos eidem regimini faciat infensiores, quaque sic oo- 

cupemur, ul nonnisi suadentibus ipsis» quidquid agi- 

mus perficiamus. Quae stulta calumnia» si in sum- 

mum vergit contemptum Nostrum^ qui prorsus he- 

betes ducimur et inepti cuicumque ineundo consilio> 

absurda prorsus evincitur, cum noverint omnes^ 

Romanum Pontificem, divino implorato lumine et 

auxilio, id facere et praecipere, quod rectum et utile 

iudicaverit Ecclesiae : in gravioribus vero negotiis 

eorum opera uti consuevisse» cuiusvis demum sint 

gradus^ aut conditionis, aut Regularis Ordinis, quos 

materiae, de qua agitur» peritiores, sententiam suam 

sapientius ac prudentius proferre posse arbitratur. 

Profecto Patres etiam e Societate Jesu baud raro 

adhibemus, et varia muneray ac illud imprimis sa- 

cri roinisterii eis committimus» qui in hisce obeundis 

probalius semper Nobis faciunt studium illud et ze- 

lum, quorom gratia crebras et amplissimas a Deces- 

soribus Nostris promeruerunt laudes. Yerum aequis* 

sima ista dilectio Nostra et existimatio Societatis, 

egregie semper de Ecclesia Ghristi, ac Sancta Sede, 

et cbristiano populo meritaet longe abest a servili 

illo obsequio, quod comminiscuntur ipsius obtrecta- 

tores ; quorum calumniam a Nobis et a demissa opti« 

morum Patrum devotione indignanter propnlsamus. 

Haec vero Tibi significanda duximus, Yenerabilis 

Frater Nosteri ut et insidiae Societati slructae com- Digitized by VjOOQIC 288 

pertae fiant, €t senteDtia Nostra turpiter insipien- 
Wrqtie detorta ae sobvem refitituatur« et iaelytae 
eideiti Soeietati novum praesto sit propensissima^ 
voluntatiB Nostrae tedtimoniom. Liberet utique, hae 
oeeasioae nactai Te diutios dislinere de aliis quotidie 
iaorebreBeentibus ddloris Noi^tri caosiB j at eum adeO 
ampla sit earum seges» ut epistolae finibus eoncludi 
nen valedt, ulium attingemus eommentiun eoneessio- 
num^ quaa dicunt guareiitigief ubi Deseiafl} aum pri- 
mas teneat abeurditas^ an versutia> an ludibriumi 
et eui iamdiu operosum et iniilile studium impeil^ 
dunt Subalpini Gubernii moderatores. Coaeti eniitl 
a eoramuni eatbolieorum expostulatione et poUtiea 
neeessitate ad larvam quamdam Reglie potestatiui 
Nostrae sefvandami ne caiquam obnoxii videamur 
in exereitio supremi rtfgimiois Ecclesiae; id assequi 
se posse eensuerunt per concessiones. Atqui oum 
concessio suapte natufa postulet potestatem conce* 
dentis in eum cui concediturf eumdemquct saltem 
quoad rem concessam, subiieiat illius ditioni et ar- 
bitrio i neeessario fit| ut ipsi operam perdant in ad- 
struendo stimmae potestatis Nostfae fastigio per ea 
adminicula^ quae ipsum omnino sabruant et deleant. 
Intima vero concessionum indoles est eiusmodi^ ut 
unaquaeque peealiarem servitatem inducat; quae 
durior etiaiH fit ab invectis deitide emendationibus» < 
HoBtile demum et dolosum ingenium» quod ex iia» 
licet insidiose velatum^ erumpit^ sic illustratur a iugi 
factorum serie» ut neittinem sanae mentis decipere 
poesiti et apertissiaiam ludificati(N»i$ speeiem iis con* 
ditionibtts alBngat. Venim si Eeelesia referre deb«t 
imaginem divini aaetoris Biii} nonne NoB| qui^ lieet Digitized by VjOOQIC 289 
immerentes^ Ghristi vkM gerimus in ierrisy ei gra- 
lias agere debebimusi quod irrisoriis regni insignibus 
et Nos circamdari sinat? Profecto sic ipse vicit 
mundom; atque ita etiam per sponsam suam Eccle- 
siam rursum de mundo triumphum aget. Inlerim 
copiosa Tibiy Venerabilis Frater Noster, adprecamur 
caelestia munera; eorumque auspicem et praecipuae 
Nostrae benevolentiae pignus Apostolicam Benedi- 
ctionem Tibi peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petram die 2 Martii 
anno 1871. Pontificatus Nostri anno Vicesimoquinto. PIVS PP. IX. 19 Digitized by VjOOQIC 290 

EPISTOLA 

YRN. FRATRIBVS ANTONIO' PETRO IX. PATRIARGBAE CILICIAE, 
ATQVE CATHOLICIS ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS ARHENIl RITVS 
GRATIAH ET COMHVNIONEH APOSTOLICAE SEDIS HABENTIBVS, 
NEC NON DILECTIS FILIIS SACERDOTIBVS» HONACHISy ET LAlCiS 
CATHOLICIS EIVSDEH RITVS. PIVS PP. IX. 

YENERABILES FRATRES AC DILECTI FILII 

SAlVtEI ET APOSTOLICAM BENBDICTIONEI u bi priina novi schismatis, inter Armenios Con- 
stantinopolitanae Urbis nuper conflati , indieia eru- 
perunt , non omisimus pro universali Ecelesianim 
omnium sollicitudine omnes admonere sive per No- 
stras Litteras, sive per Delegatum Nostrum illic re- 
sidentem^ ut fortes atque in fide stabiles permane- 
rent: qui autem a recto tramlte aberrassent , eos 
Iiortati sumus in Domino » ut ad saniora consilia 
reverterentur. Hi autem a vocibus Nostris aures 
avertentes, contumaces in coeptis perstiterunt; im- 
mo ab iisdem Apostolicae Sedis divina atque uni- 
versalis potestas et auctoritas in his potissimum , 
quae ad disciplinam pertinent, impetita fuit, licet 
omnium temporum et Ecclesiae filiorum reverentia 
ac fide tam in Occidentalibus quam in Orientalibus Digitized by VjOOQIC 291 

regionibus semper celebrata, novissioieque Oeeume- 
nici Concilii Vaticani dogmatico decreto declarata 
fnerit^ mrsnsque firmata. Hinc eo Nos adactos sen- 
simus» ut ad tuendam pro Apostolico Nostro mnnere 
fidei unitatem, formulam seu declarationem fidei certis 
verbis expressam, pro recepto in Ecclesia more^ iis- 
dem subscribendam proponi iuberemus; cui si sub- 
scribere recusassent^ iam ecclesiasticae perduellionis 
se reos proderent et a Catholicae Ecclesiae unitate 
avulsos. Quod cum detrectassent, Ven. Fr. Antonius 
losephus Archiep. Thyanaeus, Apostolicus Constanti- 
nopoli Delegatus^ Nostris obseqoens mandatis, No- 
straque usus auctoritate> eosdem schismatis reos^ ac 
proinde maioris excommunicationis vinculo irretitos 
solemni decreto pronunciavit. 

Profecto post hoc iudicium, nullus iam siiper- 
erat tergiversandi locus» et novis hisce schismatH 
eis altemtrum incumbebat, ut vel ad bonam frugem 
reverterentur , vel ementitum catholicoram nomen 
omnino deponerent. Veram magno cum Nostro do- 
lore eo deventum est» quo eosdem refractarios fore 
processuros» etsi non levia subessent indicia» animus 
tamen Noster credere refugiebat. Etenim indictum 
est conciliabulum, in quo de novo patriarcha con- 
stituendo egerunt tum laici tum monachi Sacerdo- 
les schismaticae factionis; atque adeo quatnor Epi- 
scopi, videlicet lacobus Bahatiarian Diarbechiriensis» 
Basilius Gasparian Cyprensis, nec non Ignatius Ka- 
lybgian Amasenae» et Placidus Kasangian Antioehe- 
nae Ecclesiarum titulis consecrati; immemores pro« 
fecto dignitatis suae, fideique et obedientiae, quam 
in ipsa sna consecratione Nobis Nostrisque Succes* 

19» Digitized by VjOOQIC in 

soribus lureiurando promiserbnt. Deinde quod sibi 
pfopobuerant^ opere compleTerunt, electi) scilidet in 
pseudoptitriarcham diclo laeobo Bathiarian Archie- 
piscopo EpiscOpo Diarbekirensi^ cbi lacobi Pcth IX 
nomen iiiditum est^ et abnegato legitimo GiliciA^ 
Patriareha Veh. Fratre Antonio Petro IX , llcet 
is «nanimi sufrragio Bpiscoporum ant^ trienniunl 
fufssel electus, a Nobis confiitndtus, sacroque Pal-* 
lio ipsis Noslris manibus* dfecoratus. 

Quiintus exinde dolor aniiha Nosfro et moeror 
acices^erity satis verbis CKplicare ilon pbisumos. Hoc 
enim facto y graTissimuAi viilnus Unitati batholicae 
illatum est^ prociuleata eeclesiasticae diseiplinae re^ 
gula « sacrorum canohom et Apostolicai^um ctmsti- 
tutionum vis et auctorittis omniao spreta atqhe Ae- 
spectai firmatum teterrimhni scbisma; atqlie (ideli- 
bbs inckutis vei igDorantibus noVa errandl occasio 
exfaibiia ab iis, qui licet exo&nlmunicati auctoTitate 
Nostra fnerint -<, et ab Eeclesiae Catholieae unilale 
enlnino segregati^ se tanien Catholicos Nobisqne fi-* 
Mi^s et Obedlentes audent iactare^ populisque ille^ 
gitinium et schisniaticom pastorem^ perinde ac si oa^ 
Iholtcus esset^ bbtrddere. 

Guhi hffec iia stnt^ Nos mbneri N6stro omrti'^ 
HO deesse videremuTy 6i speculatonss a Doraino No- 
stro leau Cfarislo onive^sae Ecctesiae teonstitiiti^ vo^ 
cefli Nostraih ctAitra ausui istos Attollebe moraremnrj 
el ab dmni erroris periculo fld^les Armenios erh- 
pe^e; Quaproptcr ApostoHca Nostra auctoritate de«- 
eernimus ac declaramus illegilimum ^ scbistaiaticnni 
et omnino irrituin tum praedifttuiH conciliabulum 
laciiosbrom , tum eleitionem in eo attentalam Ia>* Digitized by VjOOQIC m 

eobi Bahatiariaa in patrlarebam; et iiuDC auUa pror- 
8BS ecclesiastioa et spirituali iurisdictione pallere > 
omnique exercilio episeopalis Ordinis esse suspeur 
sum; insuper t^m memoralum lacobum quam eler 
etores poenas a sacris canflnibus contra eps » qui 
talia ausi fueript , sancitas omnino incurrisse. Eir 
dem porro lacobo sub interminatioiifi 4^viai ludieii 
districte praecipimuSf ne praeteoaum patriarobae tir 
tulum a sohismaticis sibi temere, nuHoque iure d^r 
latum, uUq paeto audeat usurpare; neve quidquam 
eo nonine atteutare praesumat. Quod vero auai wn^ 
Refraetarii in praedicto coneiliabub Qontra Von. Fr. 
Antonium Petrum IX HassuDi ilUid par^ter ;iulUus 
mame^ti ae roboris, quin et scbismalieum f^Jnus 
dedaramus ; ipsumque Vea. Fr. AatQnium PetFmn, 
verum^ solum, ac legitimum esse Pa4riaFjBh«0f| Arr 
meniopum Ciliciae edifiimus et oon|ir;uamus. 

Porro uaiverso^ C^thoUcos Arqaenlos cmiuA^is 
ardiais ac dignitatis existant , pro supreimi %>3jln 
Apostolatus offieio graviter moAemuSi ut a pra»4^ 
cto lapobo iieo npn ab eius etectpriJ^u^^ e( 9 i^elir 
quis omnibQS qui aovo haic sohisinati adhaereat » 
caveant diligenter; legitimo auiem suo P^triar^^^^^ 
et/<imprimis ApostoUeae huic Sedi fideles ipApe^jij^, 
et obedientes: n^ue eniiii, ui ad rem nuMHit sanr 
ctus Cartbaginieasis Episcnpus Cypriauus^l)» filiunr 
ie baefeses qhoriae sunU aui nata mnt ^cJiiiwa/d^ 
quam dam saaerdoii Dei non ebtemperaiur ^ ffec 
UHU8 in Eccleua ad tempus mcerdos , ei mA teiffi- 
pus iudex mee CknsH c^iielur. 

(1) S. Cypriap. gppt, M S. Cftrn«l- ^'*P- Digitized by VjOOQIC 294 

Providissimus autem Deus qui laeta Iristibas 
miscere consuevity dolori Nostro lenimentum ac so- 
lamen praebuit in fide et eonstantia, qua et popu- 
lus et clerus patriarchatus istius erga legitimum Pa- 
triarcham et hanc Apostolicam Sedem usi sunt; ac 
potissimum in Yobis, Ven. Fratres, qui in officio 
constanter permanenles, fideles vestrae curae con- 
creditos a commemoratis erroribus et fraudibus in- 
columes servare studuistis atque studetis. 

Caeterum ipsos Neo-schismaticos , imprimis 
vero ilios Episcopos qui tanto cum Nostro et omnium 
bonorum luctu ab unitate Catholica defecerunt, hor- 
tamur^ ut quoniam peccaverunt, non adiiciant iterum. 
Yideant quo demum evaserint, quamtamque procel- 
lam in Catholica Armenia Ecclesia excitaverint. Haec 
quidem donec in Petrae a Christo positae firmita- 
te constiteriti submergi non poterit: ipsi vero et 
cuncti, qui eis adhaerent, perpendant, quam grave 
sit a vera Christi Ecclesia defecisse et ab eius uni^ 
tate fuisse divulsos. Etsi enim adhuc se catholieos 
appellare velint, factis tamen ipsis suis, quin et 
proprio conscientiae iudicio erroris convincantar 
oportet. Qui enim Ecclesiae^ ut ait idem S. Cypria* 
nus (1)5 reniUtur j qui Cathedram Petri , super 
quam fundata est Ecclesia deserit^ in Ecdesia se 
esse cmfidit? Nemo frntemitatem mendacio fallai. 
Redeant igitur praevaricantes ad cor, et sciant in 
Apostolica Sede non solum ludicem sedere, qui in 
promptu habet ulcisci omnem inobedientiam^ verum 
etiam Patrem amantissimum , qui errantes filios , 

(1) S. Gyprian. lib. de Unit. Eccles. Digitized by VjOOQIC 295 

cuipam suam bumiliter confitentes^ et sincere de- 
testantes in ulnas suas excipere paratus est. 

Precemur igitur universi auctorem et consum- 
matorem fidei nostrae lesum Christum, deprecatori- 
bus apud Ipsum humiiiter adbibitis Deipara Imma- 
culala, Beatis Apostolorum Principibus^ et Magno illo 
Armeniae lUuminatore Gregorio Sancto, ut erran- 
tibus lumen et robur suae gratiae concedat ^ quo 
omni humano respectu postbabito , ad Ecclesiam re- 
verti festinent; et iis qui adbuc steterunl , maiora 
semper gratiae incrementa largiatur. 

Yobis autem, Ven. Fratres et diiecti Fili]> quos 
tanto maiori charitate complectimur^ quo firmiorem 
Vestram virtutem^ Deo sic favente, conspicimuS) Apo^ 
stolicam benedictionem ex intimo corde depromptam 
et uberioris seraper praesidii auspicem singulis uni' 
vcrsis peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die undecima 
Martii An. Dom. MDCCCLXXI. Pontificatus No- 
stri XXV. 

PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 296 

DECRETVM 

VRBIS ET ORBIS. 

QVO S. ALPBONSVS MARIA DB LICORIO OOCTOms ECCL6SUE 
TiTVLO HONfiSTATVR. I nter eos qui fecerant et docaerunl» quosqoe Do- 
miAtts Noster lesu Christus magnos fore vocavil in 
Regno Caeloram, merito recensendas est Sanctus 
Aiphonsus Maria ile Ligorio, Congregationis a San<- 
elissimo Redemptore Institutor et Sanctae Agathae 
Gothorum Episcopus. Hic virtutum omnium eMra« 
pla faciens, veluti lucerna supra candelabrum posita 
omnibus Christifidelibus » qui in Domo Dei sunt , 
adeo illuMt ut iam inter cives Sanetorum et dome" 
sticos Dei fuerit relatus. Quod autem sancla ope* 
ratione complevit , verbis etiam et scriptis docuit. 
Siquidem ipse errorum lenebras ab Incredulis et lan- 
senianis late diffusas doctis operibus maximeque Theo- 
logiae Moralis traclalionibus dispulit atque dimo* 
vit. Obscura insuper dilucidavit, dubiaque declara* 
vity cum inter implexas Theologorum sive laxiores 
sive rigidiores sententias tutam straverit viam, per 
quam Chrislifidelium animarum moderatores inoffen- 
so pede incedere possent. Simulque Immaculatae Dei- 
parae Conceptionis et Summi Pontificis ex Cathe- 
dra docentis infallibilitatis doctrinas accurate illu- 
stravit ac strenue asseruit, quae postea aevo hoc Digitized by VjOOQIC 297 
Rostro dogmalicae declaratae suiit. Scripturarum de^ 
nique aenigmata reseraYit tum in aseeticis lucu^ 
bnti<mibus, oaelesU quadam suavitate referiis, tum 
in saluberrimo quodam Commentario» quo Psabnos 
et Gantica in Divino Offlcio a Clericis recitanda ad 
eorum pietatem fovendam et mentem erudiendam 
explanaviU Summam Alphonsi sapienttam iam de« 
miratus fuerat Pius Septimus sa. me.^ eumque com* 
mondavcral, quia voce et scriptk in tneiia Mectdi 
nooU errantibus viam iustitiae oslendit, per quam 
po9smU de potestate tenebrarum tramire in Dei lu-^ 
men et regnum. Neqne ninori laude imsiMiam vim^ 
oepiam , varietaitemque ioctrinae in librii ab ipso 
eonsoriptis prosequutus est aker Snmmus Poalifex 
Gregorius XYl sa. mem. in Litteris decrctaiibus , 
quibus Alphonso maiores Caeliium bonores tribuo*- 
bantur. 

Verum temporibus bisce nosiris adeo sapien*- 
tiara civs enarram fentes^ et laudem oi«s enuntiat 
Eccleslay ut plurimi Sanotae Romanae Eeeloidae Car^ 
dinales , fere Ofnaes tolius Orbis Sacrorum Anti* 
stitesy Supremi Religiosorum Ordinum Moderatones, 
insignium Aoademiarum Theologi^ illustria Caooni«- 
conim CoUegia 9 et docti ex omni coetu Viri Mp^ 
plices libeUos Sanctissimo Dmnino Nostro Pio IX 
Pontiflci Maximo porrexerini, quibus communia ex- 
posuere vota , ut Sanotus Alpbonsus Moria de Li- 
gorio Doctoris Ecciesiae tilulo honoribusqme coho- 
nestaretur. Sanctitas Sua, preces benigue excipiens, 
gravissimum huiusmodi negocium de more Sacpoi- 
rum Rituum Congregationi expendendum conunisit. 
Itaqiie in Ordinariis domitiis ad Vaticanas Aedcs Digitized by VjOOQIC 298 

infrascripta die collectis Emi et Rmi Patres Cardi- 
niles sacris tuendis Ritibus praepositi, audita rela- 
tione Emi et Rmi Cardinalis Constantini Patrizii 
Episcopi Ostiensis et Veliterni , Sacri Coliegii De- 
cani, eidem S. Congregationi Praefecti» Causaeque 
Ponentis , consideratis animadversionibus R. P. D. 
Petri Minetti Sanctae Fidei Promotoris, Patroni Ca« 
usae responsis, nec non Theologorum pro veritate 
sententiis; omnibus denique severissime hinc inde 
libratis » unanimi consensu rescribendum censue- 
runt : Coimdendum Sanctissimo pro concessiane seu 
dedaratiane et extensime ad universam Ecdesiam 
tituli Doctoris in honorem S. Alphansi Mariae de 
Ligario, cum Officio et Missa iam concessis, addito 
Credo j Antiphona et Magnificat in utrisque Fe* 
speris: Doctor, ac Lectionibus L Noctumi: Sa- 
pientiam» et VIIL Responsorio: In medio Ecclesiae. 
Die 11 Martii 1871. 

Postmodum facta horum omoium et singulorum 
eidem Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX. 
per infrascriptum ipsius S. Congregationis Secreta- 
rium fideli relatione^ Sanctitas Sua S. Congregationis 
Rescriptum adprobavit et confirmavit ; ac desuper 
generale Decretum Urbis et Orbis expediri manda* 
vit. Die 23 iisdem mense et anno. 

C. Ep. OsTiEN. ET Velitern. Caro. PATRIZl S. R. C, 
Peabf. 

L. );{( & 

D. Barlolini S. R. C. Secretarius. Digitized by VjOOQIC 299 
LITTERAE APOSTOLICAE 

QVIBVS MITTITVk CONSTANTINOPOLIll LEGATVS 
EX^tik OROINEai. V£N. FR. ALEXANDRO ARCHIEPISCOPO THESSALONICENSI IN PAR- 
TIBVS INFIDELIVM NVNGIO APOSTOLICO CVH FACVLTATIBVS 
LEGATI A LATERE IN HISPANIARVH REGNO. PIVS PP. IX. VEN. FRATER, SALVTEM ET APOSTOLICAM BENBDICTIONEH TJaritatem illius imitantes, qui de eaelis ia terras 
descendit, ut quaereret et salvum faceret quod pe- 
rierat , solliciti semper fuerunt Romani Pontifices 
praedecessores Nostri» cum de catholica fide in uni- 
versum orbem propaganda , tum de eiusdem inte- 
gritate atque unitale contra haereticam vel schisma'- 
ticam pravitatem solertissime custodienda. Idcirco vel 
a primis Ecciesiae saeculis Legatos suos in diver- 
sas mundi regiones tam occidenlales quam orienta- 
les mittere consueverunt , quorum munus erat vel 
dissidia atque contentiones componere, aut subortas Digitized by VjOOQIC 300 ^ 

haereses et scbipmMa pr^fligare^ vel onvere, ne iam 
profligata et compres^a in aliqiia parte revirescerent, 
ac demum in dogmaticis sive canonicis ac prorsus 
in omnibus ecclesiasticis negotiis Romani Pontificis 
expriroere ac gerere personam. 

Hinc Praedeccssorum Nostrorum vestigiis in- 
sistentes, divinoque auxilio confisi, uumquam omisi- 
mus catholicae Fidei et ecclesiasticae discipiinae» quae 
illius retinaculum est, sedulo advigilare, praescrtim 
in Ecclesiis ritus Orientalis, quarum eo maior sol- 
licitudo Nobis incumbil, quo difficilior et periculosipr 
earum condilio est. Verum, inimico homine super- 
seminante zizania, fructus labori» res expectationi po- 
stremis potissimum hisce temporibus in illis regio- 
nibus cumulate qqq respondit. Etenim excitatum 
apud Armenios Catholicos Constantinopolitanae Urbis 
grave dissidium, in mauifestum schisma demum eru- 
pit| et mvlta ^cclesia9(icaQ rei cQpfusio ^t pertqr- 
batio consequula esl. 

Nos quidem tantis malis praevertendis, vel de- 
pellendis curas omnes adhibuimus, sive per Nostr^s 
Apo§(olica^ Litter^Sf sive per Ycd. Fr. Antonium 
lojsephum Archlep/i Thyan^isiiqi Nostrum Delegatun) 
ConftanMnopoIi resiilenteofy qui pro sua pielate et 
pnid^tia oQicium ac munup smini naviter ac dilir 
%W\er eiLequMtu» est e!, eT^equitur. 3e4 qiu>miay.^ 
]!toiStr4te ill^e ctfra^ ac SQjlicitydiaefi fellciem in oum^ 
1m)6 mUfXB k^i^f^X^ pl)sUUt aliorMin iA^ro^tas» alior 
rMfl» AVi^na i^bfiwata inaliMa. laip vqro iie jntentar 
iim qMi44Mapi rfJiqqMdiWiSf iUud ^tjam extrwdiua- 
riiiqi F^e4^Mi« adhibondum GC|isMa«u&, qu^oid pagqius 
))te C^es^ri^Qfti^ gpjscft{)V8 S. Pajsiluis» Orjentuiimn Digitized by VjOOQIC 301 
Eoclesiis haeresl exagilaiis, a S. Damaso praedeces- 
sore NosirD HAgltabat^ ut scilioet Legaiiiai ii faoie 
Nostra ettra ordinenKi ftiittatiitts, qtti perturbnui or« 
dini restitaeodo adlabor«t^ qui datbolicoi^ coHMant^s 
in fide el obedi^btia legiUmis pafttoribus^ iAipriilii« 
vero Apostolicae huic Sedi debita roboret at^M COIl« 
firiAet; et Neoschis.maticot catholieorum fiomen, ad 
sknplioium deoeptionem adhuc subdole u8ttrpant66f 
ad sinceram poeniientiam, miseraniie Deo^ coilV^r'» 
tere satagati 

Quapropter^ de consilio Ven. Fr. Nosirofum 
S. R. E. Cardinalinm Noslrae Congregalionia 4e Prop. 
Fide pro negotiis rilus orientalis Te, Ven. Frater, 
cuias doctrinam ac peritiam in ecclesiasticis negotiis 
prMarmvdis perspeetAm hatemus, ad Conslantinopo- 
litanam Urbem mittimus, Tibique vices Nostras cum 
facuUatibus omnibus neeessariis et opportunis de- 
mandamus , ut doclrinae opportunitate et veritate 
infirma confirmes , disrupta consolides , depravata 
convertas, afflictaeque Ecclesiae Armeniae statum 
componens, omne virus pravi schismatis,t auxilian- 
te Domino, radicitus evellas. 

Non dubitamus autem, quin universi et singu- 
li cuiusque gradus et conditionis Apostolicae Sedis 
dignitatem auctoritatemque in tua persona intuentes 
debito bonore atque obedientia Te prosequantur. 

Faxit misericors Deus, ut quod Eo aspirante 
in bonum Armeniae Ecclesiae decernimus, ad Eius 
nominis gloriam ex votis Nostris succedat, qui cogi- 
tamus cogitationes pacis. Adsit Tibi propitius> viam- 
que tuam et gressus dirigat ; quo commisso munere 
strenue et utiliter perfungaris. Adsit demum illis qui Digitized by VjOOQIC 302 

igQorant et errant, ac iis pracsertim qui in iuiqui- 

tate sua obdurati, a Nobis alieni facti sunt, ut iu 

domum paternamt sanctam videlicet Ecclesiam ca- 

tholicam» in similitudinem prodigi illius fllii» quem 

abscedendo misere imitati sunt , poenitentia ducti 

revertantur. 

Caelestis denique praesidii auspicem esse vo- 
lumus Apostolicam benedictionem» quam Tibi, Yen. 
Frater» ex intimo corde impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Pi- 
scatoris die trigesimaprima Martii an. MDCOCLXXI 
Pontificatus Nostri XXV. N. CAan. Paraccuni CLAaBUi Digitized by VjOOQIC 303 
EPISTOLA 

VKNCBABILI FBATBl NOSTBO CONSTAffTlNO S. B. E. CABDl- 
NALl PATBIZI EPISCOPO OSTIENSI ET VELITEBNO SACBl 
CABDINALIVM COLLEGIl DEGANO y VICABIO NOSTBO GENE- 
BALI m SPIBITVALIBVS BOMAE EIVSQVE DISTBICTVS. PIVS PP. IX. Y enerabilis Fraler Noster, salutem et Apostolicam 
Benedictionem. Res maximi plane momenti» Yenera- 
bilis Fraler Noster, postulat, rogari Te a Nobis alqne 
excitari, ut opera studioqne tno extenuare conten- 
das, ant etiam, si fieri possit, amoliri a iuventute 
nostra studiosa peri«ulum exitii ei parati. Litteris sa* 
ne manu Nostra datis non semel monueramus ali* 
quem e populorum moderatoribus, ut usi ancloritate 
desuper eis commissa, memoresque muneris sui tuen* 
dae civilis societatis ab incredulitate» peste omnium 
pemiciosissima, arcerent a Magistrorum snbselliis bo- 
mines^ qui non solnm omnia despicerent officia re- 
ligionisy sed odio eius acti^ spirituqne vere satanico, 
eamdem carperent, traducerent, oppugnarent. Irrita 
tamen fuerunt monita Nostra, siquidem veriinm est^ 
aut non libuit opponere mnrum aeneum monstri pro- 
gressni ; licuitque propterea iuveniles animos perver* Digitized by VjOOQIC 304 

sls vitiare docirinis, el per calumniosa, versuia, im- 
pudentissima commenta in fidem, religionem, Eccle- 
siam) sacros ritus» eorumque «dminisiros ac sanctiora 
quaeque concitare. NonnuUi vero e caecis istis ei 
perditis caecorum ducibus, ad exacerbanda mala No- 
stra, buc etiam per diruta Urbis moenia sunt adve- 
cti; quibus perpauci e veteribus variarum discipli- 
narum professoribus, abiectissimi sane ingenii, ver* 
sipelles et cuiusvis grati animi sensus expertes ac-* 
cesserunt, qui retusis conscientiae stimolisy omnique 
posthabito religioso respectu, ultro se signum con- 
stituerunt irae Dei, cui severissimam reddituri suni 
rationem malorum, quae fecerunl in lerusalem. Eo- 
rum autem omnium impiae mentis detestabilisque 
doctrinae specimen habetur indubium in iis» quas ad 
Doetti^rum dedenint, litieris errore, blasphemiis» 
inerediililaie gcatentibUB. Equidemr Yanerabilis Frt* 
ler Noster, zizania perfecte non secerneniur a fni'- 
fldento ante magnaai illam diem , in qua Dominus 
tempus accipieiia iustiiiis iudicabit. Verum expediit 
ui eitius innotescat utiiyeras» eos> qui nomina SM 
sttelestis litieris adscripaeruni, caiholiods esse desiia*^ 
se^ adeoqne viiandos este a eathoticis. Nos quidem 
ei pro iis tmmus, ui in ae reversi recedani a ie* 
nebricosa inferorom doeiriQa ; eaque damnantes quae 
suni pfofessi» verbo et exemplo sulHnovere niianivr 
soandalum a se pro\imis obiectDm. Interim verOf 
Venerabilis Fraier Nosier, Tu Parochos omnes isiius 
Metropolis orbis oatholioi moneto» eorum ease ofr 
ciif oiillan. ne^ig^re ooeasionem sttadendi iavenibiis 
curae suae crediiis^ non licere prorsus audiiores se 
illis prad)er6| eoruim|«e excipere insiituiionem^ qni Digitized by VjOOQIC nefariis iitt^ri^ svbsffripdeninl } qvVTiini nomina cum 
publicae nunciaverini ephemeridesy recensenda non 
dacimus. Uiinam soUicitudo Nostra zelo adiuia tuo, 
ci plorum huius urbis parochorum, sistat irrumpen- 
tis increduliiatis Impetam, muftosque ex adolescen- 
tibus a barathro reirahai impfetaiis, iil qttod com- 
pelluntur. Id enixe posoimus a Deo, cuius favoris 
auspicem, simulque tesiem praecipuae benevolentiae 
Tibiy Venerabilis Fraier Nosier, Apostolicam Bene<- 
diclionem peramanter impertimus. 

Daium Romae apud S. Peirum die 15 Maii An- 
no 1871. Ponlificatus Nostri Anno Vigesimoquinlo. PIVS PP. IX. 20 Digitized by VjOOQIC 3(K> 

EPISTOLA ENCYCLICA 

AD OMNES PATRIARCHAS PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, 

EPISCOPOS ALIOSQVE LOCORVII ORDlIfARIOS GRATIAM 

ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE 

HARENTES. PIVS PP. IX. 

VENERABILES FRATaES 

SALVTEM.ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM u bi Nos aroano Dei consilio sub hostilem pole- 
stalem redacti tristcm atque acerbam vicem huius 
Urbis Nostrae et oppressum armorum invasione civi- 
lem Apostolicae Sedis Principatum vidimus» iam lum 
dalis ad Vos Litteris die prima Novembris anno pro- 
xime superiori, Vobis ac per Vos toti orbi catho- 
lico declaravimus qui esset rerum Nostraruni et Ur- 
bis huius status^ quibus obnoxii essemus impiae et 
cffraenis licentiae excessibus ; et ex supremi oflicii 
Nostri ratione coram Deo et hominibus salva ac 
integra esse vclle iura Apostolicae Sedis testali su- Digitized by VjOOQIC 307 
mus» Vosque et omnes dilectos Fiiios curis vestris 
creditos iideles ad divinam Maiestalem fervidis pre- 
cibus placandam excitavimus. Ex eo tempore mala 
et ealamitateSf quas prima illa luctuosa experimenta 
Nobis ei huic Urbi praenunciabant , nimium vere 
in apostolicam dignitatem et auctoritatem, in Re- 
ligionis morumque sanctitatem^ in dilectissimos sub- 
ditos Nostros reipsa redundarunt. Quin etiam^ Ye- 
nerabiles Fratres, conditionibus rerum quotidie in* 
gravescentibus, dicere cogimur Sancti Bernardi ver- 
bis: initia malorum sunt haec; graviora timemus (1). 
Iniquitas enim viam suam tenere pergit et consilia 
promovet, neque iam valde laborat, ut velum ob- 
ducat operibus suis pessimis quae latere non pos- 
sunty atque ultimas ex conculcata iustilia, honesta- 
te, religione exuvias referre studet. Has inter an- 
gustias , quae dies Nostros amaritudine complent ^ 
praesertim dum cogitamus quibus in dies periculis 
et insidiis fideles et virtus populi Nostri subiicitur, 
eximia merita vestra» Venerabiles Fratres, et dile- 
ctorum Nobis fidelium^ quos cura vestra complecti- 
tur, sine gratissimo animi sensu recolere aut com- 
memorare non possumus. In omni enim terrarum 
plaga exborlationibus Nostris admirabili studio re- 
spondentes Ghristifideles, Vosque duces et exempla 
sequuti, cx infausto illo die expugnatae huius Ur- 
bis assiduis ac ferventibus precibus institerunt, et 
seu publicis atque iteratis supplicationibus, seu sa- 
cris peregrinationibus susceptis» seu non intermis- 
so ad Ecclesias concursu^ et ad saeramentorum par- 

(1) £pist. 243. 

20» Digitized by VjOOQIC 308 

ticipaliooeoi aecessu» sive pra6Cii|Hiis sdiis cliri9ti9M,e 
virtutis Qperibi;i9 9 ad (hrooum divinae ekeoienUae 
peraeveranler adire^ sui muneris e^s^ putaraiit. Ne* 
qisie vero baee flagrantia deprecationuai ^tudia an^ 
plia^mo apud Deum fructu carere po9&iint.. Midta. 
immo ex iia iam profecta boua etiam alia,, quae ia 
spe et fiducia eitpectamusj pollieentiur. Videoius eaim 
firmilalem fidei i ardorem caritatis sese in dies la* 
tius explicantem, cernimus eam aolliciiudinem ia Gbri- 
stifidelium animis pro buiu$ Sedis et supremi Pa* 
storis iaboribus et oppugnatioaibtt9 exeitatam quai^ 
Dcus solus ingerere potuit) ac tantam perspicimus 
unitatem moutium et voluntatumf ut a primis Ee- 
clesiae lemporibus usque ad hanc aetatem aunquam 
spleodidius ac verius dici potuerit quam his diebua 
nostris » multitudinis eredeatium esse cor unum et 
animam unam (1). Quo ia spectacalo virtutis sitero 
non possumus de amantissimia filii^ Nostris baius 
aimae Urbis civibu^i quoiruai ex omui fostigio aique 
ordine amor erga Nos et pietaa» itemque par eer- 
tamioi firmitas iuQaknler eminuit atque eminett 
neque aolum maiQribus suis digaa sed aemula ani^ 
mi magoitudo. Deo igitur miaericordi immortalem 
gloriam et gratiam habemus pro vobia omaibust 
Venerabiles Fratres^ et pro dileetis filiia Nostris 
Cbristifidelibua» qui tania in vobiai^ tanta ia£ecle- 
sia sua operatus eat et operatur) efleeitqne ut, su* 
perabundante oiaHliai superabundarel gratia fidei y 
cariialis et eonfessioais. « Quae est ergo s|ies N07 
stra et gaudium Nostrum et corona gloriae ? Noane 

(1) Aci. 4, 32. Digitized by VjOOQIC 309 
voB ante Deam ? Filitis sapiens gloria est Pntris. 
Benefticiai itaque vobis Deos et memiiierit fidelis 
^rvitii et piae compMsionis et consolationis et ho* 
noriS) qnae spoitsae Filii eius in tempore malo et 
in diebas afflictionis suae exhibuistis et exbibetisD(l). 

Inierea vero subaipiocim Gubernium dum ex 
una parte Urbem propemt Orbi faeere fabuJam (2), 
ex allera ad fucum catholicis faciendum ei ad eo- 
mm anxietates ^edandas , in conflandia nc studen* 
dis ftitilibus qoibusdam immunilatibus el privilegiis 
qnae vulgo jgmrentigie dicuntur^ elaboravit eo con-^ 
silio ut haec Nobis sint in locum civilis prineipa- 
tus f quo Nos longa machinationum serie et amiis 
parricidialibus exuit. De hi6c« immanilatibus, et cau* 
tionibus, Venerabiles Fratres, iam N#s iudicium No- 
strum protulimus^ earum abaurditatem, versuliam ac 
ludibrium noiantes in Utterls dfeSMartii pr. pr. datis 
ad Venerabilem Fratrem Nostrum Gonstantinum I^airi* 
zi Sanctae Romanae Bcclesiae Cardinalem, saeri Gtut- 
legii decanum ac Vicaria Nostra potestaie in Urbe 
fuugentem, quae typis impressae protiiiu6 in lucem 
prodierunt. 

Sed quoniam subalpini Gubernii est perpctuam 
turpemque simulationem cum impudenti oontemptu 
adversus Pontificiam Nostram dignitatem et auclo- 
ritatem coniungere» factisqne ostendit Nostras pro- 
testalionesy expostulaiiones, censuras pro nihilo ba- 
bere ; hiuc minime obstante iudicio de praedictis 
cautionibus a Nobis expresso, illanuu diseusv^ioivem (1) S. Bern. ep. 238. et 130. 

(2) S. Bern. ep. 213. Digitized by VjOOQIC 310 

et examen apiid supremos Regni Ordines urgere 
et promovere non destilit, veluti de re seria age- 
retur. Qua in discussione cum veritas iudicii No- 
stri super illarum cautionum natura et indde, tum 
irritus hostium in velanda earumdem malitia et frau- 
de conatus luculenter apparuit. Certe, Venerabiles 
Fratres» incredibile est, tot errores catholicae fidei 
ipsisque adeo iuris naturalis fundamentis palam re^ 
pugnantes , et tot blasphemias f quot ea occasione 
prolatae sunt» proferri potuisse in media hac Italia, 
quae semper catholicae religionis cultu et Aposto- 
lica Romani Pontificis Sede potissimum gloriata est 
et gloriatur. Et reveray Deo Ecclesiam suam pro- 
tegentC) omnino alii sunt sensus, quos reipsa fovet 
longe maxima Italorum pars, quae novam hanc et 
inauditam sacrilegii formam Nobiscum ingemit ac 
deplorat, et insignibus ac in dies maioribus suae 
pietatis argumentis officiisque Nos docqit uno se 
esse spiritu et sensu cum ceteris orbis Fidelibus 
consociatam. 

Quapropter Nos iterum hodie ad Yos voces No- 
stras convertimus, Venerabiles Fratres^ et quamquam 
Fideles vobis commissi sive litteris suis, sive gra- 
vissimis protestationum documentis aperte significa- 
verint quam acerbe ferant eam qua premimur con- 
ditionem, et quam longe absintnit iis eludantur fal- 
laciis quae cautionum nomine teguntur; tamen Apo- 
stolici Nostri officii munus esse ducimus ut per Vos 
toti orbi solemniter declaremus^ non modo eas quac 
cautiooes appellantur, quaeque Gubernii Subalpini 
curis perperam cusae sunt, sed^ quicumque tandem 
sint, titulos, honores, immunitates et privilegia et Digitized by VjOOQIC 311 
quidqukl cauUonum seu guarentigie nomine venial, 
nullo modo valere posse ad adserendum expedituni 
liberumque usum divinitus Nobis tradilae potesta* 
tis et ad tuendam necessariam Ecclesiae libertatem. 
His ita se habentibus, quemadmodum pluries 
declaravimus et professi sumust. Nos absque culpa 
violatae fidei iuramento obstrictae nuUi adhaerere 
eonciliationi posse quae quolibet iqodo iura Nostra 
destruat aut iniminuaty quae sunt Dei et Apostolicae 
Sedis iura; sic nunc ex debito ofBcii Nostri decla* 
ramusy nunquam Nos admissuros aut accepturos esse 
nec nullo modo posse, excogitatas ilias a Guberuio 
Subaipino cautiones seu guarentigie quaeeumque sit 
carum ratio, neque alia quaecumque sint eius gene- 
ris et quocumque modo sancita , quae specie mu- 
niendae Nostrac sacrae potestatis et libertatis Nobis 
ol)Iata fucrint in locum et subrogationem civiiis eius 
Principatus, quo divina Providentia Sanctam Sedem 
Apostolicam munitam et auctam voluit, quemque 
Nobis conGrmant tum legitimi inconcussique tituli» 
tum undecim et amplius saeculorum possessio. Plane 
enim cuique manifesto pateat necesse est quod, ubi 
Romanus Pontifex alterius Prineipis ditioni subie- 
ctus foret » neque ipse revera amplius in politico 
ordine suprema potestate praeditus esset, neque pos- 
set, sive persona eius sive actus Apostolici mini- 
sterii spectentur , sese eximere ab arbitrio iilius , 
cui subesset, imperantis^ qui etiam vel haereticus 
vel Ecclesiae persecutor evadere posset, aut io beilo 
adversus alios Principes vel in belli statu versari. 
Et sane, ipsa haec coocessio cautionum, de quibus 
loquimur, nonne per se ipsa luculentissimo documen- Digitized by VjOOQIC 3\i 

10 est, Nobi^ qaibos data divinilus aMioritds est 
i«g69 fe^eYidi o)rdinem moralem et religiosuM spe^ 
etaDl^t Nobis > qui haturalts ac divini iuris intcr* 
f/tbies lli tolo Ofbe eonstituti sunfius, leges imponi, 
easque V^f^ts^ quae ad regimen univefsae Eedesiae 
refensintur, et quamm conserTatlonis ae exequutio* 
nis tion aliud est ius quam quod voluntas iaiearum 
potestatom praeicribat ac staluat ? Quod autem ad 
habitttdinem pertinet inter Eoclesiam et Societatem 
eivil^, optime nostis» Yenerabiles Fratres , prae- 
rogativas omnes et omnia auctoritatis iura ad re- 
geiidam universam Eed^siam necessaria Nos in per- 
sona Beatissimi Petri ab ipso Deo directe accepis- 
se, immt) praerogativas ilias ac iura^ aeque ac ipsam 
Eedesiae libertatem , sanguine lesu €hristi parla 
fuisse et quaesita^ atque ex hoc infinito divini san^ 
guinis eius pretio esse aestimanda. Nos itaque male 
admodum^ quod absit^ de divino Redemptoris No- 
stri sanguine mereremur, si haec iura Nostra, qualia 
praeserlim nunc Iradi velleut adeo deminula ac tur- 
pata, mutuaremur a Principibus terrae. Filii enim, 
non domini Ecclesiae sunt Christiani Principes ; 
quibus apposite inquiebat ingens illud sauctitatis et 
doctrinae lumen Auselmus Cantuariensis Archiepi* 
^copus : t ne putetis vobis Eeclesiam Dei quasi 
domino ad serviendum esse datam, sed sicut advo* 
cato et defensori esse commendatam; nihil magis di- 
ligit Deus in hoc mundo quam libertat6m Eeclesiae 
suae ^ (l). Atque incitamenta eis addens alio loco 
scribebat : « numquam aestimetis vestrac celsitu^ 

(1) Ep. «. 1. 4. \ Digitized by VjOOQIC m 

dinis minui dignitatem , si Spbnsae Dei et Matris 
Testrae Ecelesiab amatis et defetiditis libertatem, ne 
putetis vos humiliari si eam etaltatis » ne ^redatii 
vos debilitari si eam roborfttis. Yidete ^ errcumspi^ 
Cit^; exempla sunt in promptu^ cotisidefate Princi* 
pes qui {llam impugnant et conculcant, ad quid 
proficiunt, ad quid devefiiunt ? Satis patet, non eget 
dictu. Certe qui illam glorificant , cum illa et ift 
illa glorificabuntur y^ (1). 

lamvero ex iis quae aliiis ad vos, Venersibiles 
FVatres , et modo a llVobis exposita sunt, tieminf 
pfdfecto obscunim esse potest, iniuriam huic S. Sedi 
hisce acerbis temporibus inlatam in omnem ChH- 
stianam Hempublicam redundare. Ad omnem enim, 
uti aiebat S. Bernardus, spectat Christiarium iniu- 
ria xApostolorum, gloriosoram scilicet Principum ter** 
rae; et cum pro Ecclesiis omnibus, uti inquiebat 
praedictus S. Anselmus, Romana labofet Ecclesia, 
quisquis ei sua aufert , non ipsi soli sed Ecclesiis 
omnibus sacrilegii reus esse dignoscitur (2). Nec pfo^ 
fecto ulli dubium esse potest quin conservatio iu*^ 
rium huius Apostolicae Sedis cum supremis ratio** 
nibus et utilitatibus Ecclesiae universae et cum li- 
bertate Episcopali ministerii vestri arctissime con- 
iuncla sit et itligata: 

Haec omnia Nos , ut debemus , reputantes et 
cogitantes, iterum confirmare constanterque profite" 
iri cogimur, quod pluries Vobis Nobiscum unanimi- 
ler consentientibus declaravimus , scilicet civilem (1) Ep. 12. I. 4. 

(2) £p. 42. I. 3. Digitized by VjOOQIC 314 

S. Sedis Principatum Roraano PontiGci fuisse sin- 
gulari divinae Providentiae consilio datum, illum- 
que necessarium esse, ut idem Romanus Pontifex 
nuUi unquam Principi aut civili Potestati subiectus 
supremam universi Domiuici gregis pasceudi regen- 
dique potestatem auctoritatemque ab ipso Christo 
Domino divinitus acceptam per universam Ecclesiam 
plenissima libertate exercere ac maiori eiusdem Ec- 
clesiae bono utilitati et indigentiis consulere possit. 
Id vos f Venerabiles Fratres » ac vobiscum Fideles 
vobis crediti probe intelligentes , merito omnes ob 
causam religionis » iustitiae el tranquillitatis » quae 
fundamenta sunt bonorum omnium, commoti estis, 
et digno spectaculo fidei^ caritatis» constautiae, vir- 
tutis illustrantes Ecclesiam Dei ac in eius defen- 
sionem fideliter inlenti , novum et admirandum in 
annalibus eius exemplum in futurarum generatiouum 
memoriam propagatis. Quoniani vero misericordia- 
rum Deus istorum bonorum est auctor , ad ipsum 
elevantes oculos^ corda et spem Nostram Eum sine 
intermissione obsecramur, ut praeclaros vestros et 
fidelium sensus , et eommunem pietatem > dilectio- 
nem, zelum confirmet, roboret, augeal; Vosque item 
et commissos vigilantiae vestrae populos enixe bor- 
tamur ut in dies firmius et uberius quo gravius 
dimicatio fervet, Nobiscum clametis ad Dominum, 
quo ipse propitiationis suae dies maturare dignetur. 
Efficiat Deus ut Principes terrae quorum maxi- 
me interest , ne tale usurpationis quam Nos pa- 
timur exemplum in perniciem omnis potestatis et 
ordinis statuatur et vigeat , una omnes animorum 
et voluntatum consensione iungantur y ac sublatis Digitized by VjOOQIC 315 
discordiis, sedatis rebellionum pertarba^ionibus, dis* 
iectis exitialibus sectarum consiliis, coniu^ctam ope- 
ram navent ut restituantur huic S. Sedi sua iura 
et cum iis visibili Ecclesiae Gapiti sua plena li- 
bertas^ et civili societati optata tranquiilitas. Nec 
minusy Yeuerabiles Fratres, deprecatione vestra et 
Fidelium apud divin^m clementiam exposcite » ut 
corda impiorum, coecitate mentium depulsa, ad poe- 
nitentiam conyertat, antequ^iim veniat dies Domim* 
magnus et horribilis, aut reprimendo eorum nefan- 
da consilia ostendat quam insipientes et stulti sunt 
qui petram a Chrislo fundatam evertere et divina 
privilegia vidlare eonantur (1). In his precibus spes 
Nostrae firmius in Deo consistant. « Putatisne aver- 
tere poterit Deus aurem a carissima Sponsa sua , 
cum clamaverit stans adverMs eos qui se anguslia- 
verunt? Quomodo non recognoscet os de ossibus 
suis et carnem de carne sua j inio vero iam quo- 
dammodo spiritum de spiritu suo ? Est quidem nunc 
hora maiitiae et potestas tenebrarum. Geterum hora 
novissima est et potestas cito transit. Dei virtus 
et Dei sapientia Ghristus Nobiscum est qui et in 
causa est. Gonfidite» ipse vicit mundum )> (2). In- 
terim vocem aeternae veritatis magno animo et 
certa fide sequamur quae dicit: pro iustitia agoni- 
zare pro anima tua» et usque ad mortem certa pro 
iustitia, et Deus expugnabit pro te inimicos tuos (3). 
Uberrima demum caelestium gratiarum mune- (1) S. Greg. VII ep. 6. 1. 3. 

(2) S. Bem. £p. 126. n. 6. et 14. 

(3) Eccl. Ay 33. Digitized by VjOOQIC 316 

ra Vobis» VeDerobiles Frttn^, cunciiaopie Qericto 
Laioisqae fidelibus cuiasque VeMrain cui*ae coBcre^ 
lUlis a De6 ex aaimo adpteeantes» praecipaae No« 
strae erga Vos liique Iptos intimatque oaritaiii pi^ 
gnus Apostolicam Beaedictionem Vobis ^ iisdemque 
dilectis Filiis peramanier impertimu^i 

Datum Romae apud S. Petrum die decima* 
quinta Maii aniio Domini MDGCCLXXI. 

Poniiftcatus Nosiri Aniio vicesimoquinto. PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC ai7 

LITTERAE APOSTOLICAE 

QVIRVS NONNVLLA PRABlClllBVIITVft A» SPLMDMBM 

BT CVLTVai SAORARIl AB PRASSBPS 

nr RARILIOA LIMRIANA. WVS PP. IX. k» PeirCTVAM REI JUHmiAM. D. 'e inBignium pietalis, religionis, alc^ arli« 
miaieiiterttm iBcolumiuie solliciti ourtB Nostpan eoA- 
Tertiniivi in celebratissiiiiam sa^rarium ad Praesepe 
ksu Chfisli in P«triarcbali Basilica Liberiana a fel. 
pee. Sixto V. Praedecessore Nostro roagBiticay ele- 
gantique stniotura exeitatum» qood temporis iniuria, 
opportunisqiie reparationikos ob pQblicamm remm 
perturbatioiiem neglectis fatiscena proximam mJnHa«* 
batur rainam. Sacrarii hoius Patronus ad id roga«^ 
tos^ quum se ob tenoitatem patrimonii imparem in- 
geBlibu& bisee expensis ferendis faceret, tum Cappel* 
lae patrooatum, oum iura omniat quae in Cappel* 
lam eamdem^ et Conlegiom iUdem institutom ex 
einadem Decesaoris Nostri Aposlolicia Litleris Ao- 
no MDLXXXYIL datis ad eum pertinebaot/ per Syn«* Digitized by VjOOQIC 318 

grapham manu sua subscriplam libere Nobis ac spon- 
le cessit. Quapropter Apostolicis Litleris Nostris 
die XXVIIL Decembris Anno MDCCCLXIX. datis 
supradictas Decessoris Nostri Litteras derogantes , 
admissa Patroni abdicatione , acceptaque iurium 
omnium y et quorumlibet in praefatum Sacrarium , 
et CoUegium Nobis a Patrono facta cessione» Sixtinum 
Cappellanorum Conlegium extinximus, singulaque bo- 
na, iura, et actiones ad Cappellam Praesepis Domi- 
ni, et ad praedictum Conlegium, Praeposituram» Se* 
cretarium, Cappellanias ., et Beneficia quomodolibet 
spectantia liberae dispositioni Nostrae reservavimus, 
ita tamen ut bodierni Praepositus, Cappellaniy et Be- 
neficiarii, quamdiu ipsis vita suppetat, titulo et re- 
ditibus Beneficii sui fruantur, et singulis inhaereu- 
tia Beneficiis onera adimpleant, eidemque Cappellae 
cultum praeslare pergant donec aliter provisum sit. 
HiAc ne illustre hoc Decessoris Nostri tum pietatis, 
lum artis monumentum ruinam faceret» nulla inter- 
posita mora tanto operi manum admovimus; idque 
luctuosissimis hisce temporibus perfieere potuisse 
DeO) ct Patronae Nostrae Deiparae sine labe Con- 
ceptae acceptum omnino referimus. Huiusce enim 
splendidissimi Sacrarii fundamentis firmatis, pilis re- 
fectis, testudine plumbeis laminis obtecta, picturis 
in pristinum suum decus restitutis, seclili pavimento 
instauratO) sacro Tabcrnaculo expolito» ac gemmis 
ornato non modo excidium averrumcavimusi sed il-* 
lud ornatius redintegravimus, et solidius. Quo autem 
Sanctuarium boc omni cura> debitoque cultu habe* 
atur, nonnullay quae hoc» futurisque temporibus ser- 
vanda pulamus^ biac^e Litteris coostituiinus. Itaque Digitized by VjOOQIC 319 
omnia , ct siDgula Apostolicis Litteris Nostris die 
XXVIII. Decembris Anno MDCCCLXIX. sancita con- 
firmantes munus et officium Cardinalis Protectoris 
in supradicti Sixti V. Litteris constitutum prorsus 
abolemusy et supprimimus, et Cappellam ad Prae* 
sepe Domioi in Patriarchali S. Mariae Maioris Ba« 
silica ad Exquilias Nobis, et Successorlbus Nostris 
Romanis Pontificibus immediate subiectam volumus 
atque edicimus» et quae liberae dispositioni Nostrae 
reservayimus^ bona» iura^ et actiones ad praedictum 
Sacrarium et Conlegium quovis nomine pertinentes, 
Sacrario eidem perpetuum in modum assignamus » 
attribuimus. Proinde decernimus ^ ut dileclus Fi- 
lius Noster Cardinalis nuno et pro tempore Praefe- 
etus aedium Pontificalium , vel Antistes Urbanus 
Noster, ac Succes$orum Nostrorum Diaetarcha, qua-* 
tenus ei procuratio Pftlatii Apostolici loco Cardinalis 
Praefecti committatur, vice sacra eidem praesit, bo- 
norumque omnium redituum, proventuum) iurium^ 
et actionum eidem Sacrario a Nobis hisce Litteris 
perpetuo adscriptorum curam, et procurationem Car- 
dinali pro tempore Palatii Apostolici Praefeclo, vel 
eius loco Anlistiti Urbano Diaetarchae omnino com- 
mittimus, ac demandamus, ea tamen lege, ut quid- 
quid ab expensis in eiusdem Sacrarii procurationem, 
cultum, reparationeS) ac onerum praesertim Missa- 
rum adimplementum sit reliquum rite, ac legitime 
fructuosa ratione collocetur) ut Sacrarii census au-* 
geatur, et cumulus extraordinariis quoque impendiis 
par fiat. Nostrum porro, et Successorum Nostrorum 
esse volumus idoneum virum ecclesiasticum ad No-* 
strum, ei eonimdem Suceessorum Nostrorum nutum Digitized by VjOOQIC m 

ainovibilem <leligere, qui firaefato Cai^dinali» vel kn^ 
listiti praediclo in omoibus omnino aMbait» e( ha- 
aora otQsa gr«Us Sacrarii lnuius curam immeditta 
garaU itQm(|ue iUias eiillui< cl tuitioni^ alqne per- 
80«i3 Saerario eidem miniatrantibus praesit» et a^ 
vigilet hA hoc autem munua per Nos> et Sucoo^ 
sorea No^tro^ deleetum vivum Eccleaiaaticum a prae* 
dioto C^rdiMlj Paiatii ApostoUci Pra^eieto, vel caus 
loco ab Antistite Pontifiolae Domua Diaetarcha taaa 
ordinariorum » quam extraordiinarioram ad eiuadem 
Saorarii procuratiQuem» cuUim^ et reparationea im^ 
peiMiiaram approbatioBem in anteeesaum consequi» 
et qiAotanfus » el etiam qiiotiea requisitua fuerit» 
eiadem CardinaU » vel Aatiatiti euiualibet expenai » 
et accepti rationes reddere» et ad iUum de condi- 
tione saeranim supetteGtiliomt atque aedifieii aceu^ 
rate referra iubemua» et volumms. Ipai praeterea 
CardinaU Palatii Aposloliei Praefeeto, vel AnUatiti 
Diaetarehae faQuitatem faeimua deUgmidi» conatitiito 
stipen<)io , et ad nutum amovibilea Presbytemm , 
Aedituum» Clerieum Saerario miniatrantem, et Lai* 
eum « qui a cuatocUa eiu3dem Sacrarii sit » ilUaa- 
que munditiam» et nitorem euret» ii^mque propria 
cuittsque offleia sao iubJtu praeaeribendi, quoa nMH 
oeri volumas, ut aeduio» et assidue in auum quis» 
que munus ineumbat ; Nobis enim aummopcve eordi 
eat huiusee Sacrarii decor^ et cultus» Quo autem aua 
mimia diUgentius obeant, et Saerario adaint praeci« 
pimust et mandamus, ut extructis aedibusy quas ad 
id aere Nostro aediiieari iussamust quasque iiem una 
com aliia boais et iuribust ut suprap perpetuum ia 
modum Sacrario eidem emieedimud» Saoerdos» Aedi- Digitized by VjOOQIC 321 
tuus« et Laico» CiMtos ^uperioreitt btarum a^diim 
partem boe) fatorisqae tamporihtia iababitent, ulque 
inferi6r earumdem pars Noatro» et SueeeaaoruBi Nck 
stroruiB usui) et commoditati servetur. Pari inaupetr 
auctoritate Nostra praeeipimoS) ut reditoa omnea ttk* 
lo in k>co per eumdem Gardinalem Praefeclum d^-* 
siguando deponanlurt nec inde extrabit nec persol* 
vi sive de ordinariis, siYe extraordinariia impeodiis 
agatur, nisi per syngraphas PraefectOrae Paktii Ajio^ 
stolici possint. Verum quum ex Sixtino CMlegio a 
Nobis exiinoto pleriqtie adbuc adiint. sui Beneficii 
oneribns, aliisqoe in Saerarii proeurationemt et co^ 
tum expensis ferendis i ut antea omnino obiloxii i 
adDiinistrationem bonorutn » et officia onMia ^ i|liae 
ad eos »pectabant ex arbitrio, ac lubito^ et siib de» 
pendeniia Cardinaiis Praefecli Paiatii Apdafoliei, vel 
Praesttlis Dieetarchae Domus Pontifitmlis idem Prae« 
positus» ac Beneficitirii intdrim retinere potcrdnty 
donec a NobiSf tel ab eodem Cardinali Pra6feeto> 
vel ab Antistite praedicto iuxta Nostraa sopdriod 
datas ordinationes aliter provideatur. At bddlenio 
Praeposito vita functoi lieet eius oflGoiom extinetMi 
remanere debeatt tamen ne soperstitel Beneficiarii 
interim qualibet directione careant» Praefieetus P»*' 
latii ApostoHci prO soo ben^plaeita» et arbitrio Mo« 
neom virom eoclesiasticom sire ex siipersUtibus Be^* 
nefieiariis extlncti Conlegii» sive ex aliis eoelesiaBtK 
cis deputare Valeat, qoi loco defnnati PFwpositi 
procurationi hoiusmodi^ ceterisque ex Conlegio ea^ 
tinclo praesideat. los vero sibi accresoendi favora 
Conlegii vacanttum Beneficiofmii reditus relate ad 
Beneficia in posterum' vacatora abolemuSt iUqiqiM? 

21 Digitized by VjOOQIC 322 

siatiin ad Sacrariiiin devolvi volumus , ita tameD , 
ut pro rata eorumdem redituum portione Sacrarium 
ipsum conferre debeat ad eipensas ct onera fereo- 
da, quibus superstites Beneficiarii obnoiii remanent. 
Durante autem procuratione superstitibus extincli 
Conlegii per Nos concessa volumus, ut quotannis, 
et quoties de boc rogetur, Praepositus, et Benefi- 
ciarii accepti, et expensi rationem reddere, deque 
statu Sacrarii, de supellectilibus, et onerum adim- 
plemento Praefecturae Palatii Apostolici scripto re- 
ferre debeant. Nibil denique bisce Litteris Nostris 
innovatum edicimus , ac declaramus quod ad Pa- 
triarchalis Capituli Liberiani sacras functiones in 
eodem Saerario statis diebus ab ipso peragendas ^ 
quas iu&ta morem, et cQnsuetudinem celebrare pos- 
sit, et debeat, atque etiam quod ad obligationem 
ipsius Capituli duas Lampades ad Altare sanctissi- 
mi Saeramenti servandi , et alendi ; itemque nihil 
innovatum voiumus quod ad custodiam sanctissimae 
Eucharistiae, ilHusque administrationem, et ad cla- 
ves tabernaculi, atque oslii tam maioris, quam mi- 
noris ferrei cancelli, atque insuper praecipimus, ul 
Liberianum Capituiom ea omnia adimplere pergai, 
quae praestare consuevit. Non obstantibus Nostrist 
et Cancellariae Apostolicae Regulis, ac praesertim 
ea de iure quaesiio non tollcndo, memorata Deces* 
soris Nostri Xisti V. Constitutione, aliisque Consti- 
ttttionilms , et Ordinationibus Apostolicis y nec non 
quibusvis etiam iuramento, confirmatione Apostolica» 
vel quavis firmilate roboratis statutis, et consuetu- 
dinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, 
eiemptionibus et indultis speeifica, et individua men- Digitized by VjOOQIC 323 

tione digois etiam sub quibuscunique verborum le* 
Doribus» et formis» et cum quibusvis clausulis , ac 
decrelis derogaloriis, atque irritantibus in genere f 
vel in specie, etiam Molu proprio» ac de Aposto* 
licae poteslaiis plenitudine, seu cousistorialitery ac 
alias quomodolibet in conlrarium praemissorum con- 
eessisy ac pluries confirmatis, approbatis, et innova- 
tis. Quibus omnibus et singulis^ etiamsi pro iliorum 
sufficienti derogalione de iilis^ eorumque totis ieuo* 
ribus specialis» specifica, expressa, et individua men- 
tiot seu quaevis alia expressio ad id servanda foret, 
illorum tenores, formas, causas, el occasiones prae- 
sentibus pro plene et sufficienler expressis, et exa- 
ctissime servaiis, et specificatis respective habentes 
ad praemissorum effectum plenissimci et amplissime 
derogamus, et derogatum esse volumus, ceterisque 
contrariis quibuacumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo 
Piseatoris die XXIV Maii MDCCCLXXL Pontifica- 
ius Nostri Anno XXV. N. CaR0. PAiAGCiANI CLAaSLLl 21 Digitized by VjOOQIC 324 

EPISTQLA ENCYCLICA 

Ab OMNES PATRIARGUAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS 

ALIOSQYE LOCORVM ORDlNAAlOS GRATIAM ET COMMYNIONEM 

CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES. PIVS PP. IX. VENERABILES FRATRES SALVTEM ET APOSTOLICAM BBNfiDKTtONEM. B cneficia Dei ad celebrandum eiuJ; l>enignifateni 
Nos vocani, duin novam in Nobis prolectionis suac 
graliam et maiestaiis suae gloriam osiendunt. Quin- 
ius enim ei vicesimus iam elabitur annus ex quo 
Apostolatus huius Nosiri, Deo disponente, ministe- 
rium suscepimusy cuius aerumnosa tempora perspeetn 
ita sunt Yobis» ut longiori Nostra commemoratione 
non egeant. Vere palet, Venerabiles Fratres, ex scrie 
tot eveniuum nMlitaniem Ecclesiam inicr crebra eer- 
tamina ei viclorias cursum ienere ; vere Deus rennn 
vices temperat ac regii in Orbe, qui est scabellum pe- 
dum suorum; vere infirmis ct contempiibilibus saepo Digitized by VjOOQIC 396 

instramenlis uUtiir, ut inde consilia expleii sapieH*- 
tiae suae. 

lesus Chrislus Dominus Noster, auctor et su^ 
premus moderatop Eeclesiae, quam acquisivit sau- 
guine SUO9 suffragaulibus meritis Beatissimi Petri 
Apostolomm Prineipis, qui in hac Romaha Sede 
semper Yivit ac praeaidet» diuturno faoQ ApofaitoliQiie 
Nostrae servitutis tempoi*e infirmitateiA ao tenuita^ 
tem Nostram sua gratia ac virtute ad maiorem SQi 
nominis gloriam et populi sui utiUtateni digdatus est 
regere et sustentare. Hinc Nos divino eius auxilio 
suffoltit constanterque usi oOQsiliis Ven, FratraAi No- 
sirorum Sanctae Romanae Eectesiae CardinaUum) 6t 
non semel vesiris tthttif Yen. Fretres, qui simiil bie 
Romae magna fre^ueAtla Nobiseqm adfuistis, banc 
verilatis cathedracd vestrae vijtutis 6t uoaiiimis pie- 
tatis splendo^e deeorantes, potuimus in buius pun- 
tiflcatus eursu ex Nostris et oathoUei Orbis Votis 
Conceptionem Deiparae Yirginis Immaoulatam dog^ 
matica definitiooe declarare , ac pluribus reUgioDis 
nostrae heroibus Caelestes bonores deeernerei qtio- 
rum et praeserlim divinae Matrls praesidia eatboiicae 
Ecelesiae tam advarsis eius temporibus praesto ease 
futura non dubilamus. Divinae pariter o|hs fuit et 
gloriaet ut verae fidei Itimen in dissitds et inhp^pitas 
etiem reglones evangelicis operariis mi$sis proferre 
possemuSf in piuribtis locis eodlesiasticae Hierarobiae 
ordinem constituerey et errores htimanee rationi bOr 
nisqoc moribus, ct rei tum cbristianae tum eiviU 
adversos bac praesertim aetaie invalespentes solemni 
coodemnatione coafigere» Deo pariter au:tiUanl6t fir- 
mo ac solido, quantum poteramuss eoncordiae vinr Digitized by VjOOQIC 326 

culo ecclesiasticain et civilem potestatem sive in 
Europae sive in Americae partibus inter se conso- 
ciare» pluribusque Orientalis Ecclesiae^ quam ab initio 
Apostolici Nostri mintslerii patemo semper cum aflSe^ 
ctu respeximuS) necessitatibus consulere curavimus; 
ac non ita pridem Oecumenici Vaticani Concilii opus 
aggredi et promovere Nobis datum est» cuius taroen 
dum maximi frucUis parlim suscepti eranl, partim 
expectabantur ab Ecdesia^ ob notissimas rerum vices 
suspensionem decemere debuimus. 

Nec vero, Venerabiles Fratres, quae civilis No- 
stri imperii ius et officium poscebant, ea unquam, 
Beo donante, exequi praetermisimus. Gratulationes 
et plausus, ut meministis» qui initia Nostri PontiB- 
cttus exceperunt, brevi in iniurias et oppugnationes 
adeo copversi fuerunt, ul Nos e dilectissima bac Urbe 
Nostra exulare coegerint. At vero ubi communibus 
catholicoram populorum et Principum studiis et vi- 
ribus adnitenlibus» Pontiflciae huic Sedi restituti 
fnimus, continuo omnes Nostras vires et studia con- 
tulimus ad promovendam et conciliandam fidelibus 
Nostris subditis solidam illam et non fallacem pro- 
speritatem, quam uti gravissimum civilis Nostri Prin- 
cipatus munus semper agnovimus. At vero vicini 
Potentis cupiditas temporalis Nostrae dominationis 
regionibus inhiavit^ consilia sectarum perditionis pa- 
terais Nostris atque iteratis admonitionibus et vo- 
cibus obstinate praeposuit, et novissime, ut vobis 
compertum est» Filii illius Prodigi, de quo in Evan- 
gelio legimus, impudentiam longe supergressus hanc 
quoque urbem Nostram, quam sibi postulabat, vi et 
armis expugnavit, eamque nunc in sua potestate Digitized by VjOOQIC m 

contra omne fas relinett veluti substantiam» quae 
ipsum conlingat. Fieri non poteist, Venerabiles Fra*- 
iresy quin vebementer ob banc tam nefariam usur- 
pationem, quam patimur, moveamur. Angimur omni- 
no tanta iniquitate consilii quod eo spectat, ut civili 
Mostro Principatu deleto» una eademque opera» si 
ita evenire posset, spiritualis Nostra potestas et Cbri*- 
sti regnum in terris deleatur. Angimur tot gravium 
malorum adspectu^ eorum praesertim quibus aelerna 
populi Nostri salus in diserimen vocatur; qua in acer- 
bitate nibil Nobis est luctuosius quam oppressae 
Nostrae libertatis conditione impediri, quominus tot 
malis necessaria remedia adbibeamus. Hisce moeroris 
Nostri causis, Venerabiles Fratres, accedit etiam louga 
iila et miseranda series calamitatum et malorum, quae 
nobilissimam Gallicam Nationem tamdiu perculerunl 
et afflixerunt; quae in immensum bis diebus aucla 
tot prorsus inauditis excessibus ab cfFerata ac perdita 
bominum coUuvie palratis, atque atrox nomiiiatim 
impii parricidii scelus in caede Venerabilis Fratris 
Parisiensis Antistitis consummatum probe intelligitis 
quos sensus in Nobis commovere debuerint, cum totum 
orbem metu atque borrore compleverint. Est demum 
et alia Nobis, Venerabiles Fratres, caeteris etiam 
maior amaritudo^ cum videamus tot rebelles filios, 
tot tantisque censurarum laqueis obslrictos nuUa 
paternae Nostrae vocis, nuUa salutis suae ratione 
habita pergere adbuc oblatum a Deo poenitentiae 
tempus contemnerc, et divinae uUionis iram contu- 
maciter, . quam misericordiae fructum in tempore 
malle experiri. 

lam vero per tot rerum vicissitudines, Deo cle- Digitized by VjOOQIC 328 

mentissinio Nos protegente, nataiitiam illum Nostrde 
proveotionis diem iam adesse videmus, in quo sicuii 
in Beati Petri Sede successimus, sic licet eius me* 
ritis quam longissime impares annorum eius in Apo^ 
stolicae servitutis diulurnilate reperimur esse con- 
sorles. Novum boc profecto, singulare ac ingens est 
divinae dignationis munus, ac in tanta sanctissimo- 
rum Nostrorum Praedecessorum serie in longo un- 
deviginti saeculorum cursu Nobis unice» Deo dispo- 
nente, coUaiura. In quo eo etiam admirabiliorem 
Nobiscum divinam benignitatem agnoscimus, cum 
videamus hoc tempore dignos Nos haberi qui pro 
iustitia persecutionem patiamur, et cum aspicianms 
mirum illum devotionis et amoris affectum^ quo €hri- 
stianus populus vehementer agitur ubique terrarum, 
et ad hanc Sanctam Sedem unanimi studio compei- 
iitur. Quae sane munera cum in Nos adeo immeren- 
tes collata fuerini , vires Nosiras prorsus impares 
experimur, ut gratiae reddendae officio pro debita 
ratione respondeamus. Quamobrem dum ab Imma- 
culata Deipara Virgine pelimus, ut Nos doceat eodeni 
ae ipsa splritu reddere gloriam Altissimo sublimibus 
iilis vcrbis « fecit mihi magna qui Polens est », Vos 
etiam atque etiam rogamus, Venerabiles Pratres, ut 
una cum gregibus Vobis commissis cantica alque 
hymnos laudis el gratiarum Nobiscum Deo persolva- 
tis. Magniflcate Vos Dominum mecum, dicimus Leonis 
Magni vocibus, ei exaltemus nomen eius in invicem, 
ut tota ratio graiiarum et miserationum, quas ac- 
eepimus, ad laudem sui referatur aucioris. Popuiis 
autem vestris significate incensam caritatemNostram, 
gratissimosque animi sensus ob praeclara ipsorum Digitized by VjOOQIC m 

erga Nos filialis pietatis testimonla et, oflBeia tniadiii 
et tam perseveranter e^ita. No6 eniai^ qnb^ ad Nos 
attinet, cum usurpare iure possimus Regii Vatis verba 
« incolatus' meus prolongatus est », vestranim de"* 
precationum ope iam bA hoc indigemus, ul virtutems 
fiduciamque assequamur reddendi animam Nostram 
Pastorum Principi, in cuius sinu est refrigefrium ma- 
lorum turbulentae huius et aerumnosfae vitae et bea-^ 
tus portus aeternae tranquillitatis ac pacis. 

Ut autem ad maiorera Dei gloriam proficiat quod 
Pontificatus Nostri benefit^iis de Eius largitate aeces^ 
sit, spiritualium gratiarum thesaorum bac occasione 
reserantesy Vobis, Venerabiles Fratres, potestatem 
facimus ut in vestra quisque Dioecesi, die decimo- 
sexto aut vigesimoprimo huius mensis, adt alio ad 
vestrum arbitrium eligendo Benedictionenfi Papatem 
cum applicatione plenariae indulgentiae in forma 
Ecclesiae consueta aucloritate Nostra Apostolica im- 
pertire possitis et valeatis. Spiritnali autem Fidelium 
utilitati consulere cupientes, tenore praesentium in 
Domino concedimus, ut omnes Christifideles tam sae- 
eulares quam regulares utriusque sexus,quocumque in 
foco cuiusque vestrum Dioecesis existant, qui sacra- 
mentali confessione expiati et sacra communione refe- 
cti pias ad Deum preces pro Christianorum Principum 
concordia, haeresum extirpatione et Sanctae Matris 
Ecclesiae exaltatione effuderint, eo die, quem Yos 
ad praedictam Benedictionem largiendam ex aucto- 
ritate Nostra designaveritis aut elegeritis, vel in 
Dioecesibus, ubi Sedes Cathedralis vacet, Vicarii Ca- 
pitulares pro tempore existentes elegerint et designa* 
verint, omnium peccatorum suorum plenariam indul- Digitized by VjOOQIC 330 

gentiain ooasequi passint ac valeanl. Minime dnbita- 
mu8 quin hac occasione popolus cbristianus elficaoius 
excitetur ad orandum, atque ita multiplicatis precibus 
eam misericordiam suscipere mereamur» quam tot 
praesentium malorum adspectus Nos segniter implo* 
rare non sinil. 

Vobis interiro* Venerabiles Fratres^ constantiam, 
caelestem spem» et solamen omne a Deo omnipotenti 
adprecamur» quorum aospicem et praecipuae Nostrae 
benevolentiae teslem esse volumus Apostolicam Be- 
nedictionem) quam Vobis Clero et populo unicuique 
Vestrum concredito plena cordis Nostri exuberantia 
impertimus. 

Datum Romae apud S» Petrum dic quarto lunii 
Sanctissimae Trinitati sacro, Anno MDCCCLXXI. 
Pontificatus Nostri anno vicesimoquinto. PIVS PP. IX- Digitized by VjOOQIC 331 
LITTERAE APOSTOUCAE 

PRO GELEBRATlOriE PESTI S. lOSEPHI 
EIVSQVE PATROCIIfll. PIVS PP. IX. AD PBRPETVAN REI MEMORIAM I nclytum Patriarcham Beatum losephum, quem Deus 
Omnipotens prae omnibus Sanctis suis purissimum 
verumque sponsum esse voluit in terris immacula^ 
tae Virginis Mariae» ac putativum unigeniti Filii sui 
patrem 9 quemque ad tam sublimia munera fidelis- 
sime implenda gratiis prorsus singularibus auxit et 
abunde cumulavit merito Catholica Ecclesia gloria 
et honore in caelis coronatum amplissimo prosequi* 
tur cnltu atque intimo veneratur pietatis affectu. 
Quamobrem Romani Pontifices Praedecessores Nostri, 
ut augerent in dies, ac ardentius excitarent in Chri- 
stifidelium cordibus devotionem et reverentiam erga 
sanctum Patriarcham , eosque cohortarentur ad il* 
lius apud Deum intercessionem summa cum fiducia 
implorandam haud omiserunt, quoties opportuna es- 
set occasio, novas semper ac maiores publici cul* Digitized by VjOOQIC m 

tus signiflcatioaes eidem decernere. Inter eos ine- 
moria repetere sufflciat Praedeeessores Nostros fe- 
llcis recordationis Xistum IV, qui fcstum S. losephi 
inseri voluit in Breviario et Missali Romano, Gre- 
gorium XV, qui decreto diei VIH. Maii An. MDCXXL 
festum ipsum sub duplici praecepto in universo orbe 
recoli mandavil; Clementem X, qui die VI. Decem- 
bris An. MDGLXX. eidem festo ritum dupiicis se- 
cundae classis concessit; Clementem XI, qui decreto 
diei IV. Februarii An. MDCCXIV. festum praedi- 
ctum Missa ac Officio inlegre propriis condecoravil; 
ac tandcm Benedictum XIII, qui nomen Sancti Pa- 
triarchae decreto edito die XIX. Decembris An. 
MDCCXXVI. Sanctorum litaniis addi iussit. Ac Nos 
ipsi> postquam invesligabilL Dei iudicio ad supremam 
Petri Cathedram evecti fuimus, moli tum illustriuni 
Praedecessorum Nostrorum exemplis, tum singulari 
devotione, qua usque ab adolescentia erga eumdeni 
saQotum Patriarcham affecti fuimus, decreto diei 
X. Sepieinbris An. MDCCCXLVIL magno animi No* 
8tri gaudio ad universam Ecclesiam sub ritu du- 
plicii» secundae elassis extendimus fesiam Patrocinii 
eius, quod iam piuribus in locis speciali huius San^ 
ctae Sedis indulto celebrabatur. Verum postremis 
hisce teraporibus, in quibus immane ac teterrimum 
bellum coatra Chrisii Ecciesiam fuit indictum flde* 
liuni devotio erga SaQctum losepbum adeo increvit 
et progressa est , ut omni ex parte ad Nos innu* 
merae tc fervidissimae pervenerinl posiuiatioues , 
quae nuper dum Saorum Oecumenicum Conciliuoi 
VatioaDum haberetur, ab omni fidclium coetu^ et quod 
mai^ime ialerest, a pluriaiis ex Veuera)>ilibu6 Fra- Digitized by VjOOQIC 388 

trifous No8tm S. R. E* CardinaJibus et Episc<H 
pis redovatae fuere, quibus flagitabantt ut .lucU]«* 
osis hisce temporibus ad mala omnia propulsand» ^ 
quae Nos undique conturbaoi, eflkaoius Dei Inise** 
ratiouem per merita et intereessionem Sancti lose- 
pbi exoraremas lUum Calholicae Ecelesiae Patronum 
declarantes. Nos itaque hisce postulatiooibus wMii- 
Diviao lumine invooato , tpt ac tam piis Votis ach 
nuendwei censnimusy ac peiiuHari Deereto Nostrae 
Sacrorum Ritiium Congrei^tionis quod tnter Missa«« 
rum solemnia in Nostris Patriarcbalibua fiaailiois 
Laterancnsi ^ Vaticaaa ao Liberiana die VIU. De- 
cembris elapsi anni MDCCCLXX. immaculatae Con-< 
ceptioni Ipsius Sponsae saero pnblieari iussimus ^ 
eumdem Beatum Patriarcham losepbum Eeclesiae 
CatboUoae Patronum soLemniter declaravinMB^ Illius<« 
que fostum die deeiflMinona Martii oocorrens^ dein« 
ceps sub ritq duplioi primae daasis ^ atlamen sine 
oclaV.a ratione quadragesimae, in Orbe i^kiverso te^ 
lelN*ari mandavimas. £t qwAiam aequom .repulamus^ 
post Nostram declaratiooein Sancti Patriarohae iii 
Catholicae Eoelesiae Patnonum, Ipsi in pubKeo ec« 
clesiaati<;o culta omocs et singolas booeris praero« 
gativds tribuendaa esse^ qliae ioiita generaies Bre-* 
viarii et.Misaaiisr Romani rubrieas Saaietta Palronis 
prde^ipuis oompetuot , tdeo Nos e^ ebnsuUo Veoe^ 
rabiliiim. Fratram NostrBram S. R. E. Cariinaliuifli 
saeria totaidis ritibu& p^aepo^itoriim renovaotes ^ 
coofirml^ntes ^ alqiie etiam amf^liantes pratotntttnia, 
Niostris liitieris praeAitimi dispositioaem itlius Ikn 
creti» inandamus iosupe^^ ae iniungimusif cfoae 9«^ 
qaontiif. Volamus scRicet ^ quod tam in foMo Na^ Digitized by VjOOQIC 334 

tali Sancii losepbii qoam in allo Ipsius Patrocinii^ 
etiamsi occurrant extra Dominicam diem» addatur 
semper in Missa Symbolum seu « Credo ». Volu- 
mus insuper quod in oratione « A cunctis » quan- 
documque recitanda erit, adiiciatur semper post in* 
vocationem Beatae Mariae Virginis » et ante quos- 
cumque alios sanctos Patronos, exceptis Angelis» et 
Sancto loanne Baptisla , commemoratio S. losepbi 
per haec verba « cum Beato losepb n. Volumus de- 
nique ut boc ipso ordine servato inter Suffragia 
Sanctorum» quandocumque illa a rubricis praescri- 
buntur, apponatur sequens commemoratio in hono- 
rem Sancti losephi. ( Ad Vesperas Antiphona) « Ecce 
y fidelis servus et prudens, quem constituit Domi- 
» nus super fdmiliam suam - ^. Gloria et divitiae 
» in domo eius i^. Et iustitia eius manet in saeculum 
» saeculi. ( Ad Laudes Antiphona ): Ipse lesus erat 
» incipiens quasi annorum triginta ut putabatur fi- 
» Itus loaeph. ^. Os iusti meditabitur sapientiam. 
» ij). Et in littgua eius loquetur iudicium » (Oratio) 
» Deus f qni ineffabili providentia Beatum losepb 
» Sanctissimae Genitricis tuae sponsum eligere di- 
n gnatus es f praesta quaesumus , ut quem prote*- 
» ctorem veneramur in terriSf intercessorem babe- 
» re mereamur in caelis ». Haec volomoS) manda-* 
mos, decernentes has Litteras Nostras firmas validas 
et eiBcaees existere el fore^ suosque plenarios et 
integros effiectus sortiri et obtinere, non obslanttbos 
Constitotionibos et Ordinationibus Apostolids cete- 
risque contrariis qoibuscumqoe. Volumus autem ol 
praesentiom transomptis Litterarom , seo exemplis 
etiam impressist manu aUeuius Notarii publiei sob- Digitized by VjOOQIC 335 

scriplis , et sigiilo personae in ecclesiastiea digni- 
tate constitutae munitis eadem prorsus fides adhi- 
l>ealury quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent 
exhibitae vel ostensae. 

Dalum Romae apud S. Petrum sub annulo 
Piscatoris die VII. lulii MDCCCLXXI. Pontiiicatus 
Nostri Anno Vicesimosexto. Ltm )^ a. Pao DoMiNO Card. Paracciaiii Clarblli 
F. Profili StAstituius. Digitized by VjOOQIC 336 

LITTERAE APOSTOLICAE 

' QYIBVS MAIORI CVLTVI S. ALPHONSI MARIAE DE LrGORIO 
CONSVLITVR PIVS >P. IX. AD PERPETVAM REI MEaiORIAM. \Jm Ecclcsiae suac numquam se dcfuturum spo- 
pondil Cbrislus DominuSf quum ^axime in rem suae 
immaculatae Sponsae csse perspexcrii, insignes ex- 
eilai pieiaie et docirina Yiros, qui repleti $piritu 
intelligentiaej tamquam imbres mittant eloquia sa^ 
pieniiae suae. Neque enim sine providentissimo Omni- 
potentis Dei consilio faclum est, ut, quum lanse- 
nistarum docirina Novaiorum oculos in se conver- 
teret) errorisque specie mulios aUiceret, ageretque 
iransversos, lunc potissimum exlarei ALPHONSYS 
MARIA DE LIGORIO, Congregationis a Sanctissimo 
Redempiore Insiiiuior, et Sanetae Agathae Goihorum 
EpiscopuSf qui bonum certans certameny os aperiret 
suum in medio Ecdesiaei scriptisque dociis el la Digitized by VjOOQIC 337 

boriosisy islAitt ab iuferls excitataia peatem radicrtas 
eTeUeadain» et ab agro DonuBieo extermiiiaDdam 
curaret. Neque vero bas soluoi siU parlea depop^ 
scit Alphoosus; sed in Dei gloriaoi^ spiriiaalemqae 
bominum salutem unice intendens animum^ (rtoHmos 
Libros conscripsit^ sacra erudilione et pietate rdfer* 
los» sive inter implexas Theologorum tum lauoreSf 
tum rigidiores senteotias, ad tutam muniendan viom, 
per quam Ghristiiidelium animarum moderatores 
inoffenso pede incedere possent; sive ad Kltenih 
informandum» inatituenduni; sive ad (^^(holieae fidei 
veritatem confirmandam, et contra euiusque gHnbrts 
aut nominis Haereticos defendendam ; si ve ad asw^ 
renda huius Apostolicae Sedis iura; mve ad ndelium 
animos ad pietatem eieitaodos« Hoc porro praedioarl 
verissime potest, nuUum esse vel nostroram iempot- 
porum errorem j qui oiaxtma aaMeai ix parte adn 
sit ab Alphonso refutatus. Quid quod ea^ quae> tom 
de Immaculata Sanctae Dei Genitricis Gonceptidne, 
tum de Romani Pontificis ei Gathedra doeentia in^ 
fallibiUtate, plaudcote christiaio populo» et frequeri*- 
tissimo uDiversi catholici orbis Antistitum eoaseBS« 
approbante, a Nobis sancita soni, in Alpbonsi Ope- 
Tibus reperiuntur et nitidissime expositOy et validis- 
simis ai*gmnentis demonstrata ? 

Qoamobrem io Hunc perbelle cadit nobilissuMun 
iilud divinae Sapientiae praeconium : JVon reeedet 
memoria Eim, et nomefi Ems reqmtetur ^ ^m^ 
ratione in generatioHem. Sapientiam Eius enafrti^ 
bunt gentesy et laudes Eius entmtiabii Ecdeiia. Ae 
Pius YH. Praedecessor Noster recolendae 
summam Alphoosi sapientiam demiratos^ graviasii 

22 Digitized by VjOOQIC 338 

hoc de (*o proiolit lestimonium : Voce nimirum ac 
scriptis in tnedia saectdi node erramibus viam iuUt" 
tiae ostendissej per qtidm possent de potestate tene^ 
bramm in Bei lumen ac regntm transire. Item feh 
rec. Decessor noster Gregorius XYI. incredibitem 
Alpbonsi dicendi vim, copiam^ varietatemqtie do^ 
cirinae maximis laudibus prosequulus, Eum Saneto- 
rum Caelitum fastis adscripsit. Tandem nostris bisce 
temporilras plurimi Sanctae Romanae Ecclesiae Car- 
dinales, fere omnes totius orbis Sacrorum Antistites, 
Supremi religiosorum Ordinum Moderatores, insignia 
Sodalium Theologorum corpora, illustria Canonico- 
fvm coUegia, et docti ex omni coetu Viri supplices 
Nobis preces porrexerunt, ut Sanctum Alphonsum 
Mariam de Ligorio Docloris Ecdesiac titulo hono^ 
ribusque augeamus. Nos ilaque piis bisce precibos 
obsecundare lubenti animo Tolentes, gravissimum boc 
oegotittm, ut moris est, Congregationi VV. FF. NN. 
S»* R. E. Cardinalium tnendis Ecclesiae Ritibus prae* 
poisitorum expendendum commisimus. lam vero, cum 
diota VV. FF. NN. Congregatio in Ordinariis Co- 
milits ad Vaticanas aedes die XI Marlii huius ver- 
tentis anni habitis, audila relalione Venerabilis Fra^ 
tris Nostri Constaniini S. R. E. Cardinalis Patrizi 
nuncupati , Episcopi Ostien. et Volitemi , eiusdem 
Coagregationis Praefecti, Causaeque Ponentis ; eon- 
sideratis animadversionibus dilecti Filii Petri Minetti 
Preabjrteriy Fidei Promotoris; item Pafroni Causae 
responsis, nec non Tbeologonim pro veritate sen- 
t^tiis, omnibus denique rationum momentis sedulo 
atfeiileqiie perpensis, unanimi consensu rescribendttm 
cenBuerit: Consnlendtm Sanctissimo pro concessioncy Digitized by VjOOQIC 339 

seu declaratiane et extensiane md wmeream Ecele- 
siam tituU Dactaria tti hanarem SancU AlphanH 
Mariae de Ligaria^ cum Officia et Missa iam can- 
cessis; addita Credo, Antiphana ad Magmficat in 
uirisque Vesperii: Doctor, ac LeetianAus L JVch 
ctumi ; Sapientiaaiy et VIIL ReqHmsoria : la medio 
Ecclesiae; Nos Rescriptam istod^ edito die XXIII 
eiusdeoi oiensis et aaai» Generali Urbis et Orbis 
Decreto approbandum , confirmandamque existima- 
vimus 

At enim ditectus Filius Nicolaus Maiiron» Su-* 
perior Generalis et Rector Maior Congregationis San^ 
ctissimi Redemptoris, ad iam memoratam Cardina- 
lium Congregalionem tuendis Ecclesiae Ritibussup- 
flex adiit» ut ia Festo eiosdem Sancti Alphoasi, per 
Decretum, de quo habita aale meatio est^ iater Ec-* 
clesiae Doctores adsciti , ia Martyrologio Romaao f 
post verba : Sanctarum fastis adscripsity sequeatia 
addereutur : et Pius IX Pantifex Maximusy ex Sa* 
crarum Rituum Cangregatianis eonsulta, universaUs 
Ecdesiae Doctarem declaravit; item iu VI Lectio^ 
ne post verbum : accensuit , haec alia : tandem 
Pius IX Pantifex Maximus ex Sacrorum Rituum 
Congregatiams canmltOf umversalis Ecdesiae tkn 
ctarem dedaravit; utque coneessiones omnes bac 
super re factae» Apostolicis Nostris Literis coafirma- 
rentur. Quae quidem Cardiaalium Congregatio cum 
ia coaveotu die XXII mensis Aprilis huiua aaai> de 
more habito rescripserit : Pro gratia; Nos die XXVII 
measis eiusdem Reseripluai illud ratum habuimus , 
atqoe Apostolicas Literas ia forma Rrevis expediri 
maodavimus. Quae eum ita siat, oiemorati dilecti 

22* Digitized by VjOOQIC 340 

Filii Nicoiai MafnrM obsequuti vo(is> deque consilio 
Venerabiliam Ft*alriini NoBtrorum Sanotae Romanae 
Eoclesine Cardinalium Congregalionis legitimis Ri- 
tibus cognoscendis , auctoritale Nostra Apoftloltca 
tetiord praesentiuin , titiilum Doctoris in honoretn 
Saiicti Alphonsi Mariae de Ligorio» Coagregationis 
a Sahctissimo Redenipiore Institutoris ^ et Sanctae 
Agathae Gothorum Episcopi> conflrmamus, seu^ qua- 
tenus opus sit , denuo Ei tribuimus « impertimas } 
ita quidem ut in universali Catholica Ecclesia sempef 
Is Doctor habeatur^ alque in die festo annitersario 
tum a Regulari, tum a Saeculari Clero celebrandOf 
Officium et Missa fiat iuxta Sacrae Rituum Congre- 
gelionis Decretum ReseripUimque quod memoravi^ 
mus. Prafet^ea huius Doctoris Libros , Commentil-' 
ria^ Opuscttla, Opera deaique «kmnia, ut aliorum Ee* 
clesiae Doctorum, non modo privatim » sed puMice 
in Gymnasifsy Academiilt Scholis, C4)l1egiis> Lectio^ 
nibuSt Dieputaliontbus^ Interpretacionibiifiy omnlbu»- 
que aitiB £cefestaBtici« sttldiis^ chfisliaBlsquo exer-* 
eitatiohibus citari* proferriy atque, cum res pasfu^ 
laverit^ adhiberi TOlunlus et decernimus. 

TQnakni ut Chri^tifideltum pietas ad hiiiiis Do^ 
eifrVis diem festuin rite eolendilm , eiusque opem ple 
ifnpleraadam magis aecendatur^ de.Omnipotenii8D<>i 
mJeeHeordia^ ac RB. Pelri et Peuli Apo^tolorum eius 
Buctoritate ewiflsi^ omnibus et singulis utiiusque 
sbxm GhriBtifidelibae, qui die feslo eiusdem Doctorist 
nut uno ex scptetn diebus «onthtuis immedtate snb^ 
sequenlibus) uninscuiusque ChrfstHdeliB arbiirio sibi 
deligendoy rere poenitentes et dacrMfieiitali eoiifes* 
aione praemissi Sabctistiniain Eucharisliam BompM^ Digitized by VjOOQIC 341 

rint, et qaamlibel ei Ecclesii3 Congi^egationis San- 
etissimi Redemploris devote visitaverint, ibique pro 
Christianorum Principum concordia» baeresum extir-» 
patione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias 
td Deum preces effaderint, quo die praedictorum 
id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum 
Indulgentiam et remissionem, quae etiam animabus 
Christifidelium, quae Deo in charitate ooniunotae ab 
hac luce migraverint, per modum suffragii applicari 
poterit, misericordiler in Domino in perpetuum con- 
cedimus. 

Quocirca universis VV. FF. Patriarchis^ Pri- 
matibus, Archiepiscopis, Episcopis, et dilectis Filiis 
aliarum Ecclesiarum Praelatis per universum lerra- 
rum Orbem constilutis per praesenles mandamus, ut 
quae superius sancita sunt, in suis Provineiis, Ci- 
vitalibus, Ecclesiis et Dioecosibus solemniler publi- 
cariy et ab omnibus personis Ecclesiasticis saecula- 
ribus et quorumvis Ordinum Regularibus, ubique 
locorum et gentium inviolabiliter et perpetuo obser- 
vari procurent. Haec praecipimus atque mandamus, 
non obstantibus Apostolicis, ac in Universalibus, Pro- 
vinciaiibusque cl synodalibus Conciliis editis genc- 
ralibus vel specialibus Constitulionibus et Ordina- 
tionibus , ceterisque contrariis quibufscumque. Vo- 
lumus aulem, ut praeseutium Litterarum transumptis 
seu exemplis eliam impressis, manu alicuius Nolarii 
publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesia- 
stica dignitatc constitulae munitis, eadcm prorsus 
fides adhibealur, quae adhiberetur ipsis praesenlibus 
si forent exhibilae vel ostensae. Digitized by VjOOQIC 342 

Datum Romae apud Sanctnm Petrum sub An- 
nulo Piscatoris die VII Iiiiii MDCGCLXXI. PontifH 
eatus Nostri An. XXVI. 

Pro Domino Card. Paracciani Clarelli 
F. Profili Svbstitvtvs 

Loco )^ Annuii Piscatoris Digitized by VjOOQIC 343 
EPISTOLA ENCYCLICA 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

PATRIARCHIS^ ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS 

ET LOCORVM ORDINARIIS VNIVERSIS CATIIOLICl ORBIS 

GRATIAN ET COMNVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE 

IIABENTIBVS PIVS PP. IX. VENERABILES FRATRES 

SVLVTEM ET APOSTOLICAM BBNEDlCTlONfiM. k^aepCy Venerabiles FralreS) in hoe diulurno Pon- 
lificatu ad Yos conversi significavimus VobiS) quam 
grato exceperimus animo argumenta devotionis illius 
et dilectionis, quas misericordiarum Deus indidil Vo- 
bisy ac fidelibus curae vestrae creditis erga Nos et 
Apostolicam hanc Sedem. El sane cum inimici Dei 
civilem eius ditionem invadere coeperunt» ul tan- 
dem, si fieri posset, praevalerent adversus lesum 
Christum et Ecclesiam , quae est corpus Ipsius et 
pletUtudo Eius; Vos Venerabiles Fratres , et chri- 
stianus populus, numquam Deum, cui venli et ma- 
re obediunty exorare desiistis^ ut procellam sedare Digitized by VjOOQIC 3U 

vellet j necr unquam destltislis ab iterandis amoris 
vestri testimoniis , omnibusque adhibendis olliciis y 
quibus Nos in tribulatione Nostra solari possetis. 
Postquam vero hac ipsa urbe totius orbis catholici 
capite privati fuimus, et eorum arbitrio commissi, 
qui Nos oppresserant, Vos una cum plerisque e Dioe- 
cesium vestrarum fidelibus ingeminastis preces, cre* 
brisque denunciationibus asseruistis sacrosancta re*- 
ligionis et iustitiae iura, quae incredibili proculcan* 
lur ausu. Nunc autem, cum novo post S. Petrum 
oventUy et in Romanorum Ponlificum serie prorsus 
inusiiato, sextum el vicesimum attigimus annum 
Aposlolici Nostri ministerii in Romana Catbedra , 
indicia edidistis adeo illustria gaudii vestri ob in- 
signe boc beneficium tenuitati Nostrae largitum, et 
adeo perspicue demonstraslis florentissimam vitam, 
qua ubique informalur chrisliana familia, ul profun- 
de commoti fuerimus; votaque Nostra vestris iun- 
gentes» novas inde vires duxerimus ad plenum abso- 
lulumque triumphum Ecclesiae fidentius expectan- 
dum. Contigit autem Nobis acceptissimum, creberri- 
ma ubique affluxisse supplicantium agmina ad san- 
ctiora lempla, eaquc in toto terrarum orbe confer- 
tissinia redundasse fidelium frequentia^ qui una cum 
proprio Pastore, per publicas preces et sacramento- 
rum usum Deo gratias agebant de beneficio Nobis 
coUato^ el instanter ab ipso Ecclesiae victoriam po- 
stulabanl. Moerorem autem, curasque Nostras non le- 
vari modoy aed el in gaudium converti sensimus a 
litterarum vestrarum gratulalionibus, obscquiis^ votis» 
a creberrimo fidelium undique confluentium adven- 
tu, quos intcr plurimi eminebant nobilitate generis, Digitized by VjOOQIC 345 

aul digiiitatibus ecclesiaslicis vel civUibus praestan- 
tes, sed fide nobiliores» quiqoe omnes affectu et ope«- 
re iuncti plerisque ex istius urbis et occupatarum 
provinciaruni civibus, huc a dissitis eliam regioni*- 
bus convolarunty iisdemque se obiicere voluerunt pe<- 
riculis et contumeliis, quibus Nos sqqius obnoxitf 
Qt coram testarentur reiigiosos suos, suorumque con^ 
civium erga Nos sensus, Nobisque volumina afcr-* 
rent, quibus plurima eentena millia fidelium ex omni 
gente, proprio adscriplo nomine, Nostri principatna 
invasionem acerrime configebant, eiusque restitutio* 
nem a religione, iustitia, ipsaque civilitate flagita** 
tam et praeceptam graviter expostulabant. Hac vero 
occasione stips quoque Nobis solilo largior allluxit^ 
qua pauperes simul ac divites occurrere conati sunt 
factae Nobis inopiae, eui accessere munera multi^ 
plicia, varia, nobilissimay splendiduinque christiana* 
narum artium et ingeniorum tribulum reievandae 
praesertim accommodatum duplici Nobis a Deo con-' 
eessae potestati spirituali ac regiae; ei praeterea 
copiosa splendidaque supellex sacrarum vestium et 
utensilium, qua squalori et egestati tot Eeclesiarpm 
undique occurrere possemus. Mirum certe spectacu** 
lum unilatis catholicaey quod evidenter ostendit) Ec-» 
clesiam universam, licet tolo diffu^am orbe, geuti^ 
busque compactam disparibus moribus, ingenio, slu-* 
diis, uno informari Dei spiritu ; et eo prodigiosius 
ab ipso confortari, quo furiosius illam insectatur et 
urget impietas, et quo callidius omni ipsam hum»« 
no auxilio deslituere conatur. Effuisife igitur et ma« 
ximae Ei gratiae habeantur, qui dum ita dat gloriani 
nomini suo» per praesentem ipsam virtutis opisque Digitized by VjOOQIC 346 > 

suae demonslralionem afflictas erigit mentes ad spem 
indubii triumpbi. Verum si bonorum omnium Datori 
haec referimus accepta , gratissimo simul animi seu- 
su afficimur in eos, qui se instrumenta praebentes 
divinae providenliae, Nos omni cumularunt auxiiii , 
solatii, obsequiiy devotionis, amoris officio. Sublatis 
autem ad caelum oculis ac manibus, quidquid hu- 
iusmodi impensum est Nobis a filiis Nostris in no- 
mine Domini Ei offerimus, enixe poscentes, ut com- 
munibus eorum votis pro huius Sanctae Sedis liber* 
tatCf pro ficclesiae victoria» pro mundi tranquillitate 
citius obsecnndetf et liberaliter unicuique in caele*- 
stibus ac terrestribus illam referat gratiam, quam 
Nos referre nequimus. Significare profecto peculia- 
riter optaremus universis et singulis gratum animum 
Nostrum, Nostramque testari propensissimam volun- 
tatem ; at uberrima ipsa copia officiorum re, scriptO) 
verbis undique oblata id fieri plane non patitur. Ut 
igitur quod cupimus aliquo modo assequamur» Yos, 
Venerabiles Fratres, quibus primas sensuum horumce 
Nostrorum partes deferimus, rogamus, ul eos Clero 
populoque vestro diserte nuncietis ac aperiatis. Hor- 
tamini autem omnest ut constanter vobiscum in ora- 
tione perseverent animo plane fidenti ; nam si ora- 
tio iusti assidua penetrat nubes nec discedit, donec 
Altissimus aspiciat» et Christus promisit» adfuturum se 
duobus in nomine suo coniunctis et consentientibus, 
Patremque caelestem facturumquidquid ipsi petierint; 
muUo magis profecto Ecclesia universa iugi et una- 
nimi oratione sua assequetur ^ ut demum , divina 
propitiata iustitia » contritas videat infernas vires , 
profligatos ac deletos bumanae maliliae conalus» pa- Digitized by VjOOQIC 347 

cemque el iusliliam reductas In terram. Vos autem 
quod spectat, Venerabiles Fratres, in hoc praesertim 
animum inlendite et vires» ut arctius semper inter 
Vos coniuncti confertam velnti phalangem obiiciatis 
Dei hostibus, qui Ecclesiam, nulla unquam vi de- 
stniendam, novis adbuc artibus et impetu aggrediun- 
tnr ; quo facilius et efflcacius eorum incursui resi- 
slere et eorum agmina fundere possilis. Haec quae 
vehementissiroe desideramus et enixe petimus, Vo- 
bis, totique catholicae famiiiae toto corde adpreca- 
mur ; atque interim auspicem optatissimi eventus , 
divinique favoris Apostolicam Benedictionem, indu- 
biam praecipuae benevolentiae Nostrae, gratique ani- 
mi testem, unicuique vestrum, Venerabiles Fratres, 
Cleroque et populo toti singulorum curae commisso 
ex imo pectore depromptam peramanter imperlimus* 
Datum Romae apud S. Pelrum die V. Augusti 
festo Mariae S. in Esquiliis anno DominiMDGCCLXXL 
Pontificatus Noslri Anno Vicesimosexlo. PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC m 

LETTERA AL MARCRfiSE PRANCEftGO CAVALLET7I GARISSIMO MARCBBSE 9ECIAT0IB 
E FIQLIO IN GESV' CRI8T0 Lie inolteplici prove di affetto fiUale che ogni gior* 
DO mi perveagono da ogni punto delfOrbe Catto- 
lico producono in me la piu viva comuiOBioBey e Mi 
obbligano ad una sincera graftitudine che procuro 
soddisfare coUa pregbiera a favore di tanti e tanti 
Figli della Chiesa > a pro de'quali applico in ogni 
settimana il Sacrifizio d* infinito valore, quello cioe 
della S. Messa, e che, a soddisfare il comune de- 
sideriO) applichero» a Dio piacendo, anche nel gior- 
no 23 corrente, domandando a Dio che liberi que- 
sta nostra Italia dai tahti mali che ogni giorno Top- 
primono di piu. llltimamente fui sorpreso» Dilettis- 
simo Figlio in Gesu Cristo , che sempre fostc cosi 
affezionalo a questa Santa Sede, fui sorpreso» dissit 
per la notizia che Yoi mi comunicaste, e cioe che 
due nuovi e veramente inaspettati tralti di amor 
filiale si disponevano i buoni Cattolici a manifestar- Digitized by VjOOQIC 34» 
mf, ossia rofTerUi di una Sedia Ponlificale Aarea » 
e 1'aggiunla del lilolo di Grande al nome dl Pio Nono. 

Col cuore sulle labbra» e colia sinoerilA di uii 
Padre che ama affeltuosamenle i suoi (igli in Gesu 
CrislOy risponderd suirnna suirallra di queste due 
offerle. E in qnanto al preeioso dono deiraurea 
Catledm, si e subito presenlato alla mia mente il 
pensiero dMmpiegare la somma che poirh ricavarsi 
dalle obta2ioni callolicbe nel riscatto dei giovani 
Cbierici , che una iegge lenebrosa ed inaudila co^ 
siringe ad assumere il serviKio mililare. 11 Clero & 
Taureo seggio cbc sosliene la Cbiesa, e pefcid coih 
iro il Clero sono direiti pnncipalmente gli sforzi 
dei presenli dominetori, e eoUo spogliamento e colle 
perseeuzioniy e sopralulto eol rendere diffieilissime 
ie vocazioni al SaniuariO) onde cosl ridurre sempre 
piA scarse le sostituzioni nella Gerarchia Ecclesia^ 
stica, la quale decimata ogni giomo dalla morie e 
dalle nmarezze lascia conlinui voli che non posso^ 
no riempirsi^ con sommo dctrimenlo della Chiesa di 
Gesi^ Crislo. 

Sembra che i prcsenli dominatori abbiano as^ 
sunto r impegno di tullo dislruggere, e speeialmen- 
le queUo ehe si rilbridee alla Religione e alla Chiesa. 
E mentre lar^eggiano di lodi e di sovvenftioni per 
incdraggiare Ecdesiastici disubbidienti ai Prelati, ed 
epOBiatt della Fede> proseguono neir infemale siste>- 
ma di osteggiare fl gran numero dei buoni» m\6 
perehd eontrarii alle dollriiie dei perseculofi^ e Bl\t 
loro disposizioni antieristiane. Ma laseiamo (^e qu^ 
sti de^hi dominatori eorrano la tia della perdiEio^ 
M> giaoch6> fetti sofdi ai prlmi liitrati della co* Digitized by VjOOQIC 350 

scieu2at e divenuti beflardi per buriarsi delte sane 
dottrine che loro si pongono soit^occhio, corrono 
per quelia china che li conduce ali^abisso profondo. 

E parlando del secondo pensiero di aggiungere 
la parola Grande al Noni^ Nostro» Mi occorre pure 
alia menle una sentenza del Divin Redentore. Per* 
correva Egli le diverse contrade della Giudea aven* 
do assunta la umana natura, e qualcuno acnmirando 
te sue divine virtfi chiamoUo « Maestro bmno ». 
Ma Gesii prontaraente rispose: « Came tu nU chior 
mi buono? Dio $olo i btiono ». Se dunque Gesill 
Cristo, avendo rignardo* a s& come Uomo» dichiard 
che Dio solo ^ buono, come non dovrjt dire il suo 
indegno Yicario , che Dio solo h Grande ? Grande 
pei favori che concede a questo stesso suo Yicario, 
Grande pel sostegno che accorda alla Chiesa Sua^ 
Grande per la pazienza infinita che adopera co'ne- 
roici suoiy Grande per li premi che prepara a tutli 
quelli che abbandonano ie vie del peccato per ap- 
plicarsi airesercizio della penitenza» Grande pei ri- 
gori della Giustizia che adopereri a punizione degli 
increduli e di tutti i nemici ostinati della Sua Chiesa. 

Ci6 posto, sento il bisogno di confermare quanto 
ho accennato di sopra, e cioi cbe venga applicato 
il denaro» che si raccoglierai non per la Cattedra» 
ma,pel riscatto dei Chierici^ e in secondo luogo di 
sentire pronunziato il Mio Nome come fu sempre^ 
yolendo che tutti ripetano a gloria di Dio: Magnus 
DominuB el laud^Ailis nimis. £ queslo il desjderio 
che il Padre espone a' suoi figli carissimiy e col de- 
siderio ripete le as^icurazioni di amore e di grati- 
tudine verso di loro» £ vero che a tre Pontefici Digitized by VjOOQIC 351 
vcramenle grandi fu dato questo titolo, ma ci6 av-* 
venne dopo la loro morte, essendo aliora piu chiari 
e tranquilli i giudizi degli uomini. 

Questi perlanlo restino grandi neUe boccbe e 
nei cuori di tutlit mentre lo con effusione di cuore 
comparto a Voi , alla vostra Famiglia e a tutti i 
buoni Cattolici Tapostolica Benedizione. 

Dai Vaticano 8 Agosto 1871. PIO PP. IX. Digitized by VjOOQIC 352 

ALLOCVTIO HARITA IN AEDIBVS VATIGANIS AD S. R. E. CAEDINALC6 
Die XXVII. OCTOBEIS AN. IDCCGLXXI. VENERABILES FRATRES 0, 'rdinemVcslrumamplissimum,usitati ritus solemDi- 
tate intermissa, liue convocavimus, ut illud Vobiscum 
pro rei gravitate communicemus»quodad consulendum 
spiritualibus christiani popu]i in Italia necessitatibus 
perficere decrevimus. Non opus est» Venerabiles Fra- 
tres, ut hic Vobis ea recenscamus quae pluries in No- 
stris Allocutionibus aut in Nostris ad univcrsos Epi- 
scopos datis encyclicis litteris deploravimus. Coroper- 
tae enim sunt omnibus atque adeo exploratae, ut sum- 
roa sinc impudentia denegari^ aut ad invidiam levan- 
dam excusatione tegi non valeant, hostiles et ingen- 
tes iniuriae, quae iam pridem et continenter in hac 
afflicta Italia catholicae Ecclesiae et Apostolicae Sedi 
inferuntur, quasque occupata per vim hac Urbe Nos 
ipsi Vobiscum pati et videre cogimur, ita ut Regii 
Prophetae verbis dicere iure possimus: vidi iniqui- 
iatem et contradictionem in dvitatef die ac nocte 
circumdabit eam super muros eius iniquitas, et 2a- 
bor in medio eius et iniustitia (1). Equidem, Ve-* 

(1) Psalm. M. Digitized by VjOOQIC 353 
nerabiles Fratres, his tantis exundantium malorum 
fluctibus iam fere obruimur : at duriora etiam per- 
peti pro iustitia, Deo infirmitatem Nostram confor' 
tante» haudquaquam refugtmus : immo mortem ipsam 
libentissime oppelere parati sumus, si Deo miseri- 
cordi placuerit pro Ecclesiac pace et libertate huius 
hostiae humilitatem excipere. 

lamvero acerbissima semper, inter tam multas 
alias» doloris eausa Nobis extitit viduitas longe plu- 
rimarum sedium, quae in misera Italia iamdiu suorum 
Episcoporum praesidio carent; ac illa porro exinde 
profecta spirilualis auxilii necessilasy qua fideles 
populi in tam calamitosa rerum ac temporum con« 
ditione quotidie magis premuntur. Cum autem ea 
necessitas talis evaserit, ut ei iam non possimus 
caritate Christi Nos urgente non occurrere, inspecto 
nempe ingenti numero viduarum Sedinm et amplis 
frequentissimisque Italiae provinciis, quae vix duos 
aut tres Sacrorum Antislites numerant, inspecto diu- 
turnae persecutionis in Ecclesiam impetu et conatibus 
impiorum ad fidem catholicam ex animis Italorum 
evellendam» inspectis maximarum perturbationum pe« 
riculis, quae civili ipsi societati impendent> cunctan* 
dum amplius non esse iudicavimus, quin opem df- 
lectis filiis Ilaliae fidelibus, quorum etiam clamores 
de sua orbitate querentium ad Nos saepe pervene- 
runt, quantum in Nobis est, afferremus, iisque vir« 
tnte spectatos praeficeremus Antistites» qui Dei glo- 
ria et negotio animarum salulis sibi unice propositOi 
in haec omnes suas curas et zelum adiiciant. 

Suos itaque Episcopos viduatis Italiae Ecclesiis 
in nomine lesu Chrisli Filii Dei partim bodiema die 

23 Digitized by VjOOQIC 354 

adsignamus» partim quamprimum in postenim cousti- 
tuemus, coofisi fore» ut Ipse» qui Nobis aucloritalem 
contulit et officium demandavit, propter infinitam mi- 
sericordiam suam» omnibus difflcultatibus» si quae 
huic Nostri ministerii operi opponi vellent, remotis, 
curis bisce Nostris pro spirituali animarum salute 
unice susceptis» benedicat atque obsecundet. Simul 
autem coram universa Ecclesia protestamur, Nos 
cautiones eas, quae guarerUigie appellanturt quem- 
admodum in litteris Noslris encyclicis die XV. Maii 
hoc anno datis luculenter ediximus, omnino respue-* 
re, et aperte declaramus, Nos» in hac gravissima 
parte Aposlolatus Nostri exercenda» poiestate uti ab 
Ipso coUata, qui est Pastorum Princeps ei Episcor 
pus animarum nostrarum, scilicet potestate a lesu 
Christo Domino Nostro Nobis tradita in persona Bea- 
tissimi Petri, a quo, ut ait S. Innocentius Praede- 
cessor Noster, ipse Episcopatus et tota auctoritas no- 
minis huius emersit (1). 

Hac vero occasione silentio praetorire non pos- 
sumus impiam quorumdam hominum in alia Europae 
regione temeritatem et perversitalem» qui a rcgula 
et communione Catholicae Ecclesiae misere devian- 
tes» tum libellis omni errorum el mendaciorum ge- 
nere refertis^ tum sacrilegis inter se conventibus 
celebratis» palam impugnant auctoritalem sacrosancti 
oecumenici Yaiicani Concilii, veritatesque fidei ab 
eodem solemniter declaratas et definitas; ac praeser- 
tim supremam ac plenam iurisdictionis potestatem» 
quam Romanus Pontifex Beatissimi Petri successor 

(1) Episl. ad Conc. Cartha|in. Digitized by VjOOQIC 355 
in uaiversam Ecciesiam divina ordinatione obtinet, 
nec non infallibilis magisterii praerogativam qua idem 
pollet, cum supremi Fidelium Pastoris et Doctoris mu^ 
nere fungitur in fidei morumque doctrinis definiendis, 

Quo aulem hi perditionis filii contra cathblicam 
Ecclesiam persecutionem saecularium potestatnm ex- 
citentf persuadere istis fraudulenter conantur, Gon-* 
cilii Vaticani decretis veterem Ecclesiae doctrinam 
esse immutatam, ac ipsi reipublicae et socielati civili 
grave inde periculum esse conflatum. Quibus ca*- 
lumniisy Venerabiles Fratres, quidnara iniquius, aut 
eodem tempore absurdius fingi vel excogitari potest ? 
Nihilominus dolendnm est alicubi accidisse» ut ipsi 
reipublicae administri huiusmodi improbis insinua- 
tionibus capti» et nuUam rationem habentes oflTen- 
sionis populi fidelis, palam suo patrocinio tegere et 
favore confirmare in eorura rebellione novos secta- 
rios non dubilarint. Haec dum presse ac brevi* 
ter hodie cum moerore Nostro apud vos conque- 
rimur» meritam omnino laudem Nos tribuere debere 
intelligimus, spectatis regionis eius EpiscopiSf quos in- 
ter Venerabilem Fratrem Arcbiepiscopum Monacen- 
sem bonoris causa ultro nominamus^ qui singulari 
animorum coniunctione^ pastorali zelo» admirabili for- 
titudine et eximiis scriptis» veritatis causam contra 
huiusmodi conatus praeclarissime defendunt; huius- 
que commendationis partem universi etiam Cleri 
Populique fidelis egregiae pietati et religioni tribui- 
mus, qui, Deo protegenle, Pastorum suorum sollieitu* 
dini cumulate respondent. 

At Nobis interea f Venerabiles Fratres » illuc 
eoDvertendi sunt oeuli et cordis vota» unde potest 

23* Digitized by VjOOQIC 356 

necessarium ac praesens auxUiuin adesse. Ne ces- 
semus igitur noctes ac dies elamare ad Detim cle- 
mentissimum» ut per merila lesa Christi Filii sui 
lucem immittat errantium mentibusi qua viae suae 
abyssum respicientes sempiternae saluti consulere 
non morentur, Ecclesiae autem suae in tanto cer- 
tamine spirilum fortitudinis et zeli uberrime prae- 
stare pergat; eique maturare dignetur per obtatio- 
nem sanctorum operum , per dignos fidei fructus » 
et sacrificia iustitiae optatos propitiationis dies, qui- 
bus erroribus et adversitatibus destractis, ac regno 
iustitiae et pacis restituto» laudis et gratiarum maie-* 
stali Eius debita sacrificia persolvat. Digitized by VjOOQIC APPENDIX 

CONTINENS TRIA ACTA AN. MDCCCLXVIII. 
EDITA Digitized byCjOOQlC Digitized by VjOOQIC 359 
DECRETVM v 

DE SVPPRESSIONE EPISCOPALIS SEDIS ANTIOQVIAE IN REPVBLICA 
NEOGRANATENSl ET DE ILLIVS TRANSLATIONE ET ERECTIONE 
IN ALTERO CIVICO OPPIDO HEDDELLENSI. jLJLpostoIici ministerii munus, quod pro omnibus 
Catholici Orbis Ecclesiis Romano Pontidci maximo* 
pere incumbit, pasloralem lllius movet soliicitudinem, 
non modo ad novas Episcopales Sedes persaepe in- 
slituendas pro Christianae fidei promulgationc , et 
conservatione, sed etiam pro temporum necessitate, 
et locorum opportunitate ad iam erectas, atque in- 
stitutas alibi transferendas, ut meliori animarum 
spirituali bono et commoditati consuli queat. Ideo 
cum Sanctissimus Dominus Noster Pius huius no- 
minis Nonus divina Providentia Summus Ponlifex 
comperlum babuerit, in Neogranatensi Republica Epi'* 
scopalem Sedem Antioquiacy quae a s. m. Pio Papa 
Septimo Praedecessore Suo dudum fuerat erectai op* 
portnnius atque utilius fore si modo ad attcrum ci- 
vicum oppidum vulgo MedelUn eiusdem Provinciae 
et dioecesani territorii transferretur, negolium con- 
sulto perpendil. Digitized by VjOOQIC 360 

Civitas siquidem MedeUin multis hodie iiomi- 
nibus commendatur: quamvis enim novissima ferme 
sit, adeo tamen adaucta undequaque illico est , ut 
iam duplici propemodum civium numero super An- 
tioquiam gaudeat; ct effecta insuper provinciae ipsius 
caput, tum probata aeris salubritate ( praesertim ae- 
stivo tempore) populorum frequentia; tum praeci- 
pua negotiorum gestione^ Antioquiam ipsam omnino 
praecellat. Tandem Meddellensis Civilas ita geogra- 
phice sita dignoscitur, ut media in dioecesano terri- 
torio sit, quum caeteroquin Antioquia nonnisi ex-^ 
tremos pertingat limites. 

His igitur, aliisque de causis, re mature per- 
pensa» ex certa scientia, motuque veluti proprio San- 
ctitas Sua supplens consensum quorumqumque jn- 
teresse habenlium, vel quomodolibet habere prae*- 
sumentium , translationem Catbedrae Episcopalis , 
quae Antioquiae fuerat constituta, ad Meddellensem 
Civitatem adprobare dignata est; atque ideo baec 
omnia quae sequuntur de Suac Apostolicae aucto- 
ritatis plenitudine perpetuo in decrelis mandavit. 

1. Quae in civico oppido Antioquiae Ecclesia 
usque adhuc cathedralitatem obtinuit per Aposto- 
licas Litteras sub plumbo s. m. Pii Papae Septimi 
diei vigesimi tertii Augusti anno millesimo octin- 
gentesimo quarto » aliasque Summorum Pontificum 
conees8i<ines , omnino supprimatur et extinguatur , 
unaque cum omnibus adnexis honoribus, iuribusi et 
privilegiis; eaque ad primaevum statum simplicis Ec- 
clesiae, eadem tamen conservata sui nomiuis invo- 
cationcy iUico restituatur. 

2. Parocbialitas vero» quae forsan in eadem Ec- Digitized by VjOOQIC 361 

deaia niodo exblit, at iltorom GluristifiileliMi atiB- 
Uti jnagis eonsahtar» onuiino oonserretar cura onmi- 
bos lionorilrasy iiuribas» priTilegiiSy de comuni inre 
adneiis» at Eeclesiae Pnrodiialis nomeo» dignitaleni, 
et officiani perpetnam tuealar. 

3. Propteren dotaliones omnes , qaae sive a 
Neogranalensi Gnbemio, siye a qoopiam alio in id 
adfignatae iamdiu, vel ultro sponsae faernnt ad 
stataendam paroeciam et inihi erigendam , omnino 
eooserventur» el religiose rependantor. 

4* Suppressa vero et exlineta EpiscopaU Sede 
Anlioqaiae • ad primaevi sui iiominis memoriam e* 
gloriam conservandam» voluil Sanclilas Soa eiosdem 
lamen Ecclesiae tilalom Episcopalem permanere 
atqoe cum alterius Sedis mox transferendae tttolo 
denominalionem perpeloo habere. 

5. Praecepil insuper, ul quisquis pro tempMre 
Episcopus infra transferendae Sedis plories per att>- 
nom Anlioquiam repelat ad sacra in exlincia et 
suppressa Gathedrali peragenda» praeserlim in pecu- 
liaribus festis illlus Givilalis, imprimis vero Sancli 
Protectorisy aliisque eiusdem Ordinarii arbilrio. 

6. Meddellensis vero praeclarum Neogranoten*- 
sis Reipublicae oppidum ad litulum civilalis Episco^ 
palis mox exorgal ; el calhedra^ Episcopaiis , quae 
in Ecdesta superius relala Anlioquiae suppressa et 
exlincla fuil^ huc Iransferalur el de novo erigalar, 
el eanonioe instiloalttr. 

7. Ecclcsia siquidem^ quae in Meddellensi eivi* 
lale sub invocalione Bealissimae Virginis Msriae de 
Purificatione proslat ad Episcopaiem altolialur pri- 
sci nempe sui nominis litulo eonservato ; ibique Se- Digitized by VjOOQIC 362 

des raodo suppressa transferaturt et de aovo eriga- 
tiir, quae ideo Cathedraiis honorem» ius» el privi- 
legium illioo sibi adseiseatur ; eoque Episeopalis Ee- 
elesia Meddellensis^ et Antioquiae Metropoiiiico iuri 
Sanctae Fidei de Bogota subeat, eique suffragetur. 

8. Arbitrio insuper R. P. D. Exequutoris in- 
fra deputandi hnius Deereti eommitti iussit Snnunus 
Pontifex parochialitatem» quae modo inest Ecclesiae 
Gathedrali sic erectae in eadem asservandi, vel po- 
tius alteram . Ecclesiam in Meddellensi civitate eli- 
gendi, ad quam eomraodius queat illam transferri » 
coMrariia quibuscumque minnne obstantilws^ caete^ 
risque «ervatis de more, deque iure servandis. 

9. Caeterum ad translationem» ereclionem, con- 
stitutionemt et dotationem novae huius Episcopalis 
Cathedrae in civitate Meddellensi ; nec non pro ha« 
hitatione Episcopif aliisque in id necessariis negotiis 
omnino refereoda et applicanda eront (iisdem pro- 
fecto conservatis Dioecesis priscis limitibus) quae 
pro Antioquiae suppressa Episcopali Sede fiierunt 
conventa j et statuta^ et usque adhuc observaia ; 
al)sque ulla alia derogatione» vel contraria interpre- 
tatio&e. 

10. Demum Meddellensi cuique pro tempore 
Episcopo Sanctitas Soa benigne cdneessit» ut in per- 
petuum denominationem acquirat unitam MeddeUen- 
si$ et Antioquiae: reservata tamen Sibi, et Apo- 
stolicae Sanctae Sedi alteram quandocumque eius- 
deoi Dioecesis ineundi circumscriptionem. 

11. Taxam vero novae sic ereetae Ecelesiae 
MeddeUeusis, et Antioquiae eamdem esse voliiit San* 
clissimus Pontifex in singulis Consistorialibus propo- Digitized by VjOOQIC 363 
sitioBilHis f alque expediliOBibiM , quae adsigpaUt 
iamdiQ fuit in ereetione mox sappressae Cathedne* 
lis Eeelesiae Antioquiae, quaeque in librls Reveren- 
dae Camerae Aposlolieae el Sanctae Romanae Eo- 
desiae Cardinalium Collegii transeripla iamdiu re^ 
peritur. 

12. Quibos rebus ita slatutis et ordinatis ea- 
dem Sanetilas Sua ex speciali gratia indulsit, ius* 
silque ut huiusmodi Consistoriale Deeretum perin- 
de ab omnibus habeatur et sil» ac si in id Aposlo- 
licae Lillerae sive sub plumbot sive in forma Bre- 
yis fuissent de more expeditae. 

1 1. Ideoque contrarlis quiboscumque minime 
obstantibus, speciali eis illala quoque derogatione 
cuique facultalem omnem dempsil Consisloriale hoc 
Decrelum infringere vel ausu eliam lemerario eidem 
contradicere sub indignatione Omnipolentis Dei et 
Bealorum Petri et Pauli Aposlolorum Eios. 

14. Quapropler Sommus Ponlifex in huiusmodi 
Decreli Exequotorem Aposlolicum deligere ac de- 
putare dignatus est R. P. D. Archiepiscopum San- 
clae Fidei de Bogota in Neogranalensi Republica » 
ut ipse sive per se» sive per aliam quoque perso- 
nam» in Ecclesiasiica lamen dignilate constitutam, 
ea omnia peragat, ut quamprimum hoc suppressio- 
nis» extinclionis, Iranslationis, erectioniSf derogatio- 
uis, concessionis, indulli, delegalionis Decretum exe- 
quulioni rite mandent; atque infra annum exequu- 
torialia Acta ad Sacram hanc Congregationem trans- 
mitlere sataganl. 

15. Huiusmodi ideo Consisloriale DecretumSan- 
ctilas Sua ferri iussit ad perpetuam rei mcmoriam Digitized by VjOOQIC 364 

6t Boniiam, in Archivio quoqtte Saerae huiusmetCon- 

gregalionis de more asservandom. 

Datum Romae e Seeretaria Sacrae Congrega*- 
timiis Consistorialis die decimoquarta mensis Februa- 
rii anno reparatae boroinnm salutis millesimo octin^ 
gentesimo sexagesimo octavo, 

RoGsaiYs Amtici-Mattei Patriarcha Constantano*^ 
politanus 8. Congregationis Consistortalis a 
Seeretis. Digitized by VjOOQIC 365 
LITTERAE APOSTOLICAE 

QVIBVS APOSTOLICiL D£LEGATIO CONSTANTINOPOLI 
CONSTITVITVR. \ PIVS PP. IX. AD FVTVBAM REI ME!iORIAM. I am inde ab antiquisaiiiiis temporibua Praedeeeasores 
Noatri Romani Pojitifiees pro sua ia Ecclesiam uni« 
versam solliciludine in dissitis regionibiis ecclesiasti^ 
cos viros sttb yariis nominibus habuerant» aut ex 
proviisciae Episeopis selectos, ant ab Uii>e missost 
qui stabiii iurisdictione muniti soas illic \ices obi* 
rent (1), et conservaiioni unitatis fidet» puritatis mo- 
rum» oonstitutionis hierarcfaicaef canonom ae disci* 
plinae solerter advigilareot. Ex qoo factum est ut 
posteaquam ad caibolicae fidei veritalem» atqoe oni^ 
tatemf a qua funealo scfaismate foerant avulsae, ali«* 
quot Orientalis ritus Ecalesiae reversae foissentf iidem 
Praedecessores Nostri haud omiserint Delegatos soos 
in Orientales regiones mittere» qui nomine et aoctch (1) Pios VI Bespotis. ad Metropo). Mogiintin. etc. de 
NoDciaturis cap. YIII sect. IIL Digitized by VjOOQIC 366 

riiaie Apostolicae Sedis Catholicorum Orientalis ritus 
curaDi gerereut, exequeuda et servanda curarent, 
quae diversis temporibus memorati Praedecessores 
Nostri Romani Pontifices ad spiriiuale iilarum gen- 
tium regimen opportune constituissent, nec non Apo- 
stolicam Sedem de statu Ecclesiarum, quibus advi- 
gilarentf accurate docerent. Atque hoc sane consilio 
constituti fuerunt Delegatus Libani, qui postea Syriae 
dictus est, alque Apostolici Delegati tum Aegypti 
atque Arabiae, tum Mesopotamiae, Armeniae Minoris, 
Kurdistani, ac Persidis, qui omnes erga Orientales 
in suis respcctive Delegationibus degentes commisso 
munere funguntur. 

lam vero calholici fideles cuiusque ritus in Yi- 
cariatu Patriarchali Constantinopolitano commoranles 
Apostolici Yicarii eiusdem civitatis auctoritati sub- 
erant, ouius quidem peculiarem curam inter caete- 
ros catholici Armenii rilus experti sunt. Ex quo 
auiem fel. mem. Pius VIII Praedecessor Noster Ar- 
chiepiscopalem el Primatialem Sedem Armeniam Con- 
slantinopoli erexit, ac proinde in ordinariam eiusdem 
iurisdielionem cesserant fideles Armenii Imperii Otho- 
manici in memorala Vicariatu existentes, non idcirco 
lolum erga illos conquievit offlcium praedicti Vicarii 
Apostolici, quem fel. mem. Gregorius XVI Decessor 
Noster per Congregationero Fidei propagandae prae- 
positam non semei declaravil « habere ius inspectio- 
)» nis, per quod curare debet^ ul iuxta sacros ca- 
» nones el eiusdem Congregalionis decrela Ecclesiae 
» negolia administrarentur, eiusque esse ad memo- 
n ratam Congregationem referre» si qua vel emen* Digitized by VjOOQIC 367 
» daiione iadigeant, vel quibus aliqua ratione con* 
» sulendum siu » 

Porro cum per Apostolicas Nostras Litteras sub 
plumbo datas die 12 lulii proximi superioris an- 
ni 1867, quarum initium Revermrusj extincto Pri- 
matiali alque Arcbiepiscopali titulot Constantinopo- 
litanam Armeniam Provinciam Patriarchatui Ciliciae 
adiunxerimus, opportunum duximus confirmare offi* 
cia, quae Yicario Apostolico praedicto pro universis 
Qrientalis rilus Ecclesiis in suo Yicariatn existenlibus 
inesse declaratum iamdiu fuerat, cumdemque titulo 
iuribus, ac privilegiis Delegati Apostolici decorare 
atque augere; quo clarius pateat, Antistitem illum 
Romani Pontificis pro tempore existentis vices ac 
personam gerere^ eaque ratione melius consultum 
arctiori Orientalium Ecclesiarum cum Aposlolica Sede 
coniunctioni, qua quidem nihil accommodatius fidei 
ac morum integritatt custodiendae^ ecclesiasticae li- 
bertati ac disciplinae tuendae, atque Episcopalibus 
iuribus vindicandis. 

Nos itaque de consilio Yenerabilium Fratrum 
Nostrorum S. R. E. Cardinalium propagandae fidci 
praepositorum per praesentes Litteras Yicario Apo- 
stolico Constantinopolitano pro tempore existenti 
omnia et singula officia confirmamus, quae pro univer- 
sis Orientalis ritus Ecclesiis in illius Yicariatu sitis ipsi 
inesse declaratum est; eidemque Antistiti titulum ac 
iura, bonores, privilegia Delegati Apostolici deferi- 
mus ae tribuimus. lam vero non dubitamus quin 
Armenius Ciliciae Patriarcha, ceterique omnes cuius- 
que ritus Antistites, eorumque clerus et populus 
Apostolicum Delegatum Constantinopolt pro tempore Digitized by VjOOQIC 368 

exisientem debilo honore ac reverentia prosoquantur, 
atque in ipso Delegato supremam Delegantis aaeto- 
ritalem agnoscentes, fidem atqae obedientiam, quam 
voce et seripto xVpostolicae Sedi profeasi sunt, factis 
etiani sint comprobatari. Contrariis, speciali quamvis 
et individua menlione dignis non obslanljbtts qui^ 
buscumque. 

Datiun Romae apud S. Petrum sub annuio Pi-- 
scatoris die III Martii ann. MDCCCLXVIII PontirH 
catus Nostri Yigesimo secundo. 

N. Card. pARAcciAFri Clarelli Digitized by VjOOQIC m 

DEGRETVM 

DfSiEMBRATIONIS TOTIYS MllNGmTVS HONOEGI K PROVIIIGIA 
EGCLBSIASTIGA AQVERSI ET A DIOEGESI NICIBNSI9 AC DEIIf 
BRBCTIONIS EIVSDEM IN ABBATUM NVLLIVS GVM TERRITO* 
RIO SEPARATO ET IMMEDIATE 8. APOSTOLIGAB SEDl SVB* 
lECTAM FAVORE MONACHORVM ORDINIS 6. BBNEDIGTI GON- 
CREGATIONIS CASBINENSIS PRIMAEVAE OBSBRVANTIAB. l^astoris aelerni viees in terris gerentes Romani 
Pontifices de animaram salute continuo soUiciti 
omnem semper contulerunt curam, ut qaae pro tem- 
porum vieissitudine atque opportunitate ad illarum 
utilitatem magis expedirent, iisdem Apostolica pro- 
videntia et auctoritate consulerent. Hine Sanetissi- 
mus DomiDus Noster Pius huius nominis Nonus di* 
vina dementia Summus Pontifex Suorum Praede- 
eessorum vestigiis impense inhaerens singulari ani- 
mi sui propensione excipere dignatus est quas Cel- 
situdo Serenissima Caroli IIL Monoeci Principis per 
illuslrem virum Octavianum Naldini Equitem tor- 
quatum Eiusdem apud Sanctam Apostolicam Sedem 
negotiorum gestorem obsequentissimas preces por- 
rigere sategit» uli scilicet dismembraio totius Mo- 
Boeci territorio ab Ecclesiastica provincia Aquensi, 

24 Digitized by VjOOQIC 370 

el subtracto a iurisdictione Episcopi Niciensis^ in- 
stituatur inibi Abbatia NuUius cum territorio s^pa- 
rato et Apostolicae Sanctae Sedi immediate subie- 
cta favore Monachorum Ordinis S. Benedicti Con- 
gregationis Cassinensis primaevae Observantiae, qui- 
bus spiritualis illorum Cbristifidelium procuratio 
omnino demandetur. 

Et revera Monoecum cum universo Principa- 
lus territorio incolas utriusque sexus plusquam sex 
mille enumerat : Ecclesias plures praeter parochia- 
lem S. Nicolao dicatam atque alteram suburbanam 
Sanctae Devotae Principatus Patronae habet. Xeno- 
dochium insuper atquc Scholae prostant pro ulro- 
que sexu, quae a religiosis viris et mulieribus Deo 
dicatis moderantur. Quare maxime perutile illis Chri- 
stifidelibus huiusmodi Abbatiae instilutio evadet, 
tum propter accessionem praeclarissimi Ordinis Re^ 
gularis Sancti Benedicti de religione, de instructio- 
ne, deque bonis artibus semper undequaque meriti; 
tum etiam propter Abbatis Ordinarii praesentiam, 
qui illins Principatus pastoralem administrationem 
sedulo salubriterque in Domino navabit. 

Hisce itaque, aliisque magnt ponderis momen- 
tis mature perpensis, Sanctissimus Dominus Noster 
Summus Pontifex ex certa scientia, motuque veiuti 
proprio de Suae potestatis Apostolicae plenitudine 
propositam Abbatiae fundationem , atque institutio- 
nem adprobare dignatus est; atque ad id rite per- 
ficiendum haec omnia quae sequuntur in decretis 
referri mandavit, et ab omnibus observari sancivit. 

1. Habito consensu R. P. D. loannis Petri So\k Digitized by VjOOQIC 371 

Episcopi Niciensis Sanclitas Sua voluit suppleri de su- 
premae Suae auctoritatis plenitudine consensum alio- 
rum quorumcumque interesse habentium, vel quo- 
modolibet habere praesumentium ad dismembratio- 
nem a Provincia Ecclesiastica Aquensi, et a qua- 
cumque Episcopalis Ecclesiae Niciensis spirituali iu- 
risdielione» et subiectione totius territorii Principa- 
tus Monoeci, prouli hodie est post Conventionem an- 
no 1861. inter Carolum III. illius Principem et 
Napoleonem III. Gallorum Imperatorem initam, 

2. Propterea Parochialis Mouoeci Ecclesia S. Ni« 
colao dicata, aliaeque omnes Ecclesiae, Capellae, Ora- 
toria» loca pia quaecumque cum omnibus utriusque 
sexus incoliSf religiosis^ eorumque domibus» et Ec- 
clesiis, Confratemitatibus , piis Sodalitiis, caeteris- 
que omnibus cum suis consuetis accessoriis, et de 
iure concomitantibus» quae totum territorium Prin- 
cipatus Monoeci hodie constituunt» in eiusque am- 
bitu complectuntur, a Provincia Ecclesiastica Aquensi 
et a Dioecesi Niciensi illico subtrahantur, et spiri- 
tualiter omnino separentur. 

3. Ecclesia itaque Monoeci S. Nicolao sacrat 
altero quoque Patrono adscito, nempe 5. Benedicto 
Monachorum Occidentalium Patre et Magistro, ad ho* 
norem, titulum, privilegium^ et iurisdictionem Ab- 
batialis Ecclesiae NuIIius assurgat et nominetur, 
conservata tamen sua paroecialitate per Presbyterum 
Cleri saecularis administranda: in eaque Abbatialis 
Cathedra constituatur, et sit pro uno Abbate Ordi* 
nario Ordinis S. Bencdicti Congregationis Cassinen- 
sis primaevae observantiae. 

24» Digitized by VjOOQIC 372 

4« Hoiasmodi vero Abbas Ordinarius pro tem* 
pore Monoeci , vix faerit ab Episcopo benedictus, 
omnibus gaudeat fruaturque honoribas, praeeminen- 
tiiSy gratiis, priviiegiis, facultatibus, exemptionibus, 
tndultis aliisque ad normam Abbatis Ordinarii pro 
tempore Montis Gasstni Ordinis Sancti Benedicti; nec 
non alterius eiusdem Ordinis Basilicnc S. Pauli extra 
Urbis pomocrium. Proinde Eidem Sanclitas Sua ex- 
tendi indulsit, voluitque omnia et singula priviiegia, 
facultatcSf gratias> indulta, et honores, quibus s. m. 
Sixtus PP. Y. Apostolicis Lilteris sub plumbo datis 
X. Kal. Martii anno 1589, quae incipiunt « Benigni- 
tas Apostolicae Sedis >> Abbatcm Ordinarium Cassinen- 
sem voluit praeeminere ; et s. m. Benedictus XIII. 
Apostolicis Litteris item sub plumbo datis XII. Kah 
Martii anno 1726» quae incipiunt « Creditac Nobis » 
Abbatem Ordinarium S. Paiili de Urbe benigne co- 
honestavit. 

5. Ideo haec regularis Abbatia SS. Nicolai et 
Benedicti Monoeci ex subtraclionc provinciae eccle- 
siasticae Aquensis, nec non Dtoeccsis Niciensis con- 
stitula» pro omnibus iuris cffectibus sit omnino, et 
habealur cum territorio separato , et AposioHcac 
S. Sedi immediate subiecta. 

6. Expensae vero omncs» «ti in praescntiarum 
dignoscuntur » et quaecumque aliae, quae poterunt 
in posterum obvcnire tum pro Ecclesiac Abbatialis 
fabrica , tum pro Sacra^o, Clericis, aliisque Eccle- 
siae eiusdcm servitio quomodocumquc mancipatis; 
nec non pro divino culto, sacris utensilibus, et cae- 
teris omnibus etiam ad conservandam et exercen* Digitized by VjOOQIC 873 

dam parocbialitatemi tuendae semper et repeteodae 
eruot a Principis, eiusque baeredum et successorum 
aerario, sicuti modernus ipse Monoeci Princeps Ca- 
rolus JIL pro Se^ Suisque apud Summum Pontifi^ 
ccm religiosa sponsione declaravit. 

7. Insuper, sicuti ab eodcm Principe sponsum 
quoque cst , AbbaU Ordinario Monoeci solventur 
quotannia ab Illius aerario non minus quam octo 
miUia francorum gallicae monetae impertienda ia 
siogulos menses, et e^empla a quacumque diminu- 
tione et impositione , ut tum decorae suae CKbibi^ 
tionij tum aliorum saltem quatuor Monachorum eius^ 
dem sui Ordinis sustentationi convenienter^ oppor*- 
tuneque positit provideri. 

8. Praeterea Domum pro constitueodo Monaste*- 
rio satis amplam et decoram Abbaliali Ecclesiae 
quantum fieri poterit proximiorem ( si unita dirfii- 
culter modo reperiatur } Princeps ipse se donatu- 
rum promisit, cuius donatiouis et acceptationis ru- 
bur heic Sanctitas Sua solemniter iuissit iSrmari. 

9. Quapropter omnibus expensis » quae obve- 
nire poterunt, sive pro acquisitione , donatione et 
reductione ad usum monasticum huiusmodi domus; 
sive etiam pro eiusdem mobilibus aliisque ad vitae 
usum necessariis; atque allera stabiii retributione 
Abbali pro tempore Ordinario quotanois solvenda 
ad tuendam j sarciendamque ^ in postcrum Mooa- 
sterii fabricam Principis ipsius , eiusque liaeredum 
et Successorum aerarium occurrere pactum loli^mni- 
ter esto. 

10. Quas singulas dotationum» adsignalionum Digitized by VjOOQIC 374 

responsionum, solulionum fundationes et perpetuas 
sponsiones ratas aceeptasque habens Summus Pon- 
tifex de suae auctoritatis plenitudine favore Ordi* 
nis S. Benedicti Congregationis Cassinensis primae- 
vae Observanttae pro Abbatia tantum Regulari» eius- 
dem Ordinis, Monoeei ut supra erigenda , benigni* 
ter adprobavit, et heic in decretis praecepit referri. 

1 1 . Verum ut munificentiae Principis Caroli III. 
huiusmodi Regularis Abbatiae pii fundaioris debita 
grati animi significatio rependatur , voluit quoque 
Sanctitas Sua, ut electio et deputatio Abbatis Or- 
dinarii pro tempore Monoeci modo peragenda a R JP.D. 
Petro Casaretlq Ordinis S. Benedicli Congregationis 
Cassinensis primaevae Observantiae Abbate Generaii» 
et in posterum pro singulis vacationibus ab eius- 
dem Suceessoribus Abbalibus Generalibus iuxta ta- 
men Ordinis Constitutiones a S. Apostoliea Sede 
nuperrime confirmatas, semper fiat de Religioso viro 
aceepto tum Principi suprarelato, cum eiusdem bae- 
redibus et Suceessoribus. 

12. Praeterea Sanclitas Sua benigne indulsit ut 
Capellanus Principis, qui eliam Eius Eleemosynarius 
esse poterit, munerum parochialium exereitium per- 
agere valeat de peculiari tamen Abbatis Ordinarii 
adprobatione , reslrictive in Palatiis Prineipis , et 
super personis qui Illius servitio adscripti , domo- 
rum huiusmodi incolatu fruuntur et utuntur : ex- 
clusa Baptismalis coUatione, quod Saeramentum sem- 
per erit administrandum a Parocho Ecclesiae SS. Ni- 
colai et Benedicti, atque ideo eadem in Eeclesia 
fons Baplismatis tantum extare debebit. Insuper de- Digitized by VjOOQIC 375 

nunciationes tiim pro Sacris Ordinibus suscipiendis» 
tum pro Matrimoniis in faciem Ecclesiae contrahen* 
dis erunt semper eadem in Abbatiali Ecclesia exe- 
quendae , et supradlcto Capellano aulico onus in- 
cumbet in singulos menses Abbatiali Gancellariae no- 
tulam exhibere tum natorum 9 tum defunetorum , 
tum eorum qui S. Malrimonio rite fuerunt copulati. 

13. Oaeterum Exequutori inferius deputando 
mandavit cum omnibus faeultatibus» ut coUatis cum 
Serenissimo Principe consiliis , omnes quaestiones 
quae pro beneficiorum quorumcumque sive praesen- 
tatione, sive nominatione a Principe, eiusque hae- 
redibus et Successoribus in singulis vacationibus 
peragenda, vel iure patronatus vel alio quocumque 
titulo inter Ipsum et Abbalem Ordinarium pro tem* 
pore oriri possent, iam nunc omnino praeveniantur 
et praecidantur; atque communi consensu iura hinc 
inde perpetuo componantur et staluantur, ctiam, 
quatenus opus fuerit, pecuiiari suppleto Apostolico 
Indulto vigore Consistorialis huius Decreti; ut et 
Principum pielati satisfial» et qui huiusmodi coUa- 
tionibus providentur utilitati Ecclesiae, et Christi- 
fidelium bono ad excolendam peculiariter Domini 
vineam revera sese vocari dignoscant. 

14. Quamobrem Sanctitas Sua in huiusce Dc- 
creti Exequutorem Aposlolicum deputare dignata est 
R.P.D. Petrum Casaretto Ordinis S. Benedicti Congre- 
gationis Cassinensis primaevae Observantiae Abba- 
tem Generalem cum omni potestate non solum etiam 
alteram ecclesiasticam personam in dignitate tamen 
constitutam eligendi et subdelegandi; sed huiusmodi Digitized by VjOOQIC 376 

Decreti interpretandi quoque» declarandi^ et, qua- 
lenus opus fuerit, ea omnia etiam snpplendi» quae 
ad tolum hoc negotium , de quo in hoc Decreio 
agitur, sive exequeodum sive permanenter eoncih'an* 
dum et definitive promovendum necessaria vei etiam 
epportuna fore probaverit, appeiiatione quacumque 
remota, et contrariis quibuscumque minime obstan- 
tibuS) peculiari quamvis mentione dignis, vel eis 
quoque ad hoc speciali illata Apostolica derogatione. 

15. Alque insuper Eidem Exequutori Aposto- 
lico» Eiusdemque subdelegato commissum etiam vo- 
luit, ut infra tres menses ab exequutione peracta» 
omnia, quae hoc Consistoriali Decreto mandata sunt, 
et eorum insuper^ quae statuenda etiam forsan ad 
id erunt , Acta ad S. hanc Consistorialibus negotiis 
praepositam Congregationem mittere satagant, una 
cum topographica eharta Abbatiae huius Regularis, 
distinctis confinibus Dioecesis rite exarata. 

16. Quae quidem omnia , ut firmiorem sor- 
tiantur effectum, mandavit voluitque etiam Sancti- 
tas Sua Consistorial^ hoc totum Decretum perinde 
valere ac si in id Litterae ApostoHcae sive sub plum- 
bo, sive in forma Brevis fuissent expeditae; et cui- 
cumque suprema Apostolicae Suae auctoritatis ple- 
nitudine ademit omnem facultatem Decretum ipsum 
contraire , vel quocumque vitio sive etiam subre- 
ptionis et obreptionis notare, sub poena indignatio- 
nis Omnipotentis Dei, et Sanctorum Petri et Pauli 
Apostolorum Eius incurrendae. 

17. Quamobrem hoc suprarelatum totum prae- 
cepit confici Consistoriale Decretum ad maiorem Digitized by VjOOQIC 377 

Omnipoteniis Dei gloriam, et ad Cbristifideiium Mo- 
noeci utilitatem spiritualem et honorem; alque in 
Arehivio saerae huiusmet Congregationis Consistoria- 
libus negoliis praepositae pro rei memoria» solemni- 
tate, et norma perpetuo asservari. 

Datum Komae hac die tricesima Mensis Apri- 
lis Anno reparatae hominum salutis millesimo octin* 
gentesimo sexagesimo octavo. 

RoGERivs Antici-Mattei Patriarcha Constanli- 
nopolitanus S. Congregationis Consistorialis a 
Secretis. 

L. *S. Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC INDEX MDGGCLXIX. Litterae Apostolicae sub annulo Piscatoris - Quod in 
tnaximis - die 26 martii ; quibns concedit Indulgen- 
tiam Plenariam die XI insequentis aprilis lucrandam 
occasione exacti quinquagesimi anni ab Se suscepto 
Presbyteratu. pag. 3 

Similes - Supremi Aposiolatus - die 22 martii. Pasto- 
ralem suam soUicitudinem erga Ecclesiam Orientalis 
Ritus adbibitam ostendit, et yacanti Archiepiscopali 
Ecclesiae Amidenae seu Diarbekirensi Ghaldaeorum 
Petrum Attar presbyterum chaldaeum praeficit. » 5 

Similes - Supremi Apostelatus - die 22 martii. Eodem 
ac in praecedentibus Litteris usus exordio in Episco- 
pum elegit yacantis Ecclesiae Mardensis Ghaldaeo* 
rum Gabrielem Farso chaldaeum sacerdotem. » 11 

Simile« - Nemo certe ignorai - die 11 aprilis; quibus im- 
pertitur Indulgentia Plenaria in forma Inbilaei oc- 
casione Oecumenici Goncilii iam indicti die 29 iunii 
anni 1868 per BuIIam - AeUmi Patris unigeniius 
FUius- • . )» 16 Digitized by VjOOQIC 380 

Similes - Miserrimam Missionis de Curagao- die 25 
maii; qaibus Missio de Gurafao in America Septem- 
trionali religiosae Dominicianorum familiae ex Pro- 
yincia Hollandica demandatur. »24 

AUocutio habita in Gonsistorio Secreto die 25 iunii 
- Novam el Catholicae Ecclesiae * Reprobat ac dete- 
statur legem aSubalpino Gubernio sancitam, cuius 
vi etiam Glerici militari conquisitioni subiiciuntur : 
grayissimis moeret malis, quibus sanctissima oostra 
religio afflictatur, tum in Austriae Imperio et Hun- 
gariae Begno, tum in Regno Hispaniarum: praeterea 
nuntiat Russici Gubemii vexationes praesertim inGa* 
tbolicos Antistites» qui ex suis dioecesibus eiecti et 
in exilium pulsi vel prohibeantur quominus cum 
Apostolica Sede libere communicare queant : com- 
mendat denique Episcoporum constantiam, qui nullo 
fracti pcriculo rem catholicam strenue tuentur. » 27 

Litterae Apostolicae sub annulo Piscatoris - Eccleeiac 
univereae • die 17 augusti ; quibus statuitur divisio 
Hiflsianum Sveciae potissimum et Norvegiae, et du- 
plex Apostolica Praefectura ia Ducatibus Holstein 
et Scbleswig et in Regno Daniae. ...» 30 

EpistoLa hortativa - Libeniissimo cerU animo - die 30 
attgusli ad Patriarcham CiUciae Ritus Armenii et 
Arcbiepiscopos ac Episcopos eiusdem Ritus in Pa- 
triarchali Synodo congregatos» ut providis Apostoli- 
cae Sedis monitis inhaerentes eeclesiasticae discipli- 
nae eorumque gregis utiiitatem prae ocuiis unice 
habeant »34 

Litterae Apostolicae sub plumbo - Cum Ecelesiaetica 
diiciplina ^ pridie kalendas seplembris ; quibus non* 
nulla praescribuntur pro utilitate Babilonensis Ghal- 
daeorum Patriarcbatus. . »39 

Epistola - Per ephemerides aecepimus *- die 4 septem* 
bris. Per Venerabilem Fratrem Heniieum Eduardum 
Archiepiscopum Westmonasteriensem cuidam Ciuii* Digitized by VjOOQIC 381 

ming Doctori scoto acathoKco negative respondet 
quaerenti nam in ftitaro Concilio dissidentibas flat 
potestas ea proferendi argamenta, quae suae opinio- 
ni suffragari arbitrentur »48 

Litterae Apostolicae snb annulo Piscatoris - lesu Chri-^ 
iti txemplis - die 12 octobris. Erudiendis pueris ni 
regione transtiberina scholas erigit, earum reginien 
et Curam Instituto Fratrum Scholarum Ghristiana- 
rum nuncupato sub titnlo Sanctissimi Infautis lesu 
et Patrocinii Sancti losepbi attribuit, ac ipsis neces- 
sarium censum assignat. »51 

Constitutio - Apostolicae Sedis moderationi - quarto idus 
octobris ; qua ecclesiasticae censurae latae senten- 
tiae limitantur. . . »55 

I. Excommunicationes latae sententiae speciati 
modo Romano Pontifiei reservatae. • » 57 

II. Excommunicationes latae sententiae Romano 
Pontifici reservatae. . . . . »61 

in. Excommunicationes latae sententiae Spisco^ 
pis sive Ordinariis reservatae. . »64 

lY. Excotnmunicationes latae sententiae nenUni 
reservatae • »65 

V. Suspensiones latae sententiae Summo Pontifici 
reservatae. ...... 67 

VI. Interdicta latae sententiae reservata. . » 69 

Decretum Gonsistoriale - Novcm Episcopatem Cathe^ 
dram - die 22 octobris. Suppressionis, translationis» 
erectionisy et redintegrationis Episcopalis Sedis e ci- 
vico oppido de Goro ad civicum oppidum Barquisi- 
meti in Republica de Venezuela. ...» 73 

Epistola ad Archiepiscopum Westmonasteriensem mis- 
sa - Cum in litteris - di6 30 octobris. I)eclarat se 
viros divinarum rerum peritos designaturum, quibus 
dissidentes facile exponere poternnt ea omnia ratio- 
num momenta senteutiae suae, quae sibi in Goncilio 
obiicere non licet » 77 Digitized by VjOOQIC 382 

Litterae Apofttolicae sub annulo Piscatoris - Summi 
AposiokUus munus - die 26 novembris. Nova Sedes 
Episcopalis DaoedineDsis in No va Zelandia erigitur. j^ 79 

Similes - MuUiplicei inter - die 27 noyembris. De or- 
dine generali servando in Oecamenico Goncilio Va* 

ticano n 81 

I. De modo vivendi in Concilio. >» 82 

U. De iure et modo proponendi. >» 84 

111. De seereto servando in Concilio. » 85 
lY. De ordine sedendi et de non inferendo alicui 

praeiudicio »86 

V. De iudicibus excusationum et querelarum, » 87 

YL De Oficialibus Concilii. ...» 88 

VIL De Congregationibus Generalibus Patrum. » 90 

VUL De Sessionibus puUicis. . . • ji 94 

IX. De non discedendo a Concilio. . »95 

X. InduUum Apostolicum de non residentia pro 
iis, qui Concilio intersunt. . » Ib. 

Allocatio habita in Gongregatione Generali ante pri- 
mam Sessionem Goncilii Vaticani die 2 decem- 
bris 1868 ad Episcopos Gatholici Orbis, qui ad Gon- 
ciliam Romam conYeneront « Sacri Oecumenici Va-^ 
ticani Concilii » Ingentem animi laetitiam exprimit 
cam tantam Venerabilium Fratrum frequentiam cir- 
cumspiciat, eosque adbortatur» ut firmitudinem et 
constantiam cum mentis docilitate coniungant ad 
contradictiones ac dimicationes subeundasi quae ini- 
micus homo certe excitayerit. • • »97 

Gonstitutio de electione Summi Pontificis perdurante 
Goncilio Oecumenico « Cum Romanis Pontificibus » 
pridie nonas decembris » 102 

AUocutio habita in Vaticana Basilica sacro Oecume* 
nico Goncilio inchoando die VIII dec. MDGGGLXIX 
ad Episcopos Gatholici Orbis in idem Goncilium 
congregatos « Quod votis omnibus » Miserrimae huius 
aetatis errores, fraudes, atque flagitia undique gras- 
lantia brenter enumerans Concilii scopum utilita- Digitized by VjOOQIC 383 

teoiqae demoiistrat : ex stndio, doctrina, concordia 
tot Yenerabiliain Fratram Goncilio adstantiam aber- 
rimos fnictas pro diyexata Ecclesia et fidelibas ani- 
rersis sibi poUicetar : tandem Patrem laminam, Im- 
macalatam Virginem Deiparam, Apostoloram Prin- 
cipes» ceterosqae Caelites enixe deprecatar, at sacri 
Goncilii Patres ministeriam saam fideliter implere 
yaleant » 109 

Litterae Apostolicae sab annalo Piscatoris - Quae 6re* 
vi annorum cursu - die 28 decembris; qaibas decla- 
ratar Ducem Sforza Gesarini ias patronatas Gap- 
pellae Sixtinae in Basilica Liberiana cessisse. » 116 MDGGGLXX. Litterae Apostolicae sab annolo Piscatoris - Rtligio^ 
80$ Regularium Ordinum familias - die 23 febraa- 
rii; qaibus Apostolica yisitatio in Antoniano Arme- 
niorum Monachorum Ordine indicitar . »125 

Epistola - Non sine gravissimo - die 24 februarii ad 
Antonium Archiepiscopum Thjanaeum Delegatum 
Apostolicum Gonstantinopoleos super querimoniis, 
dissidiis, et ausibus nonnulloram Armeniorum Ga- 
tholicorum inibi degentiam. Ipsi, qui Romae adest 
mandat, ut Gonstantinopolim celeriter redeat, ne- 
cessariis omnibus atque opportunis instractus fa- 
cultatibus, quarum ope exortas in illa Ecclesia per- 
turbationes compescere, pacemque illinc exulantem 
restituere pro yiribas contendat ...» 129 

Litterae apostolicae sub annulo Piscatoris - Quae 
catholico nomini - die 11 martii. De erectione no- 
yae Episcopalis Sedis S. Augustini in territorio 
Floridae, illamqae suffraganeam esse iobet Archie^ 
piscopi BaUimoreDsis • , . . * »137 Digitized by VjOOQIC 384 

Epistola ad Prosperain Gueranger e Congregatione 
GassiDenai Abbatem Solesmensem - Dolendutn pro- 
fecio est - die 12 martii. lasaniam queritur nonnul- 
iorum , qui catholico nomine abusi vietis soptiis- 
matibus imperitorum yulgus adversus Oecumenici 
Goncilii constitutiones incitent tamquam fallaces et 
humanis arlibus extortas. Gonsilium laudat eiusdem 
dilecti filiiy qui doctis evulgatis scriptis impios 
eorum dolos detegendos ac refellendos susceperit » 138 

Litterae apostoiicae sub plumbo - AposioKcam in 
univenam - anno Incamationis Dominicae millesi- 
mo octingentesimo sexagesimo nono , quarto idus 
martii ( idest 12 mariii 1870 ). De erectione Epi- 
scopatus Victoriensis seu Tamaulipani in ditione 
Mexicana, quem in suffraganeum subiicit Archie- 
piscopalis Ecclesiae Mexicanae . . »141 

Litterae apostolicae sub annulo Piscatoris - Ex de- 
biio summi ApostoUUus - die 18 martii. De partitione 
provinciae ecclesiasticae Quebecensis » 156 

Litterae apostolicae snb plumbo - HuUiplices inier - 
anno Incamationis Dominicae millesimo octingen- 
tesimo sexagesimo nono, decimo Kalendas aprilis 
( idesi 23 martii 1870 ). De erectione Ecclesiae Epi- 
scopalis de Portu Yetere in republica Aequatoria- 
na, quae Metropolitanae Sedi Quitensi suffragetur » 159 

Litterae apostolicae sub annulo Piscatoris - Aposio- 
lici minislerii raiio - die 5 aprilis; quibus Antonius 
Maria Valenziani Episcopus Fabrianensis et Mati- 
licanus Gonvisitator Apostolicus Ordinis Armenio- 
rum Monachorum S. Antonii in Urbe constituitur » 173 

Constitutio Dogmatica de Fide Gatholica edita in Ses- 

sione tertia sacrosancti Oecumenici Goncilii Vati- 

cani - Dei Filius - die 24 aprilis . . »177 

Gaput I. De Deo rerum omnium creaiore* » 180 

II. De revelaiione . . . . » 181 

IIL De Fide . . . . »183 

IV* D9 Fide ei raiione . . . »m Digitized by VjOOQIC 385 Ganones 1. De Deo rerum omnium creaU>re. » 190 

2. De revelaiione, ...» 191 

3. De Fide i» 192 

4. De Fide et ratione ...» 193 

Litterae ad Armenos catholicos Patriarchatus Ciliciac 
- Qud impensiore studio - die 20 maii. Yehementer 
dolet omnes soUicitudines suas et ipsam delegatio- 
nem Archiepiscopi Thyanaei in civitate Gonstanti- 
nopoleos pro medcndis dissidiis inter catholicos il- 
lius Patriarchatus excitatis in irritum cessisse. Gra- 
tulatur iis'Armeniae catholicis, qui difBcultatibus 
et pericuiis circumsepti ab ofQcio non defecerunt; 
eosdem horlatur, ut a pra?is rebeilium exemplis 
constanter abhorreant; contra vero perturbationum 
auctores debitas poenas minitatur, si in sua per- 
vicacia perstiterint » 195 

Litterae Apostolicae sub annulo Piscatoris - £x com- 
missi Nobis ab alto - die 14 iunii. De erectione Se- 
dis Episcopalis Gampifontis seu Sprigfield in ditione 
Massachusetts; quam Sedem suffraganeam assignat 
Episcopo Neo-Eboracensi . . . . » 202 

Similes Petro Mariae Episcopo Oriolensi seu Aio- 
niensi - Exponendum curavisti - die 12 iunii, qua- 
rum vi Oriolensibus Episcopis conceditur facultas in 
absentia Fratrum Karmeiitarum impertiendi quotan- 
nis die XVI iulii Benedictionem Apostolicam in ec- 
ciesia Karmelitarum Tertii Ordinis. . » 205 

Constitutio Dogmatica prima de Ecclesia Ghristi edita 
in Sessione quarta Sacrosancti Oecumenici Goncilii 
Vaticani • Pastor aeternus • die 18 iulii » 207 

Caput L De Apostolici Primatus in Beato Pe- 

tro institutione » 208 

IL De perpetuitate Primatus Beati Petri 
in Romanis Pontificibus . »210 

25 Digitized by VjOOQIC 386 

III. De vi ti ratiane PrimaiusRomani Pon- 
tificis »211 

IV. De Romani Pontificis InfaUibili Hor 
gisterio » 214 

Itttefae Apostolicae sab Aonulo Piscatoris - Quod 
Catholici nominis - die 19 iulii. Nova statuitur cir- 
cumscriptio territorii trium Vicariatuumy quos Bir- 
manica regio coraplectitur, revocatis similibus Lit- 
teris iD forma Bretis die 27 novembris 1866 de 
eommdem yicariatuum divisione datis . » 219 

Similes *- Ex dehito Pastoralis offtcii - die 19 iulii ^ 
quibus Missio Bengalae Orientalis in Praefecturam 
Apostolicam erigitur . / . » 223 

Similes - Ecclesiae universae - die 22 iulii, quibus Vi- 
cariatui Apostolico Gambodiensi duo adduntur pro- 
vinciae, quarum fines describuntur » 226 

Similes - Ecclesiae universae - die 22 iulii , quibus 
accurate constituuntur limites Vicariatus Aposto- 
lici Siamensis . » 229 

Similes - Quae christiam nomini - die 24 augusti. 
De commutatione nominis Vicariatus Apostolict De 
Dahomey in utriusque Guineae tractu. . » 231 

Similes * Qutie christianae rei - die 2 septembris. Vi- 
cariatus Apostolicus Sinensis provinciae De Hupe 
in tres distinctos Vicariatus dividitur, eorumque li- 
mites dcsignantur » 28^) 

Similes- Quae catholicae ret - die 16 septembris. In insu- 
laTerraeKovae duae novae Praefecturae Apostolicae 
eriguntur, terminis dioecesiura S. loaunis et Portus 
Gratiae aliquatenus immutatis. Earum uni aS.Geor- 
gio, alteri a Placentia nomen inditur. Haec autem 
lacrorum Antistiti S. loannis in administrationem 
interim d<itur ....*.,» 236 Digitized by VjOOQIC ^7 

Similes - Jn hac Beait Petri Cathedra f die 27 $ep- 
tembris. Yicariatus Apostoljeus Luxeitiburgeiisis in 
MagDO Luxemburgensi Ducatu ad digaitatem Dioe- 
ceseos e?ehitttr ^> ^9 

Similes - Qmd Monachis Ordinis 5. Benedicti ^ die 
30 septembris. De erectione Monasterii filialis Gon- 
gregationi Helveto- Benedictinae in America Septen- 
trionali: noTum hoc Monasterium titulo saocli Meint 
radi insignitttm in dioecesi Viacennopolitana ad Ab- 
batiae dignilaleui nuUiAs dtoecesis evohitur . » ^48 

Similes - Postguam Dei munere - die 20 octobri«, .qui- 
btts OecumenicuiB Yaticanum €oacilium suspe^swn 
dedaratur ob saorilegam in Uitem tnvasionem. Ple- 
nariam vero bidiilgentiam ju forma Ittbilaei Ut- 
teris diei 11 aprilis 1869 concessam adipisci possunt 
fideles ac si ipsius Concilji celebraiio precederet » >i^8 

Epistola * Inter gram$$ifnas afflictiones - die 28 octo- 
bris, missa ad aliquot Germaniae Episcopos in ci- 
vitate Fttldensj congregatos, qua laudat ecrttm y^- 
giiantiam pastoralem in mouendis fidelibus credepdi 
et profitendi veritates in Yaticano Goncilio defini- 
tas »257 

Epistola £ncyclica - Respicientes - diei 1 novembris 
ad omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos , 
Episcopos, aliosque loeoruni Ordinarios gratiam et 
communionem cum Apostolica Sede habentes. In- 
defessam commemorat constantiam suam in iuribus 
possessionibusque tuendis Sanctae Romanae Ecde- 
siae, atque intimo animi dolore horrificam descri- 
bit fraudum et proditionum historiam, quas Sut>- 
alpiqum GubemiiMn impudentia majtima molitus 
fuit ad postremam pontificiae ditianis partem vi 
armisque ittvadendam } deinde enarrat subseqtten- 
tes intrufli Gubernii turpitudittes : contra sacrile- 
gaiB usurpationem conaumnuitam protestationes suas 
iam editas confirqaat, ac deolarat eos omnes, ^iui 
quomodolibet insij[nis flagitti participes faerin1j:ma- Digitized by VjOOQIC 388 

iorem ex.coinmunicationcni aliasque censuras e( 
poenas ecclesiasticas incurrisse, uti decrevcrat Apo- 
stolicis Litteris die 26 martii 1860 datis. Tandem 
paternae charitatis non immemor yehementer exo- 
ptat, ut hostes Ecclesiae, mutatis consiliis, redeant 
ad cor, in quem finem assiduas commendat prc- 
ces » 263 

Epistola - Gravis et acerba conditio - die 12 no?cm- 
bris ad losephum Hippolitnm Archiepiscopum Tu- 
ronenseni. Teterrimo Galliam inter et Borassiam 
saeviente bello, eidem Archiepiscopo eas partes com- 
mittit, ut, caeteris in Episcopatu Gollegis adiuto- 
ribus adhibitis , utramquc certantem nationem ad 
exoptatae pacis consilia pro suo cuinsque bono, 
maiori qua potest contentione inducat . » 278 

Decretum - Quemadmodum Deus - die 8 decembris, 
quo S. loseph Deiparae Virginis Immaculatac Spon- 
sus Catholicae Ecclesiae Patronus constituitur. » 282 

Similis - Scu^ra Rituum Congregatio - 22 decembris 
ad praecavendas aliquot irregularitates in Servoruni 
Dei actibtts conficiendis >» 281 MDCCCLXXl. Epistola - Ecclesia Dei - die 2 martii ad Constanti- 
num S. R. E. Cardinalem Patrizi Episcopum Ostien- 
sem et Velitemum Sacri Cardinalium CoUegii De- 
canum Yicarium in spiritualibus Generalem Romae 
eiusque districtus. Stultam calumniam refellit per- 
duellium dictitantium Romanum Pontificem Patrum 
Societatis lesu consilio omnino regi : eiusmodi ca- 
lumniae causam patefacit: Absurdas Subaipini Gu- 
bemii invasoris concessiones, quas vocant guaren- 
tigie breviter pertingit >» 286 Digitized by VjOOQIC 389 

Similis - Ubi prima novi schismatis - 11 martii Vene- 
rabilibus Fratribus Antonio Petro IX Patriarchae 
Ciliciae atque Catholicis Archiepiscopis Episcopis 
Armenii Ritus gratiam et communionem Aposto- 
licae Sedis habentibus^ nec non Dilectis Filiis Sa- 
cerdotibusy Monachisy et Laicis catholicis eiusdem 
ritus. Factiosum Conciliabulum a schismaticis Ar- 
meniae recens coactum illegitimum et omnino irri- 
ritum declarat, proindeque electionem in eo atten- 
tatam novi patriarchae nullam et inanem esse de- 
cemit, imo poenas a sacris canonibus sancitas tam 
novo Patriarchae quam electoribus infligit. Univer- 
sos hortatur catholicos Armenios, ut legitimo suo 
Patriarchae, et Apostolicae Sedi fideles maneant et 
obedientes » 290 

Decretum - Inler eos qui fecerunt et dacuerunt - die 
23 martii, quo Sanctus Alphonsus Mariae de Ligo- 
rio Doctoris Gcclesiae titulo honestatur » 296 

Litterae Apostolicae sub annulo Piscatoris - Carita- 
tem iUius imitantes - die 31 martii, quibus miUitur 
Constantinopolim Orator extra ordinem Yenerabilis 
Frater Alexander Archiepiscopus Thessalooicensis 
Nuncius Apostolicus cum facultatibns Legati a late- 
re in Hispaniarum regno, ut Romani Pontificis per- 
sonam gerens subortas inter Armenios haereses et 
schismata profligare conetur ... . » 299 

Epistola - Res mojoimi plane momenti - die 15 maii ad 
Card. Constantinum Patrizi Episcopum Ostiensem et 
Velitemum Sacri Cardinalium CoUegii Decanum^et 
Vicarium Generalem in spiritualibus Romae eiusque 
districtus, ut omnes Urbis Parochos moneat eorum 
esse oiBcii nuilam negligere occasionem suadendi 
iuyenibus curae suae creditis non licere prorsus au- 
ditores se praebere illis magistris scientiarumque 
professoribus, qui haeresi se subscripserunt Doelliu- 
geri infallibiiitatem in Summo Pontifice denegantis. » 303 Digitized by VjOOQIC 390 

Epislola Encyclka - Ubi No$ arcano Dei comilio - die 
15 maii ad omDes Patriarchas, Primates, Archiepi* 
scopo8| Episcopos, aliosque locorum Ordiaarios gra* 
tiam et communionem cum Apostolica Sede tiaben<- 
tes. £os edocet Ecclesiae calamitates iayasorum cau- 
sa tn dics ingravescere : osteadit magnos iam fru- 
ctus ex assiduis fidelium precibus promauasse, loa- 
geque maiores esse sperandos. Fuse loquitur de ob- 
latis sibi a Subalpino Gubernio cautionibus vulgo 
guarerUigie^ quas a se omnino reiectas esse toti orbi 
solemniter declarat. Fideles excitat ut secum oon- 
iuncti a Deo exoraado nunqnam deficiaut. . » 306 

Litterae Apostoiicae sub annulo Piscatoris - I>e tVi«i- 
gnium pielcUis - die 24 maii, quibus nonnuUa prae- 
scribuntur ad splendorem et cultum Sacrarii ad 
Praesepe D . N. I. G. in Basilica Liberiana. j» 317 

Epistola Encycliea - Beneficia Dei - die 4 iunii ad 
omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Epi- 
scopos; aiiosque locorum Ordinarios gratiam et com* 
muaionem cum Apostolica Sede habentes. Peculia- 
ria sui Pontificatus gesta brevitcr enumerat. Mouet 
se quamprimum B. Petri anuos in Romano Ponti- 
ficatu praeiergressurum : fideles hortatur , ut uua 
secum gratias pro tam singulari munere Deo per- 
soivant. Denique omnibus dioecesium Ordinariis 
veoiam facit Apostolicae BcnedictioBis impertieiidaie 
populo die decimosexto aut vigesimoprimo iunii 
voivenUs anni| vei alio die ad cuiusque Ordinarii 
arbitrium eiigeado, quo die christifideleSy cousuetis 
expletis conditioaibus, plenariam indulgentiam con- 
sequi valeaat » 324 

Litterae Apostalicae sub aonulo Piscatoris« Inclytum 
Patriarckam » die 7 iulii pro celebratione fe&ti San- 
cti losepfai, eittsque patrocinii. . . . » 331 

Simiies « Qui Ecclesiae euae » die 6 iulii', qnibus 
maiori cultui Sancti Aiphonsi Mariae de Ligorio 
consulitur » 336 Digitized by VjOOQIC 391 

Epistola Encyclica - Saepe, Venerabiles Fralres - die 5 
augasti. Venerabilibus Fratribas Patriarchis, Arcbie- 
piscopis, Episcopis, et locorum Ordinariis uniyersis 
catholici orbis gratiam et communiooem cum Apo» 
stolica Sede habentibus. Gratum animum exhibet 
tum Pastoribus tum fidelibus ob iilustria erga se 
argumenta devotionis et diiectionis occasione, qua 
ipse vicesimttm sextum a summo suscepto Pontifi- 
catu annum attigit. Ex miro spectaculo unitatis ca- 
thoiicae Dei spiritu informatae edisserit certum 
triumphum esse sperandum; idqne divinae bonitati 
Iribuendum. Exoptat ut Dominus communibus bo- 
norum omnium obsecundet votis pro Ecclesiae vi- 
ctoria effusis. Gonstantiam in orationc commendat » 343 

Epistola autographa italica a Sanctitate sua ad Mar- 
chionem Franciscum Gavalletti Senatorem, data die 
8 augusti, qua recusat duo munera sibi destinatai 
scilicet thronum aureum, ac titulum il Grande suo 
nomini addendum. Alterius enim expensa ad Gieri- 
cos a miiitari conquisitione levandos impendi poterit. 
Alterum uni Deo tribuendum esse existimat . d 348 

Allocutio habita in aedibus Yaticanis ad S. R. E. Gar- 
diuales - Ordinem vestrum - die 27 octobris. Per 
practeritionem memorat hostiles iniurias Gatholicae 
Ecclesiae et Apostolicae Sedi ab invasoribus conti- 
nenter iiiatas. De animarum vero saiute summo- 
pere soliicitus viduatis tamdiu^et tam ingenti nu- 
mero Itaiiae Ecclestis partim hodiema die, suos 
Episcopos adsignat, partim quamprimum in poste- 
rum constiluere pollicetur. In quo quidem negotio 
se potestate a Deo accepta usum esse deciarat, cau- 
tionesque quae vulgo gwirentigie vocantur respuit 
et contra eas iterum protestationem emittit. Beilum 
tandem in alia Europae regione oecumenici Vatica- 
ni Gonciiii decretis iiiatum conqneritur, et Archie- 
piscopi Monacensis aliorumque Episcoporum zeium 
contra huiusmodi conatus laudibus prosequitur. » 352 Digitized by VjOOQIC 392 

APPENDIX 

IM QVA COMTINEMTVR TRIA AGTA AM. NOCCCLXVlll. 

Decretum consisloriale - Apasiolici Minislerii - die 14 
februarii 1868 cuius vi £piscopali$ Sedes Antioquiae 
in republica Neogranatensi supprimitur, eaque trans- 
fertur et erigitur in alio civico oppido Meddelensi. 
Iccirco nonnuUa decreta hoc de pontiGcio consilio 
emittuntur, quae Archiepiscopus S. Fidei de Bogota 
Apostolicae Sedis auctoritate exequenda curet. » 359 

Litterae Apostoiicae sub Annulo Piscatoris - lam m- 
de - diei 3 martii 1868. Gonstituitur Gonstantinopoli 
Apostolica Delegatio, idque munus Yicario Aposto- 
lico Gonstanlinopolitano pro tempore existeuti tri- 
buitur » 365 

Decretum Gonsistoriale - Patstoris aeterni - diei 30 apri- 
lis 1868, quo ad preces Gelsitudinis Serenissimae Ga- 
roii III Monoeci Principis huiusmodi Principatns a 
Provincia ecclesiastica Aquensi, et a Dioecesi Ni- 
ciensi abscinditur, idemque erigitur in Abbatiam 
NuUius cum territorio separato et immediate Apo- 
licae Sedi subiectam pro Monachis Ordinis S. Be- 
nedicti Gongregationis Gassinensis primaevac obser- 
vantiae. Quae omnia ut rite perficiantur nonnuila de-/ 
creta sancita sunt ad uniuscuiusque iura tuenda et 
praesertim ad ecclesiasticarum rerum ordinem inibi 
servandum, deputato Petro Gasaretto praedictae 
Gongregationis Abbate generali in Exequutorem 
Apostolicum cum omni potestate. ...» 369 Digitized by VjOOQIC PII IX. PONTIFICIS MAXIMI ACTA PARS PRIMA 

VOL. VI. ROMAE 

XDCCCLmr Digitized byCjOOQlC Digitized by VjOOQIC PII IX 

PONTIFICIS MAXIMI 

ACTA PARS PRIMA 

VOL. VI. 

ACTA EXHIBENS QUAE AD ECCLESIAH UNIYERSAM 
8PECTANT 
ROMAE 

BX TYPOGRAPniA VATICAMA Digitized byCjOOQlC Digitized by VjOOQIC EPI8T0LA VltiiBRiktlLI FRATRI BERNARDO ARCHIEPISCOPO GVATIMALENSI 
'^ ' LEGIONEM 

' !N DITIONE NiCARAGVAS. PIVS PP. IX. VRN. FRATfeRy SALVTEH BT AP08T0LICAH BEREDICTIONEH. 

^aod CbrisUsis in horto captus dixit principibus, 
HiagistratibUs et senioribus ludaeorumy haec est hota 
vestra et potestas tenebrarum, id nunc Ecolesia, di-<' 
vini Sponsi sui patientis imagmem relatura, iterare 
cogitur in orbe toto 9 cum ubique ferme principes 
oravenerinl adversus Dominum et adversus Christum 
eiiis. Quod td in Dloecesi tua es expertus, Vea^ra^. 
bilis Frater, id alibi passim et iisdem artibus fieri 
videmus et experimur in praesentiarum, ubi percuti 
conspieimus pastores ut dispergantur ovesy sacra di* 
ripi ut externus cultus aboleatur, eiici ministros Ec- 
clesiae ut (ideles omni destituantur religiosa institu- 
tione et spirituali auxilio» effraenemque propugnari 
licentiam et impietatem ut populus plane corrumpa- 
tur. Hodie reapse> uti iam priscis temporibus, Epi- 
scopatus verum est martyrium^ sive confessionis 
nomine, sive poenae. lam vero, Yenerabilis Frater, 

1* Digitized by VjOOQIC 4 

utriasqne gloriam es adeptus, cum tuendo religionis 
et iustitiae causam, tum subeundo exilium: sed beati 
qui persecutionem patiuntur propter justitiain^ Qa%7 
mobrem minus dolemus aerumnas luas, quam gratu- 
lamur calumnias» vim, ignominiam pro Christo tole- 
ratas. Strenue pugnasti hactenus ; alacriter pugnare 
perge ab ipso exilio tuo^ uti Eusebius, Chrysosto- 
mus, aliique plurimi sanctissimi Episcopi, spirituque 
praesens gregi tuo, a quo abstractus fuisti, eum 
erigere contende. Bono esto animo : Dominicam pas- 
sionem resurrectionis gloria sequuta fuit ; non alia 
profecto sors manere potest Ecclesiam; imo eo splen- 
didiorem ipsa triumphum expeetare debet^ quo diu- 
turniori et acerbiori insectationi fuit obnoxia. Excipe 
interim gratulationes Nostras et omina sospitalis, 
firmitatis» caelestis auxiiii, eamulatoruinqne superno* 
rum munerum> quoruuCi auspicem esse volumus Apo« 
stolicam Benedictionem» quam libi, Venenibilis Fra<- 
ter, Cieroque et populo tuo toti peramanler imperr^ 
tifflus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 4. lanuarit 
Anno 1872. Pontificatus Nostri Auno Yicesimosexloi; 

PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC LITTERAE APOSTOIiCAE 

QVlBVd IfOVA CONSTITVITVH DIOECESIS OGDEIfSBVRGENSlS 
m FOEDERATIS 6TATIBVS ANERIGAE SEPTENTRIONALIS. PIVS PP. IX. AD FVTVRAM REl HEMORIAM ^uod cdtholico nomini bene prospere» atqte feli*^ 
citer eveniet, illud. ex Pastoralis Oi&cii Nostri de* 
bilo, praestari mataremus» Itaqiie «imu] ac Yedie- 
rabilis Fraler Archiepiscopus Neo-Eboracensis in 
Foederatis Statibus Americae Septentrionalis» caete* 
rique omnes Ecclesiasticae islius Provinciae Anti* 
stites Nobis .exposuerunt Gbristtanae rei valde pro- 
futurum, si Albanensis Dioecesis latissime patens» 
aliam Episcopalem Sedem erigendo, divideretur; Mos 
ad VV. FF. NN. 8. R. E. Cardinales Negoliis Pro- 
paganda^ Fidei praepdsitos rem detulimus, omnibus^ 
que rationum fiioaieatis sedulo attenteque perpen* 
siSf ac probe intelligentes ex aucto Pastorum nu- 
meroy spirituali Dominici gregi$ bono satius com- 
oftodittsque eonaultum iri, ad propositam noyae Spi^ Digitized by VjOOQIC 6 

scopalis Sedis erectionem dev^niendum existimaTi- 
mus. Quae quum ita sint , de commemoratorum 
W. FF. NN. consillo, certa scientia, matura deli- 
beratione, atque Apostolica Nostra Auctoritate prae- 
sentium tenore ab Albanensi Dioecesi, quae sequun- 
lur, territorii partes, nempe Gomitatus^ qui vulgo 
» S} Laurence » Frankhiz )> Clintore » Ifferson » 
Lewis » et » Essex » nominantur una cum illa 
parte Comitatuum vulgo » De Herkimer » et » 
Hamilton » quae iacet supra lineam Septentriona- 
lem Municipiorum » De Chio » et Russia » seiun- 
gimus, secernimus, easdemque regiones in unam, et 
proprie dictam Dioecesim erigimus , et constitui- 
mus. Huius novae Dioecesis Epiacopalem Sedem sitam 
volumus in Civitate Ogdensburgensi fOgdensburghJy 
ubi Ecclesia iam constituta habetur, quae pro Ca- 
thedrali assumatur^ atque eam idcirco Dioecesim 
Ogdensburgensem nuncuparii Propterea suffraganeam 
esse iubemus Archiepiscopi Neo-Eboraceusis, et $in- 
gulis atque universis iuribus, privilegiis, honoribus, 
et praerogativis uti, frui , quibus caeterae Episco- 
pales Ecclesiae fniuntur , et gaudent* Haec statui- 
mus, volumus , mandamus , decernentes praesentes 
Nostras Litteras firmas, validas, et efficaces existe- 
re, ac fore, suosque plenarios, et integros effectus 
sortiri, et obtinere, ac illis ad quos nunc spectal, 
et spectabit in futurum in omnibus, et per omnia 
plenissime suffragari, et ab eis respective inviola- 
biliter observari ; sicque in praemissis per quoscum^ 
que ludices ordinarios,. et delegalos etiam Causa- 
rum Palatii Apostolici Audltores iudtcari, et definiri 
debere^ ac irritum^ et inafle si secus super his a Digitized by VjOOQIC quoquam ^juavis mttoffiWe fungeoie seienter , vel 
ignoranter contigerit attentari. Non obstaotibus No- 
stra» et Cs^^cellariae Apostolicae Regula fle iure quae- 
sito npn toUenij^Oy nec non Benedicti XIY. Praede- 
cessoris Nostri super Divisione materiarum^ aliis* 
que Constitutionibus Apostolicis in contrarium fa- 
cientibus quibuscumque.-Datum Romae apud S. Pe- 
trum sub Annulo Piscatoris die XVL Februa- 
rii MDCCCLXXII. PoDtificatus Nostri Anno XXYI. 

N. Gard.Paragciani Clarelli. 

Loco )^ Annuli Piscatoris Digitized by VjOOQIC 6 

LITTERAE AP()STOLICAE 

Dfi tiOxL ERECTIONfi DrOECESIS PftOVlDEBTTIA 
~ ift rolSDEkATlS STATIfiVS AMEi&IGAE SEPTENTRlOItALlS. PIVS PP. IX. AD FVTVRAX REI MEMORIAM. ^uod catholico nomini bene, prospere^ atque feli- 
citer eveniet» iliud ex Pastoraiis OflBcii Nostri de- 
bito praestari maturemus. Itaque simul ac Yenera- 
bilis Fraler Archiepiscopus Neo-Eboracensis in Fpe- 
deratis Statibus Americae Seplentrionalis, caeterique 
omnes Ecclesiasticae istius Provinciae Anlistites No- 
bis exposuerunt Christianae rei valde profuturumy 
si a duabus Dioecesibus , quae latissimc patent , 
Hertfordiensi nimirum, et Bostoniensiy nonnuUae ter- 
ritorii partes secernerentur , ex quibus nova con- 
slaret Dioecesis proprio Antistiti commilteuda; Nos 
ad YV. FF. NN. S. R. E. Cardinales Negotiis Pro- 
pagandae Fidei praepositos rem detulimus, omnibus- 
que rationum momentis sedulo attenteque perpensisy 
ac probe inlelligentes ex aucto Pastorum numero Digitized by VjOOQIC 9 

s^iritttffli Doteinici gi^gifi bbnb satius, '<iommbditts^ 
qiie consttliilm^ iri^ «id propositam iMVae fipiseopalis 
Sedis erecti<yiiem dei^enicfndttm exislimdvimttsi Quae 
ctfm Itfr rfnt, de iwemoratonim VV. ¥¥. NNi cdn- 
silio> certa sciidnU&, matura di^liberationfe) atque Apo** 
stolica 'Nostra attdtoritate praesebtibm- iewre ab 
Hertfsrdi&nai Dioecesi iiitegram regionein Insulae 
Bhodetms ( Rhode-^sland ), atque a Dioecesi Boito^ 
nieMi qoatucr Gomitftttts^S qttr vulgo »^BnWI >» 
Bamstable » Dukes » et Nantucket d nuncupantur, 
una ctttti ^triktt^ MttniolpiisGomitatus - Plymout - 
quibus nomen factum » Warcham » Marion » el 
Mettapoisett » seiungimusj secemimtts, efaademque re-- 
giones in unam, et proprie dictam Dioecesim eri- 
gimus, el constituimus. Huius novae Dioecesis Epi- 
scopalem Sedem sitam volumus in Givitate Provi- 
dentiae (Providence) 9 atque eam idcirco Dioecesim 
Providentiae nuncupari. Praeterea Suffraganeam esse 
iubemus Archiepiscopi Neo-Eboracensis, et singulis, 
atque universis iuribus , privilegits , honoribus» ac 
praerogativis uti, frui, quibus caeterae Episcopales 
Ecclesiae fruuntur, et gaudent. Haec statuimus^ vo- 
lumus, mandamus ^ decernentes praesentes Nostras 
Litteras firmas, validas» et efficaces existere^ ac fore, 
suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obti- 
nere, ac illis ad quos nunc spectat, et spectabit in 
futurum in omnibus, et per omnia plenissime suf- 
fragari» et ab eis respective inviolabiliter observa- 
ri ; sicque in praemissis per quoscumque ludices or- 
dinarios, et delegatos etiam Causarum Palatii Apo- 
stolici Auditores iudicari, et definiri debere, ac ir- 
ritum, et inane, si seeus super his a quoquam quavis Digitized by VjOOQIC 10 

auctoritale fangente scientieri yel igQordnter cimtigerit 
atteQtari. Noa ol^^tantibus NosHra^ iet Cancellariae 
A.p,osto1icae Regola d^ iure. qqaesito non tQUendo, 
n^c npn Benedicti XiV, Praede^easoris Nostri sq* 
per Divisione materiarunis aliisque Apostolicis Gon- 
stitutionibus, et Ordinationibus in coptrarltim fa^ 
cientibus . quibuscumque. Dalum Romae apud , & Pe- 
ti'um sub Annulo PiscaCorls die XVL Februa* 
ril MDGGCLXXIL PonUficatus Nostri Anno XXVI. 

N. CiKD. PARAGailO CLiiaiI|.|.K 

Loco j£ AnpuU Pkcatoris Digitized by VjOOQIC 11 

DECRETVM CONSISTORIALE 

lACIENSIS • 
SEV 
HESSANBNSIS ET GATANIENSIS IN SICILIA ' 
DE APOSTOLICARVM LITTERARTM 
PERPETVA OBSERVANTIA *' 
DCQVE fiARVM ALTERO EXEQVVTORB DEPVTANDO.' 

w . . I. . . jLjLpostolicis Litteris m^ plumbo datis.apad SanctiUBl 
Petrum quiDto Kalendas lulii anno miUesimo Qctinr 
gentesimo quadragesinio quarto a s. menip Gregorio. 
PP. XYI. pro pova erigenda Episcopali Sede ladensi 
in Sicili^ provisiam quoqqefuit» ut fel. reoord- R.P«D« 
Coelestinus Cocle Archiepiscopus Patracensid in part. 
infid. uti earumdem Litterarunoi Apostolicus Ex:e-. 
quutor a Summo Pontifice depularetur. Yerum cum 
iste grayi morbo laborans Apostolicum mandatum 
exequi distulerit, tandem morle praeventus impar 
omnino cominisBo sibi ofiicio evasit. Consistoriafi ita* 
que decreto djei yicesimae quartae mensis lunii an* 
ni miliesimi octingentesimi sexagesimi» quod incipit 
« Utiliore spiritualium rerum » ad iussionem Sdmmi 
Pontificis Pii Papae Noni suffectus praemortuo Exe* 
quutori fuit R* P. Dominus Petrus Giannelli SiMrdia- 
nensis Archiepiscopus in part. infid. qui tunc t6m- 
poris l^eapoli morabatur. Praeclarus hic quidem 
Praesuimultis quotidie et gravioribus inibi disten- 
tus negotiis ob ingruentes praesertim locoruiQ Otf^. Digitized by VjOOQIC cumstaiUiaa cqiisi)!uin .differre coactus fuit; donec 
Romam reversus ad alia perspicua munera a S. Apo- 
stolica Sede pro merito voGatas acceptum mandatum 
exequi non potuit. 

Quapropter universus laciensium Civium Ordo 
obsequentissime modo a Sanctitate Sua efflagitare 
curavity ut tum de perpetua Litterarum Apostoli- 
carum s. mem. Gregorii XYI qbservantiai cum etiam 
de altero earumdem Apostolico Exequutore decernen- 
do benigniter edicere dignaretur. 

Omnibus igitur, quae in id animadvertenda op- 
portune erant^ maturo consilio perpensis, Sancli»- 
sinus DominHs Noster ex certa scientia , motuque 
veluti proprio, contrariis quibuscumque miniitie ch- 
sCantibus^ vel eis ad hoe sp^efali quoque lllata de-* 
rogatroiieylaciensium suppiieationes favorabiliter pro- 
sequtttiis haec quae sequuntur in Decretis manda-* 
vit, supremaeque Suae Apostolieae potestatis pleni-*- 
tudine perpetuo sancivit^. I Litleranim Apostoliea^um eiLequutio s. mem. 
Gregbrii XYl , quibus eiL dismembrafione tum Mes* 
saneni;ts oum Cataniensis Dioecesiuni' nova erigeba^ 
tiir iaciensis Episeopalis Sedes^ quamvis ratione 
STVe pereonarum, sive looorum» sive temporum^ sive 
circmfti^tahtiarom quarumccmiqM (qitae etiani spe- 
ciali mentione sint diguae ) retardata jfteertt » vel 
adhclb iproiJ#ahi utduoique debeat,MiUo tambn eam^ 
dem lempore pmescribi Sanctitiaa Sua v^luit de^ 
daiparf; • Digitized by VjOOQIC 13 

Hinc Sanctissimtts Pontifex Saeris Canonibus, 
Apostolicis Constitutionibiis» caeterisque in id Ordi- 
nationibus expresse derogavit; et Apostolicis Can- 
ceUariae Hegulis, quae «tiaini^aigulariter ^MQdt heic 
commeQQ^ran^ae) qfaneim )€f^9'.^ff<Mlusti de Siipfemi» 
Sua Aucl^iritate adeqiUrUt^illctrttm-Litterarum AfMir« 
atolicarum ^obseryantk ^uandocuinque» el .a c(uibtta- 
cuipque impugjnari UcitQ. ac va^idfe n^iMai. i . ; 

» . • • .', . . ■ ■ • 

Quapropter (ut in Apostolibis retatid Litteris 
ipditum ftiU) iu uovis pffovisionibus EenleiiarQm 
Messaaeasis et Calanifemis reservatio Apoatoiiea de-* 
clarata et apposita e$t de^earutndemDioectiswtt ikova 
circttmscpiptioud Sancta^ ApeistoUcae Sedis arbitrio 
peragenda ad •alteram.Iacitfbsem DioeeesfiA quando-; 
cumque noviter constituendam. IV Qdin.iiiiQ^ .&i, aliqwndo biBuambdi Litterarum 
Apoatoli0ar«in exequutio fui&rit taadiemperacta, atque 
lacieusis Mova Episcopalia ^dea fuerii £ureeta» quin 
de suo Paatore aotutum ;p?4vidiftrL pos^ty tuM S&ur 
ctiasipus Domiuus NoAi^ri beiugniasime iddulaittut 
Capttulum QovaeiiUius Catb^draUs^ interim • ekf(^tio- 
nem Vicarii C^pilularlsMUte p^ragere valeat.^ %vA\ 
iu^iia Sacros CaBo&eSfiefc* praesertim Sv Tridentiiii^m Digitized by VjOOQIC 14 

Conciliam, Dioecesis admiDistrationem interim sata- 
gat in Domino navare. V. Attento vero obitut cl. tti6. R. P. D. Goeiestihi 
Cocle Archiepiseopi Patracensis in part. infid. , nec 
non in praeistentiaram coii^anti absentia a eivitate 
NeapoHs R. P. D. Petri 6iiinnielli Archiepiscopi Sar- 
diani inpartiinfid. ( revocatb prius quocumque an^ 
teacto mandato) eisdem Praesulibus sufficere Sum- 
mus Pontifex dignatus e^altcrum dictarum Litte- 
rarum Apostolicarum Exequutorem, atquc ideo eli- 
gere et de^utare B. P. D; loannem Guttadauro de 
Reburdohe hodiernumCalatam'siadensem Episcopum; 
ut Ipse quae in relatis Litteris 'Apostolicis Supre* 
ma Auetoritate PoQtifiois fQeTiint decreta alque sia- 
tuta pro iaeiensium Gfari&tifidelium bonb et salute 
tandem ad plenarium effectom quamprimttm per- 
ducat. VT Itaque eidem Exeqiiutori AposUiy<^o delegato 
facullates omnes necessarias et oppot^tunafS Sanctitas 
Sua dectaravit concessasy ut etiam per allerum Ec- 
clesiasticum virum in digqitate tamen (^nstitutum, 
ab Ipso nihilomiims subdelegleindum, e^ omnia pera- 
gat, quae ad huiusmodi negotitim rite perficiendum 
tufQ in diolis Litteris Apostolicis e:tpresse statuun- 
turi et declaraAturt tum etifim ipsemet vel eius sub-- 
delegatus magis conducere in Domino existimaverint. Digitized by VjOOQIC vn ' 

Acta vero omnia exeqoutorialia una cum topo- 
graphica descriptione novae laciensis Dioecesis iofra 
quatuor menses a peracta exequutione ad hanc Con- 
sistorialem Gongregationem mittere tmn Apostolico 
Delegato, cum etiam eiusdem suhdelegando onus esto. 

VIII 

Propterea Sanctitas Sua hoc iussit edi , yul* 
garique Consistoriale Decretum perinde vafitufum) 
ac ii super his omnibus aliae Litterae Apostolicae 
tiye sub plumbo» sive in forma Brevis fiiissenf de 
more expeditae ; atque ad perpetuam rei normam 
et memoriam boc ipsum Decretum inter acta S. huius-» 
met Congregationis Consisforialihus negoliis praepo- 
sitae adservari praecepit* 

Datum Romae hac die decimanona mensis 
Martii anno reparalae hominum salutis miUesiflko 
octingenlesimo septuagesimo secundo. 

RoGERtvs AifTici-MATTEi Patriarch^ Constan- 
tinopolitanus S. Congregationis Gonsisto 
' rialis a Secretis. 

Lf l» *^* Digitized by VjOOQIC DECRETVM «ONSISTORIALE -*! ;; ■■«>•!♦,' ' ' j 
. . / 1 . ,» , . . t 

rMKNETBVSIS. Eff ;iNbtOAVfil!Cfll& 
' fll QAUiU . : , 
DISMEMBRATIONIS AG DEiN INGORPORATIONiS 
PAROtClMtYM. m:j(o ^«Autari Gbristifiidjeliqm pabulo atqi)6 util^QrA 
in 8piHtua)ibH9^ adKoini^tratioDQ n^AiodfP^^ id;pror* 
fectQ, inlerfs^.iit mutua illoru.m et e^edjta cmm 
propriQ Pastore intercedat coQiuiunicatio, n\ii)oribu/s 
aaltem quoad fieri possit di^cultattbus obnoxi^. Qua 
prayida compulai cQosideratiQoe Incolae iUarum Iw^ 
sularum quae Poulas et au^ Bergere$ 4q GaUia au- 
diiintK qua^ue Jplm Digec^is Nanneftensis limites 
comi^iunturji.imperrime enixas .fiupplicaMones obtvi'^ 
lerunt SSmo Do(uino P^p^tra Pio.huius nominia NofiQ^ 
divina providentia Pontifici Maximo, ut territoria, 
quibu^ bipa^ jpsaa ;<;ons^^( ]]is.ulae9/pci^itas^.dismem- 
brentur ab iis insitis Paroeoiis Farac(e$ ejt Anetz; 
atque protinus alteri commQ^ori Paf^eciae S. loan- 
nis du MariUais canonice incorporeotur , quae ad 
yicinam pertinet Dioecesim Andegavensem. 

Quocirca id potissimum perpensum est , quod 
earumdem Insularum territoria extant a suis paro- 
chialibus Ecclesiis eatenus separata, qua continuum 
late patet Ligeris defluyium, quo nimirum hiberno 
praesertim tempore altius excrescente, illud nequit Digitized by VjOOQIC 17 

facile tatoque yadari. Perpensum quoque inde estj * 
qubd Dioeeesis Nanaetensifir pro tempore Antistites^'^ 
propter haee alque alia non levis poinderis ijQcom- 
med^ iamdiu consueverifit finitimaeParoeoiae cluilfat- 
riUais pro tempore Rectoribos veniam f^t potestatem ., 
facere spiritualem administrationem super ipsarum 
Insularum locis atque incolis exercendi. 

Quare omnibus quac in id animadvertenda erant 
maturo consilio perpensis ^ Sanctitas Sua non du- 
bilavit benigno prosequi favore supplieationes uti 
supra commendatas ; atque adeo dignata est ex certa 
scientia, motuque veluti proprio haec quae sequun- 
tur in decretis mandare, Apostolicaque Sua Aucto- 
ritatis plenitudine inviolabiliter sancire. I Ac primo ratum acceptunu|ue habet Sanctissi- 
mus^ Pontifex consensum quem ad hoc negotijum e^,, 
fieiendum laudabiliter contulerunt hodierni Prae^ulci^^ 
tuffl Ecclesiae Nannetensis R. P. D. Antonius Ma-, 
tbias laguement^ tum altcrius Ecclesiac Aodegavensis 
R. F. D. Guillelmus Laurentius Angebault) suppIetQ 
eeteroquin, ex plenitudine AposloUcae Suae aucto- 
ritatis, consensu aliorum quorumcumque interesse; 
babentium^ vel qucmiodolibet habere praesumentium. II Secundo vero Territoria praedictarum Insula- 
rum Poulas et aux Bergeres ab ordinaria iurisdi* 
ctione Episcopi Nannetensis penitus eximantur, pe- 

2 ' / . Digitized by VjOOQIC 18 

nitusqne ab ea Dioecesi dismembrentar, una scili- 
cet cum omnibas et singulis quibu^ciimqae insitis 
Ecclesiis, Oratoriis^ Institutis piis, addictisqae in- 
colis, rebus, iuribus, -atque accessoriis de natura de- 
que more concomitantibus. 

m 

Eadem porro terriloria cum suis itidem omni- 
bus et singulis desuper memoralis acccssoriis tam 
localibus quam realibus et personalibus omnino in- 
corporcntur finitimae Dioecesi Andegavensi, eiusque 
pro tempore Antistitis ordinariae iurisdictioni omni- 
no subiiciantur. 

IV 

Uti vero praesto sit, qui parochialem illorum Chri 
slifideiium curam illico satagat exercerci Sanctitas Sua 
consuluit atque constituit, ut praedictarum Insulanim 
territoria protinus coniungantur Paroeciae S. loannis 
de Marillaisj quae in finitima Dioecesi Andegavensi 
iam constituta comperitur. Quapropter mandavit ul 
buiusmet Paroeciae Administrator teneatur parochia- 
lem earumdem Insularum atque incolarum curam 
aeque ac pro ceteris primaevis Parochianis gerere, 
muniaque obire ; ideoque valeat parochialia item 
emolumenta sibi vindicare , et quae probe usave* 
nerint a singulis pariter percipere. * Qua confecta dismembratione atque incorpora- 
tione opportune fas esto , ut omnia et singula in- Digitized by VjOOQIC 19 

strumenta documenta et .scripta quaeque respicientia 
res, personas, loca, adsignationes, et causas eccle- 
siasticas binarum praefatarum Insularum diligenter 
inquirantur et secernantur ab Episcopali Cancella- 
ria Nannetensi, ut protinus congerantur conservanda 
in altera Episcopali Cancellaria Andegavensi. 

VI 

lam vero ut omnia et singula desuper in de- 
cretis mandala firmum praeseferant robur, plenum- 
que assequantur effectum, Sanctitas Sua voluit, ut 
hoc S. Congregationis Consislorialis Decretum perin- 
de a quibuscumque habeatur , et sit omnino vali- 
turum, ac si Litterae Apostolicae sive in forr 
vis sive sub plumbo in id expeditae ^' * ^aBre- 
trariis quibuscumque minime o^ ^aissent; con- 

j u • 1- ;ii«* */i>8tantibus , vel eis 

etiam ad hoc speciali ilb . > t i w 

VII 

Ad hoe denique negotium perficiendum Iden^ 
Poi^tifex dignatus esl in Apostolicum huiusmodi De-. 
creti Consistorialis exequutorem deputare R. P. D.. 
Flavium ex Principibus Chigi Archiepiscopum Mi- 
rensem, et ordinarium Nuntium Apostolicum penes 
Reipublicae Gallicae Gubernium, collatis ei omnibus 
facultatibus necessariis et opportunis , ut ipse per 
se , vel per aliam personani in ecclesiastica tamen 
dignitate constilutam ab ipso subdelegandam, valeat 
cuncta disponere, statuere, ac definitive decernere, 
quae in id oportere censeantur; adiecta scilicet le- 
ge, ut intra sex menses ab expleta huiusmet De« 

2* Digitized by VjOOQIC 20. 

creti exequutioijie debeat ad Sanctam Sedem Apo- 
stolieam trahsmittere authenticum exemplar Decreti 
exequutprialis, ut in Archivo S. Congregationis Coh- 
sistorialis ad perpetuam rei memoriam et normahi 
conservetur. 

Datum Romae hac die secuhda Maii Ahno re* 
paratae hominum salutis millesimo octingentesimo 
septuagesimo secundo. 

RoGBRivs Antigi-Mattei Patriarcha Constan- 
tinopoL S. Congregationis Consistorialis 
a Secretis. Digitized by VjOOQIC 21 
BEGRETVM CQNSISTORIALE t' HVTINENSI8 

SEV 

NVLLIVS HONASTERII S. SILVESTRl 

DE NONANTVLA 

GONGESSIONIS IN GOMMENDAH. 1 ita faacto R. P. D. Francisco Emygdio Cugini po- 
stremo Archiepiscopo Matinensi^ contigit ut Mona'dte- 
rium S. Silvestri de Nonanlula, olim Ordinis S. Be- 
nedicti) Nullius, in Provincia Ravennatendi vacaverit. 
In comperto quidem est quod^ iuxta Decretutta per 
banc S. Congregalionem Consistorialem anno 1820, 
sub die decima quinla Decembris edituii^V concessum 
fuerit^ ut Mutinensibus Archiepiscopfs accessura es- 
set quoque antedicti Monasterii Commenda perDe- 
cretum ab hac eadem Congregatione post eorum sin- 
gulorum praeconizationem emittendum. Quiim itaque 
in Pontificio Consistorio, habito die sexta huius men- 
sis Maii, praeconizatus fuerit ad Mutinensem Cathe- 
dram R. D. losephus Maria Guidelli e Comitibus 
Guidi, humiliter ab hoc oblatae sunt supplices po- 
stulationes SSmo Domino Nostro Pio IX divina pro- 
videntia Ponliflci Maximo implorandi gratia^ ut San- 
ctitas Sua dignaretur eadem indulgentia^ ipsi Oratori 
praefatum Monasterium in Commendam concredere. 
Cuiusmodi precibus benigne annuens Summus Pon- Digitized by VjOOQIC 22 

tifex edixit, quod ipse novus Archiepiscopus Muti- 
nensisy post expeditionem Litterarum Apostolicarum 
ad praefatam obtinendam Metropolitanam » supradi- 
ctum quoque Monasterium per alias Apostolicas Lilr 
teras obtineat in Gommendam. Quapropter ipse f 
ulpote Mutinensis Archiepiscopus et Abbas Com- 
mendatarius S. Silvestri de Nonantula, utrique In- 
simul Dioecesi ex speciali auctoritale Apostolica 
praesit , atque prospiciat ; contrariis quibuscumque 
minime obstantibus. Hoc itaque Decretum Sanctitas 
Sua iussit feril, ad rei memoriam et observantiam 
in Archivo S. Congregationis Consistorialis origina- 
liter custodiendum. 

Datum Romae hac die octava mensis Maii anno 
Domini millesimo octingentesimo septuagesimo se- 
cundo. 

RoGERivs Antici-Mattei Patriarcha Constan- 
tinopol. S. Congregationis Consistorialis 
a Secretis. 

L. )jjj S» Digitized by VjOOQIC 23 
LITTERAE APOSTOLICAE PIVS EPISCOPVS 

SERVVS SERVORVM DEI 

, DILECTO PILIO lOSEPHO MARIAE GVIDELLI 
E C0IIITIBV8 GVIDI ELECTO ARCBIBPI8C0P0 HVTINEN. 
SALVTBIi ET APOSTOLICAa BENEDICTIONEH-. R oinani Pontificis providentia circumspecta Ecele- 
siis et Monasteriis singulis, quae vacationis incommo- 
da deplorare noscuntur, ut utilium gubernatorum 
fiilciantur praesidio» prospicit diligenter, ac personis 
ecclesiasticis praesertim ad Pontificalem dignitatem 
sustinendam designatis> ut in suis opportunitatibus 
congruum suscipiant relevamen de subventionis au- 
xilioy prout decens est, provider opportune. Gum ita« 
que, sicut accepimus, Monasterium, Abbatia nuncupa- 
tum Sancti Silvestri terrae Nonantulae Ordinis Sancti 
Benedicti NuUius Dioecesis Provinciae Ravennaten. 
quod pro tempore obtinens particulare et separatum 
Territorium, habet et lurisdictionem quasiEpiscopa- 
lem in dicta Terra aliisque ei subiectis locis exer- Digitized by VjOOQIC cet, ac Synodum convocare et in ea examinatores 
deputare consuevit, quodque vigore Lilterarnm Apo- 
stolicarum fel. record. Pii PP. Septimi Praedeces- 
soris Nostri in forma Brevis de Anno Domini mil- 
lesimo octingentesimo vigesimo primo pro tempore 
existenti Mutinen. Antisliti perpetuo affectum existit, 
et quod bo. me. Franciscus Emygdius Cugini dum 
viveret Arcbiepiscopus Mutinen. ac dicti Monasterii 
Abbas Commendatariiis in Commendam ex concessio- 
ne et dispensalione Apostolicis etiam dum viveret 
obtinebat; Commenda huiusmodi .per obitum dicti 
Francisci Emygdii Arcbiepiseopi et Abbatis Commen- 
dalarii, qui extra Romanam Curiam debitum naturae 
persolvity cessante adhuC) eo quod ante Commendam 
ipsam vacabat^ modo vacaverit, et vacet ad praesens ; 
Nos tam eidem Monasterio de Gubernatore utili et 
idoneoy per quem circumspecte regi, et gubernariy ac 
salubriter dirigi valeat^ quam Tibi^ut statum Tuum 
iaxta pontificalis dignitatis exigentiam decentius te- 
nere possis, de alicuius subventionis auxilio -provi- 
dere^ ae specialem gratiam facere volentes, Teque a 
quibusvis excommunicationist suspensionis, et inter* 
dicti, aliisque Ecclesiasticis sentenliisy censuris et 
poenisy si quibus quomodolibet innodatus existis, 
ad effectum praesentium tantum consequendum ha- 
rum serie absolventes, et absolutum fore ceqsentes^ 
verumque et ultimum dicU Monasterii vacalionis mo- 
dttmy etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio etiam 
in corpore iuris causa resultet, praesentibus pro ex-- 
pressis habentes, Motu proprJo et ex mera liberali- 
tate Nostra MoDasteriam praefalam» cuiu9 . frqctus, 
redituSf et proventus ad biscentum Florenos auri in Digitized by VjOOQIC / 

... .,....,,,„:,,,,. ^ ,25 

libris Cainerae Apostolicacy ut pariter aecepimus, ta- 
xati rep€|riuntur) quovis modo aut ex' cuiuscumque 
pe^rsoua^ seu per liberam dicti Francisci Emygdii Ar- 
cbiejpiscopi et Abbatiss vel cuiusvis alterius cessio- 
li^ de hulusmQdi Mpnasterio illiusque regimine et 

». admjinistratione extr^ Romanam Curiam etiam coram 
Notario publico et testibus sponte factam, jAut asse- 
quutionem alterius beneJScii ecclesiastici ordinaria 
. auctorit^te collati, Commenda praefata cessante/ya- 
cety etianasi tanlo lempore yacaverit, quod iliius pro- 
yisio iuxta Lateranen. Statuta Concilii, aut alias ca- 
nonicas sanctiones ad Sedem Apostolicam legilime 
devoluta existat, illiusque dispositio exquayis causa ad 
Sedem eamdem specialiter perlineat, et ad idem Mo- 
nasterium consueverit quis per electionem assumi, 
ei^ue cura etiam iurisdictionalis immineat, ac super 
regimine et administratione praefatis inter aliquos lis 
in illius petitorio vel possessorio^ cuius litis statum • 
praesentibus haberi volumus pro expresso» pendeat 
indecisa, dummodo tempore datae earumdem praesen- 
tium dicto Monasterio de proprio Abbate provisum, 
aut illud alteri canonice commendatum non existat^ 
cum illi forsan adnexis ac omnibus iuribus et per- 
tinenliis suis Tibi per Te, donec Metropolitanae Ec- 
clesiae Mutinen. praefueris, tantum tenendqm, regen- 
dum, et gubernandum^ ila quod liceat Tibi,debitis et 
consuetis eiusdem Monasterii et Dilectorum Filiorum 
, illiusConventussupportatis oneribus, ac quarta» si Ab- 
batialis, separata e( seorsimaConventuali in r^staura- 
tionem Fabricae, seu ornamentorum veslium et para- 
mentorum emptionem vel sarcitionem^sive pauperum 
alimoniam^ prout maior exegerit sou suaserit necessi- Digitized by VjOOQIC 26 

tas, si vero conimunis inibi respective mensa fue- 
rit tertia parte omnium et singulorum fructuum 
eiusdem Monasterii pro praemissis supportandis, et 
ad sustenlationemMonachorumyOmnibus aliis deductis 
oneribus,annis singulis impertita^de residuis illius fru^ 
ctibus redilibus el proventibus disponere et ordihare, 
sicutiMonasterium praefatum in titulum quomodolibet 
obtinentes de illis disponere et ordinare potuerunt 
seu etiam debuerunt, alienalione lamen quorumlibet 
bonorum immobilium et pretiosorum mobilium dicti 
Monasterii Tibi penitus interdicta, Apostoiica aucto- 
rilate tenore praesentium commendamuSy curam re^ 
gimen et administrationem ipsius Monasterii Tibi in 
spiritualibus et temporalibus plenarie committendo. 
Quocirca Dilectis Filiis Magistris Laurentio Nina et 
lacobo Gallo in utraque Signatura Nostra Referen- 
dariis motu simili per Apostolica scripta mandamus, 
quatenus, ipsi vel eorum alter, per se vel alium, seu 
alios Tibi in adipiscenda possessione, seu quasi re- 
giminis et administrationis praefatarum ac bonorum 
dicti Monasterii Auctoritate Nostra assistentes faciant 
Tibi ab eiusdem Monasterii Conventu obedientiam 
et reverenliam congruentes, atque a Dilectis pariter 
Filiis Monasterii Yassallis, aliisque subditis personis 
consueta servitia et iura Tibi ab eis debita integre 
exhiberiy contradictores Auctoritate Nostra praefata, 
appellatione postposita^ compescendo. Non obstanti- 
bus rec. mem. Bonifacii PP. VIII Praedecessoris 
quoque Nostri, et aliis Apostolicis Constitutionibus 
etiamsi Provincialibus et Synodalibus Conciliis editis 
vel edendis specialibus vel generalibus, ac dicti Mo- Digitized by VjOOQIC 27 

nasterii et Ordinisy cuius illud existit, etiam iuramen- 
to confirmationc Apostolica vei qUavis firmitate alia 
roboratis statutis et consuetudinibus, priyilegiis quo- 
que> indultis^ et Litteris Apostolicis eidem Monasle- 
rio illiusque Superioribus et personis in genere vel 
in specie etiam contra Gommendas^ aut alias quo^ 
modolibet concessis, approbatis, confirmati^, et inno- 
vatis, quibus omnibus et singulis eiiamsi pro illo- 
lorum $ufBcienti derogalione de illis eorumque totis 
tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, 
non autem per clausulas geherales idem importan- 
teS| nientio seu quaevis alia expressio habenda, aut 
aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, 
eorum tenoresy ac si de verbo ad verbum inserti forent, 
eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expres- 
sis habentesy illis alias in suo robore permansuris 
latissime et plenissime ac specialiter et expresse, 
nec non opportune et valide Motu pari hac vice dum«- 
taxat harum quoque serie derogamus,ceterisque con- 
trariis quibuscumque, aut si Gonventui Vassallis et 
aliis subditis praediclis Vel quibusvis aliis commu- 
niter aut divisim ab Apostolica sit Sede indultum 
quod interdici suspendi vel excommunicari non pos- 
sint per Lilteras Apostolicas nbn facientes plenam 
et expressam ac de verbo ad verbum de Indulto 
huiusmodi mentionero. Yolumus autem quod in prae- 
fato Monasterio divinus cultus et solitus Monacho- 
rum numerus et Ministrorum nullatenus minuatur^ 
et animarum cura, si quae illi immineat^ minime 
negligatur , sed eius et Gonventus praefali con- 
grue supportentur onera consueta. Et insuper ex Digitized by Vj.OOQ lC "^nunc irititum^deeet atmus et .inanQ» 8LS€CiJU3.sap6r;:bis 
a quoquam quavis auctoritate* jfcientei: jrd ignoran- 

* 'ter «ontigerit tattentari. 

' Datum .Romae apad Sanctum Petrum Anno. jn- 
^ ^earnationis ' Dominicae millesima oetingeptesimQ.se- 

* ptuageBimo seeundo. Octavo Idus Maii. PontiiicatJis 
-^ Nostri (Anuo Yigesimo Sex,to. 

Fam. DE FaliiOux Reg. 

'. Looo)£Plumbi. Digitized by VjOOQIC DBGHETVM OONSISTOBIALE 

APVANA 

IN PAMJt{M»DITf01CS;^ 

BV)}PteNSl6lXIB AD BflNSnLliCITtHr' 

SAMcTAE AI^OSrOLICAB StDO 

LllfMRARlrM APOftTOLICAEVII SVB FLVna 

PAd' DISMIlMATlOltt? PLTBfVM: PAHOBOlAiBTau IjoiisistMiali Decreto diei vicesimae meosislujjit 
anno mtIlesifiM> octingente&ima qninqyaysima tectio 
snb titiilo - AtestifUie Mutinenm IHtionis de okcumr 
seriptimle Dioeoesium intus, et drcunwi^rtm ^'VX-^ 
eipienle - Quuii ad uTii.i»BEii - eto. quod de mandatiOr 
SSmi Domini Nostri Pii IX Summi Pontificis fuit. 
relatnm in subsequentibus Litteris Apostolicis sub 
plumbo sexto deeimo Kalendas lanuarii eiusdem i^nni, 
quae ifllBipidnt * Ddh dniybrsi Dominici greois cu<< 
RAM etc. - plures paroeciae inibi declaratae e dioe«« 
cesi Apuana in Parmensi Ditione erant dismembran* 
dae, atque Massanensi Dioecesi in Mutinensi Ditione 
uniendae Qt incorporandae^ ul primum Sedes Apuana 
utcumque yacaret. Decretum boc Sanctae Aposto*- 
licae Sedis cum claqsula nunc pro tunc obsequenr 
tissime fiiit a re. me. Frjancisco Emygdiio Cu^pi Ar- 
chiepiscopo Mutin^nsi uli Apostolico Delegato e^er 
quutum, nec non exequutorialja acta dili^eotissim^ 
perfecta ad Summum Pontificem fuerunt bumillime 
transmissa, in buius S. Congregationis CQn$istonaIir Digitized by VjOOQIC 30 

bus negotiis praepositae Archivo ad rei hormam et 
memoriam perenniter adservanda. 

Modo igilur R. P. D. Miehael Angelus Orlandi 
hodiernus Episeopus Apuanus gravi aetate laborans^ 
et suo et totius illius Gapituli) et Cleri Apuani no- 
mine instanter Summum Pontificen» Pium huius No- 
minis Nonum adire non dubitavit, Eique efflagita- 
tiones maximas submittere^ ut resoluta etiam quan- 
documque eonditione Apostolicarum Litterarum ni- 
hilominus efiFeclus earumdem-interim suspenderetur, 
ut tanta Apuanae Dioecesis paraeciarum dismembra- 
tio averti aliquo modo posset, et ingruens eidem 
singnlaris iactura ad alterum consiliuai pro S: Sedis 
Apostolicae benignilate opportunius revocaretur. 

Quare Sanctissimtt8 Pontifex suppHcationfes 
huiusmodf favorabiiiter excf^ere volens) cunclisy qilae 
in id inspicienda erant, malura . deliberatioiie p<er- 
pensis, habita circumstantiarum et temporum» prae- 
sertim pro Apuanae Bibecesis consideratiooe, motu 
veloti proprio, deque Suae Apostolicae potestatis ple- 
nitudine haec quae sequuiHur ia Deci^etis observari 
mandavit. 

I 

Prirao igilur relatartim superius Apostolicarum 
Litterarura canonicum elTeclum , plenamque obser- 
vantiam (^uoad dismerabrationem plurium paroecia- 
rum ab ApUAna Dioecesi aliquandp efficiendam aj- 
terique Massanensi adiudicandam ut primum Sedes 
illa yacaverit, quamvis exequutorialia iamdiu in id 
acta ab Appstolicp Delegato cum clausula nunc pro 
tunc explelVatque vulgata fu6rint ; nihilommus Sum- Digitized by VjOOQIC 31 

mus Pontifex auctoritate sua omnino suspendi iussit, 
eisdemque Litteris omne in id robur, et efficaciam 
ademi decrevit ad Suum, et S. Apostolicae Sedis be- 
neplacitum. 

II 

Ideoque consensum quorumcumque in id inte- 
resse habentium vel habere quomodocumque prae- 
sumentium omnino de Suae Aposlolicae potestatis 
plenitudine Summus Pontifex suppleri voluit ^ cum 
omnibus cQCleris derogationibus el exemptionibus in 
id necessariis et opporlunis > quae etiam singulari 
mentione, de iure quoque quaesito non toUendo, ne- 
cessariae fuissent. 

III 

Quapropter ad huiusmodi Litterarum Aposto- 
liearum sttspensionem atque temporaneam ineffica- 
ciam favore Apuanae Dioecesis exequendam, iirmi- 
terque in actis declarandamy dignata est Sanctitas 
Sua eligere » atque deputare R. P. D. Dominicum 
YUIa kodiernum Parmae Episcopum, cui ideo omnes 
in id coutulit facultates necessarias et opportunas, 
etiam alteram subdelegandi p^rsonam in ecclesiastica 
dignitate tamen constitutam. lY 

Delegatum autem Aposlolicum teneri voluit 
idem Sumraus Pontifex, uti infra tres menses ab exe* 
quutione huius Consislorialis Decreti, expletaque de- 
claratione, de qua R. P. D. Episcopus Massanensis Digitized by VjOOQIC in primia certior fieri debet , Acta omnia S. Apo- 

fitnliniip SpHi tTiin(emit.f.i)t. ' ' > r - lussil demum Summus Pontifex ut Decretum 
hoc. Consistoriale perpetuo a quibuscumque babea- 
lur f ac si super ipsuiii alterae Apostolicae litterae 
declarationisy suspensionis, el derogationis tempora- 
neae sive sub.plumbo^ sive in forma Brevis fuis- 
seot de more expeditae : contrariis quibuscumque 
minime obslanlibus, etiam SS. Conciliorum Decretis^ 
atque Apostolicis Constitutionibus speciali quamyis 
mentione dignis, et singulari quoque eisdem illata 
derogatione. VI Hoc igitur Sanctissimus Dominus Noster voluit 
edi vulgarique Decretum Consistoriale ad perpetuam 
rei normam, et efficaciam in Archivo eiusmet Sa- 
crae Congregationis asservandum. 

Datum Romae hac die vicesima Maii anno re- 
paratae hominum salutis millesimo octingentesimo 
septuagesimo secundo. 

RoGERivs Antici-Mattei Patriarcha Constan- 
tinopol. S. CoDgregationis Consistorialis 
a Secretis. 

L. * S. Digitized by VjOOQIC II 

UTTEBAE APOSTOiiGAE W SCBISMATIS IR ARMEIUA PR0GRK8SV» WVS PP. u^. iO PVTVRAJt R^ «EIIORmi^ iVpostolicam Nostram soUicitudiaem» ^jpiigue JSfh 
slri amaritudinem augent quotidie^ q^ais 4e UQoseJ^^ 
smaticis Armeniis afFeruutiir certa non mijaws qu^ff^ 
tristissima nuocia. Nos equidem; ut oinnes norunfi 
omoem curam adbibuimus ad novum ^chisqia cf^ur 
pesceudum, atque ad revocandos in Ecclesiam .Car 
tbolicam illius auctores et fautores : quem etiam if^ 
finem Legatum a facie Nostra extra ordinwi Con- 
stantinopoiim mittere non dubitay.imus AposjtaUcJ3 
litteris» instructionibus et facultatibus munitum. At 
enim refractarii Armenii neque monitis et bortatior 
nibus noslris acquieverunt, neque censuris auctorir 
tate NokStra latis commoti ^unt. Etenim perm^^fiq^^r 
tes in incoeptis toti in eo fuerunt et sunt» ut fideles 
ab unitate catbolica diveUanty c^thoUcorum Eccle- 

3 . Digitized by VjOOQ lC u 

sias violenter etiam invadant , et occupent , qnod 
Constantinopoli primumy mox alibi ac in ipsa eliam 
Ciliciensis patriarchatus Sede, quae est in Libano» 
factum foisse » dolentissime accepimus. Ipse vero 
pseudopatriacba » quem sibi consUtuerunt , laco- 
bus Bahaliarian, licet a Nobis reprobatus et cano- 
nicis censuris irretitus per Apostolicas Litteras 
diei XI Martii elapsi anni (1), minime reformidavit 
Episcopalis consecrationis munus qualuor neoschisma- 
ticis presbyteris sacrilege conferrCy videlicet losepho 
Kupeliany Seraphino Davidian, Moysi Amberbojian 
e Yeneta Mechitaristarum congregatione, et Eliseo 
Teolosian ex Monachis Armeniis Montis Libani , 
qui omnes novo schismati iam addieti a Yenerabili 
Fratre Antonio losepbo Archiepiscopo Tyanaeo Apo- 
stolico in Urbe Conslantinopolitana Delegato auctori- 
tate Nostra iam excommunicati fuerunt. Nuperrime 
autem a praedicto pseudopatriarcha episcopus ne- 
farie consecratus est alter e neoschismaticis Arrne*- 
niis presbyteris loannes Kupelian, quem in Civitate 
Diarbekirien seu Amiden turbas foventem et schisma 
excitantem Venerabilis Frater Arcbiepiscopus Mar- 
tianopolitanus, Apostolicus in Mesopotamia, aliisque 
regionibus Delegatus auctoritate Nostra publice ac 
hominatim excommunicaverat. Isti autem pro veteri 
el repertissimo haereticorum more se catholicos atque 
huic Apostolicae Sedi communione soeiatos mcnda- 
cissime praedicare non vereutur, falsis illis prophe- 
lis merito accensendi , quos Christus Dominus ait 
Venire in veslimentis ovium» intrinsecus autem esse 

(1) Acta Pii IX. Vol. v. pag. 290. Digitized by VjOOQIC 35 

lupes rapaices. Quo pravuin boc eonsiliuBi apeoleti 
quo auimum Neoschismatici iniendant faeite est 
perspieere. Sentiunt enim atque intelligunt qnantum 
eos iuvet eiAeniitum lieet catholicorum nomen, ut 
a simplicioribas recipiantur, ut eorum» qui cbristiar 
nas institutiones ignorant, favorem ac praesidium 
aucupentur , ut potestatem ac doniinatum in oatho* 
licos usurpare valeanl > atque borum bona et pos* 
sessiones audacius invadere, tisque semql ocQupatis se« 
curius ineubare possint. Quam etjam ob cauaam ausi' 
sunt veri Bominis Catholieosi et legitimum Cilioien- 
sem Patriaroham, quin et Apostolicam Sedem et Nos 
ipsos in summam invidiam vocarerperinde ac si Apo- 
stolicis Nostris Constitutionibus et Liileris legitima 
summi Imperantis iura im{>eterentur : quo nibil est 
a roente No^ra et a Catbolicae Ecclesiae doctriois: 
et institutis magis alienum. Haec. autem calumnia 
gravior evasiti cum neoscbismaticus presby ter laaones 
Kupelian episcopali charactere, uti sqpra ^dictum est» 
a pseudopatriarcha sacrilege auctus, minioae veritus* 
esl» palam et publice corani civili magistratu scriy^o 
profiteri, reiieere se Apostolicam Nostram Coustitu- 
tionem , cuius initium est <( Keversurus » editam 
die XII lulii Anno MDCCCLXYII (1) ; et si quae in 
futurum ab Apostolica Sede similes edentur CoipusM- 
tuiiones, se eas minime recepturum. Quo faclo- de* 
bita Nobis et Apostolicae fauic Bmi Petri Cat^i^a^ 
obedientia formaliter denegata fuit^.n^^^i^^yi^ j^iji; 
calumniae apud imperitos ,j^i M^lM SBf^ifftiqWfii!) 
dam et fucus yeT\\f^)\9^i>\^^c\iihi\iPfiWM^ 

. c ciiuaqibi do Job iilaoi^ iaimoG lojc^ Jd 
mi||tl|iiVMJQfcci«i»iIniJV)Ldbd ^J«4tn8oI ot^ndO 

3* Digitized by VjOOQIC S8 

plam iMgM mm aniaiiirMi scMdtilo caastitiitnm mt% 
Cum ilaque res in deierius vergant» ei nihil mm 
iiitentatiim relinquant refraciarii AntienSi ^ ttovum 
schisma firmandum et propagairf«hi , Nos qui posi 
missum ConstanlifKipoIim l^ef^tiim N#strum hacte-' 
nus in silentio el in spe paliemer «xpectaTimM, an 
Tellent redire ad cor, necessaricim duziiiMlB Sdeles 
unitersos iterum monere) ui ab iisdem caTesnt di- 
ligenli^ime, et praesenim ^b illis^ qui Dpiscopalem 
locum et dignitatem temere iiwrpaTenint. Saerilegas 
autem et nefarias Episcoporum cotisecrationes a pseu- 
dopatriarcfid) ut! supra, peracftas oonfrra Apostolicae 
Sedis mandata et sacrorum canoinim sanctiones satis 
detestaii atqoe improbare fiOn possumns. Quamo-* 
brem qoi illAs, uti supra ^ixiimis, etcipere vel tri* 
bfuere per summum nefas au^i sttnt , eos omnes et 
ringulos gravissimls iampridem ceBsnrarom poenB 
subiectes aoctoritale Omnipotentis Dei ex(^omiiiuni- 
oamus^ ei ab Gcctesiae Catholicae unitate segrega- 
tbSf schismaticos prorsus habendos esse ^teram edi- 
dMus, alque deeernimus. Dom vero ob praemissa 
veliehienter ddlemus Soiatio Nobis est et consolationi 
GnCholicol^um Episcoporum, Cleri, ^ fideiium Araienii 
ritud, quorum -Ibus in Ecclesia e^, firmitas et cofH 
siaMib in verit^te et anitate Calholica <^ustodienda. 
N^^itdus dpefra &ormi , et fidem fet tribulacionefn , 
eft pKtfentiam : «eos proinde amantissime hart»miir , 
lit t (flxiposilo ntilleflenus se dimoveri stnanl ; non 
enim iis^ ^qui ineoeperint, ^d ^i periseveraverittt 
uoitj[ne in finem reposita esft cordna iustitiiae. Deas 
el Pater Domini Nostri det eis idipsum sapere in 
Christo lesu, det ui fide {oriiiudiiieDi» 4et evmiam Digitized by VjOOQIC n 

iUam charitatefO) quae omaia saOerty omnia susti- 
net, omnia aperat. Neqve miserrioios iUos oblivisci- 
mur, qui a Nobis et ab unitate catholica recesse- 
runt ; pro quibus in humilieate cordis Nostri Deum 
enixe adprecamur» ut reverlentes unusquisque a viis 
suis pessimis convertantur et vivant. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo 
Piscatoris die XIY lunii MDGCCLXXIL Ponlificatus 
Nostri Anno XXVL 

N. Caed. Par^cciahi Ci.^u(ui.|. 

Loco «^ AmiuU Piscatoris Digitized by VjOOQIC 3S LETTEEA Dl SUA SAffTITA* 
AL CARO. 8EGRETARI0 Dl STATO. REVERENDISSISIO SIG. CARDINALE GIAGOMO ANTONELLI 
DOSTRO SEGRETARIO Dl STATO. 

Ijdstretti nelle attuali tristissime circostanze ad as- 
sisterc giornalmente al doloroso spettacolo di nuovi 
violenti attentati contro la Chiesa, sentiamo oggi in 
modo particolare il bisogno di prender la penna 
per pales^re a Lei, Sig. Cardinale, la profonda ama- 
rezza che provammo neirapprendere teste la dichia- 
razione fatta dal Presidente de' ministri di questo 
Governo usurpatore sul fermo proponimento del me- 
desimo di presentare quantoprima alle Camere una 
legge per la soppressione degli Ordini reh'giosi in 
questa Nostra ciiiky sede del Yicario di Gesu Cristo, 
e metropoli deirorbe cattolico. Questa dichiarazio- 
ne^ che rivela sempre piu il vero fine, cui mira lo 
spoglio fatto allaSede Apostolica del suo temporale 
dominio, 6 un novello oltraggio inflitto, non pure a 
Noi) ma a tutta intiera la cattolicita. Chi pu6 ne- 
gare infattii che sopprimere gli Ordini religiosi in 
Roma, limitarne anche arbitrariamente la esisten- 
za> non ^ solo attentare alla liberta ed indipendenza 
del Romano Pontefice , ma & togliergli ben anche 
dalle mani uno dei mezzi piu poderosi ed efficaci 
pel governo della Chiesa universale? Digitized by VjOOQIC \ 39 

Ognun sa cbci come Roma e il centro del cri- 
sliaaesimo» cosi ie case religioset cbe da secoli vi 
esistono, sono a cosi dire il centro di tutli gli Or- 
dini e Congregazioni rispettive sparse neirorbe cat- 
iolico. Sono desse come altrettanti seminarii eretti 
daile cure indefesse dei Romani Pontefici , dotati 
daila generosita di pii oblatori» ancbe esteri, e re- 
golati dalla suprema autoriCa Pontificia, da cui ri- 
cevono vita» direzione e consiglio. Queste case fu« 
rone istituite e destinate a fornire operai e missio- 
nari per tutte le parti dcll' universo. Senza ricor- 
rere alla storia, a rilevare i vantaggi riportati alla 
cristiaua repubblicay ed alla stessa umanita, da que-- 
sti seguaci degli evangelici consigli, basta percorrere 
con lo sguardo i vari paesi d^Europa» e le piu re- 
mote ed inospiti spiaggie dell'Asia, deirAfricay del- 
rAmerica e deli' Oceania , ove oggi stesso questi 
zelanti ministri di Dio, con esemplare abnegaziouei 
consacrano le loro forzci la loro salute » la stessa 
loro vita a profitto e salvezza dei popoli* 

Soppressi pertanto gli Ordini religiosi in Romai 
limitatane ancbe sotto qualsiasi forma la esisten- 
za I non sar4 piu possibile , cbe il mondo risenta f 
come oggi i vantaggi di quesie pie e caritatevoli 
istituzioni. £) in Roma infatti^ cbe esistono i prin- 
cipali noviziati intesi a preparare i novelli bandi* 
tori della fede ; h qui cbe accorrono religiosi d'ogni 
nazione per raltemprare il loro spiritOy e per ren- 
der conto delle loro missioni; k qui che si tralta- 
nOi airombra della Sede Apostolicai tutti gli affari 
delle case ancbe estere ; 6 qui cbe si eleggono col 
concorso dei religiosi delle differenti nazioni i su-* Digitized by VjOOQIC 4to- 

p6F{ori generali, i dignitarii degli Ordini, ed 1 capi 
df tutte le Provincie. Come si pu6 dunque spera- 
re^ cbe senza questi grandi centrii nelle condizioni 
in oui atlualmente si trovano, e senza quesla su- 
prenia direzione, Topera vivificatrice e benefica di 
^esti q)erai evangelici abbia gli stessi risultati di 
oggl ? Nd ; sopprimere le case religiose in Romai b 
lasciare senza viia 1e comunit^ sparse in tutto il 
mondo : come spogliarle qui dei loro beni , h spo- 
gliare TOdine intiero della sua legittima propriet^. 
La soppressione adunque degli Ordini religiosi in Ro- 
ma non i tanto una manifesta ingiustizia a riguar- 
do dt individui benemcriti della societa, quanto un 
vero attenlato contro il diritto intcrnazionale di tutla 
la cattolicit^. 

Per dovere ancbe di riconoscenza h forzst con- 
statare, cbe la soppressione delle case religiose in 
Roma porterebbe ad un tempo non lieve detrimento 
a questa Sede Apostolica, ove i piu distinti fra gli 
individui di quelle si dedicano, quali utili collabo- 
ratori nel sacro ministero, air assistenza delle dif- 
ferenti Congregazioni ecclesiasticbe, ora dando schia- 
rimenti sulle varie ihissioni alle loro cure affidate» 
ora dedicandosi a studi proft)ndi per la conlutazione 
degli errori, ora emettendo il saviu loro parere sulle 
varie questioni disciplinari delle singole Cbiese del- 
Terbe Catiolico. 

fi egli adnnque ben manifesto, Sig. Cardinale^ 
il vero scopo inteso dal Governo usurpatore nella 
divisata legge di soppYessione dcgli Ordini religiosi 
in Roma. Sl : questa non i altro cbe la eontinua-^ 
2lo]ie di qud piano funcstt) e sovversivo» ebe dai Digitized by VjOOQIC 4t' 

giorao della violenta oocupazione di l^oma' , ^i ya 
ipocritamente esegaendo a danno non pure della 
temporale Nostra autoritay ma piu specialmente del 
supremo Nostro Apostolato» pel cui vantaggio si an- 
nmeiaya a seherno volersi togliere aNoi il patrimonio 
della Chiesa : patrimonio elargito ai Romani Pon*- 
tefici per ordine mirabite diella divina provvidenzai 
e da Essi posseduto da oltre undici secoli con i 
titoli i piu sagri ed i piii legittimiy a profitto ap-' 
pmito deir intiera cristianita. 

E chi potrebbe farsi oggi iUusione alcuna sulla 
ittdole di questo piano tendente ad abbattere la No^ 
stra autorita di Capo supremo della Chiesa, ad av-^ 
vilirne la dignita, ad inceppare resercizio del nostro 
augusto ministero^ a sconvolgere infine Tordinamento 
secolare di questa Apostolica Sede ? Ella, Sig. Car- 
dinale , h testimone ogni giorno delle usurpazioni 
che ora sotto un pretesto > ora sotto un altro , si 
vanno compiendo a danno della Religione, della mo- 
ralita e della giustizia : usurpazioni che miran tutte 
all* esecuzione di quel piano distruttore. A che altro 
infatti se non a questo tende la sottrazione che gra* 
do a grado si va facendo dalla Nostra autortti di 
tuite le istituzioni di carita e di beneficenza » di 
convitti d^educazione e di licei di pubblica istru- 
zione» ehe formarono mai sempre la cura predilelta 
e la piii sollecita dei Pontefici Nostri antecessori ? 
A che altro, se non a queslo, tende quella maleau- 
gurata legge che, condannando forzaiamente al ser- 
vizio militare i giovani dedicati a Dio, tronca, qual 
falce inesorabile, le ^iii ridenti speraYize deila Chie^ 
sa» e pf iva tl &antuarro ed il ehiostro di un elelta' Digitized by VjOOQIC 42 

schiera di ministri novelli e laboriosi ? A che , se 
non a questo, tende quella sfrenata libert^ d' inse- 
gnare impunemente errori di ogni sorta , sia per 
mezzo della stampa, sia per via d*una pubblica e 
scandalosa predicazione sostenuta con lanla impu- 
denza da uomioi apostati e ribelli airautorita della 
Chiesa? A che quel rilasciamento nei costumi» quella 
insoleote licenza nei pubblici spettacoli, que'conti- 
nui insuUi alle Sacre Immagini ed ai Ministri dei 
Signore, quelle frequenli profanazioni dei culto re- 
ligioso» quelle ributtanti derisioni d ogni cosa la piu 
sagra ed inviolabile » queli' oppressione sistematica 
d'ogni persona onesla ed affezionala alla Chiesa ed 
al Papa ? Ella sa, Sig, Cardinale, come il Nostro 
cuore sia straziato alla vista quotidiana di tutte 
queste svenlure della Chiesa. Resi impolenti ad ap* 
portarvi il benche piu leggero rimedioy Noi non pos- 
siamo che piangere sui maii del Noslro gregge : non 
senza per6 alzare pubblicamenle la voce per recla- 
mare e protestare contro gli attenlali di cui la Chie- 
sa h vittima, e per render palese al mondo la mi* 
serabile condizione» cui per la malvagiti dei tempi Ci 
ritroviamo ridotti. 

Avremmo potuto, egli & vero, risparmiarci in 
parte il sacriiizio di bere quotidianameute un si ama- 
ro calice , e di assistere personalmente a si deso- 
lante spettacolo» cercando asilo in estero paese. Ha, 
se ragioni di alto interesso religioso Ci cousiglia- 
ronOy neirattuale stato di cose» a non abbandonare 
per ora questa a noi dilettissima citt^ Sede del Ro- 
mano PontiiicatOy ci6 non fu certamente senza un 
singolare tratto di divina provvidenza , affinch6 il Digitized by VjOOQIC 43 

mondo si coairincesae col fatto della sorte ch' d ri* 
servata alla Cbiesa ed al Romano Pontefice, allor- 
qnando la libert& ed indipendenza del supremo di 
lui Apostolato venga compromessa dal eambio di 
una posizione prowidenziahnente ordinata da Dio. 

E come difalti» dopo il nuovo ordine di cose» 
U Papa pu6 cbiamarsi libero ed indipendente? Non 
basta cb' egli pel momenlo possa dirsi materialmen- 
te libero netta persona ; Egli deve essere e deve 
eomparire agli occhi di tutti libero ed indipendente 
neiresercizio della suprema sua autorita. Ora il Papa 
non h, ne sar4 mai libero ed indipendente , fincbi 
il supremo di lui potere sia sottomesso alla prepo* 
tenza e capriccio d'un'avversa autorita; fincb^ il 
suo elevato ministero sia fatto segno air influenza 
e predominio delle passioni poiitiche, fincb^ le sue 
leggi ed i suoi decreti nop vadano esenti dal so- 
spetto di parzialita o di offesa per le rispettive na- 
zioni. Nella nuova condizione di cose fatta al Pon- 
tificato dopo rnsurpazione dcl patrimonio della Chie- 
sa, il conflitto fra i due poleri h inevitabile : Tac- 
cordoy rarmonia non pu6 dipendere dalla volonti 
degli uomini ; basati i rapporti fra i due poteri so- 
pra un assurdo sistema» gli effetti altri essere non 
possonp cbe quelli naturalmente derivati da oppo- 
sti elementi j cbe di necessitJi debbono tenerli in 
continua e penosa lotta. 

La storia stessa k piena di conflitti fra le due 
autoritji e di esempi di agitazioni nella cristiana fa- 
miglia.ogni qualvolta i Romani Pontefici vennero 
anche momentaneamente sottoposti airautoriti di 
estraneo potere. La ragione n' e ben chiara. Diyiso Digitized by VjOOQIC 44 

il mondo in un tuUQero ben ciHisideraYole di Stali». 
gK uni indipcadcBti dagli aJth, gli uoi forti 6 pcK 
tentiy gti aUri pieeoli e dekolit la pade m la tran* 
qiiiliila delle coscieaze dei fedeli Ma poti altfiinenti 
e^istere cbe in ragione ieUa loro sicuveaza e con* 
viozioiiie deU'aIta imparziaUt^ del Padre CMBune dei 
fedeli e deUMndipendeiua de^suot alti. Ora» oome 
potrebbe oggi cl6 essere , se l*azioae del Aomano 
PonteGee e continuamente espo^ta aU'agitazione dei 
partitiy aU^arbitrio dei governanti, al pericolo di te- 
dere ad ogni passo turbato il suo riposo» hi traih- 
quiUitli istessa de' suoi coosiglieri enaiinistri? 

Anche la liberti delle aagre Gongregaaioniy eui 
incombe di risolvere questioni , e di rispondere a 
tutte le coDsultazioni deli* orbe eattolico , importa 
troppo aUa sicurezza della Chiesa ed ai legtttimi 
imperiosi bisogni di tutte^le nazioni cristiaie. In^ 
porta infatti > che niuno mai sulla terra possa s^ 
spettare della liberti ed indipendenza delle decisio* 
ni e dei decreti emaoati dal Padre eomune dai Cb- 
deli. Importa ebe niono sia turbato dal timore 4i 
estranee preasioni neUe risoluzioni poatificie. Im- 
porta ehe il Papa> le Gongregaziooii lo slesso Gob* 
dayet non solo sieno di fatto liberi» ffia che sif- 
fatta libert^ apparisea evidente c manifesta^ e cbe 
a questo riguardo non sorga n^ un dubbio, ni un 
sospetto. Ora la libert& reUgiosa dei cattolici aveodo 
per condizione indeclinabile la Uberta del Papa, ne 
seguet <)be se il Papa» giudiee supremo ed organo 
viyo della fede e della legge dei eatioUci» non £ Ii« 
beroy essi non pairaniio gianmai rassicujrarsi sulta; 
libertA ed indipendenza de' suoi atti* Bi qua le dub- Digitized by VjOOQIC 15 

hjezce e le an9ie<& tdei fedeli; di qdi le peTiorba- 
zioni religiose tiegK Staii ; di qnk queUe dimostra* 
zioni caliolicbe» simMo deir iniema inquieiezza del- 
lo spirito^ dke crebbero ognora piik dall'epoca dello 
speglio viole«l9 dell'uliimo resto dei peoiiicii do- 
miniiy e che non avranno fiiie se non quando il Capo 
della caitolieila rientri in possesso della sua pieim 
e reale indipendenza. 

Ci6 posto 9 non i facile il persuadarsi come 
possa ancora seriamente parlarsi di coiiciiiaziooe fea 
il Pontiiieaie ed il governo uisurpaiore. E qual ocn-* 
ciliazione iofatti potrebbe aver luogo neir attttale 
oondizione di eose ? Non si traita d'una sempfice 
qQistiooe insorta^ o neirordhie politicoy o nel redi^ 
gi090 , cbe ammetia iermini abiU per una conve- 
nienle iransazione. Si tratta invece d'una siuiazione 
creafta violentetnente al Romano Pontefice > e ehe 
disirugge quasi per initiero queila iiberlta ed jndi- 
pendenza, efae Gli ^ indispensabile pel governo della 
Chiesa. II prestarsi pertanto ad una concibaziene 
di ial faMa equivarmbbe per parte del Roinaiio Pon- 
tefiee a ehe non aolo rinunziasse a toiti i diriiii 
deMsi SttiitaSede trasmessigli in depeeito da^snoi 
augusii Predecessori , ma che si rassegnasse , per 
un atlo di ^ua veloutdi , ad incontrare frequenie-* 
menie ostaeoli miresercizio del supremo soo mini-^ 
sfero; a lasciare inquiete ed agitaie le coscienze 
de' iedeli ; a chiodersi la via aUa iibera manifesta* 
zione della vtritik ; in ona ^parola, ad abbandoniare 
spoiiianeaAieifle al caprsccie d'un Governo fnella 
sob^me 'miesine che il (Pontificato Rwiano iu ebbe Digitized by VjOOQIC 46 

diretlamente' da Dio con istretfo dovere di totelarae 
r iQdipendenza da ogni umano potere. 

No : Noi non possiamo piegarei agli assalti eon- 
tro la Chiesa» ali' usurpazione de' suoi diritti sagro- 
santi) all' indebita intromissione dei potere civile ne- 
gli affiari religiosi. Fermi.ed imperlurbabili nel di- 
fendere con onore^ e eon tutti i mezzi che ancora 
restano in Nostro potere^ gf interessi del gregge alle 
Nostre cure afFidato, Noi siando pronti ad incontrare 
maggiori sagriflcii, ed a versare anche, ove occorra, 
tutto il Nostro sangue, anzi cbe venir meno ad ai- 
cuno dei doveri impostici dal Nostro supremo Apo-- 
stolato. Che piu ? Cou Taiuto del Signore Noi non 
maucheremo mai di dare i^esempio di forza e di co* 
raggio ai Pastori della Cbittsa ed agli altri sagri 
ministri, che nell* avversita dei tempi sostengono 
tante lotte per la causa di Dio^ pel bene delle ani- 
me, per la difesa del sagro deposito della fede, per 
la incolumit^ degli eterni principii di moraiita e di 
gtustizia. 

Che Le diremo poi, Sig. Cardinale» di qnellci 
pretese guarentigie» clie il Governo usurpatore fece: 
mostra di voler dare al Capo della Chiesat con mia- 
nifesto intendimento dMliudere la sempiieita deglMn- 
cautiy e di offrire un' arma a que' partiti politici , 
cui di molto non cale ia lil>erta ed iadipendenza 
del Romano Pontefice ? Posto da parte qualsiasi al- 
tro ragionamento, cio che accade oggi stesso in R6- 
ma f nel momento che vi sarebbe tutlo i' interease 
di conviucere l^Europa della forza ed effieacia della 
decantata legge, h il piu eloquente argomento per 
dimostrarne la futilita e V impotenza* Ed invero » Digitized by VjOOQIC 47 
che giova proclamare la immuniU dellli persona e 
della residenza del Romano Pontefice ^ quando il 
Governo non ha la forza di guarentirei dagli insulti 
giornalieriy cui i esposta la Nostra autorila, e dalle 
offese in mille modi ripetute alla Nostra stessa per- 
sona ; e quando» insieme ad ogni onest^ uomo, doln 
biamo essere speltatori dolenti del modo onde in 
taluni casi, anche recenlissimi, si amministra la pe-^ 
nale giustizia ? Cbe giova non tenerci chiusa la por- 
ta del Noslro domicilio 9 se non Ci & possibile di 
uscirnc senza assistere a scene empie e ributtanti ; 
senza esporci ad oltraggi per parte di gente qui 
accorsa onde fomentare V immoralila ed il disordi- 
ne ; senza correre il pericolo di renderci causa in-* 
volontaria di conflitli fra cittadini ? Cbe importa 
promettere delle guarentigie personali per gli alti 
Digniiari della Cbiesa , quando essi sono obbiigati 
fin anebe ad occultare per le vie le insegne della 
bro dignita per non trovarsi esposli ad ogni genere 
di cattivo trattamenlo ; quando i ministri di Dio e 
le cose le pijk sagre sono oggetto di scherno e di 
hidibrio, cosiccbd non sia taivolta neppur convenien- 
te eseguire in puhblico le ceremonie piu auguste 
di nostra santa Religione; quando infine i sagri 
Pastori deirorbe cattolieo, cbe sono obbligati di 
tempo in tempo di venire a Roma per dar conto 
degli afTari delle loro Cbiese» possono trovarsi espo- 
sti, senza aicuna reale guarentigia» agii stessi in«^ 
sttlli e forse anche agli stessi pericoli ? 

A nulla giova proclamare la liberti del Nostro 
pastorale Ministero, quaodo tutta la legislaziorie, an« 
ebe in punti importaniissimi » «ome sono i Sagra- Digitized by VjOOQIC 49 

meu^i.» 4K>^aM in i^perta oppa»izio«e o^i i^rinciiwi 
feDdamentali e leggi universali deHa Chiesa» A miUa 
giova ricouoscere per legge rautorit^ del Supremo 
Gerarca quando noa si riconosce reffetto degli atti 
da Lui emanati; quando gli stessi Vescovi da Lni 
eletti non sono legaimente riconosciuti , e loro si 
proibisce con ingiustizia senza pari di usufruire del 
legittimo patrimonio delie loro Cliiese e jSuiancbe 41 
entrare Aclle loro case epj^opali ; eosiccb^ sareb- 
bero essi ridotti ad upo stato di totale abbandono, 
se quella carila dei fedeli che sosticDe Noi^ noa Ci 
fornisso » almen per ora, il n»odo di dividere con 
essi Tabolo del povero* In uoa parola : quale gHa- 
rentigia potrebbe dare un Governo per ros^eryanza 
deUe sue promesse, quando la prima fra le leggi 
fondamentali dello StatOi non s^lo e calpe^tata iod- 
punemente da qualsivoglia cittadino, ma i resa nulla 
e ffUstraAea daUo ^tesso Governoy che ad ogai passo 
ne elude, ora coa leggi, ora con decreti, com^ me- 
glio gli talenta» il rispetto e l^osservanza ? 

Tttttii quosto iic abbiamo esposto, Sig. Cardi- 
nate, allo scopo precipuo ch' Kila voglia far cono- 
scere ai Rappresentanti dei Governi accreditati prea- 
so questa S. Sede il lamenlevole slato, cui pel nuovo 
oiMline di cose Ci troviamo ridotii con tanto pre- 
giudizio della causa caltolica; incaricandola a re- 
clamare e protestare nel Nostro Pontificio NoDae 
contro e^ altentati commessi e quei che si nunao* 
cianoy a danno non pure Nostro» ma di tutta Ia cat- 
t0lleit&« Interessati essi, quanto Noi y al riposo ed 
alla qaiete delle cosoienze vorranno prendere in CQn- 
siderauoine qnesta maueanza di.liliert& e.dMndipea- Digitized by VjOOQIC 49 

denza neir esercizio del Nostro Apostolico ministero. 
Che se ogni fedele ha il diritto di domandare al pro- 
prio Governo di guarentir^li la sua liberta perso- 
nale in fatlo di religione, non lo ha meno per do- 
mandargli la guarentigia della liberta di Colui, che 
& per esso la guida, e rinterprete della sua fede 
e della sua religione. Oltre di che d un vero inte- 
resse di tuUi i Governi, sia che professino la cat- 
tolica religione, sia che no, di ridonare la pace ed 
il riposo alla grande famiglia caitolica, e di soste* 
nere la Nostra reale indipendenza. Non possono essi 
infatti disconoscere che, chiamati da Dio a difen- 
dere e sostenere i principii deireterna giustiziay loro 
incombe di difendere e proteggere una causa la piii 
legittima di quante si conoscano sulla terra, sicuri^ 
siccome essere lo debbono» che sostenendo i sagri 
diritti del Romano Pontificato, essi difendono e so- 
stengono i proprii. N^ potranno ad un tempo di- 
menticare che il Pontificato Romano ed il trono 
Pontificio, lungi dairessere un imbarazzo pel riposo 
e prosperita d'Europa o per la grandezza ed indi- 
pendenza d' Italia, fu sempre il vincolo d'unione fra 
popoli e Principi, fu il centro comune di concordia 
e di pace ; per V Italia poi ( convien pur dirlo ) fu 
la vera sua grandezza, la tutela della sua indipen* 
denza, la difesa costante ed il baluardo della sua 
libertd. 

Infine, siccome esservi non pu& migliore gua- 
rentigia per la Chiesa e pel suo Capo che la pre- 
ghiera innalzata a Colui nelle cui mani sono poste 
le sorti dei regni, e che con un solo cenno pu6 se- 
dare i flutti e calmare la tempesta, cosi Noi non 

4 Digitized by VjOOQiC 50 

cessiamo dal porgere oontinue e fervide preci ail^AI* 
tissimo per la cessazione di tanti malit per la con- 
yersione dei peccatori, e pel trionfo della Chiesa 
nostra madre. Unendo queste Nostre preghiere a 
quelie di tutti gli amatissimi Nostri figli sparsi nel- 
Torbe cattolico^ Noi non possiamo lasciare d^nvo- 
care su tutti, anche per debito di gratitudine, una 
partioolare benedizione t la quale yalga a preser- 
varli da nuovi e piu tremendi castighi; a conser- 
varli saldi e fermi nei principii dell'onore e nel 
sentiero della virtu ; a ridonarii infine » merc^ la 
intercessione della SSma Yergine Immacolata, del 
suo sposo S. Giuseppe, e dei SS. Apostoli Pietro e 
Paolo» alla primitiva pace e prosperita. 

Riceva in quest* incontro^ Sig. Cardinale^ TApo- 
stolica Benedizione, che di cuore Le impartiamo. 

Dal Yaticano 16 Giugno 1872. 

PIO PP. IX. Digitized by VjOOQIC 5i 
EPISTOLA 

DILECTIS FILIIS HERRICO ABEILLE, HEIfRl(30 llEllftA^SH 

AC CBTBRIS QVI SlltL MASSILlAfi 

COIBRVNT REBVS CATDOLICIS PROSPECtVtll* 

IIASSILIAII PIVS PP. IX. tMLBCTI FILII, SALVTEM ET APOSTOLICAV BBKEDlCtlOffEM I Qter teterrima praesentis aetalis mala, qoae dole^ 
mus acerbissime» Dilecti FUii, Nos illud pitaecipiie 
sollicltat, quod, cum teoellae insidietur aetati» buma* 
nam omnem convalescendi spem adimere nititur re- 
ligioso civilique consortio. Impietas enim auctorllatis 
opumque potita virus suum ingestura, pueritiae ae 
adolescentiae hinc insectalur, opprimit ; delet }iisti-> 
tuta quaevis^ unde ipsae possent baurire sanam 
piamque doctrinam et ad virtutes informari , inde 
yero succrescentem prolem, invitis fruslra parenti- 
bus, commiltit praeceptoribus nequam, a quibus per 
inanem ventosae commentitiaeque scientiae appara- 
tum abducatur a Deo, planeque mancipata terrenis^ 
ad elationem, ad cuiusvis aucioritalis contemplond) 
ad fluxarum rerum desideriumy ad voluptatts illece- 
bras educetur. Qua sane corruptione cum nihit exi* 

4* Digitized by VjOOQIC 52 

tiosios iiDpendere possit humanae familiae» Nos tanlo 
malOy pro yiribusy obsistere euravimus^ non solom 
obiectis apud Nos impietatis conatui schoHs, ubi ad 
pietatem iuxta et ad sanam solidamque doctrinam 
fingeretur iuventus ; sed egregium boc coeptum ubi- que etiam promovenles auctoritate, favore, horta- 
tionibus, omnique laude prosequentes catholicas so- 
cietates huic operi devotas. Facile propterea intel- 
ligetis , Dilecti Filii y quanta iucunditate et laetitia 
vestrum didicerimus propositum consulendi quidem 
omni ratione religionis catholicae defensioni et pro- 
vectui , sed curandae nominatim rcctae educationi 
pueritiae et adolescentiae. Cuius sane rei necessitas 
eo gravior est apud vos» quo diuturnius impietati 
licuit in patria vestra adlaborare avocandis a toto 
supernalium rerum ordine animis r inducendo reli^ 
gionis neglectui » vulgandis perniciosissimis errori- 
bus, vitiandis moribus^ detrahendis cuivis cupiditati 
fraenisy populoque in earum coeno demergendo; unde 
necessario manarunt flagrantia opinionum dissidia y 
mobiliias ferme perpetua formae regiminis, creber- 
rimae commotiones ac seditiones» conversio mentium 
ad propria potius quam ad palriae commoda» et 
illa vitioram colluvies» quae tandem nuperrimam et 
omnium truculentissimam calamitatem adduxit. Per 
consilium itaque a vobis inilum non religioni dum- 
taxat el spirituali iuventutis emolumento prospicitur; 
sed reducendae quoque consulitur animorum conso- 
ciationi, iirmissimo adversus hostiles impetus prae- 
sidio, ordinique civili restituendo^ ac patriae vestrae 
in pristinam amplitudinem vindicandae. Non mira- 
mur idcirco, plurimos illico suffragatos esse consilio Digitized by VjOOQIC 53 

vestro ; nec dubitainus plures etiam ei certatim sup- 
petias esse laturos. Quos inter eminebit certe Mas- 
siiieasis Clerus; nam si unieuique mandavit Deus 
de proximo suo, et honesti cuiuslibet civis est verae 
utilitati patriae sludere ; id potissimum Clero con- 
venity cuius est praelucere ceteris exemplo bonorum 
omnium operum, cui salus populi procuranda com* 
mitlitur, et qui ab ipsa consecratione sua in presby- 
teratus oiBcium didicit praeesse se debere^ et praedi-. 
care. Id vero nominatim a Massiliensi Clero eo fiden- 
tius expectamuSy quo maioris momenti est opus^ et 
quo expioraliorem habemus eius zelum, pietatem et 
firmitatem adversus occurrentia obstacula. Ceterum 
si de hoc peculiari proposito vestro fusius disserui- 
mns y non idcirco minus commendandam censemus 
operam^ quam impendere decrevistis sive repellen- 
dis gliscentibus erroribus impudentiaeque retunden*- 
dae procacium typorum, sive iuvandis catholicae ca- 
ritatis institutionibus, sive sustentandis inopibus ec*. 
clesiis ) sive demum protegendis fovendisque gen&* 
ratim piis operibus. Nam si per pueritiae et ado- 
lescentiae rectam accuratamque institutionem ipsi 
malorum radici securim admovetis, et novam veluti 
ac integram societatem fingentes corruptae sufiicien- 
dam, futuro tempori consulilis; per cetera studia 
vestra profeclo praesentis socielatis mala submove- 
re^ sistere, lenire, sanare contenditis. Quamobrem 
non modo probamus omnino et magnopere commen- 
damus consilia vestra ; sed vehementer etiam cupi- 
musy ea citius ad effectum perduci, crebrosque nau- 
cisci adstipulatores » ut coniunctis pluriniorum opi- 
bus, industria» viribus exundanli impietatis lorrenti Digitized by VjOOQIC 54 

fippius agger oppcmntur» qul religiosam civileinque. 
societatem ah exitiis tueri yaleat et ad novam ve- 
luti vitam revocare. Salebrosum quidem et arduum 
negotium suscipietis, sed pro nomioe Domini illud 
suscipitia et pro animarum ac patriae vestrae sa-* 
lute^ Nequitis itaque ambigere^ quin Deus vobis fu-^ 
turus sit propitiuS) qui si stelerit pro vobis, onmes 
facile vincere poteritis difflcullates, eoque ditari la- 
boram vestrorum fructu, qui fortasse spem ipsam 
excedat. Id ex animo vobis ominamur ; dum cumu* 
lata auxilia caelestia et largam supernorum mune- 
rum copiam coepto vestro adprecantes , vobis , 
Diikecti Filii, et iis onmibusi qui vobis se adiunx^* 
rint, et eidem quocumque modo suffragaturi erunt , 
Apostolicam Benedictiojiem divioi fovoris auspicem 
et paternae Nostrae benevolentiae pignus perainanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 27. lunii 
Aniia 1&72. Pontificatus Nostri Anno Vicesimose- 
ptimiK, 

PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 55 
LITTERAE APOSTOUCAE PIVS PP. IX. AD FVTVaAM KEI HSaOltlAH. a leligiosonun OrdinuBi familias, Divino ejnante Spi-^ 
ritii a sanctissimis yiris instiiutas, qmac ^asi stre--' 
naonim militum cobortes Ecclesiam mirifice circnm^ 
dant, et Hlustria pietatis^ yirtalis^ charitatis et dk>* 
ctrinae edentes exempla optime de re sacra et civica 
omni tempore meritae sunt, Romani PoBtifices io 
deiiciis semper babuerunt^ earumdemque proBper}- 
tati, et bono studiosissime advigilamnl. Mque im- 
pensiori cura praestitere deeessores N<)stFi quaiUo 
maiori impetu lucis et veritatis osores validiesinML 
haec Sacrosanctae Ecclesiae praesidia adnisi suttt 
avertere et labefactare. Ex quo factum est^ ut initio 
buius saeculi acerrimo contra Ecelesiam Dei belto 
iadicto^ regalar ium Ordinum familiia onmi isasidiarii» Digitized by VjOOQIC 56 

genere inipetiUs immortalis memoriae Pius PP. YII 
nihil intentatum reliquerit y quo illas ab excidio 
servaret. Porro quum in Hispaniis, et Americae Co- 
loniis plurima, aeque ac frequentissima prae ceteris 
regionibus religiosorum Ordinum Coenobia Karoli IV 
catholici Regis pientissimi studio» ac patrocinio flo- 
rerent, et incrementa in dies susciperent, idem de- 
cessor Noster perpensis rerum , ac temporum vici- 
busy et difficultatibus, eiusdem calholici Regis deside- 
riis annucns Apostolicas idibus Maii Anno MDCCCIV 
edidit sub Plumbo Litteras» quibus nonnulla de Re- 
gularium Ordinibus in Hispaniis existentibus decre- 
vit. Haec inter illud praecipue cavetur , quod iis 
temporibus ad vitanda mala forlasse religiosis familiis 
impendentia opportunum duxit , nempe , ut iidem 
regularium Ordines alterna vice per summum Ma- 
gistrum ex gente Hispana electum, et in Hispaniis 
commorantem, vel, quum supremum Ordinis Magi- 
sterium a viro alterius nationis gereretur, per Vi- 
carium generalem Hispanum independenter ab eodem 
Magislro gubernarentur. Modo autem florentissimi 
illius Regni Statu in miserrimam conditionem verso» 
religiosis famiiiis publicae auctoritalis decreto spo- 
liatis suo censu, et inde exterminatis» deficientibusque 
omnino causis, quae Decessorem Nostrum ad ea sta- 
tuenda impuierunt, dilecti filii, alter provinciae Or-* 
dinis Praedicatorum in Philippinis Insulis Moderator, 
obsecundans volis in actis provincialium Comitiorum 
saepius expressis, alier Generalis Commissarius Do- 
miniciani Ordinis in Hispanlis iterata prece a Nobis 
petunt 9 ut Coenobia y Collegia 9 et Hospitia Fra- 
trum Ordinis Praedicatorum ad pristinas sui inslituti Digitized by VjOOQIC 

I 57 
legesy et ad obedientiam Summo sui Ordinis Magi- 
stro revocare Apostoliea auctoritatc Noslra TeUihus. 
Bebus ita se habentibiiSt Nos inter angustias ^ et 
sollieiludineS) quibus in dies premimur» nihil aliud 
nisi Divini nominis gloriam, et Ecelesiae ulilitatem 
intendentes, S. Dominici famiiiam tot nominibus» ac 
de re catholica optime meritam paterno affectu pro- 
sequentes huiusmodi preeibus alacri, libentique ani- 
mo annuendum censuimus. Quare Apostolica aucto- 
rilate Nostra tenore praesentium^ non obstantibus 
memoratis Pii YII Praedecessoris Nostri Litteris idi- 
bus Maii Anno MDCCCIV sub pluinbo daiis, quarum 
initium a Inter Graviores » omnia, et singula quae 
sunt| quaeque futuris temporibus erunt cum in In- 
sulis Pbilippinis, tum in aliis omnibus Hispanicae 
Ditioni subiectis locis Coenobia^ Collegia, et Hospitia 
Fratrum Ordinis Praedicatorum, et regulares omnes 
dicti Ordinis in praefalis Insulis» et locis degentes 
lurisdictioni Magistri Generalis Ordinis S. Dominici 
in Alma Urbe Nostra sedentis iuxta eiusdem Ordinis 
leges, et Constitutiones omnino restitutmus, eadem- 
que Aposloiica auctoritate Nostra hisce Litteris de- 
cernimus, et mandamus, ut praefata Coenobia, Col- 
legia^ Hospitia, et reguiares omnes praedicti Magistro 
Generali sui Ordinis, et eiusdem Ordinis legibust et 
Constitutionibus, uti ante supradictas Decessoris No- 
stri Litteras pareanl» obediant, et in omnibus obse« 
quantur. Haec volumus, et praecipimus, decernentes 
has Litteras Nostras firmas^ validasy et efficaces exi- 
stere, ac forcy suosque plenarios, et integros effectus 
sortiri, et obtinere» ac illis ad quos nunc speclat, 
et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus/ Digitized by VjOOQIC 58 

et per omnia pleDissime suffragari ; sieque }o prae-* 
missis per quoscom^e lodioes ordiDariost ^i dele^ 
gatos eliam Gausarum Palaiii Apostolici Audtlores 
iudicari, et defiiiiri debere» ac irrTtiHny el iaattef st 
secus super his a quoquam quavis auctoritate fuiH 
geote scieDter» vel iguoraDter costigerit attentari. 
NoA obstantibus Nostra» et CanceUariae Apostolicae 
regula de iure quaesito non toUendOi nec non Bene-' 
dieti XIV super DiTisione Materiarum, et meraorati 
Praedecessoris Nostri Pii YII) aliisque Apostolicis 
CoostitutioDibttS) et OrdiDatioDibus, ceterisqne omn»- 
bus quamvis speeiali, et individna roentionef ac ^er^ 
gatione dignis in cqntrartum (acienlibas qoibt9* 
cumqde^ 

Datum Romae apud S. Petmm sub ADRalo Pi* 
seatoris die XU. lulil IIDGCCLXXIL , PoDtifieatu» 
Nostri AuM Vigesimo septiai^* 

F. CiiO. AsQVM¥Si 

Leeo )£ AnMK Piscdtorfe Digitized by VjOOQIC 59 
DEGRETVM CONSISTOftlALE 

BAROUaSB 

AiaOLYTIOmS SOI.VTIONVH MAETERITAIIVll 

ATQYB lARVHftBI llf POSTBRVtf SVSPERSlOinS 

IfEG NON 

DEGLARATIONIS SVPER VSV PONTIFIGALIVI 

IN HlSSiS SOLEMNIBVS GORAM GAPITVLO 

ILLIVS GATBEDRALIS EGCfcBSlAE. \japiluluin, et Canouici CathedraliB Ecdesiae Baro- 
lensis oibsequeDtissime eiponi curarant SSmo DoBftino 
Nostro Pio huius Nominis Nono divina provideDtia 
Summo Pontifici^ quod per Apostolieas Litteras siri> 
plumbo ludecimo Kalendas Biai^ latas anno millesi- 
mo octingentesimo sexagesMno^ pro nova Bardensia 
Art^iepiscopalis Ecclesiae erectione, quae incrpiunt 
-< hnpencruiabiU Dei Optiimi Maanmi amsilio ete. -- 
statutum ftiity quod «- » Ex massa Capitular i Eccle* 
»1 siae Arehiepiscopalis S. Mariae Maioris quolibet 
»- mense docata trigintasex Vicario Generali Archi- 
» episcopali^ et alia decem pro qutbusliliet Cancelr 
» lariae expensis obeundis repend^ntur - atque iiH 
»* supcF -> » BBandamns ad decennium suspendi coUa- 
yh tionem quatuor hodie vacantium praehendarum 
Jh canofticalium in eodem S. Mariae Maioris CapituIo> 
» eornmque fruelw. ab Apchiepiseopo Ordinario ii^* 
ik iMim repfpir einsque' owa a4 muitipMcHsr poni> Digitized by VjOOQIC 60 

» donec mensae suppressi Archiepiseopatus Nazareni 
» aequa compensatio fiat amissionis locationumt et 
9 manutentionis Palatii (alias eiusdem Archiepisco* 
9 patus ) modo Barolensi Archiepiscopo attributo t 
9 eiusque Vicario et Cancellariae ; nec non pro suble- 
» venda Capitulari massa S. Mariae Maioris ab ex- 
» pensis» quas Yicario, et Cancellariae eadem iu du- 
9 catis trigintasex, uti diximus, rependere debet. » - 

Yerum^ nondam vix constituto Capitulo Calhe- 
drali^ propter politicas temporum perturbationes Ba^ 
rolensi Ecclesiae bonis^ et dotationibus a novo gu- 
bernio sibimet ex inopinato attributis, quatuor va- 
cantium Canonicatuum praebendis ( quaium collatio 
consulto suspensa fuerat ) nunquam alias solutis, im- 
par iliico Capitulum Barolense evasit ad debitas» 
slatutasque superius expressas solutiones rependen- 
das, nec non ad impositum nraltiplicum per Archie-* 
piscopum peragendum. 

His itaque in angnstiis positum BaroIenseCa- 
pitulum bumillime a Sanetitate Sua eflDagitavit, ut 
eiusmodi praeterjtariim jsolutioaum usque adhuc non 
peraetarum ahsoiulioneni, et dispensationem benigne 
elargiri dignaretur ; et in ppsterum ea$dem suspen-* 
dere vellet donec quatuor. vacantium Caoonicatuum 
praebendisy et Capituli avulsis bonis debita compen- 
satio ex novarum legum sponsione et obligatione 
per Gubermum , statuatur, alque solvatur. 

Ad praecavendas insuper aeqoivocationes qua»- 
cumque in exercitio priyilegiorum Arcfaipresbytero 
primae Capituli S. Mariae.Maioris dignitati, nec non 
Archidiacono primae Tranensis Capituli digniiali pro 
usu sacrorum pontificalium eisdem iu supra relatis Digitized by VjOOQIC 61 

litteris Apostolicis iam concessis iuxta praescriptum 
ab alteris Apostolicis litteris sa. me. Pii PP. Yll. 
latis anno MDCCCXXIII quarto Nonas lulias quae 
incipiunt n Decel Romanos Pontifices » declaratio- 
nem super iisdem postulare etiam obsequentissime 
apud Sanctitatem Suam insliterunt. 

Quibus omnibus maturo consilio perpensis, ex 
certa scientia^ motuque veluti proprio Summus Pon- 
tifex benigno favore prosequi volens Capituli Baro- 
lensis petiliones de Suae Apostolicae potestatis ple- 
nitudine haec, quae sequuntur in Decretis mandare 
praecepit. 1 Apostolicis Litteris supra relatis quae inci- 
piunt ; (( Imperscrutabili Dei Optimi Maximi coit- 
sUio etc. 9) in ea parte derogatum esto, in qua sta- 
tutum fuerat de solutionibus, deque multiplico per- 
agendis ex fructibus quatuor Canonicatuum iam su- 
spensorum in Cathedrali Barolensi, usque dum illius 
Capitulo aequa fiat per Gubernium de eisdem oom- 
pensatiO) atque solutio. II Insuper, Sanctitate Sua auctorante, solutiones 
omnes, et multiplicum quod fieri usque adhuc de- 
buerat ab erectione Cathedralis Barolensis» quaeque 
comperiuntur nondum peractae, beoignissime eidem 
Capitulo remissae, atque absolutae sunto. Digitized by VjOOQIC 82 

UI 

In posteruni vefo iiim pfaescriptum tnttltipli^ 
cum^ tum statutas sotutiones suspendi mandavit San-' 
ctilas Sua, donec, pro relalis quatuor Canonicatuum 
suspensorum fructibus, nec non pro aliis Gapituli 
avulsis a Gubernio bonis,aequa fuerit ex lege abeodem 
attributa compensatio, et peracta solutio. Interim 
yero Vicarius et Gancellarius nec non Gancellariae 
expensae ex proventibus eiusdem Gancellariae Ar-- 
chiepiscopalis compensentur. IV Quoad usum vero sacrorum Pontificalium fa- 
vore Archipresbyteriy primae nempe dignitatis Ga- 
pituli Gathedralis Barolensis, Summus Pontifex de- 
clarare indulgenter dignatus est huiusmodl privilegio 
uti licite posse ad normam Protonotariorum Apo- 
stolicorum Urbis de nnmero participantium, in iis 
tamen solummodo circumstantiis in quibus Archi- 
presbyter Ganonicus missam solemnem pontifica- 
re debebit praesente Gapitulo. Quam quidem de- 
clarationem extendi voluit etiam Archidiacono pri- 
mae dignitati Gapituli Archiepiscopalis Tranensis. Qufbus omnibns ita ex benignitale Sanctitatis 
Snae dispositis, et declaratis, iussit Eadem hoc edf , 
vulgarique Gonsislorrale Decretum perinde valiturumi 
ac si in id Litterae Apostolicae sive sub plumboi Digitized by VjOOQIC 63 

siye in fdnn& Brevis faissent de more expeditae ^ 
contrariis quibuscuoique oiinime obstantibus, vel eis 
ad baec speciali quoque illata derogaiione ; supplens 
etiam, quatenus opus fuerit» consensum quorum- 
cumque interesse babentium, vel babere quomodo- 
cumque praesumentium , atque in Actis Sacrae buius 
Congregationis Consistorialibus negotiis praepositae 
ad perpetuam rei memoriam et normam referri 
mandavit. 

Datum Romae bac die vicesima secunda mehsis 
lulii Anno reparatae bominum salutis miUesimo octin- 
gentesimo septuagesimo secundo. 

RoGBRiYS AifTiGi-MATTBi Patriarcba Conatan- 
tinopoL Sacrae Congregationis Consisto- 
rialis a Secretis. 

MJm ^ S. Digitized by VjOOQIC 64 

DECRETVM CONSISTORIALE 

lAGlEIfSlS IN SICILIA 
SVBIEGTIONIS IMMEDIATAE ILLIVS 

GATHEDRALIS ECCLESIAB 
S. APOSTOLIGAE ROMANAE SEDl. N, ova constiluta Cathedrali Ecclesia lacieasi in Si- 
cilia auclorante s. m. Gregorio XVI per Apostoli- 
cas Litteras sub plumbO) quae incipiunt « Quod-- 
cumque ad Catholicae Religionis incrementum » 
quinio Kalendas lulii anno millesimo octingentesimo 
quadragesimo quarto apud S. Petrum datas^ consul- 
to praetermissum fuit cuinam Metropoliae eadem 
laeiensis Ecclesia suffragari deberet. Multis siqui- 
dem, gravibusque de causis declarationem huius- 
modi tunc temporis differri aliquanlulum oportuit 
donec per Apostoiicum Delegatum Exequutorem op- 
portunius aliquid dignoscerelur. Yerum Delegatus 
morte praeventus nihil ea de re potuit consulere; 
et nuperrimus alter Delegatus ad Liiterarum Aposto- 
licarum exequulionem constitutus ob gravissimam 
temporum perturbationem impar omnino ad rem di- 
flcriminandam evasit. 

Modo vero tertio Apostolicus Delegatus a Sum- 
mo Pontifice Pio huius nominis Nono novissime no* 
minatus, et deputatus ad illam exequutionem, acta 
omnia, quae ad publicandas relatas erectionis Lit- 
teras necessaria fuerunti diligentissime ad Sacram Digitized by VjOOQIC «5 

hanc CoasifttorialUms aegotiis praepovitMi GeiBfe^ 
gationem mittere euravit ; et ab Apostolica S. &94t 
de laciensis eonstitutae novae Cathedralis subiectio- 
ne declaralionem obsequeiilassime est sciscilatus. 

Quibus omnibus SSmo Domino Nostro relatis, 
atque mature perpensis, ex oerta sciantja motuque 
veluU proprio, deque Suae Apo&toUcae aueieritaltf 
plenitudine, haec quae sequuatur Sanctitas Sua de* 
dtrare creviti atque in Decretis refeyrri maodavit. I Calhedralem Ecclesiam laciensem ki Sieilia nih- 
perrime constitutam Sanclae Apestolicae Romanpe 
Sedi continuo suffraganeam esse declaratur. II Ideoque Cathedrali laciensi honores Mdem et 
privilegia obveniant quaecumquey'quae Ecclesiis aljis. 
suffragantibus Sanctae Romanae Sedi adsignata atque 
attributa comperiuntur de communi iure. m Super quibus omnibus R. P. D. loannes Gut- 
tadauro ex Principibus de Reburdone bodiernus Epi- 
scopus Caiatanisiadensis, uti Apostolicus Delegatus 
a SSiho Domino Nostro electus , et deputatus ad 
huiusmodi exequendum Decreturoy emittere potis eslo 
acta exequutorialia declarationis subiectionis illius 
laciensis Ecclesiae, ac singulari Sanctitatis Suae be- 

5 Digitized by VjOOQIC 6IS 

nignitate hoc Consistoriali Decrelo definitae atque 
statulae. 

IV 

Propterea Decretuta boc, contrariis quibuscum- 
que minime obstantibus , vel eis ad boc speeiali 
quoque illata derogatione, perinde ab omnibus babe- 
ri in perpetuum iussit Summus Pontifex, ac si de 
verbo ad verbum in superius relatis Apostolicis Lit- 
teris s. m. Gregorii PP. XVI fuisset relatum ; atque 
insuper non secus ae si in id allerae Apostolicae 
Litterae declarationis, sive sub plumbo, sive in for* 
ma Brevis fuissent de more expeditae. Hoc igitur iussit ferri et vulgari Consistoriale 
Decretum ad Sanctae Religionis Catholicae incremen- 
tum, atque maiorem laciensium ciyium consolatio- 
nem, et honorem , in Actis Sacrae huiusmet Con- 
gregationis ad perpetuam rei normam et memoriam 
adservandum. 

Datum Romae hac die vicesima secunda mensis 
lulii anno reparatae hominum salutis millesimo octin- 
genlesimo septuagesimo secundo. 

RoGERivs Antici-Mattei Patriarcha Constan* 
tinopol. S. Congregationis Consistorialis 
a Secretis. L. )J(S. Digitized by VjOOQIC 67 
EPISTOLA VBNERABILI FRATRI 
LAVRENTIO EPISGOPO YENTIMILIENSI. PIVS PP. K. VfiN. FRATERy SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. xjLdeo ubique laxata videntur esse fraena portis in- 
ferorum, Yenerabilis Frater, ut, quam late patet orbis, 
Ecclesia merito exclamare possit cum divino Sponso 
suo super dolorem vulnerum meorum addiderunU 
Afflictum sane tanta animarum caede iam animum 
conficitint quae tu refers de baereticorum artibus et 
conatu ad vitiandam pueritiam el adolescentiam in- 
colarum pagi ab episcopali urbe tua non remoti eius- 
que viciniae. Sed gratias agimus Deo^ tibique gra- 
tulamur, quod, inopia tua ac populi non obstante, 
catholicas obieceris nefariae doctrinae scholas ; et 
quamquam non immerito verearis, eas diu, defi- 
cientibus opibus, suslentari non posse, divinae ta- 
men providentiae confisus maiora quoque audacter 
moliaris. Nos quidem summopere cuperemus idoneas 
tantae rei perficiendae tibi ferre suppetias ; verum 
cum rerum angustiae, in quibus versamur, id non 
patiantur, nolumus , aliquod saltem propensissimae Digitized by VjOOQIC huius voluntatis NoArte lo!(tiiDiinium tibi deesse , 
Deumque rogamus, ut sicuti alias panes et pisces, 
ita tenuem hunc obalttm muliiplkare velit, et opia- 
tum ita fiduciae tuae praemiuiB coocedere. Peculiaris 
autem istius favoris interim, et caelestium omnium 
munerum auspicem esse cupimus Aposlolicam Be- 
nedictionem, quam tibi» Venerabilis Frater, totique 
Clero et populo tuo peramanter impertimus. 

Datum Romae £4)ud S. Petrtnn die 12. Augusti 
Anno 1872. Pontificatus Nostri Anno Yicesimo- 
septimo. 

PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC CONSTITVTIO SVPSa MJTILEQIIS tBOTDnpXA&IORVK APOSTOLIGMV» 
AD KfSIAR PAWtH!P^NTiym. PIVS EPISCOPVS 

SERVVS SERVORVM DEI 

kb PERPETVAll REI MEMORIAII. i\postoHeae Sedis oi&ciuiBy quod Hcet imparibosi 
Bderitis , tenuitati Nostrae inserutaMtt divinae fffh- 
videntiae eonsilio demandatuni est, inter muttinio- 
das curaa^ quilms bisee maxime tenporibm prem^ 
mur, banc ctiam Nobis imponil) M eas eoncessio-* 
nes per Romanos Pontifices Praedecessoves Nostros 
factas^ quae temporis lapsu vel nimis ampla et prava 
interprelatione magnum eeclesiastieae disoipKnae de- 
trimentum attulerunt, eas, proul exigit Meeqstlas, 
ad rectom menlis ipsorura PraedecessoriiBi Noatro^ 
rum et Nostrae tramitem reducere studeamua: idqu» 
poliasimom et ipsa rei gravita^ et augoata Scclesiae Digitized by VjOOQIC 70 

litiirgia, nec non et varia Praedecessorum Nostro- 
rum temperamenla 9 alias ad eumdem finem adhi* 
bita, yisa sunt Apostolicae decisionis oraculum po* 
stulare. Sane, ut patet, jProtonotarii Apostolici ad 
instar Participantium nuncupalit insignibus privile- 
giis Romanoruni Pontificum benignitate aucti fue* 
runt. Yerum, ut est hnmanae naturae infirmitatist 
sive ex prava eorumdem privilegiorum interpreta- 
tione^ sive eliam ex immoderato honorum deside- 
rio 9 non raro extra Urbem contigisse compertum 
est, ut plures ex memoratis Protonotariis non sine 
gravi Episcopalis dignitatis iniuria indebitas sibi prae- 
rogativas y praeserlim in Ponlificalibus exercendis^ 
usurpare praesumpserint. De huiusmodi abusibus 
quum frequentissimae expostulationes a non paucis 
Episcopis ad Nos delatae fuerint et porro deferan- 
tur, Nos ad praedictos eliminandos abusus, certas- 
que edendas regulas, quibus privilegia declarentur 
Protonotariis Apostolicis ad instar vere proprieque 
spectantia, modusque praefiniatur in usu eorumdem 
privilegiorum omnino servandus, peculiarem non- 
nuUorum Yenerabilium Fratrum Nostrorum Roma- 
nae Ecdesiae Cardinalium sacris tuendis Ritibus 
praepositorum cum aliquibus Romanae Curiae Prae- 
latis Congregationem deputandam duximus, cui rem 
universam discutiendam commisimus. Quae quidem 
Congregatio, cunctis accurate diligenterque perpen- 
sisi in Conventu sub die XVIII mensis Apriiis pro- 
xime praeteriti babitO) negotium sibi demandatum ad 
exitum perduxit atque haec quae seqnuntur decer- 
nenda censuit. 

L Protonotarii ApoBtolici ad instar Partidpan- Digitized by VjOOQIC 1 71 

tmm a Sumino Pontifice ad hunc honorem evecd 
inter Praelatos Domesticos eo ipso accenseotur. 

II. Lieet illis habitu Praelatitio utj, nimirum^ 
yeste talari caudata, fascia et palliolo seu mantel-- 
letto violacei coloris cum collari et caligis item vi(H 
laceis ac birreto, quod tamen omnino nigrum esse^ 
debet. 

III. Hunc habitum Praelatitium eum Rocbetto 
subtus palliolum adbibere poterunt in pnblicis m^ 
plii^ationibus aliisque sacris functionibos; ip reliquis 
vero Rochettum dimittant; simulque seiant tiumquatt)^ 
sibi licere, praeterquam in celebratione Mis$ae P^n-^ 
tificalis Crucem pectoralem et Annulum deferre./. 

lY. Habitu privato inced^tibus fas erit iisdem 
Protonotariis» retento usu collaris et caligarum vio^ 
lacei coloriS) induere vestein tnl^reqa^ nigram fimbjriid 
globulisque rosaceis ornatajna, .(Mrciimp|ngere illpitl 
ad lumbos parva faseia violfeea» pallium itein.yior 
laceum superimponerey ac pileo nigro yittttni seu 
cordulam sericam rubri eolorisriaurio tamen.:,noii 
intertextami adiungere. 

Y. Habitu Praelatitio induti quoscnmque Cjl(h 
ricos PresbyteroS) Canonicos singillatim sqmptos^ ifee 
non Praelatos superiores Ordinum Regularium^ qui-^ 
bus Pontificalium privilegium non cpmpetal , prae- 
cedunt : minime vero Yicarios Generales. vel Capn 
tulares, Canonicos coUegialiter uqitos et Abbates, 

YI. Si in habitu Praelatitio saerls functionibua 
assistanty non genuflectant sed caput Crnci inclinent^ 
uti fieri sol^t a Canonicis Eeclesiaruni Catbedraliun)» 
duplici ductu thurificentur^ et considea^t iuj^ta orr: 
dinero nuper indicatum. .. / Digitized by VjOOQIC VIL Si forte Cancmtcata aot Dignitate in ali- 
qua Ecelesia potiantur, babitum ibi geslent 9ui or- 
dMifs propriHOit non Plraelatitinm , excepta tantum 
yeate lalari, quae yiolaeea esse poterit, eoque con* 
aideant et incedant loeo, qui ipsis ratione beneficn 
eompetit. Quod si babitu Praelatitio uti nibilomH 
nus velint, sedem occupent ipsis superius assigna- 
ftfa» et pro ea vioe distributiones quotidianas amit^ 
Hfiiy quae Sodalibus accrescant. 

VIIL Indulto gaudeant privati Oratorii ab Or* 
itaario visttandi atqoe approbandi, in quo, diebus 
eliam sotemnioribus, in eonsanguineorum et affinium 
secum cohabltantium , nee non famolorum suorum 
praesentia , Missam vel per se celebrare y vel per 
qwemeumque Secerdotem saecularera vel cuiusvis 
Ordfinia regularem rite probatum eelebrare facere 
Bbere podsint tit valeant. Privilegio autem Altaria 
porfatilis omnino carere se seiant. 

IX« liis habent assistendi Cappellis Pontificiis, 
fti^ud sedendi post Protonotarios Partrcipantes. 

X. Conficere possunt Aeta de causis Beatifica- 
tionis et Canonizationis SerTorum Dei , quo tamen 
j^rivilegio uti nequeant , si eo loci alter sit e Col- 
legio Protonotariorum Participantium. 

XI. Rite eliguntur in Conservatores Ordinum 
Regulariifm, in ludiccs Synodales, in Commissarios 
ApostoKcos et ludices a Summo Pontifice adsiciscen- 
dos pro causis EccKsiasticis et Beneficiariis. Ilem 
apod ipsos Professionem Fidei recle emittunt , qui 
ex offlcio ad eamdem adstringuntur. Item coram rpsis 
ptfhsiones transferri possune ab iis, qui eo gaud«nt 
privilegio. Digitized by VjOOQIC w 

XIL MemrMrkU tame» Pmonotarii ApoMolic) 
&d insiar Partieipmtium ^ nMiiiie obslaaUbiis pri*- 
vitegiis snperiHs recensitis » ifso» a locorom Oirdi^ 
nariis eoromque iurisdkiioiie m&niHie ease excinptest 
sed iisdem Ordioari» i«ta eomiMHiis ioris regnla» 
omilino subieetoft r ae proinde siM express^ illo- 
rum aesenM numquam posse PimtiBcaiio exerctre^ 

Xin. Impetrata avtem Ordinarii ^emiBf qui ean» 
tribaere poterit quotie» et pro qaihm solemnitatH 
bas voliierit, etsi Missa solemnis eelebvanda sit ia. 
Eeciesia exempta, oMento insoper Msens» Praefeti» 
eui baec ipsa Ecelesia si^best^ non idcirco momo- 
rati Protonotarii fas sibi esse putent s^mne Ssk 
crum iisdem prorsus rilibus et pompa peragere, qui 
Episcopali tantum dignitati conveniont. Plora siqui- 
dem sunt qnae iUjs omnimode, pre«t sequitiif, tn^ 
terdicontnr. 

XIV. Itaqne ad Ecclesiam' ubi rera divinanr 
sint solemniter celebraturi priTatim aeeedant. No» 
Cappam magnam nee Pileom pontiicale audeant ae** 
sumere , ne unum quidem Pre»bylerum vel Qeri- 
cun soperpellieeo indutum sibi comitem adsciscant; 
non in templi vestibulo ab Eeclesiae Clero associa- 
ri se sinant; non deniqve populum lostrali aqua 
ibidem aspergere, liec ipsi intra Ecclesiam benedi- 
eere manu praesomant. 

XV. Item abslineant ab nsu septimi candela^ 
bri super Altari , saeras veste» non ex eo , sed in 
saerario assumant et deponant, non in feldistorio 
eove minus in throno sedeant} sed una emn Mifti- 
atri» in scamno cooperto tapeto vel panno coiwiSi 
officio diei respcMBtdentist non Baeiilo paMorali oott Digitized by VjOOQIC 74 

Caaone » non Palmatoria, non Presbytero assistente 
utantur; manus nodnlsi semel post Ofiertorium ad 
Altare lavent. Denique nec dlcant Pax vobis ioco 
DoMiNus voBisGUM dum populum salutant, nec in fine 
Missae trinam benedictionem impertiantur. 

XVI. Quoad ornamenta Pontificalia hisce tan- 
lum uti poterunt, scilicet: Galigis et Sandaliis seri- 
cis nec auro nec argento ornatis» sericis item Chi- 
rothecis ^ine opere frygio aureo vel argenteo, Dal- 
miatica, Tunicella, Annulo cum unica gemma, Cruce 
pectorali sine ullis gemmis cum cordula serica vio- 
lacei coloris j Milra simplici ex tela alba cnm se- 
ricis laciniis rubri coloris, ac pileolo nigri coloris, 
attamen nonnisi sub Mitra adhibendo* 

XVII. Haec ipsa vero Ponlificalia ornamenta 
assumere nequibunt in Missis pro Defiinctis, in Pro- 
cessionibus, et in quibuscumque aliis ecclesiasticis 
Functionibus^ nisi forte Missam solemnem immedia- 
te praecedant vel subsequantur, at semper deposi- 
tis in eiusmodi functionibus a Missa disUoctisi Chi- 
rothecis cum Daimatica et Tunicella. 

XVIII. la Missis privatis quoad indumenta, cae* 
remonias, ministroS) Altaris ornatum' cereorum lu- 
centium numerum a simplici Sacerdote non diffe- 
ranty adeoque nullum prorsus ex ornamentis Ponti- 
ficalibus pro Missa solemni tantum sibi adhibeantf 
atque ab omnibus et singulis ritibus in ipsa Missa 
solemni sibi vetitis penitus abstineant. 

XIX* Verum cum Protonotarii ad instar Par- 
Ucipantium nequeant in Urbe, ob Summi Pontificis 
praesentiami Pontificalium privilegium exercere, binc 
illis Romae permittitur ut. iuxta vigentem ibi usum Digitized by VjOOQIC 75 
possiDt in Missis privatis, dummodo habitu Praela* 
titio sint induti, sese ad Missam praeparare, eaque 
absoluta, gratiarum aciiones persolvere coram Altari 
in parvo genuflexorio sine strato cum duobus pul- 
vinaribus iantum, altero sub genibus et altero sub 
bracbiis; sacras vestes ex eodem Allari sumere, pal- 
matoria uti, ac Presbyterum superpelliceo indutum 
adhibere, qui Missalis folia illis evolvat : salvis tamen 
quoad Patriarchales Basilicas peculiaribus statutis et 
consueludinibus ibidem laudabililer observatis , et 
caulo semper, ut abstinere omnino debeant ab An- 
Dulo et Cruce pectorali; ab usu pileoli , a saluta- 
tione populi per verba « Pax VoMs i» a trina be* 
nediclione in fine Missae, et ab aliis quibuscumque 
ritibus et caeremoniis, nonnisi S. R. E. Gardinalium 
et Episcoporum propriis. 

XX. Recensita hactenus privilegia illa sunt , 
quibus dumtaxat Protonotarii ad instar ab Aposto- 
lica Sede donantur. Verum non aliter illa exercere 
licebit iis qui hoiusmodi honorem rite fuerint conse* 
cuti j nisi antea Apostolicas Litteras vel legilimum 
Diploma suae nominationis in officio Secretarii Colle- 
gii ProtODOtariorum Participantium exhibuerint, cuius 
erit in codicem referre nomen cognomen, aetatem, pa- 
triam et qualitates novi Protonotarii ad instary nec 
non diem expeditionis praedictarum Litterarum Apo- 
stolicarum seu Diplomatis; nisi insuper coram De^ 
cano Protonotariorum Participantium vel per se» si 
Romae versentur, vel etiam per legitimum Procu- 
ratorem» si alibi commorentur, Fidei professionem et 
Fidelitatis iuramentum praestiterint, et nisi denique, 
de sua legitima nomiDatione^ nec non de Fidei pro* Digitized by VjOOQIC w 

fe$«ione et Fidelibiti$ iQramento a se nt supra pra»* 
stilis aiHbeaticttin doeumeiilum nomine tobLw Col^ 
legii Pr<4oBotariorum Participantium ab buius De« 
cano et Secretario suhscribendum el Collegii ipsios 
Sigillo muniendum» Ordinario praeseiitaTerint, ana 
ciun notula typis impressa honorum^ privilegioriia^ 
et praerogalivarafii Protonotariatui ad instar inha^ 
fentiom ad formam praesentis Deereti, iisdem pror- 
Stts quibus supra subscriptionibus et Sigillo munita» 

XXI. Qui sectts facere, aiiisYe, praeter memo- 
rata, privilegiis et iuribus uti praesumpserint > si 
ab Ordinario semel et bis adraoniti noo partterint» 
eo ipso Protonotariattts bonore privalos se sciut* 

XXH. Quae supra de usu Pontificalium et de 
modo Missam privatam celebraadi quoad Pretono* 
tarios ad instar Participantium decreta sttnt^ a eae« 
teris ettam Romanae Curiae Pr^iatis, quibas ex 
Constitationibtts^ aliisve speeialibus Indultia Aposto- 
licis priviiegium Pontificaiinm competat, ernnt ada- 
mttssim servanda. Si qui vero Praeiati et Praela- 
teram Collegia amplioribtts bac in re praerogativi» 
se aucta fuisse arbitrenlur ,. peeitliaria sua iiira in 
Sacrorum Rituum Congregationem deducant^ ut quod 
e canonicarum Sanctionum praescriplo visum fiie-^ 
rit opportnne decernatttr. 

XXllL Cum fttttem intra privilegia, qaibns a 
Romanis Pontificibns nonnulla Catbedralium aliarom- 
ve lnsigAium Ecelesiarum exlra Urbem Capitula deoo- 
rata Aierunt^ illud quoqtte fuerit identidem conces-* 
sum> ttt praedictarum Ecclesiarum CanoDici tituio 
gaodeattt Protonotarioram ad inatar Participantiumy 
alteite perpendant istiusmodi Capitula ex nudo hoc Digitized by VjOOQIC 77 
tMub diogiiKs Canonicis PoDtifieta benignitfrle tri*- 
boio» miDiine deduci posse priyilegit qooque ipsis 
induha fnisse oorumdem Protonotariorum propria / 
std ioxta regulam a sacra Rituum Congregatione in 
geooradi Decroto diei 27. Aprilis 1818. iraditam et 
a Sa. mein. Pio VII. idibus ^Decembfris eiusdem anni 
in Constittilioiie « Cum hmumeri » confirmatam , 
meminerint « Leges 6t conditiones in Apostolicis 
n IndoUls praefiaitas, accurate ditigenterque seryan- 
» dasy neque uili fes esse concessionis limites pro 
» sao arbitrio praetergredi ^ Tel in Romana Curia 
» id genos Insignia doferre, vel sibi singulatim et 
» e&tra Gollegii fonctiones attributa existimare, quae 
» corpori tantummodo sunt collala, n 

XXIV. Caeterum, praedicta Congregatio parli- 
cttlarisy hoc Decreto nihil detractnm voluit de iuri- 
btts, priyilegris et exemptionibus CoUegio Protonola- 
rioram Participantium iuxta Constitutiones Aposto-- 
licasy ac praesertim iuxta Litteras in forma Brevis 
« Quamvk pecuUares facultates » die 9. Februa- 
rii 1853. dalas quoquomodo spectantibus. 

Nos igilur qui certum ordinem in omnibos 
servari sinceris desideramus afifectibus praemissa 
omnia et singula a praefata Congregatione digesta 
atqoe statata, Apostolica Auctoritate, tenore prae-- 
senlium, conQrmamus et approbamus, eaque veloti 
Motu proprio, certa scientia, ac de Apostolicae Pote- 
statjs plenitudine constituimus, ordinamas atque san- 
eimos, decernentes praesentes Litteras, etiam ex eo 
quod in praeniissis et circa praemissa ius vel in^ 
teresse habentes seu habere quomodolibet praeten- 
dentesy vocati et auditi non fuerint, nec eis con- Digitized by VjOOQIC 78 

senserint, ab ooinibus ad qaos nonc spectat et in 
futurum spectabity perpeluo et inviolabiliter obser- 
vari debere; easdeinque nullo umquam tempore^ ex 
quavis causa quantumvis iuridica, privilegiata, ac ex 
quovis capite, colore, et praetextu de Subreptionis 
vel Obreptionis ac nullitatis vilio^ seu intentionis No- 
strae aliove quolibet etiam substanliali defectu nota- 
ri, impugnari, aut adversus illas oris aperitionem, vel 
aliud iuris facti vel graliae remedium intentari posse ; 
sed eas semper et perpetuo validas et efficaces exi- 
stere» suosque plenarios et integros effectus sortiri et 
obtinere: sicque et non aliter per quoscumque ludices 
ordinarios vel delegatos qqavis c^nctoritate et po- 
testate fungentes^ seu bonore, praeemineQtia, ac di- 
gnitate fulgentes» etiam causarum curiae Camerae 
Apostolicae Auditores^ ac Sanclae Romanae Eccle- 
siae Cardinalesy etiam de latere Legatos^ Yice-Lega- 
tosy atque Apostolicae Sedis Nuncios, sublata eis et 
eorum cuilibet^ quavis aliter iudicandi et interpre- 
tandi facultate, iudicari et defioiri etiam debere» ac 
irritum quoque et inane, si secus super bis a quo« 
quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter con- 
tigerit attentari. 

Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra et 
Cancellariae Apostolicae regula (c De iure quaesito 
non tollendo » ac quibusvis specialibus vel gene- 
ralibus Apostolieis Constitutionibus^ atque privilegiis, 
gratiis, et induUis» etiam confirmatione Apostolica 
vel quavis alia firmitate roboralis, atque litteris Apo- 
stolicis sub quibuscumque lenoribus et formis, ac cum 
quibusvis clausulis et decretis quibusvis Capitulis^ 
Collegiis ac etiam peculiaribus personis, quacumque Digitized by VjOOQIC 79 
ecclesiastica aut mundana Dignitate fulgentibusy quam- 
tumvis specifica et individua mentione dignis, quo- 
eumque tempore coneessis, nec non quibusvis eon-- 
suetudinibus etiam immemorabilibus : quibus omni- 
bus et singulisy etiamsi de illis eorumque totis te- 
noribus specialis/ specifica, et individua mentio, seu 
quaevis alia expressio babenda» aat alic^pia alia ex- 
quisita forma ad boc servanda foret, illorum tctiores 
ac si de verbo ab verbum y nihil penitus omissQ y 
et forma in illis Iradita observata, praesentibus in- 
serli forent , pro expressis habentes, ad praemisso- 
rum omnium et singulorum efiectum consequendum, 
latissime, et plenissime, ac specialiter et expresse dc 
Apostolicae potestatis plenitudine Motu pari dero- 
gamus, ac derogalum esse volumus, caeterisque in 
contrarium quomodolibet facientibus quibuscumque. 

Volumus autem quod praesentium Litterarum 
transumptis etiam impressis , manu tamen alicuius 
Notarii publici subscriptis, et Sigillo alicuius perso- 
nae in Dignitate Ecclesiastica constitutae munitis y 
eadem prorsus fides in iudicio ct extra illud adhi- 
beatur, quae eisdem praeseutibus adhiberetur^ si fo- 
renl exbibitae vel ostensae. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi- 
nam Nostrae confirmationis , approbationis ^ consti* 
tutionis , ordinationis , sanctionis , decreti , deroga- 
tionis et voluntatis infringere , vel ei ausu teme- 
rario contraire. Si quis autem hoc attentare prae- 
sumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac Bea- 
torum Petri et Pauli Apostolorum Eius se nove- 
rit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum lY. Ka- Digitized by VjOOQIC 80 

\emim Sopto» tr i 6«A>«p lneiinMlioiiis DomJoioM MiK 
leoiQio Ootiogeatestmo Se^itqesiaH) Seoaaio. 
PonliGcates Nostri Aiuie VjgeBimo 5eylia»w 

F. CA»D. ASQUUIllIS 

G. «OAf SUBDATAAIUS 

YISA 
Db Curia J, De Aquila e Vicegohitibus 

Loco ^ Plumbi 

I. €u«roifiD« 
Reg. in Seeretaria Bretnum. Digitized by VjOOQIC 81 
DECRETVM CONSISTORIALE 

VRBANIEIf. ET S. ANGELI IN VADO 

DECLARATIONIS ET EMENDATI0NI8 

QVOAD PRAENOMINATIONEBI ALTERNATIVAH 

TVH IN CONSISTORIALIBVS PRAECONIIS 

CVM IN APOSTOLICIS LITTERIS SVB PLVHBO 

PROVISIONIS ILLARVM ECCLESIARVM INVICEM 

AEQVE PRINCIPALITER VNITARVM 

ALIISQVE BREVIBVS PACVLTATVM 

ET RESCRIPTIS RELATIVIS. E X quo s. m. Urbanus huius nominis Octavus Sum- 
mus Ponlifex Urbaniensem et S. Angeli in Vado 
Ecclesias in Episcopales distincfas Sedes erexit, in- 
Ticem tamen aeque principaliter unilas, uti ex Apo- 
stolicis Litteris sub plumbo datls Kalendis Martii 
anno 1635 quae ineipiunt « Pro excellenti prae^ 
eminentia Sedis ApostoHcae » conditionem expresse 
adieeit « quod nedum idem Episcopus utriqueCa- 
» thedrali aequo iure, el pari dignitate praeesse de- 
» beret, verum etiam quod respective nuncupari 
» deberet Episcopus S. Angcli et Urbaniae , seu 
» Urbaniae et S. Angeli etc. ». 

Quod quidem suceessive alternativa Sedis prae- 
nominatione servatum fuit non solum per Eumdem 
Pontiiieem Eiusque Succesdores in omnibus'Apost(H 
licis Lilteris, sive sub plumbo, sive in forma Brevis 

6 Digitized by VjOOQIC 82 

Urbaniae et S. Angeli Civitatibus, atqiie earum Epi- 
scopo pro tempore datis, sed etiam ab ipsomel Epi- 
scopo sic elccto in Decretis aliisque suis actibus tam 
iudicialibus, quam extraiudicialibus. 

Insuper ex regesto Litterarum Apostolicarum 
sub plumbo provisionis earumdem Ecclesiarum in- 
vicem aeque principaliter unitarum ab anno nem- 
pe 1636, sub eodem Pontifice Urbano Ylll. favore 
R. P. D. Honorati primi Urbanien. et S. Angeli Epi- 
scopi usque ad provisionem anno 1849 a Sanctis- 
simo Domino Nostro Pio huius nominis Nono per- 
actam favore R. P. D. Boscarini Gatti postremi Epi- 
scopi, qui decessit, S. Angeli et Urbanien. huiusmodi 
praenominationis alternativa semper observata iure^ 
atque pacifice fuit. 

Verum vita piissime functo R. P. D. Boscariai 
tum in Gonsistoriali praeconio, cum in Lilteris Apo^ 
stoliois sub plumbo, aliisque Brevibus facullatum et 
Rescriptis relativisj quae fieri oportuit ad noyam pr<H 
visionem earumdem Ecclesiarum favore R. P. D. 
loannis Mariae Maioli per eiusdem translationem ab 
Ccclesia Dorensi in partibus infidellum» ius alterna^ 
tivum praenominationis ( Eodem inscio ) ob scriplo- 
rum incuriam retentum non fuily adeo ut semper 
nominetur Episcopus S. Angeli et Urbaniensisi cum 
Q converso bac vice Urbaniensis et S. Angeli ap^ 
peliari debuisset. 

Quae quidem res ad errorem perducta iuri quae« 
aita alternativo illarum Ecclesiarum omnino ofDcere 
Qequitf nec innovationem ullam . indueere evidenter 
valety ita ut novissimus Episcopus illaram Ecclesia-* 
rum mox electus bac vice sit et nominetur Urba<- Digitized by VjOOQIC 83 
niensis et S. Angeli quemadmodum eius anteeessor 
S. Angeli et Urbaniensis Cuit «ppeUaiu&« 

Quapropler Sanctissimus Dominus Noster ad eor- 
rigendum errorem inconsulto irreptum, atque quam- 
eumque praenominationis aequivocationem tum in 
provisione praesenti eum in futuris, de Suae Apo- 
stolicae potestatis pleniludine hoc iussit referri vul- 
garique Consistoriale Decretum declarationis et emen- 
dationis tum erroris atque aequivocationis suprare- 
latae^ cum ad perpetuam rei observantiam et me- 
moriam perinde valiturum, ac si in id alterae Aposto- 
licae Litterae sive sub plumbo» sive in forma Brevis 
foissent expresse expeditae ; coBtrariis etiam qui-» 
buscumque minime obstantibus» vel eis ad hoo quate- 
nus opus fuerit^ speciali quoque illata derogatione ; 
ppoinde in Aetis Sacrae buiusmet Gongregationis per« 
petuo asservari mandavit. 

Datum Romae hac die tertia mensis Septembris 
anno reparatae hominum salutis millesimo octingen- 
lesimo septuagesimo secundo. 

RooEBivs AntichMattei Patriarcha Constan- 
tinopol. S. Congregationis Consistorialis 
a Seeretis. 

L.^S. Digitized by VjOOQIC 84 

DECRETVM CONSISTORIALE lACIElfSIS 

DE APPELLATI05IBVS 

AD MESSANElfSEM METROPOLITAM. jnLbrogata omniao, ac plane deleta a Summo aucto- 
raate Poatifice Pio divina proyideatia huius nominis 
Nono praeiensa Apostoliea ia Sicilia Legatione ac 
uti dicebatur Monarchia^ nec non ludice delegato 
eiusque Tribunali per Apostolicas Litteras sub plum- 
bo datas apud S. Petrum quinlo Kalendas Februarii 
anno millesimo oclingentesimo sexagesimo quar- 
to (1), quae incipiunt m Suprema universi Dominid 
gregis cura » sapienlissimae mentis PontiGcis con- 
silium etiam fuit, ut Siciliae ecclesiasticarum pro- 
yinciarum Tribunalibus et ludicibus, ac etiam il- 
larum Ecclesiarum Episcopaliuni quae S. Aposto- 
licae Sedi immediate subiiciuntur opportunius con- 
suleretur. Quod quidem per alteras contemporaneas 
Apostolicas Litteras in forma Brcvis quae incipiunt 
tt Multis gravissimis aeq ue ac iustissimis causis per-- 
moti » peractum statutumque fuit. (2) 

Hisce vero in Litteris Apostolicis in forma Bre- 

(1) Acta Pii IX vol. iv pag. 338. 

(2) Ibid. pag. 351. Digitized by VjOOQIC 85 
yis» quoad appellationes a iudiciis in prima iastantia 
prolatis ab Epi^copalibus TribuaaUbus^ qUae exem- 
ptione Metropolitica iu &iqilia gaudent, adsigaatu^ 
fuit alter inibi Episcopus^ ut causas cognoscere ,et 
dirimere in Appeilationis gradu» u1;i Apostolicus De- 
legatus, rite valeret. 

Nuperrioie itaque cum novae laqiensis Dioe-r 
cesis ereclionif in Sicilia ex dismembratione Messa- 
nensi et Cataniensi per Sanctissimum Dominum No-r 
strum fuerit locus; eaque per Consistoriale Decre- 
tum diei vicesimae secundae lulii anno millesimo 
octingentesimo. septuagesimo secundo^, quod^ incipit 
« Nova comtitutO' Cathedrali Ecclesia laciensi in 
Sicilia (1) >> S, Aposlolicae Sedi immediate fiierit 
subiecta , ius Appellationum a Tribunali Ecclesiae 
eiusdem erit modo statuendum, 

Quapropter Sanctissimius Dominus Noster omni- 
bus consulto perpensis et peculiaribus de causis sibl 
cognitis, contrariis quibuscumque minime obstanti^ 
bus, vel eis ad hoc speciali quoque iUata derogatioue^ 
statuit decrevitque ex Suae Apostolicae Potestatis 
plenitudine Appellationes ab EccLesiastico Tribunali 
laciensi deferendas esse ad Metropolilanum Messa- 
nensem, qui idcirco rite valideque illius Tribunalis 
causas in secundo diiudicare debebit. Caeterum prae- 
scripliones alias quae tertium iurisdictionis graduin 
respiciunt, quoties locus alterius causae revisionis 
esse possit ad normam quoque suprarelati Aposto- 
stolici Brevis esse intelligendas et observandas San- 
ctitas Sua mandavit. 

(1) Yid. praesens ?oL pag. 64. Digitized by VjOOQIC 86 

Ideoque hoc lussit terri Consistoriale Decre- 
tum pro laciensi Dioecesi perinde TaUtumm, ac si 
in id alterae Aposlolicae Lltterae sitc sub plumbo 
sive in fonna B^vis Aiissent de more expeditae. 

Huius insuper Consistorialis Decreti exequuto- 
rem cum omnibvs facollatibas necessariis ei oppof- 
tunis elogiU atque depuUre Toluit IL P. D. loanneni 
Guttadauro ex Principibos Reburdone hodiemumCa- 
laiaaisiadcnsium Episcapum eum poteslate alieram 
etiam porsonam in Eoclesiaslica lamen dignilale con- 
SliluUm s^bdek^fandi. 

Vlrique Terci onos iussil imponi, ul infra qua- 
lui>r mon:i)e$ ab buiu^modi Decre ti f-uMioaiiooe acia 
<H;;ma q;:^ in id fucrlnt cxesp:ii:orkl2a ad hoiasoiodi 
S^rAOj G^asiMorlilwai Ccr^p.::>nem mittanty uti 
HM c;:m boc Deow^.o in <"u>3t:n Archivo ad per- 
ficluam nri moOvvi43i ot lktzllzsl asserre&liir. 

IUl;:3i lK»::;ae hac c> Tx-efdi:^ sej-tima Se- 
lCosmVis ar;«o rfjunu^e b.-r/.rrcn sa1i:Us ■oSeaDO 

KA^xri^ \9rr)a-HATr£; Pi^iriarflKa CoBstan^ 
Co^^C. ^ Cfii^pic^iJams Cdiisislorialis 

a Socr^ia^ Digitized by VjOOQIC 87 
EPISTOLA DtLtCtO IFIUO ALBEKTO «VCITO msfiYTeRO; 

\«NtTlM PIVS PP. K. MLt^fiTfi Fiil, SftLVTBII "BT HMSTMiItlM MlfBDYQTtOIttll» P ropositanr d te, Dilecte Fili, priino Italorffln «sk 
tholico conventni libellnm de patrontuu flionmfhkU 
Ubentissime excepimus. Novimnsenim qunnto obikiiin^ 
tnr periculo infelices isti pueri sibi relietiy et per 
dies festos, aut etiam per subse^^ivns cessationis fe^ 
Halium horas ludo^ maledictis^ oontentionibosi mcH- 
tuae corruptioni obiecti ; et quantam religiosae d^ 
Vilique societati labem portendant ac minitenlur* Sci«^ 
licet nulla informati pia ac Bdorali institutione, uulk» 
cohibiti urbanitatis cultu, vitiati ut phirimum ^b ipsis 
maiorum^ colloquiis et exempli^ sive in offlcinis^ aive 
domi, sive foris , adolescunt in propriam aliorum^ 
que perniciem. Nihil itaque christianae caritati con- 
venientius, nihil Ecdesiae et humano consortio uti- 
liusy nihil pueris ipsis magis necessarium, quam stu- Digitized by VjOOQIC 86 

Ideoque hoc lussit ferri Consistoriale I>ecre- 
tum pro laciensi Dloecedi perinde valiturum, ac si 
in id alterae Apostoltcae Litterae sivc sub plumbo 
^ive in forma Brevis fuissent de more e^peditae. 

Huius insupcf CoQsistorialis Decreti exequuto- 
rem cum omnibus facultaiibus necessariid et oppor- 
tunis elegit, atque deputare voluit H. P. D. loannem 
Cuttadauro ex I^rincipibas Reburdone hodiernum Ca- 
latanisiadensium Episcopum cum potestate alteram 
etiam personam in Ecclesiastica v^men dignitate con^ 
&titutam subdelegandi. 

Utrique vero onus iussit imponi, ut infra qua- 
tUof menses ab buiusAiodi Decreti publicatione acta 
bmnia quae in id fuerint exequutorialia ad huiusmodi 
Sacram Consistorialem Congregationem mitlant, uti 
una cum boc Decrelo in eiusdem Archivo ad per- 
petuam rei memoriam et normam asserventur. 

Datum Romae bac die viccsima septima Se- 
ptembris anno reparalae hominum salutis millesimo 
bctingentesimo septuagesimo secundo, 

RoGERivs Antici-Mattei Patriarcha Constan^ 
tinopol. S. Congregationis Consistorialis 
a Secretis. 

L. )J( b. Digitized by VjOOQIC 87 
EPISTOLA btLtCtO VILIO ALBEKTO CVCITO MESBYTBBO. 

\SKfiTli3 PIVS PP. K. mfi«Tfi Flll, SlkLVTBII "BT HPOST^tilGM MNEDfGTIORttt» A ropositunr d te, Dilecte Fili, primo Italoitmi «sk 
tholico convenlui libellum de patrontuu fUiomMfdeU^ 
Hbeatissime excepitnus. Novimasenim quanio obiki^ain^ 
tur periculo infelices isti pueri sibi relietiy et per 
dies festos, aut etiam per subsecivas cessfttionis ft^ 
Halium horas ludo^ maledietiS) oontentionibosi vm^ 
tuae corruptioni obiecti ; et quantam religiosae d^ 
Vilique societaii labem portendant ac minitentiur.Sci«^ 
licet nulla informati pia ac morali institutiofie, iiulto 
cohibiti urbanitatis cultu, vitiati ttl plurimum ab ipsis 
maiorum^ colloquiis et exemplis sive in officinis^ aive 
domi, sive foris , adolescunt in propriam aliorum^ 
que pemiciem. Nihil itaque christianae caritati con- 
venientius, nihil Ecclesiae et humano consortio uti- 
liusy nihil pueris ipsis magis necessarium, quam stu- Digitized by VjOOQIC 88 

dia, curae, liberalitas, quibus miselli isti sponte in- 
clinentur ad conveniendum in paratas aedes , ubi 
honestis obleclamentis praemiisque etiam illecli» U- 
bentes excipiant a sacerdolibus probisque yiris sa- 
nam piamque doctrinam, ad probilatem educentur^ 
necessariis imbuanlur notionibus, utilesque praesten- 
tur sibi ac patriae. Quocirca cum tu^ Dilecte Fili, 
non modo id faciendum suaseris^ non modo totius 
agendae rei methodum scita, perspicua» venustaque 
lucubratione explicaveris, sed, quod magis est, exem- 
plo praeluxeris, et magnum istorum puerorum nu- 
merum caritate, prudentfa, constantia non salis lau- 
danda excullum et ad meliorem frugem traduclum 
omnibus ostenderis ; tibi gratulamur ex animo» to- 
toque corde ominamur non solum ut pii et honesti 
coepto tuo ultroneas aiferant opum et operis sup- 
petiasy sed alii quoque et alii successu invitati sa- 
luti animarum iisdem ariibus prospicere studeant, et 
frtictum a te iam perceptum propagare et ampliiicare 
nitantur. Deum Nos tibi tuoque operi propilium ad* 
precamur ; eiusque favoris attspicem et paternae No* 
atrae be&evolentiae pignus tibi, Dilecle Fili, atque 
iis» qui vel tibi suffragantur , vel idem opus sunt 
suscepturi) vel se eiusmodi piae institutioni commi* 
serant, et committent Apostolicam Benedictionem 
peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die l9. De- 
cembris Anno 1872. Pontificatus Nostri Anno Vice- 
simo septimo. 

PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 89 
ALLOCVTIO HA^ITA DIE XXUI DECEHBRfS MDGCCLXXII. 
AD S. R. E. CARDIffALES IN ABDIBI2S YATICANIS. VENERABILES PRATRES I Qstus et miserkors Oerus^ cuius iascrutabilia iu^ 
dicia et iaYesti|;aliilps Yiae sunt^ sinit adhuc> Apo- 
stolicam hanc Sedem/ totamqife cum ipsa Ecclesiam 
ingemiscere» divexatam diuturna saevaque ins^cta- 
tione. Non immutata sane est^ sed praegravata quo« 
Udie magis conditio Nobis Yobisque faeta» Venera*- 
biles FratreS) ab occupatione Noslrarum provincia- 
rum, et potissimum postquam ab annis iam plus duo* 
bus haec alma urbs Nostra subtracta fuit patemo 
regimini Noslro. lugis autem experienlia docuit^ 
quam merito ab ipsis ^huius inseclalionis exordiis 
impiarum sectarum machinatione promotae, et ab 
earumdem alumnis rerum summa potitis patratae 
ac proyectae 9 saepe in Allocutionibus Litterisque 
Nostris ApostoUcis asseruerimus aperte» non alia de 
causa suprema. ciyiiis Nostri principatus iura tanto 
nisu fuisse impetita» nisi ut ita yia stemeretuT ad Digitized by VjOOQIC aboIeuduiDy si fieri posset^ spirilualem principalaniy 
quo fulgent Petri Successor^» delendamque catho- 
licam Ecclesiami ipsumque Christi nomen in illa yi- 
ventis et regnantis. Ciarissime quidem id passim 
ostensum eu ab infeiisls Subalf^ni Gubeniii gestis; 
sed in primid ab iniqui^ iUi^ legibu^ i quibas yel 
Clerici ab altaribus divulsi suaque privati immuni- 
tate ad militiam vocati sunt, vel Episcopi proprio 
destituti fuerunt iuventutis instiluendae munere» suis- 
que alicubi seminariis orbati: tamen lucidior adhuc 
eiusdem consilii demonslratio nunc Nobis exhibetur. 
Et sane: in hac ip^a orbe. e&tiirbsatis ob oculos No- 
stros, aut etiam violenter depulsis e propria sede 
compluribus Religiosis Famiiiis, bonisque Ecclesiae 
gravissimo subiectis tributo, nutuique mancipatis c^ 
vilis {ibtesfcatis; iam nunc Coetui^ «it aluiit> Legi^sK 
tivo proposita Aiit iet iUi non absiaiilis^ quae, non 
obstantilms Nostris tfenufifeiationibus et frarviftdiinia 
eoDdemnatioiiibus^ exequutbni in reliquis Iialiae par'* 
tibuB gradatim demandata, iu faoc <etiam Catholi» 
eae flclei .centro Religiosas Familias entinguere de-> 
faMt) boiuaqtte Ecclesiae addicere fl^o^ et |)ublicae 
obipeere lieitationi. Porro le& istaecy si tattien legia 
nomine scitum bonestare licet, ipsi Mturali, divino 
et soeiali iuri repugnansi multo iniquior et fune^ 
Btior Romae et eircumpo$itis obtingit provinciis. 
Proftmdius enim et acriixs tura vuinerat el posse»^ 
sionei ^niversalis Eceleaiae, fonti ipsi insidiatar veri 
culius mcialiss qnem Religiosae Familiae Immani la» 
bore parique oonstanUa et magnanmiitate non . in 
regionibtts tantuin nostris promoveruM et perfeoe^ 
innt i aed ad exteras quoque gentes et ^eraias » Digitized by VjOOQIC posthabitis dMficiiUatibu», ttid^ii^, Mramnid ipsft^ 
qoe vita, attoieroiit et porro afliertiiit; ac demam 
propitts refragatar Apostolatiis Nostri debho 6t kri. 
SiqQideiiiy deletis Religiosis Famtliis aat eunanitis) 
deroqne saeculan ad inopiam redbcto*et mflrtaris 
eoitscriptionis causa rarescenie, Uon soltim bfc, tit 
nlibiy desiderabantdr qai panem verbi popnlo fran* 
ganty qni fidelibos sacramenta ministrent, qni ado^ 
lescentiam instituant et muniant adrersas inntime* 
ras insidias ei quoUdie structas; sed -Rtnnano quo» 
que Pontifici sobducentur aaxilia, quibas, oti uni^ 
Tersalis magister et pastor, ad totius Ecclesiae re^ 
gimen tanlopere indiget: spoliatio vero Rbmanae Eck 
elesiae ea occupabit bona , qoae plusquam a no^ 
itratum donationibus, ab omnium catbolicoram lar^ 
gitate congesta fuerunt, el !n boc unitatis centro 
constituta ; a{(|ue ita quae Beclesiae universalis usui 
et inerementis faerant addicta, in eitraneorum la-^ 
erum impie convertentur. Yii itaque didicimasy al-^ 
terum e Subalpini Gubernii ministris signiflcasse Le-^ 
gislatlvo Coetai propositum ei subiicienidi legem hu- 
iusmodi j mottstrosam eias indolem illico prodidimus 
per epistolam die 16 lunii huius anni datsm ad 
Cardinalem Nostrum a Publicis Negociis , ipsique 
mandavimus, ut novum hoc periculum Nobis impen* 
densy sicuti cetera quae patimur, nuntiaret' Legatis 
apud Sanctam Sedem exleronim Priucipum. Verum 
cum proposita iam fnerit comminata lex, exigit 
omnino munus Apostolatus Nostri, ut edilas antea 
expostulationes coram Vobis , Venerabiles Fratres , 
et Ecclesia universa elata voce iteremus, uti reapse 
facimus. Nefarium proinde hoc facinus in lesu Chri» Digitized by VjOOQIC sti nomine, euiijs vice lungimur in tems^ execran- 
tes f auctoritate SanctoFum Apostolorum Petri et 
Pauli ac Nostra illud damnamus una cum quolibet 
schemate legis^ quae sibi potestatem arroget angen* 
iif ve&andiy minuendi^ supprimendi Religiosas Fa- 
milias Romae et in circumpositis provinciiSy ibique 
Ecctesiam privandi suis boiiis» eaque addicendi fi- 
sco aut aliter erogandi. Irritum prqpterea pronun* 
ciamus iam nunc quidquid fieri velit contra iura et 
patrimonium Ecclesiae; cassamque prorsus et nul* 
lam declaranius quamlibet praedatorum boQorum 
acquisilionem quocumque titulo factam , quorum alie- 
nationi Apostolica haec Sedes nuniquam reclamare 
cessabit* Auctores avtem et fautores huius legis 
meminerint ceosurarum poenarumque |Spiritualium , 
quas ipso facto incurrendas Apostolicae Constitutio- 
nes iurium Ecclesiae iavasoribus infligunt; et ani- 
mae suae^ vinculis hisce spirituaiibus obligatae, mi- 
serti desinant thesaurizare sibi iram in die irae et 
revelationis iusti iudicii Dei. 

Verum acerrimus, quo perstringimur^ dplor ob 
istas aliasque passim illatas Ecclesiaje iniurias in 
Italia, non leviter exacerbatur praeterea a saevis, 
quibus eadem obnoxia est alibi y persequutionibus; 
maxime vero in novo Germanico Imperio» ubi non 
occultis taatum machinsttionibusy sed aperta quoque 
vi illi fuaditus subverteadae adlaboratur. Siquidem 
viri, qui non modo non profitentur sanctissimam re- 
ligionem nostram^ sed nec ijiisam norunt, potestatem 
sibi vindicant praefiniendi dogmata et iura catholicae 
Ecclesiae. Et dum eam praefracte divexant, impu- 
denter asserere non dubitant» nuUum illi a se inferri Digitized by VjOOQIC 93 
detrimentani: imo calnmniam ae irrisionem adden* 
lies inittriae> saevientem persequutionem vitio ver- 
tere non verentur eatbolicomm ; scilicet y quod eo- 
rum Praesules et Clenis una cum fideli populo prae- 
ferre renuant civilis Imperii leges et placita san- 
ctissimis Dei et Ecclesiae legK>us, et a religioso of- 
cio suo desciscere idcirco recusent. Utinam publi* 
carum rerum moderatores diutuma docti experien- 
tia sibi tandem suadeant j ex eorum subditis nemi- 
nem accuratius catholicis reddere Caesari quae sunt 
Gaesaris ideo praesertim y quod religiose reddere 
studeant quae sunt Dei Deo. 

Eamdem) quam Germanicum Imperium, viam 
iniisse videlur civilis auctoritas nonnullomm e pa- 
gis Helveticae Foederalionis, sive decernendo de do- 
gmatibus catholicae fidei, sive favendo apostatis, sive 
exercitium intercipiendo Episcopalis auctoritatis. Ge* 
nevensis vero tractus Gubernium, licet solemni pa- 
cto adstrictum ad custodiendam tuendamque in suo 
territorio religionem caiholicam, postquam per prae- 
teritos annos aliquot edidit leges infensas aucloritati 
libertatique Ecclesiae , recentius catholicas scholas 
suppressit, alias e religiosis familiis eiecit> alias do- 
cendi munerc Insiituli proprio privavit; nuperrinie 
vero abolere contendit auetoritaiem , quam pluri- 
bus iam ab hinc annis ibi legilime exereet Venera* 
bilis Frater Gaspar Episcopus Hebroneilsis, eumque 
spoliare parochiali suo beneficio; imo eo etiam pro- 
gressum est, ui^ publica exciiatione proposita, cives 
illbs ihvitaret ei allieerei ad ecclesiastieum regimed 
Scbismatice isubvertendum. 

Non levia etiam Ecclesia patitur in catholica Digitized by VjOOQIC 94 

Hispaiiia a Civili potestato. Slqoidain didicinias » 
propositam nuper fuisse» et iam a Le{pslatiyo Coeta 
ratam babitam legem de Cleri dote^ qaa noa mo* 
do soleomia franguntur pacta conventat sed omnis 
prorsus recti iustique norma proculcatur. Quae lex, 
cum spectet ad ei^asperandam inopiam seryiUitem-« 
que Cleri» et ad irritanda augcadaque mala illustri 
iUi nalioni illata per poslremos bosce annos in per- 
niciem fidei et ecclesiasticae disciplinae a deploraife^ 
da actorum Gubernii serie; sicuti Yenerabiliom Fra* 
trum in Hispaniis Episcoporum iustissimas, eorum-» 
que firmilaie plane dignas, querelas iam excitavity sic 
nostras nunc poscit solemnes expostulationes. 

Tristiora quoque commemoranda forent de exi- 
gua illa sed impudentissima scbismaticorum Arme^ 
niorum manu > quae » Constantinopoli praesertim > 
per audaciam fraudis et violeutiae suae opprimere 
nititur multo copiosiorem eorum numerumy qui con- 
stantes in olficio et fide permanserunt. Ementito 
namque catbolico nomine, perstaut ipsi iu perdu-^ 
eUiooe sua adversus supremam Nostram auctorita^ 
tem ac legitimum suum Patriarcbam^ qui eorum ar^ 
tibua eiec^us exul ad Nos confugere debuit. Ver* 
autia vero sua eam apud civilem potestatem inie- 
ront gratiam, ut non obstaniibus Legati Nostri ex- 
traordinarii Uluc ad r^s oomponendas missi studio 
et.officiis, ac etiam LiUeris Nostris ad serenisaimum 
TurcaNiQii Impef atoipem datis, armorum adbibita vij 
oooverlerint in proprium usum aliquas e cathoUco- 
nim Efclwiis» ooiverint in conciUabuIumi sibique 
statuerint scbismalicum Pa^triarchwj atque effifice* Digitized by VjOOQIC 95 

riiit) «t mliboUbi raa iam pri.TeiitiA' imiBittBitaie^ qoa* 
bacteott» per puMica pacta ga^isi fiieront. 

De pemtricUs tamen haelemis Eoelefliae 'vexa* 
tionibos alias Mohis explieatioa ageAdjam erit for«^ 
tasse, si aequissimae Nostrae denuaciationes coitlemni 
pergant. 

Sed tot inter moeroris oausas gaudemus» Ve^ 
neAbiles Fratres» recreari vos posse, siouti et Nos 
erigimur, ab admirabili constantia et operositate 
catholici Episeopatus commemoratarnm regionum non 
minus quam ceterarum; quarum Antistites succincti 
lombos in verilate et induti loricam iustitiae, et buiiof 
Petri oalbeirae devincliasimi nuUis territi periculiSt 
nnUia aeramnis deieeti, aive siogillatim^ sivts tm-* 
iunetimy voce» scripto» exp6stiflationibus , pastera^ 
libus litterisy EcclesiaB, Sanetae huius Sedis, 'flnaqner 
saera iursr fortiber alaeriierqiie propngnsnt una oum 
Clero et populo sno fideU ; ac ininstanr vim cohi-^ 
bent, calumnias refellunt^ iosidias deteguiity frangunt 
inq>iorum audaciaAif veritatis lucem omnibus osten-« 
dant, confinnant honestos , compaetaeque unttatis 
robur opponunt bostium undique irrumj^entium in-« 
eursui, Nobisque tot Ecclesiae malis afflictis iu-< 
eundissimum solatium exbibent et poteos auxilium» 
Quod certe validius etiam evadet^ si vincula fidei 
et caritatis , quibus mentes iunguntur et afiectus , 
arctiora quotidie et contentiora fieri curentur. Ei 
porro rei asseqoendae nemo peropportunum non 
censeat ^ ut qui Metropolitica auctoritate ecclesia- 
sticis praesunt provinciis , cum Suffraganeis suis , 
melioriy qua per adiuncta temporum fieri possit, ra- Digitized by VjOOQIC 96 

tione consilia oonferant, per quae se iiivicem omnes 
in eadem mente eademque sententia obstringant et 
confirmenty et ad difflcile certamen contra impieta- 
tis ausus efflcacius obeundum unanimi nisu se com- 
parent. 

Visitayil profecto Nos Dominus, Yenerabiles 
Fratres ^ in gladio suo duro et graudi et forti ; 
ascenditque fumus in ira eius et ignis a facie eius 
exarsit. Sed numquid in aeternum proiiciet Deus , 
aut non apponet ut complacitior sit adbuc? Absit: 
Non enim obliviscitur misereri Dominus , nec coo- 
tinet in ira misericordias suas; sed qui multus est ad 
ignoscendum, ac propitiatur invocantibus eum in 
veritate , effundet in nos divitias misericordiae suae. 
Divinam iram acceptabili hoc Dominici adventus 
tempore placare studeamus; Regique pacifico, qui 
proxime venturus est ut pacem annuntiet bomini- 
bus bonae voluntalis, in novitate vitae ambulantes 
humiliter, occurramus. lustus et misericors Deus, 
cuius arcana dispositione nati sumus videre contri- 
tionem popuH nostri et contritionem civitatis san* 
etae^ et sedere illic cum datur in manibus inimico- 
rum» Ipse inclinet aurem suam et audiat, aperiat 
oculos suos et videat desolationem nostram et ci- 
vitatem, super qaam invocatiim est nomen Eius. Digitized by VjOOQIC 97 
EPISTOLA ENCYCLICA 

VEIfERABlLIBVS PRATRIBVS AHTONIO PETRO IX PATRIARGHAE 
GILIGIAB, ET ARGHIEPISGOPIS, EPISGOPIS » ET DILEGTIS 
FILIIS GLERO AG POPVLO RITVS ARlHBNIl GRATIAM ET 
GOHMVNIONEH APOSTOLIGAE SEDIS HABENTIBVS. PIVS PP. IX. 

VEN. FBATRES ET DILECTl FILII, SALVTEH 
ET APOSTOLIGAM BENEDIGTIONEH. 1. wuartus supra vigesimum elapsus iam an- 
nus est, cum Nos recurrenlibus sacratissimis diebus^ 
quibus novum sidus gentibus illuminandis in Orien- 
te affulsit, apostolicas Nostras (1) litteras ad Orien" 
tales dedimus; ut catholicos in iide confirmaremus, 
eos vero, qui extra catholicam Ecclesiam misere ver- 
santur, ad unicum Christi ovile revocaremus. No- 
bisque laeta spes affulgebat, futurum ut, auxiliante 
Deo el Salvatore noslro lesu Christo , christianae 
fidei puritas latius propagaretur , et ecclesiasticae 
disciplinae studium in Oriente refloresceret; cui com- 
ponendae atque ad normam sacrorum canonum or- 

(1) Quarum initium In Suprema datas die 6. lanaa- 
rii 1848. (Yid. Acta Pii IX vol. 1 pag. 78). 

7 Digitized by VjOOQIC 98 

dinandae Nostram ancloritatem adfore poUicebamar. 
Quantam vero ex eo tempore sollicitudinem gesse- 
rimus de Orientalibus» quove charitatis afiectu eos 
prosequuti fuerimus, Deus scit: quae vero eum in 
finem praestiterimus f omnes noverunl , utinam et 
omnes rite intelligerent. Verum imperscrutabili Dei 
iudicio factum est, ut expectationi et curis Nostris 
res minime responderint ; et roodo non laetari, ve- 
rum ob novam calamitatem, qua nonnuUae premun- 
tur Orientalium Ecclesiae, dolcre potius atque ia- 
gemiscere debeamus. 

2. Quod enim auctor fidei et consummator Chrt- 
stus lesus iam ante praemonuerat (1), multos scili- 
cet in eius nomine venturos qui dicerent, ego sum 
Christus, et multos seducerent, id vos iu praesen- 
tia pati atque experiri coacti estis. Namque com- 
munis humani generis hostis et inimicus^ excitato 
tribus abhinc annis in urbe Conslantinopolitana no- 
vo schismate apud Armenos y totus in eo est y ut 
saeculari sapientia et haeretico sermone atque astu- 
tae fraudis subtilitatCy vi etiam, dum licet ^ adhi- 
bila^ subvertat fidem^ veritatem corrumpat, scindat 
unilatem. Cuius simulatioues et dolos deplorans , 
unaque detegens S. Cyprianus aiebat (2) : « Rapit 
rt de ipsa Ecclesia homines, ct dum sibi appropin- 
> quasse iam lumini atque evasissc saeculi noctem 
» videntur, alias nescientibus tenebras rursus in- 
» fundit , ut cum evangelio Christi et cum obser- 
» vatione eius et lege non slanles , christianos se 
» vocenty et ambulantes in tenebris habere se lu- 

(1) Matth. XXIV. 5. 

(2) Lib. de Unit. n. 3. Digitized by VjOOQIC 99 

» men existiment, blandiente adversario atque fal- 
» lente ; qui secundum Apostoli voeem transfigurat 
D se velul angelum lucis (2. Cor. XI. 14), et mi- 
» nistros suos subornat velut ministros iustitiae » 
» asserentes noctem pro die, interitum pro salute^ 
)) desperalionem sub obtentu spei » perfidiam sub 
» praetextu fidei, antichristum sub vocabulo Chri- 
x> sti : ut dum verisimilia mentiuntur , veritatem 
9 subtilitate frustrentur. » 

3. Elsi autem novi huiusce schismatis initia, mul- 
tis, uti assolel, involuta essent ambagibuS) Nos tamen 
illius pravitatem et pericula praesentientes , statim 
pro Nostro debito obstitimus , datis apostolicis lit- 
leris, alteris die 24 Februarii 1870, quae incipiunt 
Non sine gravissimoj alteris die 20 Maii eiusdem 
anni, quarum initium est Quo impermore. (1) Verum 
eo res processit, ut eiusdem schismatis auctores et 
asseclae, despectis Apostolicae huius Sedis hortatio- 
nibus, monitis, et censuris^ pseudopatriarcham sibi 
efigere non reformidaverint : quam electionem omni* 
no irritam atque schismaticam esse, et electum una 
cum suis electoribus canonicas poenas incurrisse de- 
claravimus Nostris litteris, quarum initium Ubi pri" 
md^ datis die undecima Martii ann. 1871. (2) Porro 
eatholicorum ecclesiis violenter usurpatis , legitimo 
Patriarcha Ven. Fr. Antonio Petro IX' finibus Im- 
perii Olhomanici exire compulso , ipsa patriarchali 
Ciliciensi sede, quae est in Libanoy militari manu 
occupata, civili etiam praefectura potiti, catholicae (1) Acla Pii IX. Vol. V. pag. 129 et 195. 

(2) Ibid. pag. 290. 

7* Digitized by VjOOQIC 100 

ArmeDiae genti incQbarunt, eatnque ab Apostolieae 
Sedis communione et obedientia una secum divel- 
lere omuimode connituutur. Id vero ut ex eorum 
sententia cedat, multum adlaborat alter e Neoschis- 
maticis sacerdotibus loanues Kupelian , quem iam 
antea in civitate Diarbekirien. seu Amiden. turbas 
foventem et schisma excitantem Ven. Fr. Nicoiaus 
Archiepiscopus Marlianopolitanus, Apostolicus in Me- 
sopotamia aliisque regionibus Delegalus, auctoritate 
Nostra publice ac nominalim excommunicaverat, el 
ab Ecclesia catholica abscissum declaraverat. lUe 
enim postquam sacriiegam episcopalem consecratio- 
nem a Pseudopatriarcha recepit, et potestate poti- 
tus est f catholicos Armenii ritus , qua suasionibus 
qua minis publice illatis, dominationi suae submit- 
tere praesumit atque contendit. Quod si umquam fie* 
ret| ad miserrimam illam conditionem catholici omni- 
no reverterentur, quam ante quadraginta duos an- 
nos patiebantur , dum potestati veterum sui ritus 
schismaticorum erant obnoxii. 

4. Equidem Nos nihil intentatum reliquimus» ut ^ 
more Praedecessorum Nostrorum, quorum auctorita- 
tdm, patrocinium et opem spectatissimi quique Ec- 
clesiarum Orientalium Episcopi et Patres iu siml- 
libus temporum et rerum adiunctis implorare con- 
sueverunt, a vobis tanta mala depelleremus. Quem 
etiam in (inem extraordinarium Nostrum legatum 
istuc misimus; ipsumque celsissimum Olhomanicum 
Imperatorem» ne in aliquo deesse videremur , sin- 
gulari Nostra epistola nuper adivimus, rogantes, ut 
ad iustitiae tramitem illata catholicis Armeniis da- 
mna sarcirentur, et gregi suo Pastor exui redde- Digitized by VjOOQIC 101 
retur. At quominus haec Nostris yotis responderent, 
eorum obsliterunt artes, qui dum se catholicos di* 
cunt» inimici sunt crucis Christi. 

5. Eo itaque res devenisse patet, ut valde ti- 
mendum sit , ne novi schismatis auclores et asse* 
clae in peius proficiant , atque iniirmiores in fide 
vel minus cautos tam ex Armeniis quam ex alio- 
rum rituum catholicis, quod illis propositum est, se« 
ductos in viam perditionis possint abducere. Idcir- 
eo vos iterum alloqui y atque ^ discussis tenebris 
et multa caligine quibus veritatem circumfundi no- 
vimus, universos monere, ipsa apostolici Nostri mu^ 
neris ratione compellimur; ut scilicet stantes con- 
firmemus , labantes fulciamus ^ et eos etiam qui a 
veritate et unitate catholica miserrime defecerunt, 
si tamen quod a Deo enixe poscimus, audire volue^ 
rint, ad bonam frugem auxiliante Deo revocemus. 

6. Potissima fraus , ad novum schisma obtegen^ 
dum adhibita , est catholicum nomen , quod illius 
auctores et asseclae licet auctoritale Nostra, Nostro* 
que iudicio condemnati usurpare praesumunt. Hoc 
enim solemne semper fuit haereticis atque schisma* 
ticis^ ut se catholicos nuncuparent^ multaque de se 
praeclare edicerent , ut populos simul et principes 
ia errorem inducerent. Quod de iisdem inter ccte* 
ros testatus S. Hieronymus Presbyter (1) aiebat t 
« Solent haeretici regi suo vel Pharaoni dioere) fi^ 
» lii ^umus sapientum, qui ab ijnilio do<;trinam dch 
^ bis Apostolicam tradidernnt:; filii aumas regMm 
» antiquorum qui appellantur reges Philosophorum; 

(1) Gomment. in Isaiae caput XIX. vt^ 12. 13^ Digitized by VjOOQIC 100 

ArmeDiae genti incabanint, eamqae ab Aposlolicae 
Sedis communioae et obedientia una secum divel- 
lere omnimode connituntur. Id vero ut ex eorum 
sententia cedat, multum adlaborat alter e Neosehis- 
maticis sacerdotibus loannes Kupelian , quem iam 
antea in civitate Diarbekirien. seu Amiden. turbas 
foventem et schisma excitantem Ven. Fr. Nicolaus 
Archiepiscopus Marlianopolitanus, Apostolicus in Me- 
sopotamia aliisque regionibus Delegalus, auctoritate 
Nostra publice ac nominalim excommunicaverat, et 
ab Ecclesia catholica abscissum declaraverat. Ule 
enim postquam sacriiegam episcopalem consecratio* 
nem a Pseudopalriarcha recepit, et potestate poti- 
tus est ) catholicos Armenii ritus , qua suasionibus 
qua minis publice illatis, dominationi suae submit- 
tere praesumit atque contendit. Quod si umquam fie- 
ret| ad miserrimam illam conditionem catholici omni- 
no reverterentur» quam ante quadraginta duos an- 
nos patiebantur , dum potestati veterum sui ritus 
schismaticorum erant obnoxii. 

4. Equidem Nos nihii intentatum reliquimus» ut» 
more Praedecessorum Nostrorum, quorum auctorita- 
tem» patrocinium et opem spectatissimi quique Ec- 
clesiarum Orientalium Episcopi et Patres iu simi- 
libus temporum et rerum adiunctis implorare con- 
sueverunt, a vobis tanta mala depelleremus. Quem 
etiam in iinem exiraordinarium Nostrum legatum 
istuc misimus; ipsumque celsissimum Olhomanicum 
Imperatorem, ne in aliquo deesse videremur , sin- 
gulari Nostra epistola nuper adivimus, rogantes, ut 
ad iustitiae tramitem illata catholicis Armeniis da- 
mna sarcirentur, et gregi suo Pastor exul redde- Digitized by VjOOQIC 101 
retur. At quominus haec Nostris votis responderent, 
eorum obstiterunt artes, qui dum se catholicos di* 
cuntt inimici sunt crucis Christi. 

5. Eo itaque res devenisse patet, ut valde ti- 
mendum sit , ne novi schismatis auclores el asse- 
clae in peius proficiant, atque infirmiores in fide 
vel minus cautos tam ex Armeniis quam ex alio- 
rum rituum catholicis, quod illis propositum est, se« 
ductos in viam perditionis possint abducere. Idcir- 
eo vos iterum alloqui y atque y discussis tenebris 
et multa caligine quibus veritatem circumfundi no- 
vimus, universos monere, ipsa apostolici Nostri mu^ 
neris ratione compellimur; ut scilicet stantes con- 
jSrmemus , labantes fulciamus , et eos etiam qui a 
veritate et unitate catholica miserrime defecerunt, 
si tamen quod a Deo enixe poscimus, audire volue* 
rint, ad bonam frugem auxiliante Deo revocemus. 

6. Potissima fraus , ad novum schisma obtegen-* 
dum adhibita , est catholicum nomen , quod illius 
auctores et asseclae licet auctoritale Nostra, Nostro* 
que iudicio condemnati usurpare praesumunt. Hoc 
enim solemne semper fuit haereticis atque schisma*' 
ticis^ ut se catholicos nuncuparent, multaque de se 
praeclare edicerent , ut populos simui et principes 
}Q errorem inducerent. Quod de iisdem inter cete- 
ros testatus S. Hieronymus Presbyter (1) oiebat t 
« Solent haeretici regi suo vel Pharaoni dioere, fi^ 
» lii ^umus sapientum, qui ab initio do<;trinam ncH 
^ Ms Apostolicam tradidernnt:; filii aumos regMm 
» antiquorum qui appellantur reges Philosophorum; 

(1) Gomment. in Isaiae caput XIX. vt/ 12. 13^ ' Digitized by VjOOQIC 102 

9 et habemus scientiam Scripturarum iunctam sa^ 

» pientiae saeculari. » 

7. Ut autem se probent catholicos , provocant 
Neoscbismalici ad quamdam^ ut aiunt, fidei decla- 
rationem ab eis editam die 6 Februarii ann. 1870» 
quam a catholica fide nullatenus dissentire dietitant. 
Verum nemini umquam Hcuit cathoiicum se proba- 
re j concinnatis pro arbitrio suo fidei formulis , in 
quibus ea reticeri solent, quae profiteri non placet; 
sed illis omnino subscribendum est quae ab Eccle- 
sia proponuntur^ uti omnium temporum ecclesiasti^ 
ca historia teslatur. 

8. Subdolam autem et captiosam fuisse fidei for- 
mulam ab eis editam ex eo etiam confirmatar^ quod 
reiecerint declarationem seu professionem fidei au- 
ctoritate Nostra de more propositam; cui subscri- 
bere eos iusserat Yen. Fr. Antonius losephus Ar- 
chiepiscopus Thyanaeus» Apostolieus Constantinopoii 
Delegatusi monitoriis litteris ad eos datis die 29 Se- 
ptembris eodem anno. Alienum quippe est| tam a 
divina Ecclesiae ordinatione » quam a perpetua et 
constanti eius traditione, posse quemquam catholi- 
cam fidem suam probare seque catholicum veracl^ 
ter asserere, nisi Apostolicae huius Sedi satisfaciat. 
Ad hanc enim (1) propter potentiorem principalita- 
tem, omnem Ecclesiam, hoc est eos qui sunt un- 
dique fideles oportet convenire : et qui (2) cathe- 
dram Petri, super quem fiindata est Ecclesia^ dese- 
rity nonnisi mendaciter se in Ecclesia esse confidit; (1) S. Irenaeus. Lib. 3. contr. haeres* cap. 3. 

(2) S. Cyprian^ Lib.de Unitate n. 4. Digitized by VjOOQIC 103 

ui iam schismaticus (1) et peccator sit, qui alteram 
collocet conlra singularem B. Petri cathedram i a 
qua (2) in orones venerandae communionis iura di- 
manant. 

9. Id profecto non latuit Orientalium ecclesiarum 
praeclarissimos Episcopos ; qua de re in synodo 
Constantinopoli celebrata anno 536^ Mennas eius- 
dem urbis Episeopus (3) aperte declarabat proban- 
tibus Patribus, « Nos, sicut charitas vestra novit^ 
» Apostolicam Sedem sequimur et obedimus; et 
» ipsius communicatores^ communicatores habemus^ 
» et condemnatos ab ipsa, et dos condemnamus. » 
Luculontius etiam et expressius, S. Maximus (4) Ab- 
bas Cbrysopolilanus et fidei confessor de Pyrrbo Mo- 
notbelita agens profitebatur : « Si vult haereticus 
» non esse neque audire, non isti aut illi satisfa- 
» ciat; superfluum quippe boc et irrationabile est: 
» quia sicut uno contra eum scandalizato y omnes 
» scandalizati sunt, ita quoque uno satisfacto om- 
» nes procul dubio salisfiunt. Festinet pro omnibus 
» Sedi Romanae satisfacere. Hac enim salisfacta , 
» communiter ubique omnes pium hunc et ortho- 
» doxum praedicabunt. Nam frustra loquitur » qui 
» mihi similes suadendos ac surripiendos putat; et 
» non satisfacit et implorat sanctissimae Romano- 
» rum Ecclesiae beatissimum Papam , id est . Apo- 
» stolicam Sedem, quae ab ipso incarnato Dei Ver- 

(1) S. Optat. Milev. de schism. DoniBitist. llb. 2. 

(2) CoDcil. Aquileien. et S. Ambros. ep. XLad Im- 
peratores. 

(3) Labb. CoUect. Concil. Edit. Ven. T. VII. c. 1279. 

(4) Epistol. ad Petram illustrem. CoU. Conc. T. VI. 
col. 1520. Digitized by VjOOQIC 104 

» bO) sed et omnibus sanctis synodis seeundam sa* 
» cros eanones et terminos^ universarum quae in 
)» loto terrarum orbe sunt sanctarum Dei Eeclesia- 
» rum , in omnibus et per omnia percepit et ha- 
» bet imperium, auctoritalem et potestatem ligandi 
» et solvendi. » Quare loannes Episcopus Constan- 
tinopolitanusy quod postea ab universa Oecumenica 
Synodo YIH factum est , solemniter proleslabatur 
« sequestralos a communione Ecclesiae cathoiicae, 
D idf est in omnibus non consentienles Sedi Apo- 
» stolicae, eorum nomina inter sacra non esse re- 
» citanda mysteria (1) » : quo palam significabant, 
se eos uti veraciter catholicos non agnoscere. Quae 
omnia tanti sunt ponderis , ut quisquis a Romano 
Pontifice schismaticus fuerit iudicatus, donec omnem 
eius potestatem expresse non admittat et reverea- 
tar, ab usurpando catholico nomine cessare omni- 
no debeat. 

10. Hoc vero cum minime iuvet Neoschismati- 
cos 5 idcirco recentiorum haereticorum vestigia se- 
etantes eo confugerunt , ut iniustam fuisse praedi- 
carenty ideoquc nullius roboris ac momenti senten- 
tiam schismatis et excommunicationis in eos Nostro 
nomine latam a Ven. Fr. Archiepiscopo Thya- 
naeoi Apostolico Delegato in urbe Conslanlinopoli- 
tana: cui acquiescere vel ea de causa se non po- 
tuisse dixerunti ne fideles ipsorum ministerio frao- 
dati ad haereticos transfugerent. Nova autem haec 
STznt et veteribus Ecclesiae Patribus ignota prorsas (1) Libell. loanuis £pisc. Gonstandnopolitanr ad S. Hor- 
misdam. — Goncil. Oecam. YIII. Action. 1. Digitized by VjOOQIC 105 
et itaaudita. Etenim « cnneta per mnndum novit 
» Ecclesia ^ quoniam quorumlibet sententiis ligata 
» Poniificum, Sedes B. Petri Apostoli ius habeat 
» resolvendi, utpote quae de omni ecclesia fas ha* 
X» beat iudicandi^ neque cutquam de eius lieeal iu- 
j^ dicio (1) » . Quare cum lanseniani haerctici si^ 
milia docere ausi fuissent (2)^ de contemnenda sci- 
hcet praelexiu iniustitiae excommunicatione a legi- 
timo Praelato inflicta, deque implendo ea non ob« 
stanle proprio^ uti aiebanl , cuiusque debito , Gle- 
mens XI fel. rec. praedecessor Noster huiusmodi 
propositiones , minime alienas a nonnuUis articulis 
ioannis Wicleff iampridem a Synodo Constantiensi 
et a Martino V condemnatis^ proscripsit atque da- 
mnavit in Constitutione Vnigenitus edita contra Que- 
snelli errores. Elsi enim propter humanam infirmi- 
iatem iieri quandoque posset, ut quis a suo Prae- 
)ato censuris iniuste pleeteretur , opus tamen est , 
uti monuit S. Gregorius Magnus praedecessor No- 
ster (3) « ut iSf qui sub manu Pastoris est, ligari 
rit timeat vel iniuste^ nec Pastoris sui iudicium te- 
yi mere reprebendat ; ne etsi inluste ligatus est, ex 
)> ipsa tumidae reprehensionis superbia, culpa, quae 
n non erat, fiat. )> Quod si vel iniuste ligato a suo 
Pastore formidandum est» quid de iis dicendum, qui 
ideo ligati sunt^ quod suo Pastori et Apostolicae huic 
Sedi rebelles inconsutilem Cbrisii vestem, hoo est 
Ecclesiam, novo schismate lacerarunt et dilacerant ? 
11. Charitas vero^ qua praeseriim sacerdotes te- 

(1) S. Gelas. ad Episeopos Dardaniae^ epist. 26. $• 5. 

(2) Gonst. Vnigenitw prop. 91. 92. 93* . 

(3) Hom. XXYI in Eyangelia S- 6. Digitized by VjOOQIC 106 

nentur prosequi fideles^ sit oportet « de corde puro 
et conscientia bona et fide non ficta i> uti monuit 
Apostolus (1): qui etiam ea recensens, per quae 
jebemus exhibere nosmetipsos sicut Dei ministros, 
addebat in charitate non ficlay in verbo veritatis (2). 
Ipse autem Christus Deus, qui (3) charitas est, »- 
perte edixit» sicut ethnicos et publicanos eos haben- 
dos, qui Ecclesiam non audierint (4). Ceterum Ea- 
phemio ConslantinopOlitaDO Episcopo similia ogge- 
renti respondebat S. Gelasius praedecessor Noster (5): 
« Pastorem sequi grex debet ad pascua salutaria re* 
» vocantem, non per devia gregem pastor errantem. » 
Etenim « docendus est populus, non sequendus: nos^ 
» que si nesciont) eos quid liceat quidve non liceaCy 
» cominonere ^ non his consensum praebere debe- 
» mus (6). » 

12. At enim non de dogmate actum fuisse aiunt 
Neoschismatici, verum de disqiplina; hanc enim re- 
spicit Nostra Constitutio, quae incipit Reversumsj 
edita die 12 lulii an. 1867 (7) : proinde contradicto- 
ribus neque catholicorum nomen neque praerogati- 
vas negari posse ; quod quldem effugium quam fii- 
tile sit et inane, vos probe intelligere non dubita- 
mus. Qui enim legitimis Ecclesiae Praelatis 5 prae^ 
sertim vero summo omnium Pastori contumaciter re* 
sistunty eorumque mandata exequi detrectant^ ipsa 

(1) 1. Tink. I. 5. 

(2) 2. Cor. yi. 6. 

(3) 1. loan. IV. 8. 

(4) Mallh. XVIII. 17. 

(5i Epist. 3. ad Eupheminm n. 15. 

(6) %4 Caelestin. PP. ad Episcop. Apnl. et Galabr. n. 3. 

(7) Yid. Acta Pii IX vol. IV pag. 804. Digitized by VjOOQIC 107 

etiam coram abnegata digaitatey eos uli schismali- 
cos catbolica Ecdesia semper habuit. Quae cum ab 
Armenia Constautinopolitana factione acta fuerint» 
nemo profecto immunes a reatu scbismatis eos^ cen- 
sere posset^ etsi apostolica auctoritate uti tales con- 
demnati nondum fuissent. Ecelesia enim» Uti Patres 
docueruut (1) ^ est plebs sacerdoli adunata, et pa- 
slori suo grex adbaerens ; proinde Episcopus in ec^ 
clesia est, el ecclesia in Episcopo ; et si quis cum 
Episcopo non sit, in ecclesia non est. Geterumy si- 
cut monebat praedecessor Noster Pius YI in apo- 
stolicis litteris (2), quibus civilem cleri constitutio- 
nem in Galliis condemnayit , saepe disciplina adeo 
cohaeret dogmati et ad eius puritatis conservatio- 
nem adeo influit, ut sacra concilia pluribus in ca- 
sibus disciplinae violatores ab Ecclesiae communio- 
ne per anatbema separare non dubitaverint. 

13. Yerum Neoscbismatici ulterius progressi sunt» 
quandoquidem a nuUum schisma (3) non sibi aii- 
)) quam confingit haeresim, ut recte ab Ecclesia re- 
D cessisse videatur. » Non enim et Apostolicam Se- 
dem criminari yeriti non sunt, quasi fines potesta- 
tis Nostrae supergressi» in alienam messem falcem 
iniicere praesumpserimus» cum quaedam disciplinae 
capita in Armenio patriarchatu servanda ediceremus; 
perinde ac si Orientalium ecclesiae soiam Nobiscum 
fidei communioaem et unitatem servare deberent» 
apostolicae autem B. Petri potestati in his quae perti- 
nent ad disciplinam non essent abnoxiae. Porro huius- 

(1) St« Cyprian. ep. 66. ad Florentium Pupianum. n. 8. 

(2) Quod atiqmntum 10 Martu 1791. 

(3) S. Hieron. in ep. ad Tit. c. 3. vv. 10. 11« Digitized by VjOOQIC 108 

modi doctrina non modo post editain ab Oecumenico 
Concilio Yaticano definilionem et declarationem de 
¥1 et ratione pontificii primatus haeretica esl, ve- 
rum eam uti talem semper habuit ac detestata esl 
catbolica Ecclesia. Hinc Oecumenici Concilii Chal- 
cedonensis Episcopi supremam Apostolicae Sedis au- 
ctoritatem in actis suis perspicue professi^ decreto- 
rum suoram, etiam disciplinam respicientium, con- 
firmationem et firmitatem a S. Leone praedecesso- 
re Nostro bumiliter flagitabant. 

14. Et revera « B. Petri successor (1), hoc ipso 
quod in Petri locum succedit» assignatum sibi ha- 
bet iure divino gregem Christi universum, ut simul 
cum Episcopatu potestatem accipiat universalis re- 
giminis ; eeteris porro Episcopis miam cuique pe- 
culiarem gregis portionem non divino sed ecclesia- 
Stico iure, non Christi ore sed- hierarchica ordina- 
tione assignari opus est , ut ordinariam regiminis 
potestatem explicare in eam valeartt. a Cuius assi- 
^ationis summa auctoriias si B. Petro eiusdem suc- 
eessoribus abiudicaretup^ ipsa nutarent maiorum im- 
primis Ecclesiarum fundamenta, earnmque praeroga- 
tivae ; a si quid enim Cbri»tus (2) cum Petro com- 
» mune ceteris voluil esse principibus > numquam 
)» nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit. i» 
» Et re quidem vera ipse (3) decoravit sedem (Ale- 
D xandrinam) , in quam Evangelistam discipulam 

(1) Pius YI. ia Brev. Super BoUdiUiU. .28. Norembr. 
1786. 
. .^) S. Leo serm. 3. in aaniv. as^nmp. snae. 

(3) S. GregoriasM.iib.7.ep..40. «4 Eolog. Ep.Ale- 
xandrin. Digitized by VjOOQIC 109 

» misit : ipse firmtvit sedem (Anttochentm)» in qua 
» septem annis quamvis discessunui sedit. » His 
vero quae in Coneilio Ghaieedonen. de Constanti-^ 
nopolitana sede decreta faere, Apostolicae Sedis ap- 
prohationem et confirmationem necessariam omni- 
no fuissC) vel ipse Anatoiius Episcopus Constanlino* 
polilanus (1) , et ipse Imperator Marcianus (2) ma- 
nifeste confessi sunt. 

16. Profecto igitur nisi recedatur omnino a con* 
stanti et perpetua Ecclesiae traditione, Patrum te- 
stimoniis luculentissime confirmala^ Neoschismatici 
quamquam sese catholicos ore praedicent» tales ta- 
men se edse nuUo modo sibi persuadere poterunt, 
Et nisi astuta haereticarum fallaciarum suhtilitas 
satis nota et perspecta foret^ intelligi non posset^ 
quomodo Othomanicum Guhernium eos uti catholi- 
cos habere valeat^ quos Nostro iudicio et auctori- 
tate ah Ecclesia catholica sequestralos esse novit. 
Ut enim eatholica religio in Othomanica ditione tu^ 
to ac libere consistat, quod celsissimi Imperaloris 
decretis cautudi est, ea etiam admittantur oportet, 
quae ad essentiam eiusdem religionis pertinent, qua- 
lis est primatus iurisdictionis Rom. Pontificis : et 
huius iudicio^ uti universalis et supremi eius Gapi- 
tis el Pastoris^ decernendum relinquatur, quinam 
catholici sint an non : quod de qualihet humana 
prorsns et privata societate sentiendum esse» apud 
universos ubique gentium receptissimum est. 

17. Ipsi autem Neoschismaticiy se catholicae Ec- 
clesiae institutionibus minime contradicere asserunt; 

(1) Anatolius ad S. Leonem epist. 132. n. 4. 

(2) Marcian. ad §• Leonem epist. 100» Digitized by VjOOQIC 110 

atque id umim se contendere, ut iura Ecclesiarnm 
suarunir suaeque nalionis, quin et summi Imperan- 
tis iura defendant^ quae a Nobis violata fuisse codi- 
miniscuntur. Quo pacto omnem hodiernae pertur- 
bationis causam in Nos et hanc Apostolicam Sedem 
reiicere non verentur; uti olim factum est ab Aca- 
cianis schismalicis (1) in S. Gelasium praedecesso- 
rem Nostrum : et prius ab Arianis y qui Liberium 
item praedecessorem Nostrum apud Constantinum 
Imperatorem calumniabantur, eo quod renueret da- 
mnare S. Athanasium Alexandrinum Episcopum , 
et cum haereticis iihs communicare (2). Quod qui- 
dem dolere quis poterit, non autem miran- Ut enim 
idem sanctissimus Pontifex Gelasius ea de re ad 
Anastasium Imperatorem scribebal « habet hoc qua- 
y^ litas saepe languentium, ut accusent medicos con- 
» gruis observationibus ad salubria revocantes, quam 
» ut ipsi suos noxios appetitus deponere vel repro- 
1» bare consentiant. )> Itaque quoniam haec praeci- 
pua esse videntur capita ^ quibus et favorem sibi 
conciliant Neoschismatici) et causae licet deterrimae 
potentum patrocinium aucupantur, necesse est , ne 
fideles in errorem inducantur, fusius agere, quam 
si dumtaxat de ealunniis istis refellendis ageretur. 
18. Nolumus certe hic recolere, quo devenissent 
res Ecclesiarum catholicarum , quae per Orientem 
constitutae erant, postquam schisma praevaluit, et 
ulciscente Deo discissam Ecclesiae suae unitatem 
Graecorum imperium eversum est. Neque ilem reco- (1) S. Gelas. epist. 12 ad Anastasium Augustum n. 1. 

(2) S. Athanas. in hist. Arianor. ad Monach. n. 35. Digitized by VjOOQIC 111 

lere animas est, quantam adldboraverint praedeces- 
sores Nostri^ cum primum licuit^ ut errantes oves 
ad unicum et verum Christi Domini gregem revo- 
carent. Etsi autem fructus labori cumuiate non res* 
ponderit) Deo tamen misCrante, nonnullae diverso- 
rum rituum Ecclesiae ad veritatem et unitatem ca- 
tholicam reversae sunt; quas uti infantes modo 
genitos ulnis suis excipiens Apostolica Sedes soili- 
cila imprimis fuit, ut eas in vera catholica fide so- 
lidaret , et ab omni haeretica labe prorsus immu- 
nes servaret. 

19. Hinc cum delatum fuisset, disseminari in 
Oriente prava dogmata sectae cuiusdam abAposto- 
lica Sede iam reprobatae, eo praesertim tendentia, 
ut deprimerent pontificium iurisdictionis primatum, 
fel. me. Pius PP. VII rei gravitate ac periculo ve- 
hementer commotus , statim providendum censuit , 
ne per vanas quaestionum ambages et pugnas sana 
quandocumque verborum forma a maioribus tradi- 
ta sensim efflueret ex animis christifidelium. Qua 
de causa Palrtarchis et Antistitibus Orientalibus mitti 
iussit veterem formuiam S. Hormisdae praedecesso- 
ris Nostri , unaque simul iisdem mandavit (1) y ut 
qua late pateret sua cuiusque iurisdictio, Episcopos 
singulos, tum cleri utriusque saecularis et regularis 
viros animarum curam sustinentes professioni fidei 
ab Urbano Yin praescriptae pro Orientalibus snb- 
scribere iuberent, nisi antea forte iam id fecissent; 
idemque ab eis exigerent , qui deinceps essent ec- (1) Encycl. S. G. de Propag. Fide 6. lulu 1803 Digitized by VjOOQIC 112 

clesiasticis ordinibus ioitiandit aut ad sacra quaevis 
miaisteria promoveadi. 

20. Veruni haud muUo post, scilicet anno 1806, 
apud monasterium Carcaphae, quod est in dioecesi 
Berytensi , coacta est Synodus Antiochena nunca'- 
pata» quae ia multis ex iam damaata Pistorieasi 
synodo tacite frauduleaterque bausta fueraat, et ali-' 
quot proposilioaes eiusdem syaodi Pistorieasis a 
S. Romaaa Sede damaatas partim ad litteram, par- 
tim amhigue insiauatas contiaebat; aliaque etiam 
Baiaaismum et laaseaismum redoleatia, ecdesiasti- 
cae potestati adversa, Ecclesiae statum perturban- 
tia, et contra sanam doctrinam et probatam Eccie-* 
siae disciplinam. Quam Carcaphensem Synodum, in- 
consulta apostolica Sede anno 1810 typis arabicis 
editam, mullis Episcoporum querelis exagitatam » 
demnm fel. rec. Gregorius XYI praedecessor Noster 
datis apostolicis litteris (1) improbavit et condemna- 
vit; et Episcopos iussit normam regiminis sui do- 
ctrinaeque ab aliis veteribus synodis haurire iam- 
diu ab Apostolica Sede probatts. Ulinam vero da- 
mnata synodo cessassent errores, quibus ea scate- 
bat. Pravae enim huiusmodi doctrinae clanculum 
serpere per Orientem non destiterunl, opportunam 
expectantes occasionem, qua in omnium conspectum 
prodire possent: quod frustra tentatum ante viginti 
circiter aanos, Armenii Neoschismatici efficere mo- 
do ausi sunt. 

21. Cum vero fidei retinaculum disciplina sit. (1) Greg. XYI apost. litt. MelchUarum caiholicorum 
16. Septembris 1835. Digitized by VjOOQIC 113 

ut ad eam sarciendam inciimlieret Apostolica Se- 
des, pro sao oiBcio opus erat. Cui oiBcio sane gra- 
yissimo nunquam illa defuit, licet ob adversa tem« 
porum et locorum adiuncta nonnisi occurrenlibus 
necessitatibus consulere poluerit j aequiora interim 
expectans tempora, quae miserante Deo tandem ali- 
quaiido adyenerunt. Siquidem praedeeessoribus No* 
stris Leone XII et Pio^VIII urgentibus^ et cathoii- 
cis Austriae ac Galliarum snmmis principibus coa- 
diuyantibus 9 celsissimus Othomanicus Imperator , 
agnito discrimine quod est catbolicos inter et hae- 
relicos , illos ab horum civili potestate subduxit ; 
eosque suum pro more regionis civile y uti aiunt y 
caput seu Praefectum babere decrevit. Licuit tum 
primum, Aimenii rilus EpiscopOs ordinaria pollen^ 
tes auctoritate Constantinopoli tuto constituere; li- 
cuit catholicas eiusdem ritus ecclesi^s excitare et 
catholicum cultum publice profiteri et exercere; ideo- 
que fcL ree. Pius VIII praedeccissor Noster prima- 
tialem et archiepiscopalem Armeniorum sedem Con- 
stantinopoli erexit (1).» soUicitus quam maxime ut 
canonica diseildiiia apte et qpportune in ea efDo- 
resceret. 

22. Post nonauUos annos, ubi primum expedire 
visum esty episcopales ^edes primatiali Constantino- 
politanae subiectae a Nobis (2) erectae sunt^ tum 
methodus in electione Episcoporum servanda fuit 
praeflnita. Deinde ne civilis, uti aiunt^ Praefecti po- 
testas, quod ab Ecclesiae catholicae legibus abhor- 

(1) Apostolicis litteris Quod iamdiu 6 lulii 1830. 

(2) Apostolicis litteris, Universis Dominici gregis die 
30 Aprilis 1850. 

8 Digitized by VjOOQIC 114 

ret omninO^ in jsacra ferrelur» ipsa demnm smnmi 
Imperantis in Othomanico Imperio auctoritate cau- 
tum est , daU) ad Yen. Fr. Antonium Haasun tanc 
illius sedis Primatem imperiali diplomate die 7 Apri* 
lis ann. 1857. Cum vero, ipsis Armeniis petenti- 
bus, Constantinopolitanam primalialem EccFesiam, 
hoc eius titulo abrogato, palriarchali Ciliciensi sedi 
coniunximus apostolicis iitteris^ quarum initium est 
Reversurusj opportunum quin et necessarium yisum 
est, ut praecipua quaedam disciplinae capita, eius- 
dem Constitutionis auctoritate, sancirenlur ; deman- 
data synodo patriarchali, quam apostolicis litteris, 
quarum ioitium est Commissum^ editis die 12 lu- 
lii an. 1867 (1) quamprimum celebrari iussimus, cura 
et soUicitudine adlaborandi , ut in universo Arme- 
nio Patriarchatu accuratus disciplinae ordo recle 
constitueretur. 

23. Verum inimicus homo in Armenia Constan* 
tinopolitana Ecclesia zizania superseminare aggres- 
sus est, excitata paulo post a nonnuUis quaestione 
de civili Armeniae communitatis praefectura, quam 
subreptam a novo Pbtriarcha quti^ebantur. Hanc 
vero controversiam subsecuta mox est gravis per- 
turbatio; idemque Patriarcha de proditis nationa- 
libus iuribus accusatus fuit , eo quod praedictam 
Constitutionem Nostram, uti decebat catholicum Epi- 
scopum, excepisset ; ct sic demum in ipsam Con- 
stitutionem omnia dissidentium consilia , machina- 
tiones et dicteria conspiraruni. 

24. Qua in re duo imprimis in crimen vocata 

(1) Vid. Acta Pii IX. Vol. iv. pag. 318. Digitized by VjOOQIC 115 

sont; ea scilieet qiiae ^de aacrdrQm Antistitam ele- 
ctioQe, et de. bonorom eccle$iftSticoni«Q admiaidtra- 
tionte deoreta^ fuerUQt ; baec eniini refragari gentis 
siiaey qain suaimi Imperantis iuribas calamQioae asr 
sertum est. Quae vero de utro(|ue iUo capile defi- 
niverimusy licet notissima esse debeanty hie tamen 
repetere iuvat:,muiti e&im semper fuere el sunt» 
qui (1) loquuntur in vaniiate se^sus sui per igno* 
randam quae est in illis, alii autem (2) qui in 
similitudinem arioli et coniectoris aestimant quod 
ignorant. 

25. Patriarcbam eligi mandavimus a synodo Epi- 
a^oporum» exclusis ab eo eligendo laicis, et etiam 
dericis quibusvis episcopali cfaaractere non pollen- 
tibus : veluimus autem, quominus electus in ejLer- 
citiuQ^ potestatis suae venirety quod aiunt in^/iro- 
ni%ari, nisi receptis antea ab ApostoUca Sede coif- 
firmationis suae litteris. Episcopos vero ita eligi 
iQpsimuSy ut omnes provinciae Episeopi synodaiiter 
ooDgregati» tres idoneos ecctesiastjicos viros propo- 
nant Apostolicae Sedi. Si vero inapossibile sit omnes 
Epis^opos ad synodum accedere ^ fiat propositio a 
trM>us sallem dioecesanis Episcopis in synodum cum 
Patriarcha convenientibus » absentibus verorpraedi;- 
etam teraariam propositiqnem scripto stgnifieanti- 
bu3. Quo faciOt Romanus Pontifex unum eXr propor 
«itis eiiget, quem vacanti Ecclesiae praeficiet. lildi- 
limus autem non dubitare Nos» quin Episcopi vere 
^gnos et idoneos viros proponere. studerent, ne WJOr 
quam cogeremur Nos vel successores Nostri pro apo- 

. . (1) £phea. IV. 17. 18. 
(2) Proverb. XXUI. 7. 

8* Digitized by VjOOQIC 116 

stolici ministerii offlcio, alium licet non propositam 
eligere et vacanti Ecclesiae praeficere. 

26. Haec vero» si animo a partium studiis alieno 
ekpendantur, omnia iuxta canonum fidem cathoIic«n 
sancita fuisse deprehendentur. Qnod pertinet ad ex^ 
clusionem laicorum ab eligendis sacroirum Antisti* 
tibos I accurate distinguendum est, ne quid a ea- 
tholica fide alienum efliBratur, ius eUgendi Episco- 
pos , a iacultate testimonii ferendi quoad eligendo* 
rum vitam et mores. Primum quidem ad lalsas 
opiniones referendum esset Lutheri et Calvini, qui 
etiam asserebani iuris esse divini, ut Episcopi eli- 
gerdhtur a populo: et falsam huiusmodi doctrinam 
a catholica Ecclesia improbatam fuisse et improba- 
ri omnes noverunt : nuUa enim neque divino ne- 
que ecclesiastico iure facta umquam fuit populo 
Episcopos vel alios sacrorum administros eligendi 
potestas. 

^i Ad testimonium plebis quod spectat de vila 
et moribus eorum qui ad episcopatum provehendi 
sunt, « postquam (1) per vim Arianorom , quibas 
fmperator tavebat Constantinus, exturbari a snis se- 
dibus caeperunt catholici PraestfK!6 in easque sedes 
immitti illorum asseclae ^ ut S. Alhanasius {Hisi. 
Aridn. ad Mdnach. n. 4.) deplorat, ipsa temporum 
doe^it necessitas ut in Episcoporum electionibus po- 
pulus- adesset, unde incenderetur ad tuendum ro sua 
'$ede 'Episcopam i quem coram se electum esse 
novisset; » Et quidem mos iste aliquandiu in Eo- (1) Pius YI. Apost. litt. contr. ciyilem cleri co&stitu- 
tionem 10. Mart. 1791. Digitized by VjOOQIC 117 

clesia vigoit: verum « cum continuae excitarentur 
discordiae, tiunultus, caeterique abusus, oportuit pok 
pulum ab eleclionibus removere » eiusque testimo- 
nium et desiderium circa personam eligendam prae* 
tcrire. Uti enim S. Hieronymus (1) advertit « nbn« 
» numquam errat plebis vulgique ludicium , et in 
» sacerdotibus comprobandis unusquisque suis mo- 
» ribus fyyfet, ut non tam bonum quam sui simi- 
» lem quaerat praepositum* » 
. 28. Nibilo tamen minus Nos, in electionis me- 
thodo praestituenda, liberam reliquimus ipsi Epi-- 
seoporum synodo facultaiem de dotibus eligendorum 
ea qua magis vellent ratione exquirendi, provocato 
etiam st ita luberet plebis testimonio. Et re qui«< 
dem vera etiam posi editam Noslram Constitutio- 
nem eiquisitum illud fuisse ab Armeniis Praesuli^ 
bus» cum ageretur de eligendo an(e ires annbs Epi- 
scopo pro regionibus Sebastena et Tokatensi» mis- 
sa ad hanc S. Sedem acta testantur. Non ita vero 
statuendum censuimus, neque censemus dfe Palriar- 
chae electione, tum propter dignitatis eius eminen- 
tiam» tum quod universis suae regionis Episcopis 
praepositus sit, tum demum^ quia ex actis ad hanc 
Apostolicam Sedem allatis, patet Patriarcfaarum cu- 
iusque Orientalis ritus electiones a solis Episcopis 
peractas fuisse; nisi forte cum pebuliajres atqu^ en*: 
traordinariae circumstantiae aliud postnlErunt; sci«« 
licet ut catholici se a schismalicomm» queis sube'^ 
rant^ potestate et vi tuerentur, et alio sibi Patriar- 
cha quaesitoy per hoc ipsum suum ab iisdem schis- 
maticis recessum, veramque et sinceram ad Catho- 

(1) Lib. 1. adyers. loyinian. n. 34. Digitized by VjOOQIC 118 

licam fidem conversioDem veluti eonfirmarent ; quod 

et in eleetione Abrahami Petri I factam est. 

29. Quod vero Apostolicae buic Sedi asserueri- 
mus. ius et potestatem eligendi Episcopum in ter* 
Baria propositione vel extra eam ; atque electum 
Patriarcham inthronizari vetuerimus nisi antea a 
Roffl. Pontifiee confirmatum^ illud est quod nonnulli 
acerbius ferunt, ac lamentantur; et Nobis Eccle-* 
siarum suarum consuetudines et canones oggerunt, 
quasi a custodia sacrorum canonnm recesserimus. 
Quibus quidem reponi posset illud S. Gelasii prae- 
decessoris Nostri, (1) qui similem calumniam ab Aca* 
cianis schismaticis passns <c Nobis, aiebat, opponnnt 
» canones , dum nesciunt quid loquantur : contra 
» quos hoc ipso venire se produnt, quod primae 
» Sedi sana rectaque suadenti parere refugiunt. » 
Ipsi enim sunt canones, qui omnimodam B. Petri 
divinam auctorilatem in universam ecclesiam agno- 
scunt; eumque, ut in Ephesina Synodo (2) dictum 
est, ad hoc usque tempus et semper in suis suc- 
eessoribus vivere et iudicium exercere praedicant. 
Merito proinde Stephanus Episcopus Larissae his, 
qui reputabant de privilegiis Ecclesiarum regiae ur- 
bis Constantinopolitanae aliquid minui per interven- 
tionem Romani Pontificis , confidenter respondere 
potuit : a Auctoritas Sedis Apostolicae, quae a Deo 
» et Salyatore nostro summo Apostolorum data est» 
» omnibus sanetarum ecelesiarum privilegiis ante- (1) In Gommonit. ad Faastam n. 5. 

(2) Oecumen. Syn. Ephesin. Act. 3. Digitized by VjOOQIC 119 

» cellity in coius confessione omnes mundi requie- 
r^ scunt ecclesiae (i). » 

30. Profecto si historiam yestrarum regionum 
mente repelatis, exempla vobis occurrent Romano^ 
rum Pontificum hac utentium potestate» oum eius 
exercitium necessarium existimarunt ad incolumita*- 
tem ecclesiarum Orientalium. Idcirco Agapetus Rom. 
Pontifex Anthimum auctoritate sua a CopstantinopO'- 
litana sede deturbavit ; eique Mennam absque ulla 
synodo suffecit. Et Martinus l praedecessor. Noster 
loanni Episcopo Philadelphiae vicem suam c^ommi- 
sit in Orientis partibus (2) » atque ex apoatolica 
auctoritatey ipse ait, quae data est nobis a Domino 
per Petrum aanctissimum et prindpem Apostolorumy 
praecepit memorato Episcopo, at coostitueret per 
omnem civitatem earum, quae sedi tum ht^rosolyr 
mitanae tum Antiochenae subsunt, Epi9c<>pos et pre- 
sbyteros et diaconos. Et si ad recentiora tempora 
decurrere placeat, Mardensem Armeniorum J^pisco- 
pum huitts Apostolicae Sedis auctoritat? electum et 
consecratum noscetis ; quam demum curam Ciliciae 
Patriarebis praedecessores Nostri conc^sserunt, Me- 
sopotamiae regionis administraUone ad beneplacitum 
S. Sedis iisdem attributa. Et baec quidem omnia 
consentanea omnino sunt supremae Romanae Sedis 
potestati; quam Armeniorum Ecclesfa) , si Juctuosa 
schismatis tempora excipiaulur» agnovit $emper> prae* 
dicavit, et reverita est. M^que mirunqy quandoqui- 

(1) Steph. Lariss. Episcopus in Libell. oblat. Bonif. II, 
et Bom. Syn. an. 531. 

(2) Epist* ad loan. PhUadelpb« Labb^ Collect. Concil. 
cd. Yenet. Tom. VII. col. 22. Digitized by VjOOQIC 120 

dein etiam apad veslrates a eatholica fide adhae 
alienosy firma manet et yiget antiqua traditioj ma- 
gnum illum Episcopum et Martyrem, quo gentis ve- 
strae Illuminatore merito gloriamini, quemque Chry- 
sostomus (1) solem appellavit in partibus Orienta- 
libus nascentem^ cuius radiorum splendor usque ad 
€raecorum gentem pertigit, potestatem suam ab Apo- 
slolica Sede accepisse; ad quam longo atque diffi- 
cili itinere minime deterritus, coram accedere non 
dubitaverit. 

31. Causae autem, gravissimae illae quidem,Deus 
testis est) diuque ante a Nobis et vetera et recen- 
tiora recolentibus mature perpensae» Nos impulerunt» 
nt ad hanc demum dispositionem j non ex alicuius 
suggestione» sed motu proprio et ex certa scientia 
deveniremus. Quisque enim facile intelligit, a recla 
Episcoporum electione pendere aeternam et cum 
ipsa quandoque temporalem populorum felicitatem ; 
eique) attentis praesertim loeorum ac temporum ad- 
iunctis^ea ratione consuli debuisse» ut ad Aposio- 
licam Sedem, unde processit, insiituendorum sacro- 
rum Antistitum auctoritas omnis revocaretur. Go- 
itts tamen potestatis exercitium ita temperare visum 
est^ ut Episcoporum synodo maneret potestas Pa- 
triarcham eligendi ; eiusque simul esset tres idoneos 
viros ad vacantes sedes Nobis proponere^ ut in me- 
morata Nostra Constitutione sancitum foit. 

32. Qua etiam in re, ut desides excitarentur, be- 
ne currentibus stimulus adderetur, sperare Nos edi- 

(1) Encom. S. Greg. Armenior. ninmin. ex homil. 
Armeni m Oper. S. lo.. Ghrysost. Parisiis 1864- Tom.12. 
col. 943. Digitized by VuOOQIC 121 

xiinos yere idoneos viros tantoque digfios muftere 
propositum iri , ne unquam cogeremur alium licet 
non propositum vacanti sedi praeficere ; quod etiam 
in methodo (1) anno 1853 a Nobis constiUita eo* 
dem prorsus consilio cautom fuerat. Accepimus^ et 
ex his ceteroquin mitissimis verbis aliquos arripuis- 
se occasionem suspicandi , ne illusoria futura sit 
nulliusque apud Nos momenli synodalis Episcopo* 
rum propositio : alios autem ulterius progressos ex- 
cogitavisse, latere in hisce verbis propositum com* 
mittendi Armeniorum curam Latinis Episcopis. Equi<*- 
dem nuUam ineptae huiusmodi criminationes respon* 
sionem mererentur: has enim proferre iis tantum 
licety qui evanuerunt in cogitationibus suis» et tr^ 
pidaverunt timore, ubi non erat timor. De Nostro 
iure extra temariam propositionem eligendi» silen^ 
dum non esse duximus , ne quis umquam fiituris 
qoibusque temporibus Apostolicam Sedem adigeret 
ad eius usum exercendum. Hoe vero ius ac debi-* 
tum, etiam taoentibus Nobis , Bmi Petri cathedrae 
iptegrum mansisset; quae enim ab ipsa Christo Deo 
ei data sunt iura et privilegiay impeti quidem pos- 
sunty convelli non possunt; neque in hominis po* 
testate est divino iuri renunciare , quod aliquando 
ex ipsius Dei voluntate exercere adigeretur. 

33. Certum etsi undeviginti iam abhinc annis 
liaec Armeniis edicta fnerint et pluries de eligendis 
Episcopis actum sit, numquam hactenus contigit^ 
ut Nos ea potestate usi fuerimusy ne tum qutdem^ 
eom recentiori tempore , post editam C<mstitut^ 

(1) Instruct. Licet. 20. Angost. 1853. , , Digitized by VjOOQIC 122 

Qem Bevermrusy iQrnariam quamdam proposilionem 
acciperemus y e qua Episcopum eligere non po- 
luimus. Quam proinde a synodo Episcoporum iu- 
xta praescriptas a Nobis leges innovaDdam edixi* 
muBy quin alium non propositum eligeremus : quo- 
minus vero id fieret^ novum schisma quoArmenio* 
rum ecclesia dilacerari coepit, bactenus impedimen* 
to fuit. Porro futurum confidimus, numquam cala- 
mitosa adeo tempora Armeniia catholicis ecclesiis 
fore ventura 9 ut Romani Pontifices compellantur 
viros iisdem praeficere ab Episcoporum synodo non 
propositos. 

34. Pauca addere iuvat de vetita Patriarcharam 
mthronizalione ante apostolicam huius S. Sedis eon- 
firmationem. Patriarcharum electionem numquam fir« 
mam ratamque habitam fuisse absque Romani Pon- 
tificis assensu et confirmatione^ veteram monumen- 
ta testantur ; quam proinde confirmationem ab ele- 
ctis ad patriarchales sedes expetitam fuisse 9 ipsis 
etiam imperatoribus deprecantibus, compertum esL 
Ita, ut in re Qotissima alios omittamus^ Anatoliqs 
€on5tantinopoUta;nus Episcopus, vir certe de Apo* 
stdica Sede non optime meritus ; quin etipse Pho- 
tius primus Graeci schismatis auctor, ut electiones 
suae Romani Pontificis firmarentur assensu y flagi- 
tarunt, interventione quoque usi imperatorum Theo- 
dosii, Michaelis, et Basilii. Maximum vero Antio- 
ehenum Episcopum idcirco Patr^s Chalcedonenses (1) 
in sua. sede consistere voluerunt , etsi latrocinalis 
Ephesinae synodi in qua Domno . suffectus faerat > 

(1) Gonca. Ghalcedon* Act» X. Digitized by VjOOQIC 123 

acta t)mii]a irrita djeclarassent » eo quod « sanctus 
» et beatissimus Papa qui «piscopatum sancti ao . 
» venerabilis Maximi Episcopi Antiochenae Ecele-' 
» siae eonfirmavit, iuslo salis iudicio eius meritum 
9 approbasse visus esset. » 

35. Quod si de illarum^ ecclesiarum Patriarchi» 
agatur , quae recentiori aevo ad catholicam unita- 
tem eiurato scfaismate reversae sunt, neminem eo- 
rum invenietis, qui Rom. Pontificis confirmationem 
non expetierit ; quos omnes iidem Romani Pontifi- 
ces datis lilteris ita confirmarunt^ ut eos simul Ee^ 
clesiis suis instituentes praeficerent. Factum quidem 
est , ut Apostolica Sede tolerante propter regionum 
longinquitatem , itinerom pericula j et impendentia 
saepe saepius damna ab schismaticorum eiusdem ri- 
tus praepotentia, electi Patriarchae anle Summi Pon- 
tificis confirmationem potestate uterentur, quod etiam 
in Occidente propter necessitates Ecelesiarum et uti- 
litates dispensative iis eoncessum est (1) y qui es- 
sent valde remoti. At par est animadvertere , ces- 
sasse hniusmodi causas, sublatis itinerum diiflculta- 
tibus , et ereptis catholicis beneficio summi Otho- 
manici Imperatoris a civili schismaticorum potesta* 
te. Nemo autem non videt^ ita tutius provideri ca-* 
tholicae fidei conservationi ^ quam perturbari pro 
lubitu posse ante receptam Apostolicam confimatio- 
nem qui tanto indignus oiflcio in patriarchalem se*- 
dem insiliret; vel certe perturbationum occasiones 
praepediri ^ quae oriri possent , si quando electus 
Patriarcha a S. Sede Apostolica reiectus e suo loco 
cedere deberet. 

(1) GoDcil. Later. IV. can. 96« ^ ' ' Digitized by VjOOQIC 124 

36. ProfectOy si res attente introspiciaatar, ap- 
parebit, quaecumque in Noslra Gonstitutione sancita 
sunt> omnia ad catholicae fidei coDservationem et 
incrementum , nec noo ad veram Ecclesiae liberta- 
tem» auctoritatemque Episcoporum viadicandam con- 
spirare ; quorum iura et privilegia , quae in Apo- 
stolicae Sedis firmttate solidantur, roboraotur, con- 
quiescuDt^ Romani Pootifices , supplicantibus Epi- 
scopis cuiusque dignitatis^ gentis vel ritus, contra 
haereticos vel ambitiososy streoue semper defende- 
runt. 

37. De nationalihus vero^ uti aiunt, iuribus opas 
non est ut pluribus respondeamus. Si enim de ci- 
vilibus tantum agatur, ea in polestate sunt supre- 
mi Principis; cuius est de illis rite diiudicare ac 
decernere y prout ad subditorum utilitatem expedi- 
re censuerit. Si forte. autem de ecclesiasticis res 
intelligenda sit , nemo uous ignorare potest , nulia 
nationalia seu populorum iura in Ecdesiam eiusque 
hierarchiam et ordioatioDes, catholicos umquam no- 
visse. Et si enim undique gentes ac nationes in 
Ecclesiam conQuxerint, omnes tamen in uniiate sui 
nominis ila Deus adunavit sub eo, qaem universia 
praefecit» supremo Pastore B. Petro Apostolorum 
Principey ut iam non sit, uti monebat Apostolos » 
Gentiiis et ludaeus, Barbaras et Seythai servus et 
lil)er I sed omnia et in omnibus Ghristus (1) : ex 
quo totum corpus compactum et connexum per 
omnem iuncturam subministrationiS) secundnm opera- 
tionein. in mensoram uniuscuiusque ntembri aa^men^ 

(1) Coloss. m. 11. .. Digitized by VjOOQIC 125 

tum corporis facil in aediffcationem sui iii eharita^ 
te (1). Dominus enim noh modo nullam gentibu» 
aut nationibus dedit potestatem in Ecclesiam , sed 
eas iniuneto debito oredendi (2) docendas commi- 
sit Apostolis ; unde et Beatissimus Petrus (3)t coih 
venientibus Apostolis et senioribus palam edixit, ele- 
gisse Deum , per os suom audire gentes verbom 
Evangelii et credere. 

38. At etiam summi Imperantis iura a Nobi» vio- 
lata ftiisse dieuntur. Yulgaris haee est longoque hae-* 
reticorum usu detrita calumnia; quam primitus con- 
tra Christum Deum a ludaeis excogitatam, ethhici 
apud romanos imperatoresiy tnox haeretioi apud prin* 
cipes etfam catbolicos saepififSime adhibueruat, atque 
utidafm et in praes»entia non adhiberent* Quare'S; Hie- 
ronymus (4) ^ripsit « adularf haeretieos regali fo- 
stigio, et hanc habere consuetndinem, ut super))iam 
suam reglbus imputent, et quod ipai fftcimt ^rex 
fecisse videatur : saiielk>9 viroe ae praecenba^ fidei 
accQsare apud eum, et iubere doctoribua ne prae- 
dicent iii Israel , he contra regis feciant vplufltatem, 
quia Bethel, hoc est lidmti^ Dot ^t falsa ecclesia 
sanctificatio regis sit et dpmus regni. d Has quideni 
impudentissiinas calumnias contemptu ac silentio 6b- 
terere satfus esset , adeo a catholicae fidei doctri** 
nis , Nostrisque moribus et institutis alienae sunt. 
Verum simplicibus et imperitis utilissimum est pro- 
videre , ne damno afflciantur male et sinistre de No- 

(1) Ephes. IV. 16. 

(2) Malth. X^m. 19» 

(3) Act. XV. 7. 

(4) Gomment. in Amtto icap. VI!. yy. 10. 11. Digitized by VjOOQIC m 

bis et Apostolica Sjedo-^nstipaanter» ob maligaoram 
dictena 9 « qui ex eo quod alios incessuQty vitiis 
suis opem ferre moliuntur (l)) «» 

39. Ecclesiae igitar ciath(4tcae doctriaa ^t ab ipso 
Cbristo Deo accepta» et a sttieUS' Apostolis tradita^ 
redd^Qda esse Gaesar i quae sunt CaesariSy Deo autem 
quai Dei suQt ; quaprt^pter et praedecesspres Nostri 
numquam omiseruQt, cum opu^ fuit, debit,am prin- 
ciiSibaS fidem et obedientiam iQCuIcare* Quo fit, ut 
impiratoris propria sit civilium rerum admiDistra- 
iior res autem ecclesiftsticae ad saeerdotes omoioo 
pertiQeaat. Uis autem rebus ea omnia sunt aecen- 
seiida quae ad ex.teti)orem.9 uti aiuQt, Eeclesiae di- 
sciplinam eoQstitueQdain et saneieiidam aeeessaria 
sunt : haereticum eaim esset a^serere,* uti iam de- 
fiaitbm fuit a recol. mem. Pio Yl praedecessore No- 
str6(2) usum: buius potestatis a, Dcq acceptaer abo- 
SQin »ss6 toctoritatis Eccles^a?- Haec autem distin- 
ctto; potestatum ut ptaae iaiegra ^Yaretury Apo- 
stolica Sedes plurimum semper adlaboravit ; el sae- 
cularium priaeipuiti ia rebus acclesiajstiojs immixtio- 
nem^ quae spectactdum na$um ^t Ariafme haeresis 
inventum a S^ Atbaaasio (3) dieta fuit , sanctissimi 
quiquePraesuIes aperte improbaruQt ; quos inter 
Hiemiaisse sufflciat Basilium Gapsariens^ , Grego- 
rium Theologum^ loannem Cbrysostomam et Ipan- 
nem Damascenum. Qai postremus aperte affirma- 
bat (4) (( neminem 6ibi pefsuasurum Imperatoris 

(1) Greg. Naziaz. orat. 43. in laud. S. BasQ. r. 68. 

(2) Const. Auctorem fidei proposv 4. 

(3) Hist. Arianor. ad Monach. n. 52. , 

(4) Orat. 2. de sacr. iniagiQib. n. !& Digitized by VjOOQIC m 

edictis Eeclesiam admiMstrarl ; sedPatrtim jnstitti*^ 
» tis regitur y sive ea scripta sint, sive ii!on scrU 
» pta. » Quapropter et oeeumenici Gonciiii Chalee--, 
donensis Patres (1) in. causa Pbotii Episcopi Tyri 
aperte proclatnarunt, ipsis assentientibus Imperato* 
» ris administris « eontra regulas nihil pragmati'- 
» cum (hoc est imperiale decretum) vatebit; cano- 
» nes Patrum teneant » Et sciseitantibus iisdem ad-^ 
ministris c num haec de universis pragmaticis de-* 
» cerni sancta Synodus vellet, quae in detrimen* 
» tum canonum facta sunt, Episcopi omnes respon"* 
» derunt: Universa 'pragmatica cessabunt: canones 
teneant , ei boc a vobis fiat. » 

40. Duo autem sunt in quibus laesa a Nobis im- 
perialia iura dicuntur, videlicet quod modum in sa-« 
crorum Antistitum eflectione et iastitutione servan-^ 
dum defmiverimus, atque ecclesiastica bona, incour 
sulta Apdstolica Sede, a Patriarcha ilienari ^eiue^ 
rimas. *' 

41. lamv^ro quid magis ad ecclesiasticamm Ve^ 
rum ordinem pertinere dicendum est , quam Epi^ 
scoporum electiories? Quas nuUibi iegimus in Jsa^^ 
cris litteris, principum aut populi arbitrio permis^ 
sas^ quas Ecclesiae Patres^ oecumenica Concilia, apo^ 
stolicae constitutiones ad poteslatem ecclesiasticam 
pertinere semper et aghoverunt et sanxerunt ? Si 
itaque cum agilur de Paslore ecclesiastico consli-' 
luendo Apostdlica Sedes modum deiiniat in iisdem 
electionibus peragendis servandum, qua ralione dici 
poterit summi Imperantis iura Tioliasse , cum non 

(1) Goncil. Ghalced. Action. lY. > Digitized by VjOOQIC aliehaey sed sibi 'propriae p^^tatia iara exerceat? 
Est quidem^ eximia et veDerabilia in populam sibi 
eommissum Episeopi aactoritas; nil tamea est quod 
iu4e timeat civilis potestas , quoniam in Episcopo 
non inimicum Md assertoriem habebit legitimorum 
iurium eiusdem Principis. Quod si propier humanam 
infirmitatem se€(U8 fieret, ipsa Apdstolioa Sedes in 
taiem Episcopum a debita legitimo Principi fide 
et subiectione vere desciscentem animadvertere mi- 
nime negligeret. Neque verendum ^ ne quis inimi- 
cum erga legitimum Priaeipem gerens animum ad 
episcopalem dignitatem subrepat ; multa enim ioxta 
Ecclesiae leges in iis, de quofum promotione agitur, 
antea inquiri solent , ut virtutibuj3 praediti digno- 
scantur , quas in eis Apostolus requirit. His vero 
certe non pdlleret, qui deprehenderetur non serva* 
re praeceptum B. Petri Principis Apostolorum (1) 
« Subiecti estote omni huqoaufle creaturae propter 
» Deum : sive regi quasi praecellenti, sive ducibua 
» tamquam ab eo missis ad vindictam malefacto- 
» rum, laiideati vero bonorumj quia sic est volun- 
» tas Dei) ut benefacientes obmutescere faoiatis im-- 
» prudentium hominum ignorantiam; qoasi liberi 
» et non quasj velamen babentes malitiae liberta- 
Y tem^ sed sicut servi Dei. » 

42« Si autemi quod utile visum est primo Otho- 
manorum in Gonstantinopolitana urbe dominatori 
eiusque successoribos, placet civile quoque officium 
atque administrationem Episcopis aliisque e clero 
tribuere^ non idcirco plena atque integra Ecclesiae 

(1) 1. Petr. 11. 13. Digitized by VjOOQIC 129 

potestas in eoruaideali eltetioiie potest ifDmiaui. Ah^ 
sonuni enim ioret, ut caeleatia terrenis, spiritoaliflu 
civilibus postbaberentur et inseryirent. Getenmi m^ 
tegrom semper esset summo Imperanti ciyilem per-»- 
sonam et poteslatem alteri tribuere j si quandoque 
ita expedire iudiearet 9 pleno tamen et libero ma* 
nente eatholicis Episcopis ecckesiasticae poteslatis 
exercilio* Id autem alias evenisse quin etiam spe^ 
ciali diplomate eelsissimi Imperaloris Othomanici an^ 
no 1S57 factum fuisscy satis eompertum est. 

43« Quae quidem omnia cum iam Nostro nomi- 
ne et mandato signiiicata aperte fuerint OtJiomaBi* 
cae Aulae a Ven. Fr. Arcfaiepiscopo ThessaloQicen- 
si, cum legatione Nostra extraordioaria GoQstantiQo-^ 
poli fungeretpr ; a calumniosis hisce et ohsoletjs d^ 
cteriis refricandis cessandum omnino esse liquef» 
nisi qui ex adverso sunt invidiosi 9 et magis stuH 
diosi partium quam veritatis velint reputari. 

44. Yebementissiine autem admirati sumusi cisn 
Nos impeti audivimus ob innovatam et confirnuitaia 
a Nobis legem cirea bonorum ecclesiasticorum alie- 
nationem 9 quasi nedum imperialia iura invadere « 
verum et ipsa Ecclesiarum Armeniarum bona Nobi3 
vindicare veUemus. Ecclesiastica bona ad ecclesi^M 
pertinere noa minus certe quam ciyium bodA ad 
cives, earumque sub potestate esse, non tam caoo- 
nes sanxerunt , quam ipsa naturortis ratio cuique 
suasit. Eorundem vero bonorum administrationem 
primis Ecclesiae saeculis Episcoporom arbitrio ^4 
conscientiae commissam , subsequentium Concilio*' 
rum decreta moderari non praetermiseruntv editis 
legibtts, quibus deOniretur, qua ratione et quas ob 

9 Digitized by VjOOQIC 130 

eausas administratio gerenda foret y alienatio per- 
initteiida : qua in re circumscripta est vetus illa 
Episooporum potestas; et synodorum yel quando- 
que maiorum Praesulum prudenti arbitrio permissa. 
Gum yero satis adhdc consultum non yideretur ec- 
elesiasticoram bonorum indeilinitati siye ob s^no- 
dorum infrequentem celebrationem , siye' alias ob 
eatisas, Apostolicae Sedis intercedere auctoritas de^ 
buit; qua cautum est ne ecclesiarum bona, incon- 
sulto Romano PontificCy alienarentur. 

45. Quod quidem ad earumdem utililatem tam 
graye et necessarium yisum est y ut ad eius legis 
obseryantiam, interposita iurisiurandi religione, ele- 
ctos ad calhedraleS) metropoliticas , yel etiam pa- 
triarchales Ecclesias ^t^bstringere sese debere multo 
ab hinc tempore staiutum sit. Et hoc quidem iu- 
ramentum ab Orientalis etiam ritus Patriarchis quoad 
bona mensae suae praestitum faisse» ex quo primum 
ad catholicam yeritatem et unilatem eorumdem Ec- 
elesiae reyersae sunt ^ acta teslantur quae snnt in 
apostolicis Nbstris archiyis ; et nemo unus ex eis 
est^ qui legis praedictae observantiam iuramento non 
promiserit. Idipsum factnm esl et fit quotidie ab 
Episcopis latini ritus cuiuslibet gentis , regni yel 
r^ipublicae y quin umquam civiles potestates con- 
questae fuerint sua idcirco iura yiolari. Et me- 
Hto : his enim legibus Romanus Pontifex nibil prae- 
sumil) nihil sibi arrogat; sed totus in eo es(, ut 
spectata ecclesiarum utilitatc yel in singulis casi- 
bds quid ab Episcopo fieri expediat, collatis con- 
siltis definiat , yel ipsi Episcopo definiendi faciat 
potesta^em; non dissiiqili ratione ac pater famiiias Digitized by VjOOQIC m 

ofim filiis suis agendutu putaret. Quod autem, sub- 
ieotis iam Pdtriarcbts ea lege qua inconsulta Apo* 
stoiica Sede^ bona mensae suae alienare veta&tur, 
hoc ipsum in Nostra Cpnstitutione decernendum du^ 
xerimus de aliis ecclesiasticis honis y id non sine* 
gravissimis causis, de quibus optime novimus De<^ 
a Nobis reddendam rationem, factum fuisse , ne^ 
mo unus qui recte iudicare velit poterit suspicari^ 
Novisse sufficiat^ quod profecto quisquQ sapiens in- 
telliget, Ecclesiarum indemnitati, et bonorum eccle- 
siasticorum conservationi eo pecto tutius et efflea' 
cius consultum esse , quin legilimis Quiusque iufi- 
bus praeiudicium fuerit iilatum per memoratam No- 
stram Oonstituiionem. 

46. Quomodo vero hisce Nostris decretis summi 
Imperantis iura uti aiunt laesa fuerint, ingeni^e fa^ 
temur Nos nullo pacto intelligere ; tantum af^est ut 
hoc vel voluerimuSy aut fieri posse existimaverimus. 
Nam si dici non potest^ iisdem iuri^His repugnare 
eam potestatcm, qua pollent in ipso Otbomanico 
imperio Patriarchae et Episcopi circa bonorum ec-, 
clesiasticorum procuratiopem, neque iisdem repu- 
gnare dicenda illa est, quam Apostolica Sedes pro 
suo debito et iure exerit, cum modum praeGnit, sua 
etiam auctoritate interveniente, quo saerorum An- 
tistites ea uti debeant, ut sit in aedificationem non 
in destructionem. Quo paclo provisum a Nobis fuis- 
se patet bonorum ipsorum incolumitati, remque uti- 
lem quam maxime futuram ecclesits catholicis quae 
per Orientem constitutae sunt : quod ubi conten* 
tiones deferbuerint, omnes agnoscent; posleri autem^ 
si tamen hae leges religiose custodiantur , procul 

9* Digitized by VjOOQIC m 

dttbio experientar. Cum vero libertatem lHaroin nnnir 
mu8 Imperans OibomaiucQS deeretis sois asseruerit, 
earamque patrocinium se gerere bumauisstme Nobis 
signiiicayerit) oon dubitamus, quin re inspecla qua-* 
lis revera est, et disiectis superslructis adversan- 
tium calumniis , laetari potius dcbeat quam dolere 
de bis 9 quae in evidenrtem iliarum utilitatem ce»- 
sura sunt. 

47. Neque miaus calumniosnm est commentum 
illud a recentioribus quibusdam excogitatum, et ab 
Orienlalibus dissidentibus percupide exceptum» qui 
Romanum Poniificem, qua Christi Yicarius est, Ira- 
ducere non erubuerunt uii extemam quamdam au- 
ctoritatem, quae interiori regnorum et nationum re- 
gimini sese inserat: quod omnido prohibendum aiunt 
ut saria tecta summo Imperanti sua iura maneant, 
et omnis oecludatur via, ne alii principes ad simir 
lia audenda incitentur. 

48. lamvero quantum baec falsa sint , quantum 
a recta ralione aberrent, et a catholicae Ecclesiae 
divina ordinatione facile est intelligere. Falsum enim 
imprimis est Romanos Pontifices a limiiibus suae 
potestalis recessisse, vel in regnonim civilem admi- 
nistrationem sese inseruisse, et iura Principum usur- 
passe. Quod si idcirco ea calumnia Romani Ponti- 
fices notantur, quod de Episcoporum et sacrornm 
Ecclesiae ministrorum electionibus^ vel causis> aol 
de aliis quibuslibet ad eccleslasticam disciplinam» 
etiam quam exteriorem vocant, pertinenlibus aliquid 
decernant, alterutrum est admittendum vel ignorari 
scilicet vel reiici divinam ideoque immutabilem ca- 
tbolicae Ecclesiae ordinationem. Haec quidcm sta- Digitized by VjOOQIC 133 

biljs semper mansit et maiiebit: neqoe uUo paeto 
exigi potest, nt mutationibus sit obnoxia^ iis prae"* 
sertim ia locis , in qnibns propria catholicae reli-» 
gioni libertas atque securitas imperialibus etiam sum^ 
mi Principis decretis asserta fuit. Cum enim catho* 
licae fidei dogma sit» unam esse Ecdesiam, et Ro^ 
maoum Pontificem esse eiusdem capnt » et omniwn 
ebristianorum patrem ac dootorem existere, is. eerte 
nullt ex Christianis, nuUi ex peculiaribus Christia-^ 
norum Ecclesiis extraneus dici poterit, nisi forte 
quis contendere vellet, membris extraneum esse ca** 
put, filiis patrem, discipulis magistrum^ gregi pa- 
storem. 

49. Caeterum qui extraneam auctoritaiem appel- 
lare non dubitant Apostolicam Sedem^ Ecclesiae uni^ 
talem ea loquendi ratione discinduaty vel cius di-i- 
scindendae occasionem praebent) quoniam 6« Petri 
successori et titulum et iura universalis Pastorii 
eo ipso denegant; deficientes idciroo vel a debita 
catholicae Ecclesiae Me , si eiusdem iiliis ipsi a&^ 
oeDseanluri vel debitam eidem libertatem impeten* 
tes» si foris sint. Christus enim Dominus aperte trft^ 
didit (1), et scire et audire ove« vocem pastorisi 
eumque sequi ; ab alieno autem . fugere » quia non 
noverwU voeem aUenorum. Si itaque extraneus» hoe 
est alienus alicui peculiari Ecclesiae dicatur Suni«> 
mus Ponlifex» aliena proinde et ipsa erit ab Apo«- 
stolica Sede t hoc est ab Ecclesia catholioa ; quae 
una et sola est super Petrum voce Domini fanda^ 
ta« A qno fundamenio qni eam seiupguntt noii iam 

(1) loan. X. 5. Digitized by VjOOQIC 134 

divinam et catholieam servant , sed humanam co- 
natUur ecclesiam facere (1); quae ulpote humanis 
tantum nationalitatis uti aiunt vinculis eolligata , 
neque sacerdotum cathedrae B. Petri firmiter adhae- 
rentium glutino copularetur, neque in eiusdem so- 
lidaretur Grmitate, neque esset iuxta connexam et 
ulnque coniunctam Ecclesiae cathoiicae unitatem* 

50. Haec omnia Yen. Fratres ac dilecti Filii, ia 
praesenti rerum discrimine vobis scribenda duximus, 
qui coaequalem sortiti estis Nobiscum fidem in iu- 
stitia Dei et Salvaloris nostri lesu Christi, ut ve- 
stram excitaremus in commissione sinceram menlem. 
Yidelis enim apud vos etiam impleri quod sancti 
Dei Aposloli dudum praedixerant, venturos scilicet 
in novissimis diebus in deceptione iliusores iuxta 
proprias concupiscentias ambulantes. Studete igi- 
tur» ne transferamini ab eo qui vos vocavit in gra- 
tiam Cbristi in aliud evangelium ; quod non est 
aliud nisi sunt aliqni qui vos conturbant, et volunt 
eonvertere evangelium Cbristi. Yere enim evange- 
liani Christi convertere volant^ qui positum ab eo- 
dem Christo Deo Ecclesiae suae fundamentum sub* 
movere conantur; et universalem curam pascendi 
oves et agnos B. Petro in evangelio commissam 
vel negant vel evacuant. Equidem <( fieri baec D4>- 
» minus permittit et patitur (2), manente propriae 
» iibertatis arbitrio, ut dum corda vestra et menr 
» tes vestras veritatis discrimen examinat ^ proba- 
» torum fides integra manifesla luce clarescat. i> 
Eoi tamen in peius quotidie proficientes vos devi- 

(1) S. Cyprian. epist. ad Antonian. n. 24. 

(2) S. Cjprian. Lib. de Unit. Ecclfis. n. 10« Digitized by VjOOQIC 135 

tare opus est iuita praeceptum Apostoli; el uemir' 
nem talibus conunuoieantem ad vestrum recipere 
qualibet subreptione consortium^ uti hactenus prae^ 
clare constanterque fecistis, ut catholicam fidem in 
eordibus vestris intemeratam servetis. 
: 51. K Sed neque vos quisquam circomvenire per* 
» ientet^ uti a veteribos schismaticis factum est^l)» 
» quod dicant nqn de religione sed de moribus e$$e 
)» cerjlamenf vel Apostolicam Sedem non causam 
» eommunionis catholicae fideique tractare, sed in« 
» luriam dolere» cur videatur ab (eis) fuisse con* 
» tempta; quoniam haec et buiusmodi^ quatenus 
» simplices quosqiie decipiant, hi qui in errore suftt 
p positi spargere non quiescunt. d Manifestum enim 
iam est ex eorum declarationibuS) et scriptis quo^ 
que in vulgus editis , aperle impugnari primatum 
iurisdictionis a Gbristo Domino in persona B. Pe'- 
tri Apostolicae huic Sedi tributum, dum illius exer* 
cendi in ficclesias rilus Orientalis ius impetitur: 
cuius proferendi erroris turbulentis aut imperitis mem- 
tibus occasio seu praetextuS) non autem causa esse 
potuit aut potest memorata C<mstjtuti6 Nostra. « Se- 
» des autem Apostolica (2) in tantum.non eontume^ 
» liam dolet, sed fidem defendit, communionem ain*^ 
» ceram, ut hodie cuncti qui in eius visi sunt pro* 
» rupisse despeetum) si ad integritatem fidei com» 
» munionisque catholicae r vere et eoL animo. poe* 
» nitentes ^ revertanlor, secundufli. regulariun tra- 
)) mitem paternarum toto cordis affectu venientes (1) S. Oelasius epist. 18 ad £pisc. Dardan. n. 6. 

(2) S. GeUsius loc. cit. Digitized by VjOOQIC 136 

» et plena eharitate sasetpiet, » Quod ut piissimus 
Deus iudulgere dignetur et Nos in humilitate cor- 
Ai$ Noslri iamdiu enixe flagitamus » atque ut vos 
etiam idem faciatis, et desideramus et volumus. 

52. De celerO) Yen. Fratres et dilecti Filii, con^ 
fortamini in Domino et in potentia virtutis eius : 
accipite armaturam Dei ut possitis stare in die ma- 
I09 sumentes in ommbus scutum fidei; neque ani- 
mam vestram faciatis pretiosiorem quam vos. Me- 
mentote Maiorum vestrorumt qui exilia et carceres 
el ipsam mortem perpeti non timuerunt, ut prae- 
elarissimum yerae et catholicae iidei donum et sibi 
et vobis conservarent : probe enim sciebant , non 
illos timendos esse qui occidunt corpus , sed eum 
qui polest et animam et corpus perdere in gehei>- 
nam. Omnem proinde soilicitudinem veslram proii- 
cite in Deum ; ipsi enim cura est de vohis, et non 
patietur vos tentari snpra id quod potestis, sed fa- 
ciet cum tentatione proventum, ut possitis sustine* 
re. In quo exultabitis modicum nunc si oportet 
contristari in variis tentationibus , ut probalio ve- 
strae fidei multo pretiosior auro y quod per ignem 
probatur» inveniatur ad laudem et gloriam et ho- 
norem in revelatione lesu Cbristi. Obsecramus de- 
nique vos per nomen eiusdem Dei et Salvatoris no- 
stri^ ut idipsum et dicatis et faciatis omnes, et si- 
tis perfecti in eodem sensu et in eadem sententia, 
solliciti servare unitatem fidei in vinculo pacis. Et 
pax Dei quae exuperat omnem sensnm custodiat 
corda vestra et intelligentias vestras in Christo lesu 
Domino noslro: cuius nomine et auctoritate Apo- 
stolicam Benedictionem Vobis, Ven. Fratres ac di- Digitized by VjOOQIC 137 

lecti filii, in commQiiiQiie et obedientia Apostolicae 
Sedis perseverantibas peramaDter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die sexta lauua- 
rii anno MDCCCLXXIU Pontificatus Nostri anno yi- 
gesimoseptimo. 

PIUS PP. IX. / Digitized by VjOOQIC 138 

LITTERAE APOSTOLIGAE 

QVIBYS DIOEGBSIS ANTIOQVlfiNSlS) QVAB PBR DECRfiTVM COH- 
8IST0RIALE DIEI 4 FEBRVARU 1868 GVM DIOEGBSA K- 
DELLENSI GONIVnCTA PVERAT, AB ISTA SfilYlfGITVRy BT 
IN NOVVM EPISCOPATVM BRIGITVR. PIVS EPISCOPVS 

SERVVS SERVORVM DEI 

AD PERPETVAM Rfil MEMORIAM k^uper oecumenica Agri Dominici procuralione a 
Domino et Redemptore Nostro lesu Christo Nobis 
tanto honori imparibus commissa vigilantes, sacra- 
tissimoque mandato huiusmodi fideliter respondere 
satagentes, ea interdum, quae alias a Nobis peculiari 
quidem consiiio fuerunt constituta, ob supervenientes 
circumstantias moderariy vel etiam plane immutare 
tenemur, prout, singulis rerum adiunctis quam dili- 
gentissime perpensis, ad animarum Christifidelium sa- 
lutem utilitatemque aptius comparandam magis ma- 
gisque in Domino conspicimus profutura. Nos siqui- 
dem Congregationis Yenerabilium Fratrum Nostro- 
rum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Rebus 
Consislorialibus praepositae Decreto diei quartae Fe- 
bruarii Anni Domini millesimi octingentesimi seia- 
gesimi octavi Calhedram dignitatem nec non Gathe* Digitized by VjOOQIC 139 

dralem Episcopatus Antioquiensis in Ditione Beipu* 
blicae Neogranaten. quae in Civilate Antl<^uiae a feL 
record. Pio Papa Septimo Praedecessore Nostro erectae 
luerunt^ob illorum temporum circumstantias in eadem 
Ciyilate Antioquien. penitus supprimi, illasque in al- 
terani eiusdem JEpiscopalus Dioecesis interius coosi* 
siiam Giyitatem Medellen. nuncupatam una cum suis 
Capitulo et Canonicis>nec non Episoopali Canoellaria» 
quemadmodum tunc expedire dignoscebaUir, trans* 
ferri) ibique erigi et institoi Apostolica Nostra Au* 
ctoritate concessimus, novae huic Ecclesiae eiusque in 
tempore Antistiti titulum ac denominationem Episco- 
patus et Episcopi Medellen. et Antioquien. tribuendo. 
Et quoniam lam Nobis innoteacebat ipsius Dioecesis 
lerritoiipm tam late protentum esse^ adeoque ma- 
gno iugiter increbescentium ineolarum numero esse 
confertam» ut unus Episcopus ad occurrendum spi- 
ritualibus eorum necessitatibus sufficere minime ya'*' 
leret, eodemDecreto Nobis &anctaeque.haic SediApo- 
stolicae liberam faeultatem ineundi aptiorem super 
ea Dioecesi circumscriptiOnem reservavimus, prout 
praemissa.onmia effatqDiSQf^to debitae oxeqBUtioni de«- 
mandato pleuius epntjnentur (1). Cum itaque regionum 
seu locoruo) a praefata Episcopali Ecclesia longe di- 
stantium Incolae et praeciptie Dilecti Filii Cierus et 
Populus dictae Civitatis Antioqaien. Sedem et Eccle- 
siam Episeopales cum propria pariiculari et separata 
Dioecesi inibi per Nos eamdemque Sedem inslau*- 
rari vehementius in yotis habeanty idque a Nobis 
etSedepra^i^ta enius preclbus impetrare sUiduerint^ 

HL) Yid. Acla vol v/ pag. 359. Digitized by VjOOQIC 140 

euoMjpie pro illorum ChriBtifldeliuiii bono et comaio- 
do etiam spirituali ex irequisitii Venerobiiis Fralris 
Kostri Valerii Antoaii Ximenes Medellen* el Antio« 
quien, Episcopi relatione apprime perspecta fuerit 
huiusiBodi rei efficiendae opportunitas atque utilitas ; 
ffosqui» nuUis suflfragantites merilis, sed summaDi- 
yina Jbonitate uniyersali Eoelesiae praesidentes quae 
|ax.ta oocurrentes eircumstantias felioi et expeditiori 
populorum regiroini magis apta comperiunlur, liben- 
ter concedimuS) quique facultatis ineundi novara hu- 
iusce Dioecesis Medellen. et Antioquien. memorato 
Decreto Nobis dictaeque Sedi consulto factam reser* 
yationem in Apostolicis Litteris provistonum Eccle-» 
siae praedictaeMedellen» et Antioquien. feBovaTimus; 
snpplieationes et vota praemissa obsecundare, beni- 
gnoqoe favore prosequi yolentes, omnesque et sin* 
gulos, quibus bae Litterae favent, a quibusvis excom* 
mnnicationisy suspensionis, et interdicti, aliisque Ec* 
elesiasticis senteatiis, censuris et poenis a iure vel ab 
homine^ qvavis oecasione vel causa latis, si quibus 
quojnodolibet innodati e&istant» ad effBCtum praesen- 
tium tantum eonsequendum barum serie i-espective 
ab8olventes^'ld>soluto(s fore censentes, nec non prae- 
4icti Valerii Antouii Episeopi assensum quoad pro- 
positanieius.Dioecesis circumscriplionem ultro liben* 
tiusque praestitum ratum acceplatumque habentes» et 
alioram omnium in huiusmodi negoeio interesse hzr 
bentittm, sive quomodolibet habere putantium seu 
praesumentiqm consensui ex sDprema in singulas Ec- 
desias auetoritate Apostolica quam pienms barum se- 
rie supplenles^cunctisque, quae animadvertenda erant, 
matura deliberatione perpensis» Motu proprioy et ex Digitized by VjOOQIC u\ 

certa scientia deque ApoatoUeae poloalatis pteoitudine 
ipsi Ecciesiae Medellemiy eiusque pro tempore Anti- 
stiti adnexam denominationem seu titolum Antioquien. 
perpetuo auferimos atque abrogamus^ et a moder* 
na eius quam late protenta Dioecesi binas illas pro^ 
vincias, quae silae ad Orientem Reipublicae Neograna* 
teusis Antioquiaeetad Sopetran appellantur, una eom 
siagulis earum locis^ incolis, rebus^ iuribus et quibus* 
cumque aduexis, connexis et 4e necessitaie coneo*- 
mitanlibus accessoriis ApostoUca auctoritate eliam 
perpetuo disiungimus et dismembramusy ac ab ordi* 
naria iurisdictione ac spiriluali dominatione alque ad* 
ministratiope pro tempore existentis Medellen. An* 
tistitis perpetuo quoque eximimus et dissolvimus» 
Et quia raUo postulat^ ut desuper meMorata An- 
tioqoiae Civitas titulumet gradum.sibi rnrsus vin- 
dicet episcopales, illam ad Givitatis etiam Episcopalis 
fostigium fruiturae postbac omnibos et singulis hOf 
noribus, ioribusi privilegiis, praerogativis> gratiis et 
(avoribust qoibus iam aotea potiebatur, ac modo cae- 
terae E|^iscopa)es in Ditiobe Neogranatensi Civitates 
de .cammuai iure legitimoque uso ias^oiri et Irui 
solent, Apostolica auctoritaie praefata etiam perpetuo 
attollimust seu de novo evdiinms^ atque adeo in Epi- 
s^patus noYiteif .coostituendLAntioquieo.eiusque in 
tCBifpore Antistitis residentiam statuimus atqoe de^ 
cernimua. Praeterea eam ipsam Ecclesiam, qoae antea 
in dicta Antioquien. Civitate Catbedralitatis gradA 
gavisa fuit, in Catbedralem Eccleaiam sub eadem oti** 
que priscina invocatione, oamdmque aervaturam Pa-t 
roehialitatem cum cura animarum ut antea exercenda 
dicta Ap&stoUc^ auctoritaCe perpetuo pariter deiio<> Digitized by VjOOQIC 142 

erigimas atqne restituimus, pracipiendo ut in Cathe- 
drali sic erecta, seu denuo iustituta Sede, Cathedra 
et Dignitas Episcopales reintegrentur pro uno in po- 
sterum Antioquiense nuncupando Antistite, qui ipsi 
CathedraliCivitati universaeque Dioecesi,uti inferhis, 
adiudicandae praesit, ut par est, iuxta Sacrorum Cano- 
nura praescripta pro spirituali r^gimine atque libe- 
ra Ecclesiarum administratione. Porro Episcopali 
huic Ecclesiae Antioqniensi sic ereotae seu restilu- 
tae praefatas binas Provincias Antioquien. videlicet, 
et Sopetran. a Dioecesi Medellen. ut supra disiunctas 
et dismembratas in propriam Dioecesim pari Apo- 
stolica auctoritate perpetuo quoque adiudicamus> 
atque adeo illas una cum omnibus et singulis inibi 
sitis Civitatibus, Oppidis, Pagis, Paroeciis, Collegiatis, 
siquae sint, aliisque Ecclesiis» Oratoriis, et si quae sint 
Monasteriisy CoenobiiS) ah'isque piis Locis, nec non 
Incoliscuiuscumque generis et conditionis, terris, re- 
bus ecclesiasticis^ caeterisque demum consuetis ae- 
cessoriis ordinariae pro tempore existentis Antio- 
quien. iurisdictioni, administratiotii, ac regimini ea- 
dem auctoritate perpetuo item subiicimus, iubentes 
propterea ut omnia Instrumenta et quaevis scripta, 
quae huius noviter institutae Antioquien« Doecesis 
iiicolasy Eoclesiastica bona> loea, res, iura, causas, pri- 
vilegia, gratias et favores respiciunt, ab Episcopali 
Cancellaria Medellen. secernantur ac restituantur, nt 
deinde in pristina Antioquien. Episcopali Cancella*- 
ria possint ad posteram quamcumque opj^ortanita* 
tem fideliter adservari. lam vero ad hunc reficiendum 
Episcopatum, sicuti ius et opportunitatis ratio re- 
quirit, maximopere curpndum est, At efflcaci ex cure Digitized by VjOOQIC m 

Apostolici exequatoris ut infra deputsfndi^ vel etiam 
cuiusque Antistitis Antioquien. plane recoperentur 
ea omnia et singula, quae ad hoc opus tunc per 
sponsionem solemniter irrogatam fiierunt prorisus 
reservata, quum evenit ut Sedes Episcopalis ab An-* 
tioquia in Medellen. Civitatem translata fUerit. Hinc 
volumus atque mandamus ut pro residefntiali Epi- 
scopi praefati habitatione eiusque Gurfa et Cancel- 
laria ipsaemet aedes, quae perbibentur fuisse antea 
in hosce usus attributae, satisque convenienter adhi- 
bitae restituantur, illiusquemensae adiudicentur.Prae^ 
terea ad Capitulum Cathedrale quod attinet, Nos 
habita ratione peculiarium circumstanliarum interim 
eadem Apostolica auetoritate iniungimus atque man- 
damus, ut quamprimum in dicta Cathedrali Ecclesia 
Antioquien. iuxta Sacrorum Canohmn praescripta 
erlgatur Capitulum, quod Dioecesano Praesuli ope" 
ram debitam et reverentiam praestare debeat, ac 
usque dum maiores decimarum teditus numerum 
Canonicorum et Beneflciariorum seu Capellanorum 
pro necessilate adaugere non sinanl, pro nunc qua- 
tuor constabit Canonicis» qoonim primus Thesau- 
rarii dignitate polleat^ nec non binis Gapellanis de 
Choro nuncupandis, ac aHero secundi Cantoris gerat 
munia et vices, qui omnes divino cultui ex more in- 
stitutoque inservire , et ecclesiastica officia sedulo 
absolvere, cunciisque honoribas, iuribus, facultatibus 
praerogativis, gratiis, favoribus et privilegiis, quibus 
de iure communi caetera in Neogranatensi Ditibne 
Cathedralium Capitula fruuntur^ potiri debeaht et 
valeanl. Cum autem Dilectj etiam Filii Valerius Mar-* 
tinez, ei Linus Giano Presbyteri a primaevo Antio^ Digitized by VjOOQIC m 

quieasi Capitulo ad Catbedralis Medellen. Capitulam 
Iranslati fuerinti eisdem facnltalem facimus ad no- 
viter erigenduin Capitulum Antioquien. redeundi» ut 
Ipsi ibi absqua ulia BuUarum expeditione buic Ca- 
pitnlo rursua addicantur. Opportunum insuper et 
necessarium duximus annuere, ut propter hunc no- 
Yum rerum ordinem et subsequentem decimalium 
redituum restrietionem aliquantulum restringatiur 
interea Capitulum ipsius Ecclesiae Medellen. Hioc 
Antistiti Medellen. veniam et potestatem tribuimus 
ita reformandi suae Cathedralis Capitulum^ ut ea io- 
terea praesto bal)cat saltem binos Canonicos Digni- 
tarios, Decaoum videlicet el Tbesaurarium, binosque 
alios Canonipos non Dignitarios, et duos Capeilaiios 
de Cboro nuncupatos, superaddito alteroi qui secundi 
Cantoris vices et munia sustineat, Caeterum mao- 
damus et summopere commendanxuS} ut quamprimum 
id Ceri potuerit» tam exiguum utrumque Capitulum 
(etiamsi paulatun) augeatur ad magis congruum uaque 
CanoaJconimnumerum}C9mprehea3is «tiqueCaiioiiieis 
TbcM^logali, ^tque Poenitentiario. Cui quid^pi mox refi- 
ciendo Anlioquiensi Capitulo, ut omnes et singuli eius 
Digniitarius, Canonicij et CapeUani in Choralibus et 
Capitulari}>us functionilHis iftdumenta et insignia} quae 
Digiutariis> Canoiiicis»et CapeUanis finitimae MedeUeo. 
Catbedralis oonQessa et praescripta comperiunUir, li- 
cite Hbereque deferre, adbibere, et induere valeant 
ao debeantt aimili Apostolica auctoritate etiam per- 
petOQ cobcedimiis atque mandamus. Ipsique Capitulo» 
pbi fuerit constitutum» ex nunc veniam et faeulta- 
tem tribuimus et imperliQur reficiendi aut funditus 
conAwdi Capittilaria Statirta^ OrdlnatiowSi et Decreta Digitized by VjOOQIC 145 

sacris porro Ganonibus et Constitutionibcis et Oecu- 
menicae praeserlim Synodo Tridenttnaeminime adver- 
santia^sed penitus consentanea, quae abEpiscopo eius 
Antistite perpendenda et approbanda sint^ priusquam 
robur et efficacem legis vim obtinere valeant. Quod 
antem ad singularum Praebendarum Ecclesiasticarum 
in Dioecesi universa collationes perlinet^ quisque pro 
tempore Antioquiensis Antistes observanter satagat 
adhibere methodum a Sacris Canonibus et Apo^to- 
licis Constitutionibus praescri^tam, expressius ipsius 
Antistitem monemusetbortamur,ut nedum Parochia- 
les Ecclesiae aliaque Beneficia curam animarum ad-* 
nexam habentia) verum etiam Canonicatus Theolo- 
galia ac Poenitentiarius^ statim ac erecti fuerint^ non- 
nisi per concursum^ et praestanttorum requisitorum 
a praedictis Constitutionibus statutorum uniuscuius- 
que competitoris experimentum probe diligenterque 
exploratum eonferantur. Yerumtamen ut frequen- 
tior succrescat bonorum Presbyterorum copia, ne- 
dum ad augendum, ut pra[efertur> Capitularium nu- 
roerum, vernm etiam ad eam satis latam Chrisli Do- 
mini viheam fructuosius excolendam, eadem Aposto- 
lica auctoritate statuimus, ut Clericorum Senrina- 
rium restitui debeat ad praefati Coneilii Tridentini 
normam, sive magnificum illud aedificium, in quo iam 
constitutum erat, quodque, ut accepimus, in civicum 
Collegium nuper conversum fuit, recuperando, sive 
aliud satis idoneum^ rebusque necessariis instructum 
comparandoy eique una cum omnibus et singulis pri- 
stints illius bonis, rebus, et quibuscumque reditibus 
adnexis congruam dotem efformando. Sartum insu- 
per tectomque sit, ut illud ab Ordinario loci. iuxta 

10 Digitized by VjOOQIC 146 

sacrorum CaDoaam el memoratae TrideDtiDae SyDodi 
praescripla depe^eat. Porro usqve dum tot bona 
stabilia ( uti praestatt enixeque successu temporis sa- 
tageudum est ) fueriut comparata, quot congrue va- 
leaut satisfacere singuUs huiusce Episcopatus An- 
tioquien. fundandis doiationibus^ necesse est, ut ipsae 
interim dccimarum Ecclesiasticarum proveDtibus 
nitantur. Quapropter statuimus, ut ex omuibus de- 
cimis per diligentem probumque mandatarium ab 
Episcopo deputaDdum coUigeudis fideliterque cuma* 
landisfieri debeat massa communisy quae tribus aat 
quatuor aut sex quibusque anni measibus in de- 
cem dividatur aequales partesy quarum Ires pro Epi- 
scopali mensa^ quiuque pro Capitulo universo, re- 
liquae denuim duae pro fabrica el Saerario Eeclesiae 
Catbedralis libere tradantur. Prudenti vero iudicio 
Apostolici exequuloris infra depulandi designetur et 
statuatur, quota dein per subdivisionem pars vide- 
lieet Cauonico dignilariovquota unicuique Canonieo 
non dignitariot quota demum unicuique Capellano 
seu Mausionario attribuenda sit. Toto autem temr- 
pore^ quo Sedes Episcopalis vacare. oontingat, prae-- 
cipimus, quod ipsius mensae reditus fideliter parlian- 
tur, et alterum dimidium Vicario Capilu}ari seu Ad* 
mini&tratori ipsiusmet Ecciesiae in sui bonorarium 
adiuduselur^ alterum dein futuro Episcopo ad susti- 
nenda, impendia tmn pro Canonioa BuUarum expe- 
ditione.ad v^utis Ecclesiae Cjithedralis provisio- 
nem, tum pro caeteris in suo praesertim primo ad- 
veutu aocurate reservetur. 

Sajrtum vero tectumque sil ius favore measae 
fipisoopjaUs et Ecelesiae CathedraUst iUiuaque Ca« Digitized by VjOOQIC m 

pitali et Semtlfiarii, nee hob alistriiiR niiaoriiin Ec^ 
elesiarum et qnonimyis PiiArum Loebruqi seu loBtl^ 
tutorom, quaiidocUmque io ea Dibecift&d eatdntutti 
booa stabilia libere Uciteque legadtidi, acquirBiidi/pie-^ 
noqoe et absoluto CUmdominio poasidendiy adminiH 
strandi, et vindicandi, quia ea yel cetem bona et pia 
quaeeumque instituta cum alils coniungi» vel cdmma-- 
tari vqI aere alieno fi;ravari»multoque Q^binua di^trabi, 
aut alienari possint', oisi priu» ApoatQlica anqtoritaa 
iatercesserit, salvis tamen faoultatibus a mentofato 
Ck>noiUo Tridentino Episcopis ad id eonsutto attri? 
butis^ ac firniis Eeclesiae doctrint.&, et disciplifia ab 
eadem Sancta Sede apprpbata. Tandem memorataAt 
Aniioquien* Episcopalem.EccIesiani, uti foerit restir 
tuta» in Metrppolitaoae Ecelesiae ^anctae Fid^i de 
Bogo^ suffraganeam cum c[mnibus et singulis iuribusi 
honoribus, praerogativis, favoribus» privilegii^^. cuii^ 
ctisque, quae aliae ipsius Sanctae S^idei de Bogota Ee^ 
eleaiae suifraganeae de conununi iure h^h^ et tueri 
^olent, dicta Apostolica auctoritate subiiciqiuS) illius^ 
que canonicam taxam in singulis Litterarum Apo^ 
ftoljcarum sub plumbo provisionibus, quotiescumque 
novusiUi Ecclesiae Pastor praeficienduserit^in.Aurefs 
Florenis de Camera triginta 4ribus wm tertia ipsiua 
Floreni parte statuimus^ sicque in libris Camerae 
Apostolicae inscribi et. observari iubemus. Denique 
volumus ut infraseriptus Exequutor confestim sa* 
tagat eligeie ac depotare quem eius prudenti lubitu 
censuerit in Yiearium Capitularem^ seu illius Eccle-- 
siaQ Autioquien. Administratorem porro continuatu*- 
rum u^que dom Episcopus ei praefectua fuerit. Prae- 
sentes vero litteras de subreptionis vel obreplioniS) 

10* Digitized by VjOOQIC U8 

aut nullitatis alroTe, quocumque vitio intentionis no« 
stfae, aut quolibet alio defectu, quamtumvis iuridieo 
et subitantiali> etiam ex eo quod quicumque prae* 
missis interesse habentes, yel habere putantes^ seu 
praetendentes cuiuscumque conditionis^ qualitatis, sla- 
tiis, gradus et dignitatis existant ad id vocati citali 
et auditi non fuerint^eisdemque praesentibus non con- 
senserint, et causae, propter quas praemissa omnia et 
singula emanaverinty minime vel ihinus suiBcienter 
examinatae fuerint, et ex quacumque alia causa quam- 
tumvis legitima^ pia, priviieRiata ac speciali nota di- 
gna impugnari, retardari, invalidari, infringi aul ir- 
ritari, seu ad viam et termiuos iuris reduci, atque 
adversus illas oris aperilionem, aut aliud quodcum- 
que iuris vel facti remedium, etiam ex capite lae- 
gionis quantumvis enormii et enormissimae, vel cu- 
iuscumque praeiudicii impetrari, ac etiam motn 
scientia et poteslatis pleniludine similibus per quos- 
cumque Ronianos l^ontifices Praedeeessores Nostros 
quomodolibct contra praemtssaconcessum acceptari, 
ac in iudicio et extra illud allegari-, dedlici aut alias 
fllo quocumque uti non posse, quin imo omnia et 
singula praemissa semper et perpetuo firma, valida 
et efBcacia existere, suosque plenarios et integros 
eflFectus sortiri et obtinere, illaque sub quibuscum- 
que simiiium vel dissimilium gratiarum revocatio- 
nibus, suspensionibus, limilationibus, derogationibus, 
aut aliis contrariis dispositionibus eliam Consisto- 
rialibus miniitie comprebendt, nec comprehensa aii- 
quo modo eenseri, sed semper ab illis excipi, et 
quolies illa emanabunt, toties in pristinum et vali* Digitized by VjOOQIC U9 

dissimuin statom restituta, reposita, et plenarie re-* 
iotegrata ac de novo etiam sub quacumque posteriori 
data quaDdocumque eligenda concessa esse el fore> 
sieque et non alias per quoscumque ludices ordi-^ 
narios vel delegatos quavis auctoritate fungentes> 
etiam causarum Palatii Apostolici Auditores ac San^ 
ctae Romanae Ecclesiae Cardinales etiam de Latere 
Legatosy ViceLegatos, dictaeque SedisNuncioStac alios 
quoscumque quavis auctorilate» potestate^ praeroga-» 
tiva, honore et praeeminentia fulgentes, sublata eis 
et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et inter-* 
pretandi faeullate et auctoritate> iudicari^ et defi^ 
niri deberC) et quidquid super his a quoquam quavis 
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit atten- 
tari irritum et inane decernimus. 

Quocirca memorato Antonio Yalerio Episcopo 
per easdem praesentes committimus et mandamus, 
ut ipse ad praemissorum omnium exequutionem pro- 
cedal, necessarias et opportunas ei impartiendo fa- 
cultates, quihus ad hoc perficiendum negociuin al-* 
teram quoque idoneam personam in ecclesiastica 
tamen dignitate constitutam subdelegare queat^ iCa 
tamen ut idem Yalerius Antonius Episcopus per se, 
Ycl ipsam subdelegandam personam valeat ea cuncta 
ordinare, facere, declarare» ac etiam definitive omni 
appellatione» si qua forsan inciderit penitus remota^ 
decernere quae magis ad praemissa omnia probe 
fideliterque perficienda opportuna atque ulilia iudi^ 
caverit. 

Non obstantibus memorato Decreto in ea parte^ 
quae eisdem praesentibus adversari posbet,ac Nostra Digitized by VjOOQIC 150 

et Caaoellariae Apostolicae regota de iai^ qaaesito 
non toUendo^ nec non Lateranensis Concilii novis- 
sime celebrati^ dismembrationes perpetoas nisi in 
casibus a iure permissis fieri prohibentibas, aliisqae 
etiam ia syaDdalibusyprovincialibnsygeneralibus nni- 
versalibusqueConciliis editis, vei edendis, specialibos 
vel generalibiis Constitutionibus et Ordinationibos 
ApostoliciS) dictaeque MedeUen. Eeclesiae» etiamiura- 
mento^ coDOrmatione Aposlolica» vel quavis finni- 
tate alia roboratis^ statutis et consuelndinibus, pri- 
vilegiis quoque^ indultis, et Litteris ApostoUcis qui- 
busvis superioribus et personis in genere, vel in 
specie^aut alias cum quibusvis etiam derogatoriarum 
derogatoriis» aliisque efficacioribus et efficacissimisy 
ac insolitis clausulis irritantibusque, et aliis Decre- 
tis etiam motu scientia et potestatis plenitudine pa- 
ribus itemque consistorialiler^ seu alias in contra- 
rium facientibiis, quomodolibet concessis, approbatis, 
confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singuiis 
etiaoisi pro illorum sufflcienti derogatione de illis 
eoromque totis tenoribus, specialis,specifica,expressa 
et individua, non autem per clausulas generales idem 
importantes^meotioseu quaevis alia expressio haben- 
da, aut alia aliqua exquisita forma ad boc servanda 
foret, tenores buiusmodi^ ac si de verbo ad verbum, 
nil penitus omisso, et forma in iUis tradtta obser- 
vata, inserti forent, eisdem praesentibus p^o plene 
et snffioienter expressis habentes, iUis aUas in suo 
robore permansuris latissime et plenissime ac spe- 
cialiler ei expresse ad effectum praesentiura, et va- 
lidltatis omniun) et singnlorum praemissoram hac Digitized by VjOOQIC 151 
Yiee dumiaxat mclu, scientia, el polestatis plenilu- 
dine similibus harum quoque serie derogamus» ce* 
terisque contrariis quibuscumque. 

Yolumus autem quod effatus Yalerius Antonius 
Episcopus sive eius subdelegatus infra annum ah 
expleta ei demandata exequutione diligenter ad hanc 
Apostolicam Sedem transmittere teneatur authenti- 
cum exemplar Decretorum omnium in exequutione 
fcrendorum, in quibus declarentur non solum eon- 
finia huius novae Dioecesis Antioquien. , verum 
etiam Civitates Oppida et Paroeciae intra confinia 
huiusmodi comprehensa nominatim recenseantury ad 
hoc ut eadem etiam in Archivio praefatae Congre- 
gationis perpetuo ad opportunitatem conserventur. 

Yolumus etiam quod praesentium Litterarum 
transumptis eliam impressis, manu tamen alicuius 
notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius perso* 
nae in dignitate ecclesiastica constiiutae munitis, 
eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhi- 
beatur^ quae eisdem Litteris adhiberetur^ si forent 
exhibitae vel ostcnsae. Nulli ergo omnino hominum 
liceat hanc paginam Nostrae absolutionis, abroga- 
tionis, dismembrationis 9 separationis , exemptionis, 
restitutioniS) adiudicatioois, evectionis^ subiectionis» 
institutionis praecepti, statuti, mandati, commissio- 
nis^ decreti, derogationis et voluntatis infringere» 
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc 
attentare praesumpserit indignationem Omnipotentls 
Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius 
se noverit incursurum. Digitized by VjOOQIC 152 

Datum Romae apud Sanclum Petrum, Auno 
Incarnationis Dominicae miUesimo octingentesimo 
septuagesimo secundo, quarto Kalendas Februarii, 
Pontiflcatus Nostri Anno Vigesimo Septimo. (1) 

G. GORI SUBDATARIUS 

N. Card. Paracciani-Glarelli 

Visa de Curia 
Dominicus Bruti Abbreviator 
Loco )£ Plumbi 

I. Cugnonius. (1) Id est in more positum penes Cancellariaro Apo- 
stolicam, ut noTus annus a festivitate Annuntiationis Dei- 
parae Virg. Imm. exordiatur, et menses ianuarins et fe- 
bruarius diesque marlii usque ad roemoratum festum ad 
praecedcntem annum pcrtincant; iccirco praesentes Lit- 
terae mense ianuario Tulgatae, licet annum referant 1872, 
iuxta comrounero computandi rationero ad 1873 spectant. Digitized by VjOOQIC 153 
EPISTOLA . DILEGTIS FILIIS NOBILI VIRO FELICl LIBERO 
BARONI DE LOE PRAESIDI TOTIQVE SOGIETATI 
GERM ANO-G ATHOLIG A£ . 

HOGVNTIAM PIVS PP. IX. DILEGTI FILII) SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. D. 'um insectatioDem Eeclesiae ubique fenne inva- 
leseere moerentissimi eernimns, Dilecti Filii^ periu- 
cundum fnit Nobis, vos non modo non fuisse deieetos 
aut defieere, sed ab hostili impetu veluti confirmatos, 
posthabitis obstaculis undique obversis, et licet fa- 
Yore careatis alicuius etiam ex iis^ qui coepto vestro 
prae ceteris suffragari deberent, societatem catholi- 
cam conslituisse quae ad universam protendalur Ger- 
maniam et unitas valeat opponere vires inimicorum 
incursui. Proposilum tamen societati vestrae prae*- 
stitutum tuendi Ecclesiae doctrinam) iura, liberumque 
eontm exercitium in totius vilae publicae usu» as- 
sequi profecto nequiretis in praesentiarum, nisi arctos Digitized by VjOOQIC 154 

sacrarum rerum limites praetergressi, per eas omnes 

ratioaes» quae vobis a publicae rei constitutione coq- 

ceduntur, praepolenti quoque libito obsisteretis, et 

iniquis legibus passim in eamdem Ecclesiam latis. 

Et sane dum iura omnia ecclesiasticae poleslalis 

invaduntur libertas comprimitur exercitii sacri mini- 

sterii, sacerdotii os obstruitur: nisi catholicus po- 

pulus proprio iure fretus ad tuendam suam religio- 

nem exurgat ; nemo iam erit qui iuxta leges effica- 

ciler oppugnatoribus eius resistere possit ipsamqae 

yindicare ab eorum arbitrio. Teterrima certe baec 

rerum conditio satis esse per se deberet ad explo- 

dendum nefarium illud oommeDUim) toties reiectum 

et damnatum, quod omnis iuris fontem in laica 

auctoritate constituit, cuius propterea omnipotentiae 

ipsam subiicit Ecclesiam; dum christianis omnibus 

est exploratum, Cbristum Dominum ipsi contulisse 

potestatem sibi datam in caelo et in terra, eique 

idcirco demandasse, ut doceret omnes gentes, qua 

late patet orbis^ inconsultis plane atque etiam obni- 

tentibus earum prineipibas^ atque eos condemnasse, 

regibus non exceptis qui ipsam audire eique cre- 

dere noluisseot. Quem quidem exitialem errorcm 

non a solis hodie propugnari beierodoxis dolentes 

audimusi sed a nonnuUis quoque recipi e catholicis* 

Yos itaque, qui in tanta rerum omniom perturbatione 

vocaniini a divina providentia ad Ecdesiae catbo- 

licaeque religionis lutelam in auxilium oppressi Cleri, 

partes certe vobis creditas non exceditis^ si, eo duce» 

in prima aciei fronte pugnetis ; imo ipsi compedibus 

impedito debitum reapse exhibetis obsequium et filia-- 

lem opem. Per haac vero pugnam non uni religiosae Digitized by VjOOQIC 153 

libertati vestrae prospicitis» aut solis sacris iuribus^ 
sed ipsi paldlie xeittaei':^^! Uuifidnae sqciietati, quae^ 
sacra auctoritate subducta et religionis fuodamentOi 
necessario compellilur ad dissolutionem et exitium. 
Itaque dum Deo graiias agimus , qui laboranli et 
undique impetitae Sponsae suae per vos aliosque per 
orbem fideles ita prosjMcitt» .Spcietati yestrae tolo 
corde bene precamur, eique valida ominamur auxilia 
caelestia et cumulata gratiae munera^ ne vel a recto 
tramiie deleetat. vel dotreeitet debiiua epe)es|aslicae 
auclOfilati.fibseqaittm» vel acerbit«M:et.diuiurnitate 
piignae territa lailguesoat. Ipterim veiro divini fa-* 
voriB ausj^iceoi et pataroae No&trae bcinevojentiae {h- 
gnufi Apodtolicam Beoedictjonem vobi» omnibus et 
coepto vestro peramaafjer' impertimiis* 

Datum Romae apiwl S. Petrum die 10 Februa* 
rii Kbdo 1^73^ PonlificatM J^Qst^i Anno Yieesi-' 
moolavo.. 

PIYS PP, IX. Digitized by VjOOQIC 156 
DEGRETUM S. GONCiREG. ftlTUUM BAROLEIf. i^anctissimus Dominus Noster Pius Papa IX per De- 
ereium Sacrae Gongregationid Consicitoriirlis diei 22 
lulii 1872 quoad iisum Pontiflealium fav4>re Archi* 
presbyteri, primae Hempe dignitatis Gapitiiii Cathe- 
dralis Barolensiis^ declaravit et iodulsit hoiusmodi 
privilegio uti licite posste ad nbnnam Protonotartoram 
Apostolicoram tJrbis de kiihnero.Participantium in iis 
tantum circumstQfitiis» in^quibns Arcbipiiesbyier Ca- 
nonicus Missam solemnem pontificare debebit prae«- 
sente Capitulo. Cum vero IV Kalendas Seplembris 
eiusdem anni expeditae fiierint Citterae Apostolicae 
sub plumbo quae incipiunt Apostolicae Sedis, qui- 
busque Prolonotariis Apostolicis ad instar partici- 
pantium restrictus et declaratus fuit usus pontifica- 
lium ; simulque in Art. XXII earumdem Litterarum 
Apostolicarum reservalum fuerit ius Praelatis et Prae- 
latorum Collegiis, ut si amplioribus bac in re prae- 
rogativis se aucta fuisse arbitrarentur peculiaria sua 
iura in Sacrorum Rituum Congregationem deduce- 
rent, ut quod e Canonicarum sanctionum praescripto 
visum fuerit^ opportunum decernatur; Capitulum Ba- 
rolense buic parens praescriptioni ad SacrorumRi* 
tuum Congregationem deducere sategit Decretum Sa- Digitized by VjOOQIC 157 

mA CongregatiOttia.CtfnsiAt&rfeli^ii in/qw) 4eehurah 
tttm:' faemt suiiiiiiArelUl^re^yt^riml^rotopcMfflJQi^ 
AfioaUititbramrjekdjiuiMro Partifi]|ia|iti«Bi priYitegus, 

lllfc'|IOI6e^;; ri-(". •»() r> ji 0) ti:-; .i j\ ( \ ^; Jii. . : 

>[>( :)QiMid oflfmia^cttqai ^i^^/SfS&or. D^ ^^;£c|fiH9i; 
relata fuerint .a::8ubsmfl9;|Sa«r0raDi ;BitM(Wi. Capr 
gregationis Secretari09.Siabctitftsi.S9M Mt |l|^er per- 
maneant et robur teneant ea quae sancita fuere in 
praeiatii £aaiBiSAaiimb^A^(M^ tOQi quoad 

Protonotarios Apostolicos de nuraiQDQ :p6rticipantium, 
tum quoad alios qui nuncupantur ad instar parti- 
cipantium, ex singulari favore erga Capitulu^^tBa-^ 
rolensis Cathedralis ob ipsius devotionem ac pium 
studium erga Sedem Apostolicam» benigne indulgere 
dignala est ut eiusdem Capituli Archipresbyter pri- 
vilegiis cohonestetur Abbatum) minime vero corum 
qui NuUius dicuntur. 

Ideo sacra solemnia Pontificalia peragens» prae- 
sente Capitulo» in faldi^torio sedere poterit, simulque 
uti caligis et sandalis sericiS) Dalmatica, Tuuicella, 
annuio cum unica gemma, Cruce pectorali sine gem- 
mis, Cbirothecis, Mitra aurofrigiata pariter sine gem- 
mis, palmatoria, Canone ac pileolo nigri coloris, ex- 
cluso omnino baculo pastorali ; poterit tamen salu- 
tare populo per verba Pax vobis et trinam bene- 
dictionem eidem impertire. Quod si Archiepiscopus 
vel Ordinarius alias a Sancta Sede designatus et Epi- 
scopali charactcre insignitus Sacris Solemniis adsli- 
terity tunc serventur ea quae a Caeremoniali Epi- 
scoporum praescripta sunt. 

Rmo autem Ordinario pro-tempore praefatae 
Archidioeceseos committitur, ut caute vigilet ne Ar- Digitized by VjOOQIC m 

chi^sfaytefr vel inblnitab ttnkiteir in raperiori He^ 
«reto eidem statutos in exercHib Pontificalinm tran»- 
grediatiir: a^'M aemM vei Mb ab eodem Ordinario 
monitus non paruerit, eo ipso omnibus ac aingulis 
privilegiis supraf eonceasis prif^tum- ge scml. Con- 
trariis non obst^ntlb09^qtti>dseumque. 
Die 27 Febrttarii 1873.' DoaimiGVsrBAaTOLfm Sl Congfegationis RitDaa 
a> Secretis. . ' - : L.]$& 


Digitized by VjOOQIC 159 
LITTERAE APOSTOLIGAE mS PP. IX. AD FYTYHAll REI JIEIIORIAII. E xpositam Nobis est nomine dilecti iilii loannis 
Baplistae Etienne Summi Magistri Congregationis Mis- 
sionis saepe contingere, ut in nonnullis regionibas 
Seminariorum cura et regimen Sodalibus eiusdem 
Congregationis suae demandetur ; bino ad incommo- 
da in iisdem regendis evitanda supplicatum eslNobis» 
ut veniam de auctoritate. Nostra impertiri velimus^ 
cuius vi supradicta Missionis Congregatio memora- 
tum munus ynoderandi nempe praedieta Seminaria 
ab Ordinariis suscipere , quin recursus in singulis. 
casibus ad Sanctam Sedem habeatur» uti in Aposto- 
licis sanciionibus cautum est^ itemque eadem Semi- 
naria eiusdem Congregationis regimini concredjta in 
spiritualibus ac temporalibus » sine curatorum seu 
deputatorum ( quorum esset iuxta Concilium Triden-* 
tinum Sess. XXIII. cap. XYIII. de Reform. eorum- 
dem Seminariorum disciplinae, bonorumque advigi-^ 
lare procurationi ) administrare possit. Nos igilur re 
mature perpensa 9 de consilio etiam Venerabilium Digitized by VjOOQIC 160 

Fratrum Nostroram S. R. E. Cardinaliam negotiis 
propagandae fidei praepositoram omnes et singolos 
quibus hae Litterae Noslrac favent peculiari ben&- 
ficentia prosequi voleDtes, et a quibusvis excommu- 
nicationis et inlerdicti, aliisque Ecclesiasticis senten- 
tiis, censuris, et poenis, quovis modo et quacumque 
de causa latis» si qaas ibrte ineurrcrint, huius tan- 
tum rei gratia absolventes et absolutos fore censen- 
tes Apostolica auctoritate Nostra tenore praesentium 
concedimus, ut supradicta Missionis Gongregatio, quin 
Sanctam Sedem Apostolicam ad impetrandam in sin- 
gulis casibus veniam adeat, Seminarioram regimen 
ab Ordinariis excipere, eademque Seminaria absque 
deputatoram interventu in spiritualibus ac tempo- 
ralibus' administrare libere ac licite possit, et vaieat, 
ea tamen lege, ut in omnibus tam Superior generalis, 
quam Sodales a respectivo Ordinario dependere, et 
quotannis reddituum rationem sub anni exitum red- 
dere teneantur praesentibus duobus de Capitulo, uti 
etiam nonnullis Regularium instilutis concessum est. 
Non obstantibus quamvis speciali atque individoa 
mentione ac derogatione dignis in contrarium facien- 
tibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sob Annulo Pi- 
scatoris die XXVIII Februarii Anno MDCCCLXXIII 
Pontificatus Nostri Anno XXVII. 

F. Card. AsQvmivs. 

Loco )^ Annuli Piscatoris Digitized by VjOOQIC 1^1 

EPISTOLA DILEGTIS FILIIS PRAESIDI ET SODALIBVS GIRCVLI 
SANGTI AHBROSII. 

WJDIOLANVll PIVS PP. IX. DILEGTI FILII, SALVTEM ET APOSTOLIGAM BENEDIGTIONEM. Jr er tristissima haec Ecclesiae tempora.allevat certe 
dolorem Nostram cathoUcorum zelus, qui propriae 
religionis losectatioQe et proximorum periculo com- 
moti simul coeunt, ul apertius propriam fidem pro^ 
fiteaotur, impensius incumbunt retrahendis fratribus 
a periculo» studiosius se devovcnt misericordiae ope- 
ribusy ac in eo praesertim gloriam suam ponunt, ut 
se Nobis addictissimos praebeant obsequentissitdosk 
que documentis huius Gathedrae veritatis, ac uni- 
tatis catholicae centri. Observantia enim haec indu- 
hia est tessera filiorum Ecclesiae ; et ipsa constituit 
inexpugnabilem vim illam Quitatis» quae sola retun^ 
dere potest osorum illius furorem, dolum^ audaciam. 
Et sane qui indolem consideret conflati adversus 
Ecclesiam belli facile intelUget omnes hostium ma- 

11 Digitized by VjOOQIC m 

chinaiiones eo spectare y ut deleant illius constitu- 
tionem, el vincula frangant^ quae populos Episcopis, 
Episcopos devinciunt Christi Yicario. Hunc autem 
ideo ditione sua spoliatum fuisse, ut alienae subdi- 
tus potestati necessaria regendae catholicae familiae 
libertate privaretur, et ideo prae ceteri^s impeti^ ut 
percusso pastore disperganlur oves. Sed quamquam 
filii sacculi prudentiores siot filiis lucis, eorum la- 
men fraudes et violentia minus fortasse proficerent 
nisi multi, qui catholicorum nominie censeniur, ami- 
cam eis manum porrigerent. Non desunt enim, qui, 
veluti iuguni cum illis ducturi , societatem nectere 
conantur inier lucem et tenebras ac participationem 
inter iustiiiam et iniquitatem per doctrinas» quas 
dicunt cathoUco4iberales y quaeque perniciosissimis 
fretae principiis, laicae potestati spiritualia invadenti 
blandiuntur y animosque in obsequium , aul saltem 
toieradtiani iniquissimarum legum perinde inclinant, 
ac si scriptnm non esset nemo potest duobus DonUnis 
servire. Hi vero periculosiores omnino sunt et exi- 
tiosiores apertis hosiibuB, inm quia inobservaii, et 
fortasse etiam necopinanies, illorum conatibus obse* 
cuodant ; ium quia intra cerios improbatarum opi« 
nionum limites consistentes, speciem quamdam pro- 
bitatis inculpabilis docirinae praefernnt , quae im- 
prudentes alliciat conciliationis amatores, et decipiat 
honestos, qui apertum adversarentur errorem : atque 
ita dissociant animos, unitatem discerpunt, viresque 
coniunciim oppooendas adversariis infirmant. Eorum 
tamen insidias facile vos vitare poteritis ^ si prae 
ocuiis habeatis divinum monitum ex fructibus eorum 
co^oseetis eos ; si animadvertatis ipsos stomachari Digitized by VjOOQIC 163 

quidquid paratam , plenaTn j alisolutamque devotio- 
nem sapit placitis ac monitis buius Sanctae Sedis ; 
vix aliter de ipsa loqui quam de Romana Curia ; im- 
prudentiae passim vel inopporlunitatis insimulare 
eius aeta; Ultramontanorum aut lesuitarum appella- 
tionem afflngere studiosioribus et obsequentioribus 
eius filiis ; inflatosque superbiae vento prudenliores 
se illa censere^ cui peculiare et perenne promissum 
fuit divinum auxilium. Yos itaque, Dllccti Filii, me- 
mineritis, ad Romanum quoque Pontificem, qui di- 
vina vice fungitur in terris, pertinere quoad ea quae 
fidem, mores Ecclesiae regimen spectanl, illud quod 
de se ipsoChristus afflrroavit^gm mecum non colligit 
spargit; sapientiam idcirco vestram omnem consti- 
tuite in absoluto obsequio libentique et constante 
adhaesione buic Petri Calbedrae, nam habentes eum- 
dem spiritum fidei sic perfecti erilis omnes in eodem 
sensu et in eadem sententia) sic unitatem illam coo- 
firmabitis^ quae Ecclesiae hostibus est opponenda, 
sic cbaritatis opera, quae suscepistis^ acceptissima Deo 
facietis et utilissima proximis, sic afflicto ab Eccle* 
siae malis animo Nostro verum offeretis solatium. 
Efficax caeleste auxiiium et copiosa supernae graliae 
jDQunera vobis ad boc adprecamur ; corumque auspir 
cem et paternae Nostrae benevolentiae pignus vobisy 
Dilecti Filiiy Benedictionem Apostoiicam peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 6 Martii 
Anno 1873. Pontificatus Nostri Anno Vicesimose- 
ptimo. 

PIVS PP. IX. 

11* Digitized by VjOOQIC 16i 

EPISTOLA 

DILECTO FILIO ALOISIO GASTONI DE SEGVR GANONIGO PBIHI 
ORDINIS S. DIONYSII PRAESIDI VNIONIS SOGIETATVM CA- 
THOLIGARVM PRO OPERARIIS ( LVTETIAM PARISIORVM ). PIVS PP. IX. DILEGTE FILI SALVTEH ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. E tsi calcanda semper duxerimus, Dilecte Fili, di- 
vini Magislri nostri vestigia^ qui cum populo et plebe 
praesertim versabatur^ ac discipulos suos mittebat 
in pagos et castella ; in hac tamen aetate, quae prae- 
cipuas machinationes suas et artes in proletariorum 
corruptionem intendit, multo graviore eorum soUi- 
citudine premimur. Non sine magno propterea moe- 
fentis animi nostri solatio discimus, tot egregios sa- 
cerdotes ac laicos sedulam operamy solertiam^ sum- 
|[>tus impendere retrabendae populi proli ab insidiis 
ac periculis, eique cogendae in coetus, ubi sana im- 
buatur doctrina, religiosis exercitationibus excolatur, 
imformetur ad virtutes^ necessariis instituatur litle- 
rarum rudimentis» instruatur ad artes el probis cre- 
dita opiGcibus tutum inveniat patronatum el duclum, 
ac illecebris innocui oblectamenti invitata sancte dies Digitjzed by VjOOQ lC 165 

feslos exigat et uiiliter boras subsecivas. Salulare 
enim boc opus non modo parat ordinis subversi re- 
stituiionem^ sed efficacissime simul occurrit mali pro- 
gressuiy multisque consulil familiis, quibus nequeunt 
irrita contingere probitatis iiliorum exempla. Gratu- 
lamur igiiur iis omnibus qui Piclavium convenerunt 
consilia collaturi ad egregium boc coeptum explican- 
dum, promovendumy proficiendum; gratulamur tibi, 
qui eidem coepto praepositus non modo curas ei tuas 
impendis, sed iugi prudenium, piorum, et buius- 
modi adolescentium condilioni accommodaiissimorum 
scriptorum serie perpetuus ipsis monitor ades ac 
totius viiae moderaior ; vosque omnes bortamur, ut 
impigre labori pro Dei gloria et animarum salute su- 
scepto insteiis, ac dilectissimam hanc Cbrisli gregis 
partem a luporum incursu tueri , eique fidelem et 
addietam servare conemini, ac utilem praestare con- 
tendaiis religioni simul ei patriae. Omnia ad boc 
vobis auxilia caeleslia necessariaque et opporiuna 
divinae gratiae munera adprecamur; eorumqiie auspi- 
cem et paternae nostrae benevolentiae pignus tibi, 
Dileete Fili, rectoribus omnibqs, magistris, suffraga-. 
toribus piarum borumce insiitutionumi puerisque.i^t 
adolescentibus universis, qui eisdem se tradunt exeo:- 
lendoS) Apostolicam Benediciionem peramanier jm-* 
pertimus. 

Daium Romae apud S. Peirum die 2Q Mar^i 
Anno 1873. Pontificatus Nostri Auno. Yicesimose- 
ptimo. 

PIVS PP. IX. Digitized by VjOOQIC 166 

LITTERAE APOSTOUCAE PIVS PP. IX. AD PERPETUAM REI MEMORIAM. \ igore rescripti manu Nostra exarati sub dieXXYIIL 
mensis Octobris anni proxime elapsi MDCCCLXXII. 
quod exhibilum fuit Secretariae S. Congregalioais 
Indulgentiarum, piis obsecundanles votis Yenerabi- 
lis Fratris PauUi Archiepiscopi Dublinensis, partia- 
lem cenlum dierum Indulgentiam impertivimus se- 
mel in die adipiscendam ChristiBdelibus parvum Sa- 
cri Cordis lesu Scapulare, quod ioferius describe- 
musy gestantibusy et Orationem Dominicamp Salula- 
tionem Angelicam el Gloria Patri etc. recitanlibus. Post 
haec die XXII. Maftii volventis anni MDCCCLXXIII. 
accesserunl etiam supph'cationes Yenerabilis Frairis 
Ignatii Episcopi Ratisbonensis, qui erga Sacralissi- 
mum Cor lesu fidelium pielatem excitaturus, pro 
geslantibus supradiclum Scapulare aliquam a Nobis Digitized by VjOOQIC 167 

lodalgentiam enixe implorabai. Nos ul piis etiam 
supplieationibusy quas Yenerabilis Frater Episcopus 
Ratisbonensis Nobis porrexil y faveamus j memora- 
tum Rescriptum omnino confirmamus, ae> ut infra 
indulgere statuimus, Itaq^e de Omnipotenjtis Dei mi- 
sericordia) ac BB. Petri, et Pauli Apostolorum eius 
auctori^ate confisi, omnibus, et singulis ulriusque 
sexus Christifidelibus , qui parvum Scapulare la- 
neum albi coioris imaginem S* Cordis lesu in me-' 
dio referens gestaverint, et corde saltem contriti 
Orationem Dominicam^ Salutationem Angelicam^ et 
Gloria Patri etc. quolibet anni die recitaverint^ cen- 
tum dumtaxat dies semel in die lucrifaciendos de 
iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poe- 
nitenliis in forma Ecclesiae consuela relaxamus. 
Quas poenitentiarum relaxationes etiam Animabus 
Christifidelium , quae Deo in charitate coniunctae 
ab hac luce migraverint, per modum sufTragii ap- 
plicari posse imperlimus. In conlrarium facienti- 
bus non obstaotibus quibuscumque. Praesentibus 
perpetuis fuluris temporibus valituris. Yolunius au- 
tem ut praesentium Litterarum transumptis, seu 
exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii 
publici subscriptis^ et sigillo personae in ecclesia- 
stica dignitate constilutae munitis eadem prorsus 
fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhibere* 
tur , si forent exhibitae j vel ostensae : insuper 
praecipimus , ut earumdem Litterarum (quod nisi 
fiat, nullas eas volumus) exemplar ad Secretariam 
Congregationis Indulgentiarum , Sacrisque Reliquiis 
praepositae deferatur iuxta Deeretum ab eadem 
S. Congregatione sub die XIX. lanuarii MDCCLVL Digitized by VjOOQIC 168 

latam, et a S. M. Benedicto PP. XIV. Praedece»- 
sore Nostro die XXVlil. dicti mensis adprobatum. 
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pi- 
aeatoris die XXVIil. Martii MIKlGGLXXlll. 
Pontificatus Nostri Anno XXVII. 

F. Card. AsQvimvs. 
Loco )$ Annuli Piscatoris Digitized by VjOOQIC 169 CAPITVLO ET CAN0N1CI8 8ANCTI lACOBl DE QVJIA 
IN REGNO QISPANICO. DECRETVM SACRAE GONGREGATIONIS CONCILII 
AVCTORANTE SVMMO PONTIFICE PIO PAPA IX. LATVM. I Dter damna gravissima nec nnqaam satis lugenda, 
quibus iamdiu calholicum Hispaniarum Regnum an- 
gitur, et miserandum in modum affligilur nedum in 
rebus civilibus, sed etiam in negotiis ecelesiasticis 
studio el malitia filiorum buias saeculi » iUud ulti- 
mum haud tenet locumy quod superiori anno ince- 
pit, et nuperrime ma&imo omnium bonorum dobre 
consummatum est. 

Porro vix anno praeterito per publicas ephe- 
merides rumor incessit» allerum ex istis Ganonicis, 
idest Petrum Llorenle» fuisse a laica potestate no* 
minatum ad Metropolitanam Ecclesiam S. lacobi de 
Cuba, atque insuper ex publica fama) facto compro* 
bata» erat timendum, ne talis vir, iis animi dotibus 
ad Episcopale munqs rite recleque obeundum mini-* 
me pracditus, regia nominatione ad suam explendam 
ambitionem abuteretur^illieo SSmus D.N. Pius PP. IX. 
ex commissi sibi coelitus pastoralis offleii debito re-* 
m^dium aliquod adhibendum iudicavit. Quamobrem Digitized by VjOOQIC 170 

iussu tanti Pontificis die 13 Augusti 1872 per Emam 
D. Gard. Aotonelli suum a Secretis Status datae fae- 
runt Literae D. losepho Orbera ab isto Capitulo ca- 
nonice in Yicarium Gapitularem posl obitum postre- 
mi Archiepiscopi electo, ac suo munere laudabiliter 
fungenti^ quae eumdem hortabantur, ut si yera es- 
sent ea^ quae narrabantnry omni cura studeret, ne 
nominatus sub quovis titulo j colore » et arte sese 
immisceret in gubernio et administratiooe Archiepi- 
scopalis Ecclesiae Gubensis. 

Atlamen quod olim Gregorius XYI. sa. me. de Ga- 
bernio Hispanico in sua Allocutione die 1. Martii 1841 
merit^ gravissimis verbis querebatur de pluribus ex- 
cessibus et usurpationlbns a laica potestate perpe- 
tratis circa Yicarios Gapilulares a demandata sibi 
procuratione suarum Ecclesiarum saepius prohibitosy 
nec non cirea Canonicos vacantium Ecclesiarum te- 
mere inductos, aut etiam aperta vi adactos, ut ma- 
nus Yicaril Gapilularis virjo a Gubernio in Episco- 
pum nominato deferrent, conti^a sadcliones Concilii 
Lugdunensis secundi (cap. Avaritiae 5. de electione 
in 6. ) , aliis subinde GonstitntionibuS) et notissimis, 
Pii YIL Literis 5. Novembris 1810. ad Card. Maa- 
ry, 2. Decembris 1810. ad Averardum Corboli Ee- 
clesiae Florentinae Yicarium Capitularem^ et 18. De- 
cembris 1810 ad Paulum d'Atros Yicarium Gapito- 
tularem Ecdesiae Parisiensis oonfirmatas ^ idipsam 
hodiernis qooque diebus lugendum et graviter in>-> 
probandum eonspicitur. 

Eienim Yicarius Gapitularis animo prospicieas 
periculom calamitatumi quae tum Gapitulo tum ani- 
veraae Dioecesi imminebant> quamdam doctam Pa- Digitized by VjOOQIC 171 
storalem paraverat, eamque maDuscriptam prius Ca- 
pitulo misil, postea Yicariis Foraneis patefecerat ad 
eTitandum schisma^ quod certe timendum foret, si 
nominatus ad vacantem Archiepiscopalem Ecclesiam, 
eius gubernium ad administralionem assomerety an*- 
teqoam a Romano Pontifice in Consistorio fieret pro-* 
visio^ et provisus Apostolicas Bullas obtineret, easque 
Capitulo authentica forma exaratas exhtberet. Cuni^ 
que Yicarius eamdem Pastoralem typis mandare coe- 
pissety Ministri iilam Gubernium adversus iudicantes, 
evulgari prohibuere^ opus inceptum perfiei impedie* 
runt^ eiusque auctorem vi iuridicum Seaatum deiu- 
lerunty ut processum in eumdem Yicarium instrueret, 
ac sententiam ferret. 

Dum haec agebantur , Can. Llorente in Insu- 
sulam Cubae rediit^ et alter ex Ministris regiam Ce- 
dulam ad Capitulum misit instanter petens, ut re- 
gimen Dioecesis advocaret, ac in eumdm Llorente 
transferrety donec interim eius favore expedirentur 
Bullae Apostolicae. At Canonici ad unum omnes in 
Gomitiis coactis die 11 Octobris 1872 responsum 
dederunt» sibi omnino impossibile esse adhaerere huic 
petitioni proptefea quod suo tempore in electum Yi- 
carium Capitularem iura omnia translata fderunt ad 
tramites sacrorum canonum. Petiit insuper idem re- 
gius Minister, ut Yicarius Capitularis supra memo^ 
ratam Pastoralem ad Capitulum missam, et encycli' 
cas Literas ad Yiearios Foraneos dalas ad se advo«* 
caret, et Gubernio civili traderet^ cui petitioni Yi- 
carins Capitularis Litteris diei 8 Decembris 1872 li" 
benter annuit^ gaudens potius eadem documenla esse 
sub potestate Gubernii. Die autem 8 lanuarii huius an** Digitized by VjOOQIC 172 

ni citatus ad comparendum CQram Tribunalt lustitiae 
noluit se sistere, allegaos iaeompelenliam Tribuualis 
laici ob suum characterem Sacerdotalemy ac propter 
suam qualitatem Yiearii CapitulariSy qua praeditus 
est a die suae canonicae electionis. Quare idem Tri« 
bunal Vicarium Gapitularem suspendendum censuit^ 
ct Gubernalor civilis die 31 praedicti lanuarii ei 
notificavit statutam contra ipsum poenam suspensio- 
nis a iuribus et facultatibus hactenus exercitis, idque 
ob praefatam Pastoralem Gapitulo comunicatamy et 
Literas circulares ad Clerum Insulae transmissas^ 
contra quam suspensionis poenam Vicarius Capitu- 
laris conlestando denunciavil ea mente ut opportu- 
no lempore dispositiones cauonicae suum sortiantur 
effectum. 

Interea Decanus Capituli babito nuncio buius 
suspensionis tum a regio Minislro» tum a Vicario 
Capitulai^i die 1 Februarii buius anni extraordinaria 
ComiUa convocavit, et Canonicorum votis post acrem 
disputationem in duas aequales partes scissis, De- 
canus contra consuetudioem duplex suffragium dedit» 
quo factum est y ut idem Decanus huiusmodi plu- 
ralitate innixus potuerit evulgare > quod Capitulum 
sibi assumpserit iurisdictionem et regimen Dioeeesis, 
simulque Vicario indixit, ut signa, quibus, Sede va- 
caatey Literae muniuntur , Capituli Secretario tra- 
deret. Pluribus ex capitibus hanc capitularem reso- 
lutionem impugnandam adnisus est Vicarius CapiUi- 
larisy ac eam praesertim ob causam^quam Capitu- 
lares unanimiter confessi sunt in Comitiis habitis 
die 11 Octobris 1872 9 ac sibi deesse potestatem 
eedendi nominato Llorente^ cum iura omnia in Yi- Digitized by VjOOQIC 173 

earium Capitularem canonice electiim translata fue- 
rint ad formam sacrorum canonumy ac nulla subsit 
caosa eum invitum hunc ab officio removendi, et si 
qua forte adesset^ ea iudicanda et approbanda foret 
non a Capitulo sed ab Aposiolica Sede iuxta responsa 
Sacrarum Congregationum, Post hanc gravissimam 
Yicarii Capitularis obtestationem et declarationem 
siluit Capilulum, vel saltem non constat uUam de- 
disse responsionem. Nec mirum, nam post supra me- 
moratam extraordinariam sessionem, qua decretum 
est spolium legitimi Yicarii Capitularis, Decanus Em* 
manuel Miura, et alii eidem adhaerentes regimen 
vacantis Ecclesiae in famosum Petrum Llorente tran- 
slulerunt, qui saeculari potestate fretus die 3 Fe- 
bruarii possessionem apprehendere non erubuit, et 
ecclesiasticam iurisdictionem statim nefario ausu exer- 
cere incepit, Secretariam Yicariatus^ reliquasque ec- 
clesiastici gubernii offlcinas vi civica et coactione 
occupavit, nominationes ad -Beneficia curata fecit, 
Parochos sibi adversos amovit, ipsum Yicarium Ca- 
pitularem expoliatum obstringere tentavit ad ratio- 
nem ei reddendam de iis omnibus quae in munere 
Yicarii exercendo fecerat, eumque hoc refcusantem 
in sua domo ad modum carceris detinuit) adxilio ad 
hunc finem a saeculari potestate implorato. Hisce 
non obstantibus suum esse duxit Yicarius per en- 
cyclicas Literas de completa invasione et usurpa- 
tione cerliofes reddere Yicarios Foraneos, aliosque 
quorum inleresse poterat. 

In hoc infando ac detestabili rerum statri) qud 
Glenis et populus catbolicus in Cubensi Metropol^ Digitized by VjOOQIC 174 

tana Ecclesia misere versatar, SSmus Dominus No- 
ster Pius divina providentia PP. IX. pro ea > qua 
divinitns pollet in universam Ecclesiam suprema po- 
tesiatCy gravissima coosiderans mala ex tristi huius- 
modi factorum enarratione scatentia $ ac prae sua 
omnium Ecclesiarum soliicitudine cupiens quo citius 
fieri potest y efflca^ adbiberi remedium , quo boni 
subleventur, et mali corripiantur, ac illumineutur, 
iussit ut ab bac S. Congregatione Concilii iuxta men- 
tem a Sanctitate Sua eidem panditam opportunum 
in id decretum ederetur. 

Quare haec S. Congregatio Concilii prae oculis 
habita prae&ta faclorum serie, ac perpensis iis, quae 
statuit Concilium Lugdunense IL, Bonifacius VIIL 
in Constitutione IniunctM nobis de elect. inter cooun.) 
Clemens XL Const. In supremo diei 24 Aug. 1707, 
aliisque Summorum Pontificum Constitutionibus, ac 
praeterea notissimis Pii YIL Literis supra allatis, ac 
etiam Literis Leonis PP. XIL datis die 3 Martii 1826 
ad Patriarcbam Lisbonensem, statuit atque decernit 
ac respective declarat, nempe 

L Peirum Llorente a Gubernio Hispanico ad 
Archiepiscopalem Ecclesiam S. lacobi de Cuba no- 
minatum, Ueet buius nominationis seu praesentatio- 
nis nullum apud S. Sedem extet auibenticum do- 
cumentum , in censuras ecclesiasticas, ac etiam in 
maiorem excommunicationem ipso iureincidisse, alias- 
que poenas ecdesiasticas contraxisse, eo quod nuUa 
ab Apostolica Sede obienta Consistoriali provisione, 
neque propterea Apostolicis BuIIis expeditis multo- 
que minus Capitulo S. lacobi de Cuba exhibitisi te- Digitized by VjOOQIC 175 

meraria ausu,; et a eivili potestate protectus» adhi*^ 
bitis etiam militibus y et expoliato legitiipo Yicario 
Capitulari, adminislrationem et regimen Dioecesis 
S. lacobi de Cuba invasit , atque usurpayit : item 
S. Congr. eumdem Llorente tam Canonicatu^ quo 
gaudebat in Ecclesia Melropolitana Cubensi> quai9 
alio quolibet beneficio ecclesiaslico expoliatum y et 
insuper inhabilem ad alia quaecumque beneficia in 
futurum obtinenda declarat atque decernit. 

II. In easdem censures et excommunicalionem 
maiorem, et poenas ecclesiasticas incidisse etiam tam 
praedictum Emmanuelem Miura Decanum Capituli^ 
quam alios viros ecclesiaslicos et laicos^ qui fuerunt 
auctores^ vel auxilium quovis modo activum prae- 
buerunt ad perpetrandam invasionem el usurpatio* 
nem praefatam. 

III. Item actus omnes iurisdictionales post in* 
vasionem et usurpationem praedictam exercitos, pror- 
sus nuUos et irriios eadem S, C. declarat , ac pro 
irritis ab omnibus haberi decernit. Attamen acta 
omnia per ipsum invasorcm gesta, quaeque alio ca- 
nonico vitio^ praeter legitimae auctoritatis defectum 
non laborant. S. Congr. ex indulgentia erga non cul- 
pabiles sanare in radice intendit, atque per hoc de- 
cretum sanat. 

IV. Tandem praelaudatum Sac. D. losephum 
Orbera legitimum Vicarium Capitularem S. lacobi de 
Cuba iniquo modo et malitia hominum a suo mu- 
nere expuisum et expoiiatumy S. Congr. in integrum 
restituit, et ab omnibus tamquam Yicarium Capitu- 
larem haberi decernit eum omnibus iuribus et facul- Digitized by VjOOQIC 176 

tatibus perinde ac si nanquam fuerit expulsus et Datum Romae ex Sccrelaria S. Congregationis 
Concilii hac die 30 Aprilis 1873. 

L.)J(S. 

P. Card. CATERmi Praef. 

Peirus Archiep. Sardiantu Secretarius. Digitized by VjOOQIC m 

EPISTOLA 

DfLBCTIS FILIIS SENATORI DB GARNART D^HAMALE PRAESIDI' 
TOTIQVE FOEDERATIONI CIRCVlOllVII GATnOLIObRVII IN 
BELGIO. 

LEODIVM. PIVS PP. IX. .DII.BCTI flLII SAI,VtRa ET tAPOSTOLICAM BBIHSDIGTlONBM. uo durior qootidie fit Ecelesiae coaditio» qw iooH; 
pttdentius prociile^tur eius aucloritas» quo praefror. 
etiui^ onitqti cathplidae disgregandae adlaboratur et 
aireUendis a Mol)is.filiis;>iiQ$lris ; eo quoque luculen- 
liias ftilget fides Testra, riligioilis amor, et obsequium 
in battc Petri Cathedram, Dilecti Filii» qui cousilia» 
ytres; opes yeatr^ coniungitis non solom ut irritoa 
faeiatis iinpioB hdsce coiiatus» sed ul iMPCtiore aeflsper 
vtnculo nobis obstriDgatis jfideles. £t in* boc quideift 
religioeissrmo ooepto vestro iUud tiBXjme commen«t 
damus, quod, iti fertur, aversemini prorsus priQ<)i*- 
pda. cathalic(h'1^beraliaf, JBaque pro yiribus e mentibus 
eradere conemSQi. Qbi enim iia sunt imbuti f licet. 

12 Digitized by VjOOQIC \ 178 

amorem praeferant ei observaatiam ia Eeclesiam, 
licet ei tuendae ingeoiam operamque impeadere vi- 
deantur; doclriaam tamea eius et sensum perver- 
tere nituntur et, pro diversa aQimoruai cuiusque 
comparalione9 incUoiLre in oj^equium vel Caesaris, 
vel asscrtorum falsae libertatis iurium ; rati haQc 
omnino ineundam esse ralionem ad auferendam di- 
scordiarum causam^ ad conciliandum cum evangelio 
praesentis societatis progressum, ad ordinem tran- 
quillitatemque restituendam ; perinde ac si luz cum 
tenebris copulari valeret^ et veritas natura saa non 
privaretur vix ac violenter inflexa nativo vigore suo 
exuatur. Profecto ^ oppugnare nilemini insidiosum 
hunc errorem eo periculosiorem aperta simultate, quo 
speciosiore zeli caritatisque velo obducitur, et sim- 
plioes ab eo rieirahere sedulo cureds» funestam extir- 
pabitis dissidiorum radicem, efflcacemque dabitis ope- 
ram compiagendae fovendaeque aaimorum coaiun- 
ctioni. Hisce profecto monitis vos non indigetis, qui 
aieo obsequenter et absolate adhaeieiis.docomenlis 
omnibus huius ApostoHcae Sedis » a qufi Uberalia 
principia toties reprobata vidistis ; aed ipsum deai- 
derium expeditioris et uberioris. proventus laborum 
vestrorom oos ooippaKt ad refiicandam vobis rei 
adeo gravis ibemoriam. Geterum botium certamea 
susceptikm alacriter certare pei^ite^ et quotidie ma- 
gfis bene mereri oooteadite de Eoelesia Dei; corD- 
Mm epeoiaates ab Ipso vobis reddendam. No^ in- 
terim oflkiis vestris gratissimum prnfiiemar animuiD, 
nbvaque semper iocrementa et' copaosiora munera 
eaetestia adprecanmr sooietati vestrae; eorom aoleoi 
aospioiem esse eupiaius Apostolicam Benedictioneait Digitized by VjOOQIC qaam paterrtdO' Aottr(i0 bJbAevoUn6a^ P^fcdnis vobis 
Dilecti Filii peramanter impertimus. 

Datura Boaaae fpiHd jSi. Petrum die 8 Maii^y^- 
00 1873. Pontificatus Noslri Anno Vicesunoseptimo. 

PIVS PP. IX. . .1 . 1 / ' 'y. ' '' f' ' " • • ' •..*■'. 

"> t i' .' 5^ •' '•' ••' • ,' J' !> 

f • ••> ii '.1.''';) ' •"' / 
.. •': > . • ! *.f ^ . ; 'i ^"i! > 12^ Digitized by VjOOQIC 5 ' UTTEftAE APOSTOLICAE T^IIEhjkBill FBiftRI ETGElilO LACBAT EPI^COPO KASiIeKITSI. 

.( (!. . • • ' ' '.- '. ; PIVS PP. IX. VEFfERABILIS FRATER 
SALVTEM ET APOSTOLICAII BENEDICTIONEM. 0. Fblatae Nobis tuo noinine preces fixam animo co- 
ram moeroremque> quo luctuosissimo hoc tempore 
conficimur , vebementer auxerunt. Etenim prae se 
ferebant gliscente in dies per loca ista profligatissimo- 
rum hominum adversus Dominum et adversus Chri- 
stum eius odio atque audacia, eo rem misere esse d^ 
dnctam, ut timendum sit ne lurae Bernensis Parochis, 
qui quamlibel iacturam pati , quam fidei et officio 
deesse maluerunt, Parocbialibus muneribus interdi- 
catur, atque in Ecclesiis Oratoriisque publicis, et 
operari Sacris et Sacramenta ministrare vetitum sit. 
Quod quidem cum catholico nomini atque aeternae 
animarum saluti sit perniciosissimum^ Nos enixis pre- 
cibus rogavisti, ut huic difflcnltali mature occurrere, 
Apostolica Nostra Auctoritate velimus. Nos igitur Digitized by VjOOQIC 181 

dum cx humilitate cordis Nostri numquam desisti- 
mus Deum orare ut tandem aliquando lantos ab Ec- 
clesia sua fluctus depellat, eique pacem reddat au- 
spicatissimam , t^^^ Venerabilis Fr^ter , ac ceteros 
omnes quibus Nostrae hae Litterae favent , a qui- 
busvis excommunicationis et interdicti aliisque ec- 
clesiasticis censuris senteoUis et poenis, quovis modo 
et quacumque de causa latis si quas forle incurre- 
rint huius tantum rei gratia absolventes et absolutos 
fore censentes, tibi singulas quasque facultates ne- 
cessarias et opporidftas ^tenbrV praesenlium Aposto- 
lica Nostra Aucloritate impertimus, quarum vi quo- 
usque adeo nefarium bellum contra Nos , et hanc 
Beatissimi Petri Calhedram per i^sta loca saevierit, 
pro re ac tempore necessitatibus ila Qoq^qlas, quem- 
admodum in Domino maxime expedire existimaveris. 
Yolumus autem ut quotiescumque facultatibus huius- 
modi usus fueris delegato tibi ad id Apostolicae po- 
testatis couoeptis yerbis mentionem fapias. Non pb- 
stahtibtts speeiali licet atq)^ lndividua' mefntioae <U- 
gnis quibuscumque. 

. Datum Romae apud S. Petrum sub AnnulQ Pir 
scatoris die XXUL Maii MDCaXXXlII. Ppntiflcatu» 
NostriAnnoXXVU. • / 

i II ■ / 

F. Card* Apqvinivs. 
. ■ • . "1 • . • 

Loco ^ Annuli Piscatoris • 

' .' . ... f!.: . Digitized by VjOOQIC 182 

EPISTOLA YfiNERABlLI FRATRl YITAll MARIAE EPISCOPO OLINDBlfSt 
( RRCIFE IM BRASILIA ) PIVS PP. IX. VBNBRABILIS FRATBR» 
SALVTBII BT APOSTOLICAM BEHBIMCTIOIISII* ^uamqaam dolores nostros exacerbavit qoae tOy 
^VefierabfHs Frater, Nobis esposnisti de Mas^onimu 
viru islic adeo late diffusoi ut pias ipsaa aodalitatos 
invasie^it et nonnullas ex iis plane cormperit ; ne- 
ij[tiimus tamen non commendare fiduciam» qua gn- 
vem a te conceptum hac de causa moerorem iii C6r 
nostrum effudisti, et zelum quo tanto malo studuisti 
et studes o(^urrere« Vetus est haec pestis ac cito 
confiia ab Ecclesia designataque, licet incassum» po- 
pulis et eorum moderatorihus» qui; ili diserimeo vo- 
cabantur. lam ab anno 1728. Glemens XII. reco- 
lendae memoriae encyclicis litteris /n eminenii datis 
die 28 Aprilis querebatur c longe lateque progredi 
^% nonnuUas societates, vulgo des Francs Macons naiH Digitized by VjOOQIC 183 
» oupatas^ in quibas euiascumque religioais et sectae 
» homiaesy afiectata quadam coutenti honestatis spe^ 
» cie» arcto ac imperyio foedere inyieem consocian^ 
» tur Y et sedulo yigiiandum esee ducens «t ne huius- 
» roodi hominum genus yeluti fures domum perfo- 
» diant, aU|ue instar yulpium yineaim demoliri ni- 
» tantur i» conyenlicula haec, quocumque nomine 
appellata proscribebat $ unicuique e fidelibus man* 
dans ; ut ab iis « prorsus abstinere se debeat sub 
» poena excommunicationis ipso factOi abpque ulla 
Y declaratione ineurreuda » a qua nouQiai a Roma- 
no Pontifice^ praeterqnam in mortis articulo, absolyi 
possit. Eam constitutioDem deinde Benedictus XIV. 
eius successor inseruit fusiusque explicayit suis en- 
cycUcis litteris PrqHdas diei 16 Martii 1751 5 quibus 
decreta et poenas a suo Decessore statutas confir- 
mayit. Nefaria tamen societas ooculta semper incre- 
buit in yarias diyisa sectas yariis distinctas nomioi- 
bus^ sed sententiarum facinorumque communioqe et 
foedere coniunctas , donec latisaime propagata ma* 
gnisque aucta yiribus erumpens ex antris suis $e 
prodere potuit, ac prudenlibus omnibus demonstr^- 
re, quam merito . a specuiatoribus Israel damnata 
foisset. Patoit enim e catecbismis eius» e CQu^i- 
tutionibusye conyentuum actis typorum ope y^l^a* 
tisy et elarius eliam e publicis machinationibus et 
gestisy propositum ei esse catbolicjam delere religip- 
nem» Romanamque idcirco Catbed^am/ unitatispeD- 
trum inseelari^ legitimam quamlibet humaaaffi aucto- 
rit^tem ayerlerQi hominem autoqQWiW constHoerei 
prorsus exlegem » ab ipsis sanguinis yinculis solu- 
tum, solisque suis mancipatom cup|ditaUbu/». Sata-- Digitized by VjOOQIC 184 

nicuih hunc societatis spiritum in primis ostende- 

rant, exeunte praelerito saeculo, truculentae Gallia- 

rum vicissiludines, qnae totum commoyerunt orbem; 

ac docuerunt plenam humanae dissolutionem esse 

neipectandam, nisi scelestissimae sectae vires fran- 

gerentur. Quoeirea Pius VII. sa. me. encyclicis lit- 

teris Ecdenam datis die 12 Septembris anni 1826 

non solum obvertit iterum omnium oculis indolem, 

malitiam^ pericnlum istarum societatum, sed gravius 

etiam iteravit ^damnationem et poenas spirituales 

^earum sodalibus inOictas a decessoribus suis : eaque 

dmnia postea c6nfirmata fuerunt tum a Leone Xll. 

•recolendae memoriae per Litleras Apostolicas Qtio 

pdviora diei 13 Martii anni 1826, tum a Ndiis 

ipsiSiper encyclicas litteras Qut pluriit» diei 9 No- 

veihbris 1846 {1) Ilaque posl repetiia toties Ecdesiae 

mandata gravissimis munita sanctiAnibus, post val- 

gata impiarum societatum acta , quae vera eanim 

consilift patefecefunt, post perlurbationes, calamita- 

' te^, <6Qedes innumeras ab illis ubique invectas, qui- 

'bus* Ipsae pbblicis scriptis insolenter gloriari non 

ei^nbesifiunt ; nulla sane excusatio suppetere videre- 

tur illis, qui nomina sua eisdem dederunt. Nos ta- 

nren cdnsiderantes, nefarias basce sectas non aliis 

' 6ua prodiere mysteria quam illis, qui per impietatem 

^ Se iisdem excipiendis paratos exhibent ; ab adeptis 

~ suis propterea severissimum postulare iuramentam 

' qiio spondeant , se nullo unquam tempore nallove 

' casu platefacturos hominibus in societatem non ad- 

t scriptis quidquam quod eam soeietatem respiciat^ rel 

(1) Vid. Acta Pii ll voL i pag 4. Digitized by VjOOQIC 185 

communicartoros cum iis, qui in gradibus inferiori- 
bus versantnr, aliquid quod ad gradus pertineat su- 
periores : obducere se passim beneflcentiae et mutui 
auxilii yelo : et incautos atque imperitos facile de*- 
cipi specie fictae honestatis : misericordiae rationem 
-cum prodigis istis filiis, quorum perniciem deploras» 
-Venerabilis Frater^ ineundam esse censemus^ ilt eius 
suavitale iliecti a pessimis viis suis pedem referant^ 
et ad matrem suam Ecclesiam, a qua seiuncli vi* 
vimt y revertantur. Itaque memores^ Nos Eius vice 
fuogi qui aon venit vocare iustos sed peccalores j 
sequenda censemus vestigia laudati decessoris nostri 
Leonis XII. et suspendimus idcirco ad integrum anni 
spatium^ postquam hae Nostrae litterae innotuerintj 
reservationem cenedrarum^ in quas sectis illis nomen 
dantds inciderunt , eoaque , absolvi ab iis censuris 
posae concedimus a quoeumque confefi$trio> modo 
sit ei eorum itumero> qui a l^corum» in quibus d&- 
• gunt » Ordinariis apiprobati aunt. Quod si neque hoc 
clementiae remedium soinCes a nefario coepto deter- 
reat et a gravissimo suo crimine retrabat ; volumus 
ut, dicto unius anni spatio elapso, illico reviviscat 
reservatio censurarum, quas ApostoUca Nostra au- 
ctoritate denuo confirmamus» diserte declarantes ne- 
minem prorsus ex harumce societatum adeptis im* 
munem esse ab istis poenis spirilualibus quocumque 
obtentu^ sive assertae suae bonae fidei» sivie exstrin- 
secae speciei probitatis» quam eaedem sectae pro- 
ferre vtdeaniury ac propterea omnes omnino in eodem 
versari aeternae damnationis pericuIOydonec.buliiS' 
modi societatibus adhaereant^ Praeterea vero ple- 
nam tibi potestatem facimus procedendi iuxta cano- Digitized by VjOOQIC 186 

nicarutn legdm severilatem in ea spiritoalia soda- 
litia^quae per hanc impietatem indolem suam tam 
foede vitiarunt) illaque prorsus dissolvendt, aliaque 
consociandi, quae nativae suae institotioni respon- 
deant. Utinam consideratio perversitatis societatani 
quibus se adscribere non sunt veriti lot homines , 
qui christiano nomine decorantur, memoria anathe- 
matnm, quibns iterum itenimqae ipsae eonfixae foe- 
ront ab Ecclesia, notitiaque clemenliae hnius Sanctae 
Sedis erga deceptos ab hisce litteris ad errantes 
perlata, eos in viam salutis reducat» praevertat pln- 
rimarum animamm exitium y omnemqne a te amo- 
liatur severitatis adhibendae neeessitatem. Id nos 
incensa a Deo prece poscimus^ id ovinamur pasto* 
rali zelo tuo , id deprecamnr deceptis hisce onmi- 
bus flliis nostris. Et quoniam eadem vota ad alias 
quoque istins Imperii dioeeepes extendimnS) in qni- 
fous eadem mala grassantur } eupioittS) hasee litteras 
a te communicari cum Venerabilibus Fratribus tnisy 
ut unusquisque eornm sibi populoque suo dicta ar- 
bitretur quae libi scribimus. Dum vero divinam ohae- 
cramus clementiam , ut desiderio Nostro cnrisqoe 
obsecundet ^ caelestjs auxi|ii supemorumque omninm 
munerum auspicem^ ao simul praecipaae Nostrae 
benevolentiae pignus tibi , Venerabilis Frater, nni- 
versaeqne IMoecesi tuae Benedictioncm Apostolicam^ 
peramanter impertimus. 

Datum Romae apnd rS. Petram die 29 Maii 
Anno 1873. Fentiflcatns Nostri Anno Vigesimose- 
ptimo. 

WV9 PP. IX. Digitized by VjOOQIC 187 
LITTERAE APOSTOLICAE 

DfLBGTO PILIO MOSTRO PAVLO S. H. E* PRESBYITERO CARDIlfALI 
GVLLBlf IfVlfCVPATO Et CONCBSSIONE AG DISPBNSATIOlfB 
APOSTOLIGA ARGBIBPISGCM DVBLINBN9I ATQVB BIBER-* 
RIAB PRIIIATl. PIVS PP. IX. DILEGTB FILI ROSTBR 
SALVTBH BT APOSTOLIGAII BRlfBDIGTIOlfBI. E X Apostolici officii miinerey quod Humilitati No- 
strae commisit AUissimus 9 nihil Nobis est potius 9 
quam ut ea quacumque ope possumus» procure- 
mus, qnae catholicae rei fauste^ feliciter ao prospere 
eveniant. Itaque simul ao relatum est Nobis, Yene- 
rabiles Pratres Episcopes Hibernenses consilium 
jniisse celebrandi consueta Synodali forma plena- 
rium totius istius nationis Praesulum conyentum, quo 
grarioribus ecclesiastieis negotiis^ et catholicae prae- 
sertim institutioni opportune provideatnr; Noa sa- 
lubre ae frugiferum huinsmodi eonnlium ei aninBO 
oommendantes et annknopiBre approbantes, cm Ve- Digitized by VjOOQIC 188 

nerabilibus Fratribus Nostris.S: R. E. Cardinalibns 
negotiis Propagandae Fidei praepositis rem eonmiu- 
nicare maturavimua y QmQJbusque rei momentis at- 
tent^ consideratisy sedulpqu^ perpensis, de eorum- 
dem consilio in eam sentevliam devenimus». ut istlus 
Synodi conyocandae et regendae muuMS Tibi^ dilecte 
Fili Noster, demandaremus, pro certo habentes, te, 
prae ea, qua in exemplis commendaris^ prudentia, 
gravitatCy doctrina, consilia et catholicae Religionis 
provehendae studio in obeundis huius muneris par- 
tibus expectationi Nostrae cumulatissime responsu- 
rum. Quo autem praedictum munus, navius» niti- 
diusque fungaris , de memoratorum Venerabilium 
Fratrum Nostrorum consilio, te hisce Litteris Dele- 
gatum Apostolicum Synodi convocationi ac celebra- 
tioni perficiendae Apostolica Nostra auctoritate eli- 
gimusi ponatituimus. ^c reitunciamus ; Tibique idcirco 
singulas , universasque facultates necessarias atque 
opportunas deferimus^ tribuimus atque impertimus. 
Quae cum ita sint tuum erit potissimum tum in- 
structionea a praefatorum Venerabilium Fratrum 
Nostrorum Gongregatione pro Synodi celebratione 
traditas aeque ac Decreta et Rescripta ab hac S. Sede 
Apostolica, vel a dicta Gongi^egationc alias edita» prae- 
sertim pro gravioribus negotiis istius regionist exe* 
quenda curare; tum studere ut disciplina eiusmodl 
in praxi servahda admittatur, quae sit et suprascri- 
ptis decretis consentaneai et uniformitatem per omnes 
provincias ac dioeceses indiicat. Porro volumus ut 
Synodi acta et statuta ad Saactam hanc Sedem Apo- 
stdieam tradsmittenda cures» ut examini subiician- 
tur^ ac si visuita fuerit opportunumi Nostra» autSue* Digitized by VjOOQIC 189 

cessorum !9l[6strbniin aucWitate ebnfirtaeritur. Hoc 
volumus, statuimusy praecipimus» decernentes prae- 
senles Nostras Lttteras. finnaa valklas et efficaces 
existere:«t lore, sQosqiie. pleoarios.et tQtegires effe- 
ctus. sortiri.et jobtiiiere, atque ab ib aid qutns speclat 
inviolabililer obseryari ; sicque in praemissis per 
quoscumque ludices ordinarios , et delcgatos etiam 
causarum Palatii ApostoUei— Auditores iudicari , et 
deliniri debere, ac irritum, et inane si secus super 
his a quoquam quavis auctoritate fungente scienteryYel 
ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus» qua- 
tenus opus sit, NoslrayetCaticell^riae Apostolicae Re- 
gula de iure quaesito non toUendo» Benedicti XIY. 
Praedecessoris Nostri rec. mem. super Divisione Ma- 
teriarum, aliisque^ConMittttiMibaSf et Ordinationibus 
in contratimi fiitkMibM 'q^ltaacumqae; ' 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pi- 
scatoris die XXX. Maii MDGGCLXXUL Pontificatus 
Nostri Anno XXVII. y . 

'*''.'•/;'■ . ; : Vi: ;i ' :• i . :•• /■ " v"/) '• 

Loeo j^Abnuk' Pisdafoirts 


>.y 


.:•! Digitized by VjOOQIC 190 

LITTERAE APOSTOLICAE 

f 
YERBtABIUlXTS PRATElHYS 
AECBiEPIStOPIS iTQYB BPISGOPIS lUEBilNIAB 
6EATUM ET COravmOREII APOSTOftlCAB SEDIS HAEfiRTIBYB. PIVS PP. IX. ,YBIfBEiBU.BS mTBBS 
SALYTBl BT * APdSt^MCai ' BBlUtM|TIMK||. k^i quid est quod luctuosisslmo atque acerbissimo 
Romanae Eeclesiae tempwe ianimum recreet refi- 
ciatque Nostrum, iilud sane est incredibilis ac veluti 
unici exempli catholicorum OBBDium Aatisthum eaa- 
sensus, qui quidquid pati potius quam ofBcio deesse 
non dubitantes constanter Ycluti acies contra Reii- 
gionis Nostrae Sanctissimae atque huius Reatissimi 
Pelri Calbedrae hostes praelia Domini praeliaturi 
ubique genUum concurrunt. Ac Yos» Yenerabilea Fra- 
tresy salubri frugiferoque inito consilio de plenaria 
Synodo babendat quo potius et opportunius gravio- 
ribus nobilissimae istius dominici gregis partis ne- 
gotiisy coUatis sententiis^ conspiratisque Yiribus oc- Digitized by VjOOQIC m 

curratis, magoani (faoque attulutis moeroH Nofitro 
levamentum. De quo ^quidem consilio simul ac No-* 
bis relalum est^ Nos illud ex animo commeiidaviffius» 
vebementerque probavimust ac matore cimi Vene«* 
rabilibus Fratribus Nostria S. R. E* Cardinalibds Ne^ 
gotiis propagaadae fidei praeposttis re eomiliuijcatat 
de ipsbrum coosilio, dileeto Filio Nostro PmiIo'S.R.E» 
Cardinali Cullen nuncupaia Aro^iepiseopo DubltMdsi 
eas partes Apostolica Nostra auotoritate tommisimas^ 
ut| atteiltis etiam peculiaribus temporb adiuqctis,* 
tamquam Deiegatus Apostolicos .Synodiuii convocet^ 
eique eom facultatibus praesit necessariis atqufi op-* 
portunis, pro eertoque habemas^ iUum ae lalem in 
hoc obeundo munere pr*es((iturum 9 . Qualem aupMoa 
eius pradtntiae ac doctrinae laus egregia^ibtateiMr 
nmlata fore pollicetur.' Quae edm- ita siftt» dum in 
humilitate Nostra fervenlissimis. preettiua Datmrem 
lumiBum Deum oramos, ut Yobis in siio liomiae 
oonimiclia ea suggerat» quap fidelibo; «urais :ve- 
strae oommissis probpere ae felicit^.eveniaQt, Vosy 
Yenerabites Fratres, hortamur, ut naminato Dubli^ 
nensi Antistiti tali aucto munere quahtiim in Vbbis 
situm est obaeqaamini ^ fectaque ab eodem 'Sjrnodi 
eonvocatione, omnes adsitis ad tramitem Sacrorum. 
€anonum , nisi legitimo impedimento . detineamini. 
Quamquam vero . praefecto Antistiti Delegato Aposlo*-' 
lico peeuliares a Nobis instmctiones idciroo traditae 
ffiat, (1) tameti Vosr V^nerabiies Fraires» etifm atque 
etiam monemus^ ut noa modo rcsponsis datis pro gra* 
Tioribus nofinullis negotiis quo par est studio inhaa- 

(1) Yid. Apbstelicas Litteras proxime praecedentes, Digitized by VjOOQIC 192' 

reatis; sed eliam iHam curam potissimum in Synodo 
geratisy utdiiscipliaam supi^adictis rescriptis cooaen- 
taneam, atque aniiermem ^er omnes PrQvincias» 
siDguIasfue vestrafi. dioeQOses, coUatis consiliis, cod- 
stituatig. Pdrro volumus ac proponimus ut Synodi 
acl^: et decreta.ad Sanctam. hanc Apostolieam Sedem 
transmittantury m.iinslituto de mofe examiQe, de illis 
iudrcium feratar/teaque, si ex ^re visum fuCrit N<h 
sjLrae vei SucceBsdrum Nostrorum Supreniae Aucto- 
ritali,confirnientur ac nMiarentttr. Htiee statuimus, 
volumus, mnndiiimis^ docfementes praesentes Nostras 
Litteras firmas^ validas^. et eflScaces existeret. ac fore, 
suosque plenariosV et integi^os effectus sortiri» et obti* 
nere, ac illis fnl.qttos apeetaBt in omnilHKS^et per 
onmia plenissinie soffragari ; . sfcque in plraemissis 
per qiioscudique Indices . ^rdinarios , et delegaios 
etiam ' eausapion Palalti '. Aposii>liCi AuditOres iQdioa- 
ri^et definiri iebere > . ac irritum et inaAt ai secos 
super biB a «{iidqteiiln quayis auctoritate fongwte , 
scienter, vel ignoranter contigerit attentan. Non ob» 
stantibus CohstitutionibusvCt O^djnationibus in con- 
trarium praeiiiissorum quomodolibet coOcessis y ap- 
proba.tis , et inaovatis , qaibiis omnibus et siogviUs 
iliorum tenores praesentibus pro plene> et sufficien- 
ter expressis> ac de verbo ad verbum insertis ha- 
bentes , illis alias in sub vobbre permaasuris , ad 
praemissoruoA effeetum hac vice dumtaxat speciali- 
ter, iBt expiresse deroganius, cetetiisque coatrariis qui- 
buscuuKiue. Volumus autem, ut praesentium Litte* 
raruin transumptis etiam impressis manu lamen 
alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo perso- 
nae in Ecclesiastica dignitate constitutae . munitis Digitized by VjOOQIC m 

eadem prorsus fides adhibeatur^ quae ipsis praeseu- 
tibus adbibereiar, si forent exbibitae ^el ostensae. 
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pi- 
seatoris die XXX. Maii MDCCCLXXIII. , Poatificatus 
Nostri Anuo XXVII, 

F. Garo. Asqvinivs. 

Loco ^ AuQuli Piscatoris 13 Digitized by VjOOQIC m 

LITTERAE APOSTOLICAE DILEGTO FILIO EQVITI FRI0ER1C0 PVSTET 
DIOECESIS HATISBONEN. ETC. PIVS PP. IX. DILEGTE FILI SALVTEM ET APOSTOLIGAX BENEDICTIONEH. ^ui choricis Catholicae Ecclesiae Libris imprimea' 
dis operam navarunt» in eamque rem typographicae 
artis, qua praeslabant, industriam contulerant^ eos 
de catholica Rehgione benemeruisse existimamus, ae 
dignos propterea fuisse quos et Sacrorum Antisliles, 
et vel ipsi Romaini Pontiiices suis laudibus prose- 
querentur. Hos inter, praeclarum tu quidem, dilecte 
fili, locum obtinesy qui egreglis Ecclesiasticorum li- 
brorum edilionibus» ac praesertim magna cura editis 
Libris Cantus Gregoriani, Typographi Pontificii ei Sa- 
crorum Rituum Congregationis titulo insignitis, nun- 
quam destitisti catholicam rem , quantum tua arte Digitized by VjOOQIC potes, luctuosis hisce, quibus versamur, temporrbua 
iuvare. Gratissimum vero Nobis accidit, quod nuper 
aadivimus, te Gradualis, quod vocaDt, Romani edi- 
tionem sane pulchram, et magnificamt quam editio* 
nis instar Mediceae > et iuxta normas a Sacrorom 
Rituum Congregatione tibi praescriptas adornaveras, 
ad exitum perduxisse. Qua re facere non possumus, 
quin collocatam a te in ea operam , atque indu- 
striam vebementer probemus; ex qua multum et 
decoriS) et utilitatis sacris Ecclesiae ritibus orietur. 
Atque adeo banc ipsam dicti Gradualis Romani edi- 
tionem, tuis sumptibus ac laboribus exaratam, Re- 
verendissimis Locorum Ordinariis, iisque omnibusy 
quibus Musices sacrae cura est, magno opere com- 
mendamus ; eo vel magis quod sit Nobis maxime in 
volis, ut cum in caeteris y quae ad Sacram Litur- 
giam pertinent, tum etiam in cantu, una cunctis in 
locis ac Dioecesibus eademque ratio servetur , qua 
Romana utitur Ecclesia. Interea dum te, dilecte fili, 
etiam atque etiam in Domino hortamur, ut pergas 
tenere istam viam^ quam instituisti, et laudum tua- 
rum vestigiis insistere, aliud hoc tuae operositatis 
argumentum expectamus, ut quae adhuc edenda tibi 
supersunt de Gregoriano cantu volumina, quibus in- 
ehoata olim a fel. me. Paulo Papa Y. Praedecessore 
Nostro perficietur editio, tandem in iucem proferas. 
Quae ut alacrius praestare velis, iura omnia et pri- 
vilegia^ quae ob Ecclesiasticorum librorum a te per* 
actas editiones ab hac Sancta Sede per Sacrorum 
Riluum Congrcgationem concessa Tibi fuerunl, hisce 
nostris Litteris confirmamus, iterumque, si opus fue* 
rit^ elargimur ; ac simul benevolentiae Nostrae cer- 

13* Digitized by VjOOQIC f96 

tissimum pignos, Apostolicam Benedietionem tibi ac 
tois omnibus ex anlmo impertimur. 

Datom Romae apud Sanctum Petrum sub an- 
nulo Piscatoris die XXX. Maii MDCCGLXXIII. Pod- 
tificatus Nostri anno vicesimo septimo. 

FaBIVS CaED. ASQVINIVS. 

Lfoco )£ Anauli Piscatoris Digitized by VjOOQIC m 

LITTERAE APOSTOLICAE PIVS EPISCOPVS 

SERYYS SERYORYM DEI 

AD PBRfBTVAa BBI HEMOilAH. Jl aterna solUoitudiiie studioqoe veheBieriter adducti 
tum spirilualeai Xvan civilein utjlitalcm SenOgaUieiH 
sis oivitatis Patrjiae Nobis. dileeiiasiaiae procurandi* 
ac promoyendi) ae benigne prospicere eupientes pau^ 
peribus utriusque sexus diuturno. morbo laborlmtibus 
Tulgo Crofddy tum pueliis veL in oirbitate versan*^ 
tibusyVelparentum paupertate aut iiiewia;omni edu^ 
cationis praesidio. destitutis^ ex Nostro peculiari par 
trimonio Nostrisque omnlno sumptibus per Nostras 
Apostolicas Litteras sub plumbo dataa XII Kal. Maii 
Anoo Inearnationis Dominicae MiUesimo Octingen-^ 
tesimo Quinquagesimo Septimo - Pontilicatus.Noatri 
Anno XI. quarum initium. « Grwmimas inter » : (1) 
in eadem naiali Nostra civitaie Pium Institutum se« 
dopium vulgo di RM^ero fiindavimus^ ia <|uam prae^ 
(1) Yid. AcU voL IL pa& 576* Digitized by VjOOQIC 198 

dicli utriusque sexus pauperes et derelictae puellae 
excipiy ac congruis vitae subsuliis adiuvari possent. 
Similiter per alias Nostras Apostolicas Litteras sub 
plumbo datas Kalendis Septembris Anno Incarnatio- 
nis Dominicae Millesima Octingentesimo Quinqua- 
gesimo Tertio - Pont. Nostri Anno VIII, quarum ini- 
tium <K Senogalliae Urbis » (l).Gymnasium in eadem 
civilale Nostra impensa excitavimus et constituimusi 
maxime in volis habentes ut chrisliana ac litteraria 
adolescentium tum Senogalliae tum iilius dioecesis 
institulio opportunis adiumentis comparalis in dies 
magis prospere floresceret. 

Quo vero Nos finem assequi plene possemus 
quem Nobis ia haiaemodi instiintionikus et liberali- 
tatis Nostrae operibus proposueramus, per Nostras 
Apostolicas lilteras die 20 Aprilis editas et supra me- 
ihoratdSr rite et aceurate ea constituenda curavimus, 
ffvae adminislrationtm praedicti Pii Instituti sea do- 
mas Yulgo di Ridweto et commissionem eidem prae- 
potiHam respieeretu, quaeqae ad illius regimen or- 
dinaadum, ad praeiniendam aetatem puellarum ad- 
tnittendapiHii, «d i tempus eaiiim oommorationis in 
praedicta domo, adieos designandos qui nominandi et 
admtttendi forent, referrenlnry Nobis expresse reser- 
vantes ali^ in pOQieruin decemere ac praeseribere 
quaead maiorem eiusdem Pii Instituti prosperitatem 
tum civilem tum moralem pertinere posse iudicas- 
sdmus. 

\ ' Eadem praet^ea sollicitudine permoti erga Se- 
iiogalliense Gymnasium per Apostolicas Nostras lil' 
teras sab']|^Qmbo 4atas die 1. Septembris pariter su- 
(1) Vid. Act. yol. 1. pagv 583. • • Digitized by VjOOQIC 199 
pra memoraias aocurale stataimus de docendi raiione 
el de studiorum metbodo quam in eodem Gymnasio 
vigere oporteat in Schdis in eo habeodisy de admi- 
niatraiioDe qaae eidem praeesse del>ei et coelum 
docentium nominare^ tam in casa qiio Reli^iosi yiri 
e Socieiate lesu procurationem et regimen quod Kos 
eis commiaimus babere pergant, tuin in oasu quo ipsi 
disoesserint) ea insuper conditione ei: lege a^dita 
quam huias geoeris iASiiiotorum natum omnino pih- 
stolat , ut nempe idem Gymnasiun in perpetuum 
immediaiae Sedis AposioHcae auctoriiati subiiciatur. 
Novtts auiem ei inopinatus rerum ordo effeeerat 
ut Mobis timendum esset ne praedictum utrumqae 
InstitutunH Pia scilieet domos vqlgo di Ricovero, ei 
Gyninasium scu Patrimonium studiorum a line iUo 
quem In Nostra liberalitate respcximus avocaretur, 
atque administrationibus e laieis eeclesiasticisque vi- 
ris coalescentibus quas instiiueramus 9 aliae diversi 
generis et e laieis unice conQatae.sufficereniur. Qua* 
propler Nos usi faculiaie et poiestate quae etiaifi 
privatis donaioribils; iure civili patebant et patent, 
uec non alio quocumque meliori modo per alias Apo-* 
stolicas litteras sid> plumbo datas^ Kalendis Dec^mbris 
Aflno Ime&rnaUoniaBomiaicae millesimo octingeniesir 
mo sexagesimo secundo -Pontificai.JSoBiri Aiu XVII 
quarum initium « Maiori Senogailiensis » (1) supra- 
dictas Nostras Apostolicas litteras et omnia in.illis 
staiuta revocavimusy ac exprasse^Nos velle deelarar ' 
vimuSyUt omoes cuiu8que;geiBecii>^ddiius ei b<»ia 
inmiqfaUia tum inenroraioiPioJmitiVutOy tum Gymnaf- 
sio; a .^ioiiis. assig^atia^ ad turfvalum.NosirumiPairi^ 

*- ■•.(i) vid;.Awiivoi/*ii;;p»g/m-. -- »•-- -••■> -- -■> Digitized by VjOOQIC 200 

monimn omiii ex parte redirent et ad idem plene 

peninerent. 

Yeramtanieii ciun ad Nos perlatum fuerit nihil 
hucusque quoad praedictum Gymnasium fuisse in-« 
noyatum^ el illius administrationem» ac nominati<H 
nem Magistrorum pro singulis disciplinis quas ex* 
presse et nominatim in eodem Gymnasio tradi volui^ 
«oust usque ad banc diem iuxta fundationis Nosirae 
iitteras et praescripta fldeliter servatam foisse ei 
execotioni mandfttam oura Senogalliensis pro teoH- 
pore Episcopi» aliorumque spectabilium viroram iUiiis 
eurae cx Nostra praescriptione consortium, idcirco 
ex Nostra benignitate et indulgentia toleravimus, nt 
^M-aediota institutiot nihil obstante revocatioae Nostm^ 
ittxta suae fondationis normam consisterct et vigerei. 

lanivero cum illud eontingere possit ut prae- 
sens rerum status perturbetnr; Nosqne propterea 
eopientes ut ex Nostro in hac re silentio nolla quo- 
modolibet in quodvis futurum tempus causa prae* 
jberl possit interpreti^tiooibils^ iudiciis et applicatio- 
Aibos a Nostra volijintate cinca utramqoe praadictam 
ftmdationem vel discnepantibos vel eidem adversan^ 
tibus, idcirco hisce Nostris litteris eonstituenda et 
ttecemenda iudicavimus stabilem in.modum haec quae 
inlra.sequnntur.. 

.. Videlicet : Bium institutum seu domus volgo 
di Ricovearo pro- pauperibus assidoa aegritudioe la^ 
-borantibus. vulgo Crenict et pro egentibus poellis 
edoeattoDis sobsidio destito^is a Nobis fundatom et 
|>eooUari ae tpKVata INo^na peeoaia ae samptibus 
-dotataim^ neo noan NQbi^ iam preeario ttiodo ere- 
ctum debebit sempereds&.ethtben vti tfinidMtioj quae Digitized by VjOOQIC 201 

ftdministpationem Nostram privatam el familiarem 
pertinet) atque in omnibus omnino administrari et 
regi ab iis et ad eum modum, de quibus in respe- 
etivis Nostris Apostolieis litteris singillatim et ex- 
presse praeseripsimus atque slaiuimus, exceptis ta- 
men iis mutationibus ordtnationibus et normis^ quas 
pro Nostro iudicio m agis expedire ad pii operis bo 
num puiaverimus. 

Ipsum item Gymnasium iuxta praescriptam in 
Apostolicis Nostris litteris de fundatione eius datis 
raljonem , veluti Patrimonium studiorum civitatis 
Senogalliensis manebit ac vigebit» pariierque in omni- 
bus administrari ac regi dehebit per ministerium 
eorum et ad eum modum , de quibus in praedictis 
Nostris litteris cautum est. 

Quod si quacumque ratione aut cansa quocum- 
que auctore exorta y vel etiam alieno facto aut vi 
maiori eveniat, ut regimen, administratio, et officium 
personarum vel auctoritalum ecclesiastiei ordinis in 
praedicta domo vulgo di Ricavero reputetur aut cen- 
seatur cum novis ac divisis reram publicarum or- 
dinationibus cohaerere et conciliari non posse^ aut 
nt sub quolibet praetextu ac nomine aliae auctori* 
tates aut personae introduci vel adiungi velint di« 
versae ab iis quas constituimus, aut ut ipsius piae 
institulionis finis vel regulae seu ex parte seu omni- 
no immutentiir» aut ut manus admoveatur ad eius 
bona et redditus vel intervertendos vel minuendos ; 
in omni et quolibet casu qui contra institutionis ra* 
tionem eontraque praesentes bas litteras umquam 
eontingat) Nos praedictam institutionem sublalam 
et ftbolitam egse iam nunc intendimus^ vohimttt ac Digitized by VjOOQIC 202 

decernimust velati si nunquam ipsa loeum babuisset: 
quia statutarum legum et conditionuro debita ac per- 
fecta observantia remota^ nunquam ad praedicti pii 
operis institutionem faciendam animum adiecissemus. 
Praeterea eo in easu et easibus commemoratis volu- 
mus et statuimus, ut omnes redditus et omnia bona 
in dotem piis operis assignata, nullo excepto, maneanl 
in re privata et familiari Noslra, et quatenus opus 
sit ad privalum et familiare Nostrum patrimonium 
revocentur ac redeant^ eaque ipsa simul eedant ct 
pcrtineant ipso facto et ipso iure absque uUius iudi- 
cii aut sententiae ope ad Aloislum Mastai Comiteniy 
Nostrum ex Fratre Nepotem^ et eo deficiente ad hae- 
redes et successores eius., cuius quoramque hone- 
stati et rectitudini onus imponimus sublevandi pau- 
peres utriusque sexus continuis morbis affectos ct 
puellas derelietas ea ratione et modo» quem pro sua 
conscientia magis congruum et tempori aptum ludi- 
caverint. 

Simili modo praeterea si eontigerit ut pia fun- 
datio Gymnasii seu Patrimonii studiorum quolibet 
fiituro tempore ab indole suae institulionis avocetur, 
aut ut illius administratio qualibet praetensa causa 
et ratione , etiam quod cum novis ordinatioaibas 
publicis conciliari non possit sive uUo facto alienoy 
a consilio seu Commissione ex ecclesiasticis laicis- 
que viris composita et a Nobis constituia abduci et 
removeri velit, aut ut ad aliquam ex Cathedris per 
Nostras Apostolicas litteras praescriptis vel suppri* 
mendam vel immutandam deveniatpr, aut ut aliquis 
e coetu docentium a pnaedicta Comoussioae vel a 
Nobis nominatus absque uUa eius culpa ac merito Digitized by VjOOQIC 203 
ab offlcio removealiir : his et quibQscomqne aliis 
casibus contra praedictam institutionem et praesen- 
tes has Nostras litteras intervenientibus superiorem 
renovationem iam nunc confirmare intendimus, sicut 
reipsa per praesentes has litteras confirmamus et 
quatenus opus sit renovamus : itemque volumus et 
decernimus ut pecuniae aliaque omnia bona ac red- 
ditus a Nobis in dotem praedicti Gymnasii seu Pa- 
trimonii studiorum attributi ipso fkcto et ipso iure 
absque ullius iudicii vel sentcntiae ope in privato 
Nostro palrimonio remaneant atque ad ipsum revo* 
centur et redeant, veluti si praedicta instiiutio nun- 
quam a Nobis facta fuisset, quia nunquam omnino^ 
statutarum legum et conditionum perfecta observan* 
tia sublata, Nos de illa perficienda eonsilium iniis* 
semus. Ipsae autem memoratae pecuniae bona omnia 
ac redditus omni ex parte cedere et pertinere de«* 
bebunt ad supra voeatum Aloisium Mastai Comitem, 
Nostrum ex Fratre Nepotem et eo deficiente ad bae- 
redes et successores eids , cuius quorumque hone* 
stati ac rectitudini etiam in hoc casu obligationem 
adiicimus subveniendi ao prospieiendi christianae et 
litterariae studiosae iuventutis utiUtati ea ratione 
ac forma, quam pro sua conscientia ad hunc finem 
assequendum opportunam magis iuitta temporum 
adiuncta censuerint» 

Quo antem huius Nostrae dispositionis et vo^ 
hmtatis nuUa unquam ignoratio allegari possit vo- 
lumus et mandamus, ut ea illi cuius interest et cui 
de inre oportet Nosirarum harum liiterarum trans- 
missione plene ao integre innotescat. 

Haec vohimos statuimus atque mandamus^ deeen- Digitized by VjOOQIC 204 

nenies has Nostras litteras ei iq eis coQtenta quae* 
cumque, etiaai ex eo quod quilibel interesse liaJben- 
tes vel habere praetendeates vocati et auditi non 
fuerint, ac praemissis noo coQsenserinl nuUo umquam 
tempore de subreptionis vel obreplionis aut nulli- 
talis vitio seu iatentionis Nostrae aut alio quolibet 
substantiali defectu nolari, impugnari, aut alias in- 
fringi, suspendi^ restringi, iimitarit vel in ius aut con- 
troversiara vocari^ seu adversus illas restilutionis in 
integrum aperitionis oris, aut aliud quodcumque iuris 
vel facti aut iustiliae remedium impelrari posscy sed 
semperet perpetuo validas et efficaces existere ac forcs 
suosque plenarios et iniegros efifectus sortiri ac obti- 
Qere^ et ab omnibus ad qnos spectat et speciabit 
quomodolibet in futurum inviolabiliter observariy et 
si secus super bis a quoquam quavis auctoritate 
scienter vel ignoranter ooQtigerit attentari, irritum 
et inane esse ac fore volumu$ et declajramus. 

Non ohstaatibus preedictis Nostris litteris Apo- 
stoUcfs sub plumbo datis,. de quibus speci^lis meatio 
supra facta est, nec non de iure quaesito naa tol^ 
lcQdo alHsque Nostris et CanceUariae Nostrae Apo- 
stolicae regulis^ aliisque quibusque Constitutionibus 
et OrdiQatioQibus Apostolicisi etiam apeciaU et indi- 
vidua mQntione ac derogatione dignis. Quihus omni- 
bus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene 
et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum in- 
sertis babentes illis in suo robore alias permansaris 
ad praemissorum effectum dumtaxat latissime ple- 
nissime w^ specialiter et expresse deri^gaouiSy eete- 
risque etiam expressa specifica et ioidividiia men- 
tione ac derog«tioQe dignis ci^ntjrariis. quibuscumqae. Digitized by VjOOQIC 205 

Yoluinas autem ut earumdem praesenlium Lit- 
terarum transumptis siye exemplis etiam impressis, 
maau tamen aiicuius Notarii publici subscriptis et 
sigillo persoaae in ecclesiastica digailate consiitutae 
muaitis, eadem prorsus lides in iudicio et eitra adhi- 
beatar, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent 
exhibitae vel ostensae. 

Nulli ergo omnino faominum iiceat hanc pagi- 
nam Nostrarum ordinationis abrogationis revocatio- 
nis statuti decreti ac voluntatis infringere vel ei ausu 
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare 
praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac 
Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se no- 
verit incursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarna- 
tioni^ Dominicae Millesimo Octingentesimo Septua- 
gesimotertio Kalendis luniis. Pontificatus Nostri Anno 
Yigesimo septimo. 

AXard.YANNIGELLI Pao-DATAftiUB 

F.Caad. ASQUINIUS 

YISA DE GURIA 

J. De AQUfLA B Yf CBCOMITIBUS 
Loco^Plumbi 

I. GvmoiauB 

Reg. in Secretaria Brevium. Digitized by VjOOQIC SS06 

EPISTOLA 

mLECTIS FILIIS ROBILI YIRO VlCEGOHITl DE MOROGVBS PRAB- 
SIDI TOTIQVE CONSILIO SOCIETATIS CATDOLICAE AVRE- 
LIANENSIS. 

AVRELIAJI PIVS PP. IX. DILECTE FILI NOBILIS VIR, 
SALYTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. G. raademus, Dilecti Filii, eoivisse et vos in socie- 
tatem pugnaturos cum impietate moliente cuiusvis 
ordinis subversionem ; et laeti videmus fausta susci- 
piendi certamiois auspieia vos quaerere in ope ac 
benedictione huius Sanetae Sedis» cui sola promissa 
fuit perpetua de potestatibus tenebrarum victoria. 
Verum etsi lucta vobis ineunda sit reapse cum im- 
pietatey tamen levius fortasse discrimen ab ea vobis 
imminet, quam ab amico foedere hominum ancipiti 
iUa doctrina imbutorum, quae dum ab extremis er- 
rorum consectariis abhorret y prima eorum seraina 
mordicus retinet ac fovel, quaeque dum veritalem 
nec tolam amplecti vult, nec totam audet reiicere. Digitized by VjOOQIC ^7 

sic ea quae Ecclesia tradit ac docet interpretari ni- 
titar, at non plane discrepenl a propria sententia. 
Non desunt enim et hodie qui mero volunlatis nisu 
yeritaiibus reeenler defioitis adhaeseriatt yitaturi 
scilicet schisoiatis notam ipsamque suam ^ deeepUiri 
conseienttam ; at minime deposuerint/ altitudinem 
extollentera se adyenHis: scjenliam Dei, m» in ca* 
ptiyitatem redegerinl inteUeetiim in obsequium Chri- 
sti. Si latenter huiusmodi opiniones menti yestrae 
subreperent eiusque potirentur» speranda certe yobis 
non esset illa firmitas-ei yirtus , quae a perfecta 
dumtaxat adhaesione spiritui et doctrinis huius Petri 
Cathedrae in yos deriyari potest ; atque idcirco pro- 
positum praelium non solum utiliter gerere nequi- 
retis , sed grayiora fortasse detrimenta induceretis 
in causam, quam tuendam suscepistis. Cayete itaque 
a latente hoc hoste , perniciosasiqne eins suppetias 
reiicite; ac immobili Petrae a Christo constitutae 
insistentes, obs^uentesque iHastris Pastoris yestri 
nutui aiacriter incurrite in diyinae atque humanae 
auetoritatis^ 6ft($M&v Deii»* iMbHs vife^ «6 yictoriam 
eoncedet; quam toto corde yestris curis ominamur, 
dum superni fayoris auspicem et paternae nostrae 
beneyolenliae testem Apostolicam Benedictionem yo- 
bis, Dilecti Filii, peramanter impertimus. 

Datufn Romae apud S. Petrum die 9 liinii 1873. 
Pohtificatus' NbstrJ Anno Vicesimoseptirho. 

PIVS PP. IX: Digitized by VjOOQIC LITTERAE APOSTOUCAE QUIBUS PEGVLIARIS ECCLESIASTIGA lURISDIGTIO IR TEBIklT<H 

RIIS AD QVATVOR MILITARBS ORDINES SANCTl lACOBI 9 

ALGAMTARAB , CALATBAVAE ET MONTESIAE IB HISPA11I1S 

. PEBTIIfBNTIBVS ABOBBTVR; EADEMQVB TBBRITORIA PBO- 

XIMI8 DIOBGBSIBVS A6GRB6ANTVR. PIVS EPISCOPVS 

SERYYS SEAYORYM D£I 

AD PBRPBTVAM RBI MEMORIAM ^ttp gravius inyalescunl et urgent mala» eo prom- 
ptiora postulare remedia eompertum est ; idque rea- 
pse nova vulnera recenter in Hispaniis Eeclesiae 
iuribus inflicta, novaeque inde fidelibus excitatae an- 
xietates et perturbatiooes a supremi muneris No- 
stri ministerio nunc instanter exigunt. In Conven- 
tione sane , quam de religiosis Uispaniairum rebus Digitized by VjOOQIC m 

habuimus cum Nalionis illins Gubernio die 5 se- 
ptembris anni 1851 (i) animum inter cetera conyerti- 
mus ad iucommoda in ecclesiastici regiminis detri- 
mentum derivata a ex dispersione territorii ad quar 
v tuor Militias Sancti lacobi, Alcanlarae, Calatra* 
9 vae et Montesiae pertinentis » quibus, constiti»- 
ta tuDC ratione, consulendum decrevimus occasione 
novae circumscriptionis dioecesium, quae in ea Con* 
ventionc facienda statuebatur. Verum cum in eo- 
rum Militarium Ordinum territoriis ob nuper latas 
leges cesset interim ecclcsiasticum regimen, Nos tan- 
tae necessitati statim et sine uUa dilatione prospt* 
cere cogimur, ne illud plane deficiat. 

li certe Militares Ordines, licet origine^ vetu- 
state, forma distincti , cum universi spectarent tu- 
telam et incolnmitatem fidei» propagalionem christia- 
ni nominisy defensionem throni, liberationem Hispa- 
nianim ab infidelium iugo, splendidioribus regni de- 
coribus merito fuerunt adcensiti. Siquidem illustri- 
bus harum Militiarum, in Regulares postea Ordines 
Gonversarum , bellatoribus acceptam non semel re- 
ferre debuit Hispania religionis pacem, tranquillitar 
tem prosperitatemque suam y validissimum Regum 
suorum columen» et destructionem exosae fuuestae- 
que dominationis infidelium. 

Romani idcirco Pontifices provectui religionis 
et catbolicae nationis incremento studenles illos Or- 
dines peculiari favore prosequuti fuerunt, multisque 
privilegiis ornarunt : Reges vero Hispani compluri- 
bu8 ipsos latisque ditarunt territoriis^ quae» Re- 

(1) Vid. Acta PU IX Tol. I pag. 311. 

14 Digitized by VjOOQIC 210 . 

gibus iisdem poscentibus , Sancta haec Sedes exe^ 
rait ab Ordinarionim iurisdictione, eam committens 
Sapremis singalorum Ordinum Magistris » qai pro- 
pterea ex utriusque potestatis concessione eccle- 
siasticam simul et civilem iurisdictionem ibi exer- 
cebant. 

Serius autem , utilitaie publica id postulante , 
Sancta eadem Sedes temporariam in Castellae Le- 
gionisque Reges transtulit administraiionem Supre* 
mi Magisterii eorum Ordinum, donec Hadrianus VI, 
instante Carolo V Imperatore^ quod ad tempus da- 
tum fuerat^ perpetuo nexu iunxit solio Castellae et 
Legionis per Buliam a Dum intra Nostrae menlis 
arcana » diei 5 inaii 1521 , unde factum est , ot 
ad extrema usque tempora Reges Hispaniarum ee- 
clesiasticam in ea territoria administraltonem exer- 
cuerint per pecaliare tribunal ex equitibus conHa- 
tum stngulorum Ordinum et ab Ordinibus Blilitari- 
bus nuncupatum. 

Anno tamen 1851 dum actum estt uti dixi* 
rous , de religiosis rebus oomponendis» coosiderala 
conditione iurisdictionis ecclesiasticae in territoriis 
hic illic per totum Hi^paniarum Regnum ad prae-* 
dictos Ordines spectaulibus, expedire visum fuit, ut» 
cum perducenda foret ad actum proposita dioecesiam 
nova circumscriptio, eadem territoria proximis dioe- 
cesibus aggregarentur. Verum ne per hoc memoria 
deleretur « Insiituti tantoperc de Ecclesia et re 
publica meriti » naiionique servaretur nobilis ho- 
iusce suae gloriae monumenium, placuit, ut « de-- 
» finiius quldam assignareiur locorum numerus in- Digitized by VjOOQIC 211 

> tn certum radium sett oirculum coQ$tstentiucQ 
9 que formen coto redondo^ ubi Magnus praedicta*- 
» rum Militianim Magisler ecelesiasticam iurisdictio<- ^ 
» nem exercere pergat ad omnimodam eorum nor- 
]> mam , quac in Pontificiis constitutionibus prae*- 
» scribuntur. n 

Dum autem opportunitas rei perficiendae ex^ 
pectabatur Hispaniarum Gubernium, pro suo lubitu, 
suppressit praedictos quatuor Ordinesjt^ et necessario 
proplerea cum ipsis peculiare illud tribunal , quod 
in eorum territoriis adminislrationem ecclesiasticam 
exercebat; atque ita dum e medio plane sustulit 
memoriam alterius e praeclarissimis Hispaniarum 
institutionibus 9 tot territoria omni prorsus eccic- 
siastico regimine privavit, Nosque ooegit ad consu- 
lendum illico tot fidelibus eo destitutis. Cum autem 
per huiusmodi Militarium Ordinum suppressionem 
quaelibet novi territorii iisdem Ordiuibus addicen- 
di constitutio interim exclusa fuerit; non aliud No- 
bis de animarum salule soIUcitis relictum est, nisi 
ut, iuxta pacta conventa, peculiari qualibet eccle- 
stastiea iurisdictione suppressa, terriloria praedicta 
iungamus proximis dioecesibus ^ ipsaque earumdem 
Episcoporum iurisdictioni subiiciamus. 

Itaque cum mali gravitas huiusmodi remedium 
difFerri non sinat, Nos^ exquisito antea YV. FF. NN. 
S. R. E. Cardinalium et nonnullorum etiam Dile- 
etorum Filiorum Romanae Curiae Antistitum con- 
silioy motu proprio» cerla scientia, deque Aposto- 
licae Nostrae potestatis plenitudine Conventionem 
exequuturi^ hisce Litteris decernimus suppressiouem 
et abolitionem ecclesiasticae iurisdictionis territo- Digitized by VjOOQIC riorum ad praedictos Ordines Milltares speetantiam 
una cum omnibus induUis, privilegiis et facaitati- 
i>us^ etiam in Aposiolicis Litteris contentis et ape- 
ciali mehtione designandis, eaque de facto e me- 
dio toUimus, extinguimus, cassamns ac delemus, et 
suppressa penitus et abolita ab omnibus habenda 
esse mandamus. 

Eadem vero Apostolica auctoritate omnia et 
singula praedictorum Militarium Ordinum territoria 
et loca ad eadem quoquo modo spectantia iuxta 
articulum 9. commemoratae Conventionis proximis 
dioecesibus iungimus, aggregamus et incorporamas: 
videlicet territoria aul loca ad ipsa spectantia quae 
alicuius dioecesis limitibus undique includuntur ei- 
dem dioecesi aggregamus et incorporamus. Quae 
vero uni vel pluribus dioecesibus finitima sont, 
priore in casu proximae dioecesi aggregamus , et 
incorporamus, sive de territoriis agatur, sive de 
seiunclis locis ad illa spectantibus : altero in easu 
illi dioecesi aggregamus et incorporamus, cuius ec- 
clesiam catbedralem propiorem habent. Singulas pro- 
pterea civitates, oppida, pagos, qui in praedictis 
territoriis existunt , eorumque incolas et quasvis 
ecclesias, sive coliegiatas, sive parochiales et suo- 
cursales , oratoria , pia quaelibet et cuiusvis no- 
minis Instituta , beneficia eeclesiastica , aut capel- 
lanias, si quae sint, nec non monasteria sacra- 
rum virginum ordinariae , sive a iure vel ab Apo- 
stolica Sede speeialiter delegatae iurisdiciionis, re- 
gimini et administraiioni committimus el subiicimus 
Episcoporum pro tempore sedentium in iis dioe- 
cesibus, quibus eadem territoria, aut loca seiuncta Digitized by VjOOQIC 213 

ad illa spectantia vigore praesentium Litterarum 
Apostolicarum aggregantur ei incorporanlur : ita ul 
iidem saerorum Antistiies in iisdem territoriis omnes 
et siogulas facultates tam ordinarias quam extraor-* 
dinarias atque ettam , uti supra » delegatas exer-- 
cere yaleanl) quemadmiodum eas exercent in pro- 
priis dioecesibus. 

Ne auteni buius aggregationis occasione ullum 
disperdatur aut pereat monumentum ad ecclesia- 
sticum regimen neceisariam et opportunum, yolu- 
mos et maridamus, ut singula instrumenta, stve 
testamenta ad pias causas, sive demum quaecum- 
que scripta respicientia personas, res, lura, ratio- 
nesque ecdesiasticas in incorporatis territoriis exi- 
stentia, sedulo exquisita et eoUecta ad Cancellariam 
transferatur singulorum Antistitum, quibus eadem 
territoria subiecta sunt, servanda ad perpetuam me- 
moriam et posterorum utilitatem. 

Ceterum diserte declaramus, aggregationem et 
incorporationem terriloriorum quatuor Ordinum mi- 
litarium proximis dioecesibus bisce Nostris Litteris 
decretam minime obfuturam sive novae dioecesium 
circumscriptioni, sive etiam peculiaris territorii eon- 
stittitiojii in Conventione propositis j si utrumque 
vel alterutrum ex adiunctorum mutatione quan-« 
documque fuerit ad rem adducendum. Ad ista vero 
in casu per^cienda, sicuti et ad constituendum, io^ 
xta eadem pacta conyenta> Titulairem Episeoputa 
in partikus infldeiium, eui iUius territorii ecelesia-^ 
stica itfrifsdictio committatury iura omnia stia huic 
Stuefaie ' Sidi express^ resbrvamos. Digitized by VjOOQIC 214 

Porro ut cQncta a Nobisy ut sapra» disposi- 
ta rite, feliciter» ao eeleriler ad optatum e&itum per- 
ducantur Dilectum Pilium Nostram< loanaem Igoa- 
tium S. R. E. Presbyierum Cardinalem Moreno Ar- 
cliiepiscopum Vallisoletanum 9 de cuius prudentia ^ 
doctrina} alque intcgritate plurimam in Domino fi- 
duciam habemus, praesentium No^trarum Littera* 
nua executorem nominamusy «oastltuimus et de- 
putamos: eique omnes et singulas ad buiiismodi 
effectnm oeeessarias et opportunas concedimus fa« 
cultates f ut omnia superius Qrdioata» quo citius fie 
Fi possit » peragere ^ atque statuere delegata sibi 
Apoa^olica aujctoritate libere ae licite possit et va- 
leat; eidemque facullatem pariter tribuimus, ut ad 
plenam rerum omnium in locis praesertim ab eius 
residcntla remotis eiecutionem unam , vel plures 
peraonas io dignitate ecclesiastica constitutas sub- 
delegare, el tam ipse» quam personae ab eo sic suIh 
delegandae super quacumque oppositione in actu exe- 
cutionis huiusniodi quomodolil>el forsitan oritura a- 
gnoscere 1 ac definilive proouaciare libere iteai ae 
licite possint ac valeant. Volumus insuper, ut prae* 
s^utium Lilterarum Executor omoium et singulorum 
actorum in ipsarum Litterarum esLecutione coaflciea- 
dorum exempla iu autbentica forma exarala ad 
S. Coogregationem rebus Consi^iorialibus praeposi^ 
laoi in eiuadem Congregationis arcbivits asservan- 
^ iotra quatuor menses ab barum Litterarum re« 
ceptione, $i flei;i pos$it^ transmitjiere teneatar. 

Uaec volumua» s.iatwmusi praecipimas, atque 
mandamus» dececaBatas^ has praes^nles littens^ et Digitized by VjOOQIC m 

omnia In eis contenta, ac decreta quaecomqae nal- 
lo unquam tempore de obreplionis, subreptionis, aut 
nullitatis vilio , ex quacumque caus», etiam privi- 
legiatissima, vel ex consuetudine, licet immemora-^ 
Mi, vel ex quovis alio capite, eliam in corpore 
iuris clauso, a nemiae cuiuslibct coaditionia el dir 
gnitatis, eliam Regiae et Imperialis notari, impu- 
goari,. aat allas Infringi, suspendi, limitari, vel in 
controversiam vocari posse, sed semper firmas, va- 
lidas et efficaces existere et .fpre.,y non pbslaotibua 
Apostolicis, geueralibus, vel specialibus conslitulio- 
nibus et ordinatioAlbus, ac Noslris et Cancellariae 
Apostolicae regulis, praesertim de itite quaesito non 
tollendOf caelerisque eliam speciali meatione dignis 
contrariis quibuscumque. Quibus omnibus et ^n^ 
gulis illorum lenores pro expressis et ad verbum 
inserlis habentes, illis alias in stio robore perman- 
suris ad praemissorum effectum dumtaxat speciali- 
ter et expresse derogamus. Volumus iasuper, ut 
praesentium Lilterarum transumptis, etiam impres- 
sis, aianu tamen alicuius Notarii publici subscriptis, 
et sigillo persouae ia ecclesiastica digaitate consti- 
tntae munitis eadem prorsus Odes ubique adbil>ea- 
tnr, quae eisdem praeseatibus adhiberetur si foreat 
exhibitae vel osteasae. 

Nulli ergo omnino bomiaum liceat bauc pagi- 
nam Nostrarum extinctionis, abolitionis, rescissionis, 
cassationis, deletionis, revocationis , abrogationis , 
mandati , interdictionis , declarationis et voluntatis 
infringere , vel ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attenlare praesumpserit indignationem Digitized by VjOOQIC 216 

Omnipoteiitis Dei , ao Beatorum Petri e Pauli Apo- 
slolorum eius se Qoveril iacursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum auoo Incarna- 
tionis Domiaicae millesimo oclingenlesimo septua- 
gesimo tertio pridie Uos lolii Pontificalus Nostri 
aano vicesimo octaTo. 

F- CARD. ASQUINIUS. 

C. 60RI SUBDATARIVS 

VISA DR CORIA 

J. De AquILA E VlCSCOIIlTlBUS 

Loco ^ Plumbi 

L CUGNONIUS. 

. in Stcretaria Brevium. Digitized by VjOOQIC 217 
LITTERAE APOSTOUGAE QV1BV8 ABOLENTVR PRmLBGlATAB OMlffiS IUB18DIGTI0NE8 
BCCLBSIASTICAE IN BISPANItS; IISQVB BACTBNVS SOBIE- 
CTA TEBBITOBIA9 LOCA> MONASTBBIA PBOXIHIS DIOBCB- 
SIBV8 IVNGVNTVB. PIVS EPISC0PV8 

SERYYS SERYORYM DEI 

AD PEBPETVAH BBI MBHOBIAM. , 

^uae diversa civilis sooietatis indoles diversaeque 
leges coiicedeuda suaserant privilegia ia fidelium 
ntilitatem el Ecelesiae decus; ea fecit mutata se* 
rius temporum et morum ratio non solum inoppor- 
tuna sed plerumque nonia. Hine obiecta per haec 
libero et expedito iurisdictionis ecclesiasticae exer- 
citio impedimenta» erebrae inter Ordinariam iurisdi- 
ctionem et exemptam offensiones aliaque buiusmo- 
di inconmioda» et manans ex hisee perturbatio di-* 
sciplinae scandalumque et neglectio fidelium, ^eqBSr 
Bariain prorsus ostenderant eomponeiidiB iq Ijiispa- 
nia religiosis rebus abolitionem cuiusv^ privilQgiar 
tae iurisdictionis : opportunam aulem deere^a^ rei Digitized by VjOOQIC 218 

perficiendae occasionem suppeditataram esse puta- 
tum fuit novam, quae proponebatur, dioecesium cir- 
cumscriptionem. Yerum inopinata suppressio qua- 
tuor Militarium Ordinum Saaeti lacobi, Alcanlaraet 
Calatravae, et Montesiae ab Hispanico tiuberoio nu- 
per peraeta Nos compulit ad oonsaleiMkim illico ca* 
tholicis territoriorum ad eos Ordhm apectaatium 
incolis per huiusmodi suppressionem omni ecclesia- 
stica administratione privatis ; idque fecimus per 
Apostolicas Litteras a Quo gravius n hac ipsa die 
datas^ (1) quibus quae conventa fuerant cum Hispa- 
niarum Gubernio die 5 septembris anni 1851 exe- 
quutioni mandavimus. lUa tamen Genventione con- 
stitui praeterea placuit, eidem omnium privilegia- 
tarum iurisdictionuqi ipcommodo per idem reme- 
dium el eodem lempore occurrendum esse : visum 
enim fuit absonum alicubi . 9.uppriiaKerei alibi fovere 
quod aeque iiiopportunum ubique et periculosum 
evaserat. Gautum idclrco fuit disertis verbis (art. 11). 
« Omned eii^m iorisdicltiones privilegiatae , cuins^ 
t cunHiue spifceiei sint el «fOomodocumqife mincupeiH 
ir turr |>eiiitBs ee^abuQty ea uon exdusa, quae ad 
9 Saneti loannis Hierosolymitani Ordinem spectat* 
]» Subdita autem nuno iisdem lorisdictionibus ter* 
9 ritoria propriis f' seu flnitimis dioeceslbud adioiH 
9 gentur in nova haram nrcumsoriptione , proot 
» articulo septimo slatulum estf perfleienda; aalvia 
9 tameBr ^ in ^UO' r4)bore mansoris quae compe^ 

» tUBl. '■ ' 

. )i 1."* Pn^-Gap^lhno Maiori Gathotieae Maie^ 
3» gtat}9 Suae. 

(1) Vid. Lit; Apost. proxiitie aBteoedentes. Digitized by VjOOQIC m 

» 2.* Vicario Generali Caslrensf. 

I» 3.'' Quatuor Mililiis Sancti lacobi, Calatra* 
» vae , Alcantarae et Montesiae ad sensurn eorum, 
» quae nono huius ConTentioais artieulo praedtspo^ 
» sita sunt » (Id est quoad novum territorimn iis 
9 constituendum). 

» i."* Praelatis Hegularibus. 

» 5.' Nnntio Apt)stolico pro tempore circa Eo- 
9 clesiam et Xenodocbium Jtalorum in hac ijpsa 
9 urbe {Matritt) erectum. 

y^ Vigebunt item specialcs facultates, quae Com^ 
9 missario Generali Cruciatae in rebus officium suum 
» respicientibus iuxta delegationis Litteras aliasque 
Ti Apostolicas eoncessiones respoudent. » 

Nos itaque spiritui et proposito Conventionis 
inhaerentes, in qua niralum qnotidie invalescens a 
tota Natione simul et eodem tempore amoliendum 
visum est, cum coacti fuerimus omnem a remedio 
dilationcm siibmovere quoad quatuor Militares Or- 
dines f opportunum omnino censemus esse, idem si" 
mul adbibere remedium eeteris quoque partibus Hi-* 
spaniarum eodem incommodo laborantibus. 

Quocirca , exquisito antea YV. FF. NN. S. 
R. E. Cardinnlium et nonnuUoram etiam Dilectorum 
Filiortim Romanae Curiae Antistitum consilio, mo^ 
tu proprio, certa scientia > deque Apostolicae No^ 
strae potestatis plenitudine hisce Litteris decerni^' 
mus et exequutioni mandamus pactam iam et con" 
ventam suppressionem el abolitionem universaram 
inrisdictionum privilegiatarum^ cuiuscumque speciei 
sinrt M quomodocumque appellentur^ iis non exclO" 
sf», qiide tel ad Sancti loannis Hierosolymitani Or* Digitized by VjOOQIC dinem spectant^ vel ad quodcumqae cuiuslibet no- 
minis et iastituti Monaslerium Moiiialium, Ucet ex- 
traordinariis » et $pecialis§imis privilegiis ab Apo- 
stolica Sede donalum , vel ad inferiores Praelaios 
sapculares buic Sanctae Sedi immediate suj>ieclo$ , 
sive ex iis sint, qui cum propria eccle^ja clericis- 
que eius et administris , quibus praesunt , exempli 
sunt ab Epi^copi iurisdiclione y sive ex iis qui ex- 
emptam exercent iurisdictionem in Cierum et po- 
pulum civitatis aut loci aiicuiu&.dioeoesis ambitu 
conclusi, sive demum ex iis» qui in proprio et sc- 
iuncto tenitorio Ordinaria iurisdiclione potiuntur et 
Praelati Nulliw proprie nuncupantur , cum omni- 
bus indultis j privilegiis et facultatibus , etiam in 
Apostolicis Litteris contentis et speciali mentione 
designandis; eaque de facto e medio toUimus, ex- 
tioguimuS) cassamus ac delemus 9 et suppressa pe- 
nitus et abolita ab omnibus habcnda esse decemi- 
mus: excepta et in suo robore manente dumtaxat 
privilegiata eorum iuri$4ictioney qui nominatim de- 
signatt fuerunt in 11.^ Conventionis articulo mox 
relalo. 

Quapropter eadem Nostra Apostolica auctori- 
tate qmnia et singula praedicta privilegiata terri- 
torja» iuxta articulum 11 conynemoratae Conven- 
tionis , aut loca ad ipsa spectantia quae alicuius 
dioece$is limitibus undique ineluduntur eidem dioe- 
cesi aggregamus et incorporamus. Quae vero uni vel 
pluribus dioecesibus finitima sunt , priore in casu 
proximae dioecesi aggregamus et incorporamus, sive 
de territorii^ a^atur, sive de seiunctis Ipcis ad illa 
speclantibus ; altero in casu illi dioece&i aggrc^ Digitized by VjOOQIC m 

miis et incorporamus, cuias ecclesiath cathedralem 
propiorem habent. Singulns propterea civitales op- 
pida, pagos qui in praedictis territoriis existunt eo- 
rumque incolas et quasvis ecclesias, siv^ Collegia- 
tas, sive Parochiales aut Succursales, Oratoria, pia 
quaelibet el cuiusvis nominis Instituta , beneiicia 
ecclesiastica, aut capellanias, si quae sfnt, nec non 
monasteria sacrarum Yirginum ordinariae sive a 
iure vel ab Apostolica Sede specialiter delegatae 
iurisdictioni , regimini et adminislrationi committi- 
mus et subiicimus Episcoporum pro tempore seden- 
tium in irs dioecesibus , quibus eadem territoria aut 
loca seiancta ad illa spectantia vigore praesentium 
Lilterarum Apostolicarum aggregantur et incorpo*- 
rantur : ita ut iidem sacrorum Antistites in iisdem 
territoriis omnes et singulas facultates tam ordina- 
rias, quam extraordinarias alque etiam, uti supra^ 
delegatas exercere valeant, quaemadmodum eas exer- 
cent in propriis dioecesibus. 

Ne autem huius aggregationis occasione ullum 
disperdatur aut pereat monumentum ad ecclesiasti* 
cum regimen necessarium aut opportunum, volumus 
el mandamus , ut singula instrumenta , slve libri , 
sive testamenta ad pias causas, sive demum quae- 
cumque scripta respicientia personas, res, iura, ra- 
tionesque ecclesiasticas in incorporatis territoriis exi- 
stentia, sedulo exquisita et collecta ad Cancellariam 
transferantur singulorum Antistitum, qiiibus eadem 
territoria subiecta sunl, servanda ad perpetuam me- 
moriam ei posterorum utilitatem. 

Geterum diserte declaramus, quae hisce Nostris 
Litteris statuta , ac decreta sunt, minime obfutura Digitized by VjOOQ lC .222 

novae diaecesiinn circumscriptioni quandocomque 
fuerit ad rem adducenda. 

Porro ut cuncta a Nobis , ut supra disposita 
rite, feliciter, ac celeriter ad optatum exitum per- 
ducantur Diiectura Filium Nostrnm loannem Igna- 
tium S. R. E. Presbyterum Cardinalem Moreno Ar- 
cbiepiscopum Vallisoletanum » de Quius prudentia 
doclrina, atque integritate plurimam in Domino G- 
duciam babemus* praesentium Nostrarum Lilterarum 
executorem nominamus, constituimus et deputamus; 
eique omnes et singulas ad buiusmodi effectum ne- 
cessarias , et opportunas concedimus facultates , ut 
omnia superius ordinata , quo cilius fieri possity 
peragere , atque statuere delegata sibi Apostolica 
auctoritate libere y ac licite possit et valeat ; eidem- 
que facultatem pariter tribuimus» ut ad plenam re- 
rum omnium in locis praesertim ab eius residentia 
remotis executionem unam, vel plures personas in 
dignitate ecclesiaslica constitutas subdelcgare, el tam 
ipse, quam persona vel personae ab eo sic subde- 
legandae super quacumque oppositione in actu ex- 
cutionis huiusmodi quomodolibet forsitan oritura 
agnosceret ac definitive pronuntiare libere item ac 
licite possint ac valeant. Volumus insuper ut prae- 
sentium Litlerarum Executor omnium et singulorum 
actorum in ipsarum Litterarum executione conficien- 
dqrum eiempla in authentica forma eiarata ad 
S. Congregationem rebus Consistorialibus praeposi- 
tam in eiusdem Congregationis archiro asservanda 
intra quatuor menses ab harum Litterarum rece- 
ptione, si fieri possit, transmittere teneatur. 

Haec voiufflufit statuimuB^ praecepimus^ atque Digitized by VjOOQIC m 

mandaaias, deceraentes, hafi pTaesentes Litteras» et 
omnia eis contenla » ac decteta quaecuauiue nuUo 
unquaffl tempore de obi^ptionis , subreplionis , aut 
nuliitatis vitio > ex quacumque causa j etiam privi* 
legiatissima » vel ex consuetudine» licet immemora- 
bili 9 vel ex quovis alio capite , etiam in corpore 
iuris clauso, a nemine cuiuslibet conditionis et di- 
gnitatis , etiam Regiae et Imperialis noiari y impu- 
gnari^ aut alias infringi, suspendi, limitari, vel in 
controversiam vocari posse» sed seraper firmas, va* 
lidasy et efiScaces existere el fore, non obstantibus 
Apostolicisy generaiibus, vel specialibus constitutio* 
nibus et ordinationibus, ac Nostris et Cancellariae 
Apostolicae regulis praesertim de iure quaesito non 
toUendOf caeterisque etiam speciali mentione dignis 
contrariis quibuscumque. Quibus omnibus et singu- 
lis illorum tenores pro expressist et ad verbum in- 
serlis habentes, illis alias iu suo robore permansu- 
riS) ad praemissorum effectum dumtaxat specialiter 
et expressc derognmus. Volumus insnper, ut prae- 
sentium Litterarum transumptis 9 eliam impressis 9 
manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis^ et 
sigillo Pcrsonae in ecclcsiastica dignitate constilu- 
tae munitis eadem prorsus fides ubique adhibeatur, 
quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhi- 
bitae vel ostensae. 

NuIIi ergo omnino hominum liceat hanc pa- 
ginam Nostrarum extinctionis, abolitionis, rescissio- 
nis» cassationis, delctionis, revocationis, abrogatio- 
nis , mandali 9 interdictionis 9 declarationis et vo- 
luntatis infringere^ vel ausu temerario contraire. Si 
quis antem hoc attentare praesumpserit indignatio-- Digitized by VjOOQIC 224 

nem Omnipotentig Dei, ac Beatorom Petri et Paoli 
Apostolorum eius se noverit incursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum anno locama- 
tionis Dominicae millesimo octingentcsimo septua* 
gesimo tertio pridie Idus lulii Pontificatus Nosiri 
anno vicesimo octavo. 

F. GARD, ASQVINIVS 

C. GORI SUBDATARIUS 

VISA DE GURIA 

I. De AqUILA B VlCBGOMITIBUS 

Loco )^ Plumbi 

L CVGNONWS 

lUg. ifi Beortiaria Brmium. Digitized by VjOOQIC EPISTOU 

DILECTIS FILIIS 

PRAESIDI ET CONSILIO MVrflGiPII TAYBATI 

PROVINCIAE SANCTI PAVLI IN BRASILIA. \ PIVS PP. IX. Df|<ECTl P1LII> SALVTBM BT APOSTOLIQAM BEITEDIGTIOHEM. OcUe profecto, Dilecti Filii animadvertitis nunqvam 
haetenus Ecclesiam insectalioni fuisse obnoxiapi ^ 
quae simul ferveret in orbis universi parlibus, eodem- 
que spiritu informata converteret in eius exitium 
arma potenliae, publicarum legum, fraudis, sophis- 
maiis , calumniae , irrisionis. Id sane demonstrat ^ 
unam tantum esse mentem quae omnia regat et mo- 
deretur ; eamque aliam esse nequire quam perpetni 
Dei adversarii diaboli. Ipsa revera prima huius telae 
stamina iamdiu posuit in antris sectatorum suorum^ 
quos vocant Franc-MaponSj eaque ibi paulatim expli- 
cavit contexuit ; uti iestantur eorumdem conventicu- 
lorum acia typis yulgata^ quibus propositum conspi- 
jcitur quidquid nunc Geri videmus. Be secreio et 
caute disposila, humani generis hostis alios e satel- 

15 Digitized by VjOOQIC 226 

litibus suis adhibuit irretiendis Principibus, alios 
corrumpendae scientiae vitiandisque iuventutis ani- 
mis in gymnasiis» alios decipiendo populo per coni- 
mentitias historiae narrationes , fabulas , ephemeri- 
des, nef irias canliuncnlas, ridiCulas et impias ima- 
gines, alios publicis negociis impediendis ac subver- 
tendis per officia iis crcdila; donec, ubique terra- 
rum propagalo perturbalionis fermento, summa ipsa 
potestate potiri valuit, et regnorum vires vel avo- 
care ab Ecclesiae tutela, vel etiam in eius exitium 
convertere. Yerum 'ii inferorum opcra nunquam diu- 
turniore et callidiore studio structa fuit aut formi- 
dolosiore prodita apparatu ; nunquam etiam splen- 
didius confirnialam fuit divinum oraculum : portae 
inferi non praevalebunt. Et sane Christi Vicarii vox 
nunquam altius et efflcacius universae familiae ca- 
tholicae intonuit, quam postquam civili ditione soa 
spoliatus fuit, et in hostium suorum poteslate con- 
slitulus, ne liberam exerere valeret sacri regiminis 
actionem. Episcopi, postquam sacra iura a laica po- 
testnte usurpala viderunt, spretasqne Ecclesiae leges 
ab iis qui ei suhesse debent, arctius inter se coive- 
runt, firmius restiterunt iniqua imperantibus , pro- 
culcatamque auctorilatem verbo, scripto, factis egre- 
gie vindicarunt. Populi potentium placitis , minis , 
violentia, poenis oppressi erexerunt animos, propriam 
religiosam libertatem propugnarunt, fidem suam di- 
serte professi fuerunt, omniaque ipsi se posthabere 
demonstrarunt. Atque ita dum ornnes adhibebantur 
artes ad seiongendos populos a Pastoribus et istos 
ab hac Petri cathedra delendamque sic Ecclesiam ; 
factum esl, ut unilas eius et vigor multo splendi- •Digitized by VjOOQIC m 

dius se prodiderit quam per prabterita saecula. Imo 
contigit etiam , ut non pauci ex beterodoxis illecti 
nobitttate spectacati et iniustaoi indignati vim le^ 
giiintquas sibi cfyoquo futuras ess& iafensas perspi- 
ciebant) iura catbolicorum et huiusce Sanctae Sedis 
defendere coeperint, ac in sanctissimae religionis no 
strae doctrinam animos inclinaverint. Gratulamur id- 
circo vobis, Dilecti Filii, qui perplexis istis in rerum 
adiunctis constantiam aliorum catbolicorum aemuia- 
mini, nec sine peculiari laude, cum regiones inco- 
latis infestae Massonicae drboris ramis miserandum 
in modum occupatas. f^erstate in proposilo vestro^ 
tenete indubiam Ecclesiae victoriam fuisse promis- 
sanit adeQque venenatam arborem ei nocentem esse 
succidendam. Accipite igitur armaturam Gdei, distrin- 
gite gladium spirilus, quod est verbum Dei, cavete 
ab iosidiis diaboli , ac viriliter pugnale contra spi- 
ritualia nequitiae : simiil autem vigilate in omni 
instantia et obsecratioae pro omnibus saiictis per ora* 
tionem omni tempore in spirito. Nos omnia auxilia 
coeleslia vohis adprecamur^ supernorumque mana* 
nim auspicem et paternae nostrae benevolentiae pi* 
ghu8 Apostolicam Benedictionem vobis, Dilecti Filii 
peramanter impertimus. ' \ 

Datom Romae apud S. Petrum ^ie 1 4 luUi 1873« 
Poatificatus Mostri Anno Yicesimoctavo. 

PIVS PP- IX. 15« Digitized by VjOOQIC EPISTOLA 

BlLEQTi» FILII8 PIAESlDI.TOTiaYE Cf^N^LlO GKIITAALI SOCtE* 
TAT19 llflTAE PRO TVTBLA tEl CATIOLICAE (vASSILUK). PIVS PP. IX. dIlECTI FILII SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDlCTlO!fEII« s> h gaQdemus, Dilecti Filu, augeri quotidie magis 
inter ipsas difficullates iaefemeala frugum iustitiae 
fBStrae in iis omriibosy quae ad tueiida promoven* 
daqoe sanotiosimae religioais nostrae negocia susee* 
pi$tis ; gratulamur praesertim vobis de studio a ao- 
eietaie vestra converso ad id opus^ quod prae ceteris 
necessarium et accommodatum videtur reTocandia ad 
Iteuni ammis, pietati t rursum excilandae, novisque 
calamitatibue /avertendia a populd. €um eniffl nela- 
riorum hominum conventicula optatas sibi compa- 
ratura vires ad omnkm' ordihem subvertendum in- 
sidienlur in primis vulgo eiusque fiiiis ; nihil sane 
vcl opporlunius vel utilius esse potest istorum et 
religiosae civiiisque societatis saluli recta piaque 
puerorum plebis inslitutione. Periucunde idcirco di* Digitized by VjOOQIC dicimus» vos auxiKis, g^atia» Ofkrz suffragari com- 
mendatissimo Dilecti Filii Cauoniei Timon-David 
operi, quod septem el viginti iam ab hinc aonis in- 
stitutum fiogmdae;^ religiAO^om. A^ ar^R operario- 
rum proli , tot jrUU^ A(«s^iU9^.4)ra^ebuit proborum 
et industrium .f^pJ:OQi(iP>. «{u^iiiil jieiipi.<le plurimi ma- 
trimonio iuncti prolem se dignam palriae genue- 
runt. Miramur equidem, piissimum Sacerdotem per- 
paucis adiutum s«{ti^s-l^ai(>tenf|§: Utplo operi sufficere 
potuisse, quod plurimis implicatum curis et indefessa 
sedulilate urgendum yix a multis provehi potuisse yi- 
deretur. Cum tamen ipse nec perpetuo victurus liv^ 
iiec> eodeoftL sera|ier asttrtts .vttletudinis yigiirel^ sp^ 
randiiai ,est omiuno ut; titione» parel sibi sdeiiaqufe 
eiifflciendos ; eb qvoa: videril e sais alummsi ad. •«]• 
iiora ivocatos : nociessariis excolielt discfplinii .9 ,kl\H 
elericalia im^tutique svi maniai.obeunda eterdcalL 
Gonfidhnus ^tem, Venierabi|em fijpiscopuffl Testaruni 
omm fiivore .eA npe ({trbsecputunim fore.iaminecds^ 
^al^ikim <ioeptnm; ii{no 'negfeota.> utilissimun/ opus 
eoii auctbre 'suo foret-in&riluriinoiiNos certe Denm 
rogamas^ dte^us tdem magi^ magiaqne proTehnt^et 
noipUficet in :sdlid&m!;patriae vestrae utilitatem. Iii^ 
tet im ven» ftivo^is.> eins ausp^eem ei^ patemae no«- 
tStrae beneivolentiad pignus Yobis^ Dilecti Filiii spe^ 
etabili saeerdoti, eiusque^sodalifans ac omnibusy qui 
operi ip^ius raffragantur^ Apostolieam Benedictionem 
peranianter itnpertimns* 

''- Datnm Boniae apud S, Petrom die 17 luHi 1873. 
iPcmttfl(;atU8 Noftri Aum yicesimoclaYo* 

r/ ';.) . ..;...; j:> WVS-PP- IX'.-' '• -\ .i..Ml. .^ Digitized by VjOOQIC AtLOCVTIO HABItA Dl£ 'UV. lULII MDCGGLXXIII. 
AB 6. R. fi. CARDIRALBB '>»;: tn A'fellllK?S YAriCAlilB. VfeRERABlLES FRATRBS ■■.■■•■>■■'■■ 

uod/praenttDciiBiTfiiios^ VeMrabfles Fratres^ dom 
Vqfr : ir>hiquebfini«r> exeunte ' phse tertto aniio, ecilicet 
flobia' iterum fortass& dioendum «sse dp yexationi* 
hosi £oc}esiae ifiiotiaik) iavalesoeatibas ; id, eonsnm* 
jHato ;[n praeseiltiarum inifaitatifsi opeare itunc desi- 
^naDa, munus Nos^-um t)dstisbt a Nobis^ quonun bu^ 
■ribns riasoliare. videtu^.iin^x illp dfcelOis: Clama. \ 
... Yix.ac didicimii9/l^roponBn|da|n.iesse Legislati- 
(VO'>Goetui legem., quae inibac ictiafli alma Urhe» 
^icUtd )in reliqiia jialiay^pprnsMrairlpret.Beligiosas 
-FdmiliaB. et obieolura publicae liditatioii ! eoelesiaf 
-fitica bona ,^ Nos, lioEiphim esecraaitea iAieinua, quodr 
•cupique. neCariia& huidsorc kgis scbeira ^roscripsuiiis, 
4sass^.'declara!rimn^ qiiamtibft direptdrum boooram 
acquii&tlioneni.^ . censurasqiie - commemoravimus ippo 
facto incurrendas ab auctoribas ti Catttbribns. hoiDS- 
«^odl le^n». Yerum ihbdie' lcK^isLa^^nioet non ab 
Ecclesia tanirmi^ (Qotkfi^i^af; mekUi diviao BUoqUfe.iuri 
repugnans y sed ab ipsa legali scienlia publice re- 
probata, nlpote ad.^fs9^;iia(d#(!y et humano cuivis Digitized by VjOOQIC 231 

iuri ) adeoque irrila suapte natura et aulla; rece- 
pla tamen fuit coruniuni suffragio cuni Legislativi 
Coelusi tuin Senalus^ aq demum Regia aucloritate 
sancita. 

Abstinendum censemus , Yenerabiles Fratres 9 
ab iis ite.randiSi quae toties ad deterrendos ab ausv 
ftcelesto publicarum rerum moderatores fuse iam ex-* 
posuimus de legis impietate^ malitia, finet grAvissi-;- 
simis detrimentis ; sed omnino compellimur ab of^ 
ficio vifidicandi li^cclesiae iura^ a studio praemonendi 
iui^aqtps , aj) ipsa carilate erga sontes 9 elata voce 
nunciare iis oninibus, qui praedictam iniquissimam 
legcm proponere, probare, sancire non extimuerunt» 
nec nou mandantibus , fautoribus , consultoribus ^ 
adh^ert^nlibus , executoribus , bonorumque ecclesia- 
sticorum emptoribus, non solum irritum esse> cas- 
sum et nullum quidquid hac in re egerint aut.sii^ 
facturi, sed uaiversos maiori excommunieation^ aliis;- 
que censuris et poeuis ecclesiaslicis iuxla sacro^ 
CanQue^i Apo3tolioas Constiiulioo^<^s. et,GenV^Uui]|i 
Cohciliorum» Tridenlini praesertimt. d^^reta ipfli^tis 
obstringi, seyerissimam inc^rrere diviaapi ulLoiiqip 
et in aperto versari damna^ionis . ajeternae pjt^riculp. 

liUerea f Venerabiles F^a^tce^ ^ dnv^ j^eqessarif 
supremo mlnisterio Nostro auxilfa m^agjis in ^ij^^ 
sqbducunlur.t dum iniuriae .^niuriis ^uotidie cumu- 
Iq^^ntur in res et personas sacra^^ dum. nostrates ejt 
exie^ri ini^ectatores Ecclesi«e.,slvidi8^:,conferrp. e.^ vir 
res . coniungere vidcnf ur ad CQir>prii)[)^n|lum qiiodlib^t 
omnino ecclesiasticae iurisdictionis exercitium. ^t 
jgiQmiqaLim fortasse ad praeyerteqdam Ijberamilliiysi 
eiectionemy qui ia .hac Petri cathedr^ Cbris^ Yica- Digitized by VjOOQIC ^32 

rius s6c(ere d6bedt ; quid Nobis reliquum est , Qisi 
tit impensius coDfugiamus ad Eum , qui dives est 
in misericordia ac servos suod non deserit in tem- 
pore tribulationis ? 

^ Et saue lam haUd obscure virtus ostenditor 
{'rovidenliae diVitiae in perfecta £um hac Sancta 
Bed^ (iodiunctione Episcoporum omnium, in nobi- 
Ilssima eorutn firmitate adversus iniquas leges et 
ilsufpationem sacrordm iurium, in impensissimo stu- 
dio lotius ealhoticae familiae erga hoc unitatts cen- 
trum, in vtviOcante illo spiritu, qWfld^s et ca- 
rlUs In ehristiano populo roboratae et auctae pas- 
^m erumpdnt in opera laetissimi» digna tempori- 
fous Ecclesiae. 

Nitamur igitur optata malurare^ clementiae tem- 
pora: omncs simul» q\xk lale pntet orbis, piam yim 
Deo nostro infierre conemuf. Universi sacrorum An- 
tisiites ad id excitent parochos, universi parochi pro- 
priam plebem; omnesque ad aras provoluti ac cernui 
clamemtts: veniDomine^ veni, noli tardarej parce po^ 
"pUlo tuo y relaxa facinora plebi taae^ vide desolor 
^Konim no^tram ; non in iustificationibus nostris pro- 
itemimus preces ante faczem tuamj sed in miseror 
Hbnihus tuis multis : excita potentiam tuam et veni^ 
oiftende faciem tuant et salvi erimus. 

Licet autem indignilatis nostrae conscii slmus, 
non Vereamur accedere fidentcr ad thronum gratiae : 
1i&nc qtiaeramus per caelestes oihnes ^ hanc nomi- 
nsllim per sanctos Aposiolos, hanc per purissimum 
Beipiirde Sponsum^ hanc per Immaculatam praeser- 
'tim Virginem 'qtiafcramus^ cnius preces apud Filium 
Imperii cuinsltiam rationem habent. Sed antea mua- Digitized by VjOOQIC 233 
dare studiose cooeimir cdnscientiam nostram ab ope- 
ribas mortuis ; quia oculi Domini super iustoSf et 
aures eius in preces edrtitfo. Quod ut accuratius 
eliam et pledius peyfieiatnf, fldelibns iHunibus, qui 
rite confessi et sacra communioDe refecti piam pre- 
cibns huiusmodi pro Ecclesiae necessilatibus operam 
dederint, Indulgentiam plenariam semel lucrandam, 
et in fidelium quoque defunctorum suffragium con- 
yertendam pro eo die , quem in singulis dioecesi- 
bus Ordinarius destgnaverit, ApoHolica auctoritate 
Nostra concedimus. 

Itaque, Yenerabiles Fratres, quamquam innu- 
merae et sane gfavissknae iogruaDl persecutionum 
et tribulat^onua^i tempestates, non propterea conci- 
damus animo > in eo confisi , qui sperantes in se 
confundt non patitur ; Dei enim promissio est, quae 
praeterire- nea potest : Quoniam in tn^ speraint > 
liberaho etim. . . Digitized by VjOOQIC 234 

EPISTOLA 

VENERiAaiit )?KJLTRl , 

4riSEiiia EPiscppo corisopitensi 

CORI^OPITVM (qVIMPEe) PIVS PP. IX. VEFCERABILIS FRATER, 
SALVTEM ET 'AP09T0LIGAM BEHEDflCTlONEM. ^icuti» YeQctrill^ilis JFrntievs l^eli consp^i^nms ubi^ 
coalescere catholicas consocialiones, qufi^t ^t vigoris 
fidei indicia sunt^ et aptissima eidem foveudae pro- 
pugnandaeque instrumenta ; sic periucunde exeepi- 
mus litteras sodalium qui in ista tua Episcopali urbe 
primum babuerunt , te moderaote , suae socieiatis 
conventum. Auspicatum autem duximus huiusmodi 
exordium, cum viderimuS) catholicos coetus ab iis 
fuisse incboalos per signiiicationem plenae demissae- 
que observanliae erga Sanctam hanc Sedem et in- 
fallibile magislerium eius : nam si ipsi revera a 
doctrina et documentis eius nullo modo deflectant 
firmiterque ipsius soliditale nitantur, divina ducti et 
sustentati virtute eiusdcm eificacem profecto et utilis- 
simam operam impendent religiosae rei. Ab hoc eerte 
obsequio ipsi non abducentur a scriptis et opera Digitized by VjOOQIC 285 

insectatonm' JSoGiffipaa f^- bnius Pe|ri Catbedrae , 
qoos imo oppagaare aggrediuDiur ; sed lubricam er- 
randi viam parare iis possent opiniones, quas di- 
cunt liberales, a muUisjeceplae catholicis» probis 
ceteroquin ac piis, quorum idcirco religio et aucto- 
ritas animos ad se facillime trahere potest et in per- 
niciosissimas inclinare sententias. Moneto itaque, Ye^ 
nerabiiis Frater, catholicae sooietatis sodaleS) Nos^ 
dum saepe liberalium (Dp^it^Viti . seetatores redar- 
guimus, non de Ecclesiae osoribus egisse) quos su- 
pervacaneum fuisset indicare ; sed de modo desi- 
gnatiSy qui late^i^ li^raljuin. prl^cipio^^ virus cum 
lacte haustum retinenles ac defendentes, ulpote po- 
tente non focdatum malitia, et religiosis rebus, uti 
censenty innoiuum» iilud faciie mentibus ingerunt;, 
i^t^ue Ufi;ddnyii^.pN)j[>Q^ant earam pffrturbationuiQ^ 
qmhaBrimiii^ qnaAMvr erMs. (nsi^iAs liiasee sj yi^ 
W* cukeiit $od4d«i$^ et«:pr;»ec|p0«s ;vir$4.sujas ia ja^ 
sidiowio. bu<|c.)i09t^ip cQPi^Br^re.iAitfffitmrtiftpliiUiff 
iseirice mepebMtfl 4fi rcVgiQn^.etjj^atrja^ M^^cro Qrnuir 
Aa;a9£t9qiientpr>si).]Uii. 4ef)feYerjuat, i>oi^ ^\iOi ifido^ 
otrioae.:ye|)to:.]mpQ}}i i^ipai^ji quamab eo qui :§pirat 
ab hao (i^tjlii^^r* .veritiMs?; ^'o6 fau^na i^qruj^: prcH 
posito s^qe^qm .'9i9i9Aipun.'&^u^..ift^^nm ^iip^n} 
favoriaj.illisipi^nb «^pwoipqpp ^o^lrpe bencjvolenr 
tiae pigQus; Ap^tolif^stni Bf,ne|dicifpi^sUbi» Veper 
rabtH$ Frcaler > ^oliqjis fiatli^liQae SQi?|ft»lji Qt nnir 
v^ffffie DipeoeBi) iqae^iperam^mr iinpenimu;* 

O^Anin RofnaM^'apud;S/Pelrum4ie i lulii 1.673. 
PoolificAtu^/NQstri, Aagio^ VioesimoGtayo^ . .t:»/ .. „ F^iys.pp, ly, Digitized by VjOOQIC 236 

LitTERAE ' APOSTOLrCAE K!.- •; '" ''' ■'' '1 -' - • .. f.- I , : - H ' ^. : ;: i, 1 :; .:..'i • " '.- .. • " ' 
-''■.; \ .?•')) )'.i. ..'';..•'" r :•'■"?. i- :. 

■ ■ •• '■ •• - WVS*:.'PP. ;>X.---'i' 

AD rvtvfcAM iifii MEuroRrABi; . - > 

•#!.. . . /1 «• '' t 

K: ' i . ii. ... ',. " : /. . I ; * . ru. e 
tiiyiBfsis €hristlf!d€flibtt^ pra^^QnftMnLHlwas ifi^ 
specturf^ sAlutem •^t AposlciKciiin BQtiedtbtioiiciiii. 
Dives ' iti' ml^ricordifl DeQs ^talamHosisbifiiiB ^ htsee 
tempoHbus eflReeity ut dnm impiorum homiauni nc'- 
quttia attgustiis fe! imarftudiiie (ior Wostrumf salu- 
ratuhi esty ^lofinfii' e e6ftti*a exur^epeut ex univ^ci^ 
to oathAlieb ' drhe fidislesr^tii tnoerori ^t Affiietioni 
i^o^rae tot atooils- sigtiiy' el * prafesfertiih' niultiplicH 
dbui 'Cbrfstianae pietatfs bperibiis levMirien alferre 
i^ontetidubt. Porro ftlter eetera «eiietiaendae sant 
trebrae iUae' et rrequentissimae peregriiiatioQes ad 
Insignior^^Ecclesias seu Sanctuaria eb consilio su- 
sceptae^ ut fbsis precibm a D^d^* tottius con^olatid- 
nia fonte» fieatissftnae Vii*ginf^. -Marifte Ininftaeulatae 
Gaelitumque n^.ritis et sufli*aglis,- exoptataAi ^cle* 
siae pacem et triumphum atque Sanctae Apostolicae 
Sedis libertatem im^etrenl. Verum enim vero cum Digitized by VjOOQIC m 

npoqutt^ $0fvra6;.p9r$igrjnation6s« qua^ ^d ;0el9bri(H 
T^ Ufitliae ^oiQ^uaria erapl snscipieiK^e, ])^remi& 
etiipii |^iscQ:idiebu&^^bo]|ioruia omnium Mluctu i^^erdi-* 
ctae fueriot, Eonnulli' fi^eles e civjtate JSostra Bo-; 
noniensi iq ea^m mentepi .yeneri^nt, ut catholicos 
universos ad spiritualem peri^grinationem^ proxjmo- 
mfmse Septemb^i p^ragendam iqvitar^ent ^ quam in 
tres diecad^a dividendam pr,44M>suerunt; io prima^ 
decade opportuoi^ et piis.ad bunc finem.perfQsia 
precibus Cbrisliffidelies ad Terrae Sanctae )oca a 
Cbristo Pomino RedemptofOi Noetrp ^anctificata spi*^ 
rltualiter el. devote peregriaari cogitarent, in. alte-> 
ra dacarde ad praecipua Italiae Sanctuariay ip tertia 
denique ad prae^ipua Sanetuarit e9.tejr9arum' «atio* 
imin. Cum vero supra^crif^ti fideles a No^ eq^xe 
postutaverinkv ut nQQaulIas. pro pio boe ^i^erpitio 
Indulg^ntitd) b&uigniiate No$tra Apostoliea tribuere 
digaaremur} NiO^ ^nctum>et iiMSu^trium icorum 4^on« 
srlitim summevtere commeodantes^ exbibitis postula-p 
tionibttS) ut irnfra» .obseoundare Ubienti animo statui* 
nu$. Quamobrem de Omnipotentis Dei misericordia^ 
ae BB. Petri et l^aitli Apostdlorum eius auotoritax 
te eonfisi, :Otiaaibus et singtolis ut riusque sexud ChrK 
stifideljbus , qui cordfi saUem cpntriti quolibet die 
proxiini menai^ Sepi^mbris prbedictum pium exer^ 
citHim ajd spiritualem peregrinationem > ut supra , 
eKplendj»ai pcrege^int^ teroentum diea; de iuiun^tis 
eis , seu alias quQUodoliKet. MhMi^ poeiwbeatU^ i& 
forma Ecclesiae consueta relaxamus. Praeterea omni- 
bus et/ «j|i(guliis./,j!p^ju^ue sexus Christifidelibus » 
qui integra decade pium idem exercilium ad me- 
moratam spirilualem per(%rini^j5liem : p^s^i|id«)t Digitized by VjOOQIC 23» 

absotverint, et udo eiusdeni decadis die pro lobi* 
tu ellgendo vere poenitentes^ et confessi» ac Sacra 
Communione rcffecti qaatnlibet Ecclesiam seu Ora- 
torium publicum ' dcvote visitaverint , ibique pro 
Ghristianoriim Principum concordia , ha^resum exr^ 
tirpatione , peccatorum conversione , ac S. Matris 
Ecclesiae exallatione (iias ad Deum preces effude- 
rint, qua ex-hisce tribus decadib^s td egeritil, Ple- 
nariam otnnium peccatorum suorum Indulgentiam 
6t remissiouem miserieorditer in Domino concedi- 
mus. Quas omnes, et singulas Indulgentias, pecca- 
torum remissiones , ac poenitentiarum relaxaliones 
etiam' aniraabus Ghristifidelinm, quae Deo m ehari- 
tate eoniunetae ab hac luce migfaverint j per mo- 
dum suffragii apptieari posse indolgemus. Non ob- 
stantibus Nostra ev Gancelliiriae AposMlicae regula 
de non concedefndis Indalgentiis ad iiistar^ aliisqoe 
Constitutionibus et OrditiatioDibus Apostolicis oeie- 
risque contrariis quibuscumque. Praeaeniibos hoe 
anno tantom' valilaris. Volumus autem iit praesra- 
tium Litlerarum transumptis» seu' exempiis eiiun 
impressis , manu aliculus Nbtarti^ publici subscriptis 
et sigillo personae in eoelesiasfica digtthate consti- 
tutae muailis eadem prorsas fidee adhibeatur, quae 
ipsis prtfesedtibus adtaiberetur , si forent exhibitae 
\(s\ ostchsae^ Datum Romae apud S, Petrum sob 
Annulo Piscatoris die XiX Augiisti MDGGCLXXIU 
Pontifl«atus Nostri Anno XXVilL ' 

F. CAao. AwYimva. 

Lobo )$ Annali Piiseatorfo. Digitized byCjOOQlC CdNSTlTVTIO 

SVPER VICAftllS CAPITVLARIBVS NEC NON ELECTIS 
ET NOHINATIS AD SEDES flPlSCOPALES VA(2AIItES. PIVS EPISCOPVS 

SEaVVS SEBVORVM DEI 

AD PERPETVAII KEI NEMOKIAI. R. Lomantts Pontlfex, pro munere sibi divinitus collato 
regendi ac gubernandl nniversam Christi Ecclesiani) 
iion solum SS. Canonum observantiam urgere, sed 
etiam illorum certum et authenticum sensum decla- 
rare satagit, si quando quidpiam dubitationis in ali- 
quo occurrat y ne diversis interpretationibus mate- 
ria praebeatur, atque inde Ecclesiaslicae disciplinae 
unitas rumpatur» cum magno Ecclesiastici regiminis 
detrimento. 

Sane iuxta antiquam Ecclesiae disciplinam^ Sede 
Episcopali' vacante, Dioecesis administratio ad Ca- 
pitulum Cathedralis Ecclesiae devolvitur ; quod olim 
pcr se ipsum Dioecesim toto tempore y quo Sedes Digitized by VjOOQIC 34a 

yacabati administrare poterat^ yel uni^ aui pluribus 
Dioecesim administrandam eommittere^ libera eidem 
relicta potestate deputatos eligendi, eisque delegatam 
iurisdictioQf m^ siye quoad psum, siye quoad tempus 
arctandii et coustringendi. 

At yero Concilii Tridentini Patres animadyer- 
tenles grayissimai quae passim oriebantur, incommo- 
da ex administratione yiduatae Ecclesiae coetui per- 
sonarum diyersi fere ingenii concre^ita, ad ea yi- 
tanda sapienter decreyerunt : ut Capitulum^ sede va- 
cantCj Officialem seu FJcartttm, infra octo dies posi 
mortem Episcopi consUtuere, vel ea^istentem confir^ 
mare omnino teneatury qui saltem in iure canontco 
sit Doctorj vel Licentiatus, vel alias quantum fieri 
poterit idoneus. Si sectis factum fuerit ad Metropo' 
litanum deputatio huiusmodi devolvatur, et si Ec^ 
desia ipsa Metropolitana fuerit, aut exempta^ Cor 
pitulumque , ut praef^tur , negligens fuerit , tunc 
antiquior Episcopus ex suffraganeis in Metropolitanay 
et propinquior Episcopus in exemptay Vicarium possit 
coi^tituere. (1) 

HQiusnoodj yero deeretum yarie interpretati sunt 
priyati canonicarum rerum scriptores. Quidam enim 
.censuerttut posse Capitulum in consiitueado Yicario 
ajjquam iurisdictionis partem sibi re$cryare; alii 
putayeru^t . fas esse Capitulo ad certum tempus Yi- 
carjjum deputare ; nec defuerunt qui arbilrati sunt, 
licere Gapitulo Yicarium pro arbitrio remoyere» et 
^lium 3u)>8tituereu 

-ReK^exisitae Scriptorom sententiae a noonuUis 

(1) ^ess. SM Cap* Ifi de Berorm. Digitized by VjOOQIC CapiUdis li]>enter eiceptae sunt : qao factom est^ Qt 
i& hac re tam magni momenti disciplinae uniformitas 
deficeret, et Tridenlimim decretum optatum finem ple* 
ne non attii^geret. Quamvis autem Sacrae Urbis Con- 
gregationes bas senlentias, suis responsis in casibui 
occurreniibusy pluries reprobaverint, ita ut ei earum 
responsis manifeste appareat, quae fuerit mensPa* 
trum Tridentinorum in edendo decreto superius re* 
lato; attamen cum nondum omnia ubique ad eam 
mentom exigi vkleamus, ad submoveudam prorsus 
quamlibet dubitationis causam vel obtenluffli iisdem 
responsis et declarationibus Apostolicae auctoritatis 
robur adiiciendum censemus. Quocirca Motu proprio/ 
ac certa soientia et matura deliberaiione Nostris» de- 
que Apostolicae Potesiatis plenitudine declaramus et 
decernimus: totam ordinariam Episcopi iurisdictio- 
nem, quae vacua Sede £piscopali ad Capitulum ve- 
nerat, ad Yicarium ab ipso riie conslilutum omni-- 
no transire; nec uUam huius iurisdictionis partem 
posse Capiiulum sibi reservare» neque posse ad cer- 
tum et definitum tempus Vicarium constiiuere mul- 
toque minus removere^ sed eum in ofBcio permanere 
quousque npvus Episcopus Liiieras Apostolicas de 
coilata sibi Episcopatu Capitulo, iuxia Bonifacii YIII 
Praedecessoris Mostri Constituiionem, (1) vel Capi- 
4itlo deficienie^ ei exbibuerit, qui» ad normam SS. Ca- 
Aonum^ vel ex speciali S. Sedis disposilionet vacan- 
tem Dioecesim administrat^ vel eiusdem Administra- 
toreoi, seu Yicarium depuiat. 

Quamobrem pro nullis habendae sunt limita- 

(1) Extrayag. Inmnctae de Electione inter comm. 

16 Digitized by VjOOQIC m 

tiones, seu quoad iurisdictionem, seu quoad tempus 
adiectae a Capitulo electioni Vicarii Capitulans, qui 
Idcirco, iis non obstantibus^ officium semel sibi rite 
eollalum toto tempore^ quo Sedis Episcopaiis vacaa 
fuerit j lotamque ordinariam iurisdictionem Episco- 
palem libere et valide exercere pergct, donee novus 
Episcopas Apostolicas canonicae suae institutionis 
Litteras, ut diximus, exhibeat. 

Hae autem occasione declaramus etiam, et de- 
cernimus ea, quae a Gregorio X Decessore Nostro 
in Concilio Lugdunensi 2^ de electis a Capitulis 
constituta sunt (1) comprehendere etiam nominatos, 
et praesentatos a Supremis publicarum rerum Mo- 
deratoribus, sive Imperatores sint, sive Reges, sive 
Duces, vel Praesidcs, et quomodocumque nuncupen- 
tur^ qui ex S. Sedis concessione, seu privilegio iure 
gaudent nominandi, et praesentandi ad Sedes Epi- 
scopales in suis respeclivis ditionibus vacantes ; abo- 
lentes idcirco, cassantes, el penitus annullantes usum, 
seu polius abusum sub quovis titulo, vel praetenso 
et asserto privilegio, quaesito colore, et quacum- 
que causa, licet speciali et expressa mentione digna, 
in quibusdam Regnis seu regionibus praesertim lon- 
giriquis invectum, quo Capitulum Ecclesiae Cathe- 
dralis vucantis obsequens invitalioni seu mandato , 
licet verbis deprecaloriis concepto, supremae civilis 
poteslatis concedere, et transferre praesumit, ac de 
facto concedit et transfert in nominalum et praesen* 
tatum ad eamdem Ecclesiam illius curam regimen 
et administrationem, eamque nominatus et praesen- 

(1) Gap. Avaritiae de Electione in 6. Digitized by VjOOQIC tatus sub nomine Provisoris, Vlcarii Generalis, aliove 
nomine gerendam suscipit ante exhibitionera Litte*- 
rarum Apostolicarum , uti superius dictum est, de 
more faciendam, remoto proinde Vicario Gapitulari, 
qui ex iuris dispositione toto tempore vacationis Ec-- 
clesiae eam administrare, ac regere debet. ConfiN 
mantes autem alia etiam Decessorum Nostrorum, et 
praesertim sa. mem. Pii VII Decreta et dispositionesy 
declaramus et deccrnimus, ut si interea Vicarius Cai* 
pitularis decesserit, aut sponte sua muneri renun- 
tiaverit, aut ex alia causa officium ipsum legitime 
vacaverit, tunc Capitulnm, vel Capitulo deficiehte, 
qui potestatem habet dcputandi vacantis Ecclesiae 
Administratorem, seu Vicarium, nbvum quidemVi** 
carium, vel Administratorem eligat, nunquam rero 
electum in Episcopum a Capitulis, aut a laica pfy* 
testate nominatum seu praesentatum ad dictam Eo^ 
clesiam vacantem y euius electionem ac deputatio*- 
nem, si eam Capitulum, vel alius, uti supra, per- 
agere praesumpserit cassamus, annullamus, et omnino 
irritam declaramus. 

Confidimus autem Dignitates, et Canonicos Ca- 
thedralium Ecclesiarum vacantium, ac iilos qui^ de-* 
ficientibus Capitulis, Vicarios deputant» aut vaean^ 
tes Ecclesias legitime administrant, plene exeqautu- 
ros quae hisce Nostris Litteris declarata et decreta 
sunt ; ubi vero 9 quod Deus avertat , ea exequi 
detrectaverint) ac concedere et transferre in noml- 
natum ad eamdem Ecclesiam eius curam, regimea 
et administrationem sub quovis titulo, nomine, quae- 
sito colore ausi fuerint, praeter nullitatcm iam de- 
cretam praedictae concessionis et translationis^ prae* 

16* Digitized by VjOOQIC fatos Ganoaicos ac Digaitates exoommuoieationis 
niaipris, aec aoa privatioais fruclaum Ecclosiasli- 
corum beaeficioruia quorumcumque» aliorumque red« 
dituum Ecclesiasticorum per eos respective obten- 
tortim similiter eo ipso iacurrendis poeais iaoodamus, 
et inaodatos fore deceriiimus, et declaramus ; ipsa- 
rumque poeoarum absoluliooem seu relaxalioBem 
Nobis et Romaoo Pootiflci pro tempore existeati 
dumtaxat specialiter reservamus. 

lo easdem poeoas pariter reservatas ipso faclo 
iaeurruDt oomioati, et praeseotati ad vacaotes Ec- 
clesiasi qui earum curam, regimen, et admioistra- 
tionem suscipere audent ex coacessione a Dignita- 
tibus et Gaoooicis aliisque, de quibus supra, in eos 
peractam» oec ooo ii, qui ia praemissis parueriot, 
yel auxilium, coosilium, aut favorem praestilerint^ 
eaiusque status, conditionis) praeemioeatiae, et di- 
goitatis fueriot. 

Praeterea oomioatos, et praesentatos iure, qnod 
c» per nomiaatiooem et praeseotationem forte qiiae- 
situm fuerit, deceroimus eo ipso privatos. 

Si vero aliqui ex praedictis Episcopali chara* 
etere siot iosigoiti io poeoam suspeosioois ab exer* 
eitio Pontificalium, et iaterdicti ab iogressu Ecclesiae 
ipso iacto, absqQeuUa declaratiooe incidunt, S. Sedi 
lariter reservatam. 

insaper quaecamque a sic oomiaatis et pfne- 
seatfatis lo admioistrationjem vaeaotium Eedesiami 
iolrusis fiaot, maQdeotor, deceraaatur et ordinentsir 
emfi omoibns et siogulis iode quovis modo seqnutis» 
ei quomodocumqwe sequuturis omoioo ouila^ invalida» 
iaaait^ irrita, et a OK)n babentibas potestatem daaiaa- Digitized by VjOOQIC 24& 

biliter attentata, et de facto praesumptat nQlUusque 
valoris, momentiy et efflcaciae esse, et perpetuo fore 
tenore praeaentium deolaramus et decemimusy illa- 
que damnamus et reprobamus. 

Haec volumus, statuimus, a« mandamus, 4e^ 
cernentes has Nostras Litteras, et omnia in eis con«* 
tenta nuUo unquam tempore a nemine cuiusque cbnr 
ditioniS) et dignitatis eiiam Imperialis, et Regiae, 
sub quovis titulo^ quaesito colore, ac praelenso et 
asserto privilegio, quod si forte sit, cassamus, et an<- 
nuUamuS) infringi» impugnari, vel in controversiam 
revocari posse» sed semper iirmas et efficaces eKi-^ 
stere et forcrsuosque plenarios, et integros efrectus' 
semper sortiri et obtinere debere. Non obstantibus 
Apostoliois generalibus vel specialibus Constitutioni- 
bus et ordinationibus^ ac Noslris et Cancellariae Apo- 
stolicae regulis, praeserlim de iure quaesito non toU 
lendo , eaeterisque eliam speciali mentione dignis 
contrariis quibuscumque* . 

Yolumus auicm, ut facta harum LiUerarum |m-* 
blicatione et affixione transumptorum ad valvas Ba- 
silicarum Urbis, omnes ubique Fideles> ad quos spe- 
ctat, qui quomodocumquc noverint eas^ prout dictum 
esly Romae fuisse promulgatas, ad earum exequutio- 
nem perinde obstringantur^ ac si personaliter sin<- 
gulis notificatac fulssenl. 

Volumus pariter, ut earumdem praescntiund lit* 
terarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, 
manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis, et 
sigillo personae in Ecclesiastica dignilate constilulae 
munitiS) eadem prorsus iides ubique locorum habea- Digitized by VjOOQIC 246 

tur> qiiae baberelur ipsis praesentibus, si forenl exhi- 
bttae, vel osteasae. 

Nulli ergo omoino hominum lieeat paginam hanc 
Nostrarum declaraiionis» decisionis» annuUationis, ir* 
FitAtionis , statuli » pvaecepti , mandati et volunta- 
\i$ infringere^ vel ei ausu temerario contraire* Si 
quis vero boe aitentaropraesumpseriti indignationem 
OijQoipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apo- 
SjtoloruDor eius se noverit incursurum. 

Datum Romae apud Sancium Pelrum Anno In- 
Oftroatioais Dominicae MiUesimo Oclingentesimo Se- 
ptu^gesimo teriio, quinto Kalendas Septembris, Pon- 
tifieatQS. Nostri Anno Yigesimo octavo. F, Card. Asqvinivs G. GoRI SVHXATARIVS Visa de Curia 
/. De Aquila e Vicecomitibus 
Loco )^ Plnihbi 
" I. Cugnonius. 

M$gi in Secretaria Bnvium. 

Anno a NativitaU Domini miUesitno octingentesimo se^ 
ptuagesimo tertio die vero V mensis Octobris indictione L 
Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris et D. JV. D. 
Pii Divina Providentia Papae IX* anno XX VIII «vpra- 
^lictae. Litterae Apostolicae afj^xae et puUicatae fuertntt ad 
valvas Basilicarum maiorum Urbis per me Vincentium Bc- 
naglia Apostolicum Cursorem. 

Philippos Ossani Magister Corsoram Digitized by VjOOQIC 2il7 
UTTERAE APOSTOLICAE PIVS PP. IX. AD FVTVRAM ABI MEVORIAI. ^uae in rem catholicam apprime esse Tideantur^ 
ea mature interposita Apostolica Nostra aueloritat^ 
decernimus. Relatum esl Nobis in Provincia Hiber- 
nensi Strictioris Observantiae S. Francisci a tem- 
pore persecutionis consuetudinem vigere , ex qua 
Guardiani titulares Conventuum, qni suppressi fue- 
rant, eliguntur cum iure concurrendi ad electiones 
Capitularesy perinde ac si Guardiani aetuales exi- 
stant. Huiusmodi praxim Urbanus Vlll Praedeeessor 
Noster recolendae memoriaef Aposlolicis suis Litteris 
in forma Brevis die XXVIf mensis Decembris anni 
reparatae salutis MDCXLII datis probavit. At enim 
cum nunc, mutata temporum conditione^ caiisae ces- 
saverint , quae dictum Praedecessorem Nostrum ad 
id faciendum adduxeruntycumque ad disciplinam lau- 
datae Provinciae Hibernensis haud parum conferre vi^ 
sum fuerit, si ius commune quod ad Guardianorum Digitized by VjOOQIC m 

electionem in ea instauretur, statim Nos ad Congrega- 
tionem Venerabilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Car- 
dinalium propagandae Fidei praepositam integrum ne- 
gotium delulimus. Itaque omnibus rei momentis sedu- 
lo attenteque perpensis^aiiditoque dilecti filii Minislri 
Generalis Ordinis S. Francisci votOy de memoratonun 
Yenerabilium Fratrum consilio^ Auctoritale Nostra 
Apostolica 9 bisce Litteris consuetudinem superios 
expressam penitus abolemus ; atqoe idcirco Aposto- 
licis Urbani VIII Litteris, quae supra scriptae sunt 
derogamus ; easque nullas atque irritas declaramus» 
edicimus> atque nuUam amplius hao in re vim ba- 
bere yolumus, conslituimus decernimus. Non obstan- 
te Nostra et Cancellariae Apostolicae Regula de iure 
quaesito non tollendo, Benedicti XIV Praedec. Nostri 
fel. recordationis super divisione materiarum,aliisque 
Apostolicis Constitutionibus el Ordinalionibus^ eete- 
ri^ue eonlrariis t[uibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pi- 
scttoris die 111 Oetobris MDCCCLXXIU. Pontificatus 
Nostri Anno XXVIIl. 

F. Card. Asqvinits. 

Loeo !$ Annuli Piscatoris Digitized by VjOOQIC m 

LITTERAE APOSTOLICAE PIVS PP. IX. AD FVTVRAM REI MEMOEUII. E X parte Imperialis Gnbernii Russiaci exp<isltuin 
Nobis esl, Mobiloyiensem Archiepiseopum iugiter Pe^ 
tropoli commoratum esse» manente tamen In sua Sede 
eiusdem Arcbiepiscopi Consistorio et Capitulo. Plura 
inde et gravia ex maxima distantia , quae Arcbie- 
piscdpum a suo Capitulo et Consistorio separai , 
oriuntur incommoda » ipsaque dioeeesis procuratio 
detrimentum capit. Ad baec exponitur^ Petropoli tri^ 
giola circiter calholieorum millia nuraerari, dum 
Mohiloviae nonnisi bis mille et quingenti adsunt ca-* 
tholici. Relatum praeterea est imperiale Gubernium 
Ecclesiam Petropoli in catbolicoruro usum aediflcas^ 
•e, quae splendide ornata) necessaria supellectili 
instructa et in honorem Deiparae Virginis ad oaelum Digitized by VjOOQIC 250 

evectae ab Archiepiscopo rite dedicata septingentas 
circiler personas potest continere» idemque imperiale 
Gubcrnium in eiusdem Ecclesiae et in aedium pro 
Archiepiscopo eiusque Gapitulo el Gonsistorio exlru- 
.ctionem decies cenlena miilia ducena quinquagena 
millia francorum nummum constituissey item ad tui* 
tionem aedificii et ad sustentationem pcrsonarum , 
quae illius curam gerent, triginta sex mille francos 
nummos assignasse , habitaque carioris exhibilionis 
Petropoli, censum Capiluli annuis vicenis quinis mil- 
libus francorum nummikm auxissc. Expositum insu- 
per esl, deficiente Mohiloviae Archiepiscopali Semi- 
nario, ad haec enim usque tempora istius dioecesis 
clerici in Minscensi Seminario instituebantur, impe- 
riaie Gubernium penes Arcbicpiscopale Palaiium ae* 
des pro Seminario cxtruendas curare, et interim satis 
amplam in promplu haberi domum clericis Mohilo- 
viensis dioecesis precario excipiendis. Hinc impe- 
riale Gubernium, audito Yenerabili Fratre Antonio 
Fijalkowski Mohiloviensium Archiepiscopo, petit ut 
memoralum Gapilulum et Gonsistorium Mohilovia Pe- 
tropolim transferaiur. Nos ex Aposlolici minislerii Ko* 
stri debitQ illpram fideliura bonum et comaiodom 
si^nmoperQ oplantes, peeuUaribus. rerum adiunotis et 
(^ausis supradictis maluro e&an)iQe perpensis» huios- 
modi votis ^nnnendum ,ceosuimus. Quare omnes 
et sii\^Ios» quibus hae littefae Nostrae favent, a 
quibusvis excomaiunioatifnjs et interdieti , aliisque 
ecclesiasticis senteutiis ceqsuris et poenis qi|oyisino« 
do vel quaqumq^e de caa^ latis, si quas forte in- 
currerint» hyiius tantun;i rei gratia absolventes et 
absolutos forie cQns^tes» VeQerabili Fratri Antonio Digitized by VjOOQIC 251 
Arcbiepiseopo MohUoviensi faoultflitein ApostoUca Au- 
ctorilate Nostra tenore praesentium impertimur, cuius 
vi praedictum Capiiulnm et Gonsistorium transferri 
Petropolim Ucite possit, quin tamen neque Cathedra» 
neqne Archiepiscopalis titulus in novam Ecclesiam 
PetropoU pro CathoUcis, ut supra dictum est» exstru- 
ctam, et in qua ecclesiasticae eaeremoniae sacrique 
ritus ab Archiepiscopo y eiusque Capilulo celebra- 
buntur» transferatur : Cathedram enim et Archiepi- 
scopalem titulum Mohiloviensi Ecclesiae servari vo- 
lumus, ita ut Archiepiscopus Mohiloviensem titulum 
reUnere debeat^ et supradictum Capitulum habeatur 
semper et nominetur Capilulum Metropolilanae Ec- 
clesiae MohUoviensis. Proinde praecipimus, ut Metro- 
polilaai templi Mohiloviensis cultus ea, quae Ulius 
dignitatem decet» ratione servetur, et ad praefati 
templi splendorem idem Archiepiscopus curabit, ut 
alter e Suffraganeis suam inibi sedem habeat. Mansio 
autem » quam ex dicla translatione Archiepiscopus 
et Capitulum Petropoli habebit, cx Apostolicae di- 
spensaUonis Nostrae vi est et erit omnino intelli- 
genda » nihUque, et nuUatenus ex hac translatione 
innovari seu immutari quod ad ea, quae Sancta haec 
Sedes Apostolica de Catholico Romano Conlegio Pe- 
tropolis constituit ac decrevit» hisce Litteris Nostris 
declaramus et volumus. Quod vero ad dioecesanum 
Seminarium MohUoviense, ex dispensatione ut su. 
pra PetropoU instiluendum» mandamus ut omnia et 
singula, quae a Sacrosancta Synodo Tridentina prae- 
cipiuntur, accurate diligenterque serventur. Non ob- 
stantibus quamvis speciaU et individua menUone ac Digitized by VjOOQIC derogatioBe dignis in contrarium facientii^as quibas-^ 
comque. 

Dalum Roniae apud S. Petnim sub AdbuIo Pi-» 
seatoris die XIY Noverobria MDCCCLXXIII. Poiti- 
fieatus Nostri Anno XXVIII. 

F. Ckttb. AsQVifflVS. 

Loco )$ AnntiU Piscatoris Digitized by VjOOQIC 283 
EPISTOLA ENCYCLICA 

kh OMM PAtRUtlGHAS) l^tirMAriSS) ARCHrfcPlSCOPOS) 

fePlSGOPOS) ALIOSQVB LOCORVM ORDIMARIOS 

QRATIAlf ET COMlfVNlOrffill CVM APOSTOLICA SRDfi HARmfiS* PIVS PP. IX. VBNERABILES PRATRES 
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDIGTIONEM. E. tfCsi mcrlta litctttOBa et acerba pati ex ipsia ditfttfrni 
Nostri Pontificatus exordiis Noliis contigerit Vdrriid 
de catisis, ^as in titieris encycitcis crebfo ad^Vos 
datis explicavimus ; adeo tamen postremis Msce an« 
nis crevit aerumnaram moles, nt ea paene olmie^ 
remar, nisi Nos divina l>enignitas sustentaret. hno 
yero modo res eo deveaiti at mors ipsa vftae tM 
fluctibus exagiiatae praestare videatur, et elatis tn 
caelum oculis exclamarc cogamnr inlerdum : meUtts 
est nos tnoriy quam videre mala sanctorum (1). 
Scilrcet ex quo aima haec Urbs Nostra, permittente 
Deo, armoram vi capta, biominamque regimini salK 
acta fuit coniemptorum iuris, religionis Irostiam^ qui-^ 

fl) Maeiiib. 9. 59« Digitized by VjOOQIC 25^ 

bas humana omnia et diviDa promiscua sunt, nuUa 
ferme dies transiit^ quin aliis atque aliis iniuriis 
atque vexationibus cordi Nostro iam saucio novum 
aliquod vulnus infligeretur. Personant adhuc ad au- 
res Noslras questus et gemitus virorum et virginum 
e religiosis familiis, quae a suis sedibus exturbaiae 
et egentes, hostili more profligantur ac disiiciuntur, 
quemadmodum in iis locis fieri solet ubicumque ea 
factio dominatur, quae ad socialem ordinem perver- 
tendum intendit ; quippe velut, Athanasio tesle, ma- 
gnus inquiebat Antonius, omnes quidem christianos 
diabolus odit, sed probos monachos, Chrislique vir- 
gines tolerare nullo modo potest. lllud eliam nuper 
vidimus, quod nunquam futurum suspicabamur, su- 
blatam et abolitam Universitatem Nostram Gregoria- 
nam ideo institutam, ut ad eam ( iuxta veteris au- 
ctoris effatum de Romana Anglo-saxonum schola 
scribentis) iuniores clerici e longinquis etiam regio- 
nibus in doctrina et fide calholica erudiendi veni« 
rent, ne quid in suis ecclesiis sinistrum, aut catho- 
licae unitati contrarium dooeretur , et sic in fide 
stabili roborati ad propria remearent. Ita dum per 
nefarias artes paulalim omnia Nobis subducuntur 
praesidia et instrumenta, quibus Ecclesiam univer* 
sam regere ac moderari valeamus, luculenter patet» 
quantopere a veritate abhorreat quod afiBrmatum 
fuit, nibil esse imminutum^ urbe Nobis adempta^ de 
libertate Romani Pontificis in exercitio spiritualis 
ininisterii et in iis agendis quae ad catholicum per- 
tinent orbem; simulque manifestius quotidie evin- 
citur^ quam vere ac merito declaratum toties a Nobis 
et inculcatum fuerit, sacrilegam ditionis Nostrae osur- Digitized by VjOOQIC 255 

pationem eo praesertim speetasse^ ut Pontifleii Pri- 
matas vis et efficacia frangeretur^ ipsaque tandem 
catbolica religio, si (ieri posset, piane deleretur. 

Yeru^ non hoc Nobis potissime constitutum est 
ut de iis malis ad Vos scriberemus , quibus Urbs 
baec Nostra et universa simul divexatur Italia : imo 
angores hosce Nostros moesto forlasse premeremus 
silentio, si divina darelur clementia, lenire Nos posse 
dolores acerrimos, quibus tot Venerabiles Fratres sa- 
crorum Antistites eoramque Clerus et populus in 
alii^ regiottibus cruciantur. 

Vos ehimvero non latet, Venerabiles Fratres, 
quosdam ex Helveticae Foederationis Pagis, non tam 
ab beterodoxis compulsos, quorum imo nonnuUi fa- 
cinus reprobarunt, qaam ab actuosis sectarum as^ 
seclis hodie passim rerum potitis , omnem perver- 
tisse ordinem, ipsaque suffodisse constitutionis Ec- 
clesiae Christi fundamenta non modo eontra qaam- 
libet iustitiae rationisque normain, sed obstante etiam 
data publice fide ; quum ex solemdibus pactis, suf- 
fragio et auctoritate quoque legum Foederationis mu- 
nitis, sartam tectam catholicis manere oporteret re« 
llgiosam libertatem. Deploravimus equidem in Allo- 
culione Nostra habita die 23 Decembris anni praeteriti 
illatam religiosae rei vim ab illorum Pagorum Ga- 
berniis « sive decernendo de dogmaiibu^ ealbolicae 
ffdet, sive favendo apostatis, sive exercitium inter- 
cipiendo episcopalis potestatis. )> At vero iustissi- 
mae quaerelae Nostrae, exhibitae etiam, mandantibus 
Nobis, foederali Consilio a Nostro Negotiorum Gesto- 
re, neglectae plane fuerunt^ nec aequior ratio habita 
fuit expostulationum a catholicis cuiusvis ordinis, et Digitized by VjOOQIC 2SS 

ab Helvetieo Episcopato iterum atqae iteram edi- 
tflrain ; quia ihk) irrcigatae primae lAiuriae novis et 
graviorilNJis eumulatae suat. 

Nam post violeutam eieetioaem YeDeraJbilis Fra- 
trfs Ca^paris Epiaeopi Hebroaensis et Viearii Apo- 
stoliei ^^bttaaeasiS) quae tam decora et glorioaa pa- 
tieati I ^uam foete et indeeora mamdanlibos atqae 
exequefitjbiis extiiit » GebeBDeose Guberaium die- 
bos 12 Mariii 6t 27 Augusli huius anni duas pro- 
mulgatit leges piane consentaneas edicto proposito 
mense Oclobri superioris aani y quod ia memorata 
AUpcutione luerat a Nobis improbatum. Nininim 
idem GuberBi«m sibi ius arrogavit refingendi in eo 
Pago ooastUiUionem £cclesiae catbolicae f earoqae 
exigendi ad democraticam formam, subiiciens Epi- 
acopum cutt quoad exercitium propi*iae iurisdictiaois 
et adauttiatraiioois » tum quoad potestatis suae de- 
Jegatioaem aueloriiati civili ; vetans ne in Pa^ illo 
4oiiiiciiiam liaberet; ^elinieDs paroeciaram oome- 
Jom 6t timites ; iproponens formam et cooditiones 
eleeUonis parochorum et viearioram , casusqae 
ei modiHB revocationis eoiHun aot suspensionis ib 
ofteio i tr*bueas laicis bominibus ius illos nominan- 
Hf lojois item credens temporalem culius admioi- 
slMtioBemyfeosqoey Tnspectorom iostart rei ecclesia* 
alieoe igeneralJm praieficiens. Cauiom praeierea bis 
i^ibos» ot sioe Gobernii veoia^ et bac qoidem re- 
vaeaUli» paroehi et vicarii funeiiones oullas exer- 
«eepcnt]» nollas 4jgoiiates 'Occiperent illis ampUores 
qoam |per ^pe^oli eleeUanem esseoft adeptiv iMeinqae 
a potestate eivili ad iusiuraodum adigereoUir in ea 
verba qoibos veri ooniois apostasia cootioelor. Ne- Digitized by VjOOQIC 157 
mo 1100 videt bttiusmodi leges oon lolvm irritlyi et 
BQUiuB roboris tm ex oaiQiaiodo poleatatis defeotu 
ln legislatoribus laiciB et ul plurimum beierodoxisi 
sed etiam in iis quae praeeipiunt sio adversari ca* 
tbolicae iidei dogmalibus, el ecclesiasticae discipli* 
aae per oecumenicam Synodum Tridentinam et Pon^ 
tificias constiluliones sancitae^ ut eas omnino a Nobis 
improbari damnarique oporteat. 

. Nos itaque ei offieii Nostri debito, auctorilate 
Nostra ApostoKca eas solemniter reprobamus et eos-f 
demoamiis ; deelarantes simuU illicitum es$e ac pla^ 
ne sacrilegum iuramentqpi ab ipsis indictumj eosque 
prppterea omnesi qui in Gebennensi traotu aut alibf 
iu&ta earumdem legum decreta aut non absimili mo-^ 
doy soffragaiyte populo et confirmante civili poiest^la 
electi» audeant obire munia ecclesiastici ministerii| 
ipso facto incurrere in excommunicationem maiorem 
peeuliariter reservatam huic Sanctae Sedi^ aliasque 
poeoas canonicas ; adeoque eos omnes fogiendos esse 
a fidelibust iuxta ^i^inum monitum, tamqqam alie«- 
nos et fores qui non veoiunt nisi ut furentur^ mactent 
et perdant (t), 

Tristia quidem et funesta haec sunt, quae bac* 
lenus commemoravimusy sed funestiora etiam con- 
tigerunt in quinque ex septem Pagis, quibns consta^ 
Boflileensis Dioecesis, nempe Soloduri, Beroae, Ba^ 
sileae-campe^trisy Argoviae^ Turegi. Ibi quoque de 
paroeoii$9 deque parochorum atque vicariorum elen- 
otlone et revoeatiooe leges latae sunt Ecclesiae re** 
gimen, diviaamque constitutionem everientesy ec<;lef- 

(1) Idan. lOA 10. 

17 Digitized by VjOOQIC 258 

siBStieiiih minislerium saeculari domlnationi subiicien 
tes et oiiinlno' scbismaticae ; quas proinde, eamqae 
pomioaiim , qoae laita est a Gubernio Solodureasi 
die 23 Deoembris anno 18729 reprobamus el damna- 
mos, et tamquam reprobatas et damnatas perpeiuo 
babendas decernimus. Quum porro Ven. Frater Euge- 
niusEpiscoptts BasileeHSis iu^a indignatione et Apo- 
stolica constantia reiecisset articulos quosdam in eon- 
ciliabulo sou conferentia, ut aiunt, di<^ce9ana, ad 
tfftam convenerant Delegati quinque Pagorum supra 
dictorum, constitutos,- sibique propositos^ et omnino 
tteces^riam haberet reiiciendi causam, quod episco- 
palem auctoritatem laedereht, regimen hierarchicum 
subverterent , et haeresi faverent aperte ; ob eam 
rem ab Episcopatu deiectus, a suis aedibus abstra* 
etus, et in exilium violenter actus fuit. Tum nuUum 
fraudis aut vexationis genus omissum, ut in quinque 
Pagis praedictis clerus et populus in schisma indu- 
ceretor: interdictura clero a quolibet commercio cum 
Pastore exulahte , iussumque datum cathedrali Ca- 
pitulo Basileensi, ut ad electionem Vicarii Gapitularis 
vel Administratoris conveniret, perinde ac si Sedes 
episcopalis reapse vacaret; quod facinus indignnm 
istrenue Capitulum edita protestatione ab se reiecit, 
IhteHm decreio et sententia Nagistratuum civiliam 
flernensium novem et sexaginta parochis territorii 
Ibrensis primo iudictum est ne ministerii sui fan- 
I^tibnles obircnlf, dein vero abdicatum officiam, hac 
una de causa quod palam testafi essent, sese legi- 
timum Episcopurti et Pastorem Ven. Pratrem Euge- 
uiiim unice agnoscere, seu nolle se lurpiter ab nni- 
tate catbolica desciseere. Quo factum est, ut totum Digitized by VjOOQIC 259 

Uiud terriiorium quod catholicam fidem coustanter 
relinuerat, et Bernensi Pago iampridem iunctum fue- 
rat ea lege pactoque ut relig^onis suae liberum atque 
inyiolatum elercilium baber^t , paroecialibus con* 
cionibus, solemnibus baptismatis, nupliarum et fu. 
nerum privaretur, conquerente fruslra et reclamante 
fidelium multiludine iam per summam iniuriam in 
boc discrimen adductay ut vel scbismaiicos haereti^ 
eosque pastores politiea auctorilate inirusos recipere» 
vel quocumque sacerdoium auxilio et ministerio de- 
stitui cogatur. 

Nos utique Deo benedicimus qui eadem gratia, 
qua martyres dim erigebat et confirmabat, snstentat 
modo ac roborat eam partem electam caibolici gre* 
gis, quae viriliter sequitur Episcopum suum oppo- 
nentem murum pro domo Israel ut stet in praelio 
in die Domini (1), et nescia foimidinis vesiigiis in. 
greditur ipsius Capitis martyrum lesu Cbristi, dum 
agni mansuetudinem ferociae luporum obiiciens fidem 
suam alacriter eonstanlerque propugnat. 

Nohilem banc Helvetiorum fidelium constan* 
tiam aetnnlatur haud minori cooimendatione clerus 
popuiu^qoe fidelis in Germania, qui et ipse sequi-* 
tur exempla illustria Praesulum suorum. Hi enim*- 
vero spectaculum facti sunt mundo et angelis et 
hominibus, qui eosdem indutos catbolicae lorica ve- 
ritatis et galea salutis praelia Domini straenue prae- 
liari undique circumspiciuut 9 eorumque animi for* 
tiiudinem invictamque constantiam eb magis admi- 
rantur et eximiis laudibus extoUunt, quo magis in 

(1) Ezeeh. 13,5. 

17* Digitized by VjOOQIC m 

dies iavalesdt acerrima persecalio adversas eos oom- 
Qiota ia Germaaico Imperio ac polissimum in Bo- 
russi^. 

Praeter multas et graves ioiurias catholicae Ec* 
clesi|ie superiori aooo irrogalas, Gubernium Boros- 
sicum durissimis et iaiquissimis perlatis legibos a 
pristiao more prorsus alieois uoiversam Clericorum 
ioslitutiooem et edueatiooem laicae polestati ita sub- 
iecity ut ad haoc pertiaeat ioquirere ac decernere» 
quomodo derici erudieodi ac fiogeodi siot ad sacer- 
dotalem vitam et pastoralem; atque ulterius pro- 
grediens eidem potestati ius tribuit eogaosceodi et 
iudicaodi de collatiooQ cuiusvis oOteil et benefioii 
ecclesiaslici» atque etiam sacros Pastores officio et 
beoeficio privaodi. Praeterea quo celerius et ple- 
oius ecclesiasticum regimeo et hierarchicae subie- 
ctioais ordo ab ipso Christo Domioo coostitutus sub- 
verteretur» plura ab iisdem legibus ioiecta suol im- 
pedimeota Episcopis quomiaus per oeosuras poeoas- 
que canoaicas sive animanMO saluti, sive saaitati 
^octrinae in scholis caiholieisy sive obsequio sibi a 
elerioisdebito opportuae prospiciaot : ooo aliter eniffl 
per eas leges fas est Episcopis haec agere» quam 
i«nta placitum dvilis auctoritatis et ad normam ab 
ipsa propositam. Demum oequid deesset quo catho* 
-)ica Ecclesia penitus opprimeretur, regium tribonal 
>ppO eeclesiasticis oegotiis institutum foit, quo vocari 
po^sint Episcopi sacrique Pastores cum a privatis 
homioibns qui>iis subsaot, tum a publiois magistra- 
tibuS) ut reorum instar iudicium sustineant, et ia 
exercitio spirilualis muneris coerceantur. 

Sic Ecclesia Chrisli sanctissiaut 9 cui solemai- Digitized by VjOOQIC 261 

bas etiam iteratisque supremoriim Principum spoh- 
sionibus, publicisque pactis conventis asserta fuerat 
neeessaria et plena religionis libertas , nunc luget 
in iis locis omni suo spoliata iure, et infestis ob-' 
noxia yiribus quae exlremum illi minaulur excidium; 
novae enim Jeges eo pertinent^ ne amplius possit 
existere. Nil mirum igitur quod religiosa tranquil* 
lilas pristina graviter eo in Imperio porturbala fue- 
rit ab huiusraodi legibus aliisque Borussici Gubernii 
consiliis et actibus Ecclesiae infensissimis. At pcr- 
turbationis hiiius cuipam pcrperam omnino coniicere 
quis vellet in Germanici Imperii Catholicoe. Nam si 
istis vitio vertendum est j quod legibus illis non 
acquiescant , quibus salva conscientia acquiescere 
nequeunt) pari de causa parique modo taxandi essent 
lesu Ghristi Apostoli ei Marlyres qui atrocissima 
quaeque supplicia et mortem ipsam subire malue- 
runt, qnam proprium prodere officium sanctissimae- 
que suae religionis iura vioIare> impiis obsequendo 
persequutorum Principum mandatis. Sane, Yenera*- 
biles Fratres > si praeter leges civilis imperii aliae 
nullae extarent^ et hae quidem subiimioris ordinis, 
quas agnoscere oportet, violare nefas; si propterea 
civiles eaedem leges supremam constituerent con^ 
flcientiae normamy sicut impie iuxta et absurde qui- 
dam conlendunt, reprehensione potius quam honorc 
et laude dlgni (lorent primaevi martyres et qui dein-- 
ceps eos sequuti sunt dum pro Christi fide et Ec- 
clesiae liberlate sanguinem fuderunt; imo vero ne 
licuisset quidem obstantibus le^us invitisque prin- 
cipibus christianam tradere et propagare religionem, 
£cclesiamque fundare. Fides tamen Aottif et buma- Digitized by VjOOQIC 262 

na ratio demonstrat , dupliccm existere renim or- 
dinem; simulque binas distinguendas esse potestales 
in terris^ allcram naturalem quae humanae societatis 
tranquillitati et saecularibus negotiis prospiciat, al- 
teram vero , cuius origo supra naturam e^t , qaae 
praeest civitati Dei ^ nimirum Ecclesiae Cbristi ad 
pacem animarum et salutem aeternam divinitus m- 
^tituta. Haec autem duplicis poteslatis oiBcia sapien- 
tissime ordiuata sunt, ut reddantur quae sunt Dei 
Deo, et propier Deum quae sunt Caesaris Caesari ; 
qui ideo magnus est, quia caelo minor est; iUiuB 
enim est ipseycuius caelum est et omnis creatura (1)« 
A quo certe divino mandato nunquam deflexit Ec- 
clesia, quae semper et ubique fidelium suorum ani- 
mis ingcrere contendit obsequium , quod inviolabi-* 
liter servare debenl erga supremos Principes, eorum- 
que iura quoad saecularia ; docuitque cum Apostolo, 
esse Principes non timori boni operis sed mali, iubens 
fideies subditos esse non solum propter iram» quia 
Princeps gladiiim portat vindex in iram ei qai ma* 
lum agit, sed etiam propter conscientiam , quia in 
offieio suo Dei ministcr est (2). Hunc autem Prin- 
cipum metunv ipsa cobibuit ad opera mala, eumdem 
piane excludens a divinae legis observantia) memor 
eius qnod fideles dpcuitbeatusPetrus: nemo vestrum 
patiatur ut homidda^ aut furj aut maledicw , ant 
alienqrum appetitor ; si autem ut christianus, non 
erubescat, glorificei autem Deum in isto nomine (3). (1) Tertnll. apolog. cap. 30. 

(2) Rom. 13, 3. seqq. 
(3i)IP^tr- 4,14- 15, Digitized by VjOOQIC Qaae cum ita gint, faeile inielligetis, Venera- 
biles FratreS) quanto animi dolore Nos aflSci opor- 
tuerit legentes in epistola nuper ad Nos daia ab ipso 
Germanico Imperatorc criminationem non minus atro- 
eem quam insperalam adversus partero, ut ipse ait,^ 
catholtoorum sibi subditorum, praesertim vero ad« 
versus catholicum Germaqiae Clerum et EpiscopoSi^ 
Cuius ciTjminatiofiis ea causa est quod hi nee vin- 
cula et tribulationes verentes nec facientes animaBi 
suam preliosiorem quam se (l)) parere recusent 
commemoratis legibus, eadem constantia, qua prius^ 
quam illae iuberentur> protestati fuerant denuncian^ 
les earum vitia» expostulationibus explicata gravibus^ 
lueulentis» solidissimiS) quas toto plaudente orbe ea-* 
tholico et non paucis etiam ex heterodoxis, Principi# 
Administris eius, atque ipsis supremis Regni Comitiia 
exbibueranl. Ob eam rem nunc ipsi perduelliontd 
crimine inaimulanlur, quasi in unum consenliant et 
conspirent cum iis qui onmes bumanae societatis 
ordines perturbare nitunlur, posthabitis innumeris^ 
praeclarisque argomeniis, quae inconeussam eoruiii 
fidem et observantiam in Principem, studiumque in-» 
censum-erga patriam evidenter testantur. Imo Noa 
ipsi rogamur» ut catholicos illitf et sacros Pastdrea 
adbortemur ad icarum legum observantiam, quodeo 
valet ut Nostram Ipsi operam gregi Cbriatl oppri- 
mendo et dispergendo conferamus. Verum Deo freti 
confidimus, serenissimum Imperatorem, rebus imelius 
compertis ac perpeosis» reiecturum snspicioneiu tam 
inanem atque incredibilem erga subditos fidelissiinos 

(l)Act.aO,24. . •' Digitized by VjOOQIC 264 

6onoeptftni, necfte |)a9suriitn diolius» ut eorum bonor 
UifD foeda disccrpttar ohtrectatione « et immcrita 
adver^us ilios perduret iusectatio. Ceterum Imperia- 
lem hanc epiatolam ultro praeteriissemus boc loeo» 
Qisi, Nobis plane insciia et more certe insueto» vnl^ 
gata fuiaeet ab offlciali Berolini ephemeride una cum 
alia maau Nostra e&aratai qua sereniasimi Imper»- 
toris tustitiain pro Ecclesia catbolica in Borusaia ap- 
peUftvimu84 

Haec quae hucusque receosuimuS) ante omniuni 
ocuios posita sunt: quare dom coenobitae et Deo 
devotae virgines eommuni oomium civium libertate 
privaatur et imniani asperitate eiiciuntur, dum po- 
blieae scbolae > in quibus eatbolica iuventus insti^ 
tuitur, a italutari Ecclesiae magisterio ac vigilantia 
quotidie magis eximunlur , dam sodaiitia ad pie- 
tatem fovendam instituta ipsaque Clericorum Semi- 
Mria disaolvuntur, dum libortas intercipitur evaiH 
gelioae praedioationis > dum elementa religiosae in- 
StitutsMiis in nonnuUiy regui sartibos malerna lin^ 
gu tradi probibentur^ dum a suis abstrabuntur pa- 
roeciia Ciurioncs quos iisdem Epiao^i praefeeerunu 
dum Praesulea ipsi redditibus privantur, coercentur 
ilicilU«9 carceris eomninatione lerrentur^ dum eatbo^ 
liei omnigenis vexationibus exagitaBtor ; fierine po* 
tastt «t ia auinuim inducaqnus quod Nobis 8ubiioitur> 
neque religioaem leau Christi neque veritatem in 
eaMam vocari ? 

Meque bic fiaia iniuriarum quae catholicae Ee« 
etesiee inferttntttr^ Nam aocedit etiam patroeiniimi « 
Borussico^ aliisque Guberniis Germanici Imperii aper- 
te susceptum pro novis iliis haereticisi ^i se VeiereS' Digitized by VjOOQIC eath^ieos dicnnt per eiusmodi nomiiiis abusior.enit 
quae ridicula plane foret, nisi lot errores monstrosi 
istius seetae adversus praecipua cathoiicae fidei prin- 
cipia ) lot sacrilegia in re divina confioienda et in 
sacramentorum administratione) tot gravissima scan* 
daia, tanta demum animaruo) Cbristi sanguine re* 
demptarum pernicies vim lacrimarum potius ab oculia 
eiprimerent. 

Et sane quid moliantur ao speetent miserrimi 
isli perdilionis filii luculenter patet tum ex aliia 
eorum scriptis tum maxime ex impio illo et impu-» 
dentissimo quod nuper ab eo vulgatum fuit» quem 
ipsi modo pseudo episcopum sibi constituerunt. Quan- 
doquidem insidiantur ac pervertunt veram iurisdi^ 
clioBis potestatem in Romano Pontifice et Episcopis 
beati Petri et Apostolorum successoribus ^ eanEique 
ad plebem seu, ut aiunt, ad communitatem transfe* 
runt ; reiiciunt praefracte et oppagnant magisterram 
infallibile cum Romilini Pontificis, tum totius Etde- 
siae docentis; et adversus Spiritum SanctHm a Ghristo 
promissum Ecclesiae ut in ea maueret in aeternum, 
ausu incredibilf affirmanl, Romanum Ponlificem» nee 
non universos Eptscopos» ^cerdotes et populos uni» 
tate fidei et communionis cum eo coniunctM in bae* 
i-esitn incidisse^ qnum definitioqes oeeumenici Coneilii 
Vaticani sanxerunt et professi sunt. fiapropter de^ 
negant etiam indefeclibilitatem Ecelesiae, blaspbe^ 
mantes ipsam in loto periisse mundoy proindeque 
visibite eius Caput et Episcopos defecisse: tx quo 
dibi ferant fiecessitatem impositam legitimi episeo» 
patus in^aurdndi in 5tio paeudo^piseopo» qui «oil Digitized by VjOOQIC 266 

per ostium sed ajiunde a^endens, uti fqr et latro» 
in suum ipse caput Gbrisli dqnmationem converlit. 
Nihilosecius . infeUces isti » qui calboUcae reli- 
gionis fundaoienta suffodiunt, qui nolas eius omoes 
et f roprietates eyerlunt > qui tam foedos et multi- 
pliees commenti sunt errores » seu potius deprom- 
ptos e Ycleri haereticorum penu et simul collecios 
in medium protuleruut y minime erubescunt se ca* 
tbolicos dicere» et veteres^-cathoUcos^ dum doclrioay 
novitate et numero suo utramque a vetustatis el 
catholicitatis notam quam ma&ime abiudicant. Potiori 
certe iure adversus isios, quam olim per Augustinnm 
coQtra DonatianoS) exurgit Ecclesia in omnes diffusa 
gentes » quam Cbristus Filius Dei vivi aedificavit 
soper petram; adversus quam portae inferi uon prae- 
valebuQt ; et quaeum Ipse^ cui data est omnis po- 
lestas in caelo et in terra» se esse dixit oamibus 
diebus usque ad consummationem saecuU. « Qamat 
» Ecclesia ad sponsum suum aeternum : qaod ne- 
)t scio qui reciedentes a me n^urmurant coutra me ? 
9 Quid est quod perditi me periisae contenduot ? 
» Aanqntia mibi exiguitatem dierum meorum: quam- 
» diu ero in hoc saeculo? Anuuntia mihi propter 
)^ illos y qui dicunt : fuit et iam non est ; propter 
» iUoS) qoi dicunt : impletae sunt scripturae» cre- 
» diderunt omnes gentes , sed apostalavit et periic 
n Ecctesi^ de omnibus gentibus. Et annujDtiavit^ nec 
» vac^a fuit vo^ ista^ Quod annuntiavil ? Ecce ego 
)i wlmc^m sum tuque in consummtttionem saecuU. 
9 Mota vooibus vestris et falsis opinionibus vestris 
» quaerit a Deo» ut exiguiiatem dierum suorum an- 
)» nuntiet sibi ; et invenit Dominum dudsse : Ecce Digitized by VjOOQIC 267 
1 ega vobi$€um sum wque in fimsummationem sae-^ 
» euli. Hic vos dicitis : Dc nobis dixit; nos sumus 
1» ut erimus usque in consummalioneni saeculi. In«> 
» terrogelur ipse Cbristus : Et fraedicabiiur^ inquit» 
» hoc Evangelium in universo orhe^ in tesiimonium 
» omnibus gentibusj ei tunc veniet finis. Ergo usque 
» in finem sacculi Ecclesia in omnibus gentibus» 
» Percant baerctici, pereant quod sunt| et invenian- 
» tur ut sint quod non sunt (1) )>. 

$ed homines isli pcr iniquitatis et perditionis 
viam audacius progressi, ut iusto Dei iodicio baere* 
ticorum ^ectis usuvenit, hierarcbiam quoque sibi fin* 
gere voloerunt, sicuti innuimus, ac notorium quem- 
dan^ a catbolica fide apostatam losepbum Hubertum 
Reinkens pseudo-episcopum sibi elegerunt et con;- 
stitucrunt; atque ut nihil impudentiae deesset^ pro 
consecratione eius ad illos confugcrunt Ultraiectenses 
lansenianos^ quos ipsi, antequam ab Ecclcsia desci*- 
scerent, baereticos et schtsm^ticos ducebant una coi^ 
ceteris catbolicis. losepbus tam^n ille Hubertus audet 
se dicere epispopumy et, quod fidem excedit» tan- 
quam episcopus cathplicusy edito decreto, agnoscituf 
et nominiatur a serepissimo Germaniae Imperatore.f 
ac iusti . episcopi loco biibendus et observandus sub- 
ditis universis proponitur. Atqui vel ipsa catholicae 
doctrinae rudimenta declarant, nullum posse legiti- 
mum Episcopum haberi, qui fidei et caritatis com- 
munione non iungatur Petrae, super quam una aedi^ 
ficaia est Ecclesia Cbristi } qui sujNrema non adhae- 
reat Pastori, cui omnes Gbristi eves pascendae com- 

(1) Augost. in Psalm. 101 enarrat. 2, noiOt 8«. 9* Digitized by VjOOQIC 268 

missae sant; qoi non devinciatur confirmatori fra- 
ternilatis, qiiae !n mundo esl. Gt sane u ed Petruin 
» locutus est Dominus ; ad unnm ideo, ut unitatem 
n fundaret ex uno (1) » ; Pelro « magnum et mi- 
i> rabile consortium potentiac suae tribuit diviaa 
» dignatio, et sl quid cum eo commune celeris voluit 
» esse principibus, nunquam, nisi per ipsum, dedit 
)) quod alits non negavit (2) n Hinc est , quod ab 
bac Apostolica Siede , ubt beatus Peirus « vivit et 
» praesidet et praestat quaerentibus fidei verita- 
n tem (3) 9 in omnes venerandae communionis iura 
)) dimanant (4) x> ; et hanc eamdem sedem « ecclesiis 
» toto orbe diffusis velut caput suorum certum est 
» esse membrorum» a qua se quisquis abscidit, fit 
» christianae religionis extorris, cum in eadem non 
nf eoeperit esse compage i» (5). 

Ilinc sanctus marlyr Cyprianus de schismatico 
disserens pseudo-episeopo Novatiano ipsam ei negavlt 
chrisHani appellationem^ utpote seiuncto et abscisso 
ab Ecclesia Ghristi. « Quisquis ille est, inquit^ et 
i^ quaUscumque est, christianus non est qui in Christl 
» Ecelesia non est. lactet se licet, et philosophlam 
» vel eloquentiam suam superbis Tocibiis praedicet ; 
m qui nee fraternam caritatem, nee eeelesiasticam 

(1) Pacianus ad Sympron. ep. 3« q. ll.Cyprian. de nnit 
EccL Opta^. c^ntra Parmea* lib. 7. a. 3. Siricius ep. 5. 
ad Episcopos. Afr. Innoc. I. epp. ad Victric. ad cooc. Car- 
Ihag. et Milev. 

(2):L6^ Mi sena. 3. iq stia agftttinpt. OpUt. Ifb. 2. n.3. 

(3) 1?efM. Grys« epn tfl Euthih. 

(4| GonciL Aquii. inter. epp. Ambros. . ep. 11 num.4. 
Hieron. ep. 14 et 16 ad Damas. 

(5) BoMif. L ep. 14. ad Episeopos Tbessal* Digitized by VjOOQIC m 

» anitalein reliiiuit » etiGtm qnod prlas fait amisit. 
» Gam si( a Gbristo ana Ecclesia per totum mun^ 
» dum in multa membra divisa » item episcopatus 
» unus episeoporum muUorum ooacordi numerositale 
» diffosus, ille post Dei traditionemt post conneMm 
» et ubique coniunctam catholicae Ecclesiae upita-' 
» tem, bumanam xsonaiur eaclesiam facere« Qui ergo 
» nec anitatem spiritus 9 nee coniunctionem pacis 
» observat, et s6 ab Ecctesiae vioculo et a sacer-^ 
» dotum collegio separat , ;episcopi nec potestatem 
» potest babere, itec honeremy qui epis<»>pitu0 nee 
» unitattim voluit tenere, nee pac^m (!)'»• 

Nos igitur qui in suprema hac Pelri catbedra 

ad custodiam fidei cntbolicae et ad serVandam ac 

tuendam univfarsalis Ecclesiae unitatem^ licet imme* 

rentes, cottstiluti sumus, Decessorum Nostrorum %a^ 

crarumque legum morem atque .ex6mplum sequUti^ 

tradita Nobis a caeAo potestate» noi Mlum. electio- 

nem mdmorati losephi Haberti Beiokens^ oontra sa- 

croram canonum aanetioneoi factam» illicitam, inaneni 

et omnino millamj eiusque coQseoralionem sacrilegam 

dedaramas, reticimus ac detestamur ; sed et ipsum 

losephura Hnbertum» et qui eam eligere attentarant, 

et qui saerilegae coasecrattoni operam commodarunt| 

et quicumque iisdem adhaeserint^ eorumque partes 

sequuti opera» faivorem , ausilium , aut consensum 

praebucrint, auctoritate Omnipotentis Dei excoikinHi- 

nicamus et analhematisamQs , atque ab ficeldsiae 

communioQe segregaios et in eoram numero habendos 

esse, a quorum oonsaetndine coQgresaaque sic omntf- 

(1) Gyprian. contra Novatiau. Ap. .52..aA' AbtiiqiaQ, Digitized by VjOOQIC 270 

bus Christifidelibas inferdixit Aposiolus, ul nec ave 
illis diteve diserte praeoeperit (1) , declnramus^ edi- 
cimus et mandamu^. 

Ex his quae deplorando magis quam enarrando 
attigimusy YeneFahiles Fratres, satis vobis perspe- 
ctum esl» quam trisiis et perieulo plena sit in iis qaas 
significavimus Europae regionibus Catholicorum con- 
ditio. Neque vero commodius > res agitur^aut paca- 
tiora satil tempora in America) cuius regiones non- 
nuHae ita Catholicis infestae sunt » ut earum Gu- 
bernia litf tis negare vidaantur catholicam quam pro- 
fitentur fldem. Ibi enim aliqiiot abhinc annis bellom 
asperrimuin contra EecleQiam, eiasque institutiones 
et iura buins Apostolicae Sedis coepit commoveri. 
Haec si prosequeremfur 9 Nobis n<m deesset oratio ; 
cum autem propter rerum gravilat^ obiter per- 
stringi non poSBint, de illis alias fusius agemus. 

Mirabilur fortasse quispiain ex Vobisi Venera- 
biles Fratres » lam late patere bellum quod aetate 
nostra Ecolesiae catholicae infertur. Verum quisqois 
probe noverit indolem, studia, propositum sectarum, 
sive masoAicae dicantur , srve • alio quovis nomine 
Veniatit, eaque cohferat com indole, ratiooe» am- 
plitudihe buius concerlationis^ qua ferme iibique ter* 
raram ficciesia impelilury ambiger^ non poAerit, quin 
praesens calamitas fraudibus et machiaationibus ea- 
nimdem sectarum potissimum accepta rcferenda sit* 
Ex his namque coalescit synagoga Satanae quae cod- 
tra Eodesiam Christi suas instruit copias , infert 
^n a, et mfnnm conserit. Hasce iampridem ab ipsis 

(1) II I6an. y. 10. Digitized by VjOOQIC 271 

exordiis Praedecessores Noslri, vigiles in Israel, re- 
gibus et gentibus denunciarunt, has deinde iterum 
iterumque damnationibus suis percnlerunt ; neque 
Nos ipsi huic oincio defuimus. Utinam siipremis Ec- 
clesiae Pastoribus niaior habita fuisset fides ab iis, 
qui pestem tam exitiosam potuissent avertere ! At 
illa per sinuosos anfractus irrepens, opere nunquam 
intermisso, versutis fraudibuB multos decipiens, eo 
tandem devenit, ut e latebris suis erumperet, seque 
iam potentem dominamque iactaret. Aucta in im- 
mensiim adlectorum turba, pulant nefarii illi coetus 
se Voti iam compotes factos kc melam praestitutam 
tantum non attigisse. Id assequuti ali<iuando, quod 
tamdiii inhiaverant, ut ^luribus in locis rerum sum^- 
mae praeessent, comparaia sibi vifium et auctori- 
latk praesidia eo convertunt audacter, ut Eeclesiam 
Dei durissimo mancipent servitio, fundamenta con- 
veflant quibus innititur, dtvrnas conentur depravare 
notas queis praefulget insignis : quid miilta? ipsam 
crebris concussam- ictibus ^ cothipsam, Wersam, si 
fieri possit, ex orbe penitus deleant. Quae cum ita 
sirit^ Venerabiles Pratres, omnem adhibete operam 
nraniendis adversus harum sectarum insidias et coit^ 
tagionem fidelibus curae vestrae commissis, illisque 
qui nomen infauste dederint iisdem sectis, a perdi- 
tione retrahendis. Eorum Vero praesertim ostendite 
et oppugniite errorem, qui dolum sive passi sive! mo- 
lientesnori Verentur adhuc asserere sociatem tan- 
tiinf uiilitatem ac progressum mutuaeque beneQcied- 
tiae exercitium spectarl a 'tenebricosis hfsce converi^ 
ticuVis.' Etpbnite iis saepe, et alrius animis dbflgirfe 
Ponlificias hac de re constitutiones et edocete, non Digitized by VjOOQIC m 

UQOS ab illis percelli masonicos ooetus ia Earopa in- 
stitutos» sed omaes quotquot ia America» aliisqae 
totius orbis plagis babeatnr* 

Geterum^ Yeaerabiles Fratres» quoaiam ia haec 
tempora iacidimus» quibus malta quidem patiendi 
sed et mereadi iostai occasio curemus praeprimis 
taoiquam ChrisU aiilites tioai^ ae aaimum despon- 
deamus» imo ia ipsa qua iactamur procella certana 
spem oacti traaquilliiatis futurae, et darioris ia Ec* 
clesia sereaitatis » aos ipsos et laboraalem clerom 
el populum erigamus divioo auxilio conflsi et no- 
bilissima illa excitati Cbrysostomi commeotatiooe : 
» MuUi fluctus iastaot, gravesque procellae ; sed aoa 
9 timeams oe suhmergamur; oam io petra eoosi- 
» stimus. Saeviat oiare, petram dissolvere oequit; 
» iosurgaot fluctus^ lesu oavigium demergere noo 
» possuot. Mibii Ecclesia poteotius. Ecclesia est ipso 
» caelo fortior. Caelum et terra transibutU, verba 
» autem mea non trannbunt. Quae verba ? Tu e$ 
» Petrus et super hanc petram aedificabo Ecdesiam 
» meam et portae inferi non praevalebunt adversus 
» eam. Si aoo credis verbo» rebus crede. Qoot ty« 
)» ranoi Eoclesiam oppriaiere teotaveruot ! Quot sar- 
» tagioes, quat foraaces^ ferarum deotes, gladii aca- 
» ti ! oihil perfeceruot^ Ubioam suot bostes iUi ? 
» Sileatio et obliviooi traditi suot. Ubiaam Eccle- 
» sia ? Plttsquam sol spleodesciu Quae iUorum erant^ 
» extiocta suot; quae ad illam spectaot» suat iow 
» mortaUa. Si cum pauci eraot Cbrisiiaoi» ooo victi 
^ supt i quaado orbis totus pia religiooc pleous est, 
» quomodo iUos viocere possis? Caeltim et terra Digitized by VjOOQIC m 

» transibunty verba autem non transibunt » (1). NuUo 
itaque commati pericolo et ulbii haesitantes perse- 
veremus in oratione, idque assequi contendamus^ ut 
universi caelestem iram flagitiis hominum provoca- 
tam placare nilamur ; quo tandem in sua misericor- 
dia exurgat Omnipotens, imperet veiitis et faciat 
tranquiliitatem. 

Interim benedictiaiiem Apostolieom praecipuae 
nostrae heoevolentiae lestem Vobis omnibus» Vene- 
rabiles PVatres, Cleroqse et populo universo singu- 
lorum curae commisso peramanter impertimus. 

Datum Romae apmt S. Petrum die XXI No- 
vcmbris anno Domini MDCCCLXXIII. Pontificatus 
Nostri vicesimoctavo. 

PIVS PP. IX. (1) Hom. aate exil. n. 1. et %n 

18 Digitized by VjOOQIC 274 

LITTERAE APOSTOLICAE QVIBVS 

lUDICIUH SUPER IDENTITATE GORPORUH S. AHBEOSll 

EPISCOPl ET ECGLESIAE DOCTORIS 

AG HARTYRUH GERVASII ET PROTASII 

AB ARGHIEPISGOPO HEDIOLAMENSI PROLATUH 

GOIIFIRHATUR. PIUS EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAH REI HEHORIAH. § 1. Wui attingit a fiae usque ad finem fortiter, 
ac disponit omnia suaviter Deus Omnipotens Sacro- 
sanctae Ecclesiae Immaculatae Sponsae Unigeaiti 
Filii sanguine acquisitae, et in Apostolicae Confes* 
sionis peira solidatae, ita iugiter contra invalescen- 
tem saeculi nequitiam ac tenebrarum potestates in 
Sanctis suis firmamentum constituit ac munimen, ut 
qui iam viventes in carne eam sua passione illu- 
straveranty doctrina exemplisque excoluerant, in cae- 
lesti deinde patria recepti adhuc suis gloriosissimis Digitized by VjOOQIC a75 

decorareat tropbaeis ac perpetuo tuereDtur patroci- 
nio. Pientissimum hoc divinae bonitatis coasiliam 
tum maxime innotuit, cum obortis in Christianum 
populum universamque Catholicam Ecclesiam vehe- 
mentissimis l^mpestatibus» plura Sanctorum Corpora» 
quae diu latuerant, in lucem denuo prodiere, ut eo 
adspeclu ad sua sectanda vestigia opemque implo- 
randam deiectos erigerent animos, ac proxime se- 
cuturum de humani generis hoste praenuntiarent 
triumphum. Id praeteritis evenisse temporibus, acta 
inventionis Corporum plurimorum Sanctorum in 
Christo quiescentium evidenter ostendunt ; idipsum 
aetate hac nostrat qua abundante deUcto» refriguit 
charitas multorum^ repertis sacrosanctis Exuviis 
Ambrosii Mediolanensis Episcopi et Ecclesiae Do* 
etorisy neque non Beatorum Martyrum Gervasii et 
Protasii, faturum sane confidimus. 

S 2. Et bi quidem invicti Fidei Pugiles sub 
Nerone in prima Ethnicorum adversus Christianos 
persecutione , fuso glorioso pro Christo sanguine, 
martyrii pahnam adepti sunt; quorum deinde Cor- 
pora cum diu in Basilica SS. Felicis ac Naboris 
Mediolani delituissent ,' a Sancto Ambrosio» Dei 
admonilu , reperta, in Basilicam ab Eo extructam 
translata fuere, ibique honorifice sepulta. Cum autem 
anno Christi CCCLXXXXVII ipse Ambrosius mortale 
hoG exilium cum perpetua aeternitate commutasset, 
ad sanctorum eorundem Corpora in hypogaeo prae* 
fatae Basiiicaey prouti de se vivens disposuerat, con- 
ditus est. Hoc vero sepulcrum Deus reddidit glo- 
riosum tum freqoenti populorum concursu, tum plu- 
Timis Sanctorum intercessione patratis miraculis. Ac 

18* Digitized by VjOOQIC 276 

lieet noQ semel Urbs Mediolanensis barbaronim in* 
ettrsronibus mi direptiooibas obaoxia fuerit, attamen 
sacra eadem Pigaora inviolata semper ipso ia loco, 
ubi primum io ea Basilica fuerant condita, perman- 
9ere. Quibus omnibus permotus Angilberius Mediola- 
nensis Ecclesiae Antistes anno reparatae salutis 
DCCCXXXV Ambrosii ac Sanctorum Fralrum cor-* 
pora e primo Conditorio sublata,in insignem porphy- 
reticam arcam transtulit, quam desuper pretiosissi- 
mum ac miri operis altare extruxit. Ex tuac in 
Ambrosiana quidem Basilica, ceu explorato dormi- 
tionis loco, ea Saora Pignora totius Orbis yenera- 
tdon^ coli ^nuiaqdam cessarunt, sed ea palam iniaeri, 
illoque adspectu yeluti ad eertandum bonum certa- 
men fidei roborari hucusque nemini datum fuerat. 
§ 3. ProTidens tamen Deus^ qui suis novit me- 
dicinam aplare temporibus, auspicatissimum eiusmodi 
eVootum aetati nostrae reservaverat) qua Ambrosii 
praieclara monita» ac Martyrum exempla ad infor- 
piaHdos fideliiim animos spiritu intelligentiae ac for* 
titudinis sunt quam maxime necessaria. Cum ita- 
qiie anno MDCCCLXIY ad Ambrosianam Basilieam 
a &qdameatis instaurandam manus fuisset apposiia, 
sabfosso pavimento ^ disiectoque vetusto lateriiio , 
qaod Confesstonis hypogaeumi circumambiebal , pri- 
mum duo sepulcra detecla sunl) mox porphyretica 
area quae iiiis ia transversum insistebat. Hisce au- 
teas reaeratis sepulcris» aliqua Sacrprum Corporam 
lypsaaa reperla sunt una cum numismalibus epo- 
eham praeseferentibus illorum depositionist saeculo 
quarto, atque eorumdem recognittonis ineunte sae- 
cuio VI frctae a SaHeto Laurentio Archiepiscopo Me* Digitized by VjOOQIC m 

diolanensi. Yix hac de re» non siiie animi laetitia, 
nuncium accepimus, pro ea qaae Nobis incumbit 
omnium Ecclesiarum solliciludine, per speciales Sa- 
crae Rituum Congregationis Litteras datas Romae 
die XYlIi mensis Febniarii sapra enunciati anni dA 
bo. me. Yenerabilem Fratrem Episcopum FamQuga^ 
stanum» qui licet Mediolanensis Sedes suo tunc Ar^ 
ehiepiscopo oon. careret, Yicarii Capitularis et Ordinft^ 
rii partibus adhuc fungebatur, significavimus Yolua-- 
tatem Nostram, ut acta singula in recognitione pe*>, 
r$genda Saeroram Corporum . oooformareiy,ur instruH 
ctioni de Mandato Nostro a dilecto Filio Peti^o Mi-* 
netti S. Fidei Promotore opportane digestae : ^. 
praeterea ut. in repositione et colloeatione earum** 
dem Sacrarutn Ekuviarum declararet iilas sub im^ 
mediata. protectione S. Sedts ita eustodiend^s esftet 
ut ui*nam aperire et Reliqtiias di^ilibuere nullate-f 
nus liceat, nisi impetrata a Nobls vel Nostris JSoer^ 
cessoribus opporluna venia. . « » . .\ .\ ^ 

§ 4. Yerum cum deineeps ad annum tisque 
MDCCCLXXI nibil praeterea de SS. Corporibue>a*i 
ctudi fuisset, die tandem YIII Augusti, coram Yede^ 
rabile Fratre Nostro Aloisio Ardhiepis<;opo Mediola^ 
nensiy eiusque Curia, ac frequaUeex omnibus ci^ 
vium ordinibus concnrsu» area iUa porphyretica dcH 
mum detecta fuit, ibique tria Sa^a Corpora reper*^ 
ta aquis penitus demersa. Inde* vero die Xi eiua^ 
dem mensis et anni educta a peritisi anaithomidie 
in compagem suam restiiuia fuqre; ac singula ain-^ 
gulis Gorporilms ossium fragmenta cotptata^ Nedun» 
autem periti viri oasa ei ai^ca edocta cum reliqQiis' 
eorundem e sepulcris' erata ^epmpartntes ^sihde^ Digitized by VjOOQIC 278 

certissimuin idcDlitatis momeDtuin eruere 9 vemm 
eiiam en peculiaribas ootis, quas veneranda rnaio* 
rnm traditio Ambcosio ac Sanctis Martyribns tri- 
buerai, eius eorpus ab aliis iuto secernere valuere. 
Tum denique^ cum acla omnia exquisita solertia ex' 
pleta esseut^ et iaih nihii addi posse eenseretur ad 
certitudinem assequeudam quae in bisce rebns po- 
stolatur^ accedeoie eruditissimorum virorum suffra- 
gio, praediclus Frater Noster Mediolanensis Archie. 
piscopus solemniter edixit die XXIII Apriiis verten- 
tis anni «c 2Wa corpora,Nobi8 adstantibus, reperta m 
arca porphyretica die VIH Augusti MDCCCLXXI 
Ai6 Altari Maximo Basilicae Ambrosianae hujus Ur^ 
bis, esse vere. et proprie SS. Ambrosii, ProtasU et 
Gervasii; sdlicet iUud minoris altitudinis S. Am^ 
brosii Episcopi Medidanensis Ecdesiae Doctoris, aJUa 
vera procerae staturae et floreutis aetatis SS. Mar- 
t^m GervasH, et ProtasH ab ipso Ambrosio in se- 
pulcro condita ». 

S 5. Qttibits. omnibns uti supra rite absolutis, 
idem Frater Nosier Archiepiscopus Mediolanensis 
acta ludicialis Inquisitionis ab anno MDCCCLXIV 
iterato ac tertio institutae ad Nos transmittenda eu- 
ravit ; bisce supplices Utteras adiecit praeclaris- 
aimis Ambrosii senteotiis intextas de Primatu Ca- 
thedrae Petri, eiusque inerranliae praerogativa, qui- 
bus humillime exorabat, ut senieniiae ab se latae 
robur Apostolicae Nostrae Auctoritatis adiicere dO^ 
gnaremur, Nos itaque eiusmodi preces benigne ex- 
eipientes» qnamvis de veritate ediiae Sententiae haud 
ambigi poBse censeifemus, nihilominus» ut obstruatur 
08 Loquentium. iniqva ^ qui Catholicam Ecclesiam , Digitized by VjOOQIC 279 
non solum propter cultum Sacrarum Exuviarum , 
quae olim viva Christi membra fuere, ac templa 
S. Spiritus 9 ab eodem iterum ad yitam suscitanda 
et glorificanda» verum etiam propler falsas, ceu bla-- 
terant , Sanctorum Reliquias fidelium veDerationi 
prppositaS) impietatis et superstitionis insimulare non 
verentur, eam diligentiam in casu adhibendam esse 
Yoluimus, <iua in rebus tanti momenti semper Apo-. 
stolica Sedes proccdere consueyit. Quare nonnuUo-. 
rum Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Sa-^, 
cris tuendis Ritibus praepositorum , et quorumdam 
eiusdem S. Congregationis Praesulum Officialium pe- 
culiari Coetui a Nobis delecto totius negocii exa- 
men commisimus. 

S 6. Quae quidem peculiaris Congregatio matu- 
re perpendens iugem et constantem traditionem 
autbenticis uberrimisque documentis consignatam ^ 
Imperatorum ac, Regum diplomata , acta Episcopa^ 
lium Yisitationum» velustissima Calendaria ac Mar- 
tyrologia > numismala in sepulcris reperta > ipsam^ 
denique urnae ac circumstantis lateritii operis slru* 
cturam sane intellexit nuUum cieri posse dubiunx 
quoad Sacrorum Corporum identita^em. Probationi 
cumulum imposuit accurata ab anathomiae peritia 
ossium aliorumque in arca et sepulcris repertorunt 
instituta analysis. Cum itaque ex hisce omnibus^ 
praesertim simul sumptis , pecuUaris cadem Con- 
gregatio eam exurgere probationem censuissel^ qua 
amplior in hisce negociis desiderari vix possetf 
die XXIV lulii vertentis anni ad Noslras Vaticanas 
Aedes coaduuala, omnibus ad Sanctuarii lancem Wr 
bratis atque perpensis, ita repcripjsjit i SentsMiam Digitized by VjOOQIC m 

Arcktepi6C6pi Mediotanetms esse eanfirm&ndam si 
Ssmo placuerit : et Corpus S. Ambrosii, nec non 
Gorpora SS. Marlyrum Protasii et Gervasii, quibus 
Ju^ctenus S. Ihctoris exuviae, ex ipsa eius voluntaief 
eoniunctae fuerunty unitasemper in futurum maneani, 
suh immediata S. Sedis protectione, ita ut nemo atf- 
4eai adsportare aut distrihuere quamlibet eorum par-^ 
titulamy sub poena excommunicationis latae senten^ 
tiete Summo Pontifkn reservatae; supplicandum anr- 
tem eidem SSifio censuit, ut de hoc confirmationis iur- 
dido-esopediantur Litterae Apostclicae sub plumbo » . 

S 7. Qmt wm aceurate per dilectum Filium Do- 
Iffteicum Bertolini Secreldrium etusdem S. Congre* 
galionis Nobis relata fuissent» ingentes benignissimM 
d4T4nae bofMtati egimus gratias, quae Nos in lantis 
atigQSliis ac perieulis eonstitutos solari ac foyere di* 
gnata sit inventione Gorporutt Beatorum Martyram 
Oerr^sH ae Prolasii) et praeserttni lanti Ecclesiae 
BoctoHsy eatus iUa aurea ae plena spei sentenlia 
M(t Non turbaiur iUa navisy in qua prudentia na- 
vigai, oiew perfidia, Fides spirat. Quemadm^dam 
^m 4ur^ri poterit cui praeest is in quo Ecclesiae 
jirmimentum est ? Propterea libentissime praefatae 
pe^ttttiris Oengi^gatfonis sententiam in omnibus pro- 
baT!^i!ts ac ratam habuimus, ceu patet ex Decreto 
tsAm ^ ediio. 

S 8. Volentes rtaque ca quae per idem Decre- 
tom Jatn conatitwta sont solemniori Apostolicae Au- 
et**4fatis idocuttenlo tmvoqnc Nostrae confirmaiionis 
f»a«Poe}nib edmmnnire, ut dcTOtio erga S. Ambro- 
sitiift Ooetot^ et forttssimos Cbristi Martyrcs in 
died Ittliaifimetiiry.P^^aedeeessoram.Nefitrorum veslU Digitized by VjOOQIC 281 

giis inhaerentes ac pTaeserlim fel. rec. Benedicti Xlfl^ 
qui sententi«im super identitate Corporis S. Augu- 
stini Episcopi Hipponensis et Ecclesiae Doctoris, 
quem ipse Ambrosius Christo peperit, latam a Papien- 
si Episcopo per Apostolicas Litleras dalas sub plum- 
bo Decimo Knlendas Octobris anni MDCCXXVIII 
solemniter approbavit; Nos quoque iudicium Archie- 
piscopi Mediolanensis quoad identitatem Sacrorum . 
Corporum Ambrosii Episcopi et Ecclesiae Doctt)ris , 
ac Sanctorum Marlyriim Gervasii et Prolasii, ex cer- 
fa sc:ent!a , alque etiam mota proprio , Aposloliea 
Auctoritate undequaque approbamus el confirmamus, 
ct perpetuis futuris temporibus firmum semper et 
validum esse el fore dccernlnftfus. Praeterea man- 
damus , ut sacra haec Corpora , unita seniper ma- 
neant, ceu hactenus fuerunt, ^eaque sub immedidta 
Sedis Apostolicae protectione recipimus; adex) ut abs- 
que eiusdem venia nemini liceart, postquam peracta 
fuerit soiemnis illoitiTti repositio, ea demro rcserarcf 
vel quamlibet sacralissimi eius depositi partem un- 
qnam auferre, adspbrlare, aut dfstrahere, sub poe- 
na excommunicationiis latae sententtae, cuius abso- 
solutionem Nbbis ac I^ostris Successoribus omnibo 
reservanfus. . ' 

§ 9. Bt ^utem aruspicaiissimum eiusftiddi even- 
lum ampliori devotione ct grattsf Chr^stifideleS ce- 
lebrent, aique eo validiore apud Deum patroclnio 
pfo Ecclesia , pifo universa Christiana Republica 
S. Ambrosius atque inclytt Martyres intercessorcs 
extstant, quo fervenlidre bbsequio eos cohligerit ho- 
norari ;*omnibus etsingalis Christifirfclibusj cpii Vcrcj Digitized by VjOOQ lC 282 

poenitentes die eorumdem sacrornm Corporum so- 
lemnis repositionis^ vel alia per locorum Ordiuarios 
indicenda^ confessi et sacro Christi Corpore refeeti 
in Metropolitana sive Ambrosiana Mediolaneusi Ba- 
silica^ vel ubilibet locorum in templis Ambrosii oo- 
mine Deo dieatis pro instantibus Ecclesiae neces- 
sitatibus eiusque exaltatione j Sanctorum Ambrosii 
ac Martyrum Gervasii ac Protasii suppetiis imp]o- 
ratisy pia apud Deum preces effuderint, Plenariam 
omnium peccatorum indulgentiam ac remissionem, 
quae per mpdum suffragii etiam animabus piacula- 
ribus flammis detentis applicari possit, benigne in 
Domino tenore praesentium concedimus. 

S 10. Quocirca committimus et mandamus uni- 
yersis et singulis Venerabilibus Fratribus Nostris Pa- 
triarchisy Archiepiscopis, Episcopis, caeterisque Ec- 
clesiarum Praelatis > ut praesentes Litteras in suis 
quilibet Provinciis » Civitalibus et locis solemniter 
pubblicari curept ea meliori ratione quam expedi- 
re ceDsuerint. 

Ipsas quoqueLjtteras et quaecumque in eis con- 
tenta nullo umquam tempore de subreptionis vel 
obreptionis seu nullitatis aut invaliditatis vitio, seu 
intentionis Nostrae vel alio quovis defectu notari, 
impugnari^ sed semper et perpetuo validas et eiB- 
caces esse et fore> suosque plenarios et integros ef- 
fectus sortiri et obtinere; sieque ab omnibus cuius* 
cumque gradus» ordinis, praeeminentiae et dignitatis 
censeri voluinus; mandanles ut earumdcm praeseo- 
tium transumptis etiam impressis, manu tamen ali* 
cuius publici Notarii subscriptis, et sigiilo personae Digitized by VjOOQIC m 

in Ecclesiastica Dlgnitate constitutae munitis, eadem 
prorsus iides adhibeatur, quae ipsis praesentibus 
adbiberetur si forent exhibitae vel oslensae. 

Nulii ergo omnino hominum liceat hanc pagi- 
nam Nostrae approbationis^ ratificationiSf coniirma- 
tionis, decretiy mandatiy receplionis, reservationis , 
concessioniSy relaiationis, commissionis et volunta- 
tis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem boc attentare praesumpserit y indignationem 
Omnipotentis Dei» ac Beatorum Pelri et Pauli Apo- 
stolorum eius se noverit incursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarna- 
tionis Dominicae Millesimo Octingentesimo Septua- 
gesimo tertio — VII Idus Decembris. — 
Pontificatus Nostri Anno Vicesimo octavo. 

A.Gard.YANNIGELLI Pro-Datar. F.Gard. ASQUINIUS 
VISA DE CURIA 

J. Db AqUILA B VlGECOaiTIBUS 

Loto^Phmlln 

I. Cncuioiiius 

Reg. in Secretaria Brevium. Digitized by VjOOQIC 284 

LITTERAE APOSTOLICAE PIVS PP. IX. AD PERPETVAM REl MEHORIAM. I nter tot , quibus afflictamur , mala calamitosis 
hisce rei Cath.oli|Qae temporibu^ magno. quidem sunt 
Nobis solatio ianumerae Christilidelium erga San- 
ctam hanc Sedem et humilitatis No^rae personam 
am6ns'^t obsequii significationes, quae ex omnibus 
terrarum orbis partibus saepe^^lias ad Nos delatae 
sunt , et assidue deferuntur. Maxime vero solatur 
Nos pietas ac religio, qua iidem Christifideles nuiH' 
quam desinunt Deura Opt. Max. exorare, ut mise- 
ratus tandem calamitates Nostras optatani Ecclesiae 
pacem diuque expectatum triumphum concedere di- 
gnetur. Quare maximas Divino Numini gratias age- 
re debemus , quia dum tot omnes ac tantis angu- 
stiis premimur, non sinit nos animis cadere, con- 
traque inimicorum impelus omnium mentes animos^ Digitized by VjOOQIC m 

que confirmaU Cuius. divinae erga Nos benignUa* 
tis praeclarum eitUk argumentumi cum ipse Deus, 
boQoram coB^iliorum auctor> hanc mentem Fideli- 
bus iniecit^ ut praesenlium malorum remedlum m 
UnigeniU Filii sui Gorde quaererent^ omnium dul-^ 
cedinum fonte graliarumque tbesauro. Quo ftctum 
est, ut excitatus in religiosissinia praesertim GaUo- 
rum gente erga SSmum Gof lesu devotionia ardor 
quam ciiissime propagareturt inque ceteras regiones 
manaret. Nuper vero dilecti 61ii eives almae Urbis 
Nostrae, qui non religionisminus» quam animi for'' 
titudinis et constantiae multa iam et illuslria prae- 
bueruDt exempla^ eo magis laudanda , quo magis 
impiorum armis obsideniur, id consilii iniverunt uti 
templum seu sacram aedem SSmo lesu GoFdi ,tune 
temporis erigeodi solemne votum emitterent > cum 
his iactala fluetibus Ecclesiae navis, Deo favenle , 
conquiescet. Huius Nos voti formulam, a Pianae , 
ut aiunt > Foederationis Praeside XIY Kal. Octo- 
bris praesentis anni , multis adstantibus S. R. E. 
Patribus Gardiualibus et Romanae Guriae Praelatis» 
nec non Religiosorum Ordinum Moderatoribus j al- 
mae Urbis Parochis, delectisque ex omni coetu lai^ 
cis viris, exhibitam Nobis atque perlectara^ votum- 
que ipsum perlibenti animo excepimus et confirma* 
yimus : praeterea actae rei memoriam et emissi voti 
obligationem Decreto Ven. Fratris Nostri Urbis Vi- 
carii , dato X. Kal. Septembris huius anni j consi- 
gnandam mandavimus.. Ut vero auspicatissimae eius- 
dem rei solemnius aliquod ac perpetuum extaret do- 
cumentum j praesenles quoque Apostolicas Litteras 
dedimus, quibus praefatum civium Romanorura vo- Digitized by VjOOQIC 286 

tum eodem plane modo ratum babemus y approba- 
mus et confirmamusy Dominum Nostrum lesum Chri- 
stum per Beatissimam eius Matrem Virginem Ma- 
riam sine iabe peccati: orignalis conceptam rogan- 
tes atque obsecranles j ut hoc pignus amoris suo- 
rum Fidelium benigne excipere j nosque omnes in 
divino suo Corde condere dignetur, in quo» veluti 
in tutissima arce positi 9 nullum umquam hostiom 
impetum expaveamus. Datum Romae apud S. Pe- 
trum sub Annulo Piscatoris die XII Decembris 
MDCCCLXXUI. Pontificatus Nostri Anno XXVIU. 

F. Card. ASQYIICIVS. 
Loco )$ Annuli Piscatoris. V Digitized by VjOOQIC 287 
EPISTOLA ENCYCLICA 

VENERABiLIBVS FRATRIBVS ANDREAE IGNATIO ARCHIEPISGOPO 
VLTRAIEGTENSl EIVSQVE SVFFRAGANEIS ET DILEGTIS FILIIS 
CATHOLICIS VNIVGRSIS IN HOLLANDIA COMMORANTIBVS. PIVS PP. IX. VENERABILES FRATRES ET DILEGTI FILlI 
SALVTEM ET APOSTOLIGAM BENEDICTIONEM. I n magnis illis, quae cor Nostrum assidue sauciant» 
Ecclesiae iniuriis et tribulalionibus , non ievi Nos 
acerbitate affeccrunt sacrilegi ausus^ qui in regione 
ista ab Hermanno Heycamp pseudo-episcopo Dayen- 
triensi iansenianae sectae patrati sunt, et de quibus 
idem ipse Nos suis litteris die XXIY. elapsi septem- 
bris dalis certiores facere non erubuit. Ipse enim 
qui ab Ecclesiae vinculo et a sacerdotum CpUegio 
schismalica et haerctica pravifate separatus Episcopi 
nec potcstatem poCest habere nec honorem (1), ausus 
est execrando scel^e in locum defuncti pseudo-epi- 

(1) S. Gypr. EpisC. 52 ad Antonian. Digitized by VjOOQIC scopi Harlenieiiiis Laniberti ()e long Casparem loaiH 
nem Rinkel ex damnalae suae sectae sociis die XI. 
augusti hoc anno Roterodami consecrare, itemqne 
eodem die episcopalem consecrationem losepho Hu- 
berto Reinkens , a calholica fide apostatae, imper- 
tire, quem neo-haerelici Germaniae, qui se veteres 
catholicos dicunt, in suum pseudo-episcopum sibi 
temere elegerant et constituerant. 

In his vero sacrilegis brdinationibus sanctorum 
canonum praecepta ab se s^anctc servata fuisse, suis 
litteris Nobis demonstrare praesumpsil, tamquao) san- 
ctorum canonum iure niti possll qaod contra Roma- 
norum Ponlificum et Conciliorum oecumenicorum , 
maximc Trideniini , sanctiones , contra Apostolicae 
Sedis iura, contra unitatem Ecclesiae Christi impie 
actum est. Praeterea incredibili audacia non dubitat 
corrupta Ecclesiae membra, quae ab ipsa turpiler 
in Germania desciverunt ipsamque hostiliter oppu- 
gnant , veluti catholicos fideles persecutionem pro 
iustitia.patientes babere 9 dum e contrario specta- 
tissimos Episcopos Dei eausam in ea regione stre* 
nue tuentes veluti crudeles Christi gregis vexatores 
indigne vituperat. Nec demum refugit tamquam pro- 
faoas novitates traducere ea dogmala, quae de prae- 
rogativis Apost(^i«ae Sedis ab oecumenico Vaticaoo 
Concilio definita omnium catholicorum pietas dehito 
^fidei obsequio: prosequitur. 

Vos iam noscitis, Venerabiles Fratres et Dilecti 
Filii, ex encycUcis Litteris nuper a Nobis datis iudi- 
cium quod ^e nefaria electione et sacrilega couse- 
cratione losephi Huberti Reinkens edidimus, et so- 
lemnem poenam canonicae animadversionis , quam Digitized by VjOOQIC m 

Nosy lamquain custodes et viadices fidei et onitalis 
Ecclesiae Dei, in illum ferre debuimus ; cuius pro- 
fecto animadyersionis yim si non intelligit» miser; 
multo vero miserior, si inleiligit et conlemnil. 

Nunc vero, Venerabiles Fratres et Dilecti Fiiii, 
cum aliud illud deleslabiie facinus in electione et 
consecratione pseudo-episcopi Harlemensis admissum» 
quod magno cum dolore ex memoratis HermanDi \iU 
teris pariter cognovimus, a Nobis aeque postulet, ut 
rei gravitati pari soUicitudine et schismalicae pravi* 
talis fallacias et contagem a populo Dei repellamus» 
officium Nostrum incunctanter implendum censuimus^ 
quo Christi gregem Nobis concreditum ab qmni frau** 
dis periculo eripere, eiusque salulem» ac fldei et 
Ecclesiae unitatem sacrarumque legum iura tueri 
tenemur. Quapropter exempla Decessorum Nostro- 
nim sequuti, primum tam electionem Casparis loannts 
RinlLcl in Harlemensem pseudo-episcopum iiiicitam, 
irritam et omnino nuUam, quam subsequenlem eius 
consecrationem a praedicto pseudo-^piscopo Daven- 
triensi peractam iamdiu ecclesiasticarum censurarum 
viaculis obstricto et omni exercitio Episcopali iuris- 
dictionis ac ordinis destiluto^ illegitimam ac sacri- 
iegam esse Apostolica Nostra auctoritale decernimus 
ac declaramus ; easque reprobamus, reiicimus ac de- 
lestamur. Deinde tum memoratum pseudo-episcopum 
DaventriensemHermannum consecratorem,tum ipsum 
RinlLel conlra ius fasque electum et consecratum, nec- 
non eos omnes, qui eiusdem electioni aut consecra- 
tioni operam , consilium » consensum praestiterunt , 
•auctorifate Omnipotentis Dei excommunicamus et 
anathematizamus » atque ab Ecclesi^ communione 

^19 Digitized by VjOOQIC 390 

segregatos et prorsus scbismaticos habendos et a 
Catbolicis universis vitandos esse disiricte praeoipi- 
[nus el maadanius. 

Sciat iusuper praediclus Rinkel sibi, nisi novis 
se poenis obligatum veli(« ab iis omnibus plane esse 
abstinendum j quae episoopalis ordinis aut iurisdi* 
Otionis propria auflt. Quamobrem nunquam ipsi Eas 
erit, saerum cfarisma eonficeret sacramenta Goofirma- 
tionis et Ordinjs adminislrare, qucmquam animarum 
€urae praeficere y et aiia quaecumque agere 9 quae 
yel episoopalis sunt ordinis» quem nuUo modo licite 
exereere potest, vei ad episcopaiem pertiaent iuris* 
dictionem, qua omnino caret. 

De hisce rebus apud vos agere » Veaerabilea 
Fratres et Dilecti Filii, muneris Nostri duximusi N06 
admonente paterna Noslra charitate, quae ad aedulo 
vigilandum pro salute erediti Nobis gregis Nos movet 
ac urget. Cuius cbaritatis Apostolici Nostri ministerii 
propriae testis est Nobis Deus» quam iibenter erga illos 
ipsos a Nobis memoratos schismaticos et haereticos 
partes expieremus, si eosdem, disruptis schismatis 
vinculis, et sui facti poeoitenles^ in fidem et gra- 
tiam huius Romanae Ecclesiae recipere possemus. 
Nihil enim Nobis optabilius esse posset^ praeserlim 
in hoc vitae spatio quo Principis Pastorum adven* 
tum propius respicimus, quam istorum animas eruias 
e potestale teuebraram lucrifacere Redemptori Nosiro, 
qui ei pro ipsis mortuus est, et hanc a divina bo- 
nitate gratiam obtinere, ut salvus sit eoram spiritus 
in die Domini Nostri lesu Christi. Hoc ut ipsis fe- 
liciter et salulariter conlingat ^ desinant latus Do- 
mint gloriae crudehter confo^ere^ dividentes Eccle- Digitized by VjOOQIC 391 

siam, pro qoa illud t$i iQ cruie diTJspm (1); malint 
esse obedientes Ecelesiae filii in suam salulem et 
gloriam, quam illi rebelles et contumaces in perdi- 
tionem ; utantur clementia quam ipsi Deus patiens et 
misericors offert, qui non vuil mortem impii sed ut 
convertatur et vivai. Hoc et vos enixe et fervide 
a Domino, vestras preces Nostris assiduis votis ad- 
denles, exposcite, Yenerabiles Fratres et Dilecti Filii, 
quibus a Patre misericordiarum adprecamur > ut 
auspex sit fortitudinis in catbolica fide strenue tuen- 
da ac intemerate retinenda , sit auspex virtutis et 
gratiae in ea uberibus iustitiae et sanctitatis fructi- 
bus magis magisque comprobanda, sit auspex prae- 
sidii et proteclionis» ut possitis in hac perversitate 
saeculi stare adversus insidias diaboli^ Apostolica 
BenedictiOy quam vobls omnibus in nomine Domini 
Nostri lesu Christi peramanter et ex corde imper- 
timus. 

Datum Romae ap«d S. Petrum die XXVII. 
Decembris anoo 1873. Pontificatus Nostri vicesi- 
i»octavo« 

PIVS PP, IX, 19* Digitized by VjOOQIC 292 

LITTERAE APOSTOLICAE PIVS PP. IX. AD FVTVRAM REl MEMORIAM. wQod Catholici nominis bonum postulare videba- 
"tMTy ut ab Dioecesi Montereyensi atque Angelorum 
Galirorniae tractus abscinderetur , quo spiritualibus 
fidelium necessitalibus satius opportuniusque consui- 
tum foret j id iam inde ab anno MDCCCLII cam 
Domino praestitimus ; atque illius tractus regimen 
Archiepiscopo Mexicano quousque aliter per hanc 
Sanctam Sedem provideretur commisimus. At enim 
cum nunc idem Catholici nominis bonum elBagitet^ 
ut iile traclus in Yicariatum Apostolicum erigatur» 
proprio Praesuli eoncedendum j Nos ad huiosmmdi 
negotium animum intendimus; omnibusque rei nia- 
mentis sedulo perpensis ad memoratam novi istias 
Vicariatus erectionem deveniendom existimavioias. Digitized by VjOOQIC 293 
Quamobrem motu proprio , certa scientia et ma- 
tura deliberatioae quem Californiae iractum An- 
no MDCCCLII ab Dioecesi Montereyensi atque An- 
gelorum seiunximus et Mexicano Antistili admini- 
slrandum demandavimus, nunc in verum ac proprie 
dictum Vicariatum Apostolicum^ proprio committen- 
dum Praesuliy Apostolica Nostra Auctoritale tenore 
praesentium erigimus et constituimus, illique Confl- 
nioris Californiae vulgo « Bassa Califomia » eadem 
Auctoritate nomen fecimus. Decernimus porro prae- 
sentes Nostras Litteras (irmas validas et effieaces 
existere et fore» suosque plenarios et integros effe- 
ctus sortiri et obtinere^ et illis ad quos speQtat in 
omnibus et per omnia plenissime suffragari ; sicque 
in praemissis per quoscumque ludices ordinarios, et 
delegatos etiam Causarum Palatii Apostoiici Audi*- 
tores iudicari) et deflniri debere, ac irritum et ina- 
ne si secus super his a quoquam quavis auctoritate 
fungente scienter, vel ignoranter contigerit atten* 
tari. Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra, et 
Cancellariae Apostolicae Regula de iure quaesito 
non tollendo^ aliisque speciali licet atque individua 
mentione dignis Constitutionibus, et OrdinalionibuSy 
eeterisque in contiarium facientibus quibuscumque. 
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pi. 
scatoris die XX. lanuarii MDCCCLXXIV. Pontifi- 
calus Nostri Anno XXVIII. 

F. Card. AsQvuiivs. 

Loco ^ Annbli Piscatoris Digitized by VjOOQIC m 

LITTERAE APOSTOLICAE PIVS PP. IX. AD FYTVRAM REl MEMORIAa. i\rcano diyinae provideniiae consilio Pastorls aeter- 
ni Tices hie in terris, nuilis quidem nostris meritis, 
obenntes, ea praestare, qaantum est situm in Nobis, 
maturamus, quae Dominico gregi, bene, prospere ae 
feliciter evenient. Cum itaque Yenerabilis Fralcr 
Archiepiscopua Torontinus in Superiori Canada, alii- 
que omnes Ecclesfasticae huius Provinciae Praesales 
Nobis exposuerint, in eadem Ecclesiastica ProviDcla 
vastissimam esse regionem , Cuius intra termino§ 
commorari multi coeperunt, inter quos ut Catholica 
reiigio magis floreat) Episcopali auctoritate et sol- 
licitudine immediata opus est, Nos rem commuDi- 
cavimus cum Yenerabiiibas Fratribus Nostrit S. R. E. 
Cardinalibus Negotiis Fidei propagandae praeposilis. Digitized by VjOOQIC 295 

omnibasque, quae a dictis Praesulibus relata sunt, 
sedulo attenteque perpensis, postquam perspeximus 
e re Catholica summopere fore j si in memorata 
regione Yicariatus Apostolicus constituereturf de eo-* 
rumdem Yenerabilium Fratrum Nostrorum consilioy 
haec, quae infra sunt decrevimus. In perlata regio^ 
ne, de qua habita super mentio est» Ecclesiasticae 
Provinciae Torontinae Vicariatum Apostolicum, hisce 
Litteris Apostolica Nostra Auctoritate y erigimus et 
constituimuS) qui seiunctus non sit ab Ecclesiastica 
Provincia Toron4inat et Yigariatus CAfrADCNsis SepteR' 
TRioNALis nominetur. Porro Apostolici istius Vicariatus 
limites hi sunt. Ex Meridiouali parte ab origine flu- 
minis Muskokae, quod Georgiaoum sinum influit^ ad 
ostium usque eiusdem fluminis, inde per sinum Geor- 
gianum, lacum Huronensem et superiorem } ita ta^ 
men ut insulae omnes quae ad Sepleutrionem iacent 
lineae ab ostio inde Muskokae usque ad lacum 
Cabots^Heade, qui nominatur ; inde vero versus Oc- 
cidentem ad Provinciae (ines civili auctoritate sta« 
tutos intra dictionem novi Vicariatus contineantur, 
tandem usque ad fines Dioecesis S. Bonifaciiy qui- 
bus novus iste Vicariatus ad Occidentem termine- 
tur. Ad Orientem vero et Septentrionem usque ad 
altitudinem terrae 9 * ex qua ceteri amnes flumen 
« Ottawa 9 lacumque Huronensem etSuperiorem in- 
fluunt. Decernentes praescntes Nostras Litteras fir- 
masf validas et efficaces existere ac fore, suosque 
plenarios et integros efliectus sortiri et obtinere^ ac 
ilUs ad quos spectat in omnibus» et per omnia ple- 
nissime suffragari ; sicque in praemissis per quos- 
cumque ludices ordinarios^ et deiegatos etiam cau- Digitized by VjOOQIC 296 

sarum Palatii Apostolici Auditores iudicari» et de- 
finiri debere, ac irritum, el iaane si secus super his 
a quoquam quavis auclorilate fungente scienter, vel 
ignoranter contigeril attentari. Non obstantibus, qua- 
tenus opus sit» Nostra> et Cancellariae Apostoli<^e 
regula de iure quaesito non toUendo» nec non Apo- 
stolicis Constitutionibus» et Ordinationibusy aliisque 
speciali licet atque individua mentione dignis in con- 
trarium facientibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pi- 
scatoris die III. Februarii MDGCCLXXIY. Pontifi- 
catus Nostri Anno XXYIIL 

F. CaRD. AsQVIIflYS. 

Loco i^ Annuli Piscatoris Digitized by VjOOQIC 297 
EPISTOLA ENCYCLICA 

DILBCTIS FILIIS S. R. B. CARDINALIBVS ET VBnBRABILIBVS 

FRATRIBVS ARCBIEPISCOPIS ET EPISC0P18 

IMPERII AVSTRIACI. PIVS PP. IX. DaBCTI FILII NOSTRl BT VBNERABILES FRATRBS 
SALVTEM BT APOSTOLIGAM BEHEDIGTIONBM. V ix dum a Nobis catholico orbi denanciata fuerat 
per litteras datas die 24 Noveoibrisy anno superiori, 
persecutio immanis contra Ecclesiam Dei, in Borus- 
sia et Helvetia praesertim, excitala ; quum nova moe- 
rori Nostro accessit sollicitado ex allatis nunciis de 
aliis iniuriis impendentibus eidem Ecclesiae» quae 
Spottso Divino similis efiecta» iam et ipsa conqueri 
merito polest ea propbetica yoce : super dolorem 
vulnerum meorum addiderunt [l). Quibus iniuriis 
eo gravius angimur quod a Gubernio irrogentur Au- 
striacae Nationis, quae iampridem maximis Christia- 
nae reipublicae temporihus huic Sedi Apostolicae 

(1) Psalm. 68,27. Digitized by VjOOQIC m 

coniunclissinia pro catbolica fide strenue decertavit. 

Equidem iam aliquot ab hinc annis quaedam 
ia isto Iflotperio laiae 9uxit leges et ordiDationes sajQ- 
ctissimis Ecclesiae iuribua et sollemnibus pactis con- 
venlis plane adversae > quas in Nostra allocutione 
ad Yenerabiles Fratres S. R. E. Cardinales habita 
die 22 lunii anno 1868 condemnare et irritas de- 
clarare pro officii Nostri-fflunere debuimus. (1) Nunc 
vero publicis Imperii Comitiis /exponendae et ap- 
probandae proponuntur novae leges, quae eo mani- 
fesle spectant, ut calholica Ecclesia in perniciosis- 
simam servitutem mh arbilrio oivilis auctoritatis » 
contra divinam lesu Cbristi Domini Nostri institu- 
tioneffl) omnino redigatur. 

Huinani eaim generis Creait.or et Redemplor Ec- 
clesiam ftiiulavil tamquatt visibile auam in terris 
regnum^ non modo supernalurali cbarismate infal- 
libilis magisterii ad sacram doctrinam tradendam, et 
sanclissimi sacerdotii ad divinum eultum animama^ 
que saMtificaiionem sacrifieio et aaeramentis prD- 
movetidamy verum ellam propria et plena regimiiiis 
potestate instruetum ad f^adas leges ^ ad iudicia 
exercenda, ad salAbrem coercitionera adhibeadam in 
rebud offlnibus qiiae ad propriuoi fincm regni Dei 
in terris pertineant. 

Quoniam vero iuperMluralia haee regiminis ce« 
desiasticl pdteslas^ <^ ipsa leso Christi ia9tiiutioae« 
dtversa prorsos esc ai^iie independena ab imperia 
politlco ; idcirco {psuni regnuii Dei ia tcrris regnum 
est soeiecatifl pnrfefeiae > quod c<m<tinetur et gfiber«* 
Mtar mii legkms/oiAs ioHbup^sliis praepositis, qiit 

(1) Actor. Vol, IV. pag. 407. Digitized by VjOOQIC 299 
pervignant quasi r&tioncm pro animabus reddiiuri 
non civilis socictatis rcctoribuS) sed principi pasto- 
rum lesu CbristOy a quo dati sunt pastores et do- 
ctores nuUi terrenae potestati in obeundo ministerio 
salutis obnoxii. (1) Quare sicut ad sacros Antistites 
munus regendi) ita ad omnes fideles, monente Apo- 
stolOy officium pertinet eisdem obediendi el subia« 
cendi ; et proinde etiam populis catholicis sanctis** 
Bimum ius est, ne in Iioc officio divinitus iniuncto 
sequendi doetrinam, disciplinam ac leges Ecclesiae 
a civili gubernio impediantur. 

lamvero ipsi Nobiscum probe intelligitis, Dilecti 
Filli Nostri et Yenerabiles Fratres, quam gravis vio- 
latio buius divinae constitutionis Ecelesiae, quam 
{ntolerabllis subversio iurium Apostolicae Sedis, sa^* 
crorum Antistitum, populi catbolici in earum legum 
rogatione^ de quibus apud Austriaca Gomilia nuno 
agitur> contineatur et palam promulgelur. 

Nam secundum easdem leges Eeclesia lesu Ghr^ 
sti tn omnibus fere rationtbus et aetionibus j quae 
ad regimen fidelium spectant, supremo civilis aucto- 
ritatis imperio prorsus obnoxia et subiecta existima* 
tur atque habetur ; idque in ea Motivarum exposi- 
tione, quae vim et sensum propositanim legum ex*^ 
plicat^aperte veluti principii loco statuitur.Hinc eliam 
declaratur diserle, Gubemii civilis esse ex suprema 
8ua potestnte leges ferre quemadmodum de civtU-* 
buS) ita etiam de ecclesiasttcis rebus, utpote quod 
Eccles:ae advigiJare et dominari debeat noo secus 
ae aliis quibu^cumtiue civium soeietatibus privfttis 
mereque bumanis intra Imperii fines existenlibus. 

(1) Cf. Hebr. 13,17. Eph. 4,tl. I Pctr.5.2. Digitized by VjOOQIC 300 

Itaque civile Gubernium sibi arrogat tum iudi- 
cium ac proinde magisterium de constitulione et iu- 
ribus Ecclesiae catholicae, tum supremum eiasdem 
regimen^quod partim per se ipsum suis legibus sua- 
que actione, partim per ecclesiasticos viros sibiman- 
cipatos exerceat. Quo fit, ul potestati sacrae ad re- 
gendam Ecclesiam, ad opus ministcrii atque ad aedi- 
ficationem corporis Christi divinitus institutae ar- 
bitrium et vis subrogetur terreni imperii. Contra 
huiusmodi sacrorum usurpationes pro iure et veri- 
tate catholica respondet magnus Ambrosius : « Alle- 
gatur^ imperatori licere omnia^ ipsius esse universa. 
Respondeo : noli te gravare ut putes te in ea» quae 
divina sunt , imperiale aliquod ius babere. Noli te 
extollere, sed esto Deo subditus. Scriptum est : qoae 
Dei) Deo ; quae Caesaris^ Caesari. Ad imperatorem 
palatia pertinent, ad sacerdotem Ecclesiae » (1). 

Quod vero ad ipsas leges attinet, quibus me- 
morata MotivaruAi expositio praefigiiur , licet eae 
speciem aliquam moderationis praeseferre fortasse 
yideantur, si cum novissimis Borussicis legibus com- 
parentur, re tamen vera eiusdem rationis et indolis 
sunt, eamdemque Catholicae Ecclesiae inAustriaea 
ditione parant perniciem. 

Nolumus singula carumdem legum capita pro- 
sequi ; verum silenlio praeterire nullo modo possu- 
mus gravissimam iniuriaai) quae ipsa barum iegum 
propositione infertur Nobis ipsis et huic Apostolicae 
Sedi) nec minus vobis, Dilecti Filii Nostri et Ve- 
nerabiles Fratres, ac toti populo Catholico istius Im- (1) S. Ambr. ep. 20, n.l9. Digitized by VjOOQIC 301 

perii. Conyentid niminim inter Nos et sere^issimum 
Imperatorem anno 1855 inila (1) ac ab eodem catho- 
lico principe solemni sponsione munita totique Im- 
perio inslar publicae legis promulgata, nunc Imperii 
Conritiis dcclaranda proponitur tanquam omni pror-< 
sus cx par(e*abrogdta et irrita , idque nulla cum 
hac Apostolica Sede tractatione praegressa, imo et 
iustissimis Nostris expostulationibus plane contemptis. 
Haec profecto iis temporibus , quibus fides publica 
adhuc valuit j ne teutari quidem poluissent ; nunc 
vero in hac tristissima rerum conditione et tentan- 
tur et perficiuntur. Contra hanc sollemnis pacti con- 
venti violationem coram vobis, Dilecti Filii Nostri 
ac Venerabiles Fratres, iierum protcstamur , multo 
vero magis intimo animi Nostri dolore denunciamus 
ac reprobamus iniuriam illam toti Ecclesiae illatam, 
dum el huius Concordati abrogationis et ceteraruni 
connexarum legum causa et excusatio audacter re- 
fertur ad definitiones revelatae doetrinae ab Oecu- 
menico Vaticano Concilio editas , atque haec ipsa 
catholica dogmata impie appellantur innovattones et 
commutationes doctrinae fidei et Constitutionis Ec- 
clesiae catholicae (2). Equidem si qui sunt in Au- 
striaca ditione qui nefariis eiusmodi commentis ca- 
tholicam fidem abiicianl^ eam retinet ac profitetur 
cum gloriosis Avis suis totaque imperiali domo au- 
gustissimus Princeps, eam retinet ac profiletur longe 
maxima pars populi, cui leges feruntur t^libus con>- 
mentis innixae. 

Ua Nobis insciis et invitis rescissa donventione 

(1) Actor. Vol. II. pag. 459. 

(2) Motiyorum Expos. p. 25. Digitized by VjOOQIC 309 

solemnif quam cum serenissimo Imperatore eelebra- 
vimus 9 ut animarum saluti simul et civilis reipu* 
blicae commodis prospieeretur) nova quaedam forma 
iuris obtendiiop f et nova facultas civili Gubernio 
vindicatur, ut marte proprio de apiritualibus et ec^ 
clesiasticis negotiis quidquid visum fuerit, consiituat 
atque decernat. 

Id eo valet» ut iis» quae modo rogantur legi* 
buB| inviolabilis ecclesiae libertas in animarum cq* 
ratione» io regimioe fidelium ^ in rel.giosa institu- 
tion^ populi et cleri ipsius^ io vita ad evangelicam 
perfectionem exigenda 9 in administratione et pro* 
prietate in ipsa bonorum imporiuivis nexibus impli- 
cetur atque praepediatur ; perversio inducatur ca- 
tbolicae di^ciplinae» foveatur ab Ecclesia defecUo , 
sectarumque coaiititi et conspiratio contra veram 
Cbristi fidem legum praesidio communiatur. 

Magna profecto Nobis copia memorandi foret^ 
quid et quantum malorumy si leges huiusmodi per- 
feranturf metuendum sit; at vero prudentiam ve- 
stram i Dilecti Filii Nostri et Yenerabiles Fratres, 
id neque failere nec praelerire potest. Scilicet of- 
fioia fere omnia et beneficia eoclesiastica , imo et 
eiiercitium pastoralium munerum ita civili potestati 
fient obnoxia, ut sacri Antistitesi si novis iuribus 
( quod absit ) acquiescerenti regimen dioecesium, pro 
quo districte rationem Deo sunt reddituri, non am- 
plius iu3tta saluberrima Ecciesiae praescripta reti- 
nere, sed ad nutum et arbitrium eorum qui reipu- 
blicae praefuerint, iractare et moderari cogerentur. 
Quid porro ex iis rogationibus expeclandum erit, 
quae de agnitione religiosorum ordinum inscribon- Digitized by VjOOQIC m 

tor? EaroiD saaie noxia vig et mona injmica tam 
aperla est» oi nemo noa intelligat, e^a ad eorra-* 
ptionem et perniciein reli(^osarom famtliarom ^Xe^ 
gitatas esse et comparatas. Jempofaliom deiiiQoe 
bouorum iactoro, qoae immioett t^ota ost « ut a 
manifesta publicatibne et direptionc vix diiierat. Ea 
bona siquidem post infeosas leges probatas 9 civile 
Gubernium in potestatem suam erit redaeturum» si-r 
bique ius el fas esse ducet ea dividem, ednferre' et 
vectigalibos impositis sic extenoare» tat misera qoac 
dabitor possessio et usos, iion ad Ecoleaiae deeuSf 
sed ad eius ludibrium et ad velamentom intwtitiae 
relicta haud immerito existimetur. 

Quum hae sint leges,; de quibus in publiois Au* 
striaci imperii oomitiis disceptatur, et iis» qoae de-^ 
monstravimus , priaoipiis nitantor « perspecla vobis 
plane suot, Dilecti Filii Nostri et VenerabilesFra^ 
tresy praesentia pericula, quae gregibns vigilantiae 
vestrae ooncreditisi impendunt. Unitas namqoe et pax 
Ecclesiae in discrimen vocatur > illudqtae agitiU* ut 
ei libertas adimatar, quam S« Thomas Cantuariensis 
scienter dixit ; ic animam esse Ecdesiae y sioe qoa 
neo viget neo valet advetistts eos qui^quaeront here* 
ditate sanctuarium Dei possidere 1» - (1). Quam sen*r 
teotiam iam antea defeosor alter eiusdem libertatis 
invictus , S. Anselmiis verbis hisce ^expllcaverat : 
« Nihil magis diligit Deus in hoc mondo.quam li- 
berlatem Ecclesiae suae ; qui ei votAnt non tam 
prodesse quam dominarl, procul dubioDeo probantiir 
adversari : liberam vult esse Deus sponsa